Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Uspořádání poznámkových bloků, oddílů a stránek ve OneNotu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí OneNote klávesu a čtečky obrazovky uspořádání informací v poznámkových bloků, které obsahují stránkami, oddíly a skupinami oddílů. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte přidat stránky, oddíly a další poznámkové bloky při potřebovat a i přejmenovat, přesunout nebo odstranit.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

OneNote spustíte tak, že stisknete klávesu s logem Windows+Shift+N.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání poznámkového bloku. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Přejdete do nového okna, kde už je vybraná karta Nový nabídky Soubor. Program Předčítání vám oznámí, že se jedná o položku nové karty. Na této kartě můžete vybrat umístění a název poznámkového bloku.

 3. Stisknutím klávesy šipka vpravo jednou přejděte do části Výběr umístění na kartě nové. Potom nahoru a dolů kláves se šipkami mezi umístění. Nástroje pro čtení obrazovky ohlášení vašeho umístění pohybujete. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 4. Po výběru umístění fokus přesune do pole Název poznámkového bloku. Zadejte název poznámkového bloku a stiskněte klávesu Enter. Vytvoření poznámkového bloku a kurzor je umístěn v oblasti název stránka Nový oddíl 1 v poznámkovém bloku.

  Poznámka: Pokud ukládáte na OneDrive nebo do jiného online umístění, je možné, že se budete muset přihlásit (pokud ještě nejste přihlášení).

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl, kurzor se umístí na kartu oddílu a vy můžete napsat název oddílu.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl bude mít název a kurzor se přesune do pole pro název stránky.

Vytvoření skupiny oddílů

Skupiny oddílů vám pomůžou uchovat pohromadě související oddíly.

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku.

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte Předčítání oznámením "Položka nabídky nová skupina oddílů." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Nová skupina oddílů." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Předčítání oznamuje: "novou stránku vytvořili, okna aplikace OneNote, úpravy, Nová skupina oddílů."

 4. Zadejte název skupiny oddílů a stiskněte Enter.

  Vytvoří se skupina oddílů a vy teď můžete přidat do skupiny oddíly.

Vytvoření stránky

 1. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

 2. Vytvoří se nová stránka, kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na poznámkový blok, který chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Program Předčítání oznámí, že se jedná o nabídku.

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud nebude slyšet: "Nabídka Vlastnosti." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Vlastnosti,." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

 5. Otevře se dialog Vlastnosti poznámkového bloku a fokus bude v poli Zobrazovaný název. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok se přejmenuje.

Přejmenování oddílu nebo skupiny oddílů

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava a doleva přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Předčítání oznamuje: "Přejmenovat položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přejmenujte."

 4. Stiskněte MEZERNÍK. Předčítání oznamuje "Úpravy" a název oddílu. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte název oddílu.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. Navigaci na stránkách v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Předčítání oznamuje: "Přejmenovat položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přejmenujte."

 4. Stiskněte MEZERNÍK. Předčítání oznamuje: "název, stránky pro úpravy." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Název stránky".

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift + F10. Předčítání oznamuje: "Přejmenovat položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přejmenujte."

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte Předčítání oznámení: "Přesunout nebo zkopírovat položka nabídky." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přesunout nebo zkopírovat." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře dialogové okno přesunout nebo kopírovat oddíl.

 5. Fokus bude ve vyhledávacím poli, kde můžete začít psát název poznámkového bloku, oddílu nebo skupiny oddílů, do kterých chcete oddíl přesunout nebo zkopírovat. Jak budete psát, zobrazí se dole výsledky. K procházení výsledků použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů. Během procházení vám program Předčítání přečte jednotlivé názvy.

 6. Nalezený správný cíl stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Tlačítko první je Přesunout. Pokud chcete místo toho zkopírovat oddíl, stiskněte klávesu Tab znovu přejděte na tlačítko Kopírovat. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. V části přesouvané nebo kopírované.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. Navigaci na stránkách v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých stránek.

 3. Stisknutím mezerníku vyberte stránku a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+M. Otevře se dialog Přesunout nebo kopírovat stránky.

 4. Fokus bude ve vyhledávacím poli, kde můžete začít psát název poznámkového bloku, oddílu nebo skupiny oddílů, do kterých chcete stránku přesunout nebo zkopírovat. Jak budete psát, zobrazí se dole výsledky. K procházení výsledků použijte klávesy se šipkou nahoru a dolů. Během procházení vám program Předčítání přečte jednotlivé názvy.

 5. Nalezený správný cíl stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Tlačítko první je Přesunout. Pokud chcete místo toho zkopírovat na stránce, stiskněte klávesu Tab znovu přejděte na tlačítko Kopírovat. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Na stránce přesouvané nebo kopírované.

Odebrání poznámkového bloku

 1. Ve Windows stiskněte klávesu s logem Windows a napište Průzkumník souborů. Stiskněte klávesu Enter.

 2. Otevře se okno Průzkumník souborů. Fokus bude na složce Plocha. Mezi složkami a položkami v okně můžete přecházet pomocí kláves se šipkami. Během procházení vám bude program Předčítání oznamovat jednotlivé položky. Pokud chcete otevřít složku, stiskněte Enter.

  Tip: Výchozí místo pro ukládání poznámkových bloků na počítači je Dokumenty > Poznámkové bloky aplikace OneNote.

 3. Ve správném poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Shift+F10 místní nabídku. Program Předčítání vám oznámí, že se jedná o místní nabídku.

