Uložení dokumentu aplikace Word jako šablony

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Ať už začínáte s předdefinovanou šablonou nebo aktualizujete svoji vlastní, nástroje, které jsou ve Wordu integrované, vám pomůžou aktualizovat šablony tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Pokud chcete šablonu upravit, otevřete soubor, změňte ho jak potřebujete, a pak šablonu uložte.

V aplikaci Microsoft Word, můžete vytvořit šablonu uložíte dokument ve formátu souboru .dotx, souborů .dot nebo .dotm souboru (soubor typu .dotm umožňuje povolit makra v souboru).

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít.

 2. Poklikejte na Tento počítač. (Ve Wordu 2013, poklikejte na počítač ).

 3. Přejděte do složky Vlastní šablony Office ve složce Dokumenty.

 4. Klikněte na požadovanou šablonu a pak na Otevřít

 5. Změňte ji podle potřeby a pak šablonu uložte a zavřete.

Přidání ovládacích prvků obsahu do šablony

Vaše šablony můžou být flexibilní, když k nim přidáte a nakonfigurujete ovládací prvky obsahu, třeba ovládací prvky pro formátovaný text, obrázky, rozevírací seznamy nebo výběr data.

Můžete třeba vytvořit šablonu, která obsahuje rozevírací seznam. Pokud povolíte úpravy rozevíracího seznamu, můžou jiní uživatelé změnit možnosti seznamu podle svých potřeb.

Poznámka:  Pokud ovládací prvky obsahu nejsou dostupné, pravděpodobně jste otevřeli dokument nebo šablonu vytvořené ve starší verzi Wordu. Pokud chcete ovládací prvky obsahu používat, je nutné převést dokument na formát souboru Wordu 2013 kliknutím na Soubor > informace > Převést a následným kliknutím na OK. Dokument nebo šablonu po převodu uložte.

Když chcete přidat ovládací prvky obsahu, musíte nejdřív zobrazit kartu Vývojář.

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet.

 2. V části Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 3. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

Zapnutí karty Vývojář na pásu karet Wordu

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

tlačítko návrhu režimu Vývojář

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé mohou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF mohou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit jej do více odstavců. Chcete-li omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. V dokumentu klikněte na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF Ovládací prvek RTF nebo Ovládací prvek obsahu pro prostý text ovládací prvek Prostý text .

Vložení ovládacího prvku Obrázek
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Ovládací prvek obsahu obrázku ovládací prvek Obrázek .

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem ovládací prvek Pole se seznamem nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu ovládací prvek Rozevírací nabídka .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 3. Seznam možností vytvoříte kliknutím na Přidat v části Vlastnosti pole se seznamem nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, třeba Ano, Ne nebo Pravděpodobně. Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro výběr data ovládací prvek Výběr data .

Vložení zaškrtávacího políčka
 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu zaškrtávacího políčka ovládací prvek Zaškrtávací políčko .

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu galerie stavebních bloků ovládací prvek galerie stavebních bloků .

 3. Kliknutím vyberte ovládací prvek obsahu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 5. Kliknutím na Galerie a Kategorie vyberte stavební bloky, které mají být dostupné v ovládacím prvku Stavební blok.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom ve skupině Ovládací prvky klikněte na Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu zvolte, jestli může uživatel vaší šablony ovládací prvek obsahu vymazat nebo upravit.

 3. Pokud chcete udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo i několik odstavců textu dohromady, vyberte ovládací prvky nebo text a ve skupině Ovládací prvky klikněte na Seskupit.

  tlačítko seskupení režimu vývojář

Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Režim návrhu.

  tlačítko návrhu režimu Vývojář

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

 4. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky kliknutím na možnost Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Přidání ochrany šablony

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete ochránit veškerý obsah šablony heslem.

