Výchozí šablony webů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Když vytvoříte nový web Office SharePoint Server 2007, můžete začít a to výběrem jedné z několika různých druhů ze šablon webu. Mezi šablony webů zahrnuté v Office SharePoint Server 2007 obsahují stránky, seznamy, knihovny a další prvky nebo funkce publikování obsahu konkrétní podpory, správy obsahu, správy záznamů nebo funkce business intelligence potřebuje vaše organizace může mít.

Šablony webů dostupné na Office SharePoint Server 2007 budou seskupené do těchto kategorií: spolupráce, ke schůzkám, organizace a publikovat. Další informace o funkcích šablony v žádném z těchto kategorií poskytují naleznete v následujících částech.

V tomto článku

Spolupráce

Schůzky

Pole organizace

Publikování

Spolupráce

Šablony webů ve skupině Spolupráce jsou určeny k zapojení týmů do projektů, spolupráci na dokumentech nebo sdílení informací.

Týmový web

Tuto šablonu vyberte, jestliže chcete vytvořit web umožňující týmům vytvářet, organizovat a sdílet informace. Šablona obsahuje knihovnu dokumentů, seznam oznámení, kalendář, seznam kontaktů a seznam odkazů.

Příklad použití     Tato šablona univerzální můžete zahájit různorodého oblasti potřeb. Ho mohou být uloženy dlouhodobé obecné informace jednoho oddělení nebo krátkodobých informace o určitém projektu, který přesahuje několika oddělení. Například marketingové oddělení můžete ukládat a spravovat dokumenty plánování a rozpočtu, sledování problémů a úkoly a sdílet své odkazy a kontakty.

prázdný web,

Vyberte tuto šablonu webu, když budete chtít vytvořit web s prázdnou domovskou stránku, kterou chcete upravit. Microsoft Office SharePoint Designer 2007 slouží k přidání seznamů nebo jiných funkcí. Tato šablona obsahuje webovou část Obrázek webu a nástroje pro vložení ostatními webovými částmi.

Příklad použití     Prázdný web vám můžou pomoct, když chcete vytvořit vlastní web a nechcete používat existující šablony, webových částí, seznamy nebo knihovny jako výchozí bod.

Pracovní prostor dokumentů

Vyberte tuto šablonu webu, pokud chcete vytvořit web, který bude pomáhat koordinovat vývoj jednoho nebo několika souvisejících dokumentů s ostatními uživateli. Šablona webu poskytuje nástroje umožňující sdílení a aktualizaci souborů, stejně jako možnost informovat uživatele o stavu těchto souborů. Obsahuje knihovnu dokumentů, seznam oznámení, seznam úkolů, seznam členů a seznam odkazů.

Příklad použití:    Tento web umožňuje spolupracovat s ostatními uživateli na jednom dokumentu nebo na sadě dokumentů. Pracovní prostor dokumentů lze rovněž využít k publikování oznámení, přidělování úkolů, sdílení relevantních odkazů a přijímání upozornění týkajících se změn v obsahu webu.

Wikiweb

Jestliže chcete vytvořit web, ve kterém mohou uživatelé snadno a rychle přidávat, upravovat a propojovat webové stránky, vyberte tuto šablonu webu. Šablona nabízí stránky, které mohou uživatelé rychle upravovat zaznamenáním informací a vzájemně propojovat pomocí klíčových slov. Při úpravě stránek se zaznamenává historie, takže je v případě potřeby možné obnovit obsah. Wikiweb obsahuje wikistránky, seznam odkazů a knihovnu wikistránek.

Příklad použití:     Wikiweb může sloužit členům komunity k pracovní debatě a ke sdílení nápadů o novém projektu. Na tomto webu lze snadno vytvořit a formátovat stránky s cílem usnadnit spolupráci při zaznamenávání informací.

