Uložení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Uložení dokumentu ve Wordu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určen pro osoby s poruchami zraku používající produkty Office se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí Word klávesu a čtečky obrazovky k ukládání vašich dokumentů místně nebo ve sdíleném umístění a uložit v jiném formátu souboru. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení dokumentu místně

Pokud chcete uložit změny, které jste provedli dokumentu, pokud není povolený automatické ukládání, stiskněte Ctrl + S.

Můžete taky Přejmenovat dokument, uložit v jiném formátu souboru nebo si ji uložit do jiného umístění.

 1. Pokud chcete dokument uložit pod jiným názvem nebo v jiném umístění nebo formátu, stiskněte Alt+S, A.

 2. Chcete-li vybrat uložit umístění, stiskněte klávesu jednou na kartu a potom stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte umístění chcete.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro zadání názvu souboru, a zadejte požadovaný název.

 4. Stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte, že jste na položce Uložit jako typ a jako formát je vybrán dokument Wordu, hvězdička, tečka a docx.

 5. Pokud chcete změnit typ souboru, stiskněte klávesu MEZERNÍK a stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte soubor typu má. Pokud chcete vybrat, stiskněte klávesu Enter.

 6. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici hned začnete používat Word, ale budete muset ručně přidat web SharePoint před uložením tam.

 1. Chcete-li přidat k uložení umístění, stiskněte kombinaci kláves Alt + F, A odpovědi. Uslyšíte: "Ukládání funkce vybrána, přidat místo." Pomocí čtečky JAWS, uslyšíte: "Přidat kartu blokování."

 2. Stiskněte Y, 2 a vybrat možnost SharePoint webu a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte se sharepointovým webem, a pak stiskněte Enter.

 4. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a pak stiskněte klávesu Enter.

Web je teď k dispozici v dialogovém okně Uložit jako v Word.

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

Před můžete, například sdílení dokumentu přes OneDrive nebo SharePoint, musíte si ji uložit do jednu z těchto umístění.

 1. Otevřete dokument, který chcete sdílet.

 2. Zobrazení nabídky Uložit jako, stiskněte kombinaci kláves Alt + F, odpovědi. Uslyšíte: "Uložit jako."

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte do podokna Uložit jako.

 4. Přejděte na web OneDrive nebo SharePoint v seznamu Uložit jako, stiskněte nahoru a dolů kláves se šipkami, dokud uslyšíte název webu a potom stiskněte klávesu Enter. Fokus se změní na seznam složek pro web, který jste vybrali.

 5. Přejděte do umístění složky a stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Uložit jako. Fokus přesune do pole Název souboru.

 6. Do pole Název souboru zadejte název dokumentu nebo ho v něm upravte.

 7. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Pokud jste dokument uložili do sdíleného umístění, můžete k práci na něm pozvat další osoby.

Povolení nebo zakázání automatického ukládání

Poznámka: Funkce AutoSave je dostupná pouze pokud je dokument uložený na OneDrive nebo SharePoint Online.

 1. Stisknutím klávesy Alt aktivovat nabídky pásu karet.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Tab, dokud uslyšíte aktuální stav automatického ukládání a za ním uveďte "Tlačítko Automatické ukládání."

 3. Stisknutím klávesy Enter automatické ukládání zapnout nebo vypnout.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

Když si dokument uložíte jako PDF, můžete ho sdílet prostřednictvím více kanálů.

 1. Zobrazení nabídky Uložit jako, stiskněte kombinaci kláves Alt + F, odpovědi. Uslyšíte: "Uložit jako."

 2. Stisknutím klávesy Tab se přesuňte do podokna Uložit jako.

  Dialogové okno o tom stejném místě, kde jste si uložili dokumentů Word dříve na počítači nebo online místo. Další informace o tom, jak změnit umístění, podívejte se na uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na položce Uložit jako typ a jako formát je vybrán dokument Wordu, hvězdička, tečka a docx, a pak stiskněte mezerník. Otevře se seznam podporovaných typů souborů.