Přidání ochrany částí šablony
 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Tip:  Pokud chcete vybrat víc ovládacích prvků, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a klikněte na požadované ovládací prvky.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Seskupit a pak znova na Seskupit.

  ovládací prvky skupiny režimu Vývojář

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  vlastnosti ovládacího prvku režimu Vývojář

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyžadován, ho bude možné odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

 3. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 4. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

Důležité informace:  Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, bude moct vaše omezení úprav kdokoliv změnit.

Používejte silná hesla, která kombinují velká a malá písmena, čísla a symboly. Ve slabých heslech nejsou všechny tyto prvky. Silné heslo: Y6dh!et5. Slabé heslo: Domov27. Hesla by měla mít minimálně 8 znaků. Obecně platí, že čím je heslo delší, tím je lepší jeho zabezpečení.

Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

Šablona je typ dokumentu, který vytvoří kopii sebe sama, pokud ho otevřete.

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

V šabloně můžete poskytnout doporučené oddíly nebo povinný text pro ostatní použít, jakož i ovládací prvky obsahu třeba předdefinovaný rozevíracího seznamu nebo jinak logo. Přidání zámku do části šablony nebo použít heslo pro šablony se můžete pomoci chrá obsah šablony před změnami.

U většiny typů dokumentů na webu Office.com najdete Wordové šablony. Pokud máte připojení k Internetu, klikněte na kartu soubor, klikněte na Nový a potom klikněte na kategorii šablon, které chcete. Můžete taky můžete vytvářet vlastní šablony.

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat ovládací prvky obsahu, jako je ovládací prvek Výběr data, pokyny a obrázky, které chcete zobrazit všechny nové dokumenty založené na šabloně.

 4. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na kartu Soubor a potom na položku Nový.

 2. V části dostupné šablony klikněte na Nový z existujícího.

 3. Klikněte na ze šablony nebo dokumentu, která se podobá té, kterou chcete vytvořit a potom klikněte na Vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat ovládací prvky obsahu, například ovládací prvek Výběr data, pokyny a grafické objekty, které chcete zobrazit všechny nové dokumenty založené na šabloně.

 5. Klikněte na kartu Soubor a na tlačítko Uložit jako.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Stavební bloky jsou opakovaně použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentu, které jsou uložené v galeriích, kde se k nim můžete kdykoliv dostat a opakovaně je používat. Stavební bloky můžete taky uložit a distribuovat je spolu se šablonami.

Můžete třeba vytvořit šablonu zprávy, která uživatelům šablony nabízí dva typy průvodního dopisu, ze kterých si můžou vybrat při vytváření vlastní zprávy založené na šabloně.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Poznámka: Pokud ovládací prvky obsahu není k dispozici, pravděpodobně jste otevřeli dokument nebo šablonu, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Používat ovládací prvky obsahu, je nutné převést dokument ve formátu Word 2010 kliknutím na kartu soubor, kliknutím na informace, kliknutím na Převod a klikněte na tlačítko OK. Když převedete dokument nebo šablonu, uložte ho.

Pokud chcete přidat ovládací prvky obsahu, musíte nejdřív zobrazit kartu Vývojář.

Zobrazení karty Vývojář

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na Přizpůsobit pás karet.

 4. Pod položkou Přizpůsobit pás karet klikněte na Hlavní karty.

 5. V seznamu zaškrtněte políčko Vývojář a potom klikněte na OK.

  Zaškrtávací políčko Vývojář

Přidání ovládacích prvků obsahu

Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Režim návrhu a potom vložte požadované ovládací prvky.

Pás karet systému O14

Vložení ovládacího prvku, do kterého uživatelé můžou zadat text

V ovládacím prvku obsahu pro text ve formátu RTF mohou uživatelé text formátovat jako tučný nebo kurzívu a rozdělit jej do více odstavců. Chcete-li omezit možnosti pro text zadávaný uživateli, vložte ovládací prvek obsahu pro prostý text.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro Text ve formátu RTF Obrázek pásu karet nebo Ovládací prvek obsahu ve formátu prostého textu Obrázek pásu karet .

