Typy a možnosti sloupců seznamů a knihoven

Typy a možnosti sloupců seznamů a knihoven

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Typ sloupce určuje, jak data se ukládají a zobrazí v seznamu nebo knihovně. Když vytvoříte sloupce pro seznam nebo knihovnu, vyberte typ sloupce, který obsahuje typy dat, který chcete uložit ve sloupci, jako je pouze čísla, formátovaný text nebo číslo, které se nevypočítávají automaticky. Sloupce se pak přidají do jedno nebo více zobrazení seznamu nebo knihovny můžete zobrazit data ve smysluplně.

V následujících částech článku naleznete informace o tom, jaké výchozí typy sloupců můžete vytvářet a kdy je vhodné jednotlivé typy sloupců používat. V závislosti na vaší organizaci mohou být k dispozici i další typy sloupců.

Sloupce umožňují vytvářet srozumitelná zobrazení položek v seznamu nebo knihovně. Pomocí sloupců je možné položky řadit, seskupovat a filtrovat. Také se mohou automaticky počítat údaje o položkách – pak se zobrazují výsledky těchto výpočtů. Sloupce rovněž umožňují určit, jaké informace o položce mají být zadány při přidávání položky do seznamu nebo knihovny. Při přidávání položky se zobrazí formulář obsahující pole a možnosti pro zadání informací. Při vytvoření seznamu nebo knihovny jsou některé sloupce vytvořeny automaticky, například Název a Autor změny. Podle potřeby můžete vytvářet další sloupce. Sloupce, které vytvoříte, určují, jaké možnosti a pole se objeví na uvedeném formuláři. Určují rovněž sloupce, které bude možné přidávat do zobrazení seznamu nebo knihovny.

Požadovaný typ sloupce určíte při vytvoření sloupce. Někdy je možné zvolit jiný typ sloupce u existujícího sloupce, závisí to však na druhu a množství dat, která jsou ve sloupci aktuálně uložena. Změna typu u existujícího sloupce může způsobit poškození dat uložených ve sloupci. Z těchto důvodů je důležité se před vytvořením sloupce rozhodnout, jaký druh dat budete chtít ve sloupci ukládat. Při rozhodování o typu sloupce si položte následující otázky:

 • Jaký druh dat chcete ukládat? Pouze textové informace? Pouze čísla? Formátovaný text? Například do sloupce typu Číslo nelze ukládat textové informace. Znalost požadovaného druhu dat je prvním krokem při volbě nejvhodnějšího typu sloupce.

 • Chcete data používat ve finančních výpočtech? Pokud ano, je nejlepší možností typ sloupce Měna.

 • Chcete data používat v matematických výpočtech? Jak přesné mají tyto výpočty být? K výpočtům můžete používat data sloupců typu Číslo nebo Měna, nikoli však typu Text. Nejpřesnější jsou výpočty u sloupce Měna.

 • Jak chcete seřadit data ve sloupci? Ve sloupci textu, čísel řazení jako řetězce znaků (1, 10, 100, 2, 20, 200 a tak dál), ne jako číselné hodnoty. Seřadit čísla jako číselné hodnoty, použijte sloupec typu číslo nebo Měna. Taky mnoho formátů data správně seřadit Pokud jsou uložené ve sloupci Text. Pro správné seřazení kalendářní data, použijte sloupec typu datum a čas.

 • Chcete zajistit, aby uživatelé museli do daného sloupce zadat informace? Pokud ano, můžete určit, že tento sloupec je povinný. Uživatelé pak nebudou moci přidat položku, aniž by zadali informace.

Tento typ sloupcového pole je vhodný ke shromažďování a zobrazení malých množství neformátovaného textu v jednom řádku. Může například obsahovat tyto položky:

 • Pouze texty, například jména, příjmení nebo názvy oddělení

 • Kombinace textů a čísel, například adresy nebo čísla účtů

 • Čísla nepoužívaná ve výpočtech, například identifikační čísla zaměstnanců, telefonní čísla, poštovní směrovací čísla nebo výrobní čísla

Jeden řádek nebo sloupec, text se zobrazí 255 znaků v jednom řádku. Pokud vytváříte sloupce pro seznam nebo knihovnu a chcete zobrazit formátovaný text nebo více než jeden řádek textu současně vytvořte sloupec typu více řádků textu. Sloupec typu více řádků textu můžete změnit existující sloupec jeden řádek textu bez ztráty dat, která už je uložený ve sloupci.

