Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Některé aspekty webové části Excel Web Access, například rozložení a možnosti zobrazené na panelu nástrojů, je možné přizpůsobit. Je také možné konfigurovat možnosti řídící způsob, jakým mohou uživatelé pracovat se sešitem ve webové části, například povolení používání parametrů ze sešitu.

Panel nástrojů webové části Excel Web Access obsahuje dva druhy vlastností: vlastnosti, které jsou jedinečné pro webovou část Excel Web Access, a obecné vlastnosti, které se vztahují na většinu webových částí. Vlastnosti, které jsou jedinečné pro webovou část Excel Web Access, jsou k dispozici v oddílech Zobrazení sešitu, Panel nástrojů a záhlaví a Navigace a interakce.

Tento článek obsahuje referenční informace pouze pro vlastnosti, které jsou jedinečné pro webovou část Excel Web Access.

V tomto článku

Vlastnosti oddílu Zobrazení sešitu

Vlastnosti oddílu Panel nástrojů a záhlaví

Příkazy panelu nástrojů

Vlastnosti oddílu Navigace a interakce

Nastavení interakcí

Vlastnosti oddílu Zobrazení sešitu

V oddílu Zobrazení sešitu je nutné zadat informace identifikující sešit a pojmenovanou položku, kterou bude webová část Excel Web Access zobrazovat (je-li použita).

Vlastnost

Popis

Sešit

Do textového pole zadejte adresu URL nebo UNC sešit, který se má zobrazit ve webové části Excel Web Access. Zadejte adresu URL do pole, nebo klikněte na Vybrat odkaz Tlačítko Tvůrce a potom okno Vybrat materiály – webovou stránku dialogové okno vyhledejte sešit.

Pojmenovaná položka

Zadejte název položky (pojmenovanou oblast buněk) nebo název listu, tabulka, graf, sestava kontingenční tabulky nebo kontingenčního grafu, který chcete zobrazit ve webové části Excel Web Access. Chcete-li pojmenované položky, musíte Autor sešitu definovat položku ve zdrojovém sešitu v Excelu a uložte sešit na web. Upravit dlouhé řetězce, a klikněte na odkaz Tlačítko Tvůrce a upravte řetězec pomocí okna Textovém editoru – dialogové okno webové stránky.

Začátek stránky

Vlastnosti oddílu Panel nástrojů a záhlaví

Služby Excel Services za vás tyto vlastnosti povolí automaticky. Chcete-li některé z těchto vlastností zakázat, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Vlastnost

Popis

Automaticky generovat název webové části

Po zaškrtnutí tohoto políčka služby Excel Services vytvoří název automaticky. Služby Excel Services vytvoří název, který je složený z názvu souboru se sešitem s hodnotou vlastnosti Název v oddílu vlastností Vzhled pro tuto webovou část. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, služby Excel Services použijí aktuální hodnotu vlastnosti Název.

Automaticky generovat odkaz na adresu URL webové části

Při zaškrtnutí tohoto políčka bude v záhlaví webové části automaticky vytvořen odkaz. Jakmile uživatel na tento odkaz klikne, služby Excel Services zobrazí propojený sešit v okně prohlížeče. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, služby Excel Services rovněž odeberou aktuální hodnotu z vlastnosti Adresa URL názvu v části Upřesnit. Chcete-li použít vlastní adresu URL, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a poté zadejte hypertextový odkaz, který chcete použít v textovém poli vlastnosti Adresa URL názvu.

Výběrem některé z následujících možností můžete zobrazit nebo skrýt příkazy a tlačítka na panelu nástrojů:

Vlastnost

Popis

Úplné (Výchozí možnost).

Panel nástrojů webové části Excel Web Access se zobrazenými tlačítky Otevřít, Data, Hledat a Nápověda Následující obrázek znázorňuje vzorku úplný panel nástrojů webové části Excel. Tento příklad ukazuje sešit v zobrazení listu a najdete na Otevřít nabídku, nabídka Data a Obrázek tlačítka tlačítko Najít. Pokud list se zobrazují v zobrazení pojmenované položky, Zobrazit se bude zobrazovat i na panelu nástrojů.

