Ukončené a změněné funkce na serveru SharePoint Server 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Následující funkce byly na serveru SharePoint Server 2010 ukončeny nebo změněny.

V tomto článku

Dialogové okno Vložit klipart

Šablonu adresáře webů

Další šablony služby SharePoint

Klíčové ukazatele výkonu služby SharePoint

Motivy

Zobrazení datového listu:

Jednotné přihlašování

32bitové operační systémy

Postupný upgrade

Knihovna správy překladů:

Diskuse na webu

Úrovně oprávnění podřízených webů

Přidání všech ověřených uživatelů

Součásti Office Web Components

Stránka správy úložiště

Funkce WebBot

Skupiny s povolenou podporou e-mailů a služba pro správu adresářů (DMS)

Export přehledu výkonnostních metrik služby Reporting Services

Zdroje dat serveru SQL Server 2000

Zprostředkovatel sdílených služeb (SSP)

Služby PerformancePoint

Dialogové okno Vložit klipart

U serveru SharePoint Server 2010 lze pomocí dialogového okna Vložit klipart vyhledat klipart pouze online a není již možné vyhledávat v místní složce Obrázky. Dialogové okno Vložit klipart lze otevřít při úpravách dokumentu aplikace systému Microsoft Office v okně prohlížeče serveru SharePoint Server 2010.

Pokud chcete vyhledat klipart v místní složce Obrázky, vyberte místo položky Klipart na kartě Vložení položku Obrázek.

Začátek stránky

Šablonu adresáře webů

Šablona webu adresáře není k dispozici na serveru SharePoint Server 2010, sice jeho funkcí byly zachovány pro upgradovanými weby. Vlastní řešení, které se shoduje s velmi podobné funkce je k dispozici v Adresáři webu na webu CodePlex.

Začátek stránky

Další šablony služby SharePoint

Některé šablony webů, například zprávy, pracovní prostor dokumentů a portálu šablony pro spolupráci, nejsou dostupné na serveru SharePoint Server 2010. Budou byly nahrazeny řešení Enterprise obsahu Management (ECM).

Příspěvky a šablony portálu pro spolupráci lze nahradit šablonou webů publikování. Je také možné použít sociální značky serveru SharePoint Server 2010, které zajistí většinu funkcí těchto šablon.

Centrum vyhledávání a Centrum vyhledávání pomocí karty šablon byly slouží k nahrazení podle produktu Search Server 2010.

Šablona webu Centrum sestav byla nahrazena šablonou webu Centrum Business Intelligence. Šablona webové části Řídicí panel byla odebrána.

Začátek stránky

Klíčové ukazatele výkonu služby SharePoint

Klíčové ukazatele výkonu služby SharePoint byly přejmenovány, aby odrážely stav.

Klíčové ukazatele výkonu služby SharePoint (KPI) se nyní nazývají Ukazatele stavu.

Podrobnosti o ukazateli KPI služby SharePoint jsou nyní Podrobnosti o ukazateli.

Ve službách PerformancePoint je také možné používat klíčové ukazatele výkonu vytvořené pomocí aplikace Návrhář řídicích panelů a novou sestavu Podrobnosti o ukazateli KPI, která je vytvořena pomocí aplikace Návrhář řídicích panelů a představuje samostatnou funkci, nezávislou na funkci Podrobnosti o ukazateli služby SharePoint.

Úplný seznam najdete v článku Co se stalo s klíčovými ukazateli výkonu služby SharePoint 2007?

Začátek stránky

Motivy

Motivy ve službě SharePoint 2010 byly přepracovány a proces vytváření motivů byl zjednodušen. Motivy vytvořené ve službě Windows SharePoint Services 3.0 nejsou kompatibilní se službou SharePoint Foundation 2010. Pokud provádíte upgrade ze služby Windows SharePoint Services 3.0 na službu SharePoint Foundation 2010, můžete použít funkci Upgrade prvků uživatelského rozhraní a nadále používat weby ve starším uživatelském rozhraní. Doporučujeme však, abyste pro vytváření motivů a jejich používání pro weby používali nové uživatelské rozhraní služby SharePoint Foundation 2010.

Začátek stránky

Zobrazení datového listu:

Webového datového listu Accessu vyžaduje nakonfigurovat váš prohlížeč podporuje ovládací prvky ActiveX a jestli máte 32bitovou verzi systému Microsoft Office 2010 na počítači nainstalovaný. Ve výchozím nastavení Upravit v zobrazení Datový list není podporován 64bitové instalace sady Microsoft Office. Informace o tom, jak pracovat s zobrazení datového listu na 64bitové verze Office najdete v článku Použití zobrazení datového listu v 64bitová verze Office 2010.

Začátek stránky

Jednotné přihlašování

Metoda ověřování Jednotné přihlašování byla z aplikace SharePoint 2010 odebrána a byla nahrazena službou Zabezpečené úložiště pověření. Služba Zabezpečené úložiště pověření je autorizační služba podporující deklarace identity, jejíž součástí je zabezpečená databáze pro ukládání pověření přidružených k ID aplikace. Pomocí těchto ID aplikace lze autorizovat přístup k externím zdrojům dat.

Začátek stránky

32bitové operační systémy

SharePoint Server 2010 vyžaduje 64bitový operační systém. SharePoint Server 2010 obsahuje řadu funkcí, které využívají výkon 64bitových operačních systémů, provozování serveru SharePoint Server 2010 na 32bitových operačních systémech proto již není podporováno. (Poznámka: Na serveru SharePoint Server 2010 v 64bitovém režimu je možné spouštět aplikace systému Microsoft Office 2010 ve 32bitovém režimu.)

