Vítá vás Outlook.com

Outlook.com můžete používat pro přístup k e-mailu, kontaktům, kalendářům a úkolům odkudkoliv. Jediné, co potřebujete, je přístup k internetu.

Přihlaste se ke službě Outlook.com pomocí některého účtu Microsoft, třeba pomocí e-mailového účtu Outlook.com, Live, Hotmail nebo MSN. Máte potíže s přístupem ke svému účtu? Přečtěte si článek Jak se přihlásit k účtu Outlook.com nebo se z něj odhlásit.

Poznámka: Outlook.com se právě aktualizuje. Některým uživatelům se až do dokončení aktualizace bude dále zobrazovat klasická verze, jiným uživatelům se zobrazí nové uživatelské prostředí Outlook.com.

Kterou verzi služby Outlook.com používáte?

Pokyny se mírně liší podle toho, jestli používáte novou nebo klasickou verzi služby Outlook.com. Zvolte verzi, kterou používáte, abyste zobrazili příslušné pokyny.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky beta verze služby Outlook.com

Podívejte se na pokyny pro novou verzi služby Outlook.com.

POKUD VAŠE POŠTOVNÍ SCHRÁNKA VYPADÁ TAKTO...

Snímek obrazovky levého horního rohu poštovní schránky klasické verze Outlook.com

Podívejte se na pokyny pro klasickou verzi služby Outlook.com.

Pokyny pro novou verzi Outlook.com

Snímek obrazovky s dlaždicí Outlook ve spouštěči aplikací

Když se přihlásíte k aplikaci Outlook.com, přejdete rovnou do složky Doručená pošta.

Snímek obrazovky s rozhraním modulu Pošta

Blok

Popis

Akce

1

Zpráva

Novou zprávu vytvoříte tak, že vyberete Nová zpráva.

2

Seznam složek

Seznam obsahuje složky ve vaší poštovní schránce. Může obsahovat i další složky, jako jsou složky Oblíbené a Archiv.

Kliknutím na Rozbalit Rozbalení zobrazíte seznam Složky a kliknutím na Sbalit Sbalení ho skryjete.

Pravým tlačítkem myši klikněte na stávající složku a zvolte Vytvořit novou podsložku.

Další informace o dostupných složkách najdete v článku Práce se složkami zpráv v Outlook.com.

3

Pole Hledat

Do pole Hledat zadejte jméno nebo e-mailovou adresu osoby nebo klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte Enter nebo klikněte na Ikona Hledat .

Snímek obrazovky s polem Hledat v Outlook.com

4

Seznam zpráv

Obsahuje seznam zpráv v aktuální složce. Může tam být i vizuální upozornění, že je zpráva nepřečtená, má přílohu nebo je označená příznakem.

V horní části seznamu zpráv můžete zvolit, jak chcete seznam zobrazit.

Vyberte Filtr a zvolte některou z možností Vše, Nepřečtené, Pro mě, S příznakem nebo Seřadit podle.

Každá zpráva obsahuje také minipanel nástrojů. Zprávu můžete odstranit, označit jako nepřečtenou, označit příznakem nebo ji připnout do horní části složky.

5

Podokno čtení

Vámi vybraná zpráva nebo konverzace se zobrazí v podokně čtení. Pomocí panelu příkazů nad podoknem čtení můžete provádět běžné akce, jako je odstraňování, archivace, úklid, přesouvání zpráv nebo zařazování do kategorií.

Snímek obrazovky s panelem příkazů v podokně čtení, který zobrazuje možnosti pro běžné akce, jako jsou odstranění, archivace a přesunutí

Pokud chcete zobrazit další akce, třeba možnost vytisknout zprávu, vyberte Další Ikona Další . Pokud chcete získat informace o tisku, přečtěte si článek Tisk e-mailů a kalendářů ve službě Outlook.com.