 4. V seznamu stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce PDF, a pak stiskněte mezerník. Uslyšíte, že jste na položce Uložit jako typ a jako formát je vybrán PDF.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky k vložení obrázku ve Wordu

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver předdefinované čtečka obrazovky Mac OS, k ukládání vašich dokumentů místně nebo ve sdíleném umístění a uložit v jiném formátu souboru.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici okamžitě přihlásit a začít používat Word pro Mac, ale budete muset ručně přidat web SharePoint před uložením tam.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Online umístění, a pak stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Přidat místo. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku SharePoint, a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 5. Zadejte nebo vložte adresu URL složky SharePointu a pak opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další.

 6. Stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Po zobrazení výzvy zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte se sharepointovým webem, a pak stiskněte mezerník.

 7. Po zobrazení výzvy zadejte heslo a pak stiskněte mezerník.

Web je teď k dispozici v dialogovém okně Uložit jako v Word pro Mac.

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Dialogové okno nabídne stejné umístění, kam jste uložili předchozí wordové dokumenty. Může to být Mac nebo online umístění. Pokud chcete umístění zkontrolovat nebo ho změnit, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Online umístění nebo o tlačítko Můj Mac. Když uslyšíte, že se jedná o Online umístění, vyberte tuto možnost stisknutím kombinace kláves Control+Option+mezerník. Když uslyšíte, že je vybraná možnost Můj Mac, zobrazí se v dialogovém okně dostupná online umístění.

 3. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tabulku míst a první online umístění. V případě potřeby opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte název umístění, kam chcete dokument uložit.

 4. Až budete na požadovaném umístění, stiskněte Enter.

  Dokument se uloží.

Přepínání automatického ukládání vypnout

Pokud pracujete na uloženého v OneDrive nebo SharePoint souboru zapnuté automatické ukládání a jste otevřeli z nabídky soubor. Funkce AutoSave je dostupný jenom u Office 365 účastníky.

 1. V dokumentu opakovaným stisknutím klávesy F6 uslyšíte aktuálně vybrané kartě, například "zobrazení, vybrána karta."

 2. Opakovaným uslyšíte stisknutím klávesy šipka vlevo: "Doma, tab,."

 3. Stiskněte Shift + Tab, dokud uslyšíte: "Automatické ukládání, vybrána, přepínací tlačítko."

 4. Přepínání automatického ukládání vypnout, stiskněte CTRL + možnost + MEZERNÍK.

Poznámka: Pokud jste přešli na jiný automatické ukládání vypnout, budete muset uložit dokument. Pokud chcete uložit, stiskněte příkaz + S. Uložte soubor pod jiným názvem nebo do jiného umístění, stiskněte klávesu příkaz + Shift + S. stisknutím klávesy Tab přejděte dialogového okna Uložit jako. Stisknutím klávesy Šipka dolů přejděte v seznamech. Stisknutím klávesy MEZERNÍK zaškrtněte.

Uložte kopii dokumentu s vaším počítačem

Uložit kopii dokumentu na Mac.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "plocha, pokud rozevírací tlačítko."

 3. Stisknutím klávesy Šipka dolů, dokud uslyšíte umístění a potom stiskněte klávesu MEZERNÍK.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte MEZERNÍK.

  Dokument se uloží.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

Když si dokument uložíte jako PDF, můžete ho bezpečně sdílet prostřednictvím více kanálů.

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

  Dialogové okno nabídne stejné umístění, kam jste uložili předchozí wordové dokumenty. Může to být Mac nebo online umístění. Pokyny, jak změnit umístění, najdete v části Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na wordovém dokumentu, a pak stiskněte Control+Option+mezerník. Otevře se nabídka Formát souboru.

 3. V nabídce tiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti PDF, a pak stiskněte Control+Option+mezerník.

 4. Pokud chcete vybrat odpovídající rozlišení pro PDF, tiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost, a potom stiskněte mezerník.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Exportovat, a pak stiskněte Control+Option+mezerník. Dokument se uloží ve formátu PDF.

Přejmenování dokumentu

 1. V dokumentu, který chcete uložit, stiskněte Command+Shift+S. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet: "Uložit jako, v dialogovém okně," a za ním uveďte název aktuálního dokumentu. Je fokus v textovém poli Název souboru.

