Udělení přístupu k webovému portálu

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Jakožto vlastníka webu můžete uživatelům přístup k Microsoft Office SharePoint Server 2007 webu a ovládací prvek, jaké mohou uživatelé tam. Tento článek vysvětluje základy oprávnění webu a jak je lze používat k přidání uživatelů na web.

Co chcete udělat?

Další informace o skupinách a úrovních oprávnění

Vytváření a konfigurace skupin

Přidání uživatelů do skupin

Vyzkoušejte to online s vyzkoušení

Další informace o skupinách a úrovních oprávnění

Základní povinnosti vlastníka webu reprodukujte určit, kdo má přístup k webu, který můžete pracovat s obsahem webu a kdo může provádět změny stránky a funkce na webu. Jakožto vlastníka webu, můžete zobrazit některé zaměstnanců oprávnění pro čtení a změna obsahu webu a pak poskytují další zaměstnanců pouze oprávnění číst obsah webu.

Vlastník webu chce na web, který popisuje zaměstnanecké výhody, jenom publikum, v oblasti vztahy zaměstnanců přidejte nebo aktualizujte informace na webu. Všichni účastníci větší organizace musí být, povolit zobrazování informací. Udělit konkrétní oprávnění skupinám lidí umožňuje vlastník webu na ovládací prvek, kdo může zobrazit data, kdo může přidat nebo změnit informace a kdo může spravovat obsah na webu.

Jak uživatelům udělit přístup k webu vyžaduje podle těchto kroků:

 1. Zjištění, kdo potřebuje přístup k webu a jeho obsah a co budou muset mít možnost dělat s ním.

 2. Vytvoření vlastní skupiny Sharepointu pro daný web a díky přiřazování úrovní oprávnění k nim nebo pomocí výchozí skupiny Sharepointu.

 3. Přidání skupiny zabezpečení systému Windows a uživatelských účtů do skupin Sharepointu pro daný web.

Pro efektivní řízení přístupu k webu, třeba určit, kdo potřebuje přístup k webu, jakou úroveň přístupu, kterou potřebují a co vlastníci webů částem webu zahrnout jeho oprávnění. Tři základní výchozí skupiny Sharepointu a jejich výchozí úrovně oprávnění jsou následujícím způsobem:

 • Vlastníci     Tato skupina má úroveň oprávnění Úplné řízení, který uživatelům umožňuje skupina změny na obsah webu, stránky a funkce. Úplné řízení přístupu třeba omezit jenom vlastníci webů.

 • Členové     Tato skupina má úroveň oprávnění Přispívání které povolit členům skupiny zobrazit stránky upravit položky, odeslat ke schválení změny a odstranění položek ze seznamu.

 • Návštěvníci     Tato skupina má úroveň oprávnění ke čtení, což umožňuje členy skupiny zobrazíte stránky, položky seznamů a dokumenty.

Poznámka: Další informace o výchozí skupiny Sharepointu a úrovně oprávnění najdete v článku Správa úrovně oprávnění.

Kromě tři základní výchozí skupiny Sharepointu vlastník webu můžete vytvořit novou skupinu, změnit úrovně oprávnění skupině nebo libovolnou kombinaci následujících skupin vytvářet přesnější úrovně přístupu pro své weby:

 • Schvalovatelé.     Členové této skupiny mají oprávnění publikovat hlavní verzi položky seznamu (jako je například stránka), měnit redakční stav dokumentu z konceptu na konečnou verzi a zpřístupňovat dokument anonymním uživatelům a uživatelům s omezeným přístupem.

 • Návrháři     Tato skupina má oprávnění k přístupu podobají profilům vlastníci webů. Návrháři můžete změnit výkon, změnit vzhled a chování webu a přidání kódu do Galerie stránek předlohy. Úroveň oprávnění Návrhář je obvykle omezena kratších seznamů vývojáře webů a Návrháři webu.

