Uložení nebo převod do PDF nebo XPS

Pomocí aplikací Office můžete své soubory ukládat ve formátu PDF. Ty pak můžete pohodlně sdílet nebo tisknout prostřednictvím komerčních tiskáren. A skvělá zpráva je, že k tomu nepotřebujete žádný další software ani doplňky.

Formát PDF použijte, když chcete soubor s těmito vlastnostmi:

 • Vypadá stejně na většině počítačů.

 • Má menší velikost souboru.

 • Vyhovuje oborovému formátu.

Jako příklad je možné uvést životopisy, právní dokumenty, bulletiny, soubory určené jen pro čtení (ne k úpravám) a tisk a soubory určené pro profesionální tisk.

Pokud chcete soubor Office exportovat nebo uložit jako PDF, klikněte v nabídce Soubor na Exportovat nebo Uložit jako. Podrobné pokyny si zobrazíte výběrem aplikace Office v rozevíracím seznamu.

 1. Otevřete tabulku nebo sestavu, kterou chcete publikovat ve formátu XPS.

 2. Na kartě Externí data klikněte ve skupině Export na tlačítko PDF nebo XPS.

  Obrázek tlačítka PDF nebo XPS

 3. V poli Název souboru zadejte nebo vyberte název dokumentu.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Publikovat.

Tyto informace se týkají rovněž aplikace Microsoft Excel Starter 2010.

Poznámka:  Listy nástroje Power View nejde ukládat jako soubory PDF.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v aplikaci Excel 2013 nebo Excel 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

OneNote 2013 a OneNote 2016

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Export.

 3. V části Exportovat aktuální klikněte na část poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 4. V části Vyberte formát klikněte na položku PDF (*.pdf) a poté klikněte na tlačítko Exportovat.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do pole Název souboru název poznámkového bloku.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

OneNote 2010

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na příkaz Uložit jako a potom klikněte na možnost představující část poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 3. V části Vyberte formát klikněte na možnost PDF (*.pdf) a potom klikněte na tlačítko Uložit jako.

 4. V poli Název souboru zadejte název poznámkového bloku.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v aplikaci PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Na kartě Soubor zvolte Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v aplikaci Project 2013 nebo Project 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 3. V seznamu Uložit jako typ vyberte Soubory PDF (*.pdf) nebo Soubory XPS (*.xps) a pak zvolte Uložit.

 4. V dialogovém okně Možnosti exportu dokumentu vyberte Rozsah publikování a podle potřeby vyberte možnosti Zahrnout netisknutelné informace a Kompatibilní se standardem ISO 19500-1 (pouze PDF).

Tipy pro formátování

Project nepodporuje všechny funkce formátování souborů PDF nebo XPS, ale ke změně konečného vzhledu dokumentu můžete využít některé možnosti tisku.

Zvolte Soubor > Tisk a pak změňte kteroukoli z těchto možností:

 • Data

 • Orientace

 • Velikost stránky

 • Vzhled stránky

V dialogovém okně Vzhled stránky můžete měnit možnosti na těchto kartách:

 • Okraje

 • Legenda

 • Zobrazení

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete dialogové okno Zobrazit jako v aplikaci Publisher 2013 nebo Publisher 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

 5. Pokud chcete změnit způsob optimalizace dokumentu, klikněte na Změnit. (V aplikaci Publisher 2013 nebo Publisher 2016 klikněte na Možnosti.)

  • Proveďte případné požadované změny rozlišení obrázků a netisknutelných informací.

  • Po kliknutí na tlačítko Možnosti tisku můžete změnit možnosti tisku daného dokumentu.

  • Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v aplikaci Visio 2013 nebo Visio 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Pokud chcete soubor bezprostředně po uložení otevřít ve vybraném formátu, zaškrtněte políčko Automaticky zobrazit soubor po uložení.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Word 2013 a Word 2016

 1. Zvolte Soubor > Exportovat > Vytvořit dokument PDF/XPS.

  Tlačítko Vytvořit soubor PDF/XPS na kartě Exportovat ve Wordu 2016
 2. Pokud vlastnosti wordového dokumentu obsahují informace, které nechcete do PDF zahrnout, v okně Publikovat jako soubor ve formátu PDF nebo XPS zvolte Možnosti. Potom vyberte možnost Dokument a zrušte výběr možnosti Vlastnosti dokumentu. Nastavte všechny další požadované možnosti a zvolte OK.