Sloupec typu Jeden řádek textu je možné upravit takto:

 • Omezení počtu znaků    Nastavení Maximální počet znaků, které chcete omezte počet znaků. Například pokud sloupec obsahuje identifikační čísla zaměstnanců pětimístné, můžete tuto funkci zajistit, aby uživatelé zadali pouze pět znaků.

 • Zobrazení výchozí hodnoty    Automaticky zobrazte určitého textu, když vás někdo přidá nová položka a zároveň uživatelům zadat jiný text, pokud budou muset udělat. Při nastavování rovná hodnotě lidi můžete zadat informace rychleji po přijetí výchozí nastavení, pokud budou muset změnit. Například pokud sloupec obsahuje název společnosti přiřazené k projektu a vaše organizace pracuje s konkrétní společností u většiny projektů, můžete zadat název společnosti jako výchozí hodnotu. Výsledkem je název společnosti se zobrazí automaticky při nového projektu se přidá do seznamu a členové týmu nemají k zadání názvu.

  Výchozí hodnotou může být text, který určíte, nebo výsledek výpočtu neboli takzvaná počítaná hodnota. Počítané hodnoty jsou užitečné v případech, kdy chcete, aby se automaticky zobrazil určitý text, ale tento text může být různý v závislosti na tom, kdo položku přidá, kdy je položka přidána nebo i z jiných důvodů. Chcete-li použít počítanou hodnotu, nezadáte jako výchozí hodnotu určitý text, ale vzorec. Vzorec může počítat hodnotu na základě informací z jiných sloupců nebo pomocí systémových funkcí – například funkce [Dnes] zjistí aktuální datum, funkce [Já] určí jméno osoby, která položku přidala nebo změnila.

  Možnosti pro jeden sloupec řádek textu

Přidání formátovaného umístění dat z adresáře organizace nebo mapy Bing. Související informace včetně adresy, město nebo stav najdete ve sloupci umístění dalších sloupců tak, aby filtrování, řazení a vyhledávání.

Použijte tento typ sloupcového pole v seznamu nebo knihovny můžete shromažďovat a zobrazit formátovaný text nebo dlouhý text a čísla na víc než jeden řádek, třeba popis položky. Sloupec typu více řádků textu mohou být uloženy až 63,999 znaky a můžete zadat počet řádků textu, který chcete zobrazit při zadávání informací o položky. Tento typ sloupce zobrazuje veškerý text při zobrazení sloupce v seznamu nebo knihovně.

Sloupec typu Více řádků textu je možné upravit takto:

 • Omezení počtu zobrazení    Omezení počtu řádků, které se zobrazí při zadávání informací o položky počet řádků pro úpravy nastavení. Například pokud ve sloupci uloženy dlouhé poznámky o události v kalendáři, můžete zobrazit deseti řádků textu. Usnadňuje pro uživatele můžete zadat informace, protože se snadno zorientujete v tom veškerý text, který jste zadali. Naopak pokud ve sloupci uloženy pouze větu jednu nebo dvě o události, můžete zobrazit jenom dvě nebo tři řádků textu.

  Pokud přiřadíte limitu zobrazení, nemá omezit velikost textu, který se objeví, když sloupce se zobrazí v seznamu. ve sloupci se zobrazuje veškerý text zadaný pro danou položku.

 • Povolit neomezenou délku    (Dostupné jenom v knihovnách dokumentů) Pokud používáte více řádků textu v knihovně dokumentů, můžete určit, že pole není omezena délka.

 • Povolení nebo zakázání formátování textu    (Dostupné jenom v seznamech) Zadejte typ povoleného textu Určuje, zda uživatelé mohou použít formátování jako například tučné, kurzíva, nebo barvy textu. Existují dvě možnosti: ve formátu prostého textu, který nepodporuje všechny možnosti formátování; nebo rozšířeného formátovaného textu, který podporuje základní formátování jako například tučné, kurzíva, seznam s odrážkami nebo číslované seznamy, barevné pozadí barvou textu a. Má i další možnosti pro hypertextové odkazy, obrázky a tabulky.

 • Přidat změny    (Dostupné jenom v seznamech) Pokud Správa verzí je povolená pro seznam, Připojit změny do existujícího textu Určuje, zda uživatelé mohou přidávat nový text informace o připomínané položce bez nahrazení existujícího textu dané položky. Pokud se rozhodnete sdělit není připojení změn, nový text informace o připomínané položce nahradí existující text o této položce ve sloupci. Pokud se rozhodnete sdělit připojení změn, lidé můžete zadat další informace o položky, současně prohlížet text, který byl předtím zadali a datum a čas, který je zadat text. Při zobrazení v seznamu, ne jako pole ve formuláři položky ve sloupci zobrazí hypertextový odkaz Zobrazit položky, místo textu a můžete kliknout na hypertextový odkaz zobrazíte všechny informace uložené ve sloupci pro danou položku.

  Důležité informace: Pokud tuto možnost vypnete u vytvořeného sloupce, budou odstraněny všechny informace kromě nejnovějšího záznamu.

Možnosti pro více liines sloupce textu

Nastavení seznamu

Text víceřádkového sloupce pro knihovny dokumentů

Nastavení knihovny

Použijte tento typ sloupcového pole a dát tak ostatním zvolte ze seznamu možností, které zadáte. Tento typ sloupcového je ideální v případech, kdy je potřeba zajistěte, aby byl všechna data ve sloupci konzistentní vzhledem k tomu můžete nastavit omezení hodnoty, které jsou uložené ve sloupci.

Tip: Pokud byste chtěli omezit hodnoty ve sloupci pouze na hodnoty uložené na webu, použijte místo sloupce typu Volba sloupec typu Vyhledávání. Podrobnější informace o sloupcích typu Vyhledávání naleznete dále v tomto článku.

Sloupec typu Volba je možné upravit takto:

 • Definování seznamu voleb:    Vytvořte přesný seznam hodnot, ze kterých budou uživatelé moci volit. Nahraďte přitom ukázkový text v poli Každou volbu zadejte na samostatný řádek požadovanými hodnotami. Jednotlivé hodnoty napište na samostatné řádky. Nový řádek vytvoříte stisknutím klávesy ENTER.

 • Zvolte formát zobrazení    Povolení více výběrů se zaškrtávacími políčky nebo jedné položky bez. Poznámka: Tento SharePoint Online se použije jenom k zobrazení přepínačů klasické SharePoint.

 • Povolení dalších vlastních voleb    Pokud chcete povolit uživatelům zadejte hodnotu, která není součástí seznamu voleb, zapněte vyplňované volby. To je vhodné, víte, nemusí všechny hodnoty, které uživatelé musí zadat o položkách. Pokud chcete, aby uživatelé používat pouze hodnoty, které zadáte, vypněte vyplňované volby.

 • Zobrazení výchozí hodnoty:    Při přidání nové položky se automaticky vybere určitá hodnota, kterou může uživatel v případě potřeby změnit. Výchozí hodnota umožňuje uživatelům zadávat informace rychleji. Pokud sloupec například uchovává názvy společností přidělených k projektům a pokud vaše organizace spolupracuje u většiny projektů s určitou společností, můžete zadat název této společnosti jako výchozí hodnotu. V důsledku toho se při přidání nového projektu do seznamu zobrazí automaticky název této společnosti a členové týmu nemusí její název volit.

  Výchozí hodnotou může být hodnota, kterou určíte, nebo výsledek výpočtu neboli takzvaná počítaná hodnota. Počítané hodnoty jsou užitečné v případech, kdy chcete, aby se ve sloupci automaticky zobrazil určitý text, ale tento text může být různý v závislosti na tom, kdo položku přidá, kdy je položka přidána nebo i z jiných důvodů. Chcete-li použít počítanou hodnotu, nezadáte jako výchozí hodnotu určitý text, ale vzorec. Vzorec může počítat hodnotu na základě informací z jiných sloupců nebo pomocí systémových funkcí – například funkce [Dnes] zjistí aktuální datum, funkce [Já] určí jméno osoby, která položku přidala nebo změnila.

Možnosti pro výběr sloupce

Použijte tento typ sloupcového pole k uložení číselných hodnot, které nejsou peněžních hodnot.

Tipy pro volbu sloupce typu číslo a Měna

Číslo a Měna typy sloupců obsahují číselné hodnoty. Číslo sloupec slouží k uložení číselných hodnot pro výpočty, které nejsou finančních výpočtech nebo nevyžadovat při tom vysoký stupeň přesnosti. Sloupec typu Měna slouží k ukládání číselných dat pro finančních výpočtech nebo v případech, kdy nechcete, aby zaokrouhlit čísla ve výpočtech. Na rozdíl od sloupce číslo sloupec typu Měna je přesné 15 platných číslic vlevo od desetinné čárky a zaokrouhlené na 4 číslice vpravo. Číslo a Měna typy sloupců obsahují předdefinované formáty, které určují způsob zobrazení dat.

