Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, můžete v aplikaci OneNote 2016 uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky, oddíly a skupiny oddílů. Můžete přidávat stránky, oddíly a další poznámkové bloky, které potřebujete. Můžete je také přejmenovat, přesunout nebo odstranit.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

OneNote spustíte tak, že stisknete klávesu s logem Windows+Shift+N.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání poznámkového bloku. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Přejdete do nového okna, kde už je vybraná karta Nový nabídky Soubor. Program Předčítání vám oznámí, že se jedná o položku nové karty. Na této kartě můžete vybrat umístění a název poznámkového bloku.

 3. Stisknutím klávesy se šipkou doprava přejděte do oddílu pro výběr umístění na kartě Nový. K pohybu mezi umístěními použijte šipky nahoru a dolů. Při procházení vám bude program Předčítání číst, o jaké umístění se jedná. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 4. Až vyberete umístění, přesune se fokus do pole Název poznámkového bloku. Zadejte název poznámkového bloku a stiskněte klávesu Enter. Vytvoří se poznámkový blok a kurzor se umístí do pole pro název stránky na kartě Nový oddíl 1 v poznámkovém bloku.

  Poznámka: Pokud ukládáte na OneDrive nebo do jiného online umístění, je možné, že se budete muset přihlásit (pokud ještě nejste přihlášení).

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl, kurzor se umístí na kartu oddílu a vy můžete napsat název oddílu.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl bude mít název a kurzor se přesune do pole pro název stránky.

Vytvoření skupiny oddílů

Skupiny oddílů vám pomůžou uchovat pohromadě související oddíly.

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. Opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte program Předčítání oznámit, že se jedná o položku nabídky nové skupiny oddílů. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o novou skupinu oddílů. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o vytvoření nové stránky, okno OneNotu, úpravy a novou skupinu oddílů.

 4. Zadejte název skupiny oddílů a stiskněte Enter.

  Vytvoří se skupina oddílů a vy teď můžete přidat do skupiny oddíly.

Vytvoření stránky

 1. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

 2. Vytvoří se nová stránka, kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na poznámkový blok, který chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o nabídku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky vlastností. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o vlastnosti. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku.

 5. Otevře se dialog Vlastnosti poznámkového bloku a fokus bude v poli Zobrazovaný název. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok se přejmenuje.

Přejmenování oddílu nebo skupiny oddílů

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava a doleva přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost přejmenování.

 4. Stiskněte mezerník. Program Předčítání oznámí, že se jedná o úpravy a přečte název oddílu. U čteček JAWS uslyšíte název oddílu.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. Navigaci na stránkách v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost přejmenování.

 4. Stiskněte mezerník. Program Předčítání oznámí, že se jedná o nadpis stránky a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o název stránky.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Program Předčítání oznámí, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost přejmenování.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud program Předčítání neoznámí, že se jedná o položku nabídky pro přesunutí nebo kopírování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost pro přesunutí nebo kopírování. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Přesunout nebo zkopírovat oddíl.

 5. Fokus bude ve vyhledávacím poli, kde můžete začít psát název poznámkového bloku, oddílu nebo skupiny oddílů, do kterých chcete oddíl přesunout nebo zkopírovat. Jak budete psát, zobrazí se dole výsledky. K procházení výsledků použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů. Během procházení vám program Předčítání přečte jednotlivé názvy.

 6. Když najdete správné umístění, stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Přesunout. Pokud chcete oddíl zkopírovat, stiskněte znovu klávesu Tab a přejděte tak na tlačítko Kopírovat. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Oddíl se přesune nebo zkopíruje.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. Navigaci na stránkách v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých stránek.

 3. Stisknutím mezerníku vyberte stránku a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+M. Otevře se dialog Přesunout nebo kopírovat stránky.

 4. Fokus bude ve vyhledávacím poli, kde můžete začít psát název poznámkového bloku, oddílu nebo skupiny oddílů, do kterých chcete stránku přesunout nebo zkopírovat. Jak budete psát, zobrazí se dole výsledky. K procházení výsledků použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů. Během procházení vám program Předčítání přečte jednotlivé názvy.

 5. Když najdete správné umístění, stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Přesunout. Pokud chcete stránku zkopírovat, stiskněte znovu klávesu Tab a přejděte tak na tlačítko Kopírovat. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Stránka se přesune nebo zkopíruje.

