Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Toto téma obsahuje podrobné pokyny, jak osobám s postižením usnadnit přístup k powerpointovým prezentacím.

Powerpointový snímek s názvem Příprava akce, který zahrnuje grafický seznam (Stanovení data, Zajištění místa, Pozvání účastníků, Zajištění občerstvení a Kontrola) s fotografií jídelny

Powerpointové prezentace většinou kladou velký důraz na vizuální stránku. Pokud chcete nevidomým a dalším uživatelům s poruchou zraku usnadnit pochopení prezentace, je potřeba při vytváření snímků myslet na usnadnění přístupu.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte text i v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, uveďte text na obrázku a vysvětlete, co znamená.

Kontrola a úpravy automaticky generovaných alternativních textů na fotkách

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

Snímky s možnými problémy s pořadím čtení vyhledáte Kontrolou přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při vytváření nového snímku používejte předdefinované návrhy snímků.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která můžete použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat pro všechny.

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, použijte Kontrolu přístupnosti.

V tabulce také můžete dát vyhledat text, který je špatně čitelný nebo se nedá rozlišit od pozadí.

Mezi textem a pozadím musí být velký kontrast, aby obsah viděli i lidé se zhoršeným zrakem. Používejte tmavý text na bílém nebo velmi světlém pozadí, nebo naopak bílý text na tmavém pozadí.

Černobílá schémata také usnadňují rozlišování textu a obrazců barvoslepým uživatelům.

Použití zřetelnější barvy textu

Přidání jedinečného nadpisu na každý snímek

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Většině nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tím zajistíte nejvhodnější prostředí. U zvukového obsahu a videoobsahu pro neslyšící nebo pro osoby s horším sluchem můžete kromě alternativního textu použít i skryté titulky.

Kontrola a úpravy automaticky generovaných alternativních textů na fotkách

PowerPoint pro počítače PC v Office 365 používá inteligentní cloudové služby, které k fotkám automaticky generují alternativní texty. Automaticky generované alternativní texty můžete kontrolovat a upravovat.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom pro předplatitele Office 365, kteří se zapojili do programu Office Insider. Pokud máte předplatné Office 365, zkontrolujte si, že máte nejnovější verzi Office.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Otevře se podokno Alternativní text.

 3. V podokně Alternativní text zkontrolujte popis v textovém poli.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete navržený text přijmout, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

  • Pokud chcete navržený alternativní text změnit, zadejte do pole jiný text. Až budete hotovi, zavřete podokno Alternativní text a vraťte se na powerpointový snímek.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům

PowerPoint automaticky negeneruje alternativní text pro kreslené obrázky, jako jsou kliparty, diagramy nebo ikony. Pokud chcete přidat obrázek znázorňující ikonu, klipart nebo jiný obrázek než fotku, musíte alternativní text přidat ručně.

 1. Klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrázku vyberte Alternativní text.

 3. Do textového pole Popis zadejte alternativní text pro obrázek.

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Klikněte na obrázek SmartArt pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši a vyberte Velikost a umístění.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Klikněte na graf pravým tlačítkem a vyberte Formát oblasti grafu.

 2. V podokně Formát oblasti grafu vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis grafu.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klikněte na tabulku pravým tlačítkem myši a vyberte Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis tabulky.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybrané tabulky

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz. Vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Hypertextový odkaz bude mít tento text.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte popisnou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete použít změny, vyberte OK > OK.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že navržený snímek bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů Office. Při návrhu motivů Office byly použity přístupnější barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Na kartě Návrh rozbalte skupinu Motivy.

 2. Ve skupině Motivy vyberte v galerii Office návrh snímku.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Vyberte kartu Návrh.

 3. Ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtněte políčko Se záhlavím.

 4. Zadejte do tabulky záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky zaškrtávacího políčka Se záhlavím ve skupině Možnosti stylů tabulek na kartě Návrh ve skupině Nástroje tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Skupina Písmo nabízí možnosti výběru typu písma, jeho velikosti, stylu a barvy. Vyberte požadované možnosti formátování.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Použití přístupnější barvy textu

Tady je několik tipů:

 • Pokud chcete mít jistotu, že navržený snímek bude přístupný, použijte předdefinované motivy Office. Pokyny najdete v části Použití přístupnějšího návrhu snímku.