  Pokud chcete předejít sdílení informací v souboru PDF, vymažte vlastnosti dokumentu.

  Další informace o vlastnostech dokumentu najdete v článku Zobrazení nebo změna vlastností souboru Office 2016.

 3. V okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit. Název souboru můžete také v případě potřeby změnit.

 4. Klikněte na Publikovat.

Další informace o možnostech PDF

 • Pokud chcete vytvořit soubor PDF jenom z některých stránek dokumentu, zvolte některou možnost v části Rozsah stránek.

 • Pokud chcete do PDF zahrnout sledované změny, vyberte v části Položky určené k publikování možnost Dokument s revizemi. Pokud je zahrnout nechcete, zkontrolujte, že je vybraná možnost Dokument.

 • Pokud chcete v PDF vytvořit sadu záložek, vyberte možnost Při vytváření záložek použít. Pak zvolte Nadpisy nebo Záložky aplikace Word (pokud jste do dokumentu přidali záložky).

 • Pokud chcete do PDF zahrnout vlastnosti dokumentu, zkontrolujte, že je vybraná možnost Vlastnosti dokumentu.

 • Pokud chcete softwaru pro čtení obrazovky usnadnit čtení dokumentu, vyberte možnost Značky struktury dokumentů pro usnadnění.

 • Kompatibilní se standardem ISO 19005-1 (PDF/A): Tato možnost uloží dokument PDF jako dokument PDF verze 1.7, což je standard pro archivaci, který pomáhá zajistit, aby dokument vypadal stejně i při pozdějším otevření na jiném počítači.

 • Rastrový text, pokud nelze vkládat písma: Pokud nejdou do dokumentu vložit písma, PDF použije rastrové obrázky textu, aby PDF vypadalo stejně jako původní dokument. Pokud tato možnost není zaškrtnutá a soubor používá písmo, které nejde vložit, může čtečka PDF použít jiné písmo.

 • Šifrovat dokument heslem: Výběrem této možnosti můžete nastavit, že PDF můžou otevřít jenom lidé, kteří znají heslo. Když kliknete na OK, Word zobrazí dialogové okno Zašifrovat dokument PDF, do kterého můžete zadat heslo a jeho potvrzení.

Otevření PDF ve Wordu a kopírování obsahu do Wordu

Když otevřete soubor PDF ve Wordu, můžete z něj kopírovat libovolný obsah.

Přejděte na Soubor > Otevřít a najděte soubor PDF. Word otevře obsah PDF v novém souboru. Můžete z něj kopírovat jakýkoliv obsah včetně obrázků a diagramů.

Word 2010

Tyto informace se týkají rovněž aplikace Microsoft Word Starter 2010.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.
  Pokud chcete zobrazit dialogové okno Uložit jako v aplikaci Word 2013 a Word 2016, musíte zvolit umístění a složku.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru, pokud jste tak již neučinili.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na položku Dokument PDF.

  • Chcete-li soubor bezprostředně po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor.

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Je-li velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na přepínač Minimální velikost (publikování online).

 5. Chcete-li nastavit stránky, které mají být vytištěny, určit, zda mají být vytištěny značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 6. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud v Office pro Mac chcete uložit soubor jako PDF, proveďte tento jednoduchý postup:

 1. Klikněte na Soubor.

 2. Klikněte na Uložit jako.

 3. Klikněte na možnost pro výběr formátu souboru v dolní části okna.

  Pomocí nástroje pro výběr formátu souboru u možnosti Uložit jako ve Wordu můžete vybrat jiné formáty, například PDF.
 4. Ze seznamu dostupných formátů souborů vyberte PDF.

 5. Dejte souboru název, pokud ho ještě nemá, a potom klikněte na možnost pro export.

Word Online umožňuje převést dokument na PDF pomocí tisku dokumentu ve Wordu. Vytvoří se základní PDF, ve kterém je zachované rozložení a formát původního dokumentu.

Příkaz Tisk ve Word Web Appu

Pokud potřebujete přesněji nastavit možnosti PDF, třeba přidat záložky, použijte ke konverzi dokumentu na PDF desktopovou aplikaci Word. Kliknutím na Otevřít ve Wordu spusťte desktopovou aplikaci.

Obrázek příkazu Otevřít ve Wordu ve Wordu Online

Pokud desktopovou verzi Wordu nemáte, můžete si teď vyzkoušet nebo koupit nejnovější verzi Office.

Tipy: 

 • Řekněte nám, jak byste v aplikaci Word Online použili tuto funkci. Dole v okně aplikace Word Online klikněte na Pomozte vylepšit Office.

 • Příkaz Pomozte vylepšit Office

Z rozevíracího seznamu vyberte aplikaci Office.

 1. Otevřete tabulku nebo sestavu, kterou chcete publikovat ve formátu PDF.

 2. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na šipku vedle položky Uložit jako a potom klikněte na PDF nebo XPS.

 3. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název souboru.

 4. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 5. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 6. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud tabulka nebo sestava vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 7. Pokud chcete určit různé možnosti souboru, klikněte na Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 8. V dialogovém okně Publikovat ve formátu PDF nebo XPS klikněte na Publikovat.

  Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na šipku vedle položky Uložit jako a potom klikněte na PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název sešitu.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 5. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud sešit vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 6. Pokud chcete určit různé možnosti souboru, klikněte na Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 7. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Exportovat do a pak klikněte na PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název formuláře.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 5. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud formulář vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 6. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název souboru.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Vedle položky Rozsah stránek klikněte na možnost představující část poznámkového bloku, kterou chcete uložit ve formátu PDF.

 5. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte na šipku vedle položky Uložit jako a potom klikněte na PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název prezentace.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 5. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud prezentace vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 6. Pokud chcete určit různé možnosti souboru, klikněte na Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 7. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

Plán projektu můžete vytisknout ve formátu PDF jenom v případě, že máte na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat. Musíte mít plnou verzi Acrobatu, nestačí mít Adobe Reader, který je zadarmo.

Poznámka: Doplněk Uložit jako PDF nebo XPS pro Microsoft Office 2007 nenabízí tuto funkci pro Project 2007.

 1. V nabídce Zobrazení vyberte zobrazení, které chcete vytisknout.

 2. V nabídce Soubor zvolte Tisk.

 3. V seznamu pro název vyberte Adobe PDF.

  Poznámka: Tato možnost se zobrazí jenom v případě, že máte na počítači nainstalovaný Adobe Acrobat.

 4. Zvolte OK.

 5. V dialogovém okně pro uložení souboru PDF vyberte název a umístění pro soubor PDF a potom zvolte Uložit.

Poznámka: Jakmile plán vytisknete do formátu PDF, nebude možné pomocí Projektu provádět žádné změny přímo v dokumentu PDF. Změny v původním plánu musíte nejprve udělat v Projectu a potom soubor znovu vytisknout ve formátu PDF.

Uložení ve formátu PDF pro sdílení nebo distribuci na webu

Pokud chcete publikaci sdílet v pevném formátu na webu nebo v síti, udělejte toto:

 1. V nabídce Soubor klikněte na Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název publikace.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Vedle položky Optimalizovat pro klikněte na Změnit.

 5. V dialogovém okně Možnosti publikování klikněte v seznamu Určete, jakým způsobem bude tato publikace vytištěna nebo distribuována na položku optimalizace, která odpovídá potřebám publikace. Pokud se třeba publikace bude distribuovat online a kvalita tisku není tak důležitá jako malá velikost souboru, klikněte na Minimální velikost. Pokud je kvalita tisku důležitější než velikost souboru, klikněte na Tisk ve vysoké kvalitě.

 6. Pokud chcete zobrazit celé dialogové okno a vybrat si potřebná nastavení, klikněte na Upřesnit. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.)