Snímek obrazovky s dlaždicí Kalendář ve spouštěči aplikací

O akcích, schůzkách nebo jakýchkoli jiných událostech si můžete udržovat přehled odkudkoli. Události můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat pomocí denního, týdenního nebo měsíčního zobrazení. Další informace o práci s kalendáři ve službě Outlook.com najdete v článku o používání kalendáře ve službě Outlook.com.

Poznámka: Beta verze služby Outlook.com momentálně neumožňuje hledání v kalendáři. Aktualizovaná funkce hledání bude brzy k dispozici.

Snímek obrazovky s rozhraním modulu Kalendář

Blok

Popis

Akce

1

Nová událost

Novou událost vytvoříte tak, že vyberete možnost Nová událost. Potom vyplňte informace o příslušné události.

2

Moje kalendáře

V části Kalendáře je ve výchozím nastavení vybraný Můj kalendář v zobrazení Měsíc. Mezi měsíci kalendáře se můžete pohybovat vpřed a vzad pomocí šipek nad kalendářem.

Další kalendáře, třeba kalendář svátků, můžete přidat vybráním možnosti Najděte si kalendáře v levém podokně. Po přidání nového kalendáře můžete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí u kalendáře rozhodnout, jestli se má tento kalendář zobrazit.

Pokud se rozhodnete, že vytvořený kalendář nechcete, klikněte na kalendář pravým tlačítkem a vyberte Odebrat > Odstranit.

3

Další kalendáře

Můžete zobrazit více kalendářů současně, přidat další kalendáře a vybrat, které se mají zobrazit, a vytvořit nové kalendáře.

4

Možnosti zobrazení

Zvolte zobrazení kalendáře: Den, Pracovní týden, Týden nebo Měsíc. K aktuálnímu datu se vrátíte tak, že v levé části panelu příkazů nad kalendářem vyberete Dnes.

5

Podokno kalendáře

Vyberte konkrétní den v kalendáři a v této oblasti se pak zobrazí všechny schůzky nebo události naplánované na tento den. Můžete také vybrat den nebo čas a vytvořit novou schůzku nebo událost.

Snímek obrazovky s dlaždicí Lidé ve spouštěči aplikací

Stránka Lidé slouží k hledání, zobrazení, vytváření a úpravám kontaktů a seznamů kontaktů. Další informace o správě kontaktů ve službě Outlook.com najdete v článku o vytváření, zobrazení a úpravách kontaktů a seznamů kontaktů ve službě Outlook.com.

Snímek obrazovky s rozhraním modulu Lidé

Blok

Popis

Akce

1

Pole Hledat

Začněte do vyhledávacího pole zadávat kontakt nebo seznam kontaktů.

2

Panel nástrojů

Snímek obrazovky s možnostmi dostupnými na panelu příkazů funkce Lidé, jako jsou možnosti Nový kontakt, Upravit, Odstranit, Přidat k oblíbeným a Spravovat

 • Nový kontakt vytvoříte tak, že vyberete Nový kontakt.

 • Nový seznam kontaktů vytvoříte tak, že vyberete šipku vedle možnosti Nový kontakt a pak vyberete Nový seznam kontaktů.

Pokud chcete některý kontakt přidat k oblíbeným, vyberte ho v seznamu a pak vyberte Přidat k oblíbeným. Když někoho přidáte k oblíbeným v oblasti Lidé, zobrazí se mezi oblíbenými také v oblasti Pošta (pokud má daný kontakt e-mailovou adresu), a platí to i naopak.

Pokud chcete importovat kontakty z jiných e-mailových služeb, exportovat kontakty nebo vyčistit duplicitní kontakty, vyberte příslušnou možnost z nabídky Spravovat.

3

Moje kontakty v levém podokně

Oblíbení lidé: Zobrazí kontakty, které jste v oblasti Lidé nebo Pošta přidali jako oblíbené.

Všechny kontakty: Zobrazí kontakty ze všech složek.

Všechny seznamy kontaktů: Zobrazí seznamy kontaktů ze všech složek.