 • K analýze prezentace a zjištění případného nedostatečného barevného kontrastu použijte Kontrolu přístupnosti. Tento nástroj na snímcích zkontroluje následující vlastnosti textu:

  • Barva stránky

  • Pozadí buněk

  • Zvýraznění

  • Výplň textových polí

  • Stínování odstavců

  • Výplně obrázků SmartArt

  • Záhlaví a zápatí

  • Odkazy

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímků

 1. Všechny zástupné symboly vybraného snímku obnovíte tak, že na kartě Domů ve skupině Snímky vyberete Obnovit.

 2. Zadejte jedinečný nadpis snímku, který ho popisuje.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

I když nadpis na snímku skryjete, měl by se dále dát přečíst čtečkami obrazovky.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení možnost Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. V podokně Výběr přejděte na textové pole Nadpis a klikněte na ikonu oka, která je vedle.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Pořadí, ve kterém budou čtečky obrazovky číst obsah snímků, můžete nastavit v podokně Výběr. V tomto podokně jsou objekty snímku vyjmenované v opačném pořadí. Když čtečka obrazovky čte snímek, přečte objekty v opačném pořadí, než jsou v podokně Výběr.

 1. Na kartě Domů vyberte ve skupině Kreslení možnost Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. Pokud chcete změnit pořadí čtení objektů, udělejte v podokně Výběr jednu z těchto věcí:

  • Přetáhněte položky na nové místo.

  • Vyberte položku a stiskněte tlačítko se šipkou nahoru (přenést blíž) nebo tlačítko se šipkou dolů (přenést dál).

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

PowerPoint má předdefinovaná rozložení snímků, která obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky, kliparty a další prvky. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Kvůli větší přístupnosti snímků jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro běžné uživatele i pro uživatele, kteří používají nové technologie, jako jsou čtečky obrazovky.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.

 2. V podokně Miniatura vyhledejte místo, kam chcete přidat nový snímek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Nový snímek. Kliknutím na nový snímek ho vyberte.

 3. Na kartě Návrh rozbalte galerii Motivy a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint rozložení automaticky použije u nového snímku.

 4. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Vkládání a přehrávání titulků nebo skrytých titulků uložených v souborech odděleně od videa podporuje v současné době jenom PowerPoint pro Windows. U všech ostatních edic PowerPointu (například v PowerPointu pro Mac nebo v mobilních edicích) je potřeba titulky nebo skryté titulky zakódovat do videa před vložením do PowerPointu.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, použijte Kontrolu přístupnosti.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu ke grafům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, aby se obsah snímku dal číst v zamýšleném pořadí.

K vyhledání snímků s možnými problémy s pořadím čtení použijte Kontrolu přístupnosti.

Když si chce běžný uživatel přečíst snímek, obvykle čte prvky, třeba text nebo obrázek, v pořadí, v jakém se tyto prvky na snímku zobrazují. Oproti tomu čtečka obrazovky čte prvky snímku v pořadí, v jakém se na snímek přidaly, což se může velmi lišit od pořadí, v jakém se prvky zobrazují.

Aby se zajistilo, že se daný obsah bude číst v zamýšleném pořadí ve všech situacích, je důležité zkontrolovat pořadí čtení.

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Při vytváření nových snímků používejte předdefinované návrhy.

PowerPoint obsahuje předdefinovaná rozložení snímků, která můžete použít pro libovolný snímek. Když je použijete pro nový snímek, automaticky se u těchto rozložení ověřuje, jestli bude dané pořadí čtení fungovat pro všechny.

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Barvoslepým lidem pomáhají rozlišovat mezi barvami černobílá schémata.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Každému snímku dejte jedinečný nadpis a zkontrolujte pořadí čtení obsahu snímků.

Pokud chcete najít snímky, které nemají nadpisy, použijte Kontrolu přístupnosti.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Čtečka obrazovky přečte obsah snímku v určitém pořadí, včetně nadpisu, textu a alternativního textu pro obrazce a obsahu tabulky. Důležité je ujistit se, že se obsah snímků čte ve vámi zamýšleném pořadí.

Použití jedinečných nadpisů snímku

Skrytí nadpisu snímku

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Vytvoření seznamů s odrážkami

Vytvoření uspořádaných seznamů

Zpřístupněte videa zrakově nebo sluchově postiženým uživatelům.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou kliparty, snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nemohou vidět.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku.

 3. V podokně Formát obrázku vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrázku s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrázku SmartArt a pak vyberte Možnosti obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku SmartArt.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Následující postup použijte pro přidání alternativního textu k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu.