Odebrání poznámkového bloku

 1. Ve Windows stiskněte klávesu s logem Windows a napište Průzkumník souborů. Stiskněte klávesu Enter.

 2. Otevře se okno Průzkumník souborů. Fokus bude na složce Plocha. Mezi složkami a položkami v okně můžete přecházet pomocí kláves se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat jednotlivé položky. Pokud chcete otevřít složku, stiskněte Enter.

  Tip: Výchozí místo pro ukládání poznámkových bloků na počítači je Dokumenty > Poznámkové bloky aplikace OneNote.

 3. Ve správném poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Shift+F10 místní nabídku. Program Předčítání vám oznámí, že se jedná o místní nabídku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost odstranění. Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost. Poznámkový blok se odebere.

Odebrání oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete přesunout.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost přejmenování.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost odstranění. Stiskněte klávesu Enter.

 5. Otevře se dialog potvrzení. Program Předčítání oznámí, že se jedná o dialog Microsoft OneNotu, tlačítko Ne. Stiskněte klávesu se šipkou doleva a přesuňte se tak na tlačítko Ano. Potom stiskněte klávesu Enter. Oddíl nebo skupina oddílů se odebere.

Odebrání stránky

 1. Navigaci na stránce v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o možnost přejmenování.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro odstranění, a pak stiskněte klávesu Enter. Stránka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v systému Mac OS, můžete v aplikaci OneNote pro Mac uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky, oddíly a skupiny oddílů. Můžete přidávat stránky, oddíly a další poznámkové bloky, které potřebujete.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření OneNotu a přihlášení

 1. Chcete-li přejít do seznamu Aplikace, stiskněte ve Vyhledávači klávesy Shift+Command+A.

 2. Pokud chcete přejít přímo k aplikacím, které začínají písmenem M, napište M.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o aplikaci Microsoft OneNote.

 4. Aplikaci OneNote pro Mac otevřete stisknutím kláves Command+Šipka dolů.

 5. Otevře se OneNote pro Mac a můžete se přihlásit ke svému účtu Microsoft.

 6. Jestli se chcete přihlásit, stiskněte Command+O. Uslyšíte, že se jedná o přihlášení a nastavení účtu. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Uslyšíte, že máte zadat svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 7. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. VoiceOver oznámí, že jde o heslo a zabezpečenou úpravu textu.

 8. Zadejte heslo a stiskněte Enter. Když uslyšíte výzvu k použití tlačítka PowerPoint, stiskněte mezerník a přejděte do aplikace.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud jste se při posledním použití aplikace PowerPoint neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

Vytvoření poznámkového bloku

Pokud chcete vytvořit nový poznámkový blok, musíte se v OneNotu přihlásit ke svému účtu Microsoft, abyste mohli soubor uložit na OneDrive.

 1. Ve OneNotu stiskněte Control+Command+N.

 2. Přejdete do okna Otevřít nové a nedávné notebooky, kde si můžete vybrat barvu poznámkového bloku, Název a Místo, kam se nový poznámkový blok uloží.

 3. Pokud chcete vybrat barvu poznámkového bloku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na barvě poznámkového bloku, a aktuálně vybranou barvu. Pomocí kláves se šipkami přejděte na požadovanou barvu. Při procházení vám VoiceOver bude oznamovat barvy. Až to budete mít, stiskněte klávesu Tab.

 4. Pokud chcete zadat název poznámkového bloku, stiskněte klávesu Tab, až uslyšíte název poznámkového bloku a úpravy textu. Zadejte název a stiskněte klávesu Tab, kterou opustíte pole.

 5. Pokud chcete v cloudu vybrat umístění pro ukládání přidružené k vašemu účtu, jako je třeba OneDrive nebo SharePoint, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte umístění a pokyn, že máte vybrat umístění, kde se vytvoří poznámkový blok.

 6. Pokud chcete umístění změnit, stiskněte mezerník a pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů přejděte do požadovaného umístění. Možnost vyberete mezerníkem.

 7. Když chcete vytvořit poznámkový blok, stiskněte klávesu Tab, dokud se neozve, že jste na tlačítku pro vytvoření. Pak stiskněte mezerník.

 8. Otevře se nový poznámkový blok a kurzor se umístí do pole pro název stránky Nového oddílu 1.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Command+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí do pole pro název oddílu a vy můžete napsat jeho název.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření skupiny oddílů

Skupiny oddílů vám pomůžou uchovat pohromadě související oddíly.

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pokud chcete přejít do řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 3. Pomocí šipky vpravo přejděte do nabídky Soubor a potom použijte šipku dolů, abyste se dostali k možnosti Nová skupina oddílů. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 4. Vytvoří se skupina oddílů a fokus bude na poli pro název skupiny oddílů.

