Výkon migrace Office 365 a doporučené postupy

Existuje mnoho možností, jak migrovat data z místní e-mailové organizace do Microsoft Office 365. Běžnou otázkou při plánování migrace do Office 365 je zlepšení výkonu migrace dat a optimalizace rychlosti migrace.

Poznámka: Informace o výkonu uvedené v tomto tématu neplatí pro služby Office 365 pro vyhrazené plány předplatného. Další informace o vyhrazených plánech najdete v tématu Popisy služeb vyhrazených plánů Office 365.

V tomto tématu

Přehled migrace e-mailu do Office 365

Office 365 podporuje několik metod migrace e-mailu, kalendáře a dat kontaktů z vašeho stávajícího prostředí pro zasílání zpráv do Office 365. Jejich přehled najdete v tématu Způsoby, jak do Office 365 migrovat víc e-mailových účtů.

Další informace o sítích a výkonu Office 365 najdete v tématu Plánování sítě a ladění výkonu pro Office 365.

Často používané metody migrace

Metoda migrace

Popis

Zdroje informací

Migrace IMAP

K migraci obsahu poštovních schránek uživatelů ze systému zasílání zpráv IMAP do jejich poštovních schránek Office 365 můžete použít Centrum pro správu Exchange nebo prostředí Management Shell Exchange. Platí to i pro migraci poštovních schránek z jiných hostovaných e-mailových služeb, jako je třeba Gmail nebo Yahoo Mail.

Migrace poštovních schránek IMAP do Office 365

Přímá migrace

S přímou migrací můžete migrovat všechny místní poštovní schránky do Office 365 během několika dnů. Přímou migraci použijte, pokud plánujete přesunout e-mail celé organizace do Office 365 a spravovat účty v Office 365. S použitím přímé migrace můžete z vaší místní organizace Exchange do Office 365 migrovat maximálně 2 000 poštovních schránek. Doporučený počet poštovních schránek je ale 150   . Vyšší počet způsobí potíže s výkonem. Migrují se i poštovní kontakty a distribuční skupiny ve vaší místní organizaci Exchange.

Přímá migrace na Office 365

Fázovaná migrace

Fázovanou migraci použijte, pokud nakonec plánujete migraci všech poštovních schránek organizace do Office 365. Pokud použijete fázovanou migraci, provedete migraci místních poštovních schránek do Office 365 v dávkách v průběhu několika týdnů nebo měsíců.

Co je potřeba vědět o fázované migraci e-mailu do Office 365

Hybridní nasazení

Hybridní nasazení nabízí organizacím možnost rozšířit bohaté funkce prostředí a správu, které jim poskytuje stávající místní organizace Exchange, na cloud. Hybridní nasazení poskytuje bezproblémový vzhled a chování jediné organizace Exchange někde mezi místním serverem Exchange Server 2013 nebo Microsoft Exchange Server 2010 a Office 365. Hybridní nasazení může navíc sloužit jako mezikrok při kompletním přesunu na organizaci Office 365.

Hybridní nasazení Exchange Serveru 2013

Migrace třetích stran

Existuje mnoho nástrojů třetích stran. Tito výrobci používají k migraci e-mailu z e-mailových platforem, jako jsou třeba IBM Lotus Notes a Novell GroupWise, vlastní protokoly a postupy.

Toto jsou některé z nástrojů pro migraci jiných výrobců a partnerů, které můžete použít při migraci Exchange z platforem jiných výrobců:

 • Binary Tree:   Poskytovatel migrace systémů zasílání zpráv na víc míst a koexistenčního softwaru, který zajišťuje analýzu, koexistenci a migraci místních i online podnikových řešení pro zasílání zpráv a prostředí pro spolupráci založených na systémech IBM Lotus Notes a Domino a Exchange a SharePoint.

 • BitTitan:   Poskytovatel řešení migrace na Office 365

 • Metalogix:   Poskytovatel řešení migrace do služeb Office 365 a SharePoint Online.

 • SkyKick: Poskytovatel automatizovaných řešení migrace pro přesun místního systému Exchange, Gmailu, Protokol POP3, IMAP, Lotus Notes do Office 365. Nástroje pro kompletní migraci pomáhají partnerům s prodejem, plánováním, migrací, správou a místními fázemi projektu migrace.

 • TransVault:   Je poskytovatel řešení migrace na Office 365.

Výkon pro metody migrace

Následující tabulka porovnává výsledky sledovaného výkonu pro různé metody migrace poštovních schránek a dat poštovních schránek do Office 365. Tyto výsledky jsou založené na interním testování a skutečných migracích zákazníků do Office 365.

Důležité informace: Z důvodu rozdílných způsobů migrací a časů jejich provedení může být vaše skutečná rychlost migrace pomalejší nebo rychlejší.