 3. V podokně Formát oblasti grafu na kartě Možnosti grafu vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis grafu.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky podokna Formát oblasti grafu s poli alternativního textu s popisem vybraného grafu

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na tabulku.

 2. Vyberte Formát obrazce.

 3. V podokně Formát obrazce na kartě Možnosti obrazce vyberte Velikost a vlastnosti.

 4. Vyberte Alternativní text a zadejte popis tabulky.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky v podokně Formát obrazce s poli alternativního textu s popisem vybrané tabulky

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Hypertextový odkaz. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Zobrazený text jako text hypertextového odkazu.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 4. V poli Adresa zadejte cílovou adresu hypertextového odkazu.

 5. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 6. Pokud chcete použít změny, vyberte OK > OK.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že navržený snímek bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů Office. Při návrhu těchto motivů byly použity přístupnější barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Na kartě Návrh rozbalte skupinu motivů.

 2. Ve skupině vyberte z galerie Office návrh snímku.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím na kartě Návrh tabulky

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. K formátování textu použijte možnosti, jako je typ písma, jeho velikost, styl a barva.

Snímek obrazovky se skupinou Písmo na kartě Domů

Vytvoření seznamů s odrážkami

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Ke každé odrážce v seznamu zadejte požadovaný text.

Snímek obrazovky s dostupnými styly odrážek, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Odrážky

Vytvoření uspořádaných seznamů

 1. Umístěte kurzor kamkoli do snímku.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Vyberte tlačítko Číslování.

 4. Ke každé číslované položce v seznamu zadejte požadovaný text.

Snímek obrazovky s dostupnými styly číslování, které jsou k dispozici, když vyberete šipku u tlačítka Číslování

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití jedinečných nadpisů snímků

 1. Pokud chcete obnovit všechny zástupné symboly vybraného snímku, vyberte na kartě Domů možnost Obnovit.

 2. Zadejte jedinečný nadpis snímku, který ho popisuje.

Snímek obrazovky příkazu Obnovit ve skupině Snímky na kartě Domů

Skrytí nadpisu snímku

I když nadpis na snímku skryjete, měl by se dále dát přečíst čtečkami obrazovky.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. V podokně výběru přejděte na textové pole Nadpis a klikněte na ikonu oka, která je vedle.

Snímek obrazovky Podokno výběru zobrazující ikonu oka vedle zástupného symbolu pro nadpis

Nastavení pořadí čtení obsahu snímků

Pořadí, ve kterém budou čtečky obrazovky číst obsah snímků, můžete nastavit v podokně výběru. V tomto podokně jsou objekty snímku vyjmenované v opačném pořadí. Když čtečka obrazovky čte snímek, přečte objekty v opačném pořadí, než jsou v podokně výběru.

 1. Na kartě Domů vyberte Uspořádat.

 2. V nabídce Uspořádat vyberte Podokno výběru.

 3. Pokud chcete změnit pořadí čtení položek, přetáhněte je v podokně výběru na nové místo.

Snímek obrazovky podokna výběru se seznamem všech objektů na snímku v obráceném pořadí

Použití předdefinovaných rozložení snímků pro inkluzivní pořadí čtení

PowerPoint má předdefinovaná rozložení snímků, která obsahují zástupné symboly pro text, videa, obrázky, kliparty a další prvky. Obsahují také veškeré formátování, například barvy motivu, písma a efekty. Kvůli větší přístupnosti snímků jsou předdefinovaná rozložení navržená tak, aby pořadí čtení bylo stejné pro běžné uživatele i pro uživatele, kteří používají nové technologie, jako jsou čtečky obrazovky.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Normální.

 2. V podokně miniatur přejděte k místu, kam chcete přidat nový snímek, a klikněte pravým tlačítkem myši.

 3. Vyberte Nový snímek a pak vyberte druh vkládaného snímku.

 4. Na kartě Návrh rozbalte galerii motivů a vyberte požadované rozložení snímku. PowerPoint toto rozložení automaticky použije u nového snímku.

 5. Přejděte na nový snímek a přidejte požadovaný nadpis a obsah.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Do vizuálního obsahu patří obrázky, obrazce, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám a obrazcům

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k obrázkům, tabulkám a obrazcům

Přidejte k obrázkům, tabulkám, obrazcům a dalším vizuálním prvkům alternativní popisný text. Čtečky obrazovky ho přečtou uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Vyberte některý prvek, například obrázek.

