Office
Přihlásit se
Určení počtu výskytů hodnoty

Určení počtu výskytů hodnoty

Předpokládejme, že chcete zjistit, kolikrát se určitý text nebo číselná hodnota vyskytuje v oblasti buněk. Třeba:

 • Pokud oblast dat, například A2:D20, obsahuje číselné hodnoty 5, 6, 7 a 6, vyskytuje se číslo 6 dvakrát.

 • Pokud sloupec obsahuje příjmení Novák, Veselý, Veselý a Veselý, opakuje se příjmení Veselý třikrát.

Poznámka: Snímky obrazovky v tomto tématu pochází z Excelu 2016. Obrazovka se může v různých verzích Excelu lišit, ale funkce zůstávají stejné.

Existuje několik způsobů, jak určit počet výskytů hodnoty.

Určení počtu výskytů jedné hodnoty pomocí funkce COUNTIF

Funkce COUNTIF slouží k určení počtu výskytů konkrétní hodnoty v oblasti buněk.

COUNTIF – příklady funkce

Další informace najdete v tématu Funkce COUNTIF.

Určení počtu podle více kritérií pomocí funkce COUNTIFS

Funkce COUNTIFS se podobá funkci COUNTIF, až na jeden zásadní rozdíl: funkce COUNTIFS umožňuje použít kritéria u buněk ve více oblastech a spočítá, kolikrát jsou splněná všechna kritéria. S funkcí COUNTIFS se dá použít až 127 dvojic oblast/kritérium.

Syntaxe funkce COUNTIFS:

COUNTIFS(oblast_kritérií1, kritérium1, [oblast_kritérií2, kritérium2],…)

Podívejte se na následující příklad:

COUNTIFS – příklad funkce

Další informace o určení počtu výskytů splnění více kritérií ve více oblastech pomocí této funkce najdete v tématu Funkce COUNTIFS.

Určení počtu výskytů podle kritéria pomocí funkcí POČET a KDYŽ

Předpokládejme, že potřebujete určit, kolik prodejců prodalo konkrétní výrobek v určité oblasti, nebo chcete vědět, kolik měl konkrétní prodejce obchodů přesahujících určitou hodnotu. K tomu můžete použít funkce KDYŽ a POČET. Nejdřív pomocí funkce KDYŽ otestujte podmínku, a pokud funkce KDYŽ vrátí výsledek Pravda, pak pomocí funkce POČET spočítejte buňky.

Poznámky: 

 • Vzorce v tomto příkladu je třeba zadat jako maticové vzorce. Pokud jste tento sešit otevřeli v Excelu pro Windows nebo Excelu 2016 pro Mac a chcete vzorec změnit nebo vytvořit podobný vzorec, stiskněte klávesu F2 a potom kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter, aby vzorec vrátil očekávané výsledky. Ve starších verzích Excelu pro Mac použijte klávesovou zkratku PŘÍKAZ +Shift+Enter.

 • Aby tyto vzorce v příkladu fungovaly, musí být druhým argumentem funkce KDYŽ číslo.

Příklady vnořených funkcí POČET a KDYŽ

Další informace o těchto funkcích najdete v tématech věnovaných funkci POČET a funkci KDYŽ.

Určení počtu výskytů více textových nebo číselných hodnot pomocí funkcí SUMA a KDYŽ

V následujících příkladech jsou společně použité funkce KDYŽ a SUMA. Funkce KDYŽ nejdřív otestuje hodnoty v některých buňkách, a pokud se vrátí výsledek Pravda, funkce SUMA u těchto hodnot, které úspěšně prošly testem, spočítá součet.

Příklad 1

Příklad 1: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Uvedená funkce říká, že když oblast C2:C7 obsahuje hodnoty Novák a Veselý, měla by funkce SUMA zobrazit součet záznamů, v nichž je podmínka splněná. V zadané oblasti vzorec vyhledá tři záznamy pro hodnotu Novák a jeden záznam pro hodnotu Veselý a zobrazí 4.

