Výběr dat pro graf v Excelu 2016 pro Mac

Pokud chcete vytvořit graf, musíte nejprve vybrat data (množinu buněk). Někdy nepotřebujete zobrazit všechna data, takže můžete vybrat jen určité sloupce, řádky nebo buňky, které chcete do grafu zahrnout.

Až zvolíte data, vyberte na kartě Vložit možnost Doporučené grafy.

Tip: Data v Excelu nejsou vždy uspořádaná tak, abyste mohli vytvořit požadovaný typ grafu. Přečtěte si, jak data uspořádat pro určité typy grafů.

Výběr dat ze sousedících řádků, sloupců nebo buněk

Výběr

Co je třeba udělat

Více sousedících sloupců

Umístěte kurzor na záhlaví prvního sloupce, klikněte a držte a vyberte tažením sousedící sloupce.

Více sousedících řádků

Umístěte kurzor na záhlaví prvního řádku, klikněte a držte a vyberte tažením sousedící řádky.

Části řádků nebo sloupců

Umístěte kurzor na levou horní buňku, klikněte a držte a přetáhněte výběr k pravé dolní buňce.

Celý obsah tabulky

Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

Veškerý obsah v pojmenované oblasti

Umístěte kurzor kamkoli v pojmenované oblasti.

Výběr dat z nesousedících řádků, sloupců nebo buněk

Pokud data nejsou formátovaná jako tabulka, můžete vybrat konkrétní řádky, sloupce nebo buňky, které chcete do grafu zahrnout.

Tip:  Pokud jsou data formátovaná jako tabulka a chcete pro graf vybrat nesousedící údaje, nejprve převeďte tabulku zpátky na normální oblast. Umístěte kurzor do tabulky a na kartě Tabulka vyberte Převést na oblast.
Na kartě Tabulka vyberte Převést na oblast.

Výběr

Co je třeba udělat

Data v nesousedících řádcích nebo sloupcích

Umístěte kurzor do prvního řádku nebo sloupce. Stiskněte klávesu COMMAND a vyberte požadované řádky a sloupce.

Můžete to také provést tak, že v listu skryjete řádky nebo sloupce. Když ale skryté řádky nebo sloupce znovu zobrazíte, automaticky se zobrazí v grafu.

Data v nesousedících buňkách

Umístěte kurzor do první buňky. Stiskněte klávesu COMMAND a vyberte ostatní požadované buňky.

Výběr dat z více listů

Vytvořte souhrnný list, do kterého načtete data z více listů současně, a vytvořte graf z tohoto listu. Souhrnný list vytvoříte tak, že zkopírujete data z jednotlivých zdrojových listů a pokaždé v nabídce Vložit vyberete Vložit propojení. Když použijete příkaz Vložit propojení, při aktualizaci dat ve zdrojových listech se aktualizuje také souhrnný list i graf.

Pokud máte například pro každý měsíc jeden list, můžete vytvořit třináctý list pro celý rok. Ten bude obsahovat data ze všech měsíčních listů potřebná pro graf.

Určení oblastí dat

Graf můžete vytvořit také tak, že vyberete požadovaný typ grafu a pak určíte data, která do něj chcete zahrnout. Oblast dat můžete změnit i po vytvoření grafu.

Poznámka: Při použití této metody se nedají vybrat nesousedící údaje.

  1. Na kartě Vložit vyberte požadovaný typ grafu.

  2. Na kartě Návrh grafu klikněte na Vybrat data.

    Na kartě Návrh grafu klikněte na Výběr dat.

  3. Klikněte do pole Oblast dat grafu a potom vyberte data v listu.

    Vyberte rozsah dat pro graf.

Viz taky

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×