 2. Pokud chcete otevřít související kartu, třeba kartu Obrázek, klepněte na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Alternativní text a zadejte popis prvku. Můžete třeba popsat, co je na obrázku.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že návrh snímku bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů snímků. Při návrhu těchto motivů byly použity přístupnější barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

Příkaz Motivy s vybranou možností Ion

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Kartu Tabulka otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Kartu Domů otevřete tak, že klepnete na tlačítko Zobrazit pás karet Ikona Upravit .

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší podle používaného operačního systému. Každý operační systém má nastavení, ve kterém můžete upravit zobrazení titulků nebo skrytých titulků.

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby vaše powerpointové prezentace s videi byly přístupnější, zajistěte splnění těchto podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění powerpointových prezentací

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte ke všem obrázkům, obrazcům a tabulkám alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří obrazovku nevidí, pochopit důležitý obsah obrázků nebo obrazců.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v prezentaci by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Zpřístupněte videa pro zrakově a sluchově postižené uživatele.

Titulky obvykle obsahují přepis (nebo překlad) dialogu.

Skryté titulky obvykle popisují také doprovodný zvuk, třeba hudbu nebo zvukové efekty, ke kterým dochází mimo obrazovku.

Popis videa je namluvený popis důležitých vizuálních prvků videa. Tento popis se vkládá do přirozených pauz v dialogu daného programu. Pro uživatele, kteří jsou nevidomí nebo zrakově postižení, je video s popisem přístupnější.

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak k vizuálním prvkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou kliparty, snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nemohou vidět.

 1. Vyberte obrázek.

 2. Otevřete kartu Obrázek tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrázku.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrázek

Přidání alternativního textu k obrazcům

 1. Vyberte obrazec.

 2. Otevřete kartu Obrazec tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis obrazce.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Obrazec

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Klepněte na libovolné místo v tabulce.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Posuňte se dolů na Alternativní text a klepněte na něj.

 4. Zadejte popis tabulky.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Příkaz Alternativní text na kartě Tabulka

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Pokud chcete mít jistotu, že návrh snímku bude přístupný, použijte některý z dodaných motivů snímků. Při návrhu těchto motivů byly použity přístupnější barvy, kontrast a písma. Navržené motivy také umožňují čtečkám obrazovky jednoduše číst obsah snímku.

 1. Vyberte snímek.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Domů > Návrh.

 4. Klepněte na Motivy a vyberte požadovaný motiv.

Poznámka: Tyto motivy jsou navržené pro přístupnější barvy, kontrast a písma. Dále jsou navržené tak, aby byl obsah snímku pro čtečky obrazovky čitelnější.

Příkaz Motivy s možnostmi motivů

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Otevře kartu Tabulka tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Klepněte na Možnosti stylů a vyberte Se záhlavím.

  Tip: Pokud už je možnost vybraná, je zašedlá.

 4. V tabulce zadejte záhlaví sloupců.

Příkaz Možnosti stylu s vybranou možností Se záhlavím

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Otevřete kartu Domů tím, že klepnete na tlačítko Zobrazit příkazy Ikona Upravit .

 3. Na kartě Domů vyberte možnosti formátování textu.

Karta Domů s možnostmi stylu písma

Použití titulků, skrytých titulků a alternativních zvukových stop ve videích

PowerPoint 2016 podporuje přehrávání videa s více zvukovými stopami. Podporuje také titulky a skryté titulky, které jsou integrované ve videosouborech. 

Titulky nebo skryté titulky je nutné do videa zakódovat před jeho vložením do aplikace PowerPoint. PowerPoint nepodporuje titulky nebo skryté titulky, které jsou uložené v samostatném souboru mimo videosoubor.

Podporované formáty videa pro titulky a skryté titulky se liší v závislosti na operačním systému, který používáte. Každý operační systém obsahuje nastavení, pomocí kterého se dá zobrazení titulků nebo skrytých titulků upravit. 

Titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy se při použití funkce Komprimovat multimédia nebo Optimalizovat kompatibilitu multimédií nezachovají. Když vytváříte z prezentace video, titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy ve vložených videích se také nezahrnou do videa, které se uloží.

Při použití příkazu Uložit multimédia jako pro vybrané video se titulky, skryté titulky a alternativní zvukové stopy, které jsou do tohoto videa vložené, v ukládaném videosouboru zachovají. 

