Uložení do SharePointu (Power Pivot)

Excelové sešity s datovými modely Power Pivotu můžete uložit na web SharePointu, který je rozšířený o podporu přístupu k datovým modelům. Po publikování sešitu určí oprávnění SharePointu a vlastnosti dokumentu, jak budou moct sešit zobrazovat a používat ostatní uživatelé.

Než začnete

Publikování sešitů na SharePointu vyžaduje, abyste měli dostatečná oprávnění, správný software a abyste věděli, jak sešit na publikování připravit.

Serverový software

Pokud chcete zobrazovat sešity v prohlížeči, musí být na serveru SharePointu, který používáte, Power Pivot pro SharePoint a Excel Services. Obě tyto služby jsou potřeba ke zpracovávání a vykreslování sešitů na SharePointu.

Někdy můžete zjistit, jestli máte správný software, když si projdete knihovny a místní nabídky na vašem webu. Možná ale bude potřeba, abyste se zeptali správce SharePointu, jestli je požadovaný serverový software nainstalovaný. Pokud váš web zahrnuje galerii Power Pivot, je Power Pivot pro SharePoint nainstalovaný. Podobně pokud můžete sešit Excelu otevřít v okně prohlížeče, aniž by bylo potřeba soubor stáhnout do desktopové aplikace Excel, znamená to, že na serveru SharePointu běží Excel Services.

Pokud budete chtít pro sešit naplánovat automatické aktualizace dat, je potřeba, abyste u správce serveru uvěřili, že jsou na serveru dostupní zprostředkovatelé dat, které jste použili k importu dat.

Oprávnění

Když na SharePoint uložíte dokument, určí oprávnění SharePointu, kdo může vaši práci zobrazit, upravit nebo odstranit. Tato tabulka popisuje, která oprávnění SharePointu udělují práva vztahující se k vašim publikovaným sešitům:

Oprávnění

Práva

Zobrazení

Každý, kdo má oprávnění k zobrazení, může sešit otevřít tak, že přejde na adresu URL souboru. Kromě toho umožňuje oprávnění k zobrazení, aby se dal sešit použít u jiných excelových sešitů a sestav jako externí zdroj dat jen pro čtení.

Přispívání

Oprávnění k přispívání představuje vyšší úroveň: umožňuje přidávat, upravovat a odstraňovat dokumenty v knihovně SharePointu.

Úplné řízení

Úplné řízení zahrnuje všechna oprávnění z úrovně přispívání a navíc umožňuje vytvářet nebo spravovat seznam nebo knihovnu a vracet rezervace.

Přístup k libovolnému webu nebo knihovně SharePointu zajišťují oprávnění, která uděluje správce nebo vlastník webu skupinám nebo jednotlivým uživatelům.

Většina lidí má buď oprávnění k zobrazení, nebo oprávnění k přispívání. Která oprávnění máte, můžete zjistit pohledem na nabídku Akce webu na webu SharePointu. Pokud je v nabídce jenom položka Zobrazit veškerý obsah webu, máte oprávnění k zobrazení, ale soubory na tomto webu SharePointu publikovat nemůžete. Pokud vidíte delší seznam položek nebo pokud na pásu karet vidíte Nástroje knihovny, máte oprávnění k přispívání.

Příprava sešitu

Před publikováním excelového sešitu, který obsahuje data Power Pivotu, byste měli dokument připravit podle pokynů v tomto kontrolním seznamu:

 1. Přečtěte si o tom, jak vytvořit sešit používající informace o připojení, které bude dál fungovat i po publikování souboru.

 2. Seznamte se s principy zabezpečení při publikování dat Power Pivotu v SharePointu.

 3. S využitím těchto tipů můžete zlepšit vizuální prezentaci vašeho sešitu na SharePointu:

  • Dejte listům Excelu popisné názvy. Když se dokument publikuje v galerii Power Pivot, použije se název listu jako popisek stránky.

  • Vypněte nepoužívané vizuální prvky. V okně Excelu v oblasti Zobrazit na pásu karet Zobrazení vypněte Mřížky, Řádek vzorců a Nadpisy.

  • Skryjte listy Excelu, které jsou prázdné nebo se sestavy netýkají. V okně Excelu klikněte pravým tlačítkem na ouško listu a vyberte Skrýt list.