Metoda migrace

Omezení uživatele Office 365

Omezení služby migrace Office 365

Omezení na základě stavu prostředků Office 365

Sledovaná průměrná propustnost na hodinu a klienta (pokud je k dispozici)

Migrace IMAP

Ne

Ano

Ano

10-14 gigabajtů (GB) (20 souběžných)

Přímá migrace

Ne

Ano

Ano

10-14 GB (20 souběžných)

Fázovaná migrace

Ne

Ano

Ano

10-14 GB (20 souběžných)

Hybridní migrace

Ne

Ano

Ano

10–14 GB na místním serveru Exchange 2013 nebo CAS 2010 (služba replikace poštovních schránek Microsoft Exchange (služba MRSProxy)) s 20 souběžnými přesuny1

Migrace MAPI třetích stran

Ano

Ne

Ano

4-12 GB (20 souběžných) 2

Migrace webových služeb Exchange třetích stran

Ne

Ano

Ano

5-10 GB (20 souběžných) 3

Nahrání klienta (ze souborů .pst Outlook)

Ano

Ne

Ano

0,5 GB

1 Propustnost přesunu sledované jedné poštovní schránky je v rozsahu 0,3 až 1,0 GB/h. Míry propustnosti vyšší než 1 000 MB/h na poštovní schránku můžete dosáhnout se sítí, která zvládne méně než 2 procenta času pozastavení přechodné chyby a méně než 100 ms latence sítě. Pokud chcete dosáhnout vyšších rychlostí migrace dat, můžete použít několik souběžných migrací poštovních schránek. Propustnost přesunu jedné poštovní schránky se zpomalí, když je místní server CAS (služba MRSProxy) na kapacitě hardwaru, pokud šířka pásma nedostačuje nebo je příliš vysoká latence sítě. Pro zvýšení rychlosti migrace zvažte přidání dalších serverů nebo dočasné vylepšení připojení k síti.

2 Propustnost sledované jedné migrace MAPI je v rozsahu 0,1 až 0,5 GB/h. Pokud chcete dosáhnout vyšších rychlostí migrace dat, můžete použít několik souběžných migrací. Propustnost jedné migrace MAPI se zpomalí, když jeden z místních serverů nebo síť dosáhnou své kapacity.

3 Propustnost jedné sledované migrace webové služby Exchange je v rozsahu 0,2 až 0,5 GB/h. Pokud chcete dosáhnout vyšších rychlostí migrace dat, můžete použít několik souběžných migrací. Například u 20 souběžných migrací bude celková propustnost v rozsahu 4 až 10 GB/h. Propustnost jedné migrace webové služby Exchange se zpomalí, když jeden z místních serverů nebo síť dosáhnou své kapacity.

Faktory výkonu migrace

Migrace e-mailu má několik běžných faktorů, které můžou mít vliv na výkon migrace.

Běžné faktory výkonu migrace

Následující tabulka obsahuje seznam běžných faktorů, které ovlivňují výkon migrace. Další podrobnosti najdete v částech popisujících jednotlivé metody migrace.

Faktor

Popis

Příklad

Zdroj dat

Zařízení nebo služba hostující data, která se mají migrovat. Mnohá omezení se můžou týkat zdroje dat z důvodu specifikací hardwaru, zatížení koncových uživatelů a úloh údržby back-endu.

Gmail omezuje množství dat, která se dají během určitého časového období extrahovat.

Datový typ a hustota

Vzhledem k jedinečné povaze činností zákazníků se typ a kombinace položek pošty v poštovních schránkách významně liší.

Jedna 4GB poštovní schránka se 400 položkami, kde každá má 10 MB příloh, se bude migrovat rychleji než jedna 4GB poštovní schránka se 100 000 menších položek.

Server migrace

K provedení migrace používá mnoho řešení migrace server nebo pracovní stanici migrace typu „jump box“.

Zákazníci často používají k hostování služby MRSProxy pro migrace hybridních nasazení nebo nehybridních nasazení klientských počítačů virtuální počítač s nízkým výkonem.

Subsystém migrace

Subsystém migrace dat zodpovědný za načítání dat ze zdrojového serveru převede v případě potřeby data. Subsystém pak data přenese v síti a vloží je do poštovní schránky Office 365.

Služba MRSProxy má své vlastní možnosti a omezení.

Místní síťová zařízení

Výkon sítě mezi klientem a serverem – ze zdroje dat do serverů pro klientský přístup Exchange Online – má vliv na výkon migrace.

Konfigurace a specifikace brány firewall v místní organizaci.

Služba Office 365

Office 365 obsahuje integrovanou podporu a funkce pro správu úloh migrace.

Zásady omezení uživatele mají výchozí nastavení a omezují celkovou maximálních rychlost přenosu dat.

Faktory výkonu sítě

Tato část popisuje doporučené postupy pro zvýšení výkonu sítě během migrace. Vzhledem k tomu, že největší vliv na výkon sítě během migrace souvisí s hardwarem jiných výrobců a poskytovateli internetových služeb, je diskuze obecná.

S pomocí nástroje Exchange Analyzer lépe porozumíte připojení k síti s Office 365. Pokud chcete spustit testy nástroje Exchange Analyzer v nástroji Support and Recovery Assistant, přejděte na Advanced Diagnostics (Pokročilá diagnostika) > Exchange Online > Check Exchange Online network connectivity (Zkontrolovat připojení k síti Exchange Online) > Yes (Ano). Přečtete si článek Oprava problémů s Outlookem a Office 365 pomocí nástroje Support and Recovery Assistant for Office 365, kde najdete další informace o nástroji Support and Recovery Assistant.

