Ukončené funkce aplikace SharePoint Designer 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Zde je uveden seznam funkcí aplikace SharePoint Designer 2007, které se v aplikaci SharePoint Designer 2010 přestaly používat.

V tomto článku

Práce s vzdálené weby a migraci obsahu

Práce s předchozími verzemi aplikace SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

Nastavení skupiny přispěvatelů

Jednotné přihlašování

Tabulky rozložení

Motivy

Zobrazení: Sestav, navigace a hypertextových odkazů

Zobrazení navigace

Zobrazení hypertextové odkazy

Zobrazení zprávy

Funkce databáze

FTP

Přizpůsobení stránek

Dynamické webové šablony

Soubory webového balíčku

Práce se vzdálenými weby a migrací obsahu

Aplikace SharePoint Designer 2010 je určený pro uživatele, můžete pracovat – Ne můžete navrhnout a publikovat – webů SharePoint Foundation 2010 a SharePoint Server 2010. Toto je shift fokus z předchůdce aplikaci SharePoint Designer, aplikace FrontPage, která byla určena jako nástroj pro vytváření a správu webu bez ohledu na serveru.

Nejzásadnější změny v aplikaci SharePoint Designer 2010 souvisejí se změnou jejího zaměření. Z aplikace SharePoint Designer 2010 byly například odebrány starší funkce pro publikování a připojení ke vzdáleným webům a pro správu přenosu webů a jejich obsahu.

  • V aplikaci SharePoint Designer 2010 nelze importovat web z jiného serveru nebo souboru.

  • Není možné vytvořit, upravit nebo publikovat web uložený na disku ani pracovat se vzdálenými weby. Prvky uživatelského rozhraní aplikace SharePoint Designer, které podporovaly práci s weby uloženými na disku (například možnost náhledu Použít server Microsoft ASP.NET Development Server), byly odebrány.

  • V aplikaci SharePoint Designer 2010 nelze provádět úlohy související se správou serveru, například zálohování a obnovení, migraci obsahu nebo jiné úlohy, které ovlivňují celý web. Pro tyto operace je určena Centrální správa.

Práce se staršími verzemi služby SharePoint

Aplikace SharePoint Designer 2010 je určena ke spolupráci se službou SharePoint Foundation 2010 a serverem SharePoint Server 2010. Nelze ji použít se staršími verzemi služby SharePoint.

Pokud potřebujete otevřít web služby Windows SharePoint Services 2007 nebo web na serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007, můžete toho dosáhnout instalací aplikace SharePoint Designer 2007. Tato aplikace vyžaduje 32bitový systém Microsoft Office 2010.

Microsoft Script Editor (MSE)

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 a předchozích verzích aplikace Microsoft FrontPage bylo možné pomocí programu Microsoft Script Editor (MSE) přidávat text, upravovat značky HTML a upravovat libovolný kód v jazyce Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) na datové stránce. Program MSE také poskytoval funkce technologie IntelliSense pro vytváření a úpravy skriptů. Umožňoval také zobrazit stránku tak, jak by se zobrazila v prohlížeči. Aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010 program Microsoft Script Editor neobsahuje.

Nastavení přispěvatelů

Funkce Nastavení přispěvatelů byla z aplikace Microsoft SharePoint Designer 2010 odebrána.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 sloužila funkce Nastavení přispěvatelů k nastavení a zapnutí režimu přispěvatele, což je režim omezeného přístupu. Uživatelé, kteří v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřeli web za účelem úprav, měli přístup k různým příkazům a funkcím v závislosti na tom, k jaké skupině přispěvatelů byli přiřazeni a jaká omezení pro úpravy byla této skupině přiřazena.

V aplikaci SharePoint Designer 2010 lze k omezení přístupu k určitým funkcím použít novou stránku Nastavení aplikace SharePoint Designer.

Jednotné přihlašování

Metoda ověřování Jednotné přihlašování byla z aplikace SharePoint 2010 odebrána a byla nahrazena službou Zabezpečené úložiště pověření. Služba Zabezpečené úložiště pověření je autorizační služba podporující deklarace identity, jejíž součástí je zabezpečená databáze pro ukládání pověření přidružených k ID aplikace. Pomocí těchto ID aplikace lze autorizovat přístup k externím zdrojům dat.

Tabulky rozložení

V aplikacích Office FrontPage 2003 a Office SharePoint Designer 2007 bylo možné vytvořit rozložení webové stránky pomocí tabulek rozložení a buněk.

Tabulky rozložení byly v aplikaci Microsoft SharePoint Designer 2010 nahrazeny výkonnými funkcemi šablon stylů CSS. Nástroje pro vytváření a úpravy tabulek rozložení byly z uživatelského rozhraní aplikace SharePoint 2010 Designer odebrány.

Pokud v aplikaci SharePoint Designer 2010 otevřete webovou stránku obsahující existující tabulku rozložení, bude tato tabulka fungovat správně. Aplikaci SharePoint Designer 2010 však nelze použít k vložení nové tabulky rozložení.

Motivy

Motivy ve službě SharePoint 2010 byly přepracovány a proces vytváření motivů byl zjednodušen. Motivy vytvořené ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nejsou kompatibilní se službou SharePoint Foundation 2010. Pokud provádíte upgrade ze služby Windows SharePoint Services 3.0 na službu SharePoint Foundation 2010, můžete použít funkci Upgrade prvků uživatelského rozhraní a nadále používat weby ve starším uživatelském rozhraní. Doporučujeme však, abyste pro vytváření motivů a jejich používání pro weby používali nové uživatelské rozhraní služby SharePoint Foundation 2010.

