Uložení projektu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Uložte projekt v několika různých formátech souborů, včetně formátů použití v předchozích verzích aplikace Microsoft Office Project a formátem aplikace Microsoft Office Excel. Pokud váš projekt Plán může požadavkům jiné projekty ve vaší organizaci, můžete ho uložit jako Šablona.

Pokud je projekt uložen na serveru Microsoft Office Project a chcete, aby se k údajům projektu mohli vyjádřit i jiní uživatelé, můžete projekt uložit tak, aby jej bylo možné sdílet. Tím poskytnete plán projektu ostatním uživatelům ještě předtím, než bude připraven pro publikování.

Poznámka: Nelze projekty ukládat používáte zkušební verzi Project 2007.

Co chcete udělat?

Uložení projektu

Uložení projektu pro sdílení s ostatními

Uložení projektu jako šablony

Uložení souboru místní projektu na Project Server

Uložení projektu

Uložení projektu není totožné s jeho vrácením se změnami nebo publikováním. Při uložení na server Microsoft Office Project je projekt označen jako rezervovaný a je k dispozici pouze pro vás. Zavřením vraťte projekt se změnami na server Microsoft Office Project. Chcete-li projekt zpřístupnit členům týmu, publikujte jej.

 1. Klikněte na Uložit Obrázek tlačítka .

 2. Pokud ukládáte projekt poprvé, zadejte v dialogovém okně Uložit na server Microsoft Office Project jeho název do pole Název.

  Ukládáte-li pouze změny v existujícím projektu, je proces uložení dokončen.

 3. Chcete-li pro projekt nastavit vlastní pole organizace, klepněte na pole Hodnota pro vlastní pole a vyberte požadovanou hodnotu. Pro vlastní pole označená hvězdičkou (*) je zadání hodnoty povinné.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.

 5. Chcete-li projekt vrátit se změnami na server Microsoft Office Project, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Zavřít nebo zavřete okno projektu.

Při zavření okna projektu nebo ukončení aplikace Project bez uložení posledních změn se zobrazí dialogové okno Zavřít. Ve skupinovém rámečku Uložit změny klepněte na přepínač Uložit, pokud chcete změny provedené v projektu uložit, nebo klepnutím na přepínač Zrušit změny zavřete projekt bez uložení změn. Ve skupinovém rámečku Vrátit se změnami klepněte na přepínač Vrátit se změnami, pokud chcete projekt vrátit se změnami zpět na server Microsoft Office Project, nebo na přepínač Ponechat projekt rezervovaný, pokud chcete nechat projekt rezervovaný pro sebe, a zabránit tak jiným uživatelům v provádění změn.

Tip: Můžete taky uložení projektu ve formátu PDF (Portable Document) formátu. Zjistěte, jak Uložit soubor do formátu PDF.

Poznámky: 

 • Chcete-li aby provedené změny mohli zobrazit uživatelé aplikace Project Web Access, je nutné projekt publikovat. Další informace o publikování naleznete v části Viz také.

 • Pokud nechcete projekt uložit na server Microsoft Office Project, klepněte v dialogovém okně Uložit na server Microsoft Office Project na tlačítko Uložit jako soubor. Klepnutím na přepínač Globální položky kromě kódů osnovy organizace v dialogovém okně Uložit jako soubor uložíte všechny položky z Globální šablona organizace kromě vlastních polí. Klepnete-li na přepínač Aktuálně načtené globální položky, budou uloženy pouze položky z globální šablony organizace, které jsou použity v daném projektu. Vyberte umístění pro uložení souboru a klepněte na tlačítko Uložit. Projekt lze uložit ve formátech souborů používaných v aplikacích Microsoft Project 2000 - 2002 a Microsoft Office Project 2003. Projekt lze uložit také jako soubor sešitu nebo kontingenční tabulky aplikace Microsoft Office Excel, textový soubor (oddělený tabulátory), textový soubor oddělený čárkou (CSV) nebo soubor XML.

 • Pokud v organizaci používáte povinná vlastní pole organizace, budete vyzváni k výběru hodnot pro tato pole. Jestliže tyto hodnoty neznáte, obraťte se na Správce serveru.

 • V dialogovém okně Informace o projektu můžete vybrat jenom vlastní pole organizace.

 • Po uložení projektu, je vhodné ověřit, zda projekt vrácený se změnami nebo zaškrtnuté ze serveru Project Server. Klikněte na Otevřít Obrázek tlačítka a zkontrolujte stav projektu v dialogovém okně Otevřít. Pokud zaškrtnete toto políčko bezprostředně po uložení projekt uložit operace může být pořád ve frontě serveru. Počkejte několik minut a potom stisknutím klávesy F5 aktualizujte dialogovým oknem Otevřít.