 5. Zadejte název skupiny oddílů a stiskněte Enter. Vytvoří se skupina oddílů a vy do ní můžete přidat oddíly.

Vytvoření stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech. Potom pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte oddíl, kam chcete přidat stránku.

  Poznámka: Pokud se stránka nachází v rámci skupiny oddílů, stisknutím klávesy se šipkou vpravo skupinu oddílů rozbalte.

 2. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves Command+N.

 3. Vytvoří se nová stránka, kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování poznámkového bloku

Pokud jste poznámkový blok někomu nasdíleli, přejmenujte soubor poznámkového bloku v jeho zdroji.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu www.onedrive.com.

 2. Pokud se chcete přihlásit ke svému účtu Microsoft nebo účtu organizace, ve kterém je uložený poznámkový blok, který chcete přejmenovat, stiskněte klávesy Option+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu k přihlášení. Potom stiskněte Enter, který spustí proces přihlášení.

 3. Po úspěšném přihlášení k OneDrivu přejděte klávesou se šipkou dolů do složky Dokumenty na vašem účtu. Pokud chcete do složky vstoupit, stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete přejmenovat. V případě potřeby stiskněte Control+Shift+Option+Šipka dolů, abyste mohli pracovat se seznamem souborů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy.

 5. Až budete na správném souboru, stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že je otevřený. Pak klávesami Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na Přejmenovat. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte. Uslyšíte, že máte zadat nový název.

 6. Zadejte nový název a stiskněte Enter. Poznámkový blok se přejmenuje. Uslyšíte, že se ukládá.

Přejmenování oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, kterou chcete přejmenovat. Při procházení vám čtečka bude oznamovat názvy oddílů nebo skupin oddílů.

 3. Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte Control+Option+Shift+M. Potom stiskněte Control+Option+Šipka dolů, až uslyšíte, že jste na položce pro přejmenování. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 4. Fokus se přesune do pole pojmenování oddílu nebo skupiny oddílů. Zadejte nový název a stiskněte Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. V oddílu se stránkou, kterou chcete přejmenovat, stiskněte Control+Command+G, aby se otevřela navigace na stránce. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek v tabulce.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy stránek.

 5. Pokud chcete stránku přejmenovat, stiskněte Shift+Command+T. Fokus se přesune do pole pro název stránky. Uslyšíte, že máte přejmenovat stránku.

 6. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na oddíl, který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte Control+Option+Shift+M.

 4. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete zkopírovat oddíl, stiskněte klávesu Šipka dolů a přejděte na Kopírovat oddíl do. Potom vyberte možnost mezerníkem. Otevře se dialogové okno Zkopírovat tento oddíl do nového poznámkového bloku.

  • Pokud chcete přesunout oddíl, stiskněte klávesu Šipka dolů a přejděte na Přesunout oddíl do. Potom vyberte možnost mezerníkem. Otevře se dialogové okno Přesunout tento oddíl do nového poznámkového bloku.

 5. Otevřené dialogové okno bude obsahovat seznam otevřených poznámkových bloků a jejich skupiny oddílů, kam můžete oddíl zkopírovat nebo přesunout.

 6. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte poznámkový blok. Pokud budete chtít provést přesun konkrétně do skupiny oddílů, stiskněte Control+Option+Mezerník. Poznámkový blok se rozbalí. Při procházení vám čtečka bude oznamovat poznámkové bloky a skupiny oddílů.

  Poznámka: Oddíl můžete zkopírovat nebo přesunout do skupiny oddílů ve stejném poznámkovém bloku.

 7. Když budete ve správném umístění, stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Zrušit. Pokud chcete oddíl zkopírovat, přejděte klávesou Tab na tlačítko Kopírovat. Pokud chcete oddíl přesunout, přejděte klávesou Tab na tlačítko Přesunout. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte. Oddíl se zkopíruje nebo přesune.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Klávesami Control+Command+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám VoiceOver přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Až budete na stránce, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete stránku zkopírovat, stiskněte Shift+Command+C. Otevře se dialogové okno Zkopírovat tuto stránku do nového oddílu.

  • Pokud chcete stránku přesunout, stiskněte Shift+Command+M. Otevře se dialogové okno Přesunout tuto stránku do nového oddílu.

 6. Otevřené dialogové okno bude obsahovat seznam otevřených poznámkových bloků a jejich oddíly a skupiny oddílů, kam můžete stránku zkopírovat nebo přesunout.

