Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Uložení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint klávesu a čtečky obrazovky plochy prezentaci uložit na místní disk (třeba přenosném počítači), síťové umístění, na CD, disk DVD nebo flash disk. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Ho můžete uložit v jiném formátu souboru nebo starší verzí systému PowerPoint.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Uložení prezentace ve starší verzi PowerPointu

Uložení souboru prezentace

Tímto postupem můžete pojmenovat soubor prezentace a uložit ho ve výchozím formátu souboru, kterým je Prezentace PowerPointu (*.pptx).

 1. Stiskněte Alt+S, A a O, aby se otevřelo dialogové okno Uložit jako a mohli jste procházet jednotky a složky. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno Uložit jako.

  Tip: Pokud chcete prezentaci uložit do webového umístění, přečtěte si článek Uložení a sdílení prezentace na OneDrivu.

 2. Pokud chcete přejít do seznamu jednotky a složky, stisknutím klávesy Tab přesuňte uslyšíte názvu složky prostřednictvím dialogového okna. Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Zobrazení stromové struktury."

 3. Jednotku nebo složku, kam chcete prezentaci uložit najdete umožňuje přesuňte mezi seznamu stisknutím kombinace kláves dolů nebo se šipkami.

 4. Pokud chcete vybrat jednotku nebo složku, stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete přesunout fokus na složky a soubory ve vybrané jednotce nebo složce, stiskněte Tab.

 6. Procházení obsahu do vybraného umístění stisknutím klávesy dolů nebo šipka nahoru. Otevření složky, stiskněte klávesu Enter.

 7. Po výběru požadovaného umístění stiskněte Tab, abyste přešli na pole Název souboru.

 8. Uložit prezentaci, zadejte název souboru a stiskněte Enter. Slouží k zavření dialogového okna Uložit jako.

Pokud chcete uložit nové změny do souboru, který už je uložený ve správném umístění s požadovaným názvem, stiskněte Ctrl+S.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Existuje mnoho formátů souborů, ve kterých se dá prezentace uložit. Postupujte takto:

 1. Otevření dialogového okna Uložit jako , stiskněte kombinaci kláves Alt + F, A a potom O.

 2. V případě potřeby přejděte do požadovaného umístění a určete název souboru. Postup najdete v tématu Uložení souboru prezentace.

 3. Přejděte tabulátorem na pole se seznamem Uložit jako typ.

 4. Chcete-li procházet seznam formátů souborů, stiskněte nahoru nebo šipka dolů. Chcete-li vybrat formát souboru, stiskněte klávesu Enter.

  Tip: Pokud se chcete rychle přesunout na určitý název formátu souboru, zadejte první písmeno jeho názvu. Třeba při opakovaném zadání písmena O se budete pohybovat seznamem všech formátů souborů, které začínají písmenem O, jako jsou třeba Osnova/RTF a OpenDocument Presentation.

 5. Pro uložení souboru ve vybraném formátu, stiskněte klávesu Enter. Slouží k zavření dialogového okna Uložit jako.

Poznámka: Podrobnější informace o uložení souboru ve formátu PDF (.pdf) nebo XPS (.xps) najdete v tématu Uložení ve formátu PDF nebo Uložení ve formátu XPS.

Uložení souboru prezentace ve starší verzi PowerPointu

PowerPoint používá formátu založeném na jazyce XML .pptx, která byla zavedená v verzí Office 2007. Pomocí tohoto formátu lze otevřít soubory v dřívějších verzích PowerPoint, aplikace PowerPoint 2010 a PowerPoint 2007, zejména zvláštní doplňky nebo ztrátě funkčnosti. Další informace najdete v tématu čtení formátů Open XML a přípony názvů souborů a Zkontrolujte, jestli můžete otevřít prezentaci aplikace PowerPoint s aplikací PowerPoint 2003 nebo starší.

Tímto postupem si prezentaci uložíte ve formátu kompatibilní s starší verzi PowerPoint:

 1. Otevření dialogového okna Uložit jako, stiskněte kombinaci kláves Alt + F, A a potom O.

 2. V případě potřeby přejděte do požadovaného umístění a určete název souboru.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na pole se seznamem Uložit jako typ. Výchozí typ souboru je Prezentace PowerPointu (*.pptx).

  Tip: Otevření dialogového okna Uložit jako fokusu při do pole název souboru. Pokud už v umístění, do kterého chcete soubor, stisknutím klávesy Tab přejděte do pole se seznamem Uložit jako typ .