Faktor

Popis

Doporučené postupy

Kapacita sítě

Čas potřebný k migraci poštovních schránek do Office 365 je určený dostupnou a maximální kapacitou vaší sítě.

 • Zjistěte dostupnou kapacitu sítě a určete maximální kapacitu nahrávání.

 • Kontaktujte poskytovatele internetových služeb, aby vám potvrdil přidělenou šířku pásma a abyste získali podrobné informace o omezeních, jako je třeba celkový objem dat, která se dají v konkrétním časovém období přenést.

 • K vyhodnocení skutečné kapacity sítě použijte nástroje. Ujistěte se, že testujete tok dat typu klient-server z místního zdroje dat na servery bran datacenter Microsoftu.

 • Určete další zatížení vaší sítě (například nástroje pro zálohování a plánované údržby), které můžou mít vliv na kapacitu vaší sítě.

Stabilita sítě

Rychlá síť neznamená automaticky rychlé migrace. Pokud není síť stabilní, přenosy dat trvají delší dobu kvůli opravám chyb. V závislosti na typu migrace můžou opravy chyb významným způsobem ovlivnit výkon migrace.

Problémy s hardwarem a ovladači sítě často způsobí potíže se stabilitou sítě. Komunikujte s dodavateli hardwaru, abyste porozuměli síťovým zařízením, a používejte nejnovější dodavatelem doporučené ovladače a aktualizace softwaru.

Zpoždění sítě

Funkce rozpoznávání vniknutí nakonfigurovaná na bráně firewall sítě způsobuje často závažné zpoždění sítě a ovlivňuje tak výkon migrace.

Migrace dat do poštovních schránek Office 365 závisí na připojení k internetu. Zpoždění internetu ovlivňuje celkový výkon migrace.

Uživatelé ve stejné společnosti můžou taky mít cloudové poštovní schránky umístěné v datacentrech v různých geografických oblastech. Výkon migrace se v závislosti na poskytovateli internetových služeb zákazníka může lišit.

 • Vyhodnocením zpoždění sítě u všech potenciálních datacenter Microsoftu zajistíte, že výsledek bude konzistentní. (Zajistí se tak i konzistentní prostředí pro koncové uživatele.) Pracujte s poskytovatelem internetových služeb na odstranění potíží souvisejících s internetem.

 • Přidejte IP adresy pro servery datacenter Microsoftu do seznamu povolených nebo obejděte veškeré přenosy související s migrací z brány firewall sítě. Další informace o rozsazích IP adres Office 365 najdete v tématu Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365.

Pro hlubší analýzu migrací ve vašem prostředí se podívejte na náš příspěvek blogu analýzy přesunů. Příspěvek obsahuje skript, který vám pomůže analyzovat žádosti o přesun.

Omezení Office 365

Office 365 používá různé mechanizmy omezení pro zajištění zabezpečení a dostupnosti služeb. Následující tři typy omezení můžou ovlivnit výkon migrací:

 • Omezení uživatele

 • Omezení služby migrace

 • Omezení na základě stavu prostředků

Poznámka: Tyto tři typy omezení Office 365 neovlivňují všechny metody migrace.

Omezení uživatele Office 365

Omezení uživatele má vliv na většinu nástrojů pro migraci jiných výrobců a metodu migrace nahrávání klienta. Tyto metody migrace používají protokoly klientského přístupu, například vzdálené volání procedur (RPC) přes protokol HTTP, k migraci dat poštovní schránky do poštovních schránek Office 365. Tyto nástroje se používají k migraci dat z platforem, jako jsou třeba IBM Lotus Domino a Novell GroupWise.

Omezení uživatele je nejvíc omezující metoda v Office 365. Vzhledem k tomu, že omezení uživatele je nastavené tak, aby fungovalo pro jednotlivého koncového uživatele, jakékoli použití na úrovni aplikace snadno přesáhne zásadu omezení a vyústí v pomalejší migraci dat.

Omezení služby migrace Office 365

Omezení služby migrace má vliv na všechny nástroje migrace Office 365. Omezení služby migrace spravuje souběžnost migrací a přidělení zdrojů služby pro řešení migrace Office 365.

Omezení služby migrace ovlivňuje migrace provedené s použitím těchto metod migrace:

 • Migrace IMAP

 • Přímá migrace Exchange

 • Fázovaná migrace Exchange

 • Hybridní migrace (přesuny založené na službě MRSProxy v hybridním prostředí)

Příkladem omezení služby migrace je řízení počtu poštovních schránek, které se současně migrují během jednoduché migrace Exchange a migrací IMAP. Výchozí hodnota je 10. To znamená, že ze všech migračních dávek se v jakémkoli konkrétním okamžiku migruje maximálně 10 poštovních schránek. Počet souběžných migrací poštovních schránek pro migrační dávku můžete zvýšit v Ovládacích panelech Exchange nebo Windows PowerShell. Další informace o tom, jak toto nastavení optimalizovat, najdete v tématu Správa migračních dávek v Office 365.

