Uložení data a času změny záznamu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Dobu poslední změny záznamů v tabulce lze sledovat s použitím formuláře s makrem. Při použití formuláře ke změně záznamu zaznamená makro datum a čas do tabulky. Uloží se pouze datum a čas poslední změny.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na aplikacích pro Access – druh databáze návrh s přístupem a publikovat online. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access .

Poznámka: Postupy v tomto článku jsou určeny pro použití s databázemi aplikace Access pro klientské počítače. Tyto postupy nepoužívejte, pokud chcete do polí webové databáze přidávat časová razítka. Namísto toho můžete ke sledování změn použít sloupce Změněno služby SharePoint. Další informace o oprávněních naleznete v nápovědě služby SharePoint.

Tip: Pokud chcete uchovávat informace o době vytvoření záznamů a doba poslední změny vás nezajímá, stačí ve sledované tabulce vytvořit pole a použít jeho vlastnost Výchozí hodnota, čímž ke každému záznamu přidáte časové razítko při jeho vytvoření. Další informace naleznete v části Viz také.

V tomto článku

Základní informace

Než začnete

Krok 1: Přidání polí časového razítka do tabulky

Krok 2: Vytvoření makra pro záznam data a času

Krok 3: Přidání polí a makra do formuláře pro zadávání dat

Přehled

Chcete-li zaznamenávat datum a čas změny záznamů v tabulce, je třeba provést následující kroky:

Krok 1: Přidání polí do tabulky:    Než budete moci zaznamenávat datum a čas, je třeba vytvořit místo pro jejich ukládání. První krok je vytvoření polí v tabulce obsahující záznamy, které chcete sledovat. Chcete-li zaznamenávat datum a čas, vytvořte jedno pole pro záznam data a jedno pole pro záznam času. Pokud chcete zaznamenávat pouze jeden z údajů, vytvořte pouze jedno pole pro požadovaný údaj.

Krok 2: Vytvoření makra pro záznam data a času:    V závislosti na tom, zda chcete zaznamenávat datum, čas nebo obojí, bude makro provádět jednu nebo dvě akce. Při vytváření makra určete pouze pole, do kterých se bude ukládat datum a čas, nikoli tabulku, která tato pole obsahuje. Budete tak moci makro snadno opětovně použít s jinými tabulkami a formuláři.

Krok 3: Přidání makra do formuláře pro zadávání dat:    Makro přidejte do vlastnosti Před aktualizací u formuláře, který používáte k úpravě záznamů v tabulce. Pokud k úpravě záznamů v tabulce používáte i jiné formuláře, můžete makro přidat také do každého dalšího takového formuláře. Tak můžete zaznamenávat datum a čas bez ohledu na formulář použitý k úpravě záznamů.

Začátek stránky

Než začnete

Než začnete, zvažte následující:

 • Je nutné, aby uživatelé povolovali makra v databázi. Pokud uživatel otevře databázi a neprovede povolení maker, makro nebude zaznamenávat časová razítka záznamů. Pokud databázi uložíte do Důvěryhodné umístění, budou makra povolena automaticky.

 • Pokud uživatel při úpravě záznamů nepoužije formulář pro zadávání dat, který obsahuje makro pro ukládání časového razítka záznamů, nebudou upravené záznamy obsahovat aktuální časové razítko.

 • Protože se datum a čas ukládají do určitých polí tabulky, dojde k přepsání hodnot těchto polí při každé změně záznamu. Jinak řečeno, ukládá se pouze datum a čas poslední změny.

 • Pokud chcete zachytit data a času vytvoření záznamu, ale jenom přidat pole do tabulky a nastavte vlastnost Výchozí hodnotu tohoto pole Now() nebo Date().

  Další informace naleznete v části Viz také.

 • Pokud soubor databáze používá starší formát souboru s uživatelskou úrovní zabezpečení, je potřeba mít oprávnění k provádění změn návrhu tabulky a formulářů, které se používají k úpravě záznamů tabulky.

Začátek stránky

Krok 1: Přidání polí časového razítka do tabulky

Vytvořte pole pro uložení údajů.

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Vytvořte pole pro ukládání data:    Ve sloupci Název pole okna návrhu zadejte na nový řádek text Datum změny a poté ve sloupci Datový typ vyberte možnost Datum a čas.

  • Vytvořte pole pro ukládání času:    Ve sloupci Název pole okna návrhu zadejte na nový řádek text Čas změny a poté ve sloupci Datový typ vyberte možnost Datum a čas.

 3. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Krok 2: Vytvoření makra pro záznam data a času

Po vytvoření polí vytvořte makro, které bude do polí ukládat časové razítko. Chcete-li, aby bylo makro opětovně použitelné s ostatními tabulkami, používejte v makru pouze názvy polí, nikoli názvy tabulek.

Poznámka: Pokud chcete zaznamenávat pouze datum, nebo pouze čas, nevytvářejte tu akci makra, kterou nepotřebujete.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Makra a kód na Makro. Pokud není tento příkaz dostupný, klikněte na šipku pod tlačítkem Modul nebo Modul třídy a potom klikněte na Makro.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit/Skrýt na položku Zobrazit všechny akce.

 3. V okně makra otevřete seznam akcí makra a vyberte možnost NastavitHodnotu.

  Karta pro návrh maker aplikace Access 2010

  1. Nejprve si zobrazte všechny dostupné akce maker. Akce NastavitHodnotu je považována za potenciálně nebezpečnou, a protože umožňuje měnit data, je standardně skryta.

  2. Potom vyberte ze seznamu akci NastavitHodnotu.

 4. V poli akce NastavitHodnotu v poli Položka zadejte nebo vložte text [Datum změny].

 5. Do pole Výraz zadejte Date().

 6. Otevřete další seznam akcí makra a vyberte možnost NastavitHodnotu.

 7. V poli akce NastavitHodnotu v poli Položka zadejte nebo vložte text [Čas změny].

 8. Do pole Výraz zadejte Time().

 9. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+S a potom do dialogového pole Uložit jako zadejte text Naposledy změněno.

Začátek stránky

Krok 3: Přidání polí a makra do formuláře pro zadávání dat

Po vytvoření makra jej přidejte do každého formuláře pro zadávání dat, který se bude používat pro zadávání dat do příslušné tabulky.

 1. Otevřete formulář pro zadávání dat v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Přidat existující pole.

 3. V Seznamu polí v části Pole dostupná pro toto zobrazení přetáhněte pole Datum změny a Čas změny do formuláře. Podle potřeby přizpůsobte velikost a umístění polí ve formuláři.

 4. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 5. Ujistěte se, že položka Typ výběru v seznamu vlastností je nastavena na hodnotu Formulář.

  Tip: Chcete-li změnit nastavení Typ výběru, zvolte požadovaný typ výběru v rozevíracím seznamu.

 6. V seznamu vlastností klikněte na kartu Událostní.

 7. Na kartě Událostní klikněte na šipku v poli Před aktualizací a potom vyberte položku Naposledy změněno.

 8. Pokud budete pro úpravu záznamů používat více formulářů, opakujte tento postup u každého z nich.

 9. Chcete-li si ověřit správnou funkci makra, otevřete formulář ve formulářovém zobrazení, upravte záznam a stiskněte klávesy SHIFT+F9. Mělo by se zobrazit datum a čas změny záznamu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×