 7. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte oddíl. Pokud budete chtít provést přesun konkrétně do oddílu ve skupině oddílů, stiskněte Control+Option+Mezerník. Skupina oddílů se rozbalí. Při procházení vám čtečka bude oznamovat poznámkové bloky, skupiny oddílů a oddíly.

  Poznámka: Stránku můžete zkopírovat nebo přesunout do nového oddílu ve stejném poznámkovém bloku.

 8. Když budete ve správném umístění, stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Zrušit. Pokud chcete stránku zkopírovat, přejděte klávesou Tab na tlačítko Kopírovat. Pokud chcete stránku přesunout, přejděte klávesou Tab na tlačítko Přesunout. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte. Stránka se zkopíruje nebo přesune.

Odebrání poznámkového bloku

Pokud si jste jistí, že už určitý poznámkový blok nepotřebujete, můžete ho z účtu OneDrivu odstranit. Když poznámkový blok sdílíte, nezapomeňte upozornit kolegy, až ho budete chtít odstranit.

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Control+G, která otevře navigaci v poznámkových blocích. Uslyšíte, že jste v tabulce s poznámkovými bloky.

 2. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte poznámkový blok, který chcete odebrat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy poznámkových bloků.

 3. Poznámkový blok zavřete stisknutím kláves Shift+Command+W.

 4. Po zavření poznámkového bloku v aplikaci OneNote přejděte ve webovém prohlížeči na adresu www.onedrive.com a přihlaste se.

 5. Ve OneNotu přejděte klávesou se šipkou dolů na složku Dokumenty. Pokud chcete do složky vstoupit, stiskněte Enter.

 6. Pomocí kláves se šipkami přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete odstranit. V případě potřeby stiskněte Control+Shift+Option+Šipka dolů, abyste mohli pracovat se seznamem souborů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy.

 7. Až budete na správném souboru, stiskněte klávesu Delete nebo kombinaci Command+Delete. Poznámkový blok se odstraní.

Odebrání oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete odebrat.

 3. Až budete na správném oddílu nebo skupině oddílů, stiskněte klávesu Delete. Otevře se dialogové okno.

 4. Pokud chcete odstranění potvrdit, stiskněte klávesu Tab a přejděte v dialogovém okně na tlačítko Ano. Pak stiskněte Enter.

 5. Oddíl nebo skupina oddílů (a odpovídající oddíly) se přesunou do složky Odstraněné poznámky.

  Poznámka: Ve složce Odstraněné poznámky můžete poznámky zobrazit nebo trvale odstranit. V řádku nabídek vyberte v nabídce Poznámkové bloky podnabídku Odstraněné poznámky. Pak můžete vybrat Zobrazit odstraněné poznámky nebo Vyprázdnit odstraněné poznámky.

Odebrání stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Klávesami Control+Command+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek v tabulce.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat. Během procházení vám VoiceOver přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Když najdete tu správnou stránku, stiskněte klávesu Delete nebo kombinaci Command+Delete. Stránka se odstraní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete v aplikaci OneNote pro iOS uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky a oddíly. Můžete přidávat, přejmenovávat, přesouvat a odebírat stránky a oddíly a měnit jejich pořadí a také přidávat poznámkové bloky a měnit jejich pořadí.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nový poznámkový blok, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte název nového poznámkového bloku a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete do seznamu Poznámkové bloky přejít ze seznamu Oddíly nebo Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, až uslyšíte, že se vracíte zpět do předchozího zobrazení seznamu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, až uslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení v poznámkovém bloku. Fokus je teď na tlačítku Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit novou skupinu poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V seznamu Oddíly poznámkového bloku potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nový oddíl, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte název nového oddílu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Oddíly přejít ze seznamu Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, až uslyšíte, že se vracíte zpět do předchozího zobrazení seznamu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, návrat na seznam poznámkových bloků a tlačítko Zpět. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Oddíly.

Vytvoření stránky

Přidejte novou stránku pro svoje nové nápady a začněte v poznámkových blocích vytvářet obsah.

Vytvoření neformátované stránky

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte novou stránku, nadpis stránky a osnovu.

 3. Poklepejte na obrazovku a zadejte název stránky. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na plátno stránky.

Vytvoření stránky se seznamem

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová stránka se seznamem, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte textové pole. Fokus je v textovém poli první položky seznamu na stránce.

 2. Pokud chcete stránku pojmenovat, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli nadpisu nepojmenovaného seznamu, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Zadejte název stránky a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

Vytvoření stránky s fotkou

 1. V seznamu Stránky daného oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku s fotkou, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte upozornění na vložení obrázku. Otevře se okno Vložit obrázek.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Přidání obrázku z aplikace Fotky

  1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Z knihovny. Pak poklepejte na obrazovku.

