Výběr textu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V aplikaci Word můžete vybrat veškerý text v dokumentu (Ctrl + A) nebo výběr určitého textu nebo položky v tabulce pomocí myši a klávesnice. Můžete také vybrat text nebo položek, které jsou na různých místech. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

Výběr veškerého textu

 1. Klikněte na libovolné místo v dokumentu.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + A na klávesnici vyberte veškerý text v dokumentu.

Vyberte možnost určitý text

Můžete také vybrat konkrétní slovo, řádek textu nebo jeden nebo více odstavců.

 1. Umístěte kurzor před první písmeno slova, věty nebo odstavce, které chcete vybrat.

 2. Klepněte a podržte a přetáhněte kurzor vyberte požadovaný text.

Další způsoby, jak chcete-li vybrat text

 • Výběr jednoho slova, rychle poklikejte na dané slovo.

 • Pokud chcete vybrat řádek textu, umístěte kurzor na začátek řádku a stisknutím Shift + šipka dolů.

 • Pokud chcete vybrat odstavec, umístěte kurzor na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + šipka dolů.

Vyberte text pomocí myši

Vyberte text v těle dokumentu

Poznámky: Chcete-li vybrat celý dokument, udělejte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

 • Přesuňte ukazatel myši nalevo od žádný text dokud zapne na šipku vpravo a pak třikrát klepněte.

Výběr

Akce

Libovolnou část textu

Klikněte na místo, kam chcete začít výběru, podržte levé tlačítko myši a potom přetažením ukazatele myši na text, který chcete vybrat.

Slova

Poklepejte na slovo.

Řádek textu

Přesuňte ukazatel myši nalevo od řádku na šipku doprava a potom klikněte na.

Věty

Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na libovolné místo ve větě.

Odstavce

Třikrát klepněte kamkoliv v daném odstavci.

Více odstavců

Přesuňte ukazatel myši nalevo od prvního odstavce na šipku směřující doprava, stiskněte a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši nahoru nebo dolů.

Velké blokem textu

Klikněte na začátku výběru, přejděte na konec výběru a potom podržte klávesu SHIFT a klikněte na místo, kam chcete výběru na konec.

Celého dokumentu

Přesuňte ukazatel myši nalevo od žádný text změnil na šipku doprava a potom třikrát klepněte.

Headers and footers

V Zobrazení rozložení při tisku poklikejte na položku šedě textu záhlaví či zápatí. Přesuňte ukazatel myši nalevo od záhlaví nebo zápatí na šipku doprava a potom klikněte na.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Klikněte na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na objekt přejdete vlevo od textu tak, aby ho změnil na šipku doprava a potom klikněte na.

Svislého bloku textu

Podržte klávesu ALT a přetažením ukazatele myši na text.

Do textového pole nebo rámec

Přesuňte ukazatel myši na ohraničení rámce nebo textového pole ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku a potom klikněte na.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky

Klikněte na buňku. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat buňku.

Obsah řádku

Klikněte do řádku. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat řádek.

Obsah sloupce

Klikněte sloupec. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat sloupce.

Obsah víc buněk, řádků nebo sloupců

Klikněte do buňky, řádku nebo sloupce a potom podržte levé tlačítko myši a přetáhněte přes buňky, řádky nebo sloupce, které obsahují obsah, který chcete vybrat. Pokud chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou spolu sousedí, klepněte do první buňky, řádku nebo sloupce, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které obsahují obsah, který chcete vybrat.

Obsah celou tabulku

Klikněte do tabulky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat tabulku.

Vyberte text na různých místech

Vyberte text nebo položek v tabulce, která není spolu sousedí. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

 1. Vyberte nějaký text nebo položku v tabulce.

 2. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jakýkoli další text nebo položku v tabulce, která chcete.

Vyberte text v zobrazení osnovy

Pokud chcete svůj dokument prohlížet v zobrazení osnovy, klikněte na kartu zobrazení a potom ve skupině Zobrazení dokumentu klikněte na Obrys .

Výběr

Přesunutím ukazatele myši

Nadpis

Vlevo od záhlaví sloupce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom klikněte na.

Nadpis, položky a textu

Vlevo od záhlaví sloupce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom poklikejte.

Odstavce textu

Vlevo od odstavce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom klikněte na.

Více nadpisů nebo odstavců textu

Vlevo od textu tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a tažením směrem nahoru nebo dolů.

Poznámky: 

 • V zobrazení osnovy klepnutím na levé straně odstavce slouží k výběru celého odstavce místo jedná plná čára.

 • Vyberte nadpis, který obsahuje sbalený text sbalený text je také výběru (i když není vidět). Všechny změny provedené na nadpis, například přesunutí, kopírování nebo jeho odstranění – mít vliv na sbalený text.

Výběr textu pomocí klávesnice

Vyberte text v těle dokumentu

Poznámka: Chcete-li vybrat celý dokument, stiskněte kombinaci kláves CTRL + A.