Omezení na základě stavu prostředků Office 365

Všechny metody migrace podléhají řízení omezení dostupnosti. Omezení služby Office 365 ale nemá takový vliv na migrace Office 365 jako jiné typy omezení popsané výše.

Omezení na základě stavu prostředků je nejméně agresivní metoda omezení. Dochází k ní, aby se zabránilo problému s dostupností služby, který má vliv na koncového uživatele a důležité operace služby.

Než se výkon služby zhorší na takovou úroveň, že se zhorší i výkon pro koncového uživatele, hybridní migrace se pozastaví, dokud se výkon neobnoví a kvalita služby se nevrátí na úroveň pod mezní hodnotou omezení.

Toto jsou příklady ze statistické sestavy migrace Exchange. Zobrazují položky zaprotokolované při překročení mezní hodnoty omezení služby.

 • 1/25/2012 12:56:01 AM [BL2PRD0410CA012] Copy progress: 723/1456 messages, 225.8 MB (236,732,045 bytes)/416.5 MB (436,712,733 bytes).

  1/25/2012 12:57:53 AM [BL2PRD0410CA012] Move for mailbox '/o=ExchangeLabs/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' is stalled because DataMoveReplicationConstraint is not satisfied for the database 'NAMPRD04DG031-db081' (agent MailboxDatabaseReplication). Failure Reason: Database edbf0766-1f2a-4552-9115-bb3a53a8380b doesn’t satisfy constraint SecondDatacenter. There are no available healthy database copies. Will wait until 1/25/2012 1:27:53 AM.

  1/25/2012 12:58:24 AM [BL2PRD0410CA012] Request is no longer stalled and will continue.

  6/30/2017 00:03:58 [CY4PR19MB0056] Relinquishing job because of large delays due to unfavorable server health or budget limitations with a request throttling state 'StalledDueToTarget_DiskLatency'.

Řešení a praktické cvičení   

Pokud se setkáte s podobnou situací, počkejte až se služba Office 365 obnoví. Další informace najdete v části Stav služby v tématu Portál Office 365.

Faktory výkonu a doporučené postupy pro migraci nehybridních nasazení

Tato část popisuje faktory, které ovlivňují migrace pomocí metody migrace IMAP, přímé migrace nebo fázované migrace. Určuje taky doporučené postupy, které zlepšují výkon migrace.

Faktor 1: Zdroj dat

Následující tabulka popisuje dopad zdrojových serverů ve vaší aktuální e-mailové organizaci na migraci a doporučené postupy pro zmírnění tohoto dopadu na migraci.

Kontrolní seznam

Popis

Doporučené postupy

Výkon systému

Extrahování dat je náročných úkol. Aby zdrojový systém mohl poskytnout optimální výkon migrace, potřebuje mít dostatečné zdroje, jako je třeba čas procesoru a paměť. Během migrace se zdrojový systém často přiblíží plné kapacitě ve smyslu běžného zatížení koncových uživatelů. Pokud jsou systémové zdroje nedostatečné, další zatížení, které je důsledkem migrace, může mít vliv na koncové uživatele.

Sledujte výkon systému během pilotního testu migrace. Pokud je systém zaneprázdněný, doporučujeme, abyste se z důvodu potenciálního zpomalení migrace a potíží s dostupností služby vyhnuli plánu agresivní migrace pro konkrétní systém. Pokud je to možné, zlepšete výkon zdrojového systému přidáním hardwarových prostředků a snižte zatížení systému přesunutím úloh a uživatelů na jiné servery, které nejsou součástí migrace.

Další informace najdete tady:

Při migraci z místní organizace Exchange, ve které existuje několik serverů poštovních schránek, doporučujeme vytvořit seznam uživatelů migrace, který bude rovnoměrně rozložený na několika serverech poštovních schránek. Na základě výkonu jednotlivých serverů se dá seznam dál upřesnit za účelem maximalizace propustnosti.

Pokud má třeba server A o 50 % větší dostupnost zdrojů než server B, je vhodné mít v jedné migrační dávce o 50 % víc uživatelů ze serveru A. Podobné postupy můžete použít i pro ostatní zdrojové systémy. Migraci provádějte, když mají servery maximální dostupnost zdrojů, třeba po pracovní době nebo o víkendech a svátcích.

Úkoly back-endu

Další úkoly back-endu, které běží v době migrace. Vzhledem k tomu, že doporučovaným postupem je provádění migrace po pracovních hodinách, stává se běžně, že se migrace dostanou do konfliktu s úlohami údržby – třeba se zálohováním dat – spouštěnými na místních serverech.

Podívejte se na další systémové úlohy, které můžou běžet během migrace. Doporučujeme provádět migraci dat, když nejsou spuštěné žádné úlohy náročné na zdroje.

Poznámka:    U zákazníků, kteří používají místní Exchange jsou běžnými úkoly back-endu řešení zálohování a údržba úložiště Exchange.