Vložení ovládacího prvku Obrázek

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek Obrázek.

  Ovládací prvek Obrázek

Vložení pole se seznamem nebo rozevíracího seznamu

V poli se seznamem můžou uživatelé vybírat ze seznamu voleb, které jim poskytnete, nebo můžou zadat vlastní odpověď. V rozevíracím seznamu můžou jen vybírat ze seznamu voleb.

 1. Na kartě Vývojář ve skupině Ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu pro pole se seznamem Obrázek tlačítka nebo Ovládací prvek obsahu rozevíracího seznamu Obrázek pásu karet .

 2. Vyberte ovládací prvek obsahu a potom na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

  Pás karet systému O14

 3. Chcete-li vytvořit seznam voleb, klikněte na tlačítko Přidat v části Pole se seznamem – vlastnosti nebo Vlastnosti rozevíracího seznamu.

 4. Do pole Zobrazovaný název zadejte možnosti výběru, například Ano, Ne nebo Pravděpodobně.

  Opakujte tento krok, dokud nebudou zadané všechny možnosti rozevíracího seznamu.

 5. Zadejte jakékoli další požadované vlastnosti.

  Poznámka:  Pokud zaškrtnete políčko Obsah nelze upravit, uživatelé nebudou moct volbu vybrat.

Vložení ovládacího prvku Výběr data

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Výběr data vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Ovládací prvek obsahu pro výběr data.

  Ovládací prvek obsahu pro výběr data

Vložení zaškrtávacího políčka

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek Zaškrtávací políčko vložit.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu Zaškrtávací políčko.

  Ovládací prvek obsahu pro zaškrtávací políčko

Vložení ovládacího prvku galerie stavebních bloků

Ovládací prvky Stavební blok můžete použít, pokud chcete, aby uživatelé zvolili konkrétní blok textu.

Jsou třeba užitečné, pokud nastavujete šablonu smlouvy a potřebujete do ní přidat různé často používané varianty textu, které závisí na konkrétních požadavcích smlouvy. Pro každý takový blok textu můžete vytvořit ovládací prvek obsahu pro text ve formátu RTF a pak použít ovládací prvek Galerie stavebních bloků jako kontejner pro tyto ovládací prvky obsahu.

Ovládací prvek Stavební blok můžete také použít ve formuláři.

 1. Klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 2. Na kartě Vývojář ve skupině ovládací prvky klikněte na Ovládací prvek obsahu galerie stavebních bloků.

  Ovládací prvek obsahu Stavební blok

 3. Kliknutím vyberte ovládací prvek obsahu.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na tlačítko Vlastnosti.

 5. Kliknutím na Galerie a Kategorie vyberte stavební bloky, které mají být dostupné v ovládacím prvku Stavební blok.

Nastavení nebo změna vlastností ovládacích prvků obsahu

 1. Vyberte ovládací prvek obsahu a klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 3. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Zadáním pokynů pro uživatele usnadníte použití vytvářené šablony. Výchozí pokyny pro uživatele u ovládacích prvků obsahu je možné změnit.

Pokud chcete upravit výchozí pokyny pro uživatele šablony, uděláte to takto:

 1. Na karty Vývojář, skupině ovládací prvky klikněte na Režim návrhu.

  Pás karet systému O14

 2. Klikněte na ovládací prvek obsahu, ve kterém chcete upravit pokyny pro uživatele.

 3. Podle svých požadavků upravte zástupný text a jeho formát.

 4. Na karty Vývojář, skupině ovládací prvky klikněte na Režim návrhu vypněte funkci návrhu a uložte text s pokyny.

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete ochránit veškerý obsah šablony heslem.

Přidání zámku do části šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat zámek.

 2. Vyberte ovládací prvky obsahu, u kterých chcete omezit změny.

  Chcete-li vybrat více ovládacích prvků podržte stisknutou klávesu CTRL klepněte na ovládací prvky.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Seskupit a poté na tlačítko Skupina.

