Tvorba a správa meziprojektových závislostí

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Meziprojektových závislostí lze zobrazit projektu je závislá na dokončení dodávky jiného projektu úspěch. Nastavením meziprojektových závislostí, můžete dokument a sledování projektů aniž by došlo k plánování směn.

Proces vytváření meziprojektových závislostí má dvě fáze. Nejprve musíte určit dodávky projektu. Po určení dodávek je možné vytvořit závislosti jiných projektů na těchto dodávkách.

V tomto článku:

Informace o meziprojektových závislostech

Identifikace dodávek projektu

Vytvoření závislostí na dodávkách jiných projektů

Informace o meziprojektových závislostech

Vytváření meziprojektových závislostí se liší od propojování úkolů mezi projekty. Vlastnosti meziprojektových závislostí:

 • Projekt nebo jeho dílčí úkoly lze nastavit jako závislé na dodávkách jiného projektu namísto na jeho úkolech.

 • Data zahájení a dokončení projektu nebo úkolů nejsou ovlivněna změnou dat v projektu, na němž jsou závislá.

Kdy použít meziprojektové závislosti namísto vazeb mezi projekty?     Pokud je váš projekt závislý na určitém aspektu jiného projektu a tato závislost se nