Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání, která je integrovaná ve Windows, uložit desktopovou prezentaci na místní disk (třeba v přenosném počítači), do síťového umístění, na CD, DVD nebo flash disk. Prezentaci také můžete uložit v jiném formátu souboru a nebo ve formátu starší verze PowerPointu. Můžete použít také čtečku obrazovky JAWS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Uložení prezentace ve starší verzi PowerPointu

Uložení souboru prezentace

Tímto postupem můžete pojmenovat soubor prezentace a uložit ho ve výchozím formátu souboru, kterým je Prezentace PowerPointu (*.pptx).

 1. Stiskněte Alt+S, A a O, aby se otevřelo dialogové okno Uložit jako a mohli jste procházet jednotky a složky. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno Uložit jako.

  Tip: Pokud chcete prezentaci uložit do webového umístění, přečtěte si článek Uložení a sdílení prezentace na OneDrivu.

 2. K přechodu na seznam jednotek a složek stiskněte Tab a procházejte dialogové okno, dokud neuslyšíte „Stromové zobrazení“. (V programu Předčítání uslyšíte název složky a něco jako „Osm z osmi sbaleno“.)

 3. Při hledání jednotky nebo složky k uložení prezentace se dá v seznamu přesouvat stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru.

 4. Pokud chcete vybrat jednotku nebo složku, stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete přesunout fokus na složky a soubory ve vybrané jednotce nebo složce, stiskněte Tab.

 6. Pokud chcete procházet obsah vybraného umístění, stiskněte klávesu Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Pokud chcete otevřít složku, stiskněte Enter.

 7. Po výběru požadovaného umístění stiskněte Tab, abyste přešli na pole Název souboru.

 8. Když chcete prezentaci uložit, zadejte požadovaný název souboru a stiskněte Enter. Dialogové okno Uložit jako se zavře.

Pokud chcete uložit nové změny do souboru, který už je uložený ve správném umístění s požadovaným názvem, stiskněte Ctrl+S.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Existuje mnoho formátů souborů, ve kterých se dá prezentace uložit. Postupujte takto:

 1. Stiskněte Alt+F, A a pak O, aby se otevřelo dialogové okno Uložit jako.

 2. V případě potřeby přejděte do požadovaného umístění a určete název souboru. Postup najdete v tématu Uložení souboru prezentace.

 3. Přejděte tabulátorem na pole se seznamem Uložit jako typ.

 4. Pokud chcete procházet seznam formátů souborů, stiskněte klávesu Šipka dolů nebo Šipka nahoru. Pokud chcete vybrat formát souboru, stiskněte Enter.

  Tip: Pokud se chcete rychle přesunout na určitý název formátu souboru, zadejte první písmeno jeho názvu. Třeba při opakovaném zadání písmena O se budete pohybovat seznamem všech formátů souborů, které začínají písmenem O, jako jsou třeba Osnova/RTF a OpenDocument Presentation.

 5. Když chcete soubor uložit ve vybraném formátu, stiskněte Enter. Dialogové okno Uložit jako se zavře.

Poznámka: Podrobnější informace o uložení souboru ve formátu PDF (.pdf) nebo XPS (.xps) najdete v tématu Uložení ve formátu PDF nebo Uložení ve formátu XPS.

Uložení souboru prezentace ve starší verzi PowerPointu

PowerPoint 2016 používá formát souborů .pptx založený na XML, který byl zavedený v Office 2007. Soubory v tomto formátu se dají otevírat ve starších verzích PowerPointu, třeba v PowerPointu 2010 a PowerPointu 2007, bez speciálních doplňků nebo ztráty funkčnosti. Další informace najdete v tématech Formáty Open XML a přípony názvů souborů a Kontrola, jestli se dá prezentace PowerPointu otevřít v PowerPointu 2003 nebo starším.