Sloupec typu Číslo je možné upravit takto:

 • Určení minimální a maximální hodnoty:    Lze vymezit rozsah čísel, které mohou uživatelé zadávat. Pokud například sloupec uchovává množství práce dokončené pro daný úkol v procentech, můžete jako minimální hodnotu určit nulu a jako maximální hodnotu nastavit jedno sto. Pokud sloupec uchovává počty účastníků akcí a vy chcete počet účastníků omezit, můžete zadat maximální počet účastníků jako maximální hodnotu.

 • Určení počtu desetinných míst:    Je možné určit, zda mají čísla obsahovat desetinná místa, a počet desetinných míst, která se mají ukládat. Pokud je třeba ve sloupci ukládat čísla obsahující více než pět desetinných míst, můžete při vybírání počtu desetinných míst zvolit možnost Automaticky. Možnost Automaticky je výhodná také v případě, že sloupec uchovává výsledky výpočtů a je třeba, aby výsledky byly co nejpřesnější. Chcete-li však zajistit, aby všechny hodnoty ve sloupci měly stejný počet desetinných míst, je vhodné omezit počet desetinných míst na hodnotu od nuly (pro celá čísla) do pěti.

 • Zobrazení výchozí hodnoty    Přidání nové položky, a zároveň uživatelům zadejte různá čísla stránek, pokud budou muset udělat automaticky zobrazí určitého čísla. Výchozí hodnotu pomáhá lidem zadejte informace rychleji. Například pokud sloupec obsahuje počet počítačů, které má každý člen týmu a každý člen týmu má aspoň jeden počítač, zadejte hodnotu 1 jako výchozí hodnotu. Výsledkem 1 se bude automaticky zobrazovat při přidání nové položky do seznamu a členové týmu nemají k zadání čísla.

  Výchozí hodnotou může být číslo, které určíte, nebo výsledek výpočtu neboli takzvaná počítaná hodnota. Počítané hodnoty jsou užitečné v případech, kdy chcete, aby se automaticky zobrazilo určité číslo, ale toto číslo může být různé v závislosti na tom, kdo položku přidá, kdy je položka přidána nebo i z jiných důvodů. Chcete-li použít počítanou hodnotu, nezadáte jako výchozí hodnotu určité číslo, ale vzorec. Vzorec může počítat číslo na základě informací z jiných sloupců nebo pomocí systémových funkcí.

 • Formát čísla jako procenta    Nastavení Zobrazit v procentech umožňuje zobrazit číslo a uložit jako procentuální hodnotu a s ním zacházet jako procento při výpočtu dalších hodnot.

Možnosti pro číselné sloupce

Tento typ sloupcového pole je vhodný k ukládání peněžních hodnot.

Tipy pro volbu sloupce typu Číslo nebo Měna

Sloupce typu Číslo i sloupce typu Měna slouží k ukládání číselných hodnot. Sloupec typu Číslo je vhodný k ukládání číselných dat určených k provádění matematických výpočtů, které nejsou finančními výpočty a nevyžadují vysoký stupeň přesnosti. Sloupec typu Měna je vhodný k ukládání číselných dat určených k provádění finančních výpočtů nebo v případech, kdy nechcete, aby při výpočtech docházelo k zaokrouhlování čísel. Na rozdíl od sloupce typu Číslo má sloupec typu Měna vlevo od desetinné čárky přesnost 15 číslic a vpravo od desetinné čárky přesnost 4 číslice. Jak sloupec typu Číslo, tak sloupec typu Měna nabízejí předdefinované formáty, které určují vzhled zobrazených dat.

Možnosti pro měna sloupců

Sloupec typu Měna je možné upravit takto:

 • Určení minimální a maximální hodnoty:    Lze vymezit rozsah hodnot měny, které mohou uživatelé zadávat. Pokud například sloupec uchovává hlášené výdaje na různé akce a organizace omezuje hlášení na částky v určitém rozsahu, můžete tyto mezní hodnoty zadat jako minimální a maximální hodnotu.

 • Určení počtu desetinných míst:    Je možné určit, zda mají hodnoty obsahovat desetinná místa, a počet desetinných míst, která se mají ukládat. U hodnot měny můžete zvolit dvě desetinná místa, chcete-li však ukládat pouze zaokrouhlené hodnoty, můžete zvolit nulu. U nepeněžních hodnot používaných ve výpočtech a vyžadujících vysoký stupeň přesnosti můžete omezit počet desetinných míst na hodnotu od nuly do pěti, pokud však potřebujete přesnější hodnoty, zvolte možnost Automaticky – pak se ve výsledku výpočtu automaticky použije patřičný počet desetinných míst.