 4. Opakovaným uslyšíte stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte: "Odstranit položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Odstraňte." Stisknutím klávesy Enter vyberte. Poznámkový blok se odebere.

Odebrání oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+G a přejděte tak do navigace v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete přesunout.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Předčítání oznamuje: "Přejmenovat položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přejmenujte."

 4. Opakovaným uslyšíte stisknutím klávesy Šipka dolů vyberte: "Odstranit položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Odstraňte." Stiskněte klávesu Enter.

 5. Otevře se dialog potvrzení. Program Předčítání oznámí, že se jedná o dialog Microsoft OneNotu, tlačítko Ne. Stiskněte klávesu se šipkou doleva a přesuňte se tak na tlačítko Ano. Potom stiskněte klávesu Enter. Oddíl nebo skupina oddílů se odebere.

Odebrání stránky

 1. Navigaci na stránce v poznámkovém bloku otevřete stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Předčítání oznamuje: "Přejmenovat položku." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přejmenujte."

 4. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Odstranit položku nabídky" a stiskněte klávesu Enter. Na stránce se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Umožňuje OneNote pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS uspořádání informací v poznámkových blocích, které obsahují stránkami, oddíly a skupinami oddílů. Když je potřebujete, můžete přidat stránky, oddíly a další poznámkové bloky.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření OneNotu a přihlášení

 1. Chcete-li přejít do seznamu Aplikace, stiskněte ve Vyhledávači klávesy Shift+Command+A.

 2. Pokud chcete přejít přímo k aplikacím, které začínají písmenem M, napište M.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Aplikace Microsoft OneNote."

 4. Aplikaci OneNote pro Mac otevřete stisknutím kláves Command+Šipka dolů.

 5. Otevře se OneNote pro Mac a můžete se přihlásit ke svému účtu Microsoft.

 6. Jestli se chcete přihlásit, stiskněte Command+O. Uslyšíte, že se jedná o přihlášení a nastavení účtu. Příslušnou možnost vyberete stisknutím mezerníku. Otevře se dialogové okno Přihlásit se. Uslyšíte, že máte zadat svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

 7. Zadejte svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stiskněte Enter. VoiceOver oznámí, že jde o heslo a zabezpečenou úpravu textu.

 8. Zadejte heslo a stiskněte Enter. Když uslyšíte výzvu k použití tlačítka PowerPoint, stiskněte mezerník a přejděte do aplikace.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

  Tip: Pokud jste se při posledním použití aplikace PowerPoint neodhlásili, otevře se aplikace bez výzvy k přihlášení.

Vytvoření poznámkového bloku

Pokud chcete vytvořit nový poznámkový blok, musíte se v OneNotu přihlásit ke svému účtu Microsoft, abyste mohli soubor uložit na OneDrive.

 1. Ve OneNotu stiskněte Control+Command+N.

 2. Přejdete do okna Otevřít nové a nedávné notebooky, kde si můžete vybrat barvu poznámkového bloku, Název a Místo, kam se nový poznámkový blok uloží.

 3. Pokud chcete vybrat barvu poznámkového bloku, stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte "Barvy poznámkového bloku" následovaný aktuálně vybrané barvy. Pomocí kláves se šipkami přejděte na požadovanou barvu. VoiceOver oznamuje barvy pohybujete. Po dokončení stiskněte klávesu Tab.

 4. Zadejte název poznámkového bloku, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "název poznámkového bloku, úprav textu." Zadejte název a stiskněte klávesu Tab a zavřete okno pole.

 5. Shluk ukládání umístění spojený s vaším účtem, třeba OneDrive nebo SharePoint, vyberte stisknutím klávesy Tab, dokud nebude uslyšíte umístění a "Vyberte umístění, kde se Poznámkový blok vytvoří."

 6. Pokud chcete umístění změnit, stiskněte mezerník a pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů přejděte do požadovaného umístění. Možnost vyberete mezerníkem.

 7. Pokud chcete vytvořit poznámkový blok, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte: "Tlačítko vytvořit." Stiskněte MEZERNÍK.

 8. Otevře se nový poznámkový blok a kurzor se umístí do pole pro název stránky Nového oddílu 1.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Command+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí do pole pro název oddílu a vy můžete napsat jeho název.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření skupiny oddílů

Skupiny oddílů vám pomůžou uchovat pohromadě související oddíly.

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pokud chcete přejít do řádku nabídek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+M. Uslyšíte, že jste v řádku nabídek Apple.

 3. Pomocí šipky vpravo přejděte do nabídky Soubor a potom použijte šipku dolů, abyste se dostali k možnosti Nová skupina oddílů. Potom tuto možnost vyberte stisknutím mezerníku.

 4. Vytvoří se skupina oddílů a fokus bude na poli pro název skupiny oddílů.

 5. Zadejte název skupiny oddílů a stiskněte Enter. Vytvoří se skupina oddílů a vy do ní můžete přidat oddíly.

Vytvoření stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech. Potom pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte oddíl, kam chcete přidat stránku.

  Poznámka: Pokud se stránka nachází v rámci skupiny oddílů, stisknutím klávesy se šipkou vpravo skupinu oddílů rozbalte.

 2. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves Command+N.

 3. Vytvoří se nová stránka, kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování poznámkového bloku

Pokud jste poznámkový blok někomu nasdíleli, přejmenujte soubor poznámkového bloku v jeho zdroji.

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu www.onedrive.com.

 2. Při přihlásit ke svému účtu Microsoft nebo účet organizace, ve které je uložený požadovaný poznámkový blok, který chcete přejmenovat, stisknutím Alt + Tab, dokud uslyšíte: "Odkaz sign in." Stisknutím klávesy Enter spusťte proces přihlášení.