Tímto postupem můžete prezentaci uložit ve formátu, který je kompatibilní se starší verzí PowerPointu:

 1. Stiskněte Alt+F, A a pak O, aby se otevřelo dialogové okno Uložit jako.

 2. V případě potřeby přejděte do požadovaného umístění a určete název souboru.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na pole se seznamem Uložit jako typ. Výchozí typ souboru je Prezentace PowerPointu (*.pptx).

  Tip: Když se otevře dialogové okno Uložit jako, je fokus v poli Název souboru. Pokud je soubor už v požadovaném umístění, přejděte stisknutím Tab na pole se seznamem Uložit jako typ.

 4. Opakovaným stisknutím písmena P se můžete rychle přesouvat na různé formáty powerpointových souborů.

 5. Když uslyšíte „Prezentace PowerPointu 97–2003 (*.ppt)“, je vybraný tento formát souboru.

 6. Pokud chcete uložit soubor v této starší verzi PowerPointu, stiskněte Enter.

Viz také

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace aplikace PowerPoint

Používání klávesových zkratek k předvádění prezentace aplikace PowerPoint

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Prezentace pro PowerPoint 2016 pro Mac si můžete na Mac nebo do síťového umístění ukládat pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS. Prezentaci si také můžete uložit v jiném formátu souboru a dokonce i ve starší verzi aplikace PowerPoint.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu

Prezentaci uložte ve výchozím formátu souboru jako Prezentaci aplikace PowerPoint (*.pptx).

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno Uložit jako.

 2. Zadejte název souboru prezentace. Pokud se rozhodnete, že v tuto chvíli soubor nijak nepojmenujete, použije se výchozí název.

 3. Když chcete vybrat umístění, do kterého se má soubor uložit, proveďte některý z uvedených postupů:

  • Chcete-li vybrat umístění na počítači Mac, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního umístění pro uložení a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam umístění rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

   V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Uslyšíte možnosti v seznamu. Pokud chcete vybrat jednotku nebo složku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  • Když chcete soubor uložit do online umístění, například na OneDrive, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro online umístění. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Options+Mezerník.

   Nové online umístění přidáte tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání místa, a stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že je možné přidat místo. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název umístění, které chcete přidat, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Potom postupujte podle pokynů, které vám čtečka obrazovky oznámí.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název umístění, do kterého chcete soubor uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Soubor prezentace si můžete uložit v několika různých formátech souboru. Soubor si můžete uložit například jako PDF, abyste svým posluchačům mohli poslat snímky e-mailem jako podklady. Můžete si ale soubor uložit také ve formátu ODP, abyste prezentaci mohli sdílet v různých aplikacích a platformách.

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o možnost Uložit jako v dialogovém okně.

 2. Podle pokynů v tématu Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu pojmenujte soubor a vyberte umístění, do kterého ho chcete uložit.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního formátu souboru a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam formátů souboru otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Stiskněte šipkovou klávesu dolů, dokud neuslyšíte název formátu souboru, který chcete použít, například PDF nebo ODP (OpenDocument Presentation).

 4. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Uložení prezentace ve starší verzi PowerPointu

Soubory PowerPointu pro Mac můžete uložit ve formátu, který bude možné otevřít ve starších verzích PowerPointu bez nutnosti použití speciálních doplňků. Další informace najdete v tématech Formáty Open XML a přípony názvů souborů a Kontrola, jestli se dá prezentace PowerPointu otevřít v PowerPointu 2003 nebo starším.

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o možnost Uložit jako v dialogovém okně.

 2. Podle pokynů v tématu Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu pojmenujte soubor a vyberte umístění, do kterého ho chcete uložit.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního formátu souboru a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam formátů souboru otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Stiskněte šipkovou klávesu dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint 97–2003.

 4. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

V aplikaci PowerPoint 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v iOSu, ukládat prezentace na iPhone nebo OneDrive. Prezentaci také můžete uložit v jiném formátu souboru.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Prezentaci uložte ve výchozím formátu souboru jako Prezentaci aplikace PowerPoint (*.pptx).