Zásady omezení

Je běžné chránit e-mailové systémy pomocí zásady omezení, která nastaví konkrétní omezení toho, jak rychle a jak velký objem dat se dá extrahovat ze systému za určitou dobu.

Podívejte se, jaká zásada omezení je nasazená pro váš e-mailový systém. Třeba Google Mail omezuje množství dat, která se dají během určité doby extrahovat.

V závislosti na verzi má Exchange zásady, které omezují přístup IMAP k místnímu poštovnímu serveru (používanému migracemi IMAP) a přístup RPC přes protokol HTTP (používaný přímými migracemi Exchange a fázovanými migracemi Exchange).

Pokud chcete zkontrolovat nastavení omezení v organizaci využívající Exchange 2013, spusťte rutinu Get-ThrottlingPolicy. Další informace najdete v tématu Správa zatížení Exchange.

Další informace o omezení IMAP najdete v článku Migrace poštovních schránek IMAP do Office 365.

Další informace o omezení vzdáleného volání procedur (RPC) přes protokol HTTP najdete tady:

Faktor 2: Server migrace

Migrace IMAP a přímé a fázované migrace jsou metodami migrace s načítáním dat inicializovaným z cloudu, takže vyhrazený server migrace není potřeba. Hostitelé internetového protokolu (IMAP nebo RPC přes HTTP) ale fungují jako server migrace pro migrování poštovních schránek a dat poštovních schránek do Office 365. Faktory výkonu migrace a osvědčené postupy popsané v předchozí části o zdrojovém serveru dat pro vaši aktuální e-mailovou organizaci se proto týkají i internetových hraničních serverů. Pro organizace využívající Exchange 2007, Exchange Server 2010 a Exchange 2013 funguje server pro klientský přístup jako server migrace.

Další informace najdete tady:

Faktor 3: Subsystém migrace

Migrace IMAP a přímé a fázované migrace Exchange se provádí pomocí řídicího panelu Migrace na stránce Centrum pro správu Exchange. Podléhají omezení služby migrace Office 365.

Řešení a praktické cvičení   

Zákazníci teď můžou určit souběžnost migrace (třeba počet poštovních schránek, které se mají migrovat současně) v prostředí Windows PowerShell. Výchozí hodnota je 20 poštovních schránek. Po vytvoření dávky migrace můžete použít tuto rutinu prostředí Windows PowerShell a zvětšit ji na maximální hodnotu 100.

Set-MigrationEndPoint <Identity> –MaxConcurrentMigrations <value between 1 and 100>

Další informace najdete v článku Správa dávek migrace v Office 365.

Poznámka: Pokud zdroj dat nemá dostatečné prostředky pro zpracování všech připojení, doporučujeme vyhnout se vyšším hodnotám souběžnosti. Začněte nízkou hodnotou souběžnosti, třeba 10. Během sledování výkonu zdroje dat toto číslo zvyšte, abyste se vyhnuli potížím s přístupem koncového uživatele.

Faktor 4: Síť

Ověřovací testy   

V závislosti na metodě migrace můžete vyzkoušet tyto ověřovací testy:

 • Migrace IMAP:    Předem vyplňte zdrojovou poštovní schránku vzorovými daty. Pak se z internetu (mimo vaši místní síť) připojte ke zdrojové poštovní schránce se standardním e-mailovým klientem IMAP, jako je třeba Microsoft Outlook, a pak změřte výkon sítě tak, že změříte čas potřebný na stažení všech dat ze zdrojové poštovní schránky. Za předpokladu, že neexistují žádná jiná omezení, by propustnost měla být podobná té, které zákazníci dosáhnou při použití nástroje pro migraci IMAP v Office 365.

 • Přímé a fázované migrace Exchange:    Předem vyplňte zdrojovou poštovní schránku vzorovými daty. Pak se z internetu (mimo vaši místní síť) připojte ke zdrojové poštovní schránce přes Outlook pomocí RPC přes HTTP. Ujistěte se, že se připojujete pomocí režimu mezipaměti. Změřte výkon sítě tak, že zkontrolujete, jak dlouho trvá synchronizace všech dat ze zdrojové poštovní schránky. Za předpokladu, že neexistují žádná jiná omezení, by propustnost měla být podobná té, které zákazníci dosáhnou při použití jednoduchých nástrojů pro migraci Exchange v Office 365.

Poznámka: Během skutečné migrace IMAP a přímé nebo fázované migrace Exchange existuje i režijní zatížení. Skutečná propustnost by ale měla být podobná výsledkům těchto ověřovacích testů.

Faktor 5: Služba Office 365

Omezení na základě stavu prostředků Office 365 má vliv na migrace používající nativní jednoduché nástroje pro migraci Office 365. Podívejte se na část Omezení na základě stavu prostředků Office 365.

Žádosti o přesunutí ve službě Office 365

Obecné informace o získání informací o stavu pro žádosti o přesunutí najdete v tématu Zobrazení vlastností žádostí o přesunutí.

Ve službě Office 365, na rozdíl od místního systému Exchange Server 2010, se fronty migrace a prostředky služby přidělené migracím sdílí mezi tenanty. Toto sdílení má vliv na to, jak se žádosti o přesunutí v jednotlivých fázích procesu přesunu zpracovávají.