  2. V seznamu Fotky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název alba, které chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  3. V seznamu fotek potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název fotky, kterou chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

  5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  6. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku.

  7. Zadejte název a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

  Pořízení a přidání obrázku

  1. Pokud chcete přidat novou fotku přímo z fotoaparátu na telefonu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit.

  2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se aplikace Fotoaparát.

  3. Pokud chcete pořídit fotku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  5. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku. Zadejte název. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Stránky přejít z plátna stránky, potahujte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že se vracíte zpět na seznam stránek daného oddílu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Stránky.

Přejmenování oddílu

 1. V seznamu Oddíly potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete přejmenovat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přejmenování, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte nový název oddílu. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Přejmenování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Na stránce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální název stránky, nadpis a textové pole, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Změňte název stránky. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna pořadí poznámkových bloků, oddílů a stránek

Pokud například chcete umístit nejdůležitější poznámkové bloky, oddíly a stránky na začátek seznamu položek, můžete změnit jejich pořadí.

 1. V seznamu Poznámkové bloky, Oddíly nebo Stránky potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je to hotové.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se chystáte změnit pořadí, a název poznámkového bloku, oddílu nebo stránky, jejichž pořadí chcete změnit.

 3. Poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte zvuk. Potáhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, až uslyšíte místo, kam byste chtěli položku přesunout, a potom zvedněte prst z obrazovky.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Přesunutí oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete přesunout.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přesunutí, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na poznámkových blocích a chystáte se přesunout tento oddíl do jiného poznámkového bloku.

 4. Potahujte prstem doprava, až uslyšíte poznámkový blok, do kterého chcete oddíl přesunout, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na seznam Oddíly, ze kterého se oddíl přesunul.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V seznamu Stránky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název stránky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přesunutí nebo zkopírování, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, až uslyšíte oddíl, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na seznam Stránky, ze kterého se stránka přesunula nebo zkopírovala.

Zavření poznámkového bloku

Poznámkový blok můžete zavřít, aby se už v seznamu Poznámkové bloky neobjevoval.

 1. V seznamu Poznámkové bloky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název poznámkového bloku, který chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro zavření, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud budete chtít znovu otevřít nějaký poznámkový blok, potahujte v seznamu Poznámkové bloky prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku s třemi tečkami pro další notebooky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že můžete otevřít další poznámkové bloky.

  Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte poznámkový blok, který byste chtěli znovu otevřít, a poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se otevře a objeví se znovu v seznamu Poznámkové bloky.

Odebrání oddílu

 1. V seznamu Oddíly potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte upozornění, jestli opravdu chcete tento oddíl odstranit. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku.

Odebrání stránky

 1. V seznamu Stránky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název stránky, kterou chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete v aplikaci OneNote pro Android uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky a oddíly. Můžete přidávat, přejmenovávat, přesouvat a odebírat stránky a oddíly a také přidávat poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový poznámkový blok, a potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete do seznamu Poznámkové bloky přejít ze seznamu Oddíly nebo Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte, že jste přihlášení jako <jméno uživatele>. Fokus se přesune na tlačítko Účet v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název nového poznámkového bloku.

  Tip: Klávesnici najdete také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se znak vložil.

 3. Abyste vybrali umístění, kam se má poznámkový blok uložit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu, a dále uslyšíte aktuálně vybrané umístění pro uložení. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na umístění, do kterého chcete poznámkový blok uložit. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 4. Abyste vytvořili poznámkový blok, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vytvořit, a pak poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se nový poznámkový blok obsahující oddíl Nový oddíl 1.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit nový blok poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V seznamu Oddíly poznámkového bloku potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový oddíl, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete do seznamu Oddíly přejít ze seznamu Stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Oddíly.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název nového oddílu poznámkového bloku. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vytvořit, a poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se nový oddíl obsahující stránku Bez názvu.

Vytvoření stránky

Přidejte novou stránku pro svoje nové nápady a začněte v poznámkových blocích vytvářet obsah.

 1. V seznamu Stránky v oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová textová stránka, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete do seznamu Stránky přejít z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Stránky.

 2. Vytvoří se nová nepojmenovaná stránka, fokus se přesune na plátno stránky a vy můžete psát poznámky.

 3. Pokud chcete dát stránce název, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání názvu stránky, poklepejte na obrazovku a potom pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název.

