Umožňuje zkoumat a procházet projektu pomocí čtečky obrazovky

Umožňuje zkoumat a procházet projektu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Project 2016 obsahuje funkce přístupnosti, které usnadňují uživatelům s omezenými pohybovými schopnostmi či zhoršenými zrakovými schopnostmi, popř. jinými omezeními, vytváření a správu dat projektu. Více informací o nastavení a funkcích přístupnosti specifických pro danou platformu najdete v části Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Projectu 2016.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Seznámení s rozložením Projectu 2016

Když otevřete Project 2016, nalevo od názvu souboru v horní části obrazovky se nachází název typu aktuálního zobrazení. Project 2016 se obvykle otevře v zobrazení Ganttův diagram.

V pravém horním rohu jsou ovládací tlačítka aplikace, například MinimalizovatZavřít. Ve výchozím nastavení je vlevo nahoře na obrazovce panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, například Uložit, ZpětZnovu.

Pod tímto panelem nástrojů se nachází pás karet. Obsahuje následující karty:

 • Soubor

 • Úkol

 • Zdroj

 • Sestava

 • Projekt

 • Zobrazení

 • Formát

Pod kartami se nachází pás karet. Po výběru karty se zobrazí pás karet specifický pro danou kartu, který obsahuje možnosti uspořádané do skupin. Například po výběru karty Zobrazení se zobrazí pás karet, který umožňuje výběr různých možností pro zobrazení dat v souboru.

Napravo od karet se nachází vyhledávací textové pole Řekněte mi. Zcela vpravo jsou tlačítko pro odeslání názoru Chcete pomoct vylepšit Office a tlačítka Obnovit okno a Zavřít okno.

Obsah tvořený daty projektu se zobrazuje pod pásem karet a zabírá většinu okna.

V dolní části okna je přizpůsobitelný stavový řádek, který obsahuje informace o stavu, vybraná tlačítka pro rychlý přístup, například pro přechody na jiná zobrazení, a posuvník lupy.

Navigace pomocí klávesnice

K navigaci v aplikaci Project 2016 a k cyklickému procházení prvků obrazovky slouží následující klávesové zkratky:

 • Pokud se chcete posunout dopředu, stiskněte klávesu Tab. Pokud se chcete posunout dozadu, stiskněte klávesy Shift+Tab.

 • Položku vyberete stisknutím klávesy Enter.

 • Pokud chcete rozbalit podnabídku nebo seznam, stiskněte klávesy Alt+Šipka dolů.

 • Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

 • Pokud chcete provést výběr v seznamu, stiskněte Enter.

 • Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Používání funkce Řekněte mi

Pokud chcete rychle najít příkaz, použijte příkaz Řekněte mi. Víc o funkci Řekněte mi se dozvíte v tomto videu: Používání funkce Řekněte mi k rychlým akcím se čtečkou obrazovky a klávesnicí.

Pokud chcete najít příkaz pomocí funkce Řekněte mi, postupujte takto:

 1. Vyberte buňku nebo oblast buněk, na kterých chcete provést akci.

 2. Přeskočte do pole Řekněte mi stisknutím kláves Alt+Q.

 3. Zadejte požadovaný příkaz. Můžete například zadat „odrážky“.

 4. Pomocí klávesy Šipka dolů si projděte výsledky. Stisknutím Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření nového projektu v Projectu 2016

Použití čtečky obrazovky pro práci se zobrazeními v Projectu 2016

Použití čtečky obrazovky k revizi nebo úpravám existujícího projektu v Projectu 2016

Klávesové zkratky pro Project 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Umožňuje Project Online pomocí klávesnice a Předčítání, předdefinované čtečka obrazovky Windows umožňuje zkoumat a procházet prvky obrazovky a zobrazení.

Project Online je webová nástroj pro správu více projektů, sledování průběhu, a musí vyrovnávání zdrojů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku klávesové zkratky v Projectu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Kompletní průvodce Předčítáním.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Pokud používáte Project Online, doporučujeme použít Microsoft Edge jako webový prohlížeč. Protože Project Online běží ve webovém prohlížeči, se liší od těch v desktopové aplikaci klávesové zkratky. Například použijete kombinaci kláves Ctrl + F6 místo F6 pro přechod a příkazy. Navíc běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl + O (Otevřít), použijte Project Online webového prohlížeče.

V tomto tématu

Cyklické přemísťování prostřednictvím a uvnitř prvků na hlavní obrazovce

Pokud chcete cyklicky procházet a uvnitř prvky obrazovky Project Online, stisknutím klávesy (předáte) klávesy Tab nebo Shift + Tab (dál). Vyberte nějakou položku v prvku, stiskněte klávesu Enter.

Fokusu prochází tyto prvky:

 • Oblast hlavního obsahu uprostřed obrazovky. Obsah, závisí na vybrané zobrazení. Oblast obsahuje hlavní datové projekty v tabulce.

 • Na panelu vodorovné aplikace v horní části obrazovky. Uslyšíte: "Spouštěč aplikací, položka nabídky." Máte přístup, například aplikaci oznámení, nastavení a Nápověda.