 3. Zadejte nový název dokumentu.

 4. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte MEZERNÍK.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Pomocí Word pro iOS VoiceOver čtečka obrazovky předdefinovaná v iOS, uložte svůj dokument OneDrive nebo jako kopii z OneDrive na vašem zařízení. Můžete taky Přejmenovat dokument nebo ho uložit ve formátu PDF.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

 1. V dokumentu, který chcete uložit, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte: "Zavřít soubor, tlačítko." Poklepáním na displej vyberte. Uslyšíte: "Uložit změny" následuje název dokumentu.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Uložit, tlačítko se třemi tečkami, tlačítko." Poklepáním na displej vyberte. Uslyšíte: "Uložit jako, úpravy názvu souboru, textové pole," a za ním uveďte název dokumentu.

 3. Je vybraný aktuální název souboru a na obrazovce klávesnice se zobrazí v dolní polovině obrazovky. Zadejte název dokumentu pomocí klávesnice na obrazovce.

 4. Po dokončení snímků jedním prstem v pravém dolním rohu obrazovky, dokud uslyšíte "Hotovo". Poklepáním na displej vyberte.

 5. Klávesnice na obrazovce se zavře. Potáhněte prstem doleva, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním na obrazovku vyberte.

 6. Fokus přesune do pole název souboru. V případě potřeby použít klávesnici na obrazovce můžete změnit název.

 7. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky, a potom ji poklepáním otevřete.

 8. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že na tlačítku Uložit. Poklepáním tlačítko vyberte a uložte dokument.

  Dokument se uloží a vrátíte se do zobrazení Poslední.

Zapnutí funkce Automatické ukládání

Funkce AutoSave je automaticky při uložení souboru do OneDrive nebo SharePoint.

 1. V zobrazení úprav dokumentu potažením prstu doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Automatické ukládání," a "Na" nebo "Možnost Vypnuto."

 3. Poklepejte na obrazovce zapnout nebo vypnout automatické ukládání.

 4. Pokud chcete vrátit do zobrazení pro Úpravy, potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Tlačítko Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

Poznámka: Pokud jste přešli na jiný automatické ukládání vypnout, budete muset uložit dokument. V dokumentu potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a potom poklepejte na obrazovce.

Uložte kopii dokumentu do zařízení

Uložit kopii dokumentu do zařízení. Změny provedené na místní kopii nemají vliv na původní soubor do cloudové úložiště.

 1. V dokumentu potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Kopírovat tlačítko Uložit" a poklepáním displej.

 3. Fokus přesune do textového pole název souboru. V případě potřeby použít klávesnice na obrazovce zadejte nový název souboru. Po dokončení snímků jedním prstem v pravém dolním rohu obrazovky, dokud nebude slyšet: "Hotovo". Poklepáním na displej vyberte.

 4. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "iPhone – tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Když chcete uložit kopii dokumentu, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Poklepáním na obrazovku ho vyberte. Kopie se uloží.

Uložení dokumentu jako souboru PDF

 1. V dokumentu potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Exportovat tlačítko" a poklepáním displej.

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "PDF, hvězdy, tlačítko PDF" a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Fokus přesune do textového pole název souboru. V případě potřeby použít klávesnici na obrazovce můžete změnit název souboru. Po dokončení snímků v dolní části obrazovky jedním prstem, dokud nebude dozvíme "Hotovo" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Ve výchozím nastavení je PDF soubor uložený na vašem zařízení. Pokud chcete změnit umístění, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte "Míst, tlačítko Zpět," a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Dokud uslyšíte "Exportovat tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce potáhněte prstem doprava nebo doleva.

 7. Pokud uslyšíte "Upozornit, převod online souboru povolit" potažením prstu doprava, dokud uslyšíte "Povolit tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

Přejmenování dokumentu

Můžete změnit název uložený dokument.

 1. V zobrazení seznam nedávné, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud uslyšíte dokumentu chcete přejmenovat.

 2. Potáhněte prstem doprava jednou. Uslyšíte: "tlačítko soubor, akce, které jsou k dispozici." Poklepáním displej. Uslyšíte názvu souboru.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Tlačítko Přejmenovat" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "textové pole, upravuje."

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "formátu prostého textu, tlačítko," a potom poklepejte na obrazovce. Je zrušeno starými názvy.