 4. Chcete-li rychle přejít různé formáty souborů PowerPointu PowerPoint, opakovaně stiskněte P.

 5. Když uslyšíte „Prezentace PowerPointu 97–2003 (*.ppt)“, je vybraný tento formát souboru.

 6. Když soubor uložíte ve starší verzi PowerPoint, stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Vytvoření prezentace ze šablony s použitím čtečky obrazovky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Umožňuje PowerPoint pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS uložit prezentace na počítači Mac nebo umístění v síti. Můžete taky uložíte prezentaci v jiném formátu souboru nebo i starší verzi PowerPoint.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu

Prezentaci uložte ve výchozím formátu souboru jako Prezentaci aplikace PowerPoint (*.pptx).

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o dialogové okno Uložit jako.

 2. Zadejte název souboru prezentace. Pokud se rozhodnete, že v tuto chvíli soubor nijak nepojmenujete, použije se výchozí název.

 3. Když chcete vybrat umístění, do kterého se má soubor uložit, proveďte některý z uvedených postupů:

  • Chcete-li vybrat umístění na počítači Mac, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního umístění pro uložení a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam umístění rozbalíte stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

   V seznamu se můžete pohybovat stisknutím šipkových kláves nahoru a dolů. Uslyšíte možnosti v seznamu. Pokud chcete vybrat jednotku nebo složku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

  • Když chcete soubor uložit do online umístění, například na OneDrive, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro online umístění. Potom stiskněte kombinaci kláves Control+Options+Mezerník.

   Nové online umístění přidáte tak, že stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro přidání místa, a stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Uslyšíte, že je možné přidat místo. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název umístění, které chcete přidat, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník. Potom postupujte podle pokynů, které vám čtečka obrazovky oznámí.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název umístění, do kterého chcete soubor uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

   Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro uložení, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Soubor prezentace si můžete uložit v několika různých formátech souboru. Soubor si můžete uložit například jako PDF, abyste svým posluchačům mohli poslat snímky e-mailem jako podklady. Můžete si ale soubor uložit také ve formátu ODP, abyste prezentaci mohli sdílet v různých aplikacích a platformách.

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o možnost Uložit jako v dialogovém okně.

 2. Podle pokynů v tématu Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu pojmenujte soubor a vyberte umístění, do kterého ho chcete uložit.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního formátu souboru a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam formátů souboru otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Stiskněte šipkovou klávesu dolů, dokud neuslyšíte název formátu souboru, který chcete použít, například PDF nebo ODP (OpenDocument Presentation).

 4. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Uložení prezentace ve starší verzi PowerPointu

PowerPoint soubory můžete uložit ve formátu, který můžete otevřít ve starších verzích PowerPointu, bez zvláštní doplňky. Další informace najdete v tématu čtení formátů Open XML a přípony názvů souborů a Zkontrolujte, jestli můžete otevřít prezentaci aplikace PowerPoint s aplikací PowerPoint 2003 nebo starší.

 1. Soubor prezentace uložíte stisknutím kombinace kláves Shift+Command+S. Uslyšíte, že se jedná o možnost Uložit jako v dialogovém okně.

 2. Podle pokynů v tématu Uložení souboru prezentace ve výchozím formátu pojmenujte soubor a vyberte umístění, do kterého ho chcete uložit.

 3. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte název aktuálního formátu souboru a že se jedná o tlačítko místní nabídky. Seznam formátů souboru otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník. Stiskněte šipkovou klávesu dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint 97–2003.

 4. Stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Uložení prezentace na Iphonu nebo OneDrive pomocí VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS PowerPoint. Můžete taky uložíte prezentaci v jiném formátu souboru.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Prezentaci uložte ve výchozím formátu souboru jako Prezentaci aplikace PowerPoint (*.pptx).

 1. V prezentaci potáhněte doprava nebo doleva, až uslyšíte, že se jedná o tlačítko souboru. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Pokud chcete soubor pojmenovat, potáhněte v nabídce Soubor prstem doprava, dokud neuslyšíte název. Potom poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Když budete chtít klávesnici zavřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení, potahujte doleva, dokud neuslyšíte název umístění, například OneDrive nebo iPhone. Potom poklepejte na displej.

 4. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a poklepejte na displej. Prezentace se uloží ve formátu .pptx a fokus se přesune do prezentace.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Můžete soubor prezentace uložit ve formátu ODP a prezentaci sdílet ve více aplikacích a na více platformách nebo ve formátu PDF, který vám umožní prezentaci sdílet a zajistit, že se zachová obsah a formátování dokumentů.

 1. V prezentaci potáhněte doprava nebo doleva, až uslyšíte, že se jedná o tlačítko souboru. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej.

 3. Udělejte některou z těchto věcí:

  • Pokud chcete prezentaci exportovat do formátu ODP, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o prezentaci ve formátu OpenDocument. Poklepejte na obrazovku.