 4. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 5. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

   Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyžadován, ho bude možné odstranit.

Přiřazení hesla do šablony

Pokud chcete k dokumentu přiřadit heslo, které umožňuje odemknout dokument jenom recenzentům, kteří heslo znají, udělejte toto:

 1. Otevřete šablonu, ke které chcete přiřadit heslo.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Zámek na Omezit úpravy.

 3. V části Použití zámku klikněte na Použít zámek.

 4. Napište heslo do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a pak ho potvrďte.

  Důležité informace:  Pokud se rozhodnete heslo nepoužít, bude moct vaše omezení úprav kdokoliv změnit.

  Hesla by měl být 8 nebo víc znaků.

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

Šablona je typ dokumentu, který vytvoří kopii sebe sama, pokud ho otevřete.

Dokumentem, který je často psán v aplikaci Word, je například podnikatelský plán. Namísto vytváření struktury podnikatelského plánu od začátku můžete použít šablonu s předdefinovaným rozložením stránky, písmy, okraji a styly. Stačí jen otevřít šablonu a zadat text a informace, které jsou specifické pro daný dokument. Pokud dokument uložíte jako soubor DOCX nebo DOCM, bude uložen odděleně od šablony, na které je založen.

V šabloně můžete poskytnout doporučené oddíly nebo povinný text pro ostatní použít, jakož i ovládací prvky obsahu třeba předdefinovaný rozevíracího seznamu nebo jinak logo. Přidání zámku do části šablony nebo použít heslo pro šablony se můžete pomoci chrá obsah šablony před změnami.

U většiny typů dokumentů na webu Office.com najdete Wordové šablony. Pokud máte připojení k Internetu, klikněte na kartu soubor, klikněte na Nový a potom klikněte na kategorii šablon, které chcete. Můžete taky můžete vytvářet vlastní šablony.

Můžete začít s prázdným dokumentem a uložit jej jako šablonu nebo můžete vytvořit šablonu, která je založena na existujícím dokumentu či šabloně.

Vytvoření úplně od začátku

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na příkaz Nový.

 2. Klikněte na Prázdný dokument a pak na Vytvořit.

 3. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na příkaz Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. Otevřete požadovaný dokument.

 3. Proveďte změny, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 4. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na příkaz Uložit jako.

 5. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 6. Zavřete šablonu.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na příkaz Nový.

 2. V části Šablony klikněte na možnost Nový z existujícího.

 3. Klepněte na šablonu, jež se podobá šabloně, kterou chcete vytvořit, a pak klepněte na možnost Vytvořit nový.

 4. Podle potřeby změňte nastavení okrajů, velikost a orientaci stránky, styly a jiné formátování.

  Můžete také přidat pokyny, ovládací prvky obsahu, jako například ovládací prvek Výběr data, a grafické objekty, které se mají zobrazit ve všech nových dokumentech založených na této šabloně.

 5. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a pak na příkaz Uložit jako.

 6. Zadejte název souboru nové šablony, v seznamu Typ souboru vyberte možnost Šablona aplikace Word a pak klikněte na tlačítko Uložit.

  Poznámka: Šablonu také můžete uložit jako typ Šablona aplikace Word s podporou maker (soubor DOTM) nebo Šablona aplikace Word 97-2003 (soubor DOT).

 7. Zavřete šablonu.

Všem uživatelům šablony můžete nabídnout flexibilitu přidáním a nakonfigurováním ovládacích prvků obsahu, například ovládacího prvku s formátovaným textem, obrázků, rozevíracích seznamů nebo ovládacích prvků Výběr data.

Můžete například poskytnout kolegovi šablonu, která obsahuje rozevírací seznam, ale kolega chce v dokumentech vytvořených podle této šablony používat jiné položky rozevíracího seznamu. Vzhledem k tomu, že jste při přidání tohoto ovládacího prvku obsahu do šablony povolili jeho úpravy, kolega může šablonu snadno a rychle změnit podle svých potřeb.

Přidání ovládacích prvků obsahu

Poznámka: Ovládací prvky obsahu můžete přidávat také do dokumentů.

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klikněte na položku Oblíbené.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Pás karet je součástí Fluent systému Microsoft Office.

 4. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ovládací prvky obsahu, a klikněte na místo, kam chcete ovládací prvek vložit.

 5. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na ovládací prvek obsahu, který chcete přidat do dokumentu nebo šablony.

  Klepnutím na položku Formát RTF můžete například vložit ovládací prvek pro formát RTF, který bude zobrazen v každém dokumentu vytvořeném pomocí dané šablony.

  Poznámka: Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 6. Vyberte ovládací prvek obsahu a klikněte na tlačítko Vlastnosti ve skupině Ovládací prvky.

 7. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu vyberte, jestli můžou uživatelé šablony tento ovládací prvek odstranit nebo upravit.

 8. Chcete-li udržet několik ovládacích prvků obsahu nebo dokonce několik odstavců textu pohromadě, vyberte ovládací prvky nebo text a pak klepněte na tlačítko Seskupit ve skupině Ovládací prvky.

  Předpokládejme například, že máte text právních omezení tvořený třemi odstavci. Seskupíte-li tyto tři odstavce pomocí příkazu Seskupit, nebude možné text právních omezení upravit a bude jej možné pouze odstranit jako skupinu.

Přidání popisného textu do šablony

Někdy je vhodné uvést pokyny, které se objeví jako zástupný text a budou poskytovat návod k vyplnění určitého ovládacího prvku obsahu přidaného do šablony. Až bude uživatel pracovat se šablonou, budou tyto pokyny nahrazeny obsahem.

 1. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

 2. Jestliže jste dosud do dokumentu nepřidali ovládací prvek obsahu, klepněte na místo, kde má být ovládací prvek zobrazen, a pak klepněte na požadovaný ovládací prvek.

  Poznámka: Pokud nejsou ovládací prvky obsahu dostupné, je možné, že jste otevřeli dokument, který byl vytvořený v dřívější verzi Wordu. Pokud chcete používat ovládací prvky obsahu, je potřeba převést dokument na soubor ve formátu aplikace Word 2007 kliknutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , na položku Převést a na tlačítko OK. Po převodu dokument uložte.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Režim návrhu.

 4. Klepněte na ovládací prvek obsahu, do kterého chcete přidat zástupný text.

 5. Proveďte požadované úpravy zástupného textu, respektive jeho formátu.

  Pokud přidáte ovládací prvek obsahu Textové pole a chcete, aby zástupný text zmizel, jakmile uživatel začne psát vlastní text, klepněte ve skupině Ovládací prvky na možnost Vlastnosti a pak zaškrtněte políčko Odebrat ovládací prvek obsahu při úpravách obsahu.

Uložení a distribuce stavebních bloků šablony

Stavební bloky jsou znovu použitelné části obsahu nebo jiné části dokumentů, které jsou uloženy v galeriích, kde k nim lze kdykoli přistupovat a znovu je používat. Stavební bloky je také možné uložit a distribuovat se šablonami. Můžete například vytvořit šablonu zprávy, jež uživatelům, kteří budou vytvářet vlastní zprávy založené na této šabloně, nabídne dva typy průvodních dopisů.

 1. Uložte a zavřete šablonu, kterou jste vytvořili požadovaným způsobem a do které chcete přidat stavební bloky, ze kterých si budou moci její uživatelé vybírat.

 2. Otevřete šablonu.

  Šablonu, do které chcete přidat možnosti stavebních bloků pro její uživatele, ponechejte otevřenou.

 3. Vytvořte stavební bloky, které chcete poskytnout uživatelům šablony.

  Jakmile zadáte informace do dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, klepněte v poli Uložit do na název šablony.