Webový deník

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web za účelem rychlého zveřejňování informací. Ostatní uživatelé mohou připojit svůj komentář. Webový deník se také nazývá blog. Jsou to vlastně online žurnály, v nichž můžete sdílet své nápady rychlým, neformálním způsobem navíc chronologicky uspořádané. Webový deník obsahuje seznam pro ukládání příspěvků, seznam odkazů na jiné webové deníky, seznam kategorií, seznam komentářů a seznam odkazů na související zdroje, knihovnu fotografií a nástroje pro správu příspěvků a dalších zdrojů.

Příklad použití:    Webový deník umožňuje členům vedení sdílet své nápady a vize prostřednictvím atraktivního deníkového formátu, ve kterém mohou zaměstnanci klást otázky nebo přidávat komentáře.

Začátek stránky

Schůzky

Šablony webu ve skupině Schůzky jsou určeny k tomu, aby týmům v organizaci pomáhaly se správou různých druhů schůzek. Šablony v této skupině podporují vše od základních schůzek po schůzky zaměřené na rozhodování nebo třeba na společenské události.

Základní centrum schůzek

Když chcete vytvořit web, který vám pomůže v plánování, organizaci a sledování schůzek s ostatními členy týmu, vyberte tuto šablonu webu. Šablona obsahuje seznam cílů, seznam účastníků, program schůzky a knihovnu dokumentů.

Příklad použití:    Tato šablona představuje správnou volbu pro většinu obvyklých schůzek, jako jsou například pravidelné týdenní schůzky.

Prázdné centrum schůzek

Vyberte tuto šablonu webu, jestliže chcete vytvořit prázdný web schůzek, který lze přizpůsobit vašim požadavkům. Šablona obsahuje stránku, do které je možné přidat obsah a potom stránku upravit.

Příklad použití:    Prázdný web schůzek pomáhá vytvořit vlastní web s centrem schůzek, jestliže nechcete použít jako výchozí bod žádnou z existujících šablon, webových částí, seznamů nebo knihoven.

Rozhodovací centrum schůzek

Jestliže chcete vytvořit web, který je ideální pro kontrolu dokumentů i záznamy o rozhodnutích, ke kterým se dospělo na schůzce, vyberte tuto šablonu webu. Šablona obsahuje seznam cílů, seznam účastníků, program schůzky, knihovnu dokumentů, seznam úkolů a seznam rozhodnutí.

Příklad použití:    Web Rozhodovací centrum schůzek poskytuje nástroje pomáhající týmům dospět k rozhodnutím a zaznamenat nejen tato rozhodnutí, ale i položky akcí. Použití této šablony je výhodné, pokud chcete, aby se členové týmu soustředili na výsledek schůzky.

Společenské centrum schůzek

Chcete-li vytvořit web usnadňující plánování a koordinaci společenských událostí, vyberte tuto šablonu webu. Šablona obsahuje seznam účastníků, pokyny, obrázek nebo protokol, seznam věcí, které je třeba vzít s sebou a knihovnu obrázků pro fotografie.

Příklad použití:    Web Společenské centrum schůzek pomáhá řídit společenské události jako jsou charitativní akce nebo týmové večírky.

Vícestránkové centrum schůzek

Jestliže chcete vytvořit web, který vám pomůže v plánování, organizaci a záznamu výsledků rozsáhlé schůzky nebo série schůzek, vyberte tuto šablonu webu. Šablona obsahuje seznam cílů, seznam účastníků, program schůzky a dvě upravitelné stránky (k jedné schůzce je možné přidat až 10 stránek).

Příklad použití:    Vícestránkové centrum schůzek vám může pomoci při řízení rozsáhlých schůzek vyžadujících podrobné podklady, které potřebujete uložit na samostatných stránkách, například na stránkách věnovaných řízení projektů nebo sledování problémů.

Začátek stránky

Organizace

Šablony ve skupině Organizace jsou určeny k podpoře správy dokumentů na úrovni organizace, správy záznamů a potřeb vyplývajících z řízení informací.