 3. Po úspěšném přihlášení k OneDrivu přejděte klávesou se šipkou dolů do složky Dokumenty na vašem účtu. Pokud chcete do složky vstoupit, stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete přejmenovat. V případě potřeby stiskněte Control+Shift+Option+Šipka dolů, abyste mohli pracovat se seznamem souborů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy.

 5. Až budete na správném souboru, stiskněte Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že je otevřený. Pak klávesami Šipka vpravo nebo Šipka vlevo přejděte na Přejmenovat. Stisknutím klávesy Enter možnost vyberte. Uslyšíte, že máte zadat nový název.

 6. Zadejte nový název a stiskněte Enter. Poznámkový blok se přejmenuje. Uslyšíte, že se ukládá.

Přejmenování oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, kterou chcete přejmenovat. Při procházení vám čtečka bude oznamovat názvy oddílů nebo skupin oddílů.

 3. Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte Control+Option+Shift+M. Potom stiskněte Control+Option+Šipka dolů, až uslyšíte, že jste na položce pro přejmenování. Pokud chcete možnost přejmenování vybrat, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 4. Fokus se přesune do pole pojmenování oddílu nebo skupiny oddílů. Zadejte nový název a stiskněte Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. V oddílu se stránkou, kterou chcete přejmenovat, stiskněte Control+Command+G, aby se otevřela navigace na stránce. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek v tabulce.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy stránek.

 5. Pokud chcete stránku přejmenovat, stiskněte Shift+Command+T. Fokus se přesune do pole pro název stránky. Uslyšíte, že máte přejmenovat stránku.

 6. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na oddíl, který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte Control+Option+Shift+M.

 4. Udělejte něco z tohoto:

  • Pokud chcete zkopírovat oddíl, stiskněte klávesu Šipka dolů a přejděte na Kopírovat oddíl do. Potom vyberte možnost mezerníkem. Otevře se dialogové okno Zkopírovat tento oddíl do nového poznámkového bloku.

  • Pokud chcete přesunout oddíl, stiskněte klávesu Šipka dolů a přejděte na Přesunout oddíl do. Potom vyberte možnost mezerníkem. Otevře se dialogové okno Přesunout tento oddíl do nového poznámkového bloku.

 5. Otevřené dialogové okno bude obsahovat seznam otevřených poznámkových bloků a jejich skupiny oddílů, kam můžete oddíl zkopírovat nebo přesunout.

 6. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte poznámkový blok. Pokud budete chtít provést přesun konkrétně do skupiny oddílů, stiskněte Control+Option+Mezerník. Poznámkový blok se rozbalí. Při procházení vám čtečka bude oznamovat poznámkové bloky a skupiny oddílů.

  Poznámka: Oddíl můžete zkopírovat nebo přesunout do skupiny oddílů ve stejném poznámkovém bloku.

 7. Na správné cíle, stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Je první tlačítko Zrušit. Zkopírovat oddílu, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Kopírovat. Oddíl přesunout, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Přesunout. Stisknutím klávesy Enter vyberte. V části zkopírovat nebo přesunout.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 3. Klávesami Control+Command+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám VoiceOver přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Až budete na stránce, udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete stránku zkopírovat, stiskněte Shift+Command+C. Otevře se dialogové okno Zkopírovat tuto stránku do nového oddílu.

  • Pokud chcete stránku přesunout, stiskněte Shift+Command+M. Otevře se dialogové okno Přesunout tuto stránku do nového oddílu.

 6. Otevřené dialogové okno bude obsahovat seznam otevřených poznámkových bloků a jejich oddíly a skupiny oddílů, kam můžete stránku zkopírovat nebo přesunout.

 7. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte oddíl. Pokud budete chtít provést přesun konkrétně do oddílu ve skupině oddílů, stiskněte Control+Option+Mezerník. Skupina oddílů se rozbalí. Při procházení vám čtečka bude oznamovat poznámkové bloky, skupiny oddílů a oddíly.

  Poznámka: Stránku můžete zkopírovat nebo přesunout do nového oddílu ve stejném poznámkovém bloku.

 8. Na správné cíle, stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Je první tlačítko Zrušit. Kopírování stránky, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Kopírovat. Přejděte na stránku stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Přesunout. Stisknutím klávesy Enter vyberte. Na stránce zkopírovat nebo přesunout.

Odebrání poznámkového bloku

Pokud si jste jistí, že už určitý poznámkový blok nepotřebujete, můžete ho z účtu OneDrivu odstranit. Když poznámkový blok sdílíte, nezapomeňte upozornit kolegy, až ho budete chtít odstranit.

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Control+G, která otevře navigaci v poznámkových blocích. Uslyšíte, že jste v tabulce s poznámkovými bloky.

 2. Pomocí kláves se šipkami nahoru nebo dolů vyberte poznámkový blok, který chcete odebrat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy poznámkových bloků.

 3. Poznámkový blok zavřete stisknutím kláves Shift+Command+W.

 4. Po zavření poznámkového bloku v aplikaci OneNote přejděte ve webovém prohlížeči na adresu www.onedrive.com a přihlaste se.

 5. Ve OneNotu přejděte klávesou se šipkou dolů na složku Dokumenty. Pokud chcete do složky vstoupit, stiskněte Enter.

 6. Pomocí kláves se šipkami přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete odstranit. V případě potřeby stiskněte Control+Shift+Option+Šipka dolů, abyste mohli pracovat se seznamem souborů. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy.

 7. Až budete na správném souboru, stiskněte klávesu Delete nebo kombinaci Command+Delete. Poznámkový blok se odstraní.

Odebrání oddílu nebo skupiny oddílů

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu nebo skupiny oddílů, které chcete odebrat.

 3. Až budete na správném oddílu nebo skupině oddílů, stiskněte klávesu Delete. Otevře se dialogové okno.

 4. Odstranění potvrďte stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko Ano dialogového okna. Stiskněte klávesu Enter.

 5. Oddíl nebo skupina oddílů (a odpovídající oddíly) se přesunou do složky Odstraněné poznámky.

  Poznámka: Ve složce Odstraněné poznámky můžete poznámky zobrazit nebo trvale odstranit. V řádku nabídek vyberte v nabídce Poznámkové bloky podnabídku Odstraněné poznámky. Pak můžete vybrat Zobrazit odstraněné poznámky nebo Vyprázdnit odstraněné poznámky.

Odebrání stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Control+Shift+G, kterou otevřete navigaci v oddílech.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Klávesami Control+Command+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte, že jste na seznamu stránek v tabulce.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat. Během procházení vám VoiceOver přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Když najdete tu správnou stránku, stiskněte klávesu Delete nebo kombinaci Command+Delete. Stránka se odstraní.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky ve OneNotu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, můžete v aplikaci OneNote pro iOS uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky a oddíly. Můžete přidávat, přejmenovávat, přesouvat a odebírat stránky a oddíly a měnit jejich pořadí a také přidávat poznámkové bloky a měnit jejich pořadí.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

V tomto tématu

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nový poznámkový blok, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte název nového poznámkového bloku a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Tip: Pokud chcete do seznamu Poznámkové bloky přejít ze seznamu Oddíly nebo Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, až uslyšíte, že se vracíte zpět do předchozího zobrazení seznamu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, až uslyšíte, že jste na tlačítku Nastavení v poznámkovém bloku. Fokus je teď na tlačítku Nastavení v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit novou skupinu poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V seznamu Oddíly poznámkového bloku potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro nový oddíl, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Zadejte název nového oddílu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Oddíly přejít ze seznamu Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, až uslyšíte, že se vracíte zpět do předchozího zobrazení seznamu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, návrat na seznam poznámkových bloků a tlačítko Zpět. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Oddíly.

Vytvoření stránky

Přidejte novou stránku pro svoje nové nápady a začněte v poznámkových blocích vytvářet obsah.

Vytvoření neformátované stránky

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku.

 2. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte novou stránku, nadpis stránky a osnovu.

 3. Poklepejte na obrazovku a zadejte název stránky. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na plátno stránky.

Vytvoření stránky se seznamem

 1. V seznamu Stránky v daném oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová stránka se seznamem, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte textové pole. Fokus je v textovém poli první položky seznamu na stránce.

 2. Pokud chcete stránku pojmenovat, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste v textovém poli nadpisu nepojmenovaného seznamu, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Zadejte název stránky a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

Vytvoření stránky s fotkou

 1. V seznamu Stránky daného oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro novou stránku s fotkou, a poklepejte na obrazovku. Uslyšíte upozornění na vložení obrázku. Otevře se okno Vložit obrázek.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  Přidání obrázku z aplikace Fotky

  1. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Z knihovny. Pak poklepejte na obrazovku.

  2. V seznamu Fotky potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název alba, které chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  3. V seznamu fotek potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název fotky, kterou chcete vybrat, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo. Poklepejte na obrazovku.

  5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít. Poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  6. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku.

  7. Zadejte název a potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

  Pořízení a přidání obrázku

  1. Pokud chcete přidat novou fotku přímo z fotoaparátu na telefonu, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit.

  2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se aplikace Fotoaparát.

  3. Pokud chcete pořídit fotku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vyfotit, a poklepejte na obrazovku.

  4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Použít, a poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na novou stránku.

  5. Pokud chcete novou stránku pojmenovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na nadpisu stránky, a poklepejte na obrazovku. Zadejte název. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a poklepejte na obrazovku.

Poznámka: Pokud chcete do seznamu Stránky přejít z plátna stránky, potahujte prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že se vracíte zpět na seznam stránek daného oddílu přes tlačítko Zpět, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Stránky.

Přejmenování oddílu

 1. V seznamu Oddíly potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete přejmenovat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přejmenování, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Zadejte nový název oddílu. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

Přejmenování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Na stránce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte aktuální název stránky, nadpis a textové pole, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Změňte název stránky. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Změna pořadí poznámkových bloků, oddílů a stránek

Pokud například chcete umístit nejdůležitější poznámkové bloky, oddíly a stránky na začátek seznamu položek, můžete změnit jejich pořadí.

 1. V seznamu Poznámkové bloky, Oddíly nebo Stránky potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro úpravy, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je to hotové.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se chystáte změnit pořadí, a název poznámkového bloku, oddílu nebo stránky, jejichž pořadí chcete změnit.

 3. Poklepejte na obrazovku a podržte na ní prst, dokud neuslyšíte zvuk. Potáhněte prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, až uslyšíte místo, kam byste chtěli položku přesunout, a potom zvedněte prst z obrazovky.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku.

Přesunutí oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete přesunout.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přesunutí, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na poznámkových blocích a chystáte se přesunout tento oddíl do jiného poznámkového bloku.