Kontakty v části Složky: Toto je výchozí složka pro kontakty a seznamy kontaktů. Pokud chcete vytvořit další složky, vyberte možnost Nová složka.

4

Prostřední podokno se seznamem kontaktů

Zobrazuje kontakty nebo seznamy kontaktů na základě toho, co jste vybrali v levém podokně. Výběrem kontaktu nebo seznamu kontaktů zobrazíte podrobnosti na kartě kontaktu vpravo. Můžete vybrat i více kontaktů – třeba když chcete poslat e-mail vybraným kontaktům.

U kontaktů můžete vpravo nahoře vybrat Filtr a pak vybrat, co se má v seznamu zobrazit a jaké má být řazení.

5

Karta kontaktu

Umožňuje zobrazit nebo upravit informace o kontaktu nebo seznamu kontaktů.

Umožňuje kontaktovat někoho přímo pomocí možnosti Začít chatovat nebo Poslat e-mail.

Pokyny pro klasickou verzi Outlook.com

Outlook

Když se přihlásíte k aplikaci Outlook.com, přejdete rovnou do složky Doručená pošta.

Hlavní komponenty Pošty

Blok

Popis

Akce

1

Zpráva

Novou zprávu vytvoříte tak, že vyberete Tlačítko Nová a šipka dolů .

2

Seznam složek

Seznam obsahuje složky ve vaší poštovní schránce. Může obsahovat i další složky, jako jsou složky Oblíbené a Archiv.

Tipy: 

 • Kliknutím na Rozbalit Rozbalení zobrazíte seznam Složky a kliknutím na Sbalit Sbalení ho skryjete.

 • Pravým tlačítkem myši klikněte na stávající složku a zvolte Vytvořit novou podsložku.

Další informace o dostupných složkách najdete v článku Práce se složkami zpráv v Outlook.com.

3

Pole Hledat

Do pole Hledat v poště a lidech zadejte, koho (jméno osoby) nebo co (předmět) chcete hledat, a pak vyberte Vyhledávání .

4

Seznam zpráv

Obsahuje seznam zpráv v aktuální složce. Může tam být i vizuální upozornění, že je zpráva nepřečtená, má přílohu nebo je označená příznakem.

V horní části seznamu zpráv můžete nastavit, jak chcete seznam zobrazit.

Vyberte šipku dolů Vše a pak zvolte některou z možností v části Filtr, Seřadit podle nebo Zobrazit jako.

Každá zpráva taky obsahuje minipanel nástrojů Označení zprávy jako odstraněné, označení jako nepřečtené, připnutí nahoru . Vybranou zprávu můžete odstranit, označit jako nepřečtenou, označit příznakem nebo ji připnout do horní části složky.

5

Podokno čtení

Vámi vybraná zpráva nebo konverzace se zobrazí v podokně čtení. Pomocí panelu příkazů nad podoknem čtení můžete provádět běžné akce, jako je odstraňování, archivace, úklid nebo přesouvání zpráv.

Panel příkazů Outlook.com, který se zobrazí při výběru zprávy

Pokud chcete získat přístup k dalším akcím, třeba k možnosti přiřazení kategorie ke zprávě nebo k možnosti vytisknout zprávu, zvolte Další Ikona Další . Pokud chcete získat informace o tisku, přečtěte si článek Tisk e-mailů a kalendářů v Outlook.com.

Kalendář

O akcích, schůzkách nebo jakýchkoli jiných událostech si můžete udržovat přehled odkudkoliv, dokud máte přístup k internetu. Události můžete přidávat, upravovat nebo odstraňovat pomocí denního, týdenního nebo měsíčního zobrazení. Další informace o práci s kalendáři v aplikaci Outlook.com najdete v tématu Práce s kalendářem v Outlooku na webu.

Použití kalendáře ke správě schůzek a dalších událostí

Blok

Popis

Akce

1

Hledání v kalendáři

Začněte psát jméno osoby nebo název události a vyhledá se schůzka nebo akce s určitým kontaktem nebo názvem. Pak vyberte Vyhledávání .

