Usnadnění prohlížení a tisku datového listu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při otevření tabulky nebo zobrazení výsledků dotazu, Microsoft Office Access 2007 zobrazí výsledek tabulky nebo dotazu v zobrazení Datový list. Tabulku dat nebo dotazu ve výsledcích, které jsou v zobrazení Datový list se často označují jako datový list. Můžete přizpůsobit jeho vzhled datového listu zobrazení konkrétních dat pro použití jako jednoduché sestavy.

V tomto článku

Další informace o datových listech

Uspořádání dat úpravou a přesunutí sloupce nebo řádky

Barevného vodítka mřížky styl a pozadí

Změna formátu textu

Souhrn přidání řádku souhrnů dat

Použití řazení a filtrování

Uložte provedené změny rozložení

Další informace o datových listech

Datový list je vizuální znázornění dat obsažených v tabulce nebo výsledků dotazu. Pole pro každý záznam z tabulky, formuláře nebo výsledek dotazu se zobrazí v tabulkovém formátu (řádků a sloupců), jak ukazuje tato část.

Tabulka Zaměstnanci v zobrazení datového listu

Ve výchozím nastavení tabulkami a dotazy otevřete v zobrazení Datový list. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku nebo dotaz a potom klikněte na Otevřít v místní nabídce otevřete tabulku nebo dotaz jako datový list.

Opening a table in Datasheet view

Při použití specifických formátech do řádků a sloupců nebo přidání řádku souhrnů, datový list můžete taky slouží jako jednoduché sestavy.

Začátek stránky

Uspořádání dat úpravou a přesunutí sloupce nebo řádky

Můžete uspořádat data usnadnit v datovém listu můžete zobrazit nebo zobrazit pouze požadovaná data v určitou dobu. Ukážeme si, ve kterých lze provést několika způsoby.

Změna velikosti sloupců nebo řádků

Někdy nikoli všech sloupců v datovém listu se vejde na obrazovku nebo výtisku nebo jednotlivých sloupců může zabrat víc místa než potřebují pro jejich obsah. Kromě toho můžete změnit výšku řádků tak, aby text, který není zapadá do sloupce můžete dál na nový řádek.

Po otevření tabulky, dotazu nebo formuláře v zobrazení Datový list můžete ručně změnit velikost jednotlivých sloupců nebo automatické přizpůsobení velikosti sloupců do něho vešel obsah.

Ruční změna velikosti sloupce

 1. Umístěte ukazatel myši na jeho okraj sloupce, který chcete změnit.

 2. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, přetáhněte okraj sloupce požadovanou velikost.

Změna velikosti sloupce v datovém listu

Automatická změna velikosti sloupce

 1. Pokud chcete změnit velikost sloupce na přizpůsobit obsah, umístěte ukazatel na okraji sloupce, který chcete změnit.

 2. Jakmile se ukazatel změní na oboustrannou šipku, poklikejte na okraj sloupce.

Resizing a column to best fit its text

Změna velikosti sloupce

 • Pokud chcete změnit velikost více sloupců současně, podržte stisknutou klávesu SHIFT, vyberte více sousedních sloupcích a potom změňte velikost vybraných sloupců. Můžete také vybrat celý list a změňte velikost všechny sloupce.

Změna velikosti řádků

 • Pokud chcete změnit velikost řádků, umístěte ukazatel mezi libovolné dva voliče záznamů v datovém listu a přetáhněte řádky požadovanou velikost.

Nejde měnit velikost každý řádek jednotlivě – při změně velikosti řádku, všechny řádky jsou po změně velikosti.

Změna velikosti řádku v datovém listu

Změna velikosti řádků na výchozí výšku

 1. Změna velikosti řádků, který má výchozí výšku, klikněte pravým tlačítkem myši volič záznamů a v místní nabídce klikněte na příkaz Výška řádku.

  Right-clicking a record selector

  Clicking Row Height on the shortcut menu

 2. V dialogovém okně Výška řádku zaškrtněte políčko Standardní výška a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Po kliknutí na tlačítko zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup nejde vrátit změny šířky sloupce nebo výšku řádků. Jak vrátit zpět změny, zavřete datový list a klikněte na žádná výzva k uložení změn do zobrazení datového listu. Kliknutím na Ne, vrátí zpět jakékoliv jiné změny rozložení, které jste udělali.

Přesunutí sloupce

Pořadí sloupců v datovém listu můžete rychle změnit přetažením sloupců na různých místech v datovém listu. Například může provedete zajistit, že určitého sloupce vždy zůstane viditelné.

 • Klikněte na záhlaví sloupce a vyberte sloupec nebo stiskněte a podržte klávesu SHIFT vybrat více sousedních sloupců a potom přetáhněte sloupec nebo sloupce do nového umístění.

Přesunutí sloupce Jméno do pozice nejvíce vlevo

Přejmenování sloupce

Může být situace, kdy chcete přejmenovat sloupec tak, aby lépe popisuje data, která obsahuje. Pokud na sloupec obsahující e-mailové adresy jmenuje EMAdd, budete chtít má sloupec nadpis snadněji pochopit změnou e-mailovou adresu. K tomuto účelu klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce, v místní nabídce klikněte na Přejmenovat sloupec a potom zadejte nový název. Zadejte například E-mailu Address.

Renaming a column

Zobrazení nebo skrytí sloupců

Pokud chcete zobrazit nebo vytisknout jenom některé sloupce pro jednoduché sestavy, můžete skrýt sloupce, které se nemají zobrazit v datovém listu. Například pokud pracujete s databází kontaktních informací, můžete zobrazit jenom celé jméno a e-mailovou adresu pro jednotlivé kontakty. Toto zobrazení můžete vytvořit tak, že skrytí ostatních sloupců.

