Ukládání a opakované využití prvků návrhu databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Access nabízí několik způsobů opakovaného použití návrhu databáze. Můžete uložit celou databázi jako šablonu, uložit část databáze jako část aplikace nebo můžete uložit pole nebo sadu polí jako šablonu datového typu. V každém případě Access vytvoří soubor, který můžete sdílet s ostatními uživateli. Podobně můžete používat takové soubory od třetích stran.

Tento článek rozebírá, jak ukládat různé objekty databáze jako šablony, v některých případech včetně dat. Rozebírá také různé soubory šablon a způsob jejich sdílení. Tento článek obsahuje některé údaje o částech aplikace dodávaných s aplikací Access.

V tomto článku

Přehled

Někdy se vám nechce začínat znovu od začátku. Pokud strávíte spoustu času nad správným vytvořením svého návrhu, budete toho chtít maximálně využít, například jeho opětovným použitím. Nebo možná budete chtít využít práci, kterou na vytvoření návrhu vykonali ostatní uživatelé. Aplikace Access nabízí tři hlavní způsoby opětovného použití návrhu databáze:

 • Šablony databáze    jsou soubory (soubor typu ACCDT), které můžete použít k vytvoření nové databáze. Databáze vytvořená z šablony je obvykle připravena k použití, ale můžete si ji přizpůsobit dle svých specifických požadavků. Například šablona webové databáze majetku nabízí základní funkce správy majetku, ale budete ji možná chtít rozšířit přidáním dalších oddělení nebo informací o rozpočtu, které se týkají vaší organizace. Aplikace Access je dodávána s různými šablonami databáze, které si můžete prohlédnout v zobrazení Backstage při otevření aplikace Access.

 • Součásti aplikace    jsou soubory stejně jako šablony databáze, ale je možné je používat k přidávání prvků návrhu do existující databáze – místo aby sloužily jako základ pro novou databázi. Například součást aplikace Komentáře obsahuje tabulku, která je nastavená pro uchovávání komentářů – včetně pole pro datum a čas. Některé součásti aplikace spustí průvodce, který vám pomůže vytvořit relace definující způsob propojení této součásti s vašimi stávajícími tabulkami. Access se dodává s několika součástmi aplikace, které si můžete prohlédnout na kartě Vytvoření.

 • Šablony datových typů    jsou soubory, které můžete použít k vytváření nových polí a kombinací polí. Můžete například použít šablony datových typů pro počáteční a koncové datum a přidat do tabulky jediným kliknutím pole pro datum a čas. Šablony datových typů používají jiný typ souboru (ACCFT) než šablony databáze a součásti aplikace. Aplikace Access obsahuje různé šablony datových typů, které si můžete prohlédnout na kartě Pole, když máte tabulku otevřenou v zobrazení datového listu.

Ukládání a sdílení prvků návrhu databáze pro opakované použití

Vytvoření šablony databáze nebo součást aplikace    Uložení databáze ve formě souboru ACCDT pomocí příkazů na kartě soubor (kroky, naleznete v části Uložit databázi jako šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT).) Pak můžete šablonu vytvořte novou databázi nebo pokud je jako součást aplikace přidat jeho funkcí do existující databáze.

Šablony databáze a části aplikace, které jste vytvořili jsou uložené ve výchozím nastavení ve cestovní aplikace dat složce šablony (například C:\Users\ < uživatelské jméno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory šablon můžete dát na tuto složku zpřístupnit jako šablony databáze nebo součásti aplikace. Stejně tak můžete zkopírovat soubory šablon z této složky a dát jim ostatním pro vlastní potřebu.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Vytvoření šablony datového typu    Výběr polí tabulky uložit jako soubor accft pomocí příkazu na kartě pole (postup najdete v části uložení pole jako šablony datového typu (accft).)

Datový typ šablon, které vytvoříte jsou uložené ve výchozím nastavení ve cestovní aplikace dat složce šablony (například C:\Users\ < uživatelské jméno > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory šablony datového typu můžete dát na tuto složku zpřístupnit jako datové typy pro nové pole. Stejně tak můžete zkopírovat soubory šablon z této složky a dát jim ostatním pro vlastní potřebu.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Začátek stránky

Uložení databáze ve formě šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT)

Databázi můžete uložit jako šablonu databáze nebo součást aplikace pomocí příkazů na kartě Uložit a publikovat v zobrazení Backstage.

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit a publikovat.

 2. V části Uložit databázi jako klikněte na možnost Šablona.

 3. V dialogovém okně Vytvořit novou šablonu z této databáze určete následující pole:

  • Název    Povinné. Zadejte text, který bude určovat šablonu nebo součást aplikace. Aplikace Access zobrazí tento název vedle šablonu nebo součást aplikace.

  • Popis    Zadejte text, který popisuje obsah nebo účel šablonu nebo součást aplikace. Zobrazí se v popisu části šablony nebo aplikací.

  • Kategorie    Vyberte Uživatelské šablony zobrazovaných v části uživatelské šablony na pásu karet (výchozí) část aplikace. Můžete také přidat kategorii, zadáním a můžete přiřadit to a budoucí aplikace částí kategorie. Nová kategorie se zobrazí na pásu karet.

  • Ikona    Určení ikona pro část šablony nebo aplikace se zobrazí. Pro součásti aplikace – tato ikona se zobrazí v galerii součástí aplikace na pásu karet.

  • Náhled    Zadejte větší obrázek zobrazíte šablony v zobrazení Backstage. Vyhledejte šablonu tento obrázek při se zobrazí pro tuto šablonu.

  • Primární tabulka    Určete tabulku, která bude primární tabulky pro část aplikace. V této tabulce se použije ve výchozím nastavení pro další tabulky v databázi, ke kterému je přidán do části ustavení relace část aplikace. Uživatel součást aplikace Access spustí průvodce, který pomůže vytvořit relaci. I když primární tabulka se používá ve výchozím nastavení, můžete vybrat jiné tabulky při spuštění průvodce.

  • Formulář pro vytvoření instance:    Určete formulář, který se ve výchozím nastavení otevře při prvním otevření databáze z této šabloně. Tento formulář ve výchozím nastavení otevře jenom jednou. Formuláře mohou obsahovat kód, který se spustí při otevření, ale stavu kód vygeneruje upozornění zabezpečení.

  • Součást aplikace    Zaškrtněte toto políčko Uložit databázi jako součást aplikace. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit databázi jako šablonu databáze.

   Poznámka:  Toto políčko musíte zaškrtnout před určením hodnoty pro pole Primární tabulka.

  • Zahrnout Data do šablony    Zaškrtněte toto políčko Uložit i data, která je v databázi jako součást šablony. Při vytváření nové databáze ze šablony, se tato data zahrnout.

 4. Uložte šablonu kliknutím na tlačítko OK. Ve výchozím nastavení aplikace Access vaši šablonu uloží do složky C:\Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uložení pole jako šablony datového typu (ACCFT)

Chcete-li vytvořit šablonu datového typu, vyberte pole nebo kombinaci polí a poté je pomocí příkazu na pásu karet uložte jako šablonu. Než začnete, je důležité tato pole nastavit požadovaným způsobem – nastavení veškerých vlastností, které budete chtít zachovat jako součást šablony datového typu. Pokud například chcete vytvořit šablonu datového typu Euro, bude třeba vytvořit pole typu měna a poté jeho vlastnost Formát nastavit na hodnotu Euro.

 1. Otevřete tabulku, která obsahuje tato pole nebo pole, která chcete uložit jako šablonu.

 2. Vyberte tato pole nebo pole, která chcete uložit pro opakované použití.

 3. Na kartě Pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole a pak klikněte na Uložit výběr jako nový datový typ.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nový datový typ z polí zadejte následující:

  • Název    Povinné. Určuje šablony datového typu a zobrazí se v seznamu dostupných polí při volbě pole ze seznamu Další pole.

  • Popis    Zadejte text, který popisuje obsah nebo účel šablony datového typu. Zobrazí se v popisu, který se zobrazí, když najedete myší šablony datového typu v seznam Další pole.

  • Kategorie    Vyberte kategorii, do kterého chcete seznam šablony datového typu v seznam Další pole. Ve výchozím nastavení je tou kategorií definované uživatelem.

  • Formulář pro vytvoření instance:    Pokud budete chtít, určete formulář, který se otevře ve výchozím nastavení první této šablony datového typu je.

 5. Klikněte na OK pro uložení šablony datového typu.

Začátek stránky

Opakované použití návrhu databáze od jiného výrobce

Šablonu databáze nebo součást aplikace od jiného výrobce můžete v pásu karet zobrazit tak, že kopii souboru ACCDT umístíte do příslušné složky v počítači.

 1. Získejte soubor šablony (měl by mít příponu ACCDT nebo ACCFT).

 2. Uložte kopii souboru do složky <System Root>Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, kde:

  • <System Root> je kořenová složka vaší instalace systému Windows (obvykle C:\) a

  • <aktuální uživatel> je uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení do systému Windows.

   Poznámka:  Pokud tato složka dosud neexistuje, vytvořte ji.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít šablonu databáze, na kartě Soubor klikněte na příkaz Nový, klikněte na možnost Moje šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté klikněte na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít součást aplikace, otevřete databázi, do které chcete součást přidat a poté na kartě Vytvoření klikněte na příkaz Součásti aplikace a poté klikněte na požadovanou součást.

  • Chcete-li použít šablonu datového typu, otevřete tabulku, ve které chcete vytvořit pole, a poté na kartě Pole, ve skupině Přidat a odstranit, klikněte na příkaz Další pole a poté klikněte na požadovanou šablonu datového typu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×