Uložení místní obsahu na Sharepointu Online

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Toto je průvodce krok za krokem o používání rutin služby SharePoint Online pro PowerShell migrace migrovat obsah ze sdílené složky v místním do Office 365.

Rutiny pro správu služby SharePoint Online pro PowerShell migrace slouží k přesunutí místní obsahu ze sdílené složky. Vyžadování minimální CSOM hovory, využívá Azure dočasné úložiště objektů BLOB zobrazit na požadavek velké migrace datového obsahu.

Tady je postup pro online přes SPO migrace nahrát místních dat do služby SharePoint Online:

Krok 1: Nainstalujte prostředí SharePoint Online Management Shell.

Krok 2: Nastavte pracovní adresář

Krok 3: Určení umístění a přihlašovací údaje

Krok 4: Vytvoření nového obsahu balíčku z místního sdílené složky

Krok 5: Převedení obsahu balíček pro cílový web

Krok 6: Odeslání obsahu pro import

Krok 7: Zpracování a sledování migraci SPO (volitelné)

Požadavky

 • Podporované operační systémy: Windows 7 Service Pack 1, Windows 8, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

 • Prostředí Windows PowerShell 4.0

Poznámka: Oprávnění: Musí být správce kolekce webů na web, který směrujete.

Než začnete

Krok 1: Nainstalujte prostředí SharePoint Online Management Shell

Cílem prvního kroku je nainstalujte prostředí SharePoint Online Management shell.

 1. Odinstalujte všechny předchozí verze SharePoint Online Management Shell.

 2. Instalace z tohoto umístění: SharePoint Online Management Shell.

 3. Otevřete SharePoint Online Management Shell a vyberte Spustit jako správce.

Návrat na začátek

Krok 2: Nastavte pracovní adresář

Před spuštění migračního procesu je třeba nastavit pracovní adresář tak, že vytvoříte dva prázdné složky. U těchto složek si není nutné zadávat spoustu místa na disku, jak se bude obsahovat pouze XML.

 1. Vytvoření složky dočasné balíčku.

 2. Vytvoření složky konečný balíčku.

Návrat na začátek

Krok 3: Určení umístění a přihlašovací údaje

V tomto kroku je třeba určit umístění a přihlašovací údaje, včetně umístění zdrojové soubory, cílové soubory a webové umístění.

V místním počítači otevřete prostředí SharePoint Online Management Shell. Spusťte následující příkazy zaokrouhlením požadované hodnoty.

$cred = (Get-Credential admin@contoso.com)

$sourceFiles = '\\fileshare\users\charles'

$sourcePackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_source'

$targetPackage = 'C:\migration\CharlesDocumentsPackage_target'

$targetWeb = 'https://contoso-my.sharepoint.com/personal/charles_contoso_com'

$targetDocLib = 'Documents’

Návrat na začátek

Krok 4: Vytvoření nového obsahu balíčku z místního sdílené složky

V tomto kroku vytvoříte nový balíček migrace ze sdílené složky. Vytvoření obsahu balíčku ze sdílené složky, příkaz Nový SPOMigrationPackage přečte seznam obsahu určené tak, že cesta ke zdroji a vygeneruje XML migrace.

Pokud označeny volitelné jsou potřeba následující parametry:

 • SourcefilesPath: ukazatel na obsah chcete migrovat

 • OutputPackagePath: ukazatel dočasné složky

 • TargetWebUrl: přejděte na cílový web

 • TargetDocumentLibraryPath: přejděte do knihovny dokumentů uvnitř webu.

 • IgnoreHidden: možnost Přeskočit skrytých souborů (volitelné)

 • ReplaceInvalidCharacters: vyřeší tělesně postižení znaky při možné (volitelné)

Příklad:

Tento příklad ukazuje, jak vytvořit nový balíček z sdílené složky, ignoruje skryté soubory a nahrazování nepodporované znaky v názvu souboru nebo složky.

New-SPOMigrationPackage -SourceFilesPath $sourceFiles -OutputPackagePath $sourcePackage -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib -IgnoreHidden –ReplaceInvalidCharacters

Návrat na začátek

Krok 5: Převedení obsahu balíček pro cílový web

Po vytvoření balíček obsahu pomocí příkazu ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage převést xml generovaných ve složce dočasné. Uloží novou sadu cílových migrace soubory metadat balíčku cílový adresář. Toto je konečný balíčku.