V Office 365 existují dva typy žádostí o přesunutí:

 • Příchozí žádosti o přesunutí:      Migrace nových zákazníků se považují za příchozí žádosti o přesunutí. Tyto žádosti mají běžnou prioritu.

 • Vnitřní žádosti o přesunutí v datacentru:      Jedná se o žádosti o přesunutí poštovní schránky iniciované týmy operací datacentra. Tyto žádosti mají nižší prioritu, protože případné zpoždění žádosti o přesunutí nemá vliv na práci koncového uživatele.

Potenciální dopad a zpoždění žádostí o přesunutí se stavem „Ve frontě“ a „Probíhající“.

 • Žádosti o přesunutí ve frontě:      Tento stav určuje, že přesunutí je ve frontě a čeká na zpracování službou Exchange Mailbox Replication Service. U žádostí o přesunutí Exchange 2003 můžou uživatelé v této fázi ke svým poštovním schránkám pořád přistupovat.

  Na to, kterou žádost si služba Mailbox Replication Service vybere, mají vliv dva faktory:

  • Priorita:      Žádosti o přesunutí ve frontě s vyšší prioritou se vyberou před žádostmi o přesunutí s nižší prioritou. Zajišťuje se tak, aby se žádosti o přesunutí migrací zákazníků zpracovaly vždycky před vnitřními žádostmi o přesunutí v datacentru.

  • Pozice ve frontě:      Pokud mají žádosti o přesunutí stejnou prioritu, dostanou se na řadu pro zpracování službou Mailbox Replication Service tím dřív, čím dřív se zařadily do fronty. Vzhledem k tomu, že několik zákazníků může provádět migrace poštovních schránek současně, je běžné, že nové žádosti o přesunutí zůstanou před zpracováním ve frontě.

   Často se s tímto časem, po který žádosti poštovních schránek čekají ve frontě před zpracováním, při plánování migrace nepočítá. V důsledku toho pak zákazníci nejsou schopní přidělit dostatečné množství času na dokončení všech plánovaných migrací.

 • Probíhající žádosti o přesunutí:      Tento stav označuje, že přesunutí stále probíhá. Pokud se jedná o přesun online poštovní schránky, uživatel bude mít k této poštovní schránce pořád přístup. Pokud se jedná o přesun offline poštovní schránky, poštovní schránka uživatele dostupná nebude.

  Jakmile má žádost o přesunutí poštovní schránky stav „Probíhá“, na prioritě přestane záležet a nová žádost o přesunutí se nezpracuje, dokud se nedokončí stávající probíhající žádost o přesunutí, i když má nová žádost o přesunutí vyšší prioritu.

Doporučené postupy

Plánování:      Jak jsme už zmínili dřív, vzhledem k tomu, že uživatelé Exchange 2003 ztrácí během hybridní migrace přístup, zajímá obvykle zákazníky Exchange 2003, na kdy migrace naplánovat a jak dlouho budou trvat.

Při plánování počtu poštovních schránek, které se mají v určitém časovém období migrovat, zvažte toto:

 • Zahrňte množství času, po který bude žádost o přesunutí čekat ve frontě. Pro výpočet použijte tento vzorec:

  (celkový počet migrovaných poštovních schránek) = ((celkový čas) – (průměrný čas fronty)) * (propustnost migrace)

  ve kterém se propustnost migrace rovná celkovému počtu poštovních schránek, které se dají migrovat za hodinu.

  Předpokládejme třeba, že máte šestihodinový časový interval pro migraci poštovních schránek. Pokud je průměrný čas fronty jedna hodina a propustnost migrace je 100 poštovních schránek za hodinu, můžete v šestihodinovém časovém intervalu migrovat 500 poštovních schránek: 500 = (6 - 1) * 100.

 • Spusťte migraci dřív, než jste původně naplánovali, abyste omezili vliv času stráveného ve frontě. Když jsou poštovní schránky ve frontě, uživatelé Exchange 2003 k nim můžou dál přistupovat.

Určení doby čekání ve frontě:      Vzhledem k tomu, že Microsoft nespravuje plány migrace zákazníků, mění se čas čekání ve frontě neustále.

Pokud chce zákazník určit potenciální dobu čekání ve frontě, může se pokusit naplánovat testovací přesunutí několik hodin před tím, než se spustí skutečná migrace. Potom může zákazník na základě sledovaného množství času, po který žádost čeká ve frontě, přesněji odhadnout, kdy migraci spustit a kolik poštovních schránek se dá v určitém časovém období přesunout.

Testovací migrace se například dokončila čtyři hodiny před spuštěním naplánované migrace. Zákazník určí, že čas strávený ve frontě byl pro testovací migraci přibližně jedna hodina. Zákazník by pak měl zvážit spuštění migrace o hodinu dřív, než původně plánoval. Zajistí tak, že na dokončení všech migrací bude dostatek času.