 4. Potahujte prstem doprava, až uslyšíte poznámkový blok, do kterého chcete oddíl přesunout, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na seznam Oddíly, ze kterého se oddíl přesunul.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V seznamu Stránky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název stránky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro přesunutí nebo zkopírování, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, až uslyšíte oddíl, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na seznam Stránky, ze kterého se stránka přesunula nebo zkopírovala.

Zavření poznámkového bloku

Poznámkový blok můžete zavřít, aby se už v seznamu Poznámkové bloky neobjevoval.

 1. V seznamu Poznámkové bloky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název poznámkového bloku, který chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro zavření, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud budete chtít znovu otevřít nějaký poznámkový blok, potahujte v seznamu Poznámkové bloky prstem doleva nebo doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku s třemi tečkami pro další notebooky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že můžete otevřít další poznámkové bloky.

  Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte poznámkový blok, který byste chtěli znovu otevřít, a poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se otevře a objeví se znovu v seznamu Poznámkové bloky.

Odebrání oddílu

 1. V seznamu Oddíly potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název oddílu, který chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potahujte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte upozornění, jestli opravdu chcete tento oddíl odstranit. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku.

Odebrání stránky

 1. V seznamu Stránky potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud se neozve název stránky, kterou chcete odebrat.

 2. Nastavte rotor VoiceOveru na Akce.

 3. Potáhněte prstem nahoru nebo dolů, až uslyšíte možnost pro odstranění, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí čtečky obrazovky TalkBack, která je integrovaná v Androidu, můžete v aplikaci OneNote pro Android uspořádat informace v poznámkových blocích, které obsahují stránky a oddíly. Můžete přidávat, přejmenovávat, přesouvat a odebírat stránky a oddíly a také přidávat poznámkové bloky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • Před spuštěním OneNotu pro Android se ujistěte, že je zapnutá aplikace TalkBack.

V tomto tématu

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový poznámkový blok, a potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete do seznamu Poznámkové bloky přejít ze seznamu Oddíly nebo Stránky nebo z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Tento postup opakujte, dokud neuslyšíte, že jste přihlášení jako <jméno uživatele>. Fokus se přesune na tlačítko Účet v zobrazení seznamu Poznámkové bloky.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název nového poznámkového bloku.

  Tip: Klávesnici najdete také tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. TalkBack vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že prst zvednete. V závislosti na nastavení vašeho zařízení budete možná muset poklepat na obrazovku, aby se znak vložil.

 3. Abyste vybrali umístění, kam se má poznámkový blok uložit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu, a dále uslyšíte aktuálně vybrané umístění pro uložení. Poklepejte na obrazovku a potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na umístění, do kterého chcete poznámkový blok uložit. Poklepáním na obrazovku možnost vyberte.

 4. Abyste vytvořili poznámkový blok, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vytvořit, a pak poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se nový poznámkový blok obsahující oddíl Nový oddíl 1.

Vytvoření oddílu

Když chcete v poznámkovém bloku uspořádat obsah nebo vytvořit nový blok poznámek, můžete vytvořit nový oddíl.

 1. V seznamu Oddíly poznámkového bloku potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový oddíl, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete do seznamu Oddíly přejít ze seznamu Stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Oddíly.

 2. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název nového oddílu poznámkového bloku. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vytvořit, a poklepejte na obrazovku.

  Vytvoří se nový oddíl obsahující stránku Bez názvu.

Vytvoření stránky

Přidejte novou stránku pro svoje nové nápady a začněte v poznámkových blocích vytvářet obsah.

 1. V seznamu Stránky v oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nová textová stránka, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud chcete do seznamu Stránky přejít z plátna stránky, potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejít nahoru, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus je teď na tlačítku Zpět v zobrazení seznamu Stránky.

 2. Vytvoří se nová nepojmenovaná stránka, fokus se přesune na plátno stránky a vy můžete psát poznámky.

 3. Pokud chcete dát stránce název, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání názvu stránky, poklepejte na obrazovku a potom pomocí klávesnice na obrazovce zadejte požadovaný název.

Přejmenování oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete přejmenovat. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přejmenovat oddíl“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Přejmenovat a uslyšíte: „Přejmenovat oddíl“.

 3. Zadejte nový název oddílu. Až to budete mít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejmenovat, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Oddíl se přejmenuje a fokus se přesune na seznam Oddíly.

Přejmenování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přejmenovat. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Stránku otevřete poklepáním na obrazovku.

 2. Na stránce potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli pro zadání názvu stránky, a název stránky, a pak poklepejte na obrazovku.

 3. Zadejte nový název stránky. Až to budete mít hotové, na klávesnici na obrazovce vyberte Enter. Abyste možnost Enter vybrali, potahujte prstem po klávesnici, dokud neuslyšíte „Enter“, a potom prst zvedněte (a v případě potřeby poklepejte).

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete stránku přesunout, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Přesunout stránku“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Přesunout stránku do oddílu a uslyšíte: „Přesunout stránku do oddílu“.

  • Pokud chcete stránku zkopírovat, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kopírovat stránku“, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Kopírovat stránku do oddílu a uslyšíte: „Kopírovat stránku do oddílu“.

  Otevře se seznam oddílů aktuálně vybraného poznámkového bloku.

 3. Pokud chcete přesunout nebo zkopírovat stránku do jiného oddílu poznámkového bloku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název aktuálně otevřeného poznámkového bloku, a pak poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli seznam poznámkových bloků. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název cílového poznámkového bloku, a potom poklepejte na obrazovku, abyste otevřeli seznam oddílů.

