Usnadnění přístupu ke schůzkám ve Skypu pro firmy osobám s postižením

Přístup ke všem schůzkám můžete výrazně usnadnit osobám s tělesným postižením, když budete používat Skype pro firmy a řídit se těmito osvědčenými postupy. Toto téma obsahuje podrobné pokyny k usnadnění přístupu ke schůzkám osobám s tělesným postižením.

Ostatně proč pořádat schůzku, které se nemohou zúčastnit všichni?

Všechny schůzky mohou být skypové

Skype pro firmy umožňuje zapojit do schůzky všechny osoby, i když se nacházejí ve stejné místnosti.

 • Osoby se zrakovým postižením mohou mít přístup ke sdílenému obsahu na svých vlastních zařízeních. Mohou tak využívat své oblíbené pomocné technologie, jako je čtečka obrazovky nebo lupa.

 • Schůzku můžete nahrát, takže si ji ostatní mohou prohlédnout později.

 • Osoby se sluchovým postižením mohou využít služby přepisu mluvené řeči v reálném čase CART. Služba CART je k dispozici v mnoha jazycích po celém světě.

V tomto tématu

Rychlé zahájení schůzky ve Skypu pro firmy

Neztrácejte cenný čas k jednání jen kvůli zahájení schůzky online.

 • Když plánujete schůzku, naplánujte ji jako schůzku v aplikaci Skype. Lidé se tak mohou ke schůzce připojit pomocí odkazu nebo připomenutí v aplikaci Outlook nebo přímo pomocí aplikace Skype pro firmy.

 • Pro spontánní schůzky nebo schůzky, které nebyly naplánovány online:

  • Pomocí ikony kalendáře v hlavním okně aplikace Skype pro firmy vyberte Sejít se hned.

  • V okně Konverzace vyberte ikonu Pozvat další lidi a pozvěte požadované osoby.

Tip: Pokud jsou účastníci schůzky v distribučním seznamu nebo skupině Exchange, můžete skupinu přidat na seznam Kontakty. Pak vyberte název skupiny, otevřete kontextovou nabídku (pravým tlačítkem nebo klávesami Shift + F10) a vyberte Zahájit videohovor.

Vložení videa pro lepší porozumění

Lidé fungují nejlépe, pokud mohou vnímat více smysly. Při vzdělávání i zábavě je tato skutečnost neustále zohledňována použitím videa jako média. S telefonním hovorem nebo schůzkou můžete provést totéž.

 • Video umožňuje využití tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

 • Video rozšiřuje porozumění mluvenému slovu v širokém rozsahu. Je to užitečné zejména pro osoby se sluchovým postižením, které spoléhají na odezírání.

Tip: Během videoschůzky kontrolujte obrazovku s náhledem videa, a ujistěte se, že lidé zřetelně vidí. Vliv může mít například to, jak sedíte vzhledem ke kameře.

Pozvání asistenta CART pro neslyšící osoby

Pozvěte ke schůzce nebo telefonnímu hovoru ve Skypu pro firmy asistenty CART pro přepis popisků v reálném čase. Na konci schůzky požádejte o přepis, který můžete sdílet s účastníky.

 • Služby CART jsou k dispozici po celém světě v mnoha jazycích. Služba CART umožňuje neslyšícím či sluchově postiženým osobám účastnit se plnohodnotně schůzky či telefonního hovoru.

Tipy: 

 • Pomocí ikony Pozvat další lidi můžete přidat konferenční telefon jako účastníka. Stačí zadat telefonní číslo. Může se jednat o konferenční telefon s mediálními funkcemi v místnosti nebo o chytrý telefon.

 • Požádejte účastníky, aby při účasti řekli své jméno. Neslyšícím či sluchově postiženým osobám to pomůže při sledování schůzky.

 • Zajistěte, aby vždy mluvila pouze jedna osoba.

Přidání rychlých zpráv pro podporu mluvené komunikace

Rychlé zprávy nabízí další způsob poskytování informací o schůzce.

 • Zadejte rychlý textový popisek (alternativní text) obsahu na obrazovce do rychlých zpráv.

 • Požádejte tlumočníky o napsání dalších informací do rychlých zpráv, které si mohou přečíst neslyšící osoby.