Nástroje třetích stran pro migrace Office 365

Nástroje třetích stran se nejčastěji používají ve scénářích migrace, jejichž součástí není Exchange, jako je třeba Google Mail, IBM Lotus, Domino a Novell GroupWise. Tato část se zaměřuje na protokoly migrace používané nástroji pro migraci třetích stran. Netýká se skutečných produktů a nástrojů pro migraci. Následující tabulka obsahuje seznam faktorů, které se týkají nástrojů třetích stran pro scénáře migrací Office 365.

Faktor 1: Zdroj dat

Kontrolní seznam

Popis

Doporučené postupy

Výkon systému

Extrahování dat je náročných úkol. Aby zdrojový systém mohl poskytnout optimální výkon migrace, musí mít dostatečné zdroje, jako je třeba čas procesoru a paměť. Během migrace se zdrojový systém často přiblíží plné kapacitě ve smyslu běžného zatížení koncových uživatelů. Pokud jsou systémové zdroje nedostatečné, další zatížení, které je důsledkem migrace, může mít vliv na koncové uživatele.

Sledujte výkon systému během pilotního testu migrace. Pokud je systém zaneprázdněný, doporučujeme, abyste se z důvodu potenciálního zpomalení migrace a potíží s dostupností služby vyhnuli plánu agresivní migrace pro konkrétní systém. Pokud je to možné, vylepšete výkon zdrojového systému přidáním hardwarových prostředků a snížením zatížení systému. Zatížení systému se dá snížit přesunutím úloh a uživatelů na jiné servery, které nejsou součástí migrace.

Další informace najdete tady:

Při migraci z místní organizace Exchange, ve které existuje několik serverů poštovních schránek, doporučujeme vytvořit seznam uživatelů migrace, který bude rovnoměrně rozložený na několika serverech poštovních schránek. Na základě výkonu jednotlivých serverů se dá seznam dál upřesnit za účelem maximalizace propustnosti.

Pokud má třeba server A o 50 % větší dostupnost zdrojů než server B, je vhodné mít v jedné migrační dávce o 50 % víc uživatelů ze serveru A. Podobný postup můžete použít i pro ostatní zdrojové systémy.

Migraci provádějte, když má server maximální dostupnost zdrojů, třeba po pracovní době nebo o víkendech a svátcích.

Úkoly back-endu

V době migrace obvykle běží další úkoly back-endu. Vzhledem k tomu, že doporučovaným postupem je provádění migrace po pracovních hodinách, stává se běžně, že se migrace dostanou do konfliktu s dalšími úlohami údržby – třeba se zálohováním dat – spouštěnými na místních serverech.

Podívejte se na další systémové úlohy, které běží během migrace. Pokud neexistují žádné další úlohy náročné na zdroje, doporučujeme vytvořit čistý časový interval jen pro migraci dat.

Pro zákazníky místního Exchange jsou běžnými úlohami řešení zálohování. Další informace najdete v článku Údržba úložiště Exchange.

Zásady omezení

Je běžné chránit e-mailové systémy pomocí zásady omezení, která nastaví konkrétní omezení toho, jak rychle a jak velký objem dat se dá extrahovat ze systému za určitou dobu a za použití konkrétní metody migrace.

Podívejte se, jaká zásada omezení je nasazená pro váš e-mailový systém. Třeba Google Mail omezuje množství dat, která se dají během určité doby extrahovat.

V závislosti na verzi má Exchange zásady, které omezují přístup IMAP k místnímu poštovnímu serveru (používanému migracemi IMAP) a přístup RPC přes protokol HTTP (používaný přímými migracemi Exchange a fázovanými migracemi Exchange).

Další informace o omezení protokolu IMAP najdete v tématu Tipy pro optimalizaci migrací IMAP.

Další informace o omezení vzdáleného volání procedur (RPC) přes protokol HTTP najdete tady:

Další informace o tom, jak nakonfigurovat omezení webových služeb Exchange, najdete v článku Exchange 2010: Principy zásad omezení klienta.

Faktor 2: Server migrace

Většina nástrojů pro migrace Office 365 od jiných výrobců je iniciovaná klientem a přesunuje data do Office 365. Tyto nástroje obvykle vyžadují server migrace. Na tyto servery migrace se vztahují faktory, jako je třeba výkon systému, úkoly back-endu a zásady omezení pro zdrojové servery.

Poznámka: V internetu se jako cloudové služby hostují některá řešení migrace jiných dodavatelů a nevyžadují žádný místní server migrace.

Řešení a praktické cvičení   

Pokud chcete zlepšit výkon migrace při použití serveru migrace, použijte osvědčené postupy, které jsme popsali v části Faktor 1: Zdroj dat.

Faktor 3: Subsystém migrace

U nástrojů pro migraci jiných dodavatelů jsou nejběžnějšími používanými protokoly webové služby Exchange a RPC přes protokol HTTP.

Webové služby Exchange   

Webové služby Exchange je doporučený protokol, který se má používat pro migraci do Office 365, protože podporuje velké dávky dat a má lepší omezení služeb. V Office 365 při použití v režimu zosobnění nespotřebovávají migrace využívající webové služby Exchange rozpočtové množství prostředků webové služby Office 365Exchange uživatele, místo toho spotřebovávají kopii rozpočtových prostředků:

 • Všechna volání zosobnění webových služeb Exchange uskutečněné pomocí stejného účtu správce se počítají odděleně od rozpočtu použitého na tento účet správce.