Výběr

Akce

O jeden znak vpravo

Stiskněte SHIFT + šipka vpravo.

O jeden znak vlevo

Stiskněte SHIFT + šipka vlevo.

Na konec slova

Umístěte kurzor na začátku slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vpravo.

Na začátek slova

Přesunutí ukazatele na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vlevo.

Na konec řádku

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT + END.

Na začátek řádku

Stisknutím klávesy END a stisknutím kombinace kláves SHIFT + HOME.

O jeden řádek dolů

Stisknutím klávesy END a stiskněte klávesu SHIFT + šipka dolů.

O jeden řádek nahoru

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte klávesu SHIFT + šipka nahoru.

Na konec odstavce

Přesunutí ukazatele na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka dolů.

Na začátek odstavce

Přesunutí ukazatele na konec odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka nahoru.

Na začátek dokumentu

Přesunutí ukazatele na konec dokumentu a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + HOME.

Na konec dokumentu

Přesunutí ukazatele na začátek dokumentu a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Od začátku na konec okna

Přesunutí ukazatele na začátek okna a potom stiskněte kombinaci kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE dolů.

Celý dokument

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Svislého bloku textu

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F8 a poté použijte klávesy se šipkami. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Nejbližšího znaku

Stiskněte F8 zapnout režim výběru a potom stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Slova, věty, odstavce nebo dokumentu

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru a stiskněte klávesu F8 jednou vyberte slovo, dvakrát vyberte větu, třikrát vyberte odstavce nebo čtyřikrát vyberte dokument. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky vpravo

Stiskněte klávesu TAB.

Obsah buňky vlevo

Stiskněte SHIFT + TAB.

Obsah sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT, dokud nevyberete obsah všechny buňky, které chcete opakovaně stiskněte příslušnou klávesu se šipkou.

Obsah sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte stisknutou klávesu SHIFT a stisknete opakovaně kláves Šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud nevyberete obsahem sloupce.

Obsah celou tabulku

Klikněte do tabulky a stiskněte kombinaci kláves ALT + 5 na numerické části klávesnice (s vypnutým režimem NUM LOCK).

Ukončení výběru celého slova

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak na tlačítko Možnosti.

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. V části Možnosti úpravzrušte zaškrtnutí políčka automaticky vybrat celé slovo.

Vyberte text pomocí myši

Vyberte text v těle dokumentu

Poznámka: Chcete-li vybrat celý dokument, udělejte jednu z následujících akcí:

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na položku Vybrat a potom na položku Vybrat vše.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 • Přesuňte ukazatel myši nalevo od žádný text dokud zapne na šipku vpravo a pak třikrát klepněte.

Výběr

Akce

Libovolnou část textu

Klikněte na místo, kam chcete začít výběru, podržte levé tlačítko myši a potom přetažením ukazatele myši na text, který chcete vybrat.

Slova

Poklepejte na slovo.

Řádek textu

Přesuňte ukazatel myši nalevo od řádku na šipku doprava a potom klikněte na.

Věty

Podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na libovolné místo ve větě.

Odstavce

Třikrát klepněte kamkoliv v daném odstavci.

Více odstavců

Přesuňte ukazatel myši nalevo od prvního odstavce na šipku směřující doprava, stiskněte a podržte levé tlačítko myši a přetáhněte ukazatel myši nahoru nebo dolů.

Velké blokem textu

Klikněte na začátku výběru, přejděte na konec výběru a potom podržte klávesu SHIFT a klikněte na místo, kam chcete výběru na konec.

Celého dokumentu

Přesuňte ukazatel myši nalevo od žádný text změnil na šipku doprava a potom třikrát klepněte.

Headers and footers

V Zobrazení rozložení při tisku poklikejte na položku šedě textu záhlaví či zápatí. Přesuňte ukazatel myši nalevo od záhlaví nebo zápatí na šipku doprava a potom klikněte na.

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Klikněte na text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky na objekt přejdete vlevo od textu tak, aby ho změnil na šipku doprava a potom klikněte na.

Svislého bloku textu

Podržte klávesu ALT a přetažením ukazatele myši na text.

Do textového pole nebo rámec

Přesuňte ukazatel myši na ohraničení rámce nebo textového pole ukazatel myši změní na čtyřsměrnou šipku a potom klikněte na.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky

Klikněte na buňku. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat buňku.

Obsah řádku

Klikněte do řádku. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat řádek.

Obsah sloupce

Klikněte sloupec. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat sloupce.

Obsah víc buněk, řádků nebo sloupců

Klikněte do buňky, řádku nebo sloupce a potom podržte levé tlačítko myši a táhněte přes všechny buňky, řádky nebo sloupce, které obsahují obsah, který chcete vybrat. Pokud chcete vybrat obsah buněk, řádků nebo sloupců, které nejsou spolu sousedí, klepněte do první buňky, řádku nebo sloupce, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na další buňky, řádky nebo sloupce, které obsahují obsah, který chcete vybrat.