Poznámka: Přihlašovacích údajů správce kolekce webů cílové slouží k shromažďování dat pro připojení ke kolekci webů data.

Existuje šest požadované parametry zadat (jiné jsou volitelné

 • ParallelImport: Řekněte nástroj pro optimalizaci výkonu pomocí paralelní vláknech.

 • SourceFiles: bodů k adresáři, pokud existují soubory balíčku zdroje obsahu

 • SourcePackagePath: bodů do složky dočasné balíčku

 • OutputPackagePath: bodů do složky konečný balíčku

 • Pověření: SPO přihlašovacích údajů obsahující administrátorská práva a nemáte cílového webu

 • TargetWebU rl: přejděte na položku cílového webu

 • TargetDocumentLibraryPath: cesta k cílovou knihovnu

Příklad:

Tento příklad ukazuje, jak převést balíčku cílových snímek vyhledáním dat v cílové kolekce webů. Parametrem – ParallelImport zvýšit výkon migrací soubor sdílet.

$finalPackages = ConvertTo-SPOMigrationTargetedPackage -ParallelImport -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $sourcePackage -OutputPackagePath $targetPackage -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb -TargetDocumentLibraryPath $targetDocLib

Návrat na začátek

Krok 6: Odeslání obsahu pro import

V tomto kroku příkazu Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit vytvoří novou úlohu migrace v cílové kolekce webů a potom vrátí GUID představující JobID. Tento příkaz nahraje šifrované zdrojové soubory a manifesty do dočasné úložišti objektů blob Azure na projekt.

Existují čtyři požadované parametry zadat (jiné jsou volitelné):

 • TargetwebURL: Odkazuje na webu cíle

 • SourceFilesPath: Ukazatel na souboru importu

 • SourcePackagePath: Ukazatel konečný manifestu soubory na import

 • Pověření: SharePoint Online přihlašovací údaje, které mají práva správce kolekce webů pro cílový web

Příklad 1:

Tento příklad ukazuje, jak můžou odeslat balíčku datům pro vytvoření nového projektu migrace.

$job = Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $sourceFiles -SourcePackagePath $spoPackagePath -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWebUrl

Příklad 2:

Tento příklad ukazuje, jak můžou odeslat balíčku dat, aby vznikly nové úlohy migrace pro paralelní import.

$jobs = $finalPackages | % {Invoke-SPOMigrationEncryptUploadSubmit -SourceFilesPath $_.FilesDirectory.FullName -SourcePackagePath $_.PackageDirectory.FullName -Credentials $cred -TargetWebUrl $targetWeb}

Pro každé odeslané úlohy rutinu vyvolat vrátí těchto vlastností v rámci projektu:

 • JobId: ID úlohy v SPO

 • ReportingQueueUri: fronty SPO Azure, která ukládá zprávy v reálném čase průběhu migrace.

 • Šifrování: Šifrovacího klíče a způsob používaný během nahrávání obsah Azure. To je nutné při dešifrování zprávy fronty a import protokoly.

Pokud používáte účet Azure úložiště, pomocí Nastavení SPOMigrationPackageAzureSource a Odeslat SPOMigrationJob nahrát obsah v úložišti.

Návrat na začátek

(Volitelné) Krok 7: Zpracování a sledování SPO migraci

Po odeslání úlohy pouze Azure a SPO interakce načítání a migraci obsahu na požadované místo. Tento proces je úlohy časovače, což znamená, že je do fronty na první přijde dřív základna. To nebrání ostatní úlohy se ve frontě stejnou osobou.

Pokud jsou tu uvedené žádné další úlohami je možné zpoždění minutu.

Kontrola stavu úloh

Kontrola stavu práce zobrazením reálném čase aktualizací publikovaných ve frontě účet Azure úložiště pomocí Encryption.EncryptionKey vrácených v kroku 6.

Zobrazení protokolů

Pokud používáte účet Azure úložiště, můžete hledat do kontejneru seznamu v úložišti Azure protokoly všechny položky, které se stalo. V této fázi je teď bezpečné odstranit tyto kontejnery, pokud nechcete, aby ponechat stále jako zálohu v Azure.

