Výpočet průměru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Excel nabízí řadu způsobů, jak najít průměr množiny čísel. Můžete třeba Funkce pro výpočet aritmetický průměr, váženého průměru nebo průměru s vyloučením určitých hodnot.

Použijte dodaná ukázkových dat a následující postupy se dozvíte, jak vypočítat průměr.

Zkopírujte ukázková data

Abyste tento postup mohli lépe pochopit, zkopírujte následující ukázková data do buňky A1 v prázdném listu.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte následující ukázková data.

  Poznámka: Když do prázdného listu kopírujete ukázková data, nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců (1, 2, 3...  A, B, C...).

  Výběr ukázkových dat v Nápovědě

  Select sample data

  Zlepšení kvality jednotky

  Jednotková cena

  Počet objednaných

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Průměrná jednotková kvality

  Průměrná cena za jednotku

  Průměrná kvality pro všechny jednotky hodnocení nad 5

 3. Stiskněte COMMAND +C.

 4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte COMMAND +V.

Výpočet aritmetický průměr

 1. Vyberte buňky A2 až A7 (hodnoty ve sloupci jednotky kvality).

 2. Na kartě vzorce klikněte na šipku vedle tlačítka automatické shrnutí   Tlačítko AutoSum a potom klepněte na položku průměr.

  Výsledek je 8.166666667.

Výpočet průměru nesousedících buněk

 1. Vyberte buňku, kde má průměr zobrazovat, například buňky A8, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "průměrná jednotková kvality" Ukázková data.

 2. Na kartě vzorce klikněte na šipku vedle tlačítka automatické shrnutí   Tlačítko AutoSum , klepněte na položku průměr a stiskněte ENTER.

 3. Klikněte na buňku, která obsahuje průměr, který jste právě vytvořili, buňku A8 v tomto příkladu.

  Pokud používáte vzorová data, zobrazí se vzorec v Řádek vzorců, =AVERAGE(A2:A7).

 4. Na Řádku vzorců vyberte obsah do závorek, což je a2: a7, pokud používáte ukázková data.

 5. Podržte stisknutou klávesu COMMAND a klikněte na buňky, které chcete vypočítat průměr a stiskněte ENTER. Vyberte například A2, A4 a A7 a pak stiskněte ENTER.

  Odkaz na vybrané oblasti ve funkci průměr automaticky nahrazena odkazy na buňky pro buňky, které jste vybrali. V tomto příkladu je výsledek 8.

Výpočet váženého průměru

Tento příklad vypočítá průměr cena zaplacená za jednotku přes všechny objednávky, kde je každé objednávky pro rozdílný počet jednotek v různých cena za jednotku.

 1. Vyberte buňku A9, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "Průměrná cena za jednotku."

 2. Na kartě vzorce klikněte na tlačítko Vložit funkci otevřete podokno Tvůrce vzorec.

 3. V seznamu Vzorec Tvůrce přejděte dolů a poklikejte na součin.skalární.

  Tip: Pokud chcete rychle najít funkci, klikněte na pole Hledat funkci a začněte psát název funkce. Třeba když začnete psát součin.skalární.

 4. Zaškrtněte políčko vedle pole1 a potom v listu, vyberte buňky B2 až B7 (hodnoty ve sloupci cena za jednotku).

 5. Klikněte na políčko vedle matice2 a potom v listu, vyberte buňky C2 až C7 (hodnoty ve sloupci číslo objednaných jednotek).

 6. V řádku vzorců na tlačítko napravo od pravou kulatou závorku pro funkci a zadejte /

  Pokud nevidíte řádku vzorců v nabídce Zobrazit, klikněte na Řádek vzorců.

 7. V seznamu Vzorec Tvůrce poklikejte na položku Součet.

 8. Vyberte oblast do pole číslo 1, stiskněte klávesu DELETE a na kartě, vyberte buňky C2 až C7 (hodnoty ve sloupci číslo jednotky).

  Do řádku vzorců by teď měla obsahovat následující vzorec: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Stiskněte RETURN.

  Tento vzorec vydělí celkové náklady na dodávky celkovým počtem objednaných, jehož výsledkem váženého cena za jednotku průměr 29.38297872.

Výpočet průměru s ignoruje určitých hodnot

Můžete vytvořit vzorec s vyloučením určitých hodnot. V tomto příkladu vytvoříte vzorec pro výpočet kvality průměrná jednotková pro všechny jednotky, které mají vyšší než 5 hodnocení.