Začátek stránky

Postupný upgrade

Funkce postupného upgradu již není u služby SharePoint 2010 podporována. Uživatelské rozhraní neobsahuje možnosti pro postupný upgrade.

Funkce postupného upgradu umožňovala organizacím vytvářet souběžné instalace nové verze služby SharePoint a přitom stále používat starší, nahrazovanou verzi. Organizace pak mohla postupně migrovat weby a kolekce webů do nové instalace služby SharePoint. Souběžné instalace však mohou maskovat problémy s kompatibilitou, které by mohly být zachyceny a vyřešeny již dříve při provádění místního upgradu, postupný upgrade proto již není u serveru SharePoint Server 2010 podporován.

Začátek stránky

Knihovna správy překladů:

Odebrali knihovnou správy překladů z uživatelského rozhraní SharePoint Server 2010, ale můžete aktivovat, pomocí příkazů stsadm.

Knihovnou správy překladů se skládá ze dvou funkcí. Jednu funkci je ve výchozím šablony Centrum dokumentů a druhý je nutné ručně aktivovat pomocí příkazu stsadm z adresáře koše Sharepointu 2010:

stsadm – o activatefeature – název souboru TransMgmtLib\feature.xml – url < adresa url vašeho webu >

Diskuse na webu

SharePoint Server 2010 nepodporuje diskuse na webu. Uživatelé nemohou vytvářet, upravovat ani zobrazovat diskuse na webu.

Začátek stránky

Úrovně oprávnění podřízených webů

Úrovně oprávnění podřízených webů nelze přizpůsobovat pomocí uživatelského rozhraní serveru SharePoint Server 2010. Úrovně oprávnění webů jsou definovány a řízeny prostřednictvím webu nejvyšší úrovně v kolekci webů.

Note: Správci webu mohou přizpůsobovat úrovně oprávnění podřízených webů prostřednictvím Centrální správy.

U webů, které již mají jedinečné úrovně oprávnění, zůstanou oprávnění zachována. Přesto mohou vývojáři programem přiřadit novým podřízeným webům jiné úrovně oprávnění.

Začátek stránky

Přidání všech ověřených uživatelů

Odkaz Přidat všechny ověřené uživatele, který se zobrazoval na stránce Upravit skupinu v předchozích verzích, byl ve službě SharePoint Foundation 2010 odebrán.

Udělení oprávnění pro všechny ověřené uživatele v prostředí Windows ověření opětovným zadáním do pole vyberte uživatele v dialogovém okně udělit oprávnění NT AUTHORITY\Oprávnění uživatelé , ale mějte na paměti, že provedete tak dává přístup všechny členy vaší domény, která může obsahovat dodavatelů, partnery a ostatní jiných společností.

Začátek stránky

Součásti Office Web Components

SharePoint Server 2010 již nepodporuje součásti Office Web Components (OWC). Následující čtyři typy sestav již nejsou v aplikaci Návrhář řídicích panelů PerformancePoint k dispozici:

  • Kontingenční graf

  • Kontingenční tabulka

  • Analýza trendů

  • Tabulka

Autoři řídicích panelů mohou místo nich použít analytické grafy/tabulky, sestavy služeb Excel Services a sestavy služby SQL Server Reporting Services.

Začátek stránky

Stránka správy úložiště

Stránka správy úložiště byla odebrána a byl odebrán odkaz na stránku správy úložiště na stránce Správce webu, aby se omezilo snížení výkonu.

Začátek stránky

Funkce WebBot

Vývojáři nemohou používat vstupní body WebBot a uživatelé nemohou přidávat součásti WebBot na weby serveru SharePoint Server 2010. Informace z existujících součástí WebBot se zobrazí jako kód HTML.

Začátek stránky

Skupiny s povolenou podporou e-mailů a služba pro správu adresářů (DMS)

Pokud farma služby SharePoint používá Službu pro správu adresářů (DMS) v2, nemohou uživatelé povolit u skupin služby SharePoint používání e-mailu. Typ autorizace použitý ve službě DMS je nahrazován ověřováním deklarací identity.

Začátek stránky

Export přehledu výkonnostních metrik do služby Reporting Services

Návrhář řídicích panelů PerformancePoint již nepodporuje export přehledu výkonnostních metrik do služby SQL Server Reporting Services.

Začátek stránky

Zdroje dat serveru SQL Server 2000

Zdroje dat serveru SQL Server 2000 již nejsou na serveru SharePoint Server 2010 podporovány. Použijte zdroje dat serveru SQL Server 2005 nebo SQL Server 2008.

Začátek stránky

Zprostředkovatel sdílených služeb (SSP)

Zprostředkovatelů sdílených služeb (sdílených) neexistuje na serveru SharePoint Server 2010. Tato funkce je nahrazen příkazem jednotlivých služeb aplikací, z nichž každá používá vlastní databázi a můžete nakonfigurováno v Centrální správě. Použití aplikace služeb pro řadu funkcí, které byly podporované a konfigurovat zprostředkovatelů sdílených služeb.

Začátek stránky

Služby PerformancePoint

Služby PerformancePoint jsou k dispozici pouze na serveru SharePoint Server, nikoli u služby SharePoint Foundation. To znamená, že není možné ve službě SharePoint Foundation nasadit řídicí panel PerformancePoint.

V předchozí verzi pracoval server PerformancePoint Server 2007 jak se službou Windows SharePoint Services 3.0 (která se ve verzi 2010 nazývá SharePoint Foundation), tak se serverem Microsoft Office SharePoint Server 2007 (nazývaným ve verzi 2010 SharePoint Server.)

Začátek stránky

Informace o tom, jak nahradit funkce v tomto článku najdete v tématu Co je nového v SharePoint serveru 2013.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×