Souhrn:

Panel nástrojů webové části Excel Web Access s rozevíracím seznamem pojmenovaných položek v nabídce Zobrazení Tento obrázek ukazuje ukázka webové části Excel, která obsahuje Souhrn nástrojů. Sešit pro tuto webovou část nejsou zobrazeny v zobrazení pojmenované položky a zobrazí na Otevřít nabídku, v nabídce dat a Zobrazit rozevírací seznam. Zobrazit rozevírací seznam se zobrazí na zcela vpravo na panelu nástrojů a zobrazí pojmenované položky, které jsou definované v sešitu. Pokud sešit zobrazený v zobrazení listu, v zobrazení seznamu nezobrazují.

Pouze navigace

Rozložení panelu nástrojů Pouze navigace závisí na zobrazení sešitu ve webové části Excel Web Access. Tyto rozdíly jsou popsány v následující tabulce. V zobrazení List jsou zobrazena pouze navigační tlačítka. V zobrazení Pojmenovaná položka je zobrazen také rozevírací seznam Zobrazení.

Žádná

Pokud vyberete panel nástrojů Žádný, služby Excel Services panel nástrojů skryjí. To může být užitečné v případě, kdy nechcete, aby uživatel mohl se sešitem pracovat. Pokud například webovou část Excel Web Access zobrazíte na řídicím panelu, můžete se rozhodnout panel nástrojů na webové části skrýt.

Začátek stránky

Příkazy nabídky panelu nástrojů

Služby Excel Services automaticky povolí tyto příkazy. Chcete-li některý z příkazů zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka pro daný příkaz.

Příkaz

Popis

Otevřít v aplikaci Excel, Otevřít snímek v aplikaci Excel

Je-li tento příkaz vybrán, umožňuje webové části zobrazení příkazů Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel v nabídce Otevřít na panelu nástrojů. Pokud je v počítači uživatele nainstalována aplikace Excel, může tento uživatel sešit otevřít v aplikaci Excel a provádět v něm úpravy. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, budou příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel skryty a uživatelé nebudou moci sešit otevřít v aplikaci Excel.

Důležité informace: Tato vlastnost má vliv pouze na zobrazení položek nabídky Otevřít. Nemá žádným způsobem vliv na oprávnění uživatele. Aby bylo možné spravovat zabezpečení, musí správce přidělit uživatelská oprávnění.

Aktualizovat vybrané připojení, Aktualizovat všechna připojení

Je-li tento příkaz vybrán, umožňuje webové části zobrazení příkazů Aktualizovat vybrané připojení a Aktualizovat všechna připojení v nabídce Data na panelu nástrojů. Uživatel poté může provádět ruční aktualizaci všech nebo vybraných připojení k externím zdrojům dat.

 • Chcete-li tyto příkazy v nabídce Data na panelu nástrojů skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Přepočet sešitu

Je-li tento příkaz vybrán, umožňuje webové části v nabídce Data na panelu nástrojů zobrazit příkaz Přepočet sešitu.

 • Skrýt příkazu Přepočet sešitu v nabídce Data z panelu nástrojů, zrušte zaškrtnutí políčka. Tato vlastnost pouze ovlivňuje zobrazení na příkaz a nemá vliv na aktuální nastavení výpočtů v sešitu.

Rozevírací seznam Pojmenovaná položka

Chcete-li použít tuto vlastnost, musí být sešit, který chcete zobrazit, nastaven na zobrazení Pojmenovaná položka. Pokud je sešit nastaven na zobrazení Pojmenovaná položka a je zaškrtnuto toto políčko, webová část zobrazí na panelu nástrojů rozevírací seznam Zobrazení.

 • Chcete-li rozevírací seznam Zobrazení na panelu nástrojů skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Pokud například chcete, aby webová část zobrazila pouze určitou pojmenovanou položku, a nechcete, aby ji uživatel mohl měnit, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

Začátek stránky

Vlastnosti oddílu Navigace a interakce

Vyjma případů, kde je stanoveno jinak, služby Excel Services za vás tyto vlastnosti povolí automaticky. Chcete-li některé z těchto vlastností zakázat, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

Vlastnost

Popis

Hypertextové odkazy

Tato vlastnost povoluje hypertextové odkazy na místa uvnitř sešitu nebo na soubory a dokumenty nacházející se mimo sešit. Chcete-li povolit vytváření odkazů na místa uvnitř sešitu, je nutné zaškrtnout políčko vlastnosti Navigace v sešitu. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, zakážete všechny hypertextové odkazy na místa uvnitř sešitu nebo na soubory a dokumenty nacházející se mimo sešit.

