Uskutečnění a příjem hlasových volání

Tato část popisuje, jak lze prostřednictvím aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2 uskutečňovat a přijímat hlasová volání.

Co chcete provést?Uskutečnění volání

Uskutečnění hlasového volání jedním kliknutím

Volání dalšího čísla kontaktu

Zadání nového čísla

Uskutečnění konferenčního volání

Přidání tématu nebo označení Vysoká důležitost k volání

Přímé připojení do hlasové schránky kontaktu

Přijetí volání

Přesměrování volání na další číslo nebo na hlasovou poštu

Odpověď pomocí rychlé zprávy

Nastavení stavu na hodnotu Nerušit po obdržení hovoru

Odmítnutí hovoru

Uskutečnění hlasového volání jedním kliknutím

Každý kontakt v seznamu kontaktů má výchozí číslo, na které můžete volat kliknutím na tlačítko Volat napravo od kontaktu. Výchozí číslo kontaktu lze zjistit dvěma způsoby:

 • Pokud jste kontakt volali již někdy v minulosti, výchozím číslem je poslední použité číslo.

 • Pokud jste kontakt v minulosti nikdy nevolali, výchozí číslo tohoto kontaktu je určeno konfigurací telefonního systému v organizaci. Obvykle je výchozím číslem kontaktu číslo do zaměstnání nebo číslo volání aplikace Communicator (pomocí technologie VoIP).

Postup uskutečnění hlasového volání jedním kliknutím

 • V seznamu kontaktů klikněte na tlačítko Volat napravo od kontaktu, kterému chcete volat. Chcete-li před voláním zjistit, jaké číslo bude voláno, ukažte na tlačítko Volat a potom malý okamžik počkejte, než se zobrazí popisek.

Začátek stránky

Volání dalšího čísla kontaktu

Uživatelé aplikace Communicator mohou zveřejnit volitelná telefonní čísla a poskytnutím úrovní přístupu Tým nebo Osobní umožnit zobrazení těchto čísel jiným uživatelům.

Postup volání dalšího čísla nebo zařízení

 1. V seznamu kontaktů klikněte na šipku Volat napravo od kontaktu, kterému chcete volat.

 2. Klikněte na požadované jméno či číslo nebo zadejte nové číslo.

Začátek stránky

Zadání nového čísla

Kromě použití funkce volání jedním kliknutím a šipky Volat můžete požadované číslo zadat do pole Hledat.

Postup volání nového čísla

 1. V hlavním okně aplikace Office Communicator zadejte do pole Hledat požadované telefonní číslo. Pokyny týkající se formátu pro zadávání nového čísla naleznete v tématu Úprava telefonního čísla.

 2. V podokně Výsledky hledání klikněte na tlačítko Volat napravo od zadaného telefonního čísla.

Začátek stránky

Uskutečnění konferenčního volání

Pomocí aplikace Communicator můžete uskutečňovat konferenční volání bez účasti poskytovatele telefonní konferenční služby.

 1. V seznamu kontaktů přidržte klávesu CTRL a vyberte kontakty, které chcete pozvat k hlasovému volání.

 2. Jakmile označíte poslední kontakt, který k volání chcete pozvat, klikněte na něj pravým tlačítkem myši, potom klikněte na možnost Zahájit konferenční volání a dále vyberte číslo, pomocí kterého chcete konferenční volání zahájit. Po vybrání čísla nebo zařízení proběhne zahájení konference a pozvání účastníků k hovoru. Otevře se okno Konverzace, v němž budete zobrazeni jako vedoucí konference. Toto okno také zobrazí stav každého účastníka konferenčního volání.

Začátek stránky

Přidání tématu nebo označení Vysoká důležitost k volání

Postup přidání tématu nebo označení důležitosti před voláním

 1. V seznamu kontaktů klikněte na šipku Volat napravo od kontaktu, kterému chcete volat.

 2. V poli Téma konverzace zadejte požadované téma.

 3. Chcete-li hovor označit jako důležitý, klikněte na tlačítko Vysoká důležitost napravo od tématu konverzace.

Postup přidání tématu nebo označení důležitosti během volání

 • V okně Konverzace napravo od tlačítka Odeslat soubor klikněte na šipku Zobrazit další možnosti a potom podle potřeby klikněte na příslušné položky Změnit téma konverzace nebo Vysoká důležitost.

Přímé připojení do hlasové schránky kontaktu

Pomocí aplikace Office Communicator 2007 R2 se můžete připojit přímo k hlasové schránce kontaktu, aniž by hovor nejprve vyzváněl na zařízení dané osoby. Vy i kontakt musíte mít k dispozici aplikaci Communicator 2007 R2.

Postup připojení do hlasové schránky kontaktu

 1. V seznamu kontaktů klikněte na šipku Volat napravo od kontaktu, kterému chcete volat.

 2. Klikněte na položku Hlasová pošta.

Začátek stránky

Přijetí volání

 • Chcete-li přijmout hovor, klikněte na jméno kontaktu v upozornění na hovor, které se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.

Začátek stránky

Přesměrování volání na další číslo nebo na hlasovou poštu

 • Chcete-li přesměrovat volání, klikněte na šipku Přesměrovat v upozornění na hovor a poté vyberte další číslo nebo funkci Hlasová pošta.

Začátek stránky

Odpověď pomocí rychlé zprávy

Může nastat situace, kdy hlasový hovor není možné přijmout, ačkoli s volajícím chcete komunikovat. Můžete například být na neplánové schůzce nebo vést důležitou konverzaci se spolupracovníkem. V těchto případech je možné na hovor odpovědět rychlou zprávou, pomocí které volajícímu sdělíte, že zavoláte zpět nebo že budete dostupní později.

 • Chcete-li na zvukový hovor odpovědět rychlou zprávou, klikněte na šipku Přesměrovat a potom na příkaz Odpovědět rychlou zprávou. Napište zprávu a klikněte na tlačítko Odeslat, případně stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Nastavení stavu na hodnotu Nerušit po obdržení hovoru

Může se stát, že máte nastaven stav K dispozici, ale ve skutečnosti jste na neplánované schůzce nebo máte důležitou konverzaci se spolupracovníkem. Pokud v této situaci nechcete být vyrušováni, můžete při obdržení upozornění na hovor nastavit svůj stav na hodnotu Nerušit.

 • V upozornění na hovor klikněte na šipku Přesměrovat a poté klikněte na možnost Nastavit na hodnotu Nerušit. Nový stav bude zobrazen až do začátku další hodiny.

Začátek stránky

Odmítnutí hovoru

 • Chcete-li hlasový hovor odmítnout, klikněte v upozornění na hovor na tlačítko Zavřít. Pokud je povolena hlasová pošta, hovor na ni bude přesměrován.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×