Centrum dokumentů

Tuto šablonu vyberte, když chcete vytvořit jediný web, na němž budete centrálně spravovat všechny dokumenty vaší organizace. Web Centrum dokumentů je optimalizovaný pro vytváření a používání velkého počtu dokumentů. Mezi funkce této šablony patří:

  • Knihovna dokumentů.

  • Webová část Relevantní dokumenty, která generuje osobní zobrazení rezervovaných, vytvořených nebo naposledy upravených dokumentů aktuálním uživatelem. Webovou část je možné konfigurovat pro použití několika kritérií.

  • Webová část Nadcházející úkoly generuje osobní zobrazení úkolů souvisejících s dokumenty, které byly přiřazeny aktuálnímu uživateli.

  • Navigace pomocí stromového zobrazení usnadňuje zjišťování a procházení obsahu.

  • Doporučené funkce pro správu dokumentů jsou automaticky povolené (například hlavní a dílčí verze, povinné rezervování či podpora pro různé typy obsahu).

Příklad použití:    Knihovna dokumentů umožňuje vytvořit rozsáhlé autorské prostředí, ve kterém uživatelé mohou aktivně upravovat 50 000 nebo i více dokumentů v 500 a více složkách. Správa verzí je povolena a obvykle existuje deset a více verzí každého dokumentu. Často probíhá rezervace dokumentů i její zrušení a pro kontrolu životního cyklu dokumentů se využívají pracovní postupy. Na webu je možné používat dvacet nebo i více typů obsahu.

Centrum záznamů

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web umožňující zavedení správy dokumentů ve vaší organizaci. Smyslem Centra záznamů je sloužit jako centrální úložiště, ve kterém může organizace uchovávat a spravovat všechny své záznamy. Centrum podporuje celý proces správy záznamů počínaje shromažďováním záznamů, přes správu záznamů a likvidací záznamů konče. Obvykle je web Centrum záznamů navržen a konfigurován podnikovými odborníky zabývajícími se správou záznamů a pracovníky oddělení informačních technologií tak, aby odpovídal archivačním předpisům organizace. Šablona poskytuje:

  • Možnosti ukládání zajišťující integritu uchovávaných záznamů.

  • Vynucení zásad správy záznamů.

  • Seznam zablokovaných záznamů, které jsou předmětem sporu nebo vyšetřování. Tyto záznamy jsou odloženy, aby nedošlo k jejich exspiraci nebo zničení.

  • Seznam Směrování záznamů, který automaticky přesměruje záznamy odeslané do Centra záznamů do správného umístění.

  • Knihovnu Nezatříděné záznamy sloužící pro uchování záznamů odeslaných do Centra záznamů, které neodpovídají žádnému zápisu o směřování záznamů.

Příklad použití:    Web Centrum záznamů pomáhá při zavedení strategie pro správu dokumentů a archivačního plánu organizace. Tento web pomáhá vaší organizaci v tom, aby archivování a manipulace s určitými typy dokumentů bylo v souladu s příslušnými státními nebo právními předpisy. Obsah je možné odeslat do centra záznamů prostřednictvím webové služby a protokolu SOAP nebo e-mailem pomocí protokolu SMTP.

Web pro individuální nastavení

Tuto šablonu webu vyberte, jestliže chcete vytvořit web poskytující individuální zobrazení, data a navigaci z této kolekce webů do osobního webu. Zahrnuje specifické individuální webové části a navigaci, která je optimalizována pro osobní weby.

Příklad použití:    Web pro individuální nastavení vám může pomoci, když chcete zveřejnit obsah, který je upravený nebo zaměřený na individuální uživatele a jejich osobní weby.

Adresář webů

Vyberte tuto šablonu webu, jestliže chcete vytvořit web, na kterém budete zobrazovat seznam důležitých webů v rámci organizace a jejich zařazení do kategorií. Zahrnuje různá zobrazení pro weby zařazené do kategorií, weby na nejvyšší úrovni a mapu webu.