 4. V seznamu oddílů potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název oddílu, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat, a potom poklepejte na obrazovku, abyste ho vybrali. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“.

 5. Po výběru oddílu potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Přesunout“ nebo „tlačítko Kopírovat“, a pak poklepejte na obrazovku.

 6. Stránka se přesune nebo zkopíruje a fokus se přesune na seznam Oddíly v oddílu, do kterého jste stránku přesunuli.

Zavření poznámkového bloku

Poznámkový blok můžete zavřít, aby se už v seznamu Poznámkové bloky neobjevoval.

 1. V seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete zavřít. TalkBack oznamuje poznámkové bloky takto: „Poznámkový blok <název poznámkového bloku>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Zavřít poznámkový blok“, a pak poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se odebere ze seznamu Poznámkové bloky.

 3. Pokud budete chtít poznámkový blok znovu otevřít, v seznamu Poznámkové bloky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte „Další poznámkové bloky“, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: „Další poznámkové bloky“.

  Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název poznámkového bloku, který chcete znovu otevřít, a poklepejte na obrazovku. Poznámkový blok se otevře a zobrazí se znovu v seznamu Poznámkové bloky.

Odebrání oddílu

 1. V seznamu Oddíly potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název oddílu, který chcete odstranit. TalkBack oznamuje oddíly takto: „Oddíl <název oddílu>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit oddíl“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s oznámením Odstranit oddíl? a uslyšíte: „Odstranit oddíl“.

 3. Abyste to potvrdili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku.

Odebrání stránky

 1. V seznamu Stránky potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název stránky, kterou chcete odstranit. TalkBack oznamuje stránky takto: „Stránka <název stránky>“. Poklepejte a podržte prst na obrazovce. Otevře se místní nabídka.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Odstranit stránku“, a potom poklepejte na obrazovku. Otevře se okno s oznámením Chcete odstranit stránku? a uslyšíte: „Odstranit stránku“.

 3. Abyste to potvrdili, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „tlačítko Odstranit“, a potom poklepejte na obrazovku. Stránka se odstraní a uslyšíte, že stránka <název stránky> je odstraněná.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání obsahu do poznámkových bloků ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky ke čtení stránek ve OneNotu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote pro Windows 10 klávesu a čtečky obrazovky uspořádání informací v poznámkových bloků, které obsahují stránkami, oddíly a skupinami oddílů. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Naučíte přidat stránky, oddíly a další poznámkové bloky při potřebovat a i přejmenovat, přesunout nebo odstranit.

Poznámky: 

V tomto tématu

Spuštění OneNotu

 1. Zkontrolujte, že jste na zařízení přihlášeni ke svému účtu Microsoft.

 2. Otevřete OneNote, stiskněte klávesu s logem Windows a zadejte onenotu. Stiskněte nahoru nebo dolů klávesu se šipkou dokud dozvíme "Onenotu. Aplikaci důvěryhodných Microsoft Store." Stiskněte klávesu Enter.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Opakovaně stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Nový poznámkový blok." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Předčítání oznamuje: "nové okno Poznámkový blok. Název nového poznámkového bloku pro úpravy. " Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "místní. Nový poznámkový blok."

 3. Zadejte název poznámkového bloku a potom stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte: "Tlačítko Vytvořit poznámkový blok." Stisknutím klávesy MEZERNÍK vytvořit poznámkový blok.

 4. Poznámkový blok se vytvoří a otevře. Nově vytvořený poznámkový blok má jeden oddíl poznámkového bloku s názvem Nový oddíl 1, který obsahuje nepojmenovanou prázdnou stránku.

  Poznámka: Poznámkové bloky se automaticky ukládají na OneDrive.

Vytvoření oddílu

 1. Pokud chcete v poznámkovém bloku vytvořit nový oddíl, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a pak Ctrl+T.

 2. Vytvoří se oddíl. Kurzor se umístí na kartu oddílu a vy můžete napsat název oddílu.

 3. Po dokončení stiskněte klávesu Enter. Oddíl teď má název.

 4. Pokud se chcete vrátit do režimu úprav stránky, stiskněte dvakrát klávesu Enter. Kurzor se umístí na nepojmenovanou prázdnou stránku nově vytvořeného oddílu do pole pro název stránky.

Vytvoření stránky

 1. V oddíle, kam chcete přidat stránku, stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

 2. Vytvoří se nová nepojmenovaná stránka.

 3. Pokud se chcete vrátit do režimu úprav stránky, stiskněte klávesu Esc. Kurzor se umístí do pole pro název stránky a vy můžete napsat její název.

Přejmenování oddílu

 1. V OneNote stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do skupiny oddílů, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Tlačítko Přejmenovat oddíl."

 4. Stiskněte MEZERNÍK. Předčítání oznamuje "Název oddílu textové pole" a název oddílu. Pomocí čtečky JAWS uslyšíte název oddílu a "Část textového pole název, upravte."

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Oddíl se přejmenuje.

Přejmenování stránky

 1. V OneNote stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete přejmenovat.

 5. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Stránka tlačítko přejmenovat."

 6. Stiskněte MEZERNÍK. Předčítání oznamuje: "název, stránky pro úpravy." Pomocí čtečky JAWS uslyšíte název stránky a "Název stránky."

 7. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Stránka se přejmenuje.

Přesunutí nebo zkopírování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 3. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Přesunout lomítko tlačítko Kopírovat." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře dialogové okno Oddíl přesunout nebo kopírovat.