 1. Vyberte buňky A10, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "Průměrná kvality pro všechny jednotky hodnocení nad 5."

 2. Na kartě vzorce klikněte na tlačítko Vložit funkci otevřete podokno Tvůrce vzorec.

 3. V seznamu Vzorec Tvůrce poklikejte AVERAGEIF.

  Tip: Pokud chcete rychle najít funkci, klikněte na pole Hledat funkci a začněte psát název funkce. Třeba když začnete psát AVERAGEIF.

 4. Klikněte na políčko vedle oblast a na listu, vyberte buňky A2 až A7 (hodnoty ve sloupci cena za jednotku).

 5. Klikněte na políčko vedle kritéria a zadejte "> 5".

 6. Stiskněte RETURN.

  Vzorec nezahrnuje hodnotu v buňce A7 z výpočtu odebrány a výsledky průměrnou jednotkovou kvality 8.8.

  Tip: Použít funkci AVERAGEIF k výpočtu průměru s vyloučením nulových hodnot v seznamu čísel, zadejte do pole vedle symbolu kritéria"<> 0" .

Použijte dodaná ukázkových dat a následující postupy se dozvíte, jak vypočítat průměr.

Zkopírujte ukázková data

Abyste tento postup mohli lépe pochopit, zkopírujte následující ukázková data do buňky A1 v prázdném listu.

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte následující ukázková data.

  Poznámka: Když do prázdného listu kopírujete ukázková data, nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců (1, 2, 3...  A, B, C...).

  Výběr ukázkových dat v Nápovědě

  Select sample data

  Zlepšení kvality jednotky

  Jednotková cena

  Počet objednaných

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Průměrná jednotková kvality

  Průměrná cena za jednotku

  Průměrná kvality pro všechny jednotky hodnocení nad 5

 3. Stiskněte COMMAND +C.

 4. Na listu vyberte buňku A1 a stiskněte COMMAND +V.

Výpočet aritmetický průměr

Použijeme dvěma různými způsoby, chcete-li vypočítat průměr jednotku kvalitu. První způsobem můžete rychle zobrazit průměr bez zadání vzorce. Druhá způsobem použijte funkci AutoSum pro výpočet průměru tak, aby se zobrazil na listu.

Získejte rychlý průměr

 1. Vyberte buňky A2 až A7 (hodnoty ve sloupci jednotky kvality).

 2. Klikněte na šipku pro místní nabídku Pop-up Down Arrow na Stavový řádek (Pokud používáte vzorová data, oblasti pravděpodobně obsahuje text Součet = 49 ) a potom klikněte na průměr.

  Výsledek je 8.166666667.

  Poznámka: Pokud nevidíte na stavovém řádku klikněte v nabídce Zobrazit, klikněte na Stavovém řádku.

Výpočet průměru tak, aby se zobrazil na listu

 1. Vyberte buňku, kde má průměr zobrazovat, například buňky A8, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "průměrná jednotková kvality" Ukázková data.

 2. Na panelu nástrojů Standardní, přímo pod název sešitu klikněte na šipku vedle tlačítka automatické shrnutí   Tlačítko AutoSum , klepněte na položku průměr a stiskněte ENTER.

  Výsledek je 8.166666667, což je průměrná kvality hodnocení pro všechny jednotky.

  Tip: Pokud pracujete s daty, která jsou uvedeny čísla v řádku, vyberte první buňku na konci řádku a potom klikněte na šipku vedle tlačítka automatické shrnutí   Tlačítko AutoSum .

Výpočet průměru nesousedících buněk

Existují dva způsoby, jak vypočítat průměr buněk, které nejsou vedle sebe. První způsobem můžete rychle zobrazit průměr bez zadání vzorce. Druhá způsobem použijte funkci průměr pro výpočet průměru tak, aby se zobrazil na listu.

Získejte rychlý průměr

 1. Vyberte buňky, jejíž obsah chcete vypočítat průměr. Vyberte například A2, A4 a A7.

  Tip: Výběr nesousedících buněk, stiskněte a podržte klávesu COMMAND a klepněte na buňky, které chcete vypočítat průměr.

 2. Na Stavový řádek klikněte na šipku rozevírací nabídky Pop-up Down Arrow a potom klikněte na průměr.

  Je výsledek pro příklad 8.

  Poznámka: Pokud nevidíte na stavovém řádku klikněte v nabídce Zobrazit, klikněte na Stavovém řádku.