 • Vodorovného posuvníku. Předčítání oznamuje název aktuální karty. Můžete také stisknout kombinaci kláves Ctrl + F6 přejděte přímo na kartě. Jsou dostupné karty závisí na zobrazení a výběr na oblast hlavního obsahu. Z panelu s oušky můžete aktivovat pás karet, která obsahuje možnosti úprav aktuálního výběru. Pokud chcete aktivovat pás karet, stiskněte klávesu Enter na kartě.

 • Vodorovné pás karet (při aktivaci) pod panelu aplikace. Po aktivaci pásu karet fokus přesune do prvního povolené tlačítka a Předčítání oznamuje na tlačítko. Tlačítko nabídky rozbalíte stisknutím kombinace kláves Ctrl + mezerník. Tlačítko nabídky sbalit, stisknutím klávesy Esc. Dostupné možnosti závisejí na vybrané karty.

 • Vodorovné záhlaví řádku. Uslyšíte: "Project web app." V řádku záhlaví se dostanete do vyhledávacího textového pole a zobrazení Domů.

 • Svislý navigačním panelu na levém okraji obrazovky. Uslyšíte: "Projekty." Pokud je vybrána zobrazení, uslyšíte název zobrazení a za ním uveďte "Momentálně vybraný." Když zobrazení není zaškrtnuté, uslyšíte název zobrazení a za ním uveďte "Odkaz." Na navigačním panelu můžete vybrat zobrazení, které budete potřebovat, například úkolů nebo zdrojů. Můžete také upravit dostupné navigačních odkazů nebo přidat nové odkazy.

Přejděte hlavní zobrazení

Pokud chcete přejít do zobrazení Project Online, stisknutím klávesy (předáte) klávesy Tab nebo Shift + Tab (dál). Hlavní zobrazení s daty, zejména v tabulkách. Při zadávání tabulky Předčítání oznamuje tabulku a její podrobnosti. Při procházení v tabulce, uslyšíte obsah buňky.

Project Online obsahuje následující hlavní zobrazení: Domů, Centrum projektů, schválení, úkoly, zdroje a sestavy.

Výchozí zobrazení

Při prvním přihlášení k Project Online, který má v zobrazení Domů. V zobrazení Domů dostanete hlavních funkcí aplikace. Pokud jste novými uživateli aplikace, můžete další informace o funkcích aplikace nebo přejděte rovnou na vytvářet nebo importovat projekty. Můžete taky přejít probíhajících projektů, schválení a úkoly.

Procházení zobrazení Domů Předčítání oznamuje klávesové zkratky pro hlavních funkcí dostupnou v zobrazení. Uslyšíte, například "vytvořte nebo importujte projekty" nebo "Úkoly" následovaný počet nových úkolů.

Návrat do zobrazení pro domácnosti z některého z jiných zobrazeních, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "aplikace Project web app, link," a stiskněte klávesu Enter.

Zobrazení Centra projektů

Zobrazení Centra projektů obsahuje seznam všech projektů, které se dostanete do tabulky. Můžete vybrat projektu a pokračovat v úpravách plánu projektu nebo podrobnosti.

Zobrazení centra schválení

Schválení Centrum seřadíte všechna schválení časového rozvrhu pro revize v tabulce. Můžete vybrat položky v tabulce a pokračujte schválení nebo odmítnutí časového rozvrhu.

Zobrazení úkolů

Zobrazení úkoly obsahuje úkoly projektu v tabulce. Můžete vybrat úkolu a upravit podrobnosti úkolu.

Centrum zdrojů zobrazení

Centrum zdrojů zobrazení jsou uvedeny dostupné zdroje v tabulce. Můžete přidat nové zdroje nebo úprava stávajících. Můžete taky přístup k přiřazení zdrojů, plánování kapacity a zdroje žádosti o stránky.

Zobrazení zprávy

Zobrazení sestav seznam sestavy v knihovně SharePoint Online. Můžete odeslat zprávu nebo vytvořit nové jeden vážný z SharePoint Online. Zobrazení sestav obsahuje SharePoint Online nástrojů nad oblast hlavního obsahu.

Další informace o tom, jak Navigovat v SharePoint Online přejděte se dozvíte, jak se orientovat v Sharepointu Online s použitím funkce přístupných osobám s postižením.

Navigace mezi zobrazeními

Přechod z jednoho zobrazení můžete snadno do jiného.

Poznámka: Pokud chcete přejít do zobrazení pro domácnosti, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "aplikace Project web app, link," a stiskněte klávesu Enter.

 1. V libovolném zobrazení stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte požadované zobrazení, například "úkoly, odkaz."

 2. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter. Otevře se zobrazení a Předčítání oznamuje název zobrazení, například "Úkoly".

Viz také

Používání čtečky obrazovky vytvořit nový projekt v Projectu

Používání čtečky obrazovky nebo upravovat existující projekt v Projectu

Klávesové zkratky v Projectu Online

Základní úkoly v aplikaci Project s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×