 • Zobrazení výchozí hodnoty:    Při přidání nové položky se automaticky zobrazí určitá hodnota, kterou může uživatel v případě potřeby změnit. Výchozí hodnota umožňuje uživatelům zadávat informace rychleji. Pokud sloupec například uchovává výdaje vynaložené na vytvoření nových účtů a tyto výdaje jsou u všech nových účtů obvykle stejné, můžete určit tuto částku jako výchozí hodnotu. V důsledku toho se tato hodnota automaticky zobrazí při přidání nové položky do seznamu a členové týmu nemusí toto číslo zadávat.

  Výchozí hodnotou může být hodnota, kterou určíte, nebo výsledek výpočtu neboli takzvaná počítaná hodnota. Počítané hodnoty jsou užitečné v případech, kdy chcete, aby se automaticky zobrazila určitá hodnota, ale tato hodnota může být různá v závislosti na položce, na tom, kdo položku přidá, kdy je položka přidána nebo i z jiných důvodů. Chcete-li použít počítanou hodnotu, nezadáte jako výchozí hodnotu určitou hodnotu, ale vzorec. Vzorec může počítat hodnotu na základě informací z jiných sloupců nebo pomocí systémových funkcí.

 • Volba formátu měny    Ujistěte se, že všechny hodnoty ve sloupci jsou založeny na stejné měně tak, že vyberete určitého formátu měny pro sloupec. Do pole rozevíracího seznamu nabízí víc než 100 možnosti země, můžete zadat měnu ve většině místní formáty.

Tento typ sloupcového pole je vhodný k ukládání kalendářních dat nebo dat a časů. Formát kalendářních dat se liší podle místního nastavení webu. Pokud není požadovaný formát k dispozici, požádejte správce, aby k webu přidal podporu příslušné oblasti.

Sloupec typu Datum a čas je možné upravit takto:

 • Pouze datum nebo datum i čas:    Můžete určit, zda má sloupec obsahovat pouze kalendářní data nebo kalendářní data včetně časů.

 • Zobrazení výchozí hodnoty:    Při přidání nové položky se automaticky zobrazí určité datum nebo datum a čas, které může uživatel v případě potřeby změnit. Výchozí hodnota umožňuje uživatelům zadávat informace rychleji. Pokud sloupec například uchovává kalendářní data vynaložení výdajů a většina výdajů je vynaložena prvního dne fiskálního roku, můžete určit první den fiskálního roku jako výchozí hodnotu. V důsledku toho se toto datum automaticky zobrazí při přidání nové položky do seznamu a členové týmu nemusí toto datum zadávat.

  Výchozí hodnotou může být hodnota, kterou určíte, datum přidání položky do seznamu či knihovny nebo výsledek výpočtu neboli takzvaná počítaná hodnota. Počítané hodnoty jsou užitečné v případech, kdy chcete, aby se automaticky zobrazilo určité datum nebo čas, ale tato hodnota může být různá v závislosti na položce. Chcete-li použít počítanou hodnotu, zadáte jako výchozí hodnotu vzorec. Vzorec může počítat hodnotu na základě informací z jiných sloupců nebo pomocí systémových funkcí – například funkce [Dnes] zjistí aktuální datum. Pokud byste chtěli, aby se ve sloupci zobrazilo datum, které následuje 30 dní po aktuálním datu, zadejte do pole Počítaná hodnota vzorec =[DNES]+30.

Možnosti pro čas sloupec kalendářních dat

Tento typ sloupcového pole umožňuje uživatelům volit hodnoty z informací uložených na webu. Pokud například chcete, aby sloupec obsahoval názvy zákaznických účtů, ke kterým jsou přiděleni zaměstnanci, a pokud musí být tyto názvy omezeny na účty ze seznamu Zákaznické účty (uloženého na webu), můžete vytvořit sloupec typu Vyhledávání, který umožní zobrazit názvy ze seznamu Zákaznické účty. Seznam voleb ve sloupci typu Vyhledávání se zobrazí v rozbalovacím poli nazývaném rozevírací nabídka nebo v ovládacím prvku seznam – podle toho, zda uživatelům dovolíte vybírat více než jednu hodnotu.

Sloupec typu Vyhledávání je možné upravit takto:

 • Výběr zdroje vyhledávacích hodnot:    Určete, které seznam, knihovnu nebo diskusní vývěsky na webu obsahující hodnoty, které chcete uložit ve sloupci. Zdroj nemůžou být Podřízený web, web pracovního prostoru, wikiwebů nebo blogu. Po zadání seznam, knihovnu nebo diskusní vývěsky, který chcete, můžete určit sloupců, které v tomto seznamu, knihovny nebo diskusní vývěsky s hodnotami, které se má uživatelům vybírat.