Výpočet průměru tak, aby se zobrazil na listu

 1. Vyberte buňku, kde má průměr zobrazovat, například buňky A8, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "průměrná jednotková kvality" Ukázková data.

 2. Na panelu nástrojů Standardní, přímo pod název sešitu klikněte na šipku vedle tlačítka automatické shrnutí   Tlačítko AutoSum , klepněte na položku průměr a stiskněte ENTER.

 3. Klikněte na buňku, která obsahuje průměr, který jste právě vytvořili, buňku A8 v tomto příkladu.

  Pokud používáte vzorová data, zobrazí se vzorec v Řádek vzorců, =AVERAGE(A2:A7).

 4. Na Řádku vzorců vyberte obsah do závorek, což je a2: a7, pokud používáte ukázková data.

 5. Podržte stisknutou klávesu COMMAND a klikněte na buňky, které chcete vypočítat průměr a stiskněte ENTER. Vyberte například A2, A4 a A7 a pak stiskněte ENTER.

  Odkaz na vybrané oblasti ve funkci průměr automaticky nahrazena odkazy na buňky pro buňky, které jste vybrali. V tomto příkladu je výsledek 8.

Výpočet váženého průměru

Tento příklad vypočítá průměr cena zaplacená za jednotku přes všechny objednávky, kde je každé objednávky pro rozdílný počet jednotek v různých cena za jednotku.

 1. Vyberte buňku A9, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "Průměrná cena za jednotku."

 2. Na kartě Formulas (Vzorce) klikněte v části Function (Funkce) na Formula Builder (Tvůrce vzorců).

 3. V seznamu Vzorec Tvůrce poklikejte součin.skalární.

  Tip: Pokud chcete rychle najít funkci, klikněte na pole Hledat funkci a začněte psát název funkce. Třeba když začnete psát součin.skalární.

 4. V části argumenty, zaškrtněte políčko vedle pole1 a na kartě, vyberte buňky B2 až B7 (hodnoty ve sloupci cena za jednotku).

 5. V části argumenty, zaškrtněte políčko vedle matice2 a na kartě, vyberte buňky C2 až C7 (hodnoty ve sloupci číslo objednaných jednotek).

 6. V řádku vzorců na tlačítko napravo od pravou kulatou závorku pro funkci a zadejte /

  Pokud nevidíte řádku vzorců v nabídce Zobrazit, klikněte na Řádek vzorců.

 7. V seznamu Vzorec Tvůrce poklikejte na položku Součet.

 8. V části argumenty, vyberte oblast do pole číslo 1, stiskněte klávesu DELETE a na listu vyberte buňky C2 až C7 (hodnoty ve sloupci číslo jednotky).

  Do řádku vzorců by teď měla obsahovat následující vzorec: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Stiskněte RETURN.

  Tento vzorec vydělí celkové náklady na dodávky celkovým počtem objednaných, jehož výsledkem váženého cena za jednotku průměr 29.38297872.

Výpočet průměru s ignoruje určitých hodnot

Můžete vytvořit vzorec s vyloučením určitých hodnot. V tomto příkladu vytvoříte vzorec pro výpočet kvality průměrná jednotková pro všechny jednotky, které mají vyšší než 5 hodnocení.

 1. Vyberte buňky A10, což je buňka nalevo od aktuální buňky, který obsahuje text "Průměrná kvality pro všechny jednotky hodnocení nad 5."

 2. Na kartě Formulas (Vzorce) klikněte v části Function (Funkce) na Formula Builder (Tvůrce vzorců).

 3. V seznamu Vzorec Tvůrce poklikejte AVERAGEIF.

  Tip: Pokud chcete rychle najít funkci, klikněte na pole Hledat funkci a začněte psát název funkce. Třeba když začnete psát AVERAGEIF.

 4. V části argumenty, zaškrtněte políčko vedle oblast a na listu, vyberte buňky A2 až A7 (hodnoty ve sloupci cena za jednotku).

 5. V části argumenty, klikněte na políčko vedle kritéria a zadejte "> 5".

 6. Stiskněte RETURN.

  Vzorec nezahrnuje hodnotu v buňce A7 z výpočtu odebrány a výsledky průměrnou jednotkovou kvality 8.8.

  Tip: Použít funkci AVERAGEIF k výpočtu průměru s vyloučením nulových hodnot v seznamu čísel, zadejte do pole vedle symbolu kritéria"<> 0" .

Viz také

Výpočet Mezisoučet

Výpočty procent

PRŮMĚR

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×