 4. Distribuujte šablonu.

  Pokud šablonu odešlete nebo zpřístupníte ostatním, stavební bloky, které jste uložili se šablonou, budou k dispozici v určených galeriích.

Můžete přidat ochranu jednotlivých ovládacích prvků obsahu v šabloně a zabránit tak ostatním uživatelům v odstranění nebo úpravách určitého ovládacího prvku či skupiny ovládacích prvků obsahu, případně můžete ochránit veškerý obsah šablony heslem.

Přidání zámku do části šablony

 1. Otevřete šablonu, do které chcete přidat ochranu.

 2. Vyberte ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků obsahu, jejichž změny chcete omezit.

 3. Na kartě Vývojář klikněte ve skupině Ovládací prvky na Vlastnosti.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti ovládacího prvku obsahu v oddílu Uzamčení proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Jestliže chcete povolit úpravy obsahu ovládacího prvku, aniž by bylo možné ovládací prvek z šablony nebo dokumentu založeného na šabloně odstranit, zaškrtněte políčko Ovládací prvek obsahu nelze odstranit.

  • Jestliže chcete povolit odstranění ovládacího prvku bez možnosti úprav obsahu tohoto prvku, zaškrtněte políčko Obsah nelze upravit.

   Toto nastavení použijte, chcete-li ochránit text, který je součástí šablony. Pokud například často vkládáte text vyjadřující zřeknutí se práv, můžete takto zajistit, že text zůstane nezměněn, a v dokumentech, kde není vyžadován, ho bude možné odstranit.

Přidání zámku do celý obsah šablony

 1. Otevřete šablonu, kterou chcete pomoct chránit před změnami.

 2. Na kartě Vývojář klikněte ve skupinovém rámečku Zamknout na Zamknout dokument a potom na tlačítko Omezit formátování a úpravy.

 3. V podokně úloh Zamknout dokument zaškrtněte v části Omezení úprav políčko Povolit v dokumentu pouze tento typ úprav.

 4. V seznamu omezení úprav klepněte na požadovaná omezení.

 5. Chcete-li zvolit další možnosti omezení, například osoby, které mohou dokument číst nebo měnit, klepněte na položku Omezit oprávnění.

  Mezi možnosti omezení patří nastavení data ukončení platnosti dokumentu a povolení kopírování dokumentu.

 6. V části Použití zámku klepněte na tlačítko Použít zámek.

 7. Chcete-li k dokumentu přiřadit heslo, které umožní odstranit zámek pouze oprávněným recenzentům, zadejte je do pole Zadejte nové heslo (nepovinné) a následně je potvrďte.

  Důležité informace: Když se rozhodnete, že heslo nepoužijete, kdokoliv bude moct změnit omezení úprav, které jste zadali.

Obchodní plán je například běžné dokumenty napsané v aplikaci Word. Místo abyste vytvářeli strukturu obchodní plán od začátku, můžete pomocí šablony pro rozložení předdefinované stránky, písma, okraje a styly. Je potřeba udělat stačí otevřete šablonu a zadejte text a informace, které jsou specifické pro dokument. Při uložení dokumentu jako souboru .docx nebo .docm dokument uložíte samostatně ze šablony, na které je založeno.

Šablony poskytují stejné možnosti jako dokumenty – mohou obsahovat doporučené části nebo povinný text, který budou ostatní používat, a také ovládací prvky obsahu, jako například předdefinovaný rozevírací seznam nebo zvláštní logo. Část šablony je možné chránit, případně lze na šablonu použít heslo, kterým bude její obsah chráněn před změnami.

Šablony Wordu pro většinu typů dokumentů najdete na webu Microsoft Office Online. Pokud máte připojení k internetu, klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na příkaz Nový a pak klikněte na požadovanou kategorii šablon. ­­­Můžete taky vytvářet vlastní šablony.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×