Příklad 2

Příklad 2: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Uvedená funkce říká, že když oblast D2:D7 obsahuje hodnoty menší než 9 000 Kč nebo větší než 19 000 Kč, měla by funkce SUMA zobrazit součet všech příslušných záznamů, v nichž je podmínka splněná. Vzorec vyhledá dva záznamy D3 a D5 s hodnotami menšími než 9 000 Kč a potom záznamy D4 a D6 s hodnotami většími než 19 000 Kč a zobrazí 4.

Příklad 3

Příklad 3: funkce SUMA a KDYŽ vnořená ve vzorci

Uvedená funkce říká, že když oblast D2:D7 obsahuje faktury pro firmu Novák za méně než 9 000 Kč, měla by funkce SUMA zobrazit součet záznamů, v nichž je podmínka splněná. Vzorec zjistí, že podmínku splňuje buňka C6, a zobrazí 1.

Poznámka: Vzorce v tomto příkladu musí být zadané jako maticové. To znamená, že stisknete klávesu F2 a potom kombinaci kláves Ctrl+Shift+Enter. Ve starších verzích Excelu pro Mac použijte klávesovou zkratku PŘÍKAZ +Shift+Enter.

Určení počtu výskytů více hodnot pomocí kontingenční tabulky

Pro zobrazení celkových součtů a počtu výskytů jedinečných hodnot můžete použít kontingenční tabulku. Kontingenční tabulka představuje interaktivní způsob rychlého shrnutí velkých objemů dat. Pomocí kontingenční tabulky můžete rozbalovat a sbalovat úrovně dat, abyste se mohli zaměřit na výsledky a přejít k podrobnostem souhrnných dat, která vás zajímají. Kromě toho můžete přesunovat řádky do sloupců a sloupce do řádků, abyste zjistili, kolikrát se určitá hodnota vyskytuje v kontingenční tabulce. Podívejme se na vzorový scénář tabulky Prodej, ve které můžete spočítat, kolik hodnot pro prodej existuje pro Golf a Tenis v konkrétních čtvrtletích.

 1. Do excelové tabulky zadejte následující data.

  Ukázková data pro kontingenční tabulku
 2. Vyberte A2:C8.

 3. Klikněte na Vložení > Kontingenční tabulka.

 4. V dialogovém okně Vytvořit kontingenční tabulku klikněte na Vybrat tabulku či oblast, potom na Nový list a nakonec klikněte na OK.

  Na novém listu se vytvoří prázdná kontingenční tabulka.

 5. V podokně polí kontingenční tabulky proveďte toto:

  1. Přetáhněte Sport do oblasti Řádky.

  2. Přetáhněte Čtvrtletí do oblasti Sloupce.

  3. Přetáhněte Prodeje do oblasti Hodnoty.

  4. Zopakujte krok C.

   Název pole se zobrazí jako SoučetProdeje2 jak v kontingenční tabulce, tak i v oblasti Hodnoty.

   V tuto chvíli vypadá podokno polí kontingenční tabulky takto:

   Pole kontingenční tabulky
  5. V oblasti Hodnoty klikněte na rozevírací seznam vedle položky SoučetProdeje2 a vyberte Nastavení polí hodnot.

  6. V dialogu Nastavení polí hodnot udělejte toto:

   1. V oddílu Kritéria pro shrnutí hodnot pole vyberte Počet.

   2. V poli Vlastní název změňte název na Počet.

    Dialogové okno Nastavení polí hodnot
   3. Klikněte na tlačítko OK.

  V kontingenční tabulce se spolu s údaji o prodeji zobrazí také počet záznamů pro Golf a Tenis ve 3. a 4. čtvrtletí.

  Kontingenční tabulka

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k Excelu?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy v Excelu

Statistické funkce (referenční přehled)

Matematické a trigonometrické funkce (referenční přehled)

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×