Usnadnění e-mailu aplikace Outlook pro osoby s postižením

Usnadnění e-mailu aplikace Outlook pro osoby s postižením

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit e-mailové zprávy osobám s postižením.

Obrázek e‑mailu o externím pracovišti výzkumného týmu 9. června E-mail obsahuje oznámení událostí, které zahrnuje fotku a adresu místa konání konference.

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim e-mailům snadněji, pokud je vytvoříte s ohledem na jejich postižení.

Windows: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v aplikaci Outlook, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text e-mailu by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnější barvy písma

Používejte větší velikosti písma (11 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem je vhodné snížit zátěž při čtení. Můžou pro ně být vhodná například známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte velká písmena a příliš často kurzívu nebo podtržení. Mezi větami a odstavci by měl být dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího formátu písma

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich e-mailů, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v Outlooku.

Například uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoli Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v e-mailu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití stylů seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365

Následující postupy popisují, jak v Office 365 přidat alternativní text k vizuálním prvkům e-mailu v Outlooku:

Poznámka:  Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

K obrázkům, snímkům obrazovky, ikonám, videím a 3D modelům můžete přidat alternativní text. Čtečky obrazovky přečtou tento popis uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

  Místní nabídka pro vybraný obrázek
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Alternativní text

Přidání alternativního textu k obrazcům nebo obrázkům SmartArt

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec nebo obrázek SmartArt.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý obrazec nebo obrázek SmartArt, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

  Místní nabídka pro obrazec
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrazec nebo obrázek SmartArt a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Alternativní text pro obrazec

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

  Tip: Musíte kliknout pravým tlačítkem do okraje, který obklopuje celý graf, a ne do jeho jednotlivých částí.

 2. Vyberte Upravit alternativní text. Po pravé straně textu dokumentu se otevře podokno Alternativní text.

  Místní nabídka pro graf
 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují graf a jeho kontext nevidomému uživateli.

  Podokno Alternativní text pro graf

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům e-mailu v Outlooku:

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu nejpoužívanějších čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Zvukový obsah a videoobsah obsahuje, kromě alternativního textu, skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou obyčejné obrázky

a snímky obrazovky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Přidání alternativního textu k obrázkům SmartArt

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek SmartArt.

 2. Vyberte Formát obrazce > Možnosti obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrázku SmartArt

Přidání alternativního textu k obrazcům

Přidejte alternativní text k obrazcům, včetně obrazců v obrázcích SmartArt.

 1. Klikněte na obrazec pravým tlačítkem myši.

 2. Vyberte Formát obrazce > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrazce s popisem vybraného obrazce

Přidání alternativního textu ke grafům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na graf.

 2. Vyberte Formát oblasti grafu > Možnosti grafu> Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát oblasti grafu s popisem vybraného grafu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v e-mailu v aplikaci Outlook.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak klikněte pravým tlačítkem.

 2. Vyberte Odkaz. Vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Hypertextový odkaz bude mít tento text.

 3. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 4. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogového okna Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího formátu písma

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátování textu.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro typ, velikost, styl a barvu písma, vyberte požadované možnosti formátování.

Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma

Použití přístupnější barvy písma

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte Zpráva > Barva písma.

 3. Vyberte Automatická.

Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma

Použití stylů seznamů s odrážkami

Pomocí tlačítka Odrážky vytvářejte seznamy s odrážkami.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Vyberte kartu Formátování textu.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s možnostmi stylu odrážek

Použití uspořádaných seznamů

Pomocí tlačítka Číslování vytvářejte po sobě jdoucí kroky.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Vyberte kartu Formátování textu.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky možností stylu číslování

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Formátování textu.

 3. Ve skupině Odstavec v pravém dolním rohu skupiny vyberte ikonu pro otevření dialogového okna.
  Otevře se dialogové okno Odstavec s kartou Odsazení a mezery.