 • Vložení podrobných informací, například adres URL do dokumentů a webových stránek, do textu. Podrobnosti se neztratí a uživatelé můžou otevřít propojený obsah přímo ve svém počítači. V případě potřeby mohou lidé zlepšit porozumění pomocí programů Lupa a čtečky obrazovky.

 • Využijte rychlé zprávy ke zveřejnění důležitých sdělení, rozhodnutí a úkolů.

 • Lidé s postižením řeči nebo ti, kteří pomaleji zpracovávají sluchové informace, mohou prostřednictvím rychlých zpráv zadávat otázky a odpovědi.

Poznámka: Při použití rychlých zpráv v aplikaci Online Skype pro firmy v rámci aplikace Outlook na webu můžete používat stejné postupy zajištění přístupnosti.

Sdílení obsahu pro použití pomocných technologií

Skype pro firmy umožňuje každému používat vlastní zobrazení obsahu schůzky.

 • Sdílení plochy

  Sdílejte plochu ve schůzce namísto zobrazení obsahu na obrazovce. Lidé tak mohou při zobrazení obsahu použít lupu.

 • Sdílení programu nebo aplikace

  Chcete-li sdílet jednu aplikaci, sdílejte pouze okno aplikace, nikoli celou plochu. Sdílený obsah tak bude při zobrazení ostatním účastníkům větší.

 • Použití tabule aplikace Skype pro firmy

  Při použití tabule aplikace Skype pro firmy namísto fyzické tabule mohou všichni sledovat obsah tabule na svých počítačích a zařízeních. Osoby s motorickým či pohybovým postižením mohou na tabuli aplikace Skype přispívat elektronicky a osoby, které špatně vidí, mohou použít lupu.

Tip: Místo sdílení obsahu můžete do schůzky nahrát PowerPoint prezentace a další soubory a prezentovat je z Skype pro firmy. To všem umožní mít obsah na vlastním počítači, kde mohou používat svou preferovanou technologii usnadnění, jako je čtečka obrazovky nebo oblíbená Lupa.

Všechny schůzky mohou být skypové

Skype pro firmy pro Mac umožňuje zapojit do schůzky všechny osoby, i když se nacházejí ve stejné místnosti.

 • Osoby se zrakovým postižením mohou mít přístup ke sdílenému obsahu na svých vlastních zařízeních. Mohou tak využívat své oblíbené pomocné technologie, jako je čtečka obrazovky nebo lupa.

 • Schůzku můžete nahrát, takže si ji ostatní mohou prohlédnout později.

 • Osoby se sluchovým postižením mohou využít služby přepisu mluvené řeči v reálném čase CART. Služba CART je k dispozici v mnoha jazycích po celém světě.

V tomto tématu

Rychlé zahájení schůzky ve Skypu pro firmy

Neztrácejte cenný čas k jednání jen kvůli zahájení schůzky online.

 • Když plánujete schůzku, naplánujte ji jako schůzku v aplikaci Skype. Lidé se tak mohou ke schůzce připojit pomocí odkazu nebo připomenutí v aplikaci Outlook nebo přímo pomocí aplikace Skype pro firmy pro Mac.

 • Pro spontánní schůzky nebo schůzky, které nebyly naplánovány online:

  • V zobrazení Kontakty vyberte kontakt a klikněte na ikonu Zahájit videohovor.

  • Chcete-li do schůzky přidat další lidi, na obrazovce schůzky klikněte na ikonu Lidé a pozvěte požadované osoby.

Tip: Pokud jsou účastníci schůzky v distribučním seznamu nebo skupině Exchange, můžete skupinu přidat na seznam Kontakty. Pak vyberte název skupiny a vyberte Zahájit videohovor.

Vložení videa pro lepší porozumění

Lidé fungují nejlépe, pokud mohou vnímat více smysly. Při vzdělávání i zábavě je tato skutečnost neustále zohledňována použitím videa jako média. S telefonním hovorem nebo schůzkou můžete provést totéž.

 • Video umožňuje využití tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

 • Video rozšiřuje porozumění mluvenému slovu v širokém rozsahu. Je to užitečné zejména pro osoby se sluchovým postižením, které spoléhají na odezírání.