Začátek stránky

Uložení projektu pro sdílení s jinými uživateli

Pokud chcete, aby data projektu upravil ještě jiný uživatel, může být jednodušší odeslat tomuto uživateli projekt a nechat jej provést změny přímo v plánu projektu, zvláště pokud nemá přístup k příslušnému serveru Microsoft Office Project.

Důležité informace: Uživatel, se kterým projekt sdílíte, musí mít nainstalovánu aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007 nebo Microsoft Office Project Standard 2007.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit pro sdílení.

 2. V poli Uložit do vyberte jednotku a složku, do které chcete projekt uložit.

 3. Do pole Název souboru zadejte název sdíleného projektu.

  Tip: Projekt je vhodné pojmenovat tak, aby bylo zřejmé, že jde o sdílený projekt. Například sdílenou verzi projektu Uspořádání konference lze pojmenovat Uspořádání konference – sdílené.

Po uložení souboru pro sdílení lze uložený soubor odeslat jinému uživateli, aby přímo v plánu projektu provedl požadované změny. Při sdílení projektu nelze soubor otevřít pro úpravy na serveru Microsoft Office Project. Upravovat lze pouze sdílený soubor.

Dalším krokem po provedení všech požadovaných změn ve sdíleném souboru je uložení těchto změn zpět na server Microsoft Office Project.

Chcete-li změny ve sdíleném souboru uložit zpět do souboru na serveru Microsoft Office Project, otevřete sdílený soubor v počítači, ve kterém jste jej uložili pro sdílení, a připojte se k serveru Microsoft Office Project. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako a poté klepněte na tlačítko Uložit. Verze souboru uloženého na serveru bude aktualizována a projekt již nebude k dispozici pouze ve formátu jen pro čtení.

Poznámka: 

 • Sdílený soubor lze uložit zpět na server Microsoft Office Project pouze z počítače, ve kterém byl původně uložen pro sdílení.

 • Pokud pro daný projekt existují operace čekající na dokončení (například aktualizace úkolů od členů týmu), lze projekt úspěšně uložit pro sdílení až po jejich dokončení.

 • Chcete-li ve sdíleném projektu provést další změny po jeho uložení zpět na server Microsoft Office Project, je nutné projekt znovu uložit pro sdílení. Sdílený soubor lze uložit zpět na server Microsoft Office Project pouze jednou.

 • Pokud dojde ke ztrátě sdíleného souboru nebo soubor není z nějakého důvodu k dispozici, může správce serveru vynutit vrácení projektu na server Microsoft Office Project.

Začátek stránky

Uložení projektu jako šablony

Znovu použít existující projekt jako základ nového projektu, můžete ho uložit jako šablonu. Při uložení projektu jako šablony, budete mít možnost odstranit data podle směrného plánu, skutečné hodnoty, platové sazby zdroje, Pevné náklady informace a publikování stav úkolu.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 2. Pokud je projekt, který chcete uložit jako šablonu, uložen na serveru Microsoft Office Project, klepněte v dialogovém okně Uložit na server Microsoft Office Project na tlačítko Uložit jako soubor.

 3. Chcete-li uložit pouze položky z globální šablony organizace, které jsou použity v daném projektu, klepněte v dialogovém okně Uložit jako soubor na přepínač Aktuálně načtené globální položky.

 4. V poli Uložit do vyberte jednotku a složku, do které chcete šablonu uložit.

 5. Do rozevíracího pole Název souboru zadejte název šablony.

 6. V rozevíracím seznamu Uložit jako klepněte na položku Šablona (*.mpt).

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

 8. Zaškrtněte políčka pro data, která chcete ze souboru projektu odebrat.

 9. Klepněte na tlačítko Uložit.

Poznámka: Aplikace Project obsahuje několik předem definovaných šablon projektu, které lze použít nebo upravit pro vlastní projekty.

Začátek stránky

Uložení místního souboru projektu na server Microsoft Office Project

Projekt uložený místně lze uložením na server Microsoft Office Project zpřístupnit ostatním uživatelům v organizaci.

 1. Otevřete aplikaci Project a připojte se k serveru Microsoft Office Project.

 2. Otevřete místně uložený projekt.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit jako.

 4. V dialogovém okně Uložit na server Microsoft Office Project zadejte název projektu do pole Název.

 5. Chcete-li do projektu zahrnout vlastní pole organizace, klepněte na pole Hodnota pro vlastní pole a nastavte požadovanou hodnotu.

 6. Klepněte na tlačítko Uložit.

 7. Chcete-li projekt vrátit se změnami na server Microsoft Office Project, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Zavřít nebo zavřete okno projektu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×