2

Nová událost

Novou událost vytvoříte výběrem šipky dolů Tlačítko Nová a šipka dolů a výběrem možnosti Událost kalendáře. Do formuláře Podrobnosti pak zadejte informace o dané události.

3

Moje kalendáře

V části Vaše kalendáře je ve výchozím nastavení vybraný Kalendář v zobrazení Měsíc. Mezi měsíci kalendáře se můžete pohybovat vpřed Přesunutí vpřed (šipka vpravo) nebo vzad Přesunutí zpět (šipka vlevo) .

V zobrazení Měsíc je vždycky zvýrazněné aktuální datum – má tmavý odstín. Pokud ale v tomto zobrazení vyberete jiné datum, také se zvýrazní (světlým odstínem).

Kalendář můžete přidat v části Vaše kalendáře. Pravým tlačítkem myši klikněte na Vaše kalendáře > Nový kalendář a vytvořte nový kalendář, který se bude používat třeba pro konkrétní projekt nebo ke sledování osobních událostí. Pokud se rozhodnete, že vytvořený kalendář nechcete, vyberte daný kalendář, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Odstranit > Ano.

Nebo na panelu příkazů vyberte šipku dolů Přidat kalendář a pak vyberte Narozeninový kalendář, Kalendář svátků nebo jinou možnost kalendáře. Po přidání Narozeninového kalendáře můžete třeba vybrat, jestli jeho zobrazení chcete zapnout nebo vypnout. Stačí vybrat Vaše kalendáře, kliknout pravým tlačítkem a vybrat požadovanou možnost.

4

Další kalendáře

Můžete zobrazit víc kalendářů současně. Přidejte kalendáře jiných lidí a vyberte, který se má zobrazit. Můžete taky vytvořit nové kalendáře nebo nové skupiny kalendářů.

5

Možnosti zobrazení

Zvolte zobrazení kalendáře: Den, Pracovní týden, Týden, Měsíc nebo Dnes.

6

Podokno kalendáře

Vyberte konkrétní den v kalendáři, v této oblasti se pak zobrazí všechny události naplánované na tento den. Můžete taky poklikat na den nebo čas a vytvořit novou schůzku nebo událost.

Sdílení kalendáře

Outlook.com umožňuje sdílení nebo tisk kalendáře. Začněte tím, že na panelu příkazů vyberete požadovanou akci.

Panel příkazů Kalendář pro Outlook.com

 1. Vyberte Sdílet, do pole Sdílet tento kalendář zadejte jméno osoby, se kterou chcete daný kalendář sdílet, a pak vyberte Sdílet.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud dojde k automatické shodě osoby s osobou v seznamu kontaktů, zobrazí se její e-mailová adresa a vy ji můžete vybrat.

  • Pokud osoba, jejíž jméno jste napsali, není v seznamu kontaktů, zadejte její e-mailovou adresu a pak vyberte Sdílet.

 3. Jakmile určíte všechny lidi, se kterými chcete kalendář sdílet, vyberte Hotovo.

Každá osoba, se kterou jste se rozhodli kalendář sdílet, obdrží e-mailovou pozvánku. Příjemce má možnost kliknout na odkaz pro přidání tohoto kalendáře a zobrazení předmětu, místa, dostupnosti a poznámek a získat tak přístup k vámi sdílenému kalendáři.

Možnosti, například formát, které jsou dostupné v dialogovém okně Tisk, se můžou lišit v závislosti na zvoleném zobrazení kalendáře.

Tisk kalendáře

Outlook.com umožňuje sdílení nebo tisk kalendáře. Začněte tím, že na panelu příkazů vyberete požadovanou akci.

Panel příkazů Kalendář pro Outlook.com

 1. Vyberte Vytisknout.

  Poznámka: Zobrazí se náhled zrovna používaného zobrazení kalendáře.