Tip: Během videoschůzky kontrolujte obrazovku s náhledem videa, a ujistěte se, že lidé zřetelně vidí. Vliv může mít například to, jak sedíte vzhledem ke kameře.

Pozvání asistenta CART pro neslyšící osoby

Pozvěte ke schůzce nebo telefonnímu hovoru v aplikaci Skype pro firmy pro Mac asistenty CART pro přepis popisků v reálném čase. Na konci schůzky požádejte o přepis, který můžete sdílet s účastníky.

 • Služby CART jsou k dispozici po celém světě v mnoha jazycích. Služba CART umožňuje neslyšícím či sluchově postiženým osobám účastnit se plnohodnotně schůzky či telefonního hovoru.

Tipy: 

 • Pomocí ikony Lidé můžete přidat konferenční telefon jako účastníka. Stačí zadat telefonní číslo. Může se jednat o konferenční telefon s multimediálními funkcemi v místnosti nebo o chytrý telefon.

 • Požádejte účastníky, aby při účasti řekli své jméno. Neslyšícím či sluchově postiženým osobám to pomůže při sledování schůzky.

 • Zajistěte, aby vždy mluvila pouze jedna osoba.

Přidání rychlých zpráv pro podporu mluvené komunikace

Rychlé zprávy nabízí další způsob poskytování informací o schůzce.

 • Zadejte rychlý textový popisek (alternativní text) obsahu na obrazovce do rychlých zpráv.

 • Požádejte tlumočníky o napsání dalších informací do rychlých zpráv, které si mohou přečíst neslyšící osoby.

 • Vložení podrobných informací, například adres URL do dokumentů a webových stránek, do textu. Podrobnosti se neztratí a uživatelé můžou otevřít propojený obsah přímo ve svém počítači. V případě potřeby mohou lidé zlepšit porozumění pomocí programů Lupa a čtečky obrazovky.

 • Využijte rychlé zprávy ke zveřejnění důležitých sdělení, rozhodnutí a úkolů.

 • Lidé s postižením řeči nebo ti, kteří pomaleji zpracovávají sluchové informace, mohou prostřednictvím rychlých zpráv zadávat otázky a odpovědi.

Sdílení obsahu pro použití pomocných technologií

Skype pro firmy pro Mac umožňuje každému používat vlastní zobrazení obsahu schůzky.

 • Sdílení obrazovky

  Namísto promítání obsahu na projekční plochu na schůzce sdílejte obrazovku. Lidé tak mohou při zobrazení obsahu použít lupu.

 • Sdílení obsahu

  Sdílejte PowerPoint prezentace a další soubory a předcházet Skype pro firmy. To všem umožní mít obsah na vlastním zařízení, kde mohou používat preferovanou technologii usnadnění, jako je čtečka obrazovky nebo oblíbená Lupa.

Všechny schůzky mohou být skypové

Skype pro firmy umožňuje zapojit do schůzky všechny osoby, i když se nacházejí ve stejné místnosti.

 • Osoby se zrakovým postižením mohou mít přístup ke sdílenému obsahu na svých vlastních zařízeních. Mohou tak využívat své oblíbené pomocné technologie, jako je čtečka obrazovky nebo lupa.

 • Osoby se sluchovým postižením mohou využít služby přepisu mluvené řeči v reálném čase CART. Služba CART je k dispozici v mnoha jazycích po celém světě.

V tomto tématu

Rychlé zahájení schůzky ve Skypu pro firmy

Neztrácejte cenný čas k jednání jen kvůli zahájení schůzky online.

 • Když plánujete schůzku, naplánujte ji jako schůzku v aplikaci Skype. Lidé se tak mohou ke schůzce připojit přímo pomocí aplikace Skype pro firmy.

 • Pro spontánní schůzky nebo schůzky, které nebyly naplánovány:

  • V zobrazení Schůzky klepněte na Sejít se hned.

  • V okně schůzky klepněte na ikonu Přidat a pozvěte požadované osoby.