 5. Použití klávesnice na obrazovce v dolní části obrazovky můžete zadat nový název dokumentu.

 6. Po dokončení potažením prstu doleva, dokud nebude slyšet "Tlačítko Přejmenovat" a potom poklepejte na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Použití Word pro Android pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky pro uložení dokumentu OneDrive nebo SharePoint uložit kopii dokumentu z online místo pro zařízení nebo přejmenovat dokument.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání online umístění pro ukládání

OneDrive je k dispozici hned začnete používat Word pro Android, ale budete muset ručně přidat web SharePoint před uložením tam.

 1. V dokumentu potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "Nabídce soubor otevřít."

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte: "Uložit jako, tlačítko." Poklepáním na displej vyberte.

 3. Potáhněte prstem doleva, dokud nebude dozvíme "Přidat místo, dokumenty, připojit ke cloudové úložiště," a potom poklepejte na obrazovce.

 4. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítka SharePoint" a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Příklad odkazu webu SharePoint uslyšíte. Poklepáním displej.

 6. Použití klávesnice na obrazovce zadejte adresu URL webu SharePoint. Zavření klávesnice, potáhněte prstem dolů pak left. Do textového pole můžete také vložte adresu URL.

 7. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Odeslat" a potom poklepejte na obrazovce.

 8. Pokud se zobrazí výzva, poklepejte obrazovku a zadejte e-mailovou adresu, kterou používáte s webem SharePoint. Zavření klávesnice, potáhněte prstem dolů pak left.

 9. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude dozvíme "Heslo pro úpravy," a potom poklepejte na obrazovce. Použití klávesnice na obrazovce zadejte své heslo. Zavření klávesnice, potáhněte prstem dolů pak left.

 10. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přihlášení tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Nové umístění pro ukládání je teď dostupná v seznamu uložit umístění.

Uložení dokumentu na OneDrive

 1. V dokumentu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit jako" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte název dokumentu a za ním uveďte "Textové pole."

 3. Pokud chcete název souboru změnit, otevřete klávesnici na obrazovce poklepáním na obrazovku. Pomocí klávesnice nejprve odstraňte původní název a potom zadejte nový název souboru. Až to uděláte, zavřete klávesnici potažením prstem dolů a pak doleva.

 4. Potahováním prstem doleva nebo doprava procházejte možná místa uložení, dokud nenajdete svůj účet OneDrive, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nebude slyšet: "Tlačítko Uložit." Poklepejte na obrazovce Uložit dokument. Po uložení nabídky soubor zavře a fokus přesune do dokumentu.

Tip: Po uložení dokumentu na OneDrive se tam budou ukládat všechny změny, když vyberete Uložit, pokud dokument neuložíte do nového umístění.

Zapnutí funkce Automatické ukládání

Funkce AutoSave je automaticky při uložení souboru do OneDrive nebo SharePoint.

 1. V zobrazení pro Úpravy dokumentu, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce.

 2. Potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Tlačítko Nastavení" a potom poklepejte na obrazovce.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud nebude slyšet "Automatické ukládání, automaticky ukládat soubory," a "Na" nebo "Možnost Vypnuto."

 4. Poklepejte na obrazovce zapnout nebo vypnout automatické ukládání.

 5. Pokud chcete vrátit do zobrazení pro Úpravy, potáhněte prstem dolů pak left.

Poznámka: Pokud jste přešli na jiný automatické ukládání vypnout, budete muset uložit dokument. V dokumentu, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud dozvíme "Tlačítko Uložit" a potom poklepejte na obrazovce.

Uložení kopie na vašem zařízení

Uložit kopii dokumentu na vašem zařízení.

 1. V zobrazení pro Úpravy dokumentu, potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud oznamuje funkce TalkBack: "Tlačítko soubor." Poklepáním na displej vyberte. Otevření nabídky soubor.

 2. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit jako" a poklepáním displej. Otevře se nabídka Uložit jako s fokusem na pole název souboru.

 3. Fokus se přesune do textového pole pro nový název souboru. Pokud chcete nový název dokumentu, zadejte název pomocí klávesnice na obrazovce.

 4. Potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud nebude dozvíme "Zařízení, dokumenty," a potom poklepejte na obrazovce.

 5. Potažením prstu doleva, dokud nenajdete složku, kterou má a potom poklepejte na obrazovce.

 6. Pokud chcete uložit kopii dokumentu, tahejte prstem doprava, dokud se neozve, že jste na tlačítku pro uložení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Kopie se uloží.

Přejmenování dokumentu

 1. V zobrazení pro úpravy wordového dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud TalkBack neohlásí, že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Soubor.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud TalkBack neoznámí, že jste na tlačítku pro uložení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Uslyšíte, že jste na tlačítku Uložit a že se nabídka Soubor zavře.

 3. Název dokumentu, potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "Přejmenovat kliknutím na toto tlačítko soubor" a poklepáním displej. Zadejte název dokumentu pomocí klávesnice na obrazovce. Uložit nový název, přepněte jedním prstem v dolní části obrazovky, dokud uslyšíte "Hotovo," potom zvedněte (a poklepejte na obrazovce v případě potřeby). Přejmenování souboru.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Umožňuje Word pro Windows Phone 10 Předčítání předdefinované Windows čtečce obrazovky, uložte svůj dokument na OneDrive, uložit kopii dokumentu do zařízení nebo přejmenovat dokument.

Poznámky: 

V tomto tématu

Uložení dokumentu na OneDrive nebo SharePoint

 1. V dokumentu, který chcete uložit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se podokno náhledu a uslyšíte, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro uložení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Otevře se dialogové okno Uložit. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "uložit kopii souboru, tlačítko" a poklepáním na displej vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním vyberte.

  Pokud zatím nejste přihlášení, OneDrive nebo SharePoint vás k tomu vyzve.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky nebo umístění, a potom ho poklepáním na obrazovku otevřete.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Další na panelu aplikace. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 7. Otevře se dialogové okno ZADEJTE NÁZEV SOUBORU.

  Pokud chcete změnit název souboru, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte aktuální název dokumentu, a pak poklepejte na obrazovku, abyste ho mohli začít upravovat. Pak zadejte nový název pomocí klávesnice na obrazovce. Po dokončení potáhněte prstem nahoru, dokud neuslyšíte, že jste na položce Orientační body a kontejnery, a potom potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na panelu aplikace. Potáhněte prstem dolů, dokud neuslyšíte, že jste u možnosti Položky, a pak opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Uložit kopii na panelu aplikace.

 8. Uložte dokument poklepáním na obrazovku.

Uložení wordového dokumentu jako PDF

Uložení dokumentu Word ve formátu PDF, použijte funkci export v Word Mobile.

 1. Ve wordovém dokumentu tahejte prstem doprava nebo doleva, dokud Předčítání neohlásí že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Otevře se podokno náhledu a uslyšíte, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 3. Otevře se dialogové okno Uložit. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Exportovat kliknutím na toto tlačítko soubor" a poklepáním na displej vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud se neozve název požadovaného umístění, například OneDrive, a potom ho poklepáním na obrazovku vyberte.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované složky, a potom ji poklepáním na obrazovku otevřete.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další na panelu aplikace, a potom ho vyberte poklepáním na obrazovku.

 7. Otevře se dialogové okno ZADEJTE NÁZEV SOUBORU. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poli se seznamem souborů Typ souboru a je vybrána položka OpenDocument Text. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností a potáhněte prstem doprava. Předčítání oznámí, že se jedná o PDF, 2 ze 2. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 8. Potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Export na panelu aplikace. Dokument exportujte poklepáním na obrazovku.

  Pokud se zobrazí dialog se žádostí o potvrzení převodu souboru online, povolte ho poklepáním na obrazovku.

  Dokument se vyexportuje a uloží jako PDF ve vybraném umístění. Otevřete dialogové okno Uložit s fokusem na názvu souboru.

Uložení kopie na vašem zařízení

Na svém zařízení nebo z jiného umístění na OneDrive můžete uložit kopii dokumentu.

 1. V dokumentu otevřete nabídku Uložit. Pak tahejte prstem doprava, dokud vám Předčítání neoznámí, že jste na možnosti pro uložení kopie tohoto souboru. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se místní okno Zvolit aplikaci.

