Office
Přihlásit se

Ukládání a opakované využití prvků návrhu databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Aplikace Access 2010 nabízí řadu způsobů opakované použití návrhu databáze. Můžete uložit jako šablonu pro celou databázi, uložit část databázi jako součást aplikace nebo uložení jako šablony datového typu pole nebo sadu polí. V obou případech Access vytvoří soubor, který můžete sdílet s ostatními. Podobně platí můžete pomocí těchto souborů od třetích stran.

Tento článek rozebírá, jak ukládat různé objekty databáze jako šablony, v některých případech včetně dat. Rozebírá také různé soubory šablon a způsob jejich sdílení. Tento článek obsahuje některé údaje o částech aplikace dodávaných s aplikací Access.

Tento článek se nezabývá návrhu databáze ani různých šablon databází, které jsou součástí aplikace Access nebo které jsou dostupné na webu Office.com. Základní Úvod do zásad návrhu databáze aplikace Access najdete v článku Základy návrhu databáze. Další informace o použití šablon databází, které jsou součástí aplikace Access 2010 naleznete v článku Úvod do šablon aplikace Access 2010.

V tomto článku

Základní informace

Ukládání a sdílení prvků návrhu databáze pro opakované použití

Uložení databáze ve formě šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT)

Uložení pole jako šablony datového typu (ACCFT)

Opakované použití návrhu databáze od jiného výrobce

Přehled

Někdy se vám nechce začínat znovu od začátku. Pokud strávíte spoustu času nad správným vytvořením svého návrhu, budete toho chtít maximálně využít, například jeho opětovným použitím. Nebo možná budete chtít využít práci, kterou na vytvoření návrhu vykonali ostatní uživatelé. Aplikace Access nabízí tři hlavní způsoby opětovného použití návrhu databáze:

 • Šablony databáze    jsou soubory (soubor typu ACCDT), které můžete použít k vytvoření nové databáze. Databáze vytvořená z šablony je obvykle připravena k použití, ale můžete si ji přizpůsobit dle svých specifických požadavků. Například šablona webové databáze majetku nabízí základní funkce správy majetku, ale budete ji možná chtít rozšířit přidáním dalších oddělení nebo informací o rozpočtu, které se týkají vaší organizace. Aplikace Access je dodávána s různými šablonami databáze, které si můžete prohlédnout v zobrazení Backstage při otevření aplikace Access.

 • Součásti aplikace jsou soubory stejně jako šablony databáze, ale je možné je používat k přidávání prvků návrhu do existující databáze – místo aby sloužily jako základ pro novou databázi. Například součást aplikace Komentáře obsahuje tabulku, která je nastavená pro uchovávání komentářů – včetně pole pro datum a čas. Některé součásti aplikace spustí průvodce, který vám pomůže vytvořit relace definující způsob propojení této součásti s vašimi stávajícími tabulkami. Access se dodává s několika součástmi aplikace, které si můžete prohlédnout na kartě Vytvoření.

 • Šablony datových typů    jsou soubory, které můžete použít k vytváření nových polí a kombinací polí. Můžete například použít šablony datových typů pro počáteční a koncové datum a přidat do tabulky jediným kliknutím pole pro datum a čas. Šablony datových typů používají jiný typ souboru (ACCFT) než šablony databáze a součásti aplikace. Aplikace Access obsahuje různé šablony datových typů, které si můžete prohlédnout na kartě Pole, když máte tabulku otevřenou v zobrazení datového listu.

Ukládání a sdílení prvků návrhu databáze pro opakované použití

Vytvoření šablony databáze nebo aplikace součásti   , můžete uložit databázi jako soubor ACCDT pomocí příkazů na kartě soubor. (Kroky, naleznete v části Uložit databázi jako šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT).) Pak můžete šablonu vytvořte novou databázi nebo pokud je jako součást aplikace přidat jeho funkcí do existující databáze.

Vámi vytvořené šablony databáze a součásti aplikace jsou ve výchozím nastavení ukládány do vaší roamingové složky s daty aplikací pro šablony (v systému Windows 7 se jedná o složku C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory šablon můžete ukládat do této složky a zpřístupnit je jako šablony databáze nebo součásti aplikace. Podobně můžete soubory šablon zkopírovat z této složky a poskytnout je ostatním uživatelům pro jejich vlastní použití.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Vytvoření šablony datového typu, je uložit výběr polí tabulky jako soubor accft pomocí příkazu na kartě pole. (Postup najdete v části uložení pole jako šablony datového typu (accft).)

Vámi vytvořené šablony datových typů jsou ve výchozím nastavení ukládány do vaší roamingové složky s daty aplikací pro šablony (v systému Windows 7 se jedná o složku C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory s šablonami datových typů můžete ukládat do této složky a zpřístupnit je jako datové typy pro nové soubory. Podobně můžete soubory šablon zkopírovat z této složky a poskytnout je ostatním uživatelům pro jejich vlastní použití.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Začátek stránky

Uložení databáze ve formě šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT)

Databázi můžete uložit jako šablonu databáze nebo součást aplikace pomocí příkazů na kartě Uložit a publikovat v zobrazení Backstage.

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit a publikovat.

 2. V části Uložit databázi jako klikněte na možnost Šablona.

 3. V dialogovém okně Vytvořit novou šablonu z této databáze určete následující pole:

  • Název:    Povinný údaj. Zadejte text, který bude identifikovat šablonu nebo součást aplikace. Aplikace Access tento název zobrazí spolu s šablonou nebo součástí aplikace.