Zobrazení: sestavy, navigace a hypertextové odkazy

Aplikace SharePoint Designer 2010 doznala změn v zobrazeních sestav, navigace a hypertextových odkazů.

Zobrazení navigace

Zobrazení navigace a podokno úloh Navigace byly nahrazeny podoknem Navigace na levé straně okna, ve kterém se zobrazují součásti, z nichž se skládá web – jeho seznamy, knihovny, typy obsahu, zdroje dat, pracovní postupy a další prvky. Chcete-li některou ze součástí (například seznam Oznámení) upravit, otevřete položku Seznamy a knihovny. Zobrazí se stránka Galerie se všemi seznamy a knihovnami. Pomocí navigačního panelu můžete také zjistit, kde se nacházíte v hierarchii webu, přejít vpřed či zpět nebo zobrazit naposledy prohlížené stránky.

Zobrazení hypertextových odkazů

Zobrazení hypertextové odkazy se odebere z aplikace SharePoint Designer 2010. Funkce Kontrola chyb v SharePoint designeru 2010 umožňuje vyhledat přerušení propojení, nepoužitý stránky, použití stylů CSS styl a použití stránky předlohy. Příkaz Přepočítat hypertextové také odebrali.

Zobrazení sestav

V aplikaci SharePoint Designer 2010 došlo ke změně přístupu k sestavám a k odebrání výběrových sestav.

Databázové funkce

Aplikace SharePoint Designer 2010 poskytuje novou sadu nástrojů pro připojení k externím datům, vytváření externích typů obsahu, publikování těchto externích typů obsahu do katalogu obchodních dat na serveru a automatické generování externího seznamu i všech formulářů požadovaných tímto externím seznamem.

Vzhledem ke změnám ve správě dat nejsou v aplikaci SharePoint Designer 2010 podporovány následující databázové funkce z aplikací Microsoft FrontPage a Office SharePoint Designer 2007:

  • Průvodce rozhraním databáze

  • Karta Databáze v dialogovém okně Nastavení webu

  • Průvodce výsledky databáze

Poznámka: Při prohlížení na webovou stránku nebo pokud používáte návrhové zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 otevřete stávající stránky výsledků databáze, ji pouze výsledky databáze vykreslit jako komentáře HTML.

Podokno úloh Najít Zdroj datA byla odebrána.

FTP

Aplikace FrontPage poskytovala integrovaného klienta FTP pro připojování k serverům bez serverových rozšíření aplikace Microsoft FrontPage. Integrovaný klient FTP uživatelům umožňoval otevírat weby prostřednictvím protokolu FTP a následně publikovat celý web nebo spravovat jednotlivé soubory na vzdáleném webovém serveru. Vzhledem k tomu, že aplikace SharePoint Designer 2010 je určena pro práci s weby služby SharePoint a na těchto serverech je již nainstalován potřebný kód, není klient FTP zapotřebí a byl odebrán.

Přizpůsobení stránek

Přizpůsobení stránek nyní vyžaduje vyšší oprávnění než v předchozí verzi: Ve výchozím nastavení mohou přizpůsobovat stránky, stránky předlohy a rozložení stránek a používat zobrazení Všechny soubory pouze správci kolekce webů. To znamená, že většině uživatelů se v navigačním podokně nezobrazí uzly Stránky předlohy, Rozložení stránek a Všechny soubory. Namísto toho budou uživatelé moci navrhovat řešení vytvářením a ukládáním stránek webových částí v knihovně stránek webu. Bude tak možné snadno zachovat konzistentní pojmenování a rozložení v rámci celé webové aplikace nebo kolekce webů.

Šablony DWT

Funkce šablon DWT byly v aplikaci SharePoint Designer 2010 nahrazeny stránkami předlohy.

Soubory webových balíčků

Aplikace SharePoint Designer 2010 neumožňuje import souborů webových balíčků.

Analýza balíčku webového může obsahovat webových stránek, šablony, webové součásti, motivy, grafických objektů, stylů a další prvky. Web balíčky jsou CAB souborů (FWP přípony názvů souborů), které používáte k importu nebo exportu z webu.

Při práci s webem služby SharePoint lze funkci balíčků nasadit dvěma alternativními způsoby:

  • Můžete použít vlastní šablonu webu. Vlastní šablony webu jsou uloženy jako soubory STP v databázi služby SharePoint.

  • Můžete použít platformu řešení SharePoint Foundation 2010.

Řešení je nasadit opakovaně použitelný balíček, který obsahuje sadu funkcí, definice webu a sestavení, která platí pro weby, a aby jednotlivě můžete povolit nebo zakázat. Řešení umožňuje zabalení a nasadit vlastní funkce definice webu, šablony, webových částí a sestavení.

Platforma řešení SharePoint Foundation 2010 umožňuje zahrnout všechny tyto součásti určené k rozšíření služby SharePoint Foundation 2010 do souboru řešení. Soubor řešení je soubor typu CAB s příponou WSP. Pomocí souboru řešení lze nasadit obsah balíčku webových částí, například sestavení, prostředky tříd, soubory DWP a jiné součásti balíčku.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×