 • Správci hierarchie.     Členové této skupiny mít oprávnění k přejmenování weby nebo přesunutí v rámci kolekce webů, změna hierarchie kolekce webů. Hierarchie ovlivňuje navigační struktury webu a všech stránek webu, které používají navigaci na webu budou obsahovat provedené změny. Tuto skupinu slouží k nahrazení skupinu správce kanálu v serveru Microsoft obsahu Management Server (cm) 2000. Pokud upgradujete z cm 2000, Správce kanálu migrují do Správci hierarchie.

 • Uživatelé rychlého nasazení.     Tato skupina umožňuje rychlou aktualizaci obsahu pro weby, které mají oddělenou autorskou a implementační vrstvu. Členům skupiny je umožněno snadné plánování a přenášení dat z autorské vrstvy do prezentační vrstvy.

 • Čtenáři s omezeným přístupem.     Členové této skupiny přistupují k webu a jeho veškerému obsahu s oprávněním pouze pro čtení hlavních verzí každého seznamu nebo položky. Obvykle je tato úroveň oprávnění přidělována osobám, které potřebují informace na webu pouze prohlížet a číst, ale nikdy do něho přímo nepřispívají.

Jednotliví uživatelé a skupiny Sharepointu můžete mají různé úrovně oprávnění pro jiné zabezpečitelné objekty. Například můžete udělit oprávnění uživatele jenom číst informace zobrazené na webu. Zadejte stejné uživatel oprávnění k úpravě všech souborů v knihovně nebo do složky v rámci knihovny na webu.

Poznámka: Zahrnout zabezpečitelné objekty: weby, stránky, seznamům, knihovnám, složkám v seznamech a knihovnách, položky seznamů a knihoven.

Začátek stránky

Vytváření a konfigurace skupin

Nejste používat jenom výchozí skupiny Sharepointu. Pokud máte jiné požadavky, kterým výchozí skupiny nesplňuje, můžete vytvořit skupinu nebo upravit existující skupiny.

Poznámka: Pokud výchozí skupiny Sharepointu požadavkům webu, přejděte na Přidat uživatele do skupiny.

Vytvoření skupiny

 1. Na domovské stránce webu klikněte na Akce webu, přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na osoby a skupiny.

  Poznámka: Tento krok krok se liší v závislosti na šablonu, která byla použita k vytvoření webu a individuálního nastavení webu.

 2. V nabídce Nový klepněte na možnost Nová skupina.

 3. Zadejte název skupiny a stručný popis vlastností skupiny.

 4. Pokud chcete změnit vlastníka skupiny, zadejte nový název účtu nebo klikněte na Procházet a vyhledejte název účtu jednotlivého uživatele.

 5. V části Nastavení skupiny klikněte na možnosti můžete určit, kdo může zobrazit členy této skupiny a kdo může přidat nebo odebrat členy.

 6. V části Žádosti o členství klikněte na možnosti můžete určit, zda bude přijímaní žádostí přidat nebo odebrat z této skupiny a pokud chcete přidat e-mailovou adresu, které uživatelé mohou posílat žádosti o. Pokud vyberete možnost automaticky přijímat požadavky, uživatelé automaticky přidání nebo odebrání při požádají.

  Důležité informace: Odchozích e-mailů musí povolit pro kolekce webů na správce Sharepointu.

 7. V části Poskytnout tomuto webu oprávnění skupiny vyberte úroveň oprávnění, kterou chcete skupině povolit.

  Chcete-li vytvořit skupinu, jejíž přístup k webu bude zablokován, zrušte zaškrtnutí všech políček úrovní oprávnění.

 8. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Poznámka: Přidání uživatelů do skupiny, kterou jste právě vytvořili, najdete v článku Přidání uživatelů do skupin.

Začátek stránky

Změna úrovně oprávnění skupiny

 1. Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu, přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na osoby a skupiny. Tento krok se liší v závislosti na šablonu, která byla použita k vytvoření webu a individuálního nastavení webu.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Na stránce Osoby a skupiny: Všechny skupiny klepněte na název skupiny, jejíž úroveň oprávnění chcete změnit.