 4. Stisknutím klávesy Tab. Uslyšíte názvu otevřeného poznámkového bloku.

 5. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, do kterého chcete oddíl přesunout. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých poznámkových bloků.

 6. Při nalezení správné cíl stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Tlačítko první je Přesunout. Pokud chcete místo toho zkopírovat oddíl, stiskněte klávesu Tab znovu přejděte na tlačítko Kopírovat. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. V části přesouvané nebo kopírované.

Přesunutí nebo zkopírování stránky

 1. V OneNote stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete přejmenovat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G otevřete navigaci na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru nebo dolů přejděte na stránku, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých stránek.

 5. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Přesunout lomítko tlačítko Kopírovat." Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Otevře dialogové okno Přesunout nebo zkopírovat stránku.

 6. Vyberte poznámkový blok, ve které chcete zkopírovat nebo přesunout na stránce, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Ikona tlačítka Zpět." Stiskněte MEZERNÍK. Potom použijte nahoru a dolů kláves se šipkami přejděte do poznámkového bloku, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Pokud chcete vybrat, stiskněte MEZERNÍK.

  Poznámka: Ujistěte se, že je ve OneNotu otevřený poznámkový blok, do kterého chcete stránku přesunout nebo zkopírovat.

 7. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Během procházení vám program Předčítání přečte názvy jednotlivých oddílů.

 8. Při nalezení správné cíl stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte v části. Stisknutím klávesy Tab přejděte do dialogového okna tlačítka. Tlačítko první je Přesunout. Pokud chcete místo toho zkopírovat na stránce, stiskněte klávesu Tab znovu přejděte na tlačítko Kopírovat. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte. Na stránce přesouvané nebo kopírované.

Zavření poznámkového bloku

 1. Ve OneNotu stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G a otevřete tak navigaci v poznámkových blocích.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte název poznámkového bloku.

 3. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do poznámkového bloku, který chcete zavřít.

 4. Stisknutím kláves Shift + F10 zobrazíte místní nabídku. Stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte: "Toto tlačítko Poznámkový blok zavřít".

 5. Stisknutím mezerníku zavřete poznámkový blok.

Odebrání oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu, který chcete odebrat.

 3. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění oddílu. Pak stiskněte mezerník.

 4. Otevře se potvrzovací dialog. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění oddílu. Odstranění potvrďte kliknutím na mezerník. Oddíl se odebere.

Odebrání stránky

 1. V OneNote stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Shift + G přejdete do oddílu navigace. Opakovaným uslyšíte název oddílu, stisknutím klávesy Tab.

 2. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů přejděte do oddílu obsahujícího stránku, kterou chcete odebrat.

 3. Stisknutím kombinace kláves Ctrl+Alt+G přejděte do navigace na stránkách. Uslyšíte název stránky.

 4. Pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů přejděte na stránku, kterou chcete odebrat.

 5. Stisknutím kláves Shift+F10 otevřete místní nabídku. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění stránky.

 6. Stiskněte mezerník. Otevře se potvrzovací dialog. Uslyšíte, že se jedná o tlačítko pro odstranění stránky. Odstranění potvrďte kliknutím na mezerník. Stránka se odebere.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky OneNotu pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Pomocí OneNote Online klávesu a čtečky obrazovky uspořádání informací v poznámkových bloků, které obsahují stránkami, oddíly a skupinami oddílů. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Se dozvíte, jak přidat stránky, oddíly a další poznámkové bloky, když je potřebujete.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace OneNote Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože OneNote Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro OneNote Online.

V tomto tématu

Otevření OneNotu Online

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu www.onenote.com.

 2. Stisknutím klávesy Tab umožňuje přecházet na Přihlásit. Uslyšíte: "Přihlášení, odkaz." Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud se přihlašujete pomocí účtu Microsoft, stisknutím klávesy Tab přejděte do se přihlaste pomocí účtu Microsoft. Pokud se přihlašujete pomocí účtu organizace, vyhledejte procházením přihlásit pomocí pracovního nebo školního účtu. Stiskněte klávesu Enter.

 4. Otevře se přihlašovací stránka. Uslyšíte, že upravujete e-mail, telefon nebo skypové jméno.

 5. Zadejte svůj e-mail a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte, že upravujete heslo.

 6. Zadejte heslo a stiskněte Enter.

  Poznámka: Pokud používáte účet v nějaké organizaci, může se postup přihlášení mírně lišit. Je například možné, že budete potřebovat PIN kód nebo čipovou kartu.

 7. OneNote Online se otevře v navigaci v poznámkových blocích se seznamem všech poznámkových bloků přidružených k vašemu účtu.

Vytvoření poznámkového bloku

 1. V navigaci Poznámkový blok stiskněte klávesu Tab, dokud nebude dozvíme "Nový" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Otevře se dialog Vytvořit nový poznámkový blok s fokusem v poli Název poznámkového bloku.

 3. Zadejte název poznámkového bloku a stisknutím klávesy Enter poznámkový blok vytvořte.

 4. Otevře nový poznámkový blok v OneNote Online a kurzor je umístěn v poli Název stránky oddílu Rychlé poznámky. Uslyšíte název nového poznámkového bloku a "Microsoft OneNote Online."

  Nově vytvořený poznámkový blok se uloží do složky Dokumenty na OneDrive.

Vytvoření oddílu

 1. Otevřít poznámkový blok Pokud chcete vytvořit nový oddíl, Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte název oddílu.

  Poznámka: Pokud po stisknutí klávesy Ctrl + F6 nemá projít OneNote Online příkazy, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte příkazu. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 Procházet.