Příklad použití:    Adresář webů vám může pomoci, jestliže chcete návštěvníkům poskytnout centrální místo, ze kterého je možné zobrazit nebo najít všechny weby ve vaší kolekci webů.

Centrum sestav

Jestliže chcete vytvořit web určený k vytváření, správě a publikování webových stránek, tabulí a klíčových ukazatelů výkonu (KPI), sdělujících informace o metrikách, cílech a obchodní logice, vyberte tuto šablonu webu. Web Centrum zpráv představuje hlavní umístění informací souvisejících s obchodní logikou. Tato šablona obsahuje zvláštní knihovnu dokumentů pro ukládání sestav, seznamů a připojení k externím zdrojům dat. Poskytuje také přístup k šablonám stránek a k webovým částem, které usnadňují vytváření stránek a seznamů obsahujících obchodní informace. V Centru sestav mohou uživatelé vyhledávat položky pomocí kategorií, zobrazit kalendář nadcházejících sestav a přihlásit se k odběru relevantních sestav.

Příklad použití:    Centrum sestav vám může pomoci vytvořit živý, interaktivní portál zahrnující obchodní logiku (BI). Pomocí integrovaných funkcí obchodní logiky, jako jsou tabule, webové části, klíčové ukazatele výkonu a technologií umožňujících konektivitu obchodních dat tento portál shromažďuje a zobrazuje obchodní informace z různých zdrojů. Tento web poskytuje uživatelům jedno místo, na němž lze nalézt nejnovější sestavy, tabulky nebo klíčové ukazatele výkonu.

Centrum vyhledávání s kartami

Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web poskytující možnosti vyhledávání. Na hlavní stránce s uvítáním najdete uprostřed stránky jednoduché pole pro vyhledávání. Web obsahuje dvě karty: jednu pro obecná hledání a druhou pro vyhledávání informací o osobách. Karty můžete přidávat a přizpůsobit podle rozsahů vyhledávání nebo typů výsledků.

Příklad použití:    Centrum vyhledávání může pomoci vrátit pouze položky z vašeho webu a eliminovat výsledky hledání, které neodpovídají zadání. Pomocí karet můžete rovněž samostatně prohledávat různé kolekce informací.

Centrum vyhledávání

Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit web poskytující možnosti vyhledávání. Na hlavní stránce s uvítáním najdete uprostřed stránky jednoduché pole pro vyhledávání. Web zahrnuje stránky pro výsledky hledání a pokročilé vyhledávání.

Příklad použití:    Centrum vyhledávání může pomoci vrátit pouze položky z vašeho webu a eliminovat výsledky hledání, které neodpovídají zadání.

Hostitel mých webů

Vyberte tuto šablonu, jestliže chcete vytvořit web určený k hostování osobních webů.

Poznámka: Tato šablona webu je k dispozici, pouze pokud vytváříte kolekci webů v rámci centrální správy.

Začátek stránky

Publikování

Šablony webů ve skupině Publikování umožňují organizacím vytvářet návrhy, nasazovat a spravovat podnikové intranetové portály, podnikové weby v Internetu a weby portálů divizí. Portálové komponenty také usnadňují spojení s lidmi uvnitř organizace majícími správné dovednosti, znalosti a projektové zkušenosti. U všech šablon webů ve skupině Publikovat jsou povoleny funkce publikování včetně panelu nástrojů pro úpravy stránky, editoru obsahu a funkce rezervování.

Web Příspěvky

Jestliže chcete vytvořit prázdný web a rychle na něm publikovat webové stránky, vyberte tuto šablonu webu. Šablona zahrnuje knihovny dokumentů a obrázků pro ukládání prostředků publikovaných na webu. Přispěvatelé mohou pracovat na předběžných verzích stránek a potom je publikovat, čímž je zviditelní čtenářům. Web obsahuje knihovny dokumentů a obrázků pro ukládání prostředků publikovaných na webu.