 • Povolení více výběrů:    Umožnění uživatelům zvolte tolik hodnoty budou, nebo můžete omezit počet hodnot, které můžete zvolit pouze jednu hodnotu. Pokud uživatelé můžou vybírat více hodnot, zobrazit všechny hodnoty ve sloupci, oddělené středníkem (;).

 • Zvolit sloupce pro zobrazení    Můžete přidat jeden či více sloupců zobrazovat specifické hodnoty polí pro tento typ sloupce.

Dialogové okno Výběr vyhledávací sloupec

Tento typ sloupcového pole je vhodný k ukládání informací typu Pravda/Nepravda nebo Ano/Ne, například informací o tom, zda se někdo zúčastní určité akce. Při zadávání informací o položce se sloupec typu Ano/Ne zobrazí jako jedno zaškrtávací políčko. Chtějí-li členové týmu vybrat možnost Ano, políčko zaškrtnou. Chtějí-li členové týmu vybrat možnost Ne, zruší zaškrtnutí políčka.

Údaje ve sloupci Ano/Ne lze používat k výpočtům pro další sloupce. V těchto případech je možnost Ano převedena na číselnou hodnotu jedna (1) a možnost Ne je převedena na číselnou hodnotu nula (0).

Sloupec typu Ano/Ne můžete upravit tím, že pro něj zvolíte výchozí hodnotu. Výchozí hodnota představuje možnost, která se automaticky objeví při přidání nové položky. Pokud budou uživatelé chtít, mohou vybrat druhou možnost. U sloupce typu Ano/Ne můžete nastavit, aby bylo políčko automaticky zaškrtnuté (signalizovalo hodnotu Ano), nebo nebylo zaškrtnuté (signalizovalo hodnotu Ne).

Možnosti pro Ano/žádný sloupec

Zajistit prohledávat seznam osoby a skupiny, ze kterých můžete zvolit lidé při přidání nebo úprava položky použijte tento typ sloupcového pole. Například na seznam úkolů můžete osoba nebo skupina sloupec s názvem Přiřazeno zadejte seznam lidí, které může být úkol přiřazen. Obsah seznamu závisí na způsobu adresářovými službami a SharePoint skupiny nakonfigurovány pro daný web. Chcete-li přizpůsobit obsah seznamu, budete muset kontaktujte svého správce.

Sloupec typu Osoba nebo skupina je možné upravit takto:

 • Povolení více výběrů:    Uživatelům můžete dovolit, aby vybrali tolik možností, kolik chtějí, nebo můžete omezit tento počet na pouze jednu možnost.

 • Zahrnutí nebo vyloučení skupin osob    Určete, zda seznam obsahuje pouze jednotlivé osoby nebo dále obsahuje e-mailové distribuční seznamy a SharePoint skupiny. V seznamu úkolů, můžete například obsahuje pouze jednotlivé osoby a ujistěte se, že určité osoby je zodpovědný za každý úkol. V seznamu projektů můžete zahrnout distribučních seznamů pro e-maily a SharePoint skupiny a ujistěte se, že tým je přidružené k jednotlivé projekty.

 • Omezení seznamu pouze na uživatele webu    Určete, zda seznam obsahuje všechny osoby a skupiny v adresářové službě nebo jenom ty lidi a skupiny s přístupem na web jako členové skupiny SharePoint.

 • Určení zobrazovaných informací:    Můžete určit, jaké informace se mají o osobách nebo skupinách zobrazovat. Například u seznamu kontaktů ve velké organizaci můžete určit, aby se zobrazilo jméno osoby, její fotografie či obrázek a další podrobnosti, například znalosti a zkušenosti. U seznamu kontaktů malého týmu můžete určit, aby se zobrazilo pouze jméno osoby nebo e-mailová adresa.

Poznámka: Stavy, dřív k dispozici s názvem (přítomnosti), není k dispozici v moderní prohlížeče. Vaše organizace můžete zpřístupnit stavu a volném čase podle pokynů uvedených v zobrazení klasické webu Sharepointu Online v režimu dokumentu Internet Explorer 10.

Tento typ sloupcového pole je vhodný k ukládání hypertextových odkazů na webové stránky nebo k zobrazení obrázků z intranetu nebo Internetu.

Hypertextový odkaz nebo obrázek sloupci jsou uloženy Locator URL (Uniform Resource) na webovou stránku, obrázek nebo jiný prostředek. V závislosti na zvoleném formátu zobrazení zobrazí buď hypertextový odkaz, na který lze kliknuli na přístup zdroje nebo obrázku namísto adresy URL grafického souboru.

