Uskutečnění a příjem telefonních konferenčních hovorů

Telefonní konferenční hovory lze ze seznamu kontaktů aplikace Office Communicator 2007 R2 zahájit zvolením několika kontaktů nebo skupiny. Konferenci můžete zahájit také z telefonické konverzace nebo z audiovizuální konverzace mezi dvěma lidmi tak, že ke konverzaci jednoduše pozvete další osobu.

Co chcete provést?

Uskutečnění konferenčního hovoru

Pozvání ostatních uživatelů ke konferenčnímu hovoru

Odeslání rychlé zprávy během konferenčního hovoru

Přidání videa ke konferenčnímu hovoru

Nastavení sdílení plochy pro konferenční hovor

Připojení ke konferenčnímu hovoru

Odmítnutí konferenčního hovoru

Dočasné nastavení stavu telefonu na hodnotu Nerušit z pozvánky ke konferenčnímu hovoru

Uskutečnění konferenčního hovoru

 1. V seznamu kontaktů aplikace Communicator proveďte některou z následujících akcí:

  • Vyberte několik kontaktů, které chcete pozvat na konferenci. (Podržte klávesu CTRL a klikněte na kontakty.) Pravým tlačítkem myši klikněte na poslední kontakt a přejděte na možnost Zahájit konferenční volání.

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu kontaktů a pak přejděte na možnost Zahájit konferenční volání.

 2. Klikněte na některou z následujících možností:

  • Při zahájení konference použít     Kliknutím na položku Communicator spustíte konferenci ze svého výchozího telefonního zařízení USB nebo z počítače (máte-li náhlavní soupravu nebo reproduktory a mikrofon) a uskutečníte volání VoIP osobám pozvaným ke konferenci.

  • Při zahájení konference zavolat na číslo     Kliknutím na telefonní číslo označte číslo, na které aplikace Communicator zavolá při zahájení konference. Po přijetí hovoru vás aplikace připojí ke konferenci. Aplikace Communicator také volání propojí k osobám pozvaným na konferenci. Můžete zadat také nové telefonní číslo, ze kterého se chcete ke konferenci připojit.

V okně Konverzace aplikace Office Communicator se u každého kontaktu, který je zavolán a pozván do konference, zobrazí stav Pozvání. Pokud kontakt hovor přijme a připojí se ke konferenci, vpravo od jeho jména se zobrazí indikátor telefonu.

Začátek stránky

Pozvání ostatních uživatelů ke konferenčnímu hovoru

Během konferenčního hovoru můžete k hovoru snadno pozvat další účastníky. Můžete pozvat kontakt ze seznamu kontaktů aplikace Communicator nebo můžete zavolat na telefonní číslo mimo organizaci.

Postup pozvání jiných uživatelů ke konferenčnímu hovoru

 • Chcete-li pozvat kontakt, klikněte na tlačítko Pozvat a potom v zobrazeném seznamu zvolte požadovaný kontakt.

 • Chcete-li volat kontakt pomocí aplikace Communicator nebo jednoho z jeho zveřejněných telefonních čísel, klikněte na tlačítko Pozvat, klikněte na šipku vedle tlačítka Volat příslušného kontaktu a potom vyberte možnost Volání aplikace Communicator nebo vyberte telefonní číslo.

 • Chcete-li volat někomu v organizaci nebo mimo ni, klikněte na šipku vedle tlačítka Pozvat a potom klikněte na tlačítko Pozvat telefonem. Do pole Pozvat někoho telefonem zadejte požadované telefonní číslo a potom klikněte na tlačítko Volat.

 • Chcete-li e-mailem pozvat někoho mimo vaši organizaci, klikněte na šipku vedle tlačítka Pozvat a potom klikněte na tlačítko Pozvat e-mailem. Otevře se e-mailová zpráva v aplikaci Microsoft Outlook. (Pokud nemáte aplikaci Outlook, můžete do vámi používaného e-mailového programu zkopírovat požadovaný text pozvánky.) Odešlete e-mail zvané osobě, která se ke konverzaci bude moci připojit kliknutím na následující odkazy v e-mailu:

  • Připojit se pomocí aplikace Communicator     Pokud má pozvaný nainstalovanou aplikaci Communicator, tato aplikace se spustí a připojí ke konferenčnímu hovoru.

  • Připojit pomocí webového prohlížeče     Tato možnost otevře konverzaci ve webovém prohlížeči. V okně Konverzace může pozvaný kliknout na možnost Připojit se z a potom zadat typ telefonního čísla do pole Přijmout volání zavoláním na.

Začátek stránky

Odeslání rychlé zprávy během konferenčního hovoru

Během konferenčního hovoru můžete odeslat rychlou zprávu všem jeho účastníkům nebo jednotlivým účastníkům.

Postup odeslání rychlé zprávy během konferenčního hovoru

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odeslat rychlou zprávu všem účastníkům hovoru, klikněte na tlačítko Zobrazit oblast rychlých zpráv, zadejte do příslušného pole zprávu a pak stiskněte klávesu ENTER.

  • Chcete-li odeslat rychlou zprávu konkrétnímu účastníkovi hovoru, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho jméno v seznamu účastníků, vyberte příkaz Odeslat rychlou zprávu, zadejte do příslušného pole zprávu a pak stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Přidání videa ke konferenčnímu hovoru

Máte-li k počítači připojenou webovou kameru, můžete ke konferenčnímu hovoru přidat video. Přidáte-li video, účastníkům hovoru se v okně Konverzace aplikace Communicator zobrazí upozornění Připojit se k audiovizuální konferenci. Pokud účastníci kliknou na upozornění a připojí se, okno Konverzace se rozbalí a zobrazí se v něm videokanál.

Postup přidání videa ke konferenčnímu hovoru

 • V okně Konverzace aplikace Communicator klikněte na tlačítko Spustit audiovizuální konferenční volání.

Začátek stránky

Nastavení sdílení plochy pro konferenční hovor

Pokud se ostatní účastníci konference připojili pomocí aplikace Communicator nebo webového prohlížeče, můžete s nimi sdílet plochu. S účastníky můžete sdílet také ovládání vaší klávesnice a myši.

Postup zahájení sdílení plochy

 • Klikněte na tlačítko Sdílení a pak klikněte na možnost Sdílet plochu. Ostatním účastníkům se zobrazí zpráva Kliknutím přijměte pozvání do relace sdílení.

Postup sdílení ovládání s účastníkem

 • Klikněte na šipku dolů vedle možnosti Ovládání: <vaše jméno> a potom v části Sdílet řízení klikněte na jméno účastníka.

Postup povolení sdílení ovládání účastníky

 • Klikněte na možnost Sdílet řízení se všemi účastníky. Kdokoli z účastníků nyní může kliknout na možnost Požádat o řízení a začít ovládat vaši klávesnici a myš.

Začátek stránky

Připojení ke konferenčnímu hovoru

Když uskutečníte konferenční hovor, příjemcům se zobrazí upozornění o konferenčním hovoru.

Postup připojení se ke konferenčnímu hovoru

 • Klikněte na levé podokno upozornění o pozvání ke konferenci.

Ke konferenčnímu hovoru se můžete připojit z dalšího telefonu. Místo z počítače nebo stolního telefonu se můžete chtít připojit například z mobilního telefonu.

Postup připojení ke konferenčnímu hovoru z jiného telefonu

 • V upozornění na pozvání ke konferenčnímu hovoru klikněte na možnost Připojit se z a pak vyberte telefon, ze kterého se ke konferenci chcete připojit. Aplikace Communicator na toto telefonní číslo zavolá a po přijetí hovoru vás pomocí daného čísla připojí ke konferenci.

Začátek stránky

Odmítnutí konferenčního hovoru

Pokud konferenční hovor odmítnete, osobě, která konferenční hovor uskutečnila, se v okně Konverzace aplikace Communicator zobrazí stav Nedostupný.

Postup odmítnutí konferenčního hovoru

 • Klikněte na levé podokno upozornění o pozvání ke konferenci.

Začátek stránky

Dočasné nastavení stavu telefonu na hodnotu Nerušit z pozvánky ke konferenčnímu hovoru

Obdržíte-li upozornění o pozvání ke konferenčnímu hovoru, můžete kliknutím na tlačítko Nerušit dočasně změnit svůj stav na hodnotu Nerušit.

Postup dočasného nastavení stavu telefonu na hodnotu Nerušit z upozornění o pozvání ke konferenčnímu hovoru

 • V upozornění na pozvání do konferenčního hovoru klikněte na tlačítko Přesměrovat a poté klikněte na možnost Nastavit na hodnotu Nerušit.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×