 • Pro každou relaci zosobnění se vytvoří stínová kopie skutečného rozpočtu uživatele. Veškeré migrace pro tuto konkrétní relaci budou využívat tuto stínovou kopii.

 • Omezení při zosobnění se izoluje na jednotlivé relace migrace uživatele.

Doporučené postupy   

 • Výkon migrace u zákazníků, kteří používají nástroje pro migraci třetích stran využívajících zosobnění EWA koliduje s migracemi webových služeb Exchange a využitím prostředků služeb jinými tenanty. Proto se výkon migrací bude lišit.

 • Zákazníci by měli používat nástroje pro migraci třetích stran využívající zosobnění webových služeb Exchange kdykoli je to možné, protože je to obvykle rychlejší a efektivnější než použití klientských protokolů, jako je třeba RPC přes HTTP.

RPC přes protokol HTTP   

Mnoho tradičních řešení migrace používá vzdálené volání procedur přes protokol HTTP. Tato metoda je kompletně založená na modelu klientského přístupu, který používá třeba Outlook, a škálovatelnost a výkon jsou omezené, protože služba Office 365 omezuje přístup za předpokladu, že se využívá uživatelem a ne aplikací.

Doporučené postupy   

 • U nástrojů pro migraci využívajících RPC přes protokol HTTP je běžným postupem pro zvýšení propustnosti migrace přidání dalších serverů migrace a použití více uživatelských účtů správy Office 365. Tímto postupem se dá dosáhnout paralelismu vkládání dat a vyšší propustnosti dat, protože každý uživatel s právy pro správu podléhá omezení uživatele Office 365. Získali jsme zprávy, že mnoho podnikových zákazníků muselo nastavit víc než 40 serverů migrace, aby se jim povedlo dosáhnout propustnosti migrace 20 až 30 GB za hodinu.

 • Ve fázi vývoje nástroje pro migraci je velmi důležité zvážit počet operací RPC potřebných pro migraci zprávy. Shromáždili jsme protokoly zachycené službami Office 365 pro dvě řešení migrace třetích stran (vyvinutá společnostmi třetích stran) používaná zákazníky pro migraci poštovních schránek do Office 365. Porovnali jsme dvě řešení migrace vyvinutá společnostmi třetích stran. Pro každé řešení migrace jsme porovnali migraci dvou poštovních schránek a taky to, jak dlouho se v nich nahrával soubor .pst v aplikaci Outlook. Tady jsou výsledky.

  Metoda

  Velikost poštovní schránky

  Počet položek

  Čas migrace

  Celkový počet transakcí RPC

  Průměrná latence klienta (ms)

  AvgCasRPCProcessingTime (ms)

  Řešení A (poštovní schránka 1)

  376,9 MB

  4 115

  4:24:33

  132 040

  48,4395

  18,0807

  Řešení A (poštovní schránka 2)

  249,3 MB

  12 779

  10:50:50

  423 188

  44,1678

  4,8444

  Řešení B (poštovní schránka 1)

  618,1 MB

  4 322

  1:54:58

  12 196

  37,2931

  8,3441

  Řešení B (poštovní schránka 2)

  56,7 MB

  2 748

  0:47:08

  5 806

  42,1930

  7,4439

  Outlook

  201,9 MB

  3 297

  0:29:47

  15 775

  36,9987

  5,6447

  Všimněte si, že časy zpracování klienta a služby jsou podobné, ale řešení A používá k migraci dat mnohem víc operací RPC. Vzhledem k tomu, že každá operace spotřebovává čekací dobu klienta a čas zpracování serveru, řešení A je ve srovnání s řešením B a aplikací Outlook při migraci stejného množství dat mnohem pomalejší.

Faktor 4: Síť

Doporučené postupy   

Toto je vhodný způsob měření potenciálního výkonu migrace pro řešení migrace jiných dodavatelů používající RPC přes protokol HTTP:

 1. Ze serveru migrace se připojte k poštovní schránce Office 365 s Outlookem pomocí RPC přes protokol HTTP. Ujistěte se, že se nepřipojujete pomocí režimu mezipaměti.

 2. Do poštovní schránky Office 365 naimportujte velký soubor .pst se vzorovými daty.

 3. Změřte výkon migrace tak, že změříte čas potřebný k nahrání souboru .pst. Za předpokladu, že neexistují žádná omezení, by propustnost migrace měla být podobné té, kterou zákazníci získají z nástroje pro migraci jiného dodavatele používajícího RPC přes protokol HTTP. Během skutečné migrace vzniká režijní zatížení, proto se může propustnost mírně lišit.

Faktor 5: Služba Office 365

Omezení na základě stavu prostředků Office 365 má vliv na migrace používající nástroje pro migraci od jiných dodavatelů. Další podrobnosti najdete v článku Omezení na základě stavu prostředků Office 365.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×