Umožňuje ukládat velké množství informací pole typu Memo

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pole typu Memo může být užitečné pro ukládání informací alfanumerický velké množství. Typické použití tento datový typ bude poznámky, komentáře, popis nebo adresu pole, datový typ Memo umožňuje může obsahovat maximálně 65 536 alfanumerických znaků s možnostmi nastavení několika vlastností například RTF. Pokud chcete použít datový typ Memo ve webové databázi, jsou zkráceny hodnoty, které obsahují více než 8 192 znaků.

Toto téma vysvětluje, jak přidat pole typu memo tabulek nového nebo existujícího aplikace Microsoft Access 2010 klientské databázi.

Co chcete udělat?

Princip datový typ Memo

Způsoby přidání pole typu Memo

Přidání pole typu Memo v návrhovém zobrazení

Odstranění pole typu Memo

Vlastnosti polí typu Memo

Princip datový typ Memo

Pokud začínáte přístup, mějte na paměti, uložení dat v databázi v jedné nebo více tabulek. Mohli byste použít různá zobrazení zobrazíte data, Zobrazení Datový list, formuláře nebo sestavy. Každá tabulka obsahuje sadu polí (sloupců) a každé pole je nastavena na přijetí jedné určitého datového typu. Například pro ukládání data a časy nastavit vlastnosti pole Datum a čas dat zadejte. Velké objemy textových a číselných dat můžete zadat do tohoto pole. Navíc Návrhář databáze nastaví pole pro podporu RTF, můžete použít typy formátování, které obvykle najdete v aplikacích texty, například Word. Můžete třeba použít různá písma a velikosti písma pro konkrétní znaků v textu a zajištění jejich tučné nebo kurzíva atd. Můžete také přidat značky Hypertext Markup Language (HTML) s daty. Podrobnosti o nastavení vlastnosti tabulky najdete v článku Úvod do tabulek.

Specifikace pole typu Memo

Pole typu Memo v aplikaci Access 2010 lze uložit až 1 GB znaků či ovládacích prvků: 2 gigabajty úložiště (2 bajty na znak), které můžete zobrazit 65 535 znaků v textovém poli na formuláři nebo sestavě. Kromě toho nyní můžete použít k datům v poli typu Memo formát RTF. Můžete třeba nastavit barvy, změnit písmo a zobrazit data tučné nebo kurzívu.

Způsoby přidání pole typu Memo

Aplikace Access nabízí několik způsobů, jak přidat pole typu Memo do nové nebo existující tabulky. Přidejte pole ze zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení tabulky nové nebo existující databáze aplikace Access. Pokud použijete návrhové zobrazení k přidání pole typu Memo, můžete nastavit taky několik pole vlastnosti Formát RTF, seznamu hodnot vyhledávacího. Další informace o vlastnostech, které můžete nastavit pro pole typu Memo naleznete v části Vlastnosti pole typu Memo.

Začátek stránky

Přidání pole typu Memo v zobrazení datového listu

Následující jsou vysvětleny pole umístit do nové Memo v tabulce v zobrazení Datový list.

Na konec tabulky přidat pole typu Memo

 1. Otevřete tabulku v zobrazení datového listu.

 2. Klikněte na záhlaví sloupce kliknutím přidat a vyberte vzkazu.

 3. Poklepejte na záhlaví a zadejte název nového pole.

insert a new field in a table

Přidání pole typu Memo mezi tabulkami

 1. Klikněte pravým tlačítkem sloupec vpravo od umístění, kam chcete přidat nové pole typu Memo a vyberte Vložit pole.

 2. Vyberte pole a klikněte Pole kartu.

 3. Klikněte na Další pole a vyberte Memo .

 4. Poklepejte na záhlaví a zadejte název nového pole.

locate the Memo field data type under more fields

Začátek stránky

Přidání pole typu Memo v návrhovém zobrazení

Návrhové zobrazení můžete taky přidat pole typu Memo do nové nebo existující tabulky. Na rozdíl od zobrazení Datový list návrhové zobrazení vám umožní určit každé pole a vlastnosti v tabulce. Postup v této části popisují, jak přidat pole typu Memo do existující nebo nové tabulky a jak nastavit pole typu Memo pro úpravy formátovaného textu.