Pokud chcete, aby powerpointové prezentace byly přístupné, zajistěte splnění následujících podmínek:

 • Videa v případě potřeby obsahují zvukovou stopu s popisem videa pro nevidomé nebo zrakově postižené uživatele.

 • Videa s dialogem obsahují také titulky nebo skryté titulky v podporovaném formátu pro neslyšící nebo sluchově postižené uživatele.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Office Online: Doporučené postupy pro zpřístupnění prezentací v PowerPointu Online

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření powerpointových prezentací, které usnadní přístup osobám s postižením.

Co se má opravit

Jak to najít

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, kliparty, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, vložené objekty a videa.

Pokud chcete vyhledat chybějící alternativní text, podívejte se na článek Použití Kontroly přístupnosti v PowerPointu Online.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Pokud chcete zjistit, jestli text odkazu dává smysl jako samostatná informace a jestli poskytuje čtenářům přesné údaje o cíli, prohledejte vizuálně snímky prezentace.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Změna textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Pokud chcete vyhledat instance s barevným rozlišením, projděte si vizuálně snímky v prezentaci.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Důležité informace raději zakroužkujte nebo použijte animaci. Nespoléhejte na laserová ukazovátka ani na barvy.

Pokud k označení stavu používáte barvy, přidejte obrazce. Pokud třeba označujete správný výsledek zelenou barvou, přidejte k němu symbol zaškrtnutí, a k nesprávnému výsledku označenému červeně přidejte velké X.

Formátování textu pro zpřístupnění

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Pokud chcete najít nedostatečný barevný kontrast, hledejte text snímku, který jde špatně přečíst nebo jde špatně odlišit od pozadí.

Text v prezentacích by měl být čitelný tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Vyhněte se použití oranžové, červené a zelené barvy v šabloně a textu.

Ke zvýraznění bodů zájmu použijte v grafech místo barev vzorky.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Přidejte na každý snímek jedinečný nadpis.

Pokud chcete vyhledat snímky bez nadpisů, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Lidé používající čtečky obrazovky a další technologie usnadnění uslyší čtení textů, obrazců a obsahu v určitém pořadí. Proto je vhodné používat v PowerPointu Online rozložení snímků, aby čtečky obrazovky četly objekty v logickém pořadí.

Nevidomí a osoby se zhoršeným zrakem nebo potížemi se čtením se při navigaci spoléhají právě na nadpisy snímků. Seznam nadpisů snímků si můžou rychle prohlédnout zběžným projitím nebo pomocí čtečky obrazovky a pak můžou rovnou přejít na požadovaný snímek.

Použití logického pořadí čtení

Použití jedinečných nadpisů snímku

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Pokud chcete zkontrolovat, jestli tabulky neobsahují rozdělené nebo sloučené buňky, vnořené tabulky nebo zcela prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti v PowerPointu Online.

Čtečky obrazovky sledují svou aktuální polohu v tabulce tím, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky, buňka je sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také mohou splést prázdné řádky nebo sloupce tabulky, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Pokud chcete vyhledat potenciální potíže související s písmem nebo prázdným místem, zkontrolujte, jestli vaše snímky neobsahují přeplněné nebo nečitelné oblasti.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

Formátování textu pro zpřístupnění

Přidání alternativního textu k obrázkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak obrázkům a tabulkám v powerpointových prezentacích přidat alternativní text.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Vyberte obrázek.

 2. Na kartě Nástroje obrázku vyberte Formát.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku.

Snímek obrazovky dialogu Alternativní text s poli Název a Popis

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Vyberte obrázek SmartArt.

 2. Na kartě Nástroje obrázku SmartArt vyberte Návrh.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrázku SmartArt.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Návrh v části Nástroje obrázku SmartArt s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo vloženým videím

 1. Vyberte obrazec nebo video.

 2. Na kartě Nástroje kreslení vyberte Formát.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis obrazce.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Formát v části Nástroje kreslení s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Přidání alternativního textu k tabulkám

 1. Umístěte kurzor do buňky v tabulce.

 2. Na kartě Nástroje tabulky vyberte Rozložení.

 3. Vyberte Alternativní text a zadejte popis tabulky.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Rozložení v části Nástroje tabulky s kurzorem ukazujícím na možnost Alternativní text.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a tabulek

V následujících postupech je popsané, jak v powerpointových prezentacích vytvářet přístupnější hypertextové odkazy a tabulky.