Interakce sešitu

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka můžete povolit nebo zakázat práci se sešitem. Prací se sešitem se rozumí následující operace:

 • Ruční, periodická a automatická aktualizace externích dat

 • Hodnoty parametrů zadávané uživatelem, které jsou určeny ve zdrojovém sešitu

 • Operace řazení a filtrování

 • Rozbalení a sbalení osnovy

 • Rozbalení nebo sbalení úrovní dat v sestavě kontingenční tabulky

Nastavení interakcí

Tato nastavení řídí určité možnosti interakcí. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Interakce sešitu, služby Excel Services zakáží všechna nastavení interakcí a uživatelé nebudou moci tyto možnosti vybírat nebo rušit jejich výběr.

Nastavení

Popis

Změna parametrů

Zaškrtnutím tohoto políčka dojde k zobrazení podokna Parametry a uživatelé budou moci zadávat hodnoty parametrů definovaných ve zdrojovém sešitu.

 • Chcete-li podokno Parametry skrýt, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Tím zabráníte, aby uživatelé v sešitu zadávali parametry. Podokno Parametry je vhodné skrýt například v případě, kdy chcete hodnoty parametru poskytovat připojením k jiné webové části, a ne zadáním od uživatelů. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Změna parametrů, služby Excel Services zakáží související vlastnost Zobrazit podokno úloh parametrů.

Zobrazit podokno úloh parametrů

Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte zobrazení podokna úloh Parametry, jsou-li pro sešit parametry definovány.

 • Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka podokno úloh Parametry skryjete, a to i v případě, kdy má sešit definované parametry. Podokno Parametry může být vhodné skrýt například tehdy, když je hodnota parametru poskytována jinou webovou částí a ne uživatelem.

Řazení

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte řazení oblastí buněk, tabulek aplikace Excel a sestav kontingenčních tabulek. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte řazení oblastí buněk, tabulek aplikace Excel a sestav kontingenčních tabulek. Řazení, které je u sešitu již použito, však zůstane zachováno.

Filtrování

Zaškrtnutím tohoto políčka umožníte filtrování oblastí buněk, tabulek aplikace Excel a sestav kontingenčních tabulek a dále povolíte vytváření osnov. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zakážete filtrování oblastí buněk, tabulek aplikace Excel a sestav kontingenčních tabulek a dále zabráníte vytváření osnov. Filtrování, které je u sešitu již použito, však zůstane zachováno.

Všechny interakce kontingenční tabulky

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí tohoto políčka povolíte nebo zakážete následující interaktivní operace s kontingenční tabulkou: rozbalování (přechod na nižší úrovně dat) či sbalování (přechod na vyšší úrovně dat), řazení a filtrování.

Pravidelně aktualizovat, pokud je to povoleno v sešitu

Toto políčko zaškrtněte, jestliže chcete kontrolovat zobrazení zpráv o periodické aktualizaci na stavovém řádku webové části Excel Web Access. Zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zabráníte pravidelné aktualizaci externích dat sešitu a zobrazení zpráv o pravidelné aktualizaci v dolní části webové části Excel Web Access.

Zobrazit výzvu se zprávou o pravidelné aktualizaci dat

Nastavovaná vlastnost musí taky zaškrtněte políčko Pravidelně aktualizovat, pokud povoleno v sešitu. Vyberte jednu z následujících možností pro ovládací prvek automatického pravidelná aktualizace:

Vždy    Zobrazí se výzva k pravidelná aktualizace bez možnosti vždy. Tuto možnost použijte, pokud chcete uživateli umožnit aktualizovat data v naplánovaných intervalech, ale ne na vybrat vždy.

Pokud chcete    Zobrazí se výzva k pravidelná aktualizace s parametrem vždy. Umožňuje povolit uživateli rozhodnutí o aktualizaci dat v naplánovaných intervalech bez zobrazení dotazu po sobě jdoucí tuto možnost.

Nikdy    Výzva k pravidelné aktualizaci a možnost vždy skryjte. Tuto možnost použijte, chcete-li povolit aktualizace dat v naplánovaných intervalech bez zobrazení výzvy.

Zavřít aktuální relaci před otevřením nové relace

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, při otevření nového sešitu se zavře aktuální sešit. Zaškrtnutím tohoto políčka lze zvýšit výkon, pokud stejný sešit zobrazuje mnoho uživatelů.

 • Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, po otevření nového sešitu zůstane aktuální sešit otevřený. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, chcete-li po otevření nového sešitu zachovat nastavení v aktuálním sešitu, například filtrování, řazení nebo nastavení hodnot parametrů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×