 4. V části Mezery vyberte požadované možnosti mezery.

Snímek obrazovky s dialogovým oknem Odstavec

Použití záhlaví tabulky

Zadejte řádek záhlaví v tabulce.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Nástroje tabulky – Návrh zaškrtněte ve skupině Možnosti stylů tabulek políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím

Vyžádání přístupného e-mailu

Dejte odesílateli vědět, že chcete raději dostávat přístupný obsah.

 • Pokud chcete přejít na svůj účet na webu, vyberte v aplikaci Outlook nabídku Soubor > Informace a potom v části Nastavení účtu klikněte na odkaz pod položkou Přistupujte k tomuto účtu na webu.

 • V aplikaci Outlook na webu přejděte na Nastavení přístupnosti tak, že vyberete Ikona Nastavení > Pošta > Obecné > Nastavení přístupnosti.

 • Pokud si chcete vyžádat přístupný obsah, zaškrtněte políčko Žádat odesílatele, aby posílali přístupný obsah.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Mac: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v aplikaci Outlook, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Mezi vizuální prvky patří obrázky, obrázky SmartArt, obrazce, skupiny, grafy, vložené objekty, rukopis a videa.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365 pro Mac

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016 pro Mac

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu a popisy ovládacích prvků.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Tip: Můžete taky přidat popisy ovládacích prvků, které se zobrazí po najetí myší na text nebo obrázky s hypertextovým odkazem.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnější barvy písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text e-mailu by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením, mohli dobře vidět.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Barvoslepým lidem pomáhají rozlišovat mezi barvami černobílá schémata.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte větší velikosti písma (11 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Například pro ně mohou být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtržení. Mezi věty a odstavte vložte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího formátu písma

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Používejte nadpisy a předdefinované styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtení vašich e-mailů s použitím čteček obrazovky, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v aplikaci Outlook.

Uspořádejte třeba informace v e-mailu do malých bloků a přidejte nad ně nadpisy. V ideálním případě bude každá část zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití stylů seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 365 pro Mac

Následující postup popisuje, jak v Office 365 pro Mac přidat alternativní text k vizuálním prvkům e-mailu v Outlooku:

Poznámky: 

 • Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 • Pokud chcete na počítači Mac povolit kliknutí pravým tlačítkem myši, zkontrolujte, že máte v Předvolbách systému vybranou možnost Sekundární kliknutí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Přidání alternativního textu k obrázkům

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek v e-mailu.

 2. Vyberte Upravit... alternativní Text.

  Alternativní Text místní nabídka Upravit Outlooku for Mac

  Vpravo se otevře podokno Alternativní text.

 3. Zadejte jednu nebo dvě věty, které popisují obrázek a jeho kontext.

  Podokno Alternativní text pro přidání alternativního textu k obrázku v Outlooku

Tip: Pokud chcete, aby se při psaní textu kontrolovat pravopis a chybně napsaná slova se rovnou opravovala, klikněte pravým tlačítkem myši na příslušné slovo a vyberte z navrhovaných alternativ.

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům v Office 2016 pro Mac

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří je nevidí.

Tip: Dobrý alternativní text se vyznačuje tím, že přesně vyjadřuje obsah a účel obrázku výstižným a jednoznačným způsobem. Alternativní text by neměl být delší než jedna nebo dvě krátké věty, většinou postačí několik dobře promyšlených vybraných slov. Jako alternativní text neopakujte obsah okolního textu ani nepoužívejte fráze, které odkazují na obrázek, například „obrázek něčeho“ nebo „vyobrazení něčeho“.

Poznámka: Do audiovizuálního obsahu zahrňte kromě alternativního textu i skryté titulky pro neslyšící nebo osoby s horším sluchem.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek.

 2. Vyberte Formát obrázku > Rozložení a vlastnosti.

 3. Vyberte Alternativní text.

 4. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

Snímek obrazovky oblasti alternativního textu v podokně Formát obrázku s popisem vybraného obrázku

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v e-mailu v Outlooku.

Přidání textu hypertextového odkazu a popisů ovládacích prvků

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a pak vyberte Přidat hypertextový odkaz.
  Vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jedná se o text hypertextového odkazu.