 2. Stiskněte klávesu SR klíčové + šipka vlevo, dokud nebude dozvíme "Tlačítka nový oddíl" a stiskněte klávesu SR klávesou Enter.

 3. Zadejte název oddílu a stiskněte Enter.

 4. Vytvoří se nový oddíl a kurzor se umístí do pole pro nadpis stránky nově vytvořeného oddílu.

Vytvoření stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte opakovaně klávesy Control+F6, dokud neuslyšíte název nějakého oddílu.

 2. Pokud chcete přejít oddíly, stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab. Názvy oddílů odesílány pohybujete. Stisknutím klávesy Enter vyberte část, ve které chcete vytvořit novou stránku.

 3. Stiskněte klávesu SR klíčové + šipka vlevo, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Nová stránka" a stiskněte klávesu SR klávesou Enter.

 4. Vytvoří se nová stránka. Kurzor se umístí do pole pro nadpis stránky, kam tento nadpis zadáte.

Přejmenování poznámkového bloku

OneNote Online můžete použít k přímému přechodu na OneDrive, kde poznámkový blok přejmenujete.

 1. V otevřené poznámkového bloku na OneNote Online, Ctrl + F6 opakovaným stisknutím uslyšíte: "Seznam Microsoft služeb tlačítko." Stisknutím klávesy Tab, dokud tón "Onedrivu" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) se otevře v prohlížeči.

 3. Pomocí šipkových kláves přejděte na soubor poznámkového bloku, který chcete přejmenovat. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy souborů.

 4. Až budete na správném souboru, stiskněte klávesu F2. Otevře se dialog Přejmenovat. Uslyšíte, že se chystáte zadat nový název.

 5. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter. Poznámkový blok se přejmenuje.

 6. K návratu do OneNotu Online s vybraným poznámkovým blokem, který jste právě přejmenovali, stiskněte klávesu Enter.

Přejmenování oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 přejděte do části navigace. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte oddílu, který chcete přejmenovat.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka. Fokus je na možnosti Přejmenovat.

 4. Stiskněte klávesu Enter. Zadejte název nového oddílu.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud tón "Tlačítko OK" a stiskněte klávesu Enter. Fokusu vrátí seznam oddílů, v části nově přejmenované.

Přejmenování stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 přejděte do části navigace. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte oddíl obsahující na stránku, kterou chcete přejmenovat a stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název stránky. Stisknutím klávesy klíčové + šipka vlevo SR dokud uslyšíte na stránku, kterou chcete přejmenovat a stiskněte klávesu Enter.

 4. Kurzor se přesune do pole pro nadpis stránky. Předchozí nadpis odstraníte stisknutím kláves Ctrl+A a následně Backspace.

 5. Zadejte nový nadpis stránky a stiskněte klávesu Enter. Kurzor se přesune na stránku, kde můžete psát nebo upravovat poznámky.

  Tip: Klávesou Page Up můžete rychle přejít z oblasti stránky do oblasti nadpisu stránky.

Odebrání poznámkového bloku

Pokud si jste jistí, že už určitý poznámkový blok nepotřebujete, můžete ho z účtu OneDrivu odstranit. Když poznámkový blok sdílíte, nezapomeňte upozornit kolegy, až ho budete chtít odstranit.

 1. V otevřené poznámkového bloku na OneNote Online, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 do roku se: "Seznam Microsoft služeb tlačítko." Stisknutím klávesy Tab, dokud tón "Onedrivu" a stiskněte klávesu Enter.

 2. Váš OneDrive (onedrive.live.com) se otevře v prohlížeči.

 3. Pomocí šipkových kláves přejděte na poznámkový blok, který chcete odstranit. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy souborů.

 4. Na správné souboru, stiskněte klávesu Delete. V potvrzovacím dialogovém okně stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Odstranit" a stiskněte klávesu Enter. Odstranění poznámkového bloku a fokus se přesune do sousedních soubor.

  Tip: Pokud chcete nějaký odstraněný poznámkový blok obnovit, můžete to udělat z koše OneDrivu. Na koš přejdete tak, že opakovaně stisknete klávesy Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na skupině. Pak pomocí klávesy Šipka dolů přejděte na Koš.

Odebrání oddílu

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 přejděte do části navigace. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte části, kterou chcete odebrat.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro odstranění. Pak stiskněte klávesu Enter.

 5. V potvrzovacím dialogovém okně stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Ano tlačítka" a stiskněte klávesu Enter.

Odebrání stránky

 1. V poznámkovém bloku stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6 přejděte do části navigace. Uslyšíte název oddílu.

 2. Stisknutím klávesy Tab nebo Shift + Tab, dokud uslyšíte oddíl obsahující na stránku, kterou chcete odebrat a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte název stránky. Opakovaným uslyšíte na stránku, kterou chcete odebrat, stisknutím klávesy SR klíčové + šipka vlevo.

 4. Stránce odebrat trvale, stiskněte klávesu Delete. V potvrzovacím dialogovém okně stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Ano tlačítka" a stiskněte klávesu Enter.

  Pokud chcete stránku přesunout do oddílu Odstraněné poznámky, odkud je možné ji později znovu načíst, stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. Uslyšíte, že se jedná o položku nabídky pro přejmenování. Zobrazí se místní nabídka. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce nabídky pro odstranění. Pak stiskněte klávesu Enter.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ve OneNotu ke sdílení poznámkových bloků a spolupráci na nich

Klávesové zkratky v OneNotu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve OneNotu

Naučte se k ovládání OneNotu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×