 7. Klikněte na OK.

 8. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte v dialogovém okně Uložit jako políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je k dispozici jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF a v dialogovém okně Možnosti publikování není vybraná možnost Komerční tiskárna.

 9. Klikněte na Uložit.

Uložení ve formátu PDF pro tisk v komerční tiskárně

Pokud se publikace odesílá do komerční tiskárny, udělejte toto:

 1. V nabídce Soubor přejděte na Na cesty a potom klikněte na Přenést do komerční tiskárny.

 2. V podokně na levé straně klikněte v seznamu Jak bude tato publikace vytištěna? na vámi požadovanou možnost. Pokud budete používat tiskárnu s offsetovým tiskem, klikněte na Komerční tiskárna. Pokud budete používat kopírovací službu s vysokou kvalitou výstupu, klikněte na Tisk ve vysoké kvalitě.

 3. Klikněte na Možnosti tisku.

 4. V dialogovém okně Možnosti tisku vyberte potřebné možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 5. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit opravte případné problémy, které Publisher zjistil.

 6. V části Exportovat zaškrtněte políčko Vytvořit soubor PDF.

 7. Klikněte na Uložit.

 8. V Průvodci na cesty vyberte umístění, do kterého chcete soubor exportovat, a klikněte na Další.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Publikovat ve formátu PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název výkresu.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 5. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud výkres vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 6. Pokud chcete vytisknout jenom některé stránky nebo zadat jiné možnosti publikování, klikněte na Možnosti a vyberte požadovaná nastavení. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 7. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , najeďte myší na šipku vedle položky Uložit jako a potom klikněte na PDF nebo XPS.

 2. V rozevíracím seznamu Název souboru zadejte nebo vyberte název dokumentu.

 3. V rozevíracím seznamu Uložit jako typ klikněte na PDF.

 4. Pokud chcete soubor hned po uložení otevřít, zaškrtněte políčko Po publikování otevřít soubor. Toto zaškrtávací políčko je dostupné jenom v případě, že máte v počítači nainstalovanou čtečku PDF.

 5. Vedle položky Optimalizovat pro udělejte jednu z těchto věcí v závislosti na tom, jestli vám víc záleží na velikosti souboru nebo kvalitě tisku:

  • Pokud dokument vyžaduje vysokou kvalitu tisku, klikněte na přepínač Standardní (publikování online a tisk).

  • Pokud je velikost souboru důležitější než kvalita tisku, klikněte na Minimální velikost (publikování online).

 6. Pokud chcete nastavit rozsah stránek, které se mají vytisknout, určit, jestli se mají vytisknout značky, a zvolit možnosti výstupu, klikněte na tlačítko Možnosti. (Odkazy na další informace o těchto možnostech najdete v části Viz také.) Klikněte na OK.

 7. Klikněte na Publikovat.

Pokud chcete v souboru PDF po uložení provádět změny, vraťte se k původnímu souboru Microsoft Office 2007, ve kterém jste ho vytvořili, a uložte ho znovu jako PDF.

Pokud chcete wordový dokument nebo excelový sešit vyexportovat do formátu PDF v iOSu, klepněte vlevo nahoře na tlačítko Soubor, zvolte Exportovat a potom PDF.

Když chcete dokument exportovat do PDF, klepněte na Soubor > Exportovat.

PDF (Portable Document Format)    zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Pokud je soubor ve formátu PDF zobrazený online nebo vytištěný, zachová se požadovaný formát. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které se budou kopírovat pomocí komerčních metod tisku. Tento formát přijímá jako platný řada agentur a organizací a prohlížeče jsou k dispozici pro širší spektrum platforem než u formátu XPS.

Formát XPS (XML Paper Specification)    je elektronický formát souborů, který zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení souboru ve formátu XPS online nebo jeho vytištění se přesně zachová požadovaný formát. Data v souboru se nedají snadno měnit.

Důležité informace: Chcete-li zobrazit soubor ve formátu PDF, je třeba mít v počítači nainstalována čtečka souborů PDF, například Acrobat Reader, který je dostupný na webových stránkách společnosti Adobe Systems.

Viz také

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×