Office
Přihlásit se
Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců listu

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Na listu můžete vybrat buňky, oblasti, řádky nebo sloupce – například vybraná data naformátovat nebo vložit další buňky, řádky nebo sloupce. Můžete také vybrat celý nebo částečný obsah buněk, zapnout režim úprav a upravit data.

Buňky a oblasti v tabulce aplikace Microsoft Excel lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Poznámka: Pokud je list chráněn, nebudete na něm pravděpodobně moci vybírat buňky ani jejich obsah.

Výběr buněk, oblastí, řádků nebo sloupců

Výběr

Akce

Jedna buňka

Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

Oblast buněk

Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

Rozsáhlá oblast buněk

Klepněte na první buňku oblasti. Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku oblasti. Pokud není poslední buňka viditelná, použijte posuvník.

Rozsáhlá oblast buněk bez posouvání zobrazení

Klikněte na první buňku v oblasti a vyberte ji tak. Potom klikněte do pole Název na levém konci řádku vzorců.

Pole názvů

Pole názvů

Zadejte odkaz na poslední buňku v oblasti, kterou chcete vybrat, podržte klávesu SHIFT a stiskněte ENTER.

Všechny buňky na listu

Klikněte na tlačítko Vybrat vše .

Tlačítko Vybrat vše

Stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Poznámka: Výběr všech buněk v oblasti aktivní, stiskněte kombinaci kláves CTRL + SHIFT + *.

Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

Note Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

Celý řádek nebo sloupec

Klepněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

Záhlaví řádku.

Záhlaví sloupce

Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

Poznámka: Pokud řádek nebo sloupec obsahuje data, vybere se pomocí kombinace kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA řádek nebo sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL + SHIFT + ŠIPKA vyberete celý řádek nebo sloupec.

Sousedící řádky nebo sloupce

Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

Nesousedící řádky nebo sloupce

Klepněte na záhlaví prvního sloupce či řádku výběru. Pak podržte klávesu CTRL a klepněte na záhlaví dalších řádků či sloupců, které chcete přidat do výběru.

První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

Buňky k začátku listu

Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

Podržte klávesu SHIFT a klepněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi aktivní buňkou a buňkou, na kterou jste klepli.

Poznámky: 

  • Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

  • Aplikace Excel označuje vybrané buňky nebo oblasti jejich zvýrazněním. Zvýraznění se nezobrazí ve výtisku. Pokud chcete zobrazit zvýraznění buněk při tisku listu, můžete použít funkce formátování a přidat stínování buněk.

  • Je-li zapnuta funkce SCROLL LOCK, zobrazí se na stavovém řádku text Scroll Lock. Stisknete-li v takové situaci klávesu se šipkou, posunete list o jeden řádek nahoru či dolů nebo o jeden sloupec doleva nebo doprava. Budete-li chtít pomocí kláves se šipkami přecházet mezi buňkami, bude třeba funkci SCROLL LOCK vypnout.

  • Když se budete chtít posunout na jiné místo na listu (buď kliknutím na jinou buňku, nebo stisknutím kláves) a dojde místo toho k rozšíření výběru, může to být tím, že byla stisknuta klávesa F8 pro rozšíření výběru nebo kombinace kláves SHIFT+F8 pro přidání k výběru (na stavovém řádku je v tomto případě zobrazen text Rozšířit výběr nebo Přidat k výběru). Pokud chcete funkci rozšíření výběru nebo přidání k výběru ukončit, stiskněte znovu klávesu F8 nebo kombinaci kláves SHIFT+F8.

Začátek stránky

Výběr obsahu buňky

Výběr obsahu buňky

Akce

V buňce

Poklikejte na buňku a poté přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

Na řádku vzorců

Klikněte na buňku a poté v řádku vzorců přetáhněte ukazatel myši přes obsah buňky, který chcete vybrat.

Pomocí klávesnice

Stisknutím klávesy F2 upravte buňku, pomocí kláves s šipkami umístěte kurzor a stisknutím kombinace kláves SHIFT+KLÁVESA S ŠIPKOU vyberte obsah.

Začátek stránky

Výběr řádků a sloupců v tabulce aplikace Excel

Buňky a oblasti v tabulce lze vybrat stejným způsobem jako na listu, ale způsob výběru řádků a sloupců v tabulce je odlišný od způsobu výběru řádků a sloupců na listu.

Výběr

Akce

Sloupec tabulky se záhlavím nebo bez záhlaví

Klikněte na horní okraj záhlaví sloupce nebo sloupce tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete sloupec.

Šipka výběru sloupce tabulky

Poznámka:    Jedním kliknutím na horní okraj vyberete data ve sloupci tabulky. Dvojím kliknutím vyberete celý sloupec tabulky.

Můžete také klepnout na libovolné místo ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK nebo můžete klepnout na první buňku ve sloupci tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ.

Poznámka:    Stisknete-li jednou kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK, vyberete data ve sloupci tabulky. Jestliže kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK stisknete dvakrát, vyberete celý sloupec tabulky.

Řádek tabulky

Klikněte na levý okraj řádku tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete řádek.

Šipka výběru řádku tabulky

Můžete také klepnout na první buňku v řádku tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

Všechny řádky a sloupce tabulky

Klikněte do levého horního rohu tabulky. Zobrazí se následující šipka výběru, která označuje, že kliknutím vyberete data v celé tabulce.

Šipka výběru v rohu tabulky

Pokud do levého horního rohu tabulky poklikáte, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Můžete také kliknout na jakékoli místo v tabulce a potom stisknutím kombinace kláves CTRL + A vybrat všechna data v tabulce. Nebo můžete kliknout na levou horní buňku tabulky a potom stisknout kombinaci kláves CTRL + SHIFT + END.

Pokud kombinaci kláves CTRL + A stisknete dvakrát, vyberete celou tabulku včetně záhlaví.

Začátek stránky

Další informace

Poznámka: V některých případech se může při výběru buňky vybrat také několik sousedních buněk. Tipy, jak tento problém vyřešit, najdete v komunitním příspěvku Jak nastavím v Excelu, aby se nezvýraznily dvě buňky současně.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×