Přidání pole typu Memo do existující tabulky

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete přidat pole typu Memo a na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole návrháře zadejte název pole typu Memo. Příklad: "Address", "Notes" nebo "Komentáře".

 3. Klikněte na Datový typ sloupce vedle názvu pole a vyberte Memoze seznamu.

  add a new fieldto a table from design view

 1. Uložte provedené změny.

  Poznámka: Nastavení vlastností pro jednotlivá pole pomocí podokna Vlastnosti pole . Můžete třeba v podokně změnit textový formát RTF nebo ke změně hodnot ve vyhledávacím poli.

Přidání pole typu Memo do nové tabulky

 1. Na kartě soubor poklikejte na položku Otevřít.

 2. Votevřete dialogové okno, vyberte a otevřete databázi.

 3. Na kartě Vytvořit klepněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro novou tabulku a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 5. Pokud se zobrazí dialogové okno Uložit jako, zadejte název nové tabulky.

 6. Ve sloupci Název pole vyberte první prázdný řádek a zadejte název pole. Pro pole typu Memo se obvykle používají názvy jako „Komentáře“ nebo „Poznámky“.

 7. Klikněte na Datový typ sloupce vedle názvu pole a ze seznamu vyberte vzkazu.

 8. Uložte provedené změny.

  Tip: Nastavení vlastností pro jednotlivá pole pomocí podokna Vlastnosti pole . Můžete třeba v podokně změnit textový formát RTF nebo ke změně hodnot ve vyhledávacím poli.

Pokud svážete textové pole pro pole typu memo, musí se nastavit vlastnost Formát textu do textového pole RTF.

Další informace o formátování dat jako formátovaného textu najdete v článku zadání nebo úpravy dat v ovládacím prvku nebo sloupci, který podporuje formát RTF.

Začátek stránky

Odstranění pole typu Memo

Chcete-li odebrat pole typu Memo z tabulky můžete zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení.

Upozornění: 

Když odstraníte pole typu Memo, který obsahuje data, dojde ke ztrátě dat trvale a odstranění nejde vrátit zpět. Před odstraněním libovolných polí tabulky nebo jiných komponent databáze byste měli zálohovat databázi.

Odstranění pole typu Memo v zobrazení datového listu

 1. Otevřete databázi a v navigačním podokně poklikejte na tabulku, kterou chcete změnit.

 2. Vyhledejte pole typu Memo, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví (název) a klikněte na Odstranit pole.

 3. Klepnutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte. 

Odstranění pole typu Memo v návrhovém zobrazení

 1. Otevřete databázi a v navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete změnit a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na volič řádku (prázdný čtverec) vedle pole typu Memo a klikněte na Odstranit řádky.

 3. Kliknutím na tlačítko Ano odstranění potvrďte.

Začátek stránky

Vlastnosti polí typu Memo

Jestliže pro přidání pole typu Memo do tabulky použijete návrhové zobrazení, můžete pro pole nastavit nebo změnit řadu vlastností. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti pole typu Memo a je v ní popsáno, co jednotlivé vlastnosti pole ovlivňují a jaké důsledky má nastavení nebo změna těchto vlastností.

Vlastnost

Použití

Formát

Zadejte vlastní formátování znaků pro definici formát zobrazení. Tady definované formátů datové listy, formuláře a sestavy.

Titulek

Určuje název textového pole. Pro tuto vlastnost můžete zadat až 2 048 znaků. Pokud titulek nezadáte, aplikace Access použije výchozí název pole.

Výchozí hodnota

Po přidání nového záznamu se automaticky přiřadí zadanou hodnotu do tohoto pole. Například pokud zadáte hodnotu jako "Zadejte až 65 znalostní bázi Knowledge Base textu." Tím uživatelům připomene, můžete zadat 255 znaků.

Ověřovací pravidlo

Určuje požadavky na data zadaná do záznamu, pole nebo ovládacího prvku. Zadáte-li data, která porušují pravidlo definované pro pole, můžete použít vlastnost Text ověření k určení výsledné chybové zprávy. Maximální délka: 2 048 znaků.

Další informace o používání ověřovacích pravidel naleznete v článku omezení zadávání dat pomocí ověřovacího pravidla.

Ověřovací text

Určuje text v chybové zprávě, která se objeví, když uživatelé poruší ověřovací pravidlo. Další informace o vytváření pravidel pro ověření naleznete v článku omezení zadávání dat pomocí ověřovacího pravidla.