 2. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud je náhled kalendáře tím, co chcete vytisknout, vyberte Vytisknout.

  • Pokud chcete jiný kalendář, v rozevíracím seznamu Zobrazení vyberte nové zobrazení kalendáře a pak vyberte Vytisknout.

Udržujte si přehled o věcech, které máte udělat, nebo si procházejte a sledujte označené zprávy v e-mailu, které jsou přidružené k určité položce akce. Další informace o úkolech v Outlook.com najdete v tématu Používání úkolů v Outlooku na webu.

Spravujte úkoly.

Blok

Popis

Akce

1

Správa úkolů

Panel příkazů Úkoly pro Outlook.com

Příkazová tlačítka vám usnadní provádění akcí souvisejících se správou úkolů. Můžete vytvořit nový úkol nebo odstranit už existující úkol, přidat úkolu kategorii, připojit k úkolu symbol (ikonu) nebo úkol označit jako dokončený.

Pokud chcete vytvořit nový úkol, vyberte Vytvoření nového úkolu a pak ve formuláři úkolu vyplňte potřebné podrobné informace.

Formulář podrobností úkolu pro Outlook.com

2

Úkoly

Při prvním rozbalení výchozí složky Úkoly uvidíte dvě předdefinované složky:

 • Položky a úkoly s příznakem
  Obsahuje úkoly, které jste vytvořili a označili příznakem. Jsou tam i všechny e-mailové zprávy, které jste označili příznakem ve složce Doručená pošta.

  Poznámky: 

  • Kromě jiných akcí můžete na e-mail s příznakem v seznamu Položky a úkoly s příznakem třeba Odpovědět. Vyberte e-mail a buď vyberte akci na panelu příkazů, nebo klikněte na šipku dolů vedle Odpovědět všem a vyberte položku v seznamu možností.

  • Panel příkazů Outlook.com pro označené e-maily v seznamu položek s příznakem a seznamu úkolů

 • Úkoly
  Obsahuje vámi vytvořené úkoly.

Můžete vytvořit nové složky. Pravým tlačítkem myši klikněte na Moje úkoly > Vytvořit novou složku a pak novou složku pojmenujte. Nová složka se zobrazí pod složkou Úkol.

Každou složku, kterou vytvoříte, můžete přejmenovat nebo odstranit. Pokud něco z toho chcete udělat, klikněte na složku pravým tlačítkem myši.

3

Seznam úkolů

Obsahuje seznam vámi vytvořených úkolů.

Pomocí filtru – Všechno, Aktivní, Zpožděné nebo Dokončené – můžete rozhodnout, jak se úkoly v seznamu Úkoly budou zobrazovat. Vyberte šipku dolů vedle aktuálního filtruVšechno, Aktivní, Zpožděné nebo Dokončené. Pokud chcete, můžete vybrat jiný filtr a pak zvolit možnosti Seřadit podle a Pořadí.

Výběr způsobu filtrování, uspořádání a řazení úkolů v seznamu úkolů pro Outlook.com

Pokud se úkol blíží nastavenému datu dokončení, zobrazí se vedle úkolu malý symbol hodin. A pokud úkol nezvládnete do nastaveného data dokončit, označí se jako zpožděný.

4

Podrobnosti úkolu

V Úkolech vyberte úkol, který jste vytvořili, a zobrazte jeho podrobnosti. V podokně podrobností vyberte Úpravy a změňte požadované podrobnosti úkolu. Nezapomeňte provedené změny uložit.

Pokud vyberete šipku dolů vedle Upravit, můžete úkol odstranit, zařadit do kategorií, přidat symbol nebo ho jednoduše otevřít v samostatném okně.

Viz také

Vytvoření, úprava nebo odstranění žádosti o schůzku nebo události ve službě Outlook.com

Vytváření, zobrazení a úpravy kontaktů a seznamů kontaktů ve službě Outlook.com

Práce s úkoly ve službě Outlook.com

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×