Tip: Pokud jsou účastníci schůzky v distribučním seznamu nebo skupině Exchange, můžete skupinu přidat na seznam Kontakty. Pak stačí klepnout na název skupiny a po otevření obrazovky konverzace zahájit schůzku.

Vložení videa pro lepší porozumění

Lidé fungují nejlépe, pokud mohou vnímat více smysly. Při vzdělávání i zábavě je tato skutečnost neustále zohledňována použitím videa jako média. S telefonním hovorem nebo schůzkou můžete provést totéž.

 • Video umožňuje využití tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

 • Video rozšiřuje porozumění mluvenému slovu v širokém rozsahu. Je to užitečné zejména pro osoby se sluchovým postižením, které spoléhají na odezírání.

Tip: Během videoschůzky kontrolujte obrazovku s náhledem videa, a ujistěte se, že lidé zřetelně vidí. Vliv může mít například to, jak sedíte vzhledem ke kameře.

Pozvání asistenta CART pro neslyšící osoby

Pozvěte ke schůzce nebo telefonnímu hovoru v aplikaci Skype pro firmy asistenty CART pro přepis popisků v reálném čase. Na konci schůzky požádejte o přepis, který můžete sdílet s účastníky.

 • Služby CART jsou k dispozici po celém světě v mnoha jazycích. Služba CART umožňuje neslyšícím či sluchově postiženým osobám účastnit se plnohodnotně schůzky či telefonního hovoru.

Tipy: 

 • Klepnutím na ikonu Přidat můžete přidat konferenční telefon jako účastníka. Stačí zadat telefonní číslo. Může se jednat o konferenční telefon s multimediálními funkcemi v místnosti nebo o chytrý telefon.

 • Požádejte účastníky, aby při účasti řekli své jméno. Neslyšícím či sluchově postiženým osobám to pomůže při sledování schůzky.

 • Zajistěte, aby vždy mluvila pouze jedna osoba.

Přidání rychlých zpráv pro podporu mluvené komunikace

Rychlé zprávy nabízí další způsob poskytování informací o schůzce.

 • Zadejte rychlý textový popisek (alternativní text) obsahu na obrazovce do rychlých zpráv.

 • Požádejte tlumočníky o napsání dalších informací do rychlých zpráv, které si mohou přečíst neslyšící osoby.

 • Vložení podrobných informací, například adres URL do dokumentů a webových stránek, do textu. Podrobnosti se neztratí a uživatelé můžou otevřít propojený obsah přímo ve svém počítači. V případě potřeby mohou lidé zlepšit porozumění pomocí programů Lupa a čtečky obrazovky.

 • Využijte rychlé zprávy ke zveřejnění důležitých sdělení, rozhodnutí a úkolů.

 • Lidé s postižením řeči nebo ti, kteří pomaleji zpracovávají sluchové informace, mohou prostřednictvím rychlých zpráv zadávat otázky a odpovědi.

Sdílení obsahu pro použití pomocných technologií

Skype pro firmy umožňuje každému používat vlastní zobrazení obsahu schůzky.

 • Sdílení obrazovky

  Namísto promítání obsahu na projekční plochu na schůzce sdílejte obrazovku. Lidé tak mohou při zobrazení obsahu použít lupu.

 • Sdílení obsahu z aplikace

  Sdílejte PowerPoint prezentace a další soubory ve schůzce a předcházet Skype pro firmy. To všem umožní mít obsah na vlastním zařízení, kde mohou používat preferovanou technologii usnadnění, jako je čtečka obrazovky nebo oblíbená Lupa.

Všechny schůzky mohou být skypové

Skype pro firmy pro Android umožňuje zapojit do schůzky všechny osoby, i když se nacházejí ve stejné místnosti.

 • Osoby se zrakovým postižením mohou mít přístup ke sdílenému obsahu na svých vlastních zařízeních. Mohou tak využívat své oblíbené pomocné technologie, jako je čtečka obrazovky nebo lupa.

 • Osoby se sluchovým postižením mohou využít služby přepisu mluvené řeči v reálném čase CART. Služba CART je k dispozici v mnoha jazycích po celém světě.

V tomto tématu

Rychlé zahájení schůzky ve Skypu pro firmy

Neztrácejte cenný čas k jednání jen kvůli zahájení schůzky online.