 1. V prezentaci potáhněte doprava nebo doleva, až uslyšíte, že se jedná o tlačítko souboru. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Pokud chcete soubor pojmenovat, potáhněte v nabídce Soubor prstem doprava, dokud neuslyšíte název. Potom poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Když budete chtít klávesnici zavřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení, potahujte doleva, dokud neuslyšíte název umístění, například OneDrive nebo iPhone. Potom poklepejte na displej.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a poklepejte na displej. Prezentace se uloží ve formátu .pptx a fokus se přesune do prezentace.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Můžete soubor prezentace uložit ve formátu ODP a prezentaci sdílet ve více aplikacích a na více platformách nebo ve formátu PDF, který vám umožní prezentaci sdílet a zajistit, že se zachová obsah a formátování dokumentů.

 1. V prezentaci potáhněte doprava nebo doleva, až uslyšíte, že se jedná o tlačítko souboru. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej.

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete prezentaci exportovat do formátu ODP, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o prezentaci ve formátu OpenDocument. Poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete prezentaci exportovat do formátu PDF, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Export s fokusem v textovém poli pro Název souboru. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Když budete chtít klávesnici zavřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení souboru, potahujte doleva, dokud neuslyšíte název umístění, například OneDrive nebo iPhone. Pokud chcete vybrat složku, potažením prstem doprava složky projděte a příslušnou složku vyberte poklepáním na obrazovku. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy složek.

  Tip: Dříve použitá umístění můžete rychle najít. Pokud chcete přejít na seznam míst, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o Místa, tlačítko Zpět. Pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej. Prezentace se vyexportuje do formátu .odp nebo .pdf a fokus se přesune do prezentace.

  Poznámka: Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete povolit převod souborů online, potáhněte prstem doprava dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost povolit. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky JAWS ATP Předčítání, předdefinované Windows čtečce obrazovky, uložte prezentaci pod novým názvem OneDrive nebo stáhněte kopii prezentace do místní zařízení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přejmenování prezentace

PowerPoint Online automaticky ukládá prezentace OneDrive obecný nazvanou například Presentation1.pptx. Obecný název můžete změnit na požadovaný název.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, R, R. Uslyšíte: "dialogové okno přejmenovat, zadejte název pro tento soubor úpravy."

 2. Zadejte nový název prezentace a potom stiskněte klávesu Enter. Prezentace se uloží do OneDrive novým názvem.

Stáhněte si kopii prezentace do zařízení v zobrazení pro úpravy

PowerPoint Online automaticky uloží prezentace OneDrive během práce. Můžete stáhnout a uložte kopii prezentace do místní zařízení. Při úpravě místní kopii původní prezentace v OneDrive se nebudou aktualizovat.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, O, C. Uslyšíte: "Tlačítko Microsoft PowerPointu Online, stažení,." Se zaměřuje na tlačítko Stáhnout.

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte "text upozornění, co chcete udělat," a za ním uveďte název prezentace.

 3. Stisknutím klávesy Caps Lock + vpravo nebo šipka vlevo klíč dokud znovu dozvíme "text upozornění, co chcete udělat," a za ním uveďte název prezentace.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter. Stažení souboru do složky stahování ve vašem počítači.

Stáhněte si kopii prezentace do zařízení v zobrazení pro čtení

Nemusíte mít oprávnění ke stažení kopie prezentace k úpravám.

 1. V zobrazení pro čtení, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 uslyšíte: "upravit prezentaci, tlačítko Sbalit."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tisk do PDF" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Microsoft PowerPointu Online, otevřít vytisknout dokument v PDF formátu, odkaz."

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Tisk. V nabídce tiskárny se fokus.

 4. Rozbalte nabídku, stiskněte MEZERNÍK.

 5. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Microsoft tisk do PDF" a stiskněte klávesu Enter.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Uložit výstupní tisk jako a je aktivní v textovém poli Název souboru.

 7. Zadejte název prezentace a potom přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit. Uložte soubor stisknutím klávesy Alt + S.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×