  • Pokud chcete prezentaci exportovat do formátu PDF, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o formát PDF. Potom poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Export s fokusem v textovém poli pro Název souboru. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název souboru. Pokud chcete přejít na klávesnici, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o písmeno Q. Když budete chtít klávesnici zavřít, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti pro návrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Pokud chcete zvolit umístění pro uložení souboru, potahujte doleva, dokud neuslyšíte název umístění, například OneDrive nebo iPhone. Pokud chcete vybrat složku, potažením prstem doprava složky projděte a příslušnou složku vyberte poklepáním na obrazovku. Při přesouvání vám čtečka bude oznamovat názvy složek.

  Tip: Dříve použitá umístění můžete rychle najít. Pokud chcete přejít na seznam míst, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o Místa, tlačítko Zpět. Pak poklepejte na obrazovku.

 6. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej. Prezentace se vyexportuje do formátu .odp nebo .pdf a fokus se přesune do prezentace.

  Poznámka: Pokud se zobrazí dotaz, jestli chcete povolit převod souborů online, potáhněte prstem doprava dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost povolit. Potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Uložení prezentace na telefonu nebo OneDrive pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky PowerPoint pro Android. Můžete taky uložíte prezentaci v jiném formátu souboru.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Uložení prezentace ve výchozím nastavení formátu, prezentace aplikace PowerPoint (*.pptx), kde upřednostňované úložiště s požadovaný název. PowerPoint pro Android ukládá prezentace automaticky při práci s výchozí název souboru a formát.

 1. Pokud prezentace se otevře v zobrazení pro úpravy, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "není zaškrtnuté, zpět přepnout" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení miniatur otevře.

 2. V zobrazení miniatur potažením prstu doleva, dokud nebude slyšet "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevření nabídky soubor.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se stránka Uložit jako, s fokusem na textovém poli Název souboru. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte do pole název souboru.

 5. Zvolte, kam chcete soubor uložit, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme název umístění, třeba "Onedrivu" nebo "Toto zařízení" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Potahujte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Uložit, a poklepejte na displej. Prezentace se uloží ve formátu .pptx a fokus se přesune do prezentace.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Uložení souboru prezentace ve formátu ODP sdílení prezentace na více aplikací a platformách.

 1. Pokud prezentace se otevře v zobrazení pro úpravy, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "není zaškrtnuté, zpět přepnout" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení miniatur otevře.

 2. V zobrazení miniatur potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Otevření nabídky soubor.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tento soubor otevřít ODP" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Export otevře se stránka, pokud je fokus v textovém poli název souboru. Poklepejte obrazovku a potom použijte klávesnice na obrazovce zadejte do pole název souboru.

 6. Zvolte, kam chcete soubor uložit, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte název umístění, třeba "Onedrivu" nebo "Toto zařízení, prezentací." Vyberte složku, potáhnutím prstem doleva můžete procházet složky a poklepáním na displej vyberte. Názvy složek odesílány pohybujete.

 7. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro export, a potom poklepejte na displej.

  Pokud uslyšíte "převod online souboru povolit " potažením prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Povolit" a potom poklepejte na obrazovce.

  Prezentace je exportovat do formátu ODP a fokus se přesune do prezentace.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Uložení prezentace na Windows phone nebo OneDrive pomocí PowerPoint Mobile Předčítání předdefinované čtečka obrazovky Windows. Můžete taky uložíte prezentaci v jiném formátu souboru.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení souboru prezentace

Uložení prezentace ve výchozím nastavení formátu, prezentace aplikace PowerPoint (*.pptx), kde upřednostňované úložiště s požadovaný název.

Tip: Další informace o tom, jak rychle přejmenování souboru přejděte na přejmenujte prezentace.

prezentace PowerPoint Mobile automaticky uloží ve výchozím umístění, během práce.

 1. Pokud prezentace se otevře v úpravy zobrazení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "vypnout tlačítko Zpět, příkazy rychlý přístup" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení miniatur otevře.

 2. V zobrazení miniatur, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud dozvíme "rychlý přístup k příkazům, tlačítko soubor," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "stránka Backstage, tlačítko Zpět na cestách."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se stránka Uložit.

 4. Snímek s jedním prstem dolů horní části obrazovky doleva, dokud uslyšíte "uložit kopii souboru, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Vyberte aplikaci pro toto zařízení."

 5. Zvolte, kam chcete soubor uložit, přepněte jedním prstem dolů levém horním rohu obrazovky, dokud nebude dozvíme úložiště, které budete potřebovat, třeba "OneDrive" nebo "Toto zařízení" a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Pokud chcete přejít úložiště, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte umístění chcete. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 7. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Další, tlačítko na panelu aplikace" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se stránka Zadejte název souboru.

 8. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pro uložení souboru s název aktuálního, potáhnutím prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte "Uložit kopii, tlačítko na panelu aplikace" a potom poklepejte na obrazovce.

  • Chcete-li změnit název souboru, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte, že "Název souboru upravitelný text" následovaný aktuální název souboru a potom poklepejte na obrazovce. Použití klávesnice na obrazovce zadejte nový název souboru a potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet "Uložit kopii, tlačítko na panelu aplikace" a potom poklepejte na obrazovce.