Přidání textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, pak klikněte pravým tlačítkem a vyberte Odkaz.

  Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazovaný text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

  Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

 2. Do pole Adresa zadejte nebo vložte cílovou adresu URL.

 3. Vyberte Vložení.

Snímek obrazovky znázorňuje dialogové okno Odkaz, ve kterém můžete zadat zobrazovaný text a informace o adrese pro hypertextové odkazy.

Změna textu hypertextového odkazu

 1. Vyberte text hypertextového odkazu, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Upravit odkaz.

 2. V poli Zobrazený text upravte text, který se u hypertextového odkazu zobrazuje.

 3. Vyberte OK.

Použití záhlaví tabulky

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky vyberte Návrh.

 3. Vyberte Se záhlavím a zadejte do tabulky nadpisy sloupců.

Snímek obrazovky skupiny Možnosti stylu tabulky na kartě Návrh v části Nástroje tabulky s vybranou možností Řádek záhlaví

Zpřístupnění snímků

Následující postupy popisují, jak vytvářet přístupnější snímky powerpointových prezentací.

Použití přístupnějšího návrhu snímku

V navržených motivech Office jsou použité přístupnější barvy, kontrast a písma. Motivy jsou navržené tak, aby čtečky obrazovky mohly snadněji číst obsah snímku.

 1. Na snímku vyberte Návrh, rozbalte skupinu Motivy a vyberte požadovaný motiv Office.

Snímek obrazovky Motiv Office na kartě Návrh

Použití logického pořadí čtení

Pokud snímky obsahují objekty, které nejsou součástí šablony snímků, musíte je uspořádat v logickém pořadí. Objekty se čtou v pořadí, ve kterém jste je vytvářeli. Při použití čtečky obrazovky takové pořadí ale nemusí dávat smysl.

Pořadí čtení snadněji otestujete v desktopové verzi PowerPointu, protože ho můžete měnit v podokně Výběr. V PowerPointu Online můžete pořadí objektů na snímku změnit tak, že je zkopírujete a vložíte.

Pokud chcete vyzkoušet pořadí objektů na snímku, vyberte objekt a klávesou Tab přepínejte fokus mezi jednotlivými objekty.

Formátování textu pro zpřístupnění

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Domů.

 3. Možnosti formátování můžete vybrat ve skupině Písmo.

Skupina Písmo v PowerPointu Online

Použití jedinečných nadpisů pro snímky

 1. Vyberte snímek bez nadpisu.

 2. Na kartě Domů vyberte Rozložení.

 3. V dialogovém okně Rozložení snímku vyberte rozložení snímku, které obsahuje zástupné symboly nadpisu, a vyberte Změnit rozložení. Nové rozložení se použije na snímcích.

 4. Do zástupného symbolu nadpisu zadejte jedinečný název.

Poznámka: Aby byl nadpis přístupnější, nemusí být vidět. Třeba uživatelé, kteří používají čtečky obrazovky, nadpis snímku uslyší, i když ho nevidí. Viditelnost nadpisů a dalších objektů na snímku můžete v desktopové verzi PowerPointu 2016 zapnout nebo vypnout v podokně Výběr.

Snímek obrazovky znázorňuje kartu Domů s kurzorem ukazujícím na možnost Rozložení ve skupině Snímky.

Použití Kontroly přístupnosti v PowerPointu Online

 1. Vyberte kartu Revize.

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

  Snímek obrazovky znázorňuje kartu Revize s kurzorem ukazujícím na možnost Zkontrolovat přístupnost.

 3. Prohlédněte si výsledky v podokně Kontrola přístupnosti. Výsledky jsou uspořádané podle závažnosti zjištěného problému:

  • Chyby: Obsah je pro osoby s postižením velmi obtížně srozumitelný nebo úplně nesrozumitelný.

  • Upozornění: Obsah je pro osoby s postižením obtížně srozumitelný.

  • Tipy. Tipy upozorňují na případy, kdy je obsah pro osoby se zdravotním postižením sice srozumitelný, ale mohl by být lépe uspořádaný nebo prezentovaný, aby byl přístupnější.

 4. Opravte problémy.

Poznámka: Kontrola přístupnosti zkontroluje dokument a najde všechny problémy, které se dají opravit v prohlížeči. Pokud chcete dokument kompletně zkontrolovat, otevřete ho v aplikaci na počítači a použijte desktopovou verzi Kontroly přístupnosti pro Windows nebo Mac.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×