Pokud chcete, aby se adresa URL zobrazila jako hypertextový odkaz, vyberte formát Hypertextový odkaz. Při zadávání informací o položkách mohou uživatelé zadat adresu URL a popisný text, který se pak zobrazí ve sloupci místo adresy URL. Chcete-li, aby se místo adresy URL grafického souboru zobrazil obrázek, vyberte formát Obrázek. Při zadávání informací o položkách je nutné, aby uživatelé zadali úplnou adresu URL příslušného grafického souboru, například http://www.example.com/image.gif. Mohou také zadat alternativní popisný text obrázku. Tento text se zobrazí uživatelům, kteří mají ve svých prohlížečích vypnuto zobrazování obrázků nebo používají software pro čtení obrazovky, který převádí obrázky z obrazovky na mluvené slovo.

Možnosti sloupce obrázek nebo hypertextový odkaz

Použijte tento typ sloupcového pole zobrazíte informace, které jsou založeny pouze na výsledcích výpočtů jiných sloupců v seznamu nebo knihovně. Příklad použití = [Množství] * [cena položky] k výpočtu celkovou cenu.

Když přidáte počítaný sloupec do seznamu nebo knihovny, vytvoříte vzorec, který obsahuje operátory, například odčítání (-) a sčítání (+), funkce, určitých hodnot a odkazy na jiné sloupce. Vzorce můžete vypočítat datum a čas, provádět matematické rovnice nebo s textem. Například v seznamu úkolů, můžete tento typ sloupce vypočítat počet dní kalendáře potřebná k dokončení každému úkolu na základě sloupců datum zahájení nebo datum dokončení (= [datum dokončení]-[datum zahájení]). V seznamu kontaktů, můžete pomocí počítaných sloupců sloučení křestní jména a příjmení kontaktů a oddělte je mezeru, na základě křestního jména a příjmení sloupců (& [jméno] = "" & [Příjmení]). Všimněte si, že vzorec počítaného sloupce pouze odkazovat na jiné sloupce ve stejném seznamu nebo knihovny.

Kromě zadání vzorce pro výpočet je třeba určit typ dat, jaký má výsledek výpočtu mít, a způsob uložení a zobrazení dat. Další informace o jednotlivých typech dat naleznete v příslušných částech tohoto článku.

Více o vzorců a funkcí pro práci s počítané pole najdete v článku Příklady obvyklých vzorců v seznamech služby SharePoint. Tento článek obsahuje mnoho běžných vzorcích, jakož i odkazy na popisy všechny funkce, které lze použít v SharePoint.

Možnosti počítaného sloupce

Tento sloupec slouží k vytvoření další možnosti pro schvalovatele při používání pracovních postupů úkolu.

Úkol pracovního postupu obvykle poskytuje jenom výsledky schválit nebo odmítnout, omezení zpracování dokumentu nebo položky. Budete muset přiřazení úkolu jinému uživateli nebo návrat do odesílatele Další informace. S sloupci výsledek úkolu můžou nabízet volba sloupcové pole, která umožňuje vybrat jiné dokončení kritéria možnosti. Můžete třeba požádat o vysvětlení položky nebo ji přiřadit jinému uživateli umožňují větší pružnost schvalovatel v pracovním postupu.

Možnosti sloupce výsledku úkolu

Sloupci výsledek úkolu je podobný pole Volba zadaná do pole Volba možnosti. Můžete nastavit jednotlivé volba jako výchozí, nebo použít počítané hodnoty. Použití vypočítaných hodnot, zadat vzorec, namísto konkrétního čísla jako výchozí hodnotu. Vzorec můžete vypočítat čísel na základě informací v jiných sloupcích nebo funkce systému. Můžete taky zvolit, zda hodnota sloupce požaduje, stejně jako zkontrolujte hodnotu jedinečné mezi všechny položky seznamu.

Kurz indepth na používání úkolů a výsledky úkolu v SharePoint najdete v článku práce s úkoly v Sharepointu 2013 pracovních postupů pomocí aplikace Visual Studio 2012

Tento sloupec slouží k zobrazení dat z externích zdrojů, jako jsou CRM aplikace, databáze nebo tabulky.