  Prezentace je uložena ve formátu .pptx a vrátí fokus na prezentaci.

Uložení prezentace v jiném formátu souboru

Uložení souboru prezentace ve formátu ODP sdílení prezentace na více aplikací a platformách.

 1. Pokud prezentace se otevře v úpravy zobrazení, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude dozvíme "vypnout tlačítko Zpět, příkazy rychlý přístup" a potom poklepejte na obrazovce. Zobrazení miniatur otevře.

 2. V zobrazení miniatur, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud dozvíme "rychlý přístup k příkazům, tlačítko soubor," a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "stránka Backstage, tlačítko Zpět na cestách."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Uložit" a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se stránka Uložit.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Exportovat tento soubor" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Vyberte aplikaci pro toto zařízení."

 5. Snímek s jedním prstem dolů horní části obrazovky doleva, dokud uslyšíte "uložit kopii souboru, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Vyberte aplikaci pro toto zařízení."

 6. Zvolte, kam chcete soubor uložit, přepněte jedním prstem dolů levém horním rohu obrazovky, dokud nebude dozvíme úložiště, které budete potřebovat, třeba "OneDrive" nebo "Toto zařízení" a potom poklepejte na obrazovce.

 7. Pokud chcete přejít do úložiště, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte umístění chcete. Pokud chcete vybrat, poklepejte na obrazovce.

 8. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Další, tlačítko na panelu aplikace," a potom poklepejte na obrazovce. Otevře se stránka Zadejte název souboru.

 9. Export souboru ve formátu ODP název aktuálního, potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Exportovat tlačítko na panelu aplikace," a potom poklepejte na obrazovce.

  Vrátí fokus na prezentaci.

Přejmenování prezentace

Při prvním vytvoření prezentace PowerPoint Mobile mu výchozí název, například Presentation1. Přejmenujte soubor s názvem chcete, aby buď v zobrazení miniatur nebo úpravy.

 1. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud uslyšíte aktuální název prezentace, následovaný "tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Uslyšíte, že "Automaticky otevírané okno, zadejte název souboru, úpravy," následovat aktuální název souboru. Použití klávesnice na obrazovce zadejte nový název souboru.

 3. Zavřete soubor název místní windows, snímek jedním prstem v pravém dolním rohu obrazovky, dokud uslyšíte "Klávesnice, zadejte" nebo "Enter" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky uložte prezentaci pod novým názvem OneDrive nebo stáhněte kopii prezentace do místní zařízení. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Přejmenování prezentace

PowerPoint Online automaticky ukládá prezentace OneDrive obecný nazvanou například Presentation1.pptx. Obecný název můžete změnit na požadovaný název.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, R, R. Uslyšíte: "přejmenovat, zadejte název pro tento soubor úpravy."

 2. Zadejte nový název prezentace a potom stiskněte klávesu Enter. Prezentace se uloží do OneDrive novým názvem.

Stáhněte si kopii prezentace do zařízení v zobrazení pro úpravy

PowerPoint Online automaticky uloží prezentace OneDrive během práce. Můžete stáhnout a uložte kopii prezentace do místní zařízení. Při úpravě místní kopii původní prezentace v OneDrive se nebudou aktualizovat.

 1. V zobrazení pro Úpravy stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa Windows, F, O, C. Uslyšíte: "Tlačítko Microsoft PowerPointu Online, stažení,." Se zaměřuje na tlačítko Stáhnout.

 2. Stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte "text upozornění, co chcete udělat," a za ním uveďte název prezentace.

 3. SR klávesou doprava nebo doleva šipku opakovaným stisknutím klávesy znovu uslyšíte "text upozornění, co chcete udělat," a za ním uveďte název prezentace.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter. Stažení souboru do složky stahování ve vašem počítači.

Stáhněte si kopii prezentace do zařízení v zobrazení pro čtení

Nemusíte mít oprávnění ke stažení kopie prezentace k úpravám.

 1. V zobrazení pro čtení, opakovaným stisknutím klávesy Ctrl + F6 uslyšíte: "upravit prezentaci, tlačítko Sbalit."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tisk do PDF" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Microsoft PowerPointu Online, otevřít vytisknout dokument v PDF formátu, odkaz."

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Tisk. V nabídce tiskárny se fokus.

 4. Rozbalte nabídku, stiskněte MEZERNÍK.

 5. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte "Microsoft tisk do PDF" a stiskněte klávesu Enter.

 6. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Uložit výstupní tisk jako a je aktivní v textovém poli Název souboru.

 7. Zadejte název prezentace a potom přejděte do umístění, kam chcete soubor uložit. Uložte soubor stisknutím klávesy Alt + S.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×