Pokud došlo k chybám nebo upozornění, vytvoří se v seznamu kontejneru .err a .wrn soubory.

Pokud používáte dočasné Azure úložiště vytvořil Vyvolat SPOMigrationEncryptUploadSubmit v kroku 6, můžete získat dešifrování Azure fronty zprávu s hodnotou "Události" "JobLogFileCreate" protokol importu URL přidružení zabezpečení. Protokol importu přidružení zabezpečení URL můžete stáhnout soubor protokolu a dešifrování s stejný šifrovací klíč jako vrácené v kroku 6.

Návrat na začátek

Skriptování scénáře pro opakované použití

Následující obrázek je vzorový skript, který můžete použít obsahující udělejte kroky z zjištění umístění a přihlašovací údaje do odesílání dat balíček vytvořte nový projekt migrace.

  
  

$userName = "admin@contoso.onmicrosoft.com"

$sourceFiles = "d:\data\documents"

$packagePath = "d:\data\documentPackage"

$spoPackagePath = "d:\data\documentPackageForSPO"

$targetWebUrl = "https://contoso.sharepoint.com/sites/finance"

$targetLibrary = "Dokumenty"

$cred = get-pověření $userName

Nové SPOMigrationPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - OutputPackagePath $packagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary - IgnoreHidden - ReplaceInvalidCharacters

# Převeďte balíčku cílových snímek vyhledáním dat v cílové kolekce webů

$finalPackages = ConvertTo SPOMigrationTargetedPackage - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $packagePath - OutputPackagePath $spoPackagePath - TargetWebUrl $targetWebUrl - TargetDocumentLibraryPath $targetLibrary-pověření $cred

# Odeslání balíčku datům pro vytvoření nového projektu migrace

$job = vyvolat SPOMigrationEncryptUploadSubmit - SourceFilesPath $sourceFiles - SourcePackagePath $spoPackagePath-pověření $cred - TargetWebUrl $targetWebUrl

Tento příklad ukazuje, jak získat vrácené informace o projektu, který se ve formě identifikátor GUID.

$job = $jobs[0]

$job.JobId

Guid
----
779c4b3b-ec24-4705-bb58-c38f4329418c

Tento příklad ukazuje, jak se dostat $job. ReportingQueueURi.AbosoluteUri.

# To obtain the $job.ReportingQueueUri.AbsoluteUri

https://spodm1bn1m013pr.queue.core.windows.net/953pq20161005-f84b9e51038b4139a179f973e95a6d6f?sv=2014-02-14&sig=TgoUcrMk1Pz8VzkswQa7owD1n8TvLmCQFZGzyV7WV8M%3D&st=2016-10-04T07%3A00%3A00Z&se=2016-10-26T07%3A00%3A00Z&sp=rap

Tento příklad ukazuje, jak získat šifrovacího klíče a zpáteční vzorku.

$job.Encryption
EncryptionKey                    EncryptionMethod

-------------                       ----------------

{34, 228, 244, 194...}               AES256CBC

Důležité informace: Všechny zprávy jsou šifrovány ve frontě. Pokud si chcete přečíst z ReportingQueue, musíte mít EncryptionKey.

Osvědčené postupy a omezení

Popis

Doporučení

Velikost balíčku

10 – 20 GB

Přepínač – ParallelImport migraci sdílené složky, které budou automaticky k rozdělení balíček velký na menší části.

Velikost souboru

2 GB

Cílová velikost

Cílový web zůstanou není přístupný pro uživatele, až do dokončení migrace

Limity Sharepointu Online

Sharepointu Online a OneDrive pro firmy: softwarová omezení a limity SharePoint Online: softwarové hranice a omezení

Azure omezení

Zdroje

Výchozí/Limit

TB na účtu úložiště

500 TB

Maximální velikost kontejneru jednoho objektů blob, tabulku nebo fronty

500 TB

Maximální počet objektů blob kontejnerů, objekty BLOB, sdílené složky, tabulek, fronty, entity nebo zpráv v rámci účtu úložiště

Pouze limit je 500 TB kapacitou účtu

Cíl výkon pro jeden objektů blob

Až 60 MB na druhou nebo až 500 požadavky za sekundu

Příbuzná témata

Pomocí rutin prostředí pro SharePoint Online a OneDrive migrace

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×