Přejmenování oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete přejmenovat. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přejmenovat oddíl“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Přejmenovat a uslyšíte: „Přejmenovat oddíl“.

 3. Zadejte nový název oddílu. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Oddíl se přejmenuje a fokus se přesune na seznam Oddíly.

Přejmenování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přejmenovat. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Stránku otevřete poklepáním na obrazovku.

 2. Na stránce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání názvu stránky, a název stránky, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Zadejte nový název stránky. Až to budete mít hotové, na klávesnici na obrazovce vyberte Enter. Abyste možnost Enter vybrali, potahujte prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte „Enter“, a potom prst zvedněte (a v případě potřeby poklepejte).

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete stránku přesunout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přesunout stránku“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Přesunout stránku do oddílu a uslyšíte: „Přesunout stránku do oddílu“.

  • Pokud chcete stránku zkopírovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kopírovat stránku“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Kopírovat stránku do oddílu a uslyšíte: „Kopírovat stránku do oddílu“.

  Otevře se seznam oddílů aktuálně vybraného poznámkového bloku.

 3. Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat stránku do jiného oddílu poznámkového bloku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název aktuálně otevřeného poznámkového bloku, a pak poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli seznam poznámkových bloků. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název cílového poznámkového bloku, a potom poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli seznam oddílů.

 4. V seznamu oddílů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název oddílu, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat, a potom poklepejte na obrazovku, abyste ho vybrali. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“.

 5. Po výběru oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Přesunout“ nebo „tlačítko Kopírovat“, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Stránka se přesune nebo zkopíruje a fokus se přesune na seznam Oddíly v oddílu, do kterého jste stránku přesunuli.

Zavření poznámkového bloku

Poznámkový blok můžete zavřít, aby se už v seznamu Poznámkové bloky neobjevoval.

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete zavřít. TalkBack oznamuje poznámkové bloky takto: „Poznámkový blok <název poznámkového bloku>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zavřít poznámkový blok“, a pak poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se odebere ze seznamu Poznámkové bloky.

 3. Pokud budete chtít poznámkový blok znovu otevřít, v seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Další poznámkové bloky“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Další poznámkové bloky“.

  Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete znovu otevřít, a poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se otevře a zobrazí se znovu v seznamu Poznámkové bloky.

Odebrání oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete odstranit. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit oddíl“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s oznámením Odstranit oddíl? a uslyšíte: „Odstranit oddíl“.

 3. Abyste to potvrdili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku.

Odebrání stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete odstranit. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit stránku“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s oznámením Chcete odstranit stránku? a uslyšíte: „Odstranit stránku“.

 3. Abyste to potvrdili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku. Stránka se odstraní a uslyšíte, že stránka <název stránky> je odstraněná.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, můžete v aplikaci OneNote pro Windows 10 uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky, oddíly a skupiny oddílů. Můžete přidávat stránky, oddíly a další poznámkové bloky, které potřebujete. Můžete je také přejmenovat, přesunout nebo odstranit.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Zkontrolujte, že jste na zařízení přihlášeni ke svému účtu Microsoft.

 2. OneNote spustíte tak, že stisknete klávesu s logem Windows a napíšete onenote. Potom opakovaně stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o OneNote, důvěryhodnou aplikaci pro Microsoft Store. Pak stiskněte Enter.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro nový poznámkový blok. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o okno Nový poznámkový blok, a uvede název nového poznámkového bloku a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte, že se jedná o automaticky otevírané okno Nový poznámkový blok.

 3. Zadejte název poznámkového bloku. Pak stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro vytvoření poznámkového bloku. Vytvořte poznámkový blok stisknutím mezerníku.

 4. Poznámkový blok se vytvoří a otevře. Nově vytvořený poznámkový blok má jeden oddíl poznámkového bloku s názvem Nový oddíl 1, který obsahuje nepojmenovanou prázdnou stránku.

  Poznámka: Poznámkové bloky se automaticky ukládají na OneDrive.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a pak Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí na kartu oddílu a vy můžete napsat název oddílu.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl teď má název.

 4. Pokud se chcete vrátit do režimu úprav stránky, stiskněte dvakrát klávesu Enter. Kurzor se umístí na nepojmenovanou prázdnou stránku nově vytvořeného oddílu do pole pro název stránky.

Vytvoření stránky

 1. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

 2. Vytvoří se nová nepojmenovaná stránka.

 3. Pokud se chcete vrátit do režimu úprav stránky, stiskněte klávesu Esc. Kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování oddílu

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do skupiny oddílů, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přejmenování oddílu.