Sloupec externích dat můžete připojit k externím zdrojům dat k poskytování jako databáze, tabulky a CRM aplikace. Připojení pomocí aplikace řádek obchodní SAP ATP Microsoft CRM například může poskytnout aktuální zákazníka informace ze zdroje externích dat, který lze zobrazit a použít v seznamu. Díky databázi externí zásob seznamu svádět k zahrnutí aktuální ceny, popisy nebo dodávky gramáží, které se dá použít pro výpočet nebo vyhledávání tak, že ostatní sloupce.

Možnosti sloupce externích dat

Externí data, musí být mít některé předpoklady došlo ke splnění předtím, než budete moct pracovat s externími daty. Tyto úkoly se obvykle dělají správcem a mít za následek vytvoření účtů a oprávnění pro přístup k datům aktivace Služby Připojení obchodních dat a Zabezpečené úložiště přihlašovacích údajů.

Další informace o vytváření aktualizace a aktualizace sloupce externích dat, najdete v článku Vytvoření a aktualizace sloupce externích dat v seznamu nebo knihovně nebo práce s externími daty ve službách Excel Services (SharePoint Server).

Tento typ sloupce použijte, chcete-li umožnit uživatelům webu vybírat hodnoty z určité sady spravovaných termínů a používat tyto hodnoty v obsahu. Uživatelé mohou vytvořit a nakonfigurovat sloupec typu Spravovaná metadata tak, aby byl namapován na existující sadu termínů či termín, případně mohou vytvořit novou sadu termínů speciálně pro sloupec typu Spravovaná metadata. Sloupce typu Spravovaná metadata mají několik jedinečných funkcí a vlastností, které umožňují uživatelům vybírat termíny a používat je v obsahu, například podporu pro automatické dokončení zadávaného textu a podporu pro rozlišení více významů termínů, pro popisy, synonyma a vícejazyčné hodnoty.

Sloupce typu Spravovaná metadata podporují konzistentní používání metadat na webech, protože uživatelům nabízejí seznam termínů, které mohou v obsahu použít. Tyto termíny pocházejí ze sady termínů, kterou správce úložiště termínů nebo jiná osoba s patřičným oprávněním spravuje centrálně v Nástroji správy úložiště termínů. Po každé aktualizaci sady termínů, k níž je vázán určitý sloupec typu Spravovaná metadata, budou aktualizované termíny automaticky dostupné uživatelům všude, kde je k dispozici příslušný sloupec typu Spravovaná metadata. Sloupec typu Spravovaná metadata je možné upravit následujícími způsoby:

Možnosti pro sloupce spravovaných metadat

Pole s více hodnotou    Výběr zaškrtávací políčko Povolit více hodnot umožňuje sloupec obsahovat více než jednu hodnotu. Všimněte si, že povolení této funkce zabrání řazení dat v zobrazení seznamu.

Formát zobrazení    Hodnota vybraná ze sady termínů může být zobrazena buď jako jedna hodnota, nebo s úplnou hierarchickou cestou.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit popisek termínu v poli zobrazit hodnotu za podmínek uvedených jako jedna hodnota. Příklad: Město.

 • Zaškrtnutím políčka Zobrazit celá cesta k termínu v poli zobrazit hodnotu termínů nastavit jako úplnou hierarchickou cestou. Příklad: umístění kontinentu, země/oblasti, Město.

Nastavení sady termínů:    Termíny se mohou zobrazovat ze sady termínů spravovaných podnikem nebo lze vytvořit vlastní sadu termínů a sdílet ji s dalšími uživateli kolekce webů.

 • Použití spravované sady termínů:    Zadejte jeden nebo více termínů oddělených středníky a pomocí funkce Najít vyfiltrujte pouze možnosti, které obsahují požadované termíny. Po nalezení sady termínů obsahující seznam hodnot, které se mají v tomto sloupci zobrazit, klikněte na určitý termín a vyberte tak první úroveň hierarchie zobrazení ve sloupci. Když uživatelé zvolí hodnotu, zobrazí se všechny úrovně pod termínem, který jste vybrali.

Vytvoření vlastní sady termínů:    Zadejte popis vlastní sady termínů a přímo do zobrazeného pole zadejte hierarchii sady termínů nebo kliknutím na možnost Upravit pomocí správce sady termínů otevřete a použijte nástroj pro správu termínů.

Další informace o spravovaných metadat najdete v článku Úvod k spravovaných metadat. Tento článek popisuje spravovaná metadata a jak ho používat.

Poznámka:  Vlastní sada termínů bude k dispozici všem uživatelům kolekce webů, avšak termíny této sady nebudou dostupné jako podniková klíčová slova.

Práce se sloupci, seznamy a knihovny

Tady jsou některé další zdroje informací, které usnadňují práci se seznamy a knihovny:

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×