 2. V případě potřeby text hypertextového odkazu změňte.

 3. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 4. Vyberte tlačítko Popis a do pole Text popisu zadejte popis.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Snímek obrazovky dialogu Vložit hypertextový odkaz

Použití přístupnějšího formátu písma

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte kartu Zpráva.

 3. Ve skupině Písmo, která obsahuje možnosti pro typ, velikost, styl a barvu písma, vyberte požadované možnosti formátování.

Snímek obrazovky karty Formátování textu

Použití přístupnější barvy písma

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. Vyberte Zpráva > Barva písma.

 3. Vyberte Automatická.

Snímek obrazovky s automatickým nastavením barvy písma

Použití stylů seznamů s odrážkami

Pomocí tlačítka Odrážky vytvářejte seznamy s odrážkami.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Vyberte kartu Zpráva.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Odrážky.

 4. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Snímek obrazovky s dostupnými možnostmi stylu odrážek

Použití uspořádaných seznamů

Pomocí tlačítka Číslování vytvářejte po sobě jdoucí kroky.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Vyberte kartu Zpráva.

 3. Ve skupině Odstavec vyberte tlačítko Číslování.

 4. Zadejte postupné kroky.

Snímek obrazovky dostupných možností stylu číslování

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte Odstavec.

  Otevře se dialogové okno Odstavec s kartou Odsazení a mezery.

 2. V části Mezery vyberte požadované možnosti mezery.

Snímek obrazovky s dialogem Odstavec

Použití záhlaví tabulky

Zadejte řádek záhlaví v tabulce.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do tabulky.

 2. Na kartě Návrh tabulky zaškrtněte políčko Řádek záhlaví.

 3. Zadejte záhlaví sloupců.

Snímek obrazovky se zaškrtávacím políčkem Se záhlavím

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Aplikace pro iOS: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v aplikaci Outlook pro iOS, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Do všech obrázků přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. V e-mailu, který vytváříte, poklepejte na obrázek, a otevřete místní nabídku.

 2. V místní nabídce klepněte na Alternativní text.

 3. Zadejte popis.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

 4. Klepněte na OK a přidejte tak text a zavřete dialog.

Nabídka pro alternativní text pro obrázek v Outlooku pro iOS

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu, který pomůže uživatelům čtečky obrazovky rychle najít v e-mailu odkazy.

 1. V e-mailu, který vytváříte, vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Klepněte na vybraný text a otevřete tak místní nabídku.

 3. V případě potřeby klepejte na konci nabídky na Tlačítko Více , dokud se nezobrazí tlačítko Přidat odkaz. Klepněte na tlačítko Přidat odkaz.

 4. V případě potřeby změňte text hypertextového odkazu v poli Text.

 5. Do pole Odkaz zadejte cílovou adresu URL.

 6. Pokud chcete vložit hypertextový odkaz, klepněte na Tlačítko Hotovo .

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Obrázek nabídky Přidat odkaz

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Aplikace pro Android: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v Outlooku pro Android, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu, který pomůže uživatelům čtečky obrazovky rychle najít v e-mailu odkazy.

 1. V e-mailu, který vytváříte, vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz. Otevře se místní nabídka.

 2. Klepněte na tlačítko PŘIDAT ODKAZ.

 3. Pokud je to potřeba, změňte text hypertextového odkazu v poli Zobrazený text.

 4. Do pole Odkaz zadejte cílovou adresu URL.

 5. Pokud chcete vložit hypertextový odkaz, klepněte na tlačítko ULOŽIT.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Přidejte obrázek nabídky Přidat odkaz.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Aplikace pro Windows 10: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v aplikaci Outlook, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem obrázkům a tabulkám přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Přidání textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text e-mailu by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnější barvy písma

Používejte větší velikosti písma (11 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem snižte zátěž při čtení. Můžou pro ně například být vhodná známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Vyhněte se používání jen velkých písmen a nadbytečné kurzívy nebo podtrhávání. Mezi věty a odstavte vkládejte dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího formátu písma

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtení vašich e-mailů s použitím čteček obrazovky, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v aplikaci Outlook.

Například uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoli Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v e-mailu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných záhlaví a stylů

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití seznamů s odrážkami

Použití seřazených seznamů

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte informace do záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulek

Přidání alternativního textu k vizuálním prvkům a tabulkám

Následující postupy popisují, jak přidat alternativní text k vizuálním prvkům a tabulkám v e-mailu v aplikaci Outlook.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Pro většinu čteček obrazovky, včetně Předčítání, tak zajistíte to nejvhodnější prostředí. Součástí zvukového obsahu a videoobsahu jsou kromě alternativního textu skryté titulky pro neslyšící nebo osoby se zhoršeným sluchem.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte obrázek.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Obrázek a klepněte na něj.

 4. Posuňte se dolů na tlačítko Alternativní text a klepněte na něj.

 5. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

 6. Pokud chcete přidat text a zavřít dialog, klepněte na Hotovo.

Přidejte alternativní text k obrázku.

Přidání alternativního textu k tabulkám

Přidání alternativního textu k tabulkám pomáhá nevidomým čtenářům zjistit, jaké informace obsahuje tabulka.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte tabulku.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Tabulka a klepněte na něj.

 4. Posuňte se dolů na tlačítko Alternativní text a klepněte na něj.

 5. Zadejte popis a název.

  Tip: Nejdůležitější informace zadejte na první řádek. Buďte co nejstručnější.

 6. Pokud chcete přidat text a zavřít dialog, klepněte na Hotovo.

Přidejte k tabulce alternativní text.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů, textů a tabulek

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v e-mailu v aplikaci Outlook.

Přidání textu hypertextového odkazu

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu, který pomůže uživatelům čtečky obrazovky rychle najít v e-mailu odkazy.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Vložit a klepněte na něj.

 4. Posuňte se dolů na tlačítko Odkaz a klepněte na něj.

 5. Pokud je potřeba, změňte text hypertextového odkazu v poli Zobrazený text.

 6. Do pole Adresa zadejte cílovou adresu URL.

 7. Pokud chcete vložit hypertextový odkaz, klepněte na Vložit.

Tip: Pokud název na cílové stránce hypertextového odkazu obsahuje přesný souhrn obsahu stránky, můžete ho použít pro text hypertextového odkazu. Například tento text hypertextového odkazu se shoduje s názvem na cílové stránce: Šablony a motivy pro Office Online.

Přidejte text hypertextového odkazu.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použijte dobře známý typ písma dostatečné velikosti a usnadněte tak čtení vašeho e-mailu lidem s dyslexií nebo slabým zrakem.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte text.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát vyberte požadovaný typ písma, velikost a formátování.

Upravte nastavení písma.

Použití přístupnější barvy písma

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte text.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát přejděte dolů na tlačítko Barva písma a klepnutím na tlačítko > otevřete podnabídku.

 5. V nabídce Barva písma přejděte na možnost Automatická a klepněte na ni.

Změňte nastavení barev písma na automatickou barvu.

Použití předdefinovaných nadpisů a stylů

Předdefinované nadpisy a styly usnadňují čtení e-mailů čtečkami.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v e-mailu, který píšete.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát se posuňte na tlačítko Styly a klepněte na něj.

 5. V nabídce Styly přejděte dolů k možnosti Nadpis 1 nebo Nadpis 2 a klepněte na ni.

Používejte styly a nadpisy.

Použití seznamů s odrážkami

Pokud chcete dát svému textu strukturu, vytvořte seznamy s odrážkami.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v e-mailu, který píšete.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát se posuňte na tlačítko Odrážky a klepněte na něj.

 5. V nabídce Odrážky vyberte požadovaný typ odrážek.

 6. Zadejte text položky s odrážkou. Pokud chcete přidat nový řádek seznamu s odrážkami, klepněte na klávesnici na obrazovce na Enter. Pokud chcete seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu Enter.

Přidejte seznam s odrážkami.

Použití číslovaných seznamů

Uspořádejte si text v seřazených seznamech obsahujících jednotlivé kroky.

 1. Umístěte kurzor do libovolného místa v e-mailu, který píšete.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát se posuňte na tlačítko Číslování a klepněte na něj.

