Výběr nejvhodnější spojnice trendu u zadaných dat

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud do grafu v aplikaci Microsoft Graph chcete přidat Spojnice trendu, můžete si vybrat některý ze šesti různých typů trendů a regrese. Typy dat, které máte k dispozici, určují typ spojnice trendu, kterou byste měli použít.

Spolehlivost spojnice trendu: Spojnice trendu je nejspolehlivější v případě, že se její hodnota spolehlivosti R rovná nebo blíží hodnotě 1. Pokud spojnici trendu přizpůsobíte datům, vypočítá aplikace Graf hodnotu spolehlivosti R automaticky. Tuto hodnotu můžete zobrazit v grafu.

Lineární

Lineární spojnice trendu je přizpůsobená přímka používaná u jednoduchých lineárních množin dat. Data jsou lineární, jestliže průběh jejich datových bodů připomíná přímku. Lineární spojnice trendu obvykle zobrazuje, že něco roste nebo klesá konstantní měrou.

V následujícím příkladu lineární trend zřetelně ukazuje, že se v 13letém období prodej ledniček neustále zvyšoval. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,9036, což značí dobré přizpůsobení přímky výchozím datům.

Graf s lineární spojnicí trendu

Logaritmická

Logaritmická spojnice trendu je přizpůsobená křivka používaná u dat, která rychle stoupají nebo klesají a postupně se vyrovnávají. U logaritmické spojnice trendu je možné použít kladné i záporné hodnoty.

V následujícím příkladu je pomocí logaritmické spojnice trendu zobrazen předpokládaný růst počtu živočichů v omezeném životním prostoru. Při zmenšování prostoru se růst populace snižuje. Je třeba si všimnout, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,9407, to znamená relativně dobré přizpůsobení křivky datům.

Graf s logaritmickou spojnicí trendu

Typ Polynomický

Polynomická spojnice trendu je křivka používaná u dat, která kolísají. Slouží například k analýze zisků a ztrát ve velké množině dat. Stupeň polynomu může být určen počtem kolísání v datech nebo počtem zakřivení (maxim a minim) v křivce. Stupeň 2 má obvykle jeden vrchol. Stupeň 3 má obvykle jeden nebo dva vrcholy. Stupeň 4 má obvykle až tři vrcholy.

V následujícím příkladu zobrazuje polynomická spojnice trendu 2. řádu (jeden vrchol) závislost mezi rychlostí jízdy a spotřebou paliva. Je třeba si všimnout, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,9474, bylo tedy dosaženo dobrého přizpůsobení křivky datům.

Graf s polynomickou spojnicí trendu

Výkon

Mocninná spojnice trendu je křivka, kterou je nejvhodnější použít pro porovnání údajů stoupajících stálou rychlostí, například pro zrychlení závodního automobilu v sekundových intervalech. Mocninnou spojnici trendu nelze vytvořit pro data obsahující nulové nebo záporné hodnoty.

Následující příklad zobrazuje data zrychlení zakreslením vzdálenosti v metrech ujeté za jednotlivé sekundy. Mocninná spojnice trendu názorně představuje zvyšující se zrychlení. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 0,9923, jedná se tedy o téměř dokonalé přizpůsobení křivky datům.

Graf s mocninnou spojnicí trendu

Exponenciální

Exponenciální spojnice trendu je křivka, která je nejvhodnější v případě, že hodnoty dat stoupají nebo klesají ve stále větších krocích. Tuto spojnici nelze vytvořit, jestliže data obsahují nulové nebo záporné hodnoty.

V následujícím příkladu slouží exponenciální spojnice trendu k zobrazení snižujícího se množství uhlíku 14 v předmětu během jeho stárnutí. Všimněte si, že hodnota spolehlivosti R se rovná 1, bylo tedy dosaženo dokonalého přizpůsobení křivky datům.

Graf s exponenciální spojnicí trendu

Analytický nástroj Klouzavý průměr

Spojnice trendu typu klouzavý průměr vyhlazuje kolísání dat a zobrazuje model nebo trend zřetelněji. Tato spojnice vytvoří průměr ze zadaného počtu datových bodů (nastavovaného v číselníku Periody) a tento průměr použije jako bod ve spojnici. Pokud je například hodnota Periody nastavena na 2, je průměr prvních dvou datových bodů použit jako první bod ve spojnici typu klouzavý průměr. Průměr druhého a třetího datového bodu je použit jako druhý bod ve spojnici trendu a tak dále.

V následujícím příkladu spojnice trendu klouzavého průměru zobrazuje trend prodeje nemovitostí během 26 týdnů.

Graf se spojnicí trendu klouzavého průměru

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×