  • Před uložením a publikováním sešitu vyberte buňku A1. Když se publikovaný soubor otevře v okně prohlížeče, nastaví se fokus na poslední aktivní buňku v sešitu. Tím, že umístíte kurzor do buňky A1, docílíte toho, že se levý horní roh listu umístí do levého horního rohu okna prohlížeče.

Zkontrolujte nastavení ověřování a aktualizace.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, použijte v Excelu výchozí nastavení ověřování a aktualizace dat.

Ověření pomocí ověřování Windows

Ve výchozím nastavení pracuje Excel s Ověřováním Windows, takže se při přístupu k datům datového modelu používá identita uživatele, který si sešit prohlíží. Při zachování výchozího nastavení může serverový software Power Pivotu zachycovat přesné informace o tom, kdo sešity Power Pivot používá, a umožňuje tak lepší spolupráci s kolegy, kteří vaše data používají. Pokud zadáte Žádné nebo ID Zabezpečeného úložiště přihlašovacích údajů (SSS), budou se údaje o využití sešitu zaznamenávat pro bezobslužný uživatelský účet Excel Services (nebo ID SSS) a ne pro skutečného člověka ve vaší organizaci.

 1. V Excelu klikněte na pásu karet Data na Existující připojení.

 2. V dialogu Existující připojení klikněte na připojení v sešitu > Otevřít.

 3. Klikněte na Vlastnosti > Definice > Nastavení ověřování.

 4. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté Použít ověřený uživatelský účet.

Určení nastavení aktualizace

Nastavení aktualizace může mít vliv na způsob zobrazení náhledu sešitu Power Pivot v knihovně galerie Power Pivot. Pokud třeba váš sešit používá aktualizaci u otevřené vlastnosti a služba Excel Services je nakonfigurovaná tak, aby vydávala upozornění pro operace aktualizace dat, zobrazí se místo obrázku náhledu dokumentu miniatura upozornění na aktualizaci dat Excelu.

 1. V Excelu klikněte na pásu karet Data na Připojení > Vlastnosti.

 2. V části Použití > Nastavení aktualizace zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat data při otevření souboru na základě následujících doporučení, která se liší podle toho, jak se k datům datového modelu přistupuje:

Přístup k datům

Doporučení k nastavení aktualizace

Vložení do sešitu (nejběžnější scénář)

Zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat data při otevření souboru. Protože se vkládají všechna data, není potřeba, abyste je aktualizovali při každém otevření sešitu.

Uložení jako externí zdroj dat (třeba když nastavíte připojení externích dat k sešitu místo toho, abyste data sešitu importovali)

Zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru. Vzhledem tomu, že jsou data uložená na jiném místě, je vhodné provést aktualizaci, aby se zachytily všechny poslední změny dat.

Pokud chcete povolit generování obrázků náhledu, požádejte správce SharePointu, aby v Excel Services přizpůsobil nastavení Upozornit na aktualizaci. Další informace najdete v tématu Vytvoření důvěryhodného umístění pro weby Power Pivot na TechNetu.

Operace aktualizace dat na straně serveru (platí pro sešity, které uložíte na SharePoint a naplánujete pro ně aktualizaci dat Power Pivotu)

Zaškrtněte políčko Aktualizovat data při otevření souboru. Vzhledem k tomu, že je pro tento sešit naplánovaná aktualizace dat, povolí Power Pivot vlastnost Aktualizovat data při otevření souboru u tohoto sešitu automaticky, aby se zajistilo, že se mezipaměť kontingenční tabulky nahradí novějšími daty. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, znovu se automaticky zaškrtne, když sešit uložíte zpátky na SharePoint.

Volba umístění souboru

Dokumenty, které sdílíte na webu, se obvykle ukládají v knihovně dokumentů. Nejběžnější knihovna dokumentů je knihovna Sdílené dokumenty, ale sharepointový web, který obsahuje Power Pivot pro SharePoint, bude často obsahovat galerii Power Pivot, která nabízí náhled, vlastní zobrazení knihovny a snadný přístup k plánům konfigurace aktualizace dat pro tento sešit.

Je potřeba zvolit server SharePointu, který obsahuje Power Pivot pro SharePoint. Pokud publikujete na serveru, na kterém serverový software Power Pivotu není, pak se data při otevření dokumentu z knihovny nenačtou.

K uložení sešitu můžete zvolit Sdílené dokumenty, galerii Power Pivot nebo kteroukoli jinou knihovnu dokumentů. Abyste mohli tato umístění použít, musíte znát webovou adresu URL této knihovny. Na výchozím sharepointovém webu mají webové adresy URL těchto knihoven tuto podobu:

 • http://<název serveru>/Shared%20Documents

 • http://<název serveru>/PowerPivot%20Gallery

 • Pokud chcete najít webovou adresu URL nějaké knihovny, klikněte pravým tlačítkem na dokument v knihovně a zvolte Vlastnosti. Adresa (URL) zobrazí sharepointovou cestu k dokumentu. Vyberte myší celou adresu URL. Někdy můžou být dlouhé adresy URL částečně skryté.

 • S největší pravděpodobností budete muset adresu URL upravit, než ji budete moct použít. Konkrétně, když adresa URL obsahuje vlastnosti prohlížeče a zdroje, měli byste tyto vlastnosti smazat, abyste získali použitelné umístění, které bude složené z názvu serveru, webu a knihovny. Třeba z následující adresy URL můžete odvodit skutečnou cestu URL tak, že ponecháte část uvedenou tučně a zbytek odstraníte: http://Contoso/Sales/_layouts/xlviewer.aspx?id=/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx&Source=http%3A%2F%2FContoso%2FPowerPivot%2520Gallery%2FForms%2FAllItems%2Easpx&DefaultItemOpen=1. Na základě vlastnosti adresy URL bude skutečná cesta, kterou byste měli použít pro účely publikování, vypadat takto: http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery/ContosoSales.xlsx (pokud publikujete soubor ContosoSales.xlsx). Pokud chcete jenom web a knihovnu, bude vypadat takto: http://Contoso/Sales/PowerPivot%20Gallery.

 • Při volbě umístění vyberte knihovnu dostupnou pro uživatele, se kterými chcete sešit sdílet. Abyste zajistili dostupnost sešitu, budete možná muset požádat o oprávnění ke knihovně nebo dokumentu.

Uložení souboru do SharePointu

 1. V Excelu klikněte na Soubor > Uložit jako > SharePoint nebo Weby > Procházet a pak vyberte umístění.

 2. Pokud používáte existující umístění, zadejte v dialogu Uložit jako do pole Název souboru název souboru. Nebo zvolte Vyhledat umístění a zadejte celou adresu URL sharepointového webu nebo její část. Když zadáte část adresy URL, třeba http://<název serveru>, pak po kliknutí na Uložit otevřete připojení k serveru, který jste uvedli, a potom přejděte na web knihovny, kterou chcete použít. Příklady sharepointových adres URL najdete v části Volba umístění souboru v tomto tématu.

 3. Kliknutím na Uložit sešit publikujete v knihovně.

V okně prohlížeče zkontrolujte, že se dokument v knihovně zobrazuje. Nově publikované dokumenty se zobrazí v seznamu. Nastavení knihovny určují, kde se dokument zobrazí (třeba seřazený ve vzestupném pořadí podle data nebo abecedně podle názvu). Možná bude potřeba aktualizovat okno prohlížeče, aby se zobrazily nejnovější příspěvky.

Odeslání sešitu Power Pivot z SharePointu

Dalším způsobem přidání sešitu Power Pivot je jeho odeslání z sharepointového webu. Tento postup použijte, pokud chcete začít z SharePointu.

 1. Na webu SharePointu otevřete knihovnu dokumentů.

 2. V Nástrojích knihovny klikněte na Dokumenty > Odeslat dokument > Odeslat dokument.

 3. Najděte umístění uloženého souboru .xlsx, vyberte ho a potom klikněte na OK.

Soubor se nahraje na web SharePointu a zobrazí se v příslušné složce. Možná bude potřeba kliknout v prohlížeči na tlačítko Aktualizovat, aby se soubor zobrazil. Teď můžete soubor otevřít v SharePointu. Uživatele můžete o umístění souboru informovat tak, že jim pošlete jeho adresu URL.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×