Skryjte sloupce.

 1. Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete skrýt.

  Pokud chcete vybrat sousedící sloupce, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klepněte na záhlaví dalších sloupců.

  Poznámka: Nelze vybrat nesousedící sloupce. Vyberte všechny další sloupce a skrýt můžou být samostatně.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Skrýt sloupce.

Skrytí sloupců v datovém listu

Zobrazit sloupce

 1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolné záhlaví sloupce a potom v místní nabídce klikněte na tlačítko Zobrazit skryté sloupce.

 2. V dialogovém okně Zobrazit skryté sloupce zaškrtněte políčko vedle každého sloupce, který chcete zobrazit a potom klikněte na Zavřít.

Začátek stránky

Barevného vodítka mřížky styl a pozadí

Při použití datového listu jako jednoduché sestavy, můžete vylepšit vzhled data změnou formátů, například styl čáry mřížky nebo barvu pozadí nebo vytvořením různými barvami pro střídavé řádky.

Nastavení stylu čáry mřížky

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Mřížka.

 2. Klepněte na požadovaný styl mřížky.

  Tlačítko Mřížka ve skupině Písmo

Nastavení barvy pozadí

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Barva výplně či pozadí.

 2. Klepněte na požadovanou barvu pozadí.

  Tlačítko Barva výplně či pozadí ve skupině Písmo

Změna barvy pozadí u každého druhého řádku

Můžete nastavit barvu pozadí Alternující řádků v datovém listu nezávisle na výchozí barvu pozadí. Nastavením střídavě barvou pozadí může být jednodušší k rozlišení mezi sousedící řádky.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Písmo na šipku vedle tlačítka Alternativní barva výplně či pozadí.

  Tlačítko Alternativní barva výplně či pozadí ve skupině Písmo

 2. Klikněte na barvu pozadí, kterou chcete použít.

Začátek stránky

Změna formátu textu

Po otevření tabulky, dotazu nebo formuláře v zobrazení Datový list, můžete změnit vzhled textu, včetně formátování. Všimněte si, že vaše změny vliv na celý list. Pokud chcete, aby se změny automaticky při příštím otevření datového listu, mějte na paměti při zavření datového listu a se zobrazí výzva k uložení změn v rozložení klikněte na tlačítko Ano.

Následující obrázek znázorňuje skupinu Písmo na kartě Domů. Pomocí příkazů v této skupině můžete provést změny vlastností písma v datovém listu.

Skupina Písmo

 1. Klikněte na libovolnou buňku v datovém listu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Písmo proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li změnit písmo, zadejte je nebo na něj klepněte v seznamu Písmo.

  • Chcete-li změnit velikost písma, zadejte ji nebo na ni klepněte v seznamu Velikost písma.

  • Pokud chcete změnit řez písma, klikněte na tlačítko Tučné, Kurzíva nebo podtržení (nebo libovolnou kombinací tři).

  • Chcete-li změnit barvu písma, klepněte na šipku vedle tlačítka Barva písma a potom vyberte barvu z palety.

Začátek stránky

Souhrn přidání řádku souhrnů dat

Přidáním řádek Součet v datovém listu můžete rychle zobrazit počítané součtu sloupce. Kromě shrnutí sloupec dat, můžete v řádku Celkem jiné výpočty, například hledání průměry počtu položek ve sloupci a vyhledání minimální a maximální hodnoty ve sloupci dat.

Řádek souhrnů zobrazíte takto:

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Záznamy na položku Souhrny.

  Na dolním okraji datového listu se zobrazí nový řádek se slovem Součet v prvním sloupci.

 2. Klikněte na libovolnou buňku, která je na stejném řádku jako na buňku obsahující slovo Součet.

 3. Klikněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na typ výpočtu, který se má zobrazit v této buňce.

  Seznam funkcí nebo typy výpočtů, které jsou k dispozici závisí na Datový typ sloupce. Pokud sloupec obsahuje hodnoty s měnou, například, zobrazí se seznam funkcí, které se vztahují k výpočtům měny, například Minimum a Maximum.

A Total row in a datasheet with a choice of functions

Další informace o použití funkce řádek Součet v tématech v části Viz také.

Použití řazení a filtrování

Existují některé další rychlé změny, které mohou usnadnit datového listu zobrazit nebo vytisknout. Například na následujícím obrázku zařazují názvů společností seřazenými podle abecedy.

A datasheet with a column sorted alphabetically

 • Pokud chcete použít řazení, klikněte pravým tlačítkem sloupec (nebo klikněte na šipku v záhlaví sloupce) a potom klikněte na požadovanou možnost řazení.

 • Pokud chcete použít filtr, klikněte na šipku v záhlaví sloupce a zaškrtněte políčka pro hodnoty, které chcete zobrazit. Můžete taky kliknete na Textové filtry nebo Filtry čísel vytvořit podrobnější filtry.

Začátek stránky

Uložte provedené změny rozložení

Po změně rozložení a vzhled datového listu, musíte změny uložit, pokud chcete zachovat změny při příštím otevření datového listu. Při zavření datového listu po provedete změny rozložení, zobrazí se výzva uložte provedené změny. Pokud kliknete na tlačítko Ano, změny uloží a použije při příštím otevření datového listu. Pokud kliknete na Ne, změny a jsou v datovém listu otevře se výchozí nastavení rozložení (nebo poslední uložené nastavení) na další času, otevřete ho.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×