 5. V nabídce Číslování nabídka vyberte požadovaný typ seřazeného seznamu.

 6. Zadejte text číslované položky. Pokud chcete přidat nový řádek číslovaného seznamu, klepněte na klávesnici na obrazovce na Enter. Pokud chcete seznam ukončit, stiskněte dvakrát klávesu Enter.

Přidejte číslovaný seznam.

Úprava volného místa mezi větami a odstavci

Zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. V e-mailu, který píšete, vyberte text.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Formát a klepněte na něj.

 4. V nabídce Formát se posuňte na tlačítko Řádkování a vzdálenost odstavců a klepněte na něj.

 5. V nabídce Řádkování a vzdálenost odstavců vyberte požadovanou možnost pro řádkování a mezery mezi odstavci.

Upravte nastavení mezer.

Použití záhlaví tabulky

Zadejte řádek záhlaví v tabulce.

 1. V e-mailu, který píšete, umístěte kurzor do libovolného místa v tabulce.

 2. Klepnutím na tlačítko ... (Další možnosti) otevřete pás karet s možnostmi pro úpravy v dolní části obrazovky.

 3. Posuňte se dolů na tlačítko Tabulka a klepněte na něj.

 4. V nabídce Tabulka se posuňte na tlačítko Možnosti stylů a klepněte na něj.

 5. V nabídce Možnosti stylů vyberte možnost Řádek záhlaví.

 6. Zadejte záhlaví sloupců.

Přidejte řádek záhlaví do tabulky.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Web: Doporučené postupy pro zpřístupnění e-mailů v Outlooku

Následující tabulka obsahuje klíčové doporučené postupy pro vytváření takových e-mailů v aplikaci Outlook, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nemůžou obrazovku vidět, pochopit důležitý obsah obrázků a dalších vizuálních prvků.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte tento text v dokumentu. V alternativním textu popište stručně obrázek, zmiňte text na obrázku a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem Klikněte sem zahrňte celý název cílové stránky.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby barvoslepí uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí. U nadpisů zvažte přidání tučného písma nebo použití většího písma.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití přístupnější barvy písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text e-mailu by měl být čitelný v režimu Vysoký kontrast tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte větší velikosti písma (11 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Lidé s dyslexií říkají, že když vidí text, na stránce jim „splývá“ (jeden řádek textu se tlačí do řádku pod ním). Text se jim často spojuje nebo ohýbá.

Pro osoby s dyslexií nebo horším zrakem je vhodné snížit zátěž při čtení. Můžou pro ně být vhodná například známá bezpatková písma, jako je Arial nebo Calibri. Nepoužívejte velká písmena a příliš často kurzívu nebo podtržení. Mezi větami a odstavci by měl být dostatek volného místa.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste zachovali pořadí ovládacích prvků a usnadnili čtení vašich e-mailů s použitím čteček obrazovky, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v aplikaci Outlook.

Například uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoli Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v e-mailu uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití seznamů s odrážkami

Použití seřazených seznamů

Použijte tabulky s jednoduchou strukturou.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Vložení jednoduché tabulky

Kontrola problémů s přístupností u e-mailů

Při psaní e-mailu kontaktu, který dává přednost přístupnému obsahu, se vám zobrazí upozornění na tuto skutečnost a odkaz na Kontrolu přístupnosti. Můžete rychle zkontrolovat možné problémy s přístupností v e-mailu, opravit je a zajistit tak, že si váš kontakt bude moct snadno e-mail přečíst s použitím čtečky obrazovky.

Kontrola problémů s přístupností u e-mailů

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte k obrázkům, jako jsou snímky obrazovky a obyčejné obrázky, alternativní text. Čtečka obrazovky pak může popsat obrázky uživatelům, kteří obrázky nevidí.

Poznámka: Doporučujeme vkládat text jenom do pole popisu a název nechat prázdný. Zajistíte tak optimální možnost použití většiny čteček obrazovky, včetně Předčítání.

