Výpočet průměru čísel

Výpočet průměru čísel

Řekněme, že chcete určit průměrný počet dnů pro dokončení určité fáze projektu nebo průměrnou teplotu v jednom dni za 10 let. K dispozici je několik způsobů, jak ze skupiny čísel vypočítat průměr.

Funkce PRŮMĚR měří střední hodnotu, která je umístěna ve středu skupiny čísel ve statistickém rozložení. Tři nejběžnější měření střední hodnoty jsou:

 • Průměr     je aritmetický průměr, který je vypočten součtem skupiny čísel a jeho následným vydělením počtem těchto čísel. Například průměr hodnot 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 30 děleno 6, což je 5.

 • Medián     je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4.

 • Modus     je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

U symetrického rozdělení skupiny čísel poskytují tyto tři způsoby určení střední hodnoty stejné výsledky. U asymetrického rozdělení mohou být výsledky rozdílné.

Výpočet průměru čísel v souvislém řádku nebo sloupci

 1. Klikněte na buňku pod čísly nebo napravo od čísel, k nimž chcete vypočítat průměr.

 2. Na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na šipku vedle tlačítka Obrázek tlačítka Součet, klikněte na Průměr a potom stiskněte klávesu ENTER.

Výpočet průměru čísel v nesouvislém řádku nebo sloupci

Úkol proveďte pomocí funkce PRŮMĚR.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10

7

9

27

0

4

Vzorec

Popis (výsledek)

=PRŮMĚR(A2:A7)

Vypočte průměr všech výše uvedených čísel (9,5).

=PRŮMĚR(A2:A4;A7)

Vypočte průměr horních tří čísel a posledního čísla v seznamu (7,5).

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Vypočte průměr čísel v seznamu kromě čísel, která obsahují nulu, například buňka A6 (11,4).

Výpočet váženého průměru

Úkol proveďte pomocí funkcí SOUČIN.SKALÁRNÍ a SUMA.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klikněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

Tento příklad vypočítá průměrnou cenu placenou za kus při třech nákupech, kde každý nákup obsahuje jiný počet kusů s jinou cenou za kus.

1

2

3

4

A

B

Cena za kus

Počet kusů

20

500

25

750

35

200

Vzorec

Popis (výsledek)

=SOUČIN.SKALÁRNÍ(A2:A4;B2:B4)/SUMA(B2:B4)

Vydělí celkovou cenu všech tří objednávek celkovým počtem objednaných kusů (24,66).

Výpočet průměru čísel při současném vynechání nulových (0) hodnot

Úkol proveďte pomocí funkcí PRŮMĚR a KDYŽ.

Příklad

Příklad snadněji pochopíte, pokud jej zkopírujete do prázdného listu.

Postup při kopírování příkladu

 1. Vytvořte prázdný sešit nebo list.

 2. Vyberte příklad v tématu nápovědy.

  Poznámka: Nevybírejte záhlaví řádků ani sloupců.

  Výběr příkladu z nápovědy

  Výběr příkladu z nápovědy

 3. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Vyberte v listu buňku A1 a stiskněte klávesy CTRL+V.

 5. Chcete-li přepnout mezi zobrazením výsledků a zobrazením vzorců, které vracejí tyto výsledky, stiskněte kombinaci kláves CTRL+` (čárka nad vlevo) nebo na kartě Vzorce ve skupinovém rámečku Závislosti vzorců klepněte na tlačítko Zobrazit vzorce.

1

2

3

4

5

6

7

A

Data

10

7

9

27

0

4

Vzorec

Popis (výsledek)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Vypočte průměr čísel v seznamu kromě čísel, která obsahují nulu, například buňka A6 (11,4).

Viz taky

PRŮMĚR

AVERAGEIF

SUMA

SOUČIN.SKALÁRNÍ

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×