Poznámka: Tato šablona webu je pouze k dispozici, pokud jsou povolené funkce publikování na tento web (a nadřazeného webu).

Příklad použití:    Chcete-li do svého webu přidat oddíl věnovaný tiskovým zprávám tak, aby se na úvodní stránce automaticky zobrazilo pět nejnovějších webových stránek obsahujících tiskové zprávy, vytvořte web Příspěvky. Webové stránky obsahující tiskové zprávy lze vytvořit nebo upravit pomocí webového prohlížeče. Pokud chcete formátovat obsah, vybírat odkazy či obrázky ze stránek v knihovnách, použijte editor HTML. Použijte webovou část Dotaz na obsah, jestliže chcete na úvodní stránce prezentovat specifické webové stránky obsahující tiskové zprávy.

Web Publikování s pracovním postupem

Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro publikování webových stránek podle plánu pomocí pracovních postupů schválení. Zahrnuje knihovny obrázků a dokumentů pro ukládání prostředků publikování na webu. Ve výchozím nastavení mohou být pod tímto webem vytvořeny pouze dílčí publikační weby.

Poznámka: Tato šablona webu je pouze k dispozici, pokud jsou povolené funkce publikování na tento web (a nadřazeného webu).

Příklad použití:     Web Publikování vám může pomoci při vytvoření webu pro zobrazení technických článků, které je třeba před publikováním nechat zkontrolovat odborníky na danou problematiku.

Web Příspěvky

Tuto šablonu webu vyberte, pokud chcete vytvořit web pro rychlé a snadné publikování článků s příspěvky a odkazů na články s příspěvky. Šablona zahrnuje ukázkovou stránku příspěvků a archiv pro ukládání starších příspěvků. Zahrnuje také snadno ovladatelná rozložení pro čtenáře a poskytovatele příspěvků. Tato šablona webu zahrnuje také dvě webové části, které umožňují efektivní doručování příspěvků: Prohlížeč kanálů RSS a Tento týden v obrázcích.

Příklad použití:    Chcete-li zjednodušit publikování zpráv nebo informací, web Příspěvky vám pomůže takové místo vytvořit. Tento web zobrazuje aktuální informace pro celou organizaci.

Portál Spolupráce

Tento web vyberte, pokud chcete vytvořit počáteční hierarchii webů pro intranetový portál divize. Zahrnuje domovskou stránku, web Příspěvky, Adresář webů a Centrum vyhledávání s kartami. Obvykle má tento web podobný počet přispěvatelů jako čtenářů a slouží jako hostitel týmových webů.

Poznámka: Tato šablona webu je k dispozici, pouze pokud vytváříte kolekci webů v rámci centrální správy.

Příklad použití:    Portál Spolupráce vám může pomoci, když chcete vytvořit portál divize, kde mohou zaměstnanci spolupracovat a publikovat dokumenty a webové stránky.

Portál Publikování

Tuto šablonu vyberte, pokud chcete vytvořit počáteční hierarchii webů dostupných v síti Internet nebo pro velký intranetový portál. Tento web lze snadno přizpůsobit pomocí rozlišujících značek. Zahrnuje domovskou stránku, dílčí web s ukázkovými tiskovými zprávami, Centrum vyhledávání a přihlašovací stránku. Obvykle má tento web mnohem více čtenářů než přispěvatelů a slouží k publikování webových stránek s pracovními postupy schválení. Ve výchozím nastavení můžete vytvářet pouze dílčí weby publikování s pracovním postupem pod weby vytvořenými pomocí této šablony webu.

Poznámka: Tato šablona webu je k dispozici, pouze pokud vytváříte kolekci webů v rámci centrální správy.

Příklad použití:    Portál Publikování pomáhá vytvořit výchozí web představující Internetové veřejnosti vaší organizaci. Další možností je vytvoření podnikového intranetového portálu, kde mohou zaměstnanci číst nebo hledat informace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×