 4. Stiskněte mezerník. Program Předčítání oznámí, že se jedná o textové pole Název oddílu, a uvede název oddílu. U čteček JAWS uslyšíte název oddílu a že se jedná o textové pole Název oddílu a úpravy.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 5. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přejmenování stránky.

 6. Stiskněte mezerník. Program Předčítání oznámí, že se jedná o název stránky a úpravy. U čteček JAWS uslyšíte název stránky a že se jedná o název stránky.

 7. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přesunutí nebo zkopírování. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Přesunout nebo zkopírovat oddíl.

 4. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte název otevřeného poznámkového bloku.

 5. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, do kterého chcete oddíl přesunout. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých poznámkových bloků.

 6. Když najdete správné umístění, vyberte je stisknutím mezerníku. Pak stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Přesunout. Pokud chcete oddíl zkopírovat, stiskněte znovu klávesu Tab a přejděte tak na tlačítko Kopírovat. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Oddíl se přesune nebo zkopíruje.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přesunutí nebo zkopírování. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se dialog Přesunout nebo zkopírovat stránku.

 6. Vyberte poznámkový blok, do kterého chcete zkopírovat nebo přesunout stránku, a to tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zpět. Stiskněte mezerník. Potom pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat. Vyberete možnost stisknutím mezerníku.

  Poznámka: Ujistěte se, že je ve OneNotu otevřený poznámkový blok, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat.

 7. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 8. Když najdete správné umístění, vyberte daný oddíl stisknutím mezerníku. Pak stiskněte klávesu Tab a přejděte tak na tlačítka v dialogu. První tlačítko je Přesunout. Pokud chcete stránku zkopírovat, stiskněte znovu klávesu Tab a přejděte tak na tlačítko Kopírovat. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Stránka se přesune nebo zkopíruje.

Zavření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku.

 3. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, který chcete zavřít.

 4. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Potom opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Zavřít tento poznámkový blok.

 5. Stisknutím mezerníku zavřete poznámkový blok.

Odebrání oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete odebrat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění oddílu. Pak stiskněte mezerník.

 4. Otevře se potvrzovací dialog. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění oddílu. Odstranění potvrďte kliknutím na mezerník. Oddíl se odebere.

Odebrání stránky

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech. Pak stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název oddílu.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G přejděte do navigace na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat.

 5. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění stránky.

 6. Stiskněte mezerník. Otevře se potvrzovací dialog. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění stránky. Odstranění potvrďte kliknutím na mezerník. Stránka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí Předčítání, čtečky obrazovky integrované ve Windows, můžete v aplikaci OneNote Online organizovat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky a oddíly. Podle potřeby můžete přidávat stránky, oddíly a další poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky ve OneNotu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace OneNote Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro OneNote Online.

V tomto tématu

Otevření OneNotu Online

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu www.onenote.com.

 2. Klávesou Tab přejděte na možnost Přihlásit se. Uslyšíte, že jste na odkazu pro přihlášení. K výběru použijte klávesu Enter.

 3. Pokud se přihlašujete pomocí účtu Microsoft, klávesou Tab přejděte na možnost přihlášení pomocí účtu Microsoft. Pokud se přihlašujete pomocí účtu organizace, přejděte na možnost přihlášení pomocí pracovního nebo školního účtu. Pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Otevře se přihlašovací stránka. Uslyšíte, že upravujete e-mail, telefon nebo skypové jméno.

 5. Zadejte svůj e-mail a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že upravujete heslo.

 6. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

 7. OneNote Online se otevře v navigaci v poznámkových blocích se seznamem všech poznámkových bloků přidružených k vašemu účtu.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V navigaci v poznámkových blocích stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „Nový“. Pak stiskněte Enter.

 2. Otevře se dialog Vytvořit nový poznámkový blok s fokusem v poli Název poznámkového bloku.

 3. Zadejte název poznámkového bloku a stisknutím klávesy Enter poznámkový blok vytvořte.

 4. Nový poznámkový blok se otevře v aplikaci OneNote Online a kurzor se umístí do pole pro nadpis stránky oddílu Rychlé poznámky. Uslyšíte název nového poznámkového bloku a že se nacházíte v upravitelném textu Microsoft OneNotu Online.

  Nově vytvořený poznámkový blok se uloží do složky Dokumenty na OneDrive.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v otevřeném poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte opakovaně klávesy Control+F6, dokud neuslyšíte název nějakého oddílu.