Obsah celou tabulku

Klikněte do tabulky. V části Nástroje tabulky klikněte na kartu Rozložení. Ve skupině tabulky klikněte na Výběra potom klikněte na Vybrat tabulku.

Vyberte text na různých místech

Vyberte text nebo položek v tabulce, která není spolu sousedí. Můžete například vybrat odstavec na jedné stránce a větu na jiné stránce.

 1. Vyberte nějaký text nebo položku v tabulce.

 2. Podržte stisknutou klávesu CTRL a vyberte jakýkoli další text nebo položku v tabulce, která chcete.

Vyberte text v zobrazení osnovy

Pokud chcete svůj dokument prohlížet v zobrazení osnovy, klikněte na kartu zobrazení a potom ve skupině Zobrazení dokumentu klikněte na Obrys .

Výběr

Přesunutím ukazatele myši

Nadpis

Vlevo od záhlaví sloupce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom klikněte na.

Nadpis, položky a textu

Vlevo od záhlaví sloupce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom poklikejte.

Odstavce textu

Vlevo od odstavce tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a potom klikněte na.

Více nadpisů nebo odstavců textu

Vlevo od textu tak, aby ho změnil na šipku směřující doprava a tažením směrem nahoru nebo dolů.

Poznámky: 

 • V zobrazení osnovy klepnutím na levé straně odstavce slouží k výběru celého odstavce místo jedná plná čára.

 • Vyberte nadpis, který obsahuje sbalený text sbalený text je také výběru (i když není vidět). Všechny změny provedené na nadpis, například přesunutí, kopírování nebo jeho odstranění – mít vliv na sbalený text.

Výběr textu pomocí klávesnice

Vyberte text v těle dokumentu

Poznámka: Chcete-li vybrat celý dokument, stiskněte kombinaci kláves CTRL + A.

Výběr

Akce

O jeden znak vpravo

Stiskněte SHIFT + šipka vpravo.

O jeden znak vlevo

Stiskněte SHIFT + šipka vlevo.

Na konec slova

Umístěte kurzor na začátku slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vpravo.

Na začátek slova

Přesunutí ukazatele na konec slova a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka vlevo.

Na konec řádku

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte kombinaci kláves SHIFT + END.

Na začátek řádku

Stisknutím klávesy END a stisknutím kombinace kláves SHIFT + HOME.

O jeden řádek dolů

Stisknutím klávesy END a stiskněte klávesu SHIFT + šipka dolů.

O jeden řádek nahoru

Stiskněte klávesu HOME a stiskněte klávesu SHIFT + šipka nahoru.

Na konec odstavce

Přesunutí ukazatele na začátek odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka dolů.

Na začátek odstavce

Přesunutí ukazatele na konec odstavce a stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + šipka nahoru.

Na začátek dokumentu

Přesunutí ukazatele na konec dokumentu a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + HOME.

Na konec dokumentu

Přesunutí ukazatele na začátek dokumentu a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Od začátku na konec okna

Přesunutí ukazatele na začátek okna a potom stiskněte kombinaci kláves ALT + CTRL + SHIFT + PAGE dolů.

Celý dokument

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+A.

Svislého bloku textu

Stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + F8 a poté použijte klávesy se šipkami. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Nejbližšího znaku

Stiskněte F8 zapnout režim výběru a potom stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Slova, věty, odstavce nebo dokumentu

Stisknutím klávesy F8 zapněte režim výběru a stiskněte klávesu F8 jednou vyberte slovo, dvakrát vyberte větu, třikrát vyberte odstavce nebo čtyřikrát vyberte dokument. Stisknutím klávesy ESC vypněte režim výběru.

Výběr položek v tabulce

Výběr

Akce

Obsah buňky vpravo

Stiskněte klávesu TAB.

Obsah buňky vlevo

Stiskněte SHIFT + TAB.

Obsah sousední buňky

Podržte stisknutou klávesu SHIFT a poté stiskněte příslušnou klávesu se šipkou opakovaně, dokud jste vybrali celý obsah buněk, které chcete.

Obsah sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte stisknutou klávesu SHIFT a stisknutí klávesy šipka nahoru nebo šipka dolů opakovaně dokud nevyberete obsahem sloupce.

Obsah celou tabulku

Klikněte do tabulky a stiskněte kombinaci kláves ALT + 5 na numerické části klávesnice (s vypnutým režimem NUM LOCK).

Ukončení výběru celého slova

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a pak klikněte na Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na Upřesnit.

 3. V části Možnosti úpravzrušte zaškrtnutí políčka vedle automaticky vybrat celé slovo.

Viz také

Word příliš rychlý posun vybraného textu

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×