 2. Pokud chcete vybrat místo pro uložení, táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nenajdete umístění pro uložení, například telefon („Toto zařízení, 1 ze 2“) nebo místo na OneDrivu („OneDrive, 2 ze 2“). Při procházení vám bude program Předčítání oznamovat, o jaké umístění se jedná. Až budete na umístění, které chcete použít, poklepejte na obrazovku. Pokud tam budou nějaké složky, které potřebujete otevřít, potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete na složku, a pak ji poklepáním otevřete.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Další na panelu aplikace. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Pokud chcete soubor uložit, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste u tlačítka Uložit kopii na panelu aplikace, a poklepejte na obrazovku. Soubor se uloží a fokus se přesune do dokumentu.

Přejmenování dokumentu

 1. V zobrazení úprav dokumentu Word potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud oznamuje programu Předčítání: "Tlačítko soubor." Poklepáním na displej vyberte. Otevření nabídky soubor.

 2. Tahejte prstem doprava, dokud vám program Předčítání neoznámí, že jste na tlačítku pro uložení. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Otevře se nabídka Uložit.

 3. Pokud chcete dokument pojmenovat, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přejmenovat tento soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název dokumentu. Pokud chcete uložit nový název, potáhněte na klávesnici prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Enter, a poklepejte na obrazovku. Soubor se přejmenuje.

  Tip: Klávesnici můžete najít tak, že projdete položky na obrazovce. Procházet začnete tak, že položíte prst na obrazovku a začnete jím potahovat. Předčítání vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Položku vyberete tak, že po najetí na ni prst zvednete a poklepete na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu v dokumentu Wordu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

svou práci Word Online automaticky uloží do složky OneDrive v cloudu. Můžete Word Online pomocí klávesnice čtečky obrazovky dokument si stáhněte z OneDrive do počítače nebo přejmenovat dokument. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Word Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Word Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Word Online.

V tomto tématu

Stáhněte si kopii dokumentu do počítače

Změny provedené v kopii dokumentu Word Online ve vašem počítači nemají vliv na původní verze OneDrive. Stáhnete dokument jako Word, soubor PDF nebo ODT soubor.

 1. Otevřete Word Online dokument, který chcete stáhnout.

  Další informace o tom, jak otevřít a přihlaste se k Word Online klikněte na Otevřít Word Web Appu a přihlásit. Pokyny o tom, jak otevřít dokument přejděte na Poslední dokument otevřít.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Stažení kopie dokumentu ve formátu Word, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + F, A C.

  • Pokud si Pokud chcete stáhnout kopii dokumentu ve formátu PDF, stiskněte klávesy Alt + logem systému Windows klávesou S, A t.

  • Stažení kopie dokumentu ve formátu ODT, stiskněte Alt + logem systému Windows klíčové + F, A, T.

  Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Microsoft Word Online. Fokus je na tlačítku Stáhnout.

 3. Stisknutím klávesy Enter vyberte. Zavření dialogového okna. Uslyšíte: "text upozornění. Co chcete udělat,"následuje název dokumentu.

 4. Stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + N. Uslyšíte: "Tlačítka Otevřít."

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu Enter. Soubor se stahuje do složka pro stahování ve vašem počítači.

Uložení dokumentu do jiného umístění

 1. V dokumentu stiskněte kombinaci kláves Alt + Windows logo klíčové + F, A odpovědi. Otevře se dialogové okno Uložit jako.

 2. V poli název v dialogovém okně Uložit jako je umístěn fokus. V případě potřeby zadejte nový název souboru.

 3. Opakovaným stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Uložit do jiné složky tlačítko" a stiskněte klávesu MEZERNÍK otevřete dialogové okno Výběr složky.

 4. Vyberte nové umístění pro uložení souboru, stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte název složku, kterou chcete nebo "Nová složka." Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte MEZERNÍK. Pokud jste vybrali "Nová složka", zadejte název nové složky a pak stiskněte klávesu Tab, dokud nebude slyšet "Tlačítko Vytvořit" a stiskněte klávesu Enter.

 5. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko Uložit" a stiskněte klávesu MEZERNÍK dokument uložit.

Přejmenování dokumentu

 1. V dokumentu, stiskněte kombinaci kláves Alt + logem systému Windows klíčové + F, A R. Otevře se dialogové okno Přejmenovat. Se zaměřuje na textovém poli název.

 2. Zadejte nový název souboru.

 3. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko OK" a stiskněte MEZERNÍK na přejmenujte soubor.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a změnám textu ve Wordu

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Klávesové zkratky ve Wordu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace Word

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×