  • Popis:    Zadejte text popisující obsah nebo účel šablony nebo součásti aplikace. Tento text se zobrazí v popisku pro šablonu nebo součást aplikace.

  • Kategorie: Vyberte možnost Uživatelské šablony, aby se součást aplikace zobrazila v části Uživatelské šablony na pásu karet (výchozí nastavení). Kategorii můžete přidat také jejím zadáním, a potom můžete do této kategorie přiřadit tuto a budoucí součásti aplikace. Nová kategorie se zobrazí na pásu karet.

  • Ikona: Určete ikonu, která se bude zobrazovat u šablony nebo součásti aplikace. V případě součástí aplikace se tato ikona bude zobrazovat v galerii součástí aplikace na pásu karet.

  • Náhled: Určete větší obrázek, který se pro šablonu bude zobrazovat v zobrazení Backstage. Při procházení šablonami se u této šablony bude zobrazovat tento obrázek.

  • Primární tabulka: Určete tabulku, která bude primární tabulkou pro součást aplikace. Tato tabulka bude ve výchozím nastavení sloužit k vytvoření relací součásti aplikace s ostatními tabulkami v databázi, do které se tato součást přidává. Když někdo použije tuto součást aplikace, spustí Access průvodce, který pomůže s vytvořením relací. I když je ve výchozím nastavení použitá Primární tabulka, můžete při spuštění průvodce vybrat jinou tabulku.

  • Formulář pro vytvoření instance: Určete formulář, který se ve výchozím nastavení otevře, když se poprvé otevře databáze vytvořená z této šablony. Tento formulář se ve výchozím nastavení otevře jen jednou. Tento formulář může obsahovat kód, který se spustí při jeho otevření, ale přítomnost kódu vygeneruje upozornění zabezpečení.

  • Část aplikace: Toto políčko zaškrtněte, pokud databázi chcete uložit jako součást aplikace. Pokud databázi chcete uložit jako šablonu databáze, zaškrtnutí tohoto políčka zrušte.

   Poznámka:  Toto políčko musíte zaškrtnout před určením hodnoty pro pole Primární tabulka.

  • Zahrnout data do šablony: Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete data v této databázi uložit jako součást šablony. Nové databáze vytvořené z této šablony budou obsahovat tato data.

 4. Uložte šablonu kliknutím na tlačítko OK. Ve výchozím nastavení aplikace Access vaši šablonu uloží do složky C:\Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uložení pole jako šablony datového typu (ACCFT)

Chcete-li vytvořit šablonu datového typu, vyberte pole nebo kombinaci polí a poté je pomocí příkazu na pásu karet uložte jako šablonu. Než začnete, je důležité tato pole nastavit požadovaným způsobem – nastavení veškerých vlastností, které budete chtít zachovat jako součást šablony datového typu. Pokud například chcete vytvořit šablonu datového typu Euro, bude třeba vytvořit pole typu měna a poté jeho vlastnost Formát nastavit na hodnotu Euro.

1. Otevřete tabulku obsahující pole nebo pole, které chcete uložit jako šablonu.

2. Vyberte jedno nebo více polí, které chcete uložit pro opakované použití.

3. na kartě pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole a potom klikněte na Uložit výběr jako nový datový typ.

4.v dialogovém okně Vytvořit nový datový typ z polí zadejte následující údaje:

 • Název:    Povinný údaj. Tento údaj identifikuje vaši šablonu datového typu a zobrazuje se v seznamu dostupných polí, když volíte pole ze seznamu Další pole.

 • Popiszadejte text, který popisuje obsah nebo účel šablony datového typu. Zobrazí se v popisu, který se zobrazí, když najedete myší šablony datového typu v seznam Další pole.

 • Kategorie: Vyberte kategorii, do které chcete zařadit šablonu datového typu v seznamu Další pole. Ve výchozím nastavení je to kategorie Uživatelsky definované typy.

 • Formulář pro vytvoření instance: Pokud budete chtít, určete formulář, který se ve výchozím nastavení otevře při prvním použití této šablony datového typu.

5. Kliknutím na OK uložte šablony datového typu.

Začátek stránky

Opakované použití návrhu databáze od jiného výrobce

Šablonu databáze nebo součást aplikace od jiného výrobce můžete v pásu karet zobrazit tak, že kopii souboru ACCDT umístíte do příslušné složky v počítači.

 1. Získejte soubor šablony (měl by mít příponu ACCDT nebo ACCFT).

 2. Uložte kopii souboru do složky <System Root>Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, kde:

  • <System Root> je kořenová složka vaší instalace systému Windows (obvykle C:\) a

  • <aktuální uživatel> je uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení do systému Windows.

   Poznámka:  Pokud tato složka dosud neexistuje, vytvořte ji.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít šablonu databáze, na kartě Soubor klikněte na příkaz Nový, klikněte na možnost Moje šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté klikněte na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít součást aplikace, otevřete databázi, do které chcete součást přidat a poté na kartě Vytvoření klikněte na příkaz Součásti aplikace a poté klikněte na požadovanou součást.

  • Chcete-li použít šablonu datového typu, otevřete tabulku, ve které chcete vytvořit pole, a poté na kartě Pole, ve skupině Přidat a odstranit, klikněte na příkaz Další pole a poté klikněte na požadovanou šablonu datového typu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×