Je nutno zadat

Je-li pro tuto vlastnost nastavena hodnota Ano, je nutné do pole nebo ovládacích prvků svázaných s polem zadat hodnotu a tato hodnota nesmí být prázdná (Null).

Povolit nulovou délku

Je-li pro tuto vlastnost nastavena hodnota Ano, je možné do pole zadat řetězec nulové délky. Řetězec nulové délky neobsahuje žádné znaky a můžete jej použít k indikaci skutečnosti, že je vám známo, že pro pole neexistuje žádná hodnota. Řetězec nulové délky se zadává pomocí dvou uvozovek, mezi nimiž není žádná mezera ("").

Indexovat

Pro urychlení dotazů a operací řazení a seskupování použitých na velká množství dat můžete použít indexování. Indexy lze použít i pro zabránění uživatelům v zadání duplicitních hodnot. Možnosti:

 • Ne: vypne indexování (výchozí)

 • Ano (duplicita povolena): Indexy pole a umožňuje duplicitní hodnoty. Například může mít duplicitní křestní jména a příjmení.

 • Ano (bez duplicity):  Indexy pole a neumožňuje duplicitní hodnoty.

Komprese kódu Unicode

Aplikace Access používá k reprezentaci dat v polích typu Text, Memo a Hypertextový odkaz kód Unicode. Kód Unicode zabírá více paměťového prostoru, protože místo jednoho bajtu na znak používá dva bajty. Aby se zmenšila velikost souborů, má vlastnost Komprese kódu Unicode pro pole typu Text, Memo a Hypertextový odkaz ve výchozím nastavení hodnotu Ano. Je-li vlastnost Komprese kódu Unicode nastavena na hodnotu Ano, jsou všechny znaky s nulovým prvním bajtem při ukládání komprimovány a při načítání opět dekomprimovány.

Data v poli typu Memo nejsou komprimována, pokud je po komprimaci velikost obsahu pole 4 096 nebo menší. To znamená, že obsah pole typu Memo může být v jednom záznamu komprimován a v jiném nikoli.

Režim IME

Specifikuje editor IME (Input Method Editor), nástroj pro používání anglických verzí aplikace Access se soubory vytvořenými v japonštině nebo korejštině. Výchozí hodnota: No Control (bez řízení). Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Režim Sentence IME

Určuje typ dat, který je možné zadat pomocí editoru IME. Potřebujete-li další informace o používání této vlastnosti, stiskněte klávesu F1.

Inteligentní značky

Určuje jednu nebo více inteligentních značek pro pole a libovolné ovládací prvky svázané s polem. Inteligentní značky jsou součásti, které rozpoznají typ dat v poli a umožní podniknout akci na základě tohoto typu. Například v poli E-mailová adresa může inteligentní značka spustit novou e-mailovou zprávu nebo přidat adresu do seznamu kontaktů.

Klikněte na Tlačítko Tvůrce zobrazíte seznam dostupných inteligentní značky.

Formát textu

Povolí nebo zakáže formát RTF. Chcete-li povolit formát RTF, vyberte možnost Formátovaný text.

Poznámka: Povolíte-li pro pole formát RTF a potom s polem svážete ovládací prvek textové pole, musíte formát RTF povolit i pro toto textové pole.

Zarovnání textu

Určuje zarovnání dat v poli typu Memo. K dispozici jsou tyto možnosti:

 • Obecné: Zarovná text doleva, čísla a kalendářní data doprava

 • Vlevo: Zarovná text, kalendářní data a čísla vlevo

 • Centrum: umístí textu, dat a čísel

 • Vpravo: Zarovná text, dat a čísel vpravo

 • Distribuovat: Zarovná text, dat a čísel rovnoměrně proti obě strany na pole nebo textové pole

Pouze přidat

Určí, zda budou sledovány změny hodnoty pole.

Existují dvě možnosti nastavení:

 • Ano: sleduje změny. Jak zobrazit historii hodnotu pole, klikněte pravým tlačítkem myši na pole a klikněte na Zobrazit sloupec historie.

 • Ne: není sledování změn.

Upozornění: Když tuto vlastnost nastavíte na Ne, odstraní se celá stávající historie hodnot pole.


Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×