  Poznámka: Pokud stisknutí kláves Ctrl+F6 nevede k procházení příkazů aplikace OneNote Online, opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte nějaký příkaz. Klávesami Ctrl+F6 je pak můžete procházet.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový oddíl. Pak stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Enter.

 3. Zadejte název oddílu a stiskněte Enter.

 4. Vytvoří se nový oddíl a kurzor se umístí do pole pro nadpis stránky nově vytvořeného oddílu.

Vytvoření stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte opakovaně klávesy Control+F6, dokud neuslyšíte název nějakého oddílu.

 2. Mezi oddíly můžete přecházet klávesami Tab nebo Shift+Tab. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy oddílů. Stisknutím klávesy Enter pak vyberte oddíl, ve kterém chcete vytvořit novou stránku.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová stránka. Pak stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+Enter.

 4. Vytvoří se nová stránka. Kurzor se umístí do pole pro nadpis stránky, kam tento nadpis zadáte.

Přejmenování poznámkového bloku

OneNote Online můžete použít k přímému přechodu na OneDrive, kde poznámkový blok přejmenujete.

 1. V otevřeném poznámkovém bloku ve OneNotu Online stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Seznam služeb Microsoftu. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OneDrive“. Pak stiskněte Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) se otevře v prohlížeči.

 3. Pomocí šipkových kláves přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete přejmenovat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy souborů.

 4. Až budete na správném souboru, stiskněte klávesu F2. Otevře se dialog Přejmenovat. Uslyšíte, že se chystáte zadat nový název.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok se přejmenuje.

 6. K návratu do OneNotu Online s vybraným poznámkovým blokem, který jste právě přejmenovali, stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování oddílu

 1. V poznámkovém bloku přejděte stisknutím kláves Control+F6 na navigaci v oddílech. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete přejmenovat.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka. Fokus je na možnosti Přejmenovat.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Zadejte název nového oddílu.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Pak stiskněte Enter. Fokus se vrátí do seznamu oddílů na nově přejmenovaný oddíl.

Přejmenování stránky

 1. V poznámkovém bloku přejděte stisknutím kláves Control+F6 na navigaci v oddílech. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat. Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+F6, dokud neuslyšíte název nějaké stránky. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přejmenovat. Pak stiskněte klávesu Enter.

 4. Kurzor se přesune do pole pro nadpis stránky. Předchozí nadpis odstraníte stisknutím kláves Ctrl+A a následně Backspace.

 5. Zadejte nový nadpis stránky a stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune na stránku, kde můžete psát nebo upravovat poznámky.

  Tip: Klávesou Page Up můžete rychle přejít z oblasti stránky do oblasti nadpisu stránky.

Odebrání poznámkového bloku

Pokud si jste jistí, že už určitý poznámkový blok nepotřebujete, můžete ho z účtu OneDrivu odstranit. Když poznámkový blok sdílíte, nezapomeňte upozornit kolegy, až ho budete chtít odstranit.

 1. V otevřeném poznámkovém bloku ve OneNotu Online stiskněte opakovaně klávesy Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Seznam služeb Microsoftu. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte „OneDrive“. Pak stiskněte klávesu Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) se otevře v prohlížeči.

 3. Pomocí šipkových kláves přejděte na poznámkový blok, který chcete odstranit. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy souborů.

 4. Až budete na správném souboru, stiskněte klávesu Delete. V potvrzovacím dialogu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Odstranit. Pak stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok se odstraní a kurzor se přesune na sousední soubor.

  Tip: Pokud chcete nějaký odstraněný poznámkový blok obnovit, můžete to udělat z koše OneDrivu. Na koš přejdete tak, že opakovaně stisknete klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na skupině. Pak pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na Koš.

Odebrání oddílu

 1. V poznámkovém bloku přejděte stisknutím kláves Control+F6 na navigaci v oddílech. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete odebrat.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro odstranění. Pak stiskněte klávesu Enter.

 5. V potvrzovacím dialogu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano. Pak stiskněte klávesu Enter.

Odebrání stránky

 1. V poznámkovém bloku přejděte stisknutím kláves Control+F6 na navigaci v oddílech. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab nebo kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte název oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete odebrat. Pak stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Control+F6, dokud neuslyšíte název nějaké stránky. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete odebrat.

 4. Pokud chcete stránku odebrat trvale, stiskněte klávesu Delete. V potvrzovacím dialogu stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Ano. Pak stiskněte klávesu Enter.

  Pokud chcete stránku přesunout do oddílu Odstraněné poznámky, odkud je možné ji později znovu načíst, stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro odstranění. Pak stiskněte klávesu Enter.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky v OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×