Office
Přihlásit se

Ukládání a opakované využití prvků návrhu databáze

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Access nabízí několik způsobů opakovaného použití návrhu databáze. Můžete uložit celou databázi jako šablonu, uložit část databáze jako část aplikace nebo můžete uložit pole nebo sadu polí jako šablonu datového typu. V každém případě Access vytvoří soubor, který můžete sdílet s ostatními uživateli. Podobně můžete používat takové soubory od třetích stran.

Tento článek rozebírá, jak ukládat různé objekty databáze jako šablony, v některých případech včetně dat. Rozebírá také různé soubory šablon a způsob jejich sdílení. Tento článek obsahuje některé údaje o částech aplikace dodávaných s aplikací Access.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na aplikace pro Access (to je nový druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Základní informace

Ukládání a sdílení prvků návrhu databáze pro opakované použití

Uložení databáze ve formě šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT)

Uložení pole jako šablony datového typu (ACCFT)

Opakované použití návrhu databáze od jiného výrobce

Přehled

Někdy se vám nechce začínat znovu od začátku. Pokud strávíte spoustu času nad správným vytvořením svého návrhu, budete toho chtít maximálně využít, například jeho opětovným použitím. Nebo možná budete chtít využít práci, kterou na vytvoření návrhu vykonali ostatní uživatelé. Aplikace Access nabízí tři hlavní způsoby opětovného použití návrhu databáze:

 • Šablon databází, které   jsou soubory (soubor typu ACCDT), které vám pomohou vytvořit novou databázi. Obvykle je připraven k použití databáze ze šablony, ale je možné upravit tak, aby vyhovovala specifickým potřebám. Příklad šablony webové databáze majetku nabízí možnosti správy základní materiálů, ale můžete chtít rozšířit přidáním některé oddělení nebo rozpočtu informace, které se vztahuje k vaší organizace. Access obsahuje řadu šablon databází, které se zobrazí v zobrazení Backstage při otevření aplikace Access.

 • Části aplikace   jsou soubory stejně jako šablon databází, ale můžete využít k přidání prvků návrhu existující databázi, nikoli sloužit jako základ pro novou databázi. Například součást aplikace komentáře obsahuje tabulku, která se má být komentáře, včetně pole typu datum a čas. Některé součásti aplikace spusťte Průvodce vám pomůže vytvořit relace k definování jak zapadá součást aplikace pomocí existující tabulky. Access obsahuje několik částí aplikace, které se zobrazí na kartě vytvořit.

 • Šablony datových typů   jsou soubory, které můžete použít k vytvoření nového pole a pole kombinace. Pomocí šablony datového typu počáteční a koncové datum můžete například přidejte pár polí typu datum a čas do tabulky jediným kliknutím. Šablony datového typu použijte jiný typ souboru (accft) z šablon databází a součásti aplikace. Access obsahuje řadu datový typ šablon, které se zobrazí na kartě pole Pokud máte v tabulce otevřete v zobrazení Datový list.

Ukládání a sdílení prvků návrhu databáze pro opakované použití

Vytvoření šablony databáze nebo součást aplikace    Uložení databáze ve formě souboru ACCDT pomocí příkazů na kartě soubor (kroky, naleznete v části Uložit databázi jako šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT).) Pak můžete šablonu vytvořte novou databázi nebo pokud je jako součást aplikace přidat jeho funkcí do existující databáze.

Vámi vytvořené šablony databáze a součásti aplikace jsou ve výchozím nastavení ukládány do vaší roamingové složky s daty aplikací pro šablony (v systému Windows 7 se jedná o složku C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory šablon můžete ukládat do této složky a zpřístupnit je jako šablony databáze nebo součásti aplikace. Podobně můžete soubory šablon zkopírovat z této složky a poskytnout je ostatním uživatelům pro jejich vlastní použití.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Vytvoření šablony datového typu    Výběr polí tabulky uložit jako soubor accft pomocí příkazu na kartě pole (postup najdete v části uložení pole jako šablony datového typu (accft).)

Vámi vytvořené šablony datových typů jsou ve výchozím nastavení ukládány do vaší roamingové složky s daty aplikací pro šablony (v systému Windows 7 se jedná o složku C:\Users\<uživatelské_jméno>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\). Soubory s šablonami datových typů můžete ukládat do této složky a zpřístupnit je jako datové typy pro nové soubory. Podobně můžete soubory šablon zkopírovat z této složky a poskytnout je ostatním uživatelům pro jejich vlastní použití.

Poznámka: Při používání souborů od třetích stran buďte jako vždy opatrní.

Začátek stránky

Uložení databáze ve formě šablony databáze nebo jako součást aplikace (ACCDT)

Databázi můžete uložit jako šablonu databáze nebo součást aplikace pomocí příkazů na kartě Uložit a publikovat v zobrazení Backstage.

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit a publikovat.

 2. V části Uložit databázi jako klikněte na možnost Šablona.

 3. V dialogovém okně Vytvořit novou šablonu z této databáze určete následující pole:

  • Název    Povinné. Zadejte text, který bude určovat šablonu nebo součást aplikace. Aplikace Access zobrazí tento název vedle šablonu nebo součást aplikace.

  • Popis    Zadejte text, který popisuje obsah nebo účel šablonu nebo součást aplikace. Zobrazí se v popisu části šablony nebo aplikací.

  • Kategorie    Vyberte Uživatelské šablony zobrazovaných v části uživatelské šablony na pásu karet (výchozí) část aplikace. Můžete také přidat kategorii, zadáním a můžete přiřadit to a budoucí aplikace částí kategorie. Nová kategorie se zobrazí na pásu karet.

  • Ikona    Určení ikona pro část šablony nebo aplikace se zobrazí. Pro součásti aplikace – tato ikona se zobrazí v galerii součástí aplikace na pásu karet.

  • Náhled    Zadejte větší obrázek zobrazíte šablony v zobrazení Backstage. Vyhledejte šablonu tento obrázek při se zobrazí pro tuto šablonu.

  • Primární tabulka    Určete tabulku, která bude primární tabulky pro část aplikace. V této tabulce se použije ve výchozím nastavení pro další tabulky v databázi, ke kterému je přidán do části ustavení relace část aplikace. Uživatel součást aplikace Access spustí průvodce, který pomůže vytvořit relaci. I když primární tabulka se používá ve výchozím nastavení, můžete vybrat jiné tabulky při spuštění průvodce.

  • Formulář pro vytvoření instance:    Určete formulář, který se ve výchozím nastavení otevře při prvním otevření databáze z této šabloně. Tento formulář ve výchozím nastavení otevře jenom jednou. Formuláře mohou obsahovat kód, který se spustí při otevření, ale stavu kód vygeneruje upozornění zabezpečení.

  • Součást aplikace    Zaškrtněte toto políčko Uložit databázi jako součást aplikace. Zrušte zaškrtnutí políčka Uložit databázi jako šablonu databáze.

   Poznámka:  Toto políčko musíte zaškrtnout před určením hodnoty pro pole Primární tabulka.

  • Zahrnout Data do šablony    Zaškrtněte toto políčko Uložit i data, která je v databázi jako součást šablony. Při vytváření nové databáze ze šablony, se tato data zahrnout.

 4. Uložte šablonu kliknutím na tlačítko OK. Ve výchozím nastavení aplikace Access vaši šablonu uloží do složky C:\Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\.

Uložení pole jako šablony datového typu (ACCFT)

Chcete-li vytvořit šablonu datového typu, vyberte pole nebo kombinaci polí a poté je pomocí příkazu na pásu karet uložte jako šablonu. Než začnete, je důležité tato pole nastavit požadovaným způsobem – nastavení veškerých vlastností, které budete chtít zachovat jako součást šablony datového typu. Pokud například chcete vytvořit šablonu datového typu Euro, bude třeba vytvořit pole typu měna a poté jeho vlastnost Formát nastavit na hodnotu Euro.

 1. Otevřete tabulku, která obsahuje tato pole nebo pole, která chcete uložit jako šablonu.

 2. Vyberte tato pole nebo pole, která chcete uložit pro opakované použití.

 3. Na kartě Pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole a pak klikněte na Uložit výběr jako nový datový typ.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nový datový typ z polí zadejte následující:

  • Název    Povinné. Určuje šablony datového typu a zobrazí se v seznamu dostupných polí při volbě pole ze seznamu Další pole.

  • Popis    Zadejte text, který popisuje obsah nebo účel šablony datového typu. Zobrazí se v popisu, který se zobrazí, když najedete myší šablony datového typu v seznam Další pole.

  • Kategorie    Vyberte kategorii, do kterého chcete seznam šablony datového typu v seznam Další pole. Ve výchozím nastavení je tou kategorií definované uživatelem.

  • Formulář pro vytvoření instance:    Pokud budete chtít, určete formulář, který se otevře ve výchozím nastavení první této šablony datového typu je.

 5. Klikněte na OK pro uložení šablony datového typu.

Začátek stránky

Opakované použití návrhu databáze od jiného výrobce

Šablonu databáze nebo součást aplikace od jiného výrobce můžete v pásu karet zobrazit tak, že kopii souboru ACCDT umístíte do příslušné složky v počítači.

 1. Získejte soubor šablony (měl by mít příponu ACCDT nebo ACCFT).

 2. Uložte kopii souboru do složky <System Root>Users\<aktuální uživatel>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Access\, kde:

  • <System Root> je kořenová složka vaší instalace systému Windows (obvykle C:\) a

  • <aktuální uživatel> je uživatelské jméno, které používáte pro přihlášení do systému Windows.

   Poznámka:  Pokud tato složka dosud neexistuje, vytvořte ji.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li použít šablonu databáze, na kartě Soubor klikněte na příkaz Nový, klikněte na možnost Moje šablony, klikněte na požadovanou šablonu a poté klikněte na tlačítko Vytvořit.

  • Chcete-li použít součást aplikace, otevřete databázi, do které chcete součást přidat a poté na kartě Vytvoření klikněte na příkaz Součásti aplikace a poté klikněte na požadovanou součást.

  • Chcete-li použít šablonu datového typu, otevřete tabulku, ve které chcete vytvořit pole, a poté na kartě Pole, ve skupině Přidat a odstranit, klikněte na příkaz Další pole a poté klikněte na požadovanou šablonu datového typu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×