 1. Při psaní e-mailu, klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek. Zobrazí se místní nabídka.

 2. V nabídce vyberte Vložit alternativní text.

 3. Zadejte popis (a název).

Přidejte alternativní text k obrázkům v Outlooku na webu.

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy, text a tabulky v e-mailu v aplikaci Outlook.

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu

Místo toho, aby se adresa URL zobrazila jako text odkazu, zadejte text hypertextového odkazu, který bude dávat smysl.

 1. Při psaní e-mailu napište do textu zprávy text odkazu.

 2. Vyberte text odkazu a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+K. Otevře se dialog Vložit hypertextový odkaz.

 3. Do pole adresy zadejte cílovou adresu URL.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použijte dobře známý typ písma dostatečné velikosti a usnadněte tak čtení vašeho e-mailu lidem s dyslexií nebo slabým zrakem.

 1. Vyberte text.

 2. Pokud chcete změnit typ písma, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+F.

 3. V nabídce Písmo vyberte požadovaný typ písma.

  Změňte typ písma v Outlooku pro web.

 4. Pokud chcete změnit velikost písma, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+S.

 5. V nabídce Velikost písma vyberte požadovanou velikost.

  Změňte velikost písma v Outlooku na webu.

Použití přístupnější barvy písma

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte černou barvu písma.

 1. Vyberte text.

 2. Stiskněte Ctrl+Shift+C.

 3. V nabídce Barva písma vyberte požadovanou barvu.

Upravte barvu písma v Outlooku na webu.

Použití seznamů s odrážkami

Pokud chcete dát svému textu strukturu, vytvořte seznamy s odrážkami.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Odrážky.

  Přidejte seznam s odrážkami v Outlooku na webu.

 3. Do seznamu s odrážkami zadejte jednotlivé položky odrážek.

Použití číslovaných seznamů

Uspořádejte si text v seřazených seznamech obsahujících jednotlivé kroky.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Číslování.

  Přidejte číslovaný seznam v Outlooku na webu.

 3. Do seznamu zadejte jednotlivé číslované položky.

Vložení jednoduché tabulky

Když přidáte tabulky do tabulek nebo ponecháte buňky prázdné, může být těžké číst e-maily s použitím čtečky obrazovky. Zvažte, jestli by nebylo vhodné použít jednoduché tabulky, které usnadňují zjištění tabulek, řádků a sloupců čtečkami obrazovky.

 1. Umístěte kurzor kamkoli do e-mailu.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na ikonu Vložit tabulku.

 3. V mřížce Vložit tabulku zvýrazněte oblast řádků a sloupců, které se mají přidat, a pak klikněte na oblast a vyberte ji tak a přidejte.

Přidejte jednoduchou tabulku v Outlooku na webu.

Kontrola problémů s přístupností u e-mailů

V aplikaci Outlook Web App si můžou uživatelé vyžádat přístupný obsah. Když přidáte takového uživatele jako příjemce e-mailu, zobrazí se vám oznámení, že tento uživatel preferuje přístupný obsah, a odkaz na kontrolu přístupnosti. Pokud tato kontrola najde v e-mailu nějaké problémy s přístupností, zobrazí se jejich seznam a také pokyny, jak tyto problémy vyřešit.

 1. Po napsání e-mailu vyberte odkaz Zkontrolovat problémy s přístupností nad polem textu zprávy.

  Aby se vám zobrazil odkaz Zkontrolovat problémy s přístupností, budete možná muset kliknout na ikonu Další akce.

 2. Otevře se Kontrola přístupnosti a zobrazí se problémy s přístupností (pokud budou existovat).

 3. Podívejte se na seznam, zkontrolujte obsah e-mailu a v Kontrole přístupnosti klikněte na tlačítko Znovu zkontrolovat.

 4. Tento postup opakujte, dokud se budou vyskytovat nějaké problémy, a pak e-mail pošlete.

Zkontrolujte možné problémy s přístupností v e-mailech v Outlooku na webu.

Viz také

Pravidla pro kontrolu přístupnosti

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Zpřístupnit dokumenty aplikace Excel pro osoby s postižením

Zpřístupnění prezentace aplikace PowerPoint pro osoby s postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×