 • Když plánujete schůzku, naplánujte ji jako schůzku v aplikaci Skype. Lidé se tak mohou ke schůzce připojit přímo pomocí aplikace Skype pro firmy pro Android.

 • Pro spontánní schůzky nebo schůzky, které nebyly naplánovány:

  • V zobrazení Kontakty klepněte na kontakt a zahajte schůzku.

  • Chcete-li do schůzky přidat další lidi, na obrazovce schůzky klepněte na ikonu Přidat a pozvěte požadované osoby.

Tip: Pokud jsou účastníci schůzky v distribučním seznamu nebo skupině Exchange, můžete skupinu přidat na seznam Kontakty. Pak stačí klepnout na název skupiny a po otevření obrazovky konverzace zahájit schůzku.

Vložení videa pro lepší porozumění

Lidé fungují nejlépe, pokud mohou vnímat více smysly. Při vzdělávání i zábavě je tato skutečnost neustále zohledňována použitím videa jako média. S telefonním hovorem nebo schůzkou můžete provést totéž.

 • Video umožňuje využití tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící.

 • Video rozšiřuje porozumění mluvenému slovu v širokém rozsahu. Je to užitečné zejména pro osoby se sluchovým postižením, které spoléhají na odezírání.

Tip: Během videoschůzky kontrolujte obrazovku s náhledem videa, a ujistěte se, že lidé zřetelně vidí. Vliv může mít například to, jak sedíte vzhledem ke kameře.

Pozvání asistenta CART pro neslyšící osoby

Pozvěte ke schůzce nebo telefonnímu hovoru v aplikaci Skype pro firmy pro Android asistenty CART pro přepis popisků v reálném čase. Na konci schůzky požádejte o přepis, který můžete sdílet s účastníky.

 • Služby CART jsou k dispozici po celém světě v mnoha jazycích. Služba CART umožňuje neslyšícím či sluchově postiženým osobám účastnit se plnohodnotně schůzky či telefonního hovoru.

Tipy: 

 • Klepnutím na ikonu Přidat můžete přidat konferenční telefon jako účastníka. Stačí zadat telefonní číslo. Může se jednat o konferenční telefon s multimediálními funkcemi v místnosti nebo o chytrý telefon.

 • Požádejte účastníky, aby při účasti řekli své jméno. Neslyšícím či sluchově postiženým osobám to pomůže při sledování schůzky.

 • Zajistěte, aby vždy mluvila pouze jedna osoba.

Přidání rychlých zpráv pro podporu mluvené komunikace

Rychlé zprávy nabízí další způsob poskytování informací o schůzce.

 • Zadejte rychlý textový popisek (alternativní text) obsahu na obrazovce do rychlých zpráv.

 • Požádejte tlumočníky o napsání dalších informací do rychlých zpráv, které si mohou přečíst neslyšící osoby.

 • Vložení podrobných informací, například adres URL do dokumentů a webových stránek, do textu. Podrobnosti se neztratí a uživatelé můžou otevřít propojený obsah přímo ve svém počítači. V případě potřeby mohou lidé zlepšit porozumění pomocí programů Lupa a čtečky obrazovky.

 • Využijte rychlé zprávy ke zveřejnění důležitých sdělení, rozhodnutí a úkolů.

 • Lidé s postižením řeči nebo ti, kteří pomaleji zpracovávají sluchové informace, mohou prostřednictvím rychlých zpráv zadávat otázky a odpovědi.

Sdílení obsahu pro použití pomocných technologií

Skype pro firmy pro Android umožňuje každému používat vlastní zobrazení obsahu schůzky.

 • Sdílení obrazovky

  Namísto promítání obsahu na projekční plochu na schůzce sdílejte obrazovku. Lidé tak mohou při zobrazení obsahu použít lupu.

 • Sdílení obsahu z aplikace

  Sdílejte PowerPoint prezentace a další soubory ve schůzce a předcházet Skype pro firmy pro Android. To všem umožní mít obsah na vlastním zařízení, kde mohou používat preferovanou technologii usnadnění, jako je čtečka obrazovky nebo oblíbená Lupa.

Viz také

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×