 4. Na stránce Uživatelé a skupiny: stránka název skupiny, klikněte na nabídku Nastavení a potom klikněte na Nastavení skupiny.

 5. Na stránce Upravit nastavení skupiny v části Poskytnout tomuto webu oprávnění skupiny zaškrtněte políčko vedle úrovně oprávnění, kterou chcete skupině přidělit, a zrušte zaškrtnutí políčka vedle úrovně oprávnění, která už pro skupinu neplatí.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání uživatelů do skupin

Jak uživatelům udělit přístup k webu služby SharePoint a její obsah vyžaduje přidání účtů pro uživatele a skupiny zabezpečení systému Windows do skupin Sharepointu na webu. Doporučujeme, abyste uživatelům přístup k vašemu webu pomocí skupiny zabezpečení systému Windows. Je jednodušší přidat a spravovat několik skupiny zabezpečení systému Windows pro skupiny Sharepointu, než ho přidat a spravovat mnoho jednotlivých uživatelských účtů pro skupiny Sharepointu.

Třeba při přidání skupiny zabezpečení domény marketingové Windows do výchozí skupiny Členové SharePoint všem uživatelům Marketing mohou číst a měnit obsah webu. Jak zaměstnanců připojují a odpojují Marketing týmu, organizaci oddělení IT přidá a uživatelských účtů zaměstnanců Odebere skupinu zabezpečení domény marketingové systému Windows. Vlastník webu nemusí přidávat a odebírat jednotlivých uživatelských účtů do skupiny členů jejich webu.

Skupiny zabezpečení systému Windows organizace nemusí potřebám vašeho webu a může mít přidání jednotlivých uživatelských účtů domény Windows do skupin Sharepointu na webu. Do stejné skupiny Sharepointu můžete přidat uživatele a skupiny.

Přidání skupiny zabezpečení systému Windows domény a uživatelů do skupiny Sharepointu účtů:

 1. Na domovské stránce webu klikněte na Akce webu, přejděte na Nastavení webu a potom klikněte na osoby a skupiny.

 2. Na stránce Osoby a skupiny klepněte na panelu Snadné spuštění na možnost Skupiny.

 3. Klikněte na název skupiny Sharepointu, ke kterému chcete přidat uživatele a skupiny.

 4. Poznámka: Všechny uživatelské účty domény přidat do skupiny, klikněte na Přidat všechny ověřené uživatele. Například musíte pro výchozí skupiny služby SharePoint Návštěvníci a udělte tak všechny domény uživatelské účty oprávnění ke čtení obsahu na vašem webu.

 5. Ověřte, že je vybraná Přidat uživatele do skupiny Sharepointu a že správné skupině zaškrtnuté a klikněte na OK. Doporučujeme používat skupiny Sharepointu, pokud je to možné uživatelům udělit přístup k vašemu webu. V některých případech budete muset udělte jednotlivých oprávnění pro uživatele po kliknutí na udělit uživatelům oprávnění přímo. Však přiřadí většího počtu uživatelů jednotlivé úrovně oprávnění můžete rychle se stanou obtížnější a časově náročnější ke správě.

 6. Pokud chcete odeslat e-mailové zprávy pro nové uživatele, klikněte na Odeslat uvítací e-mail novým uživatelům.

  Poznámka: Odchozích e-mailů musí povolit pro kolekce webů na správce Sharepointu. Pokud Odeslat uvítací e-mail novým uživatelům zaškrtnuté a není povolený odchozích e-mailů, skupiny a uživatele se přidají do skupiny služby SharePoint a chybová zpráva se zobrazí označující, zda nebylo možné odeslat e-mailu.

 7. Klikněte na OK.

Začátek stránky

Vyzkoušejte si to online s Test Drivem

Test Drive poskytuje bezplatné online testovací prostředí programů Microsoft Office, jako je například SharePoint Server 2007.

Důležité informace: Na webu Test Drive klikněte na Enterprise Content Management with Office SharePoint Server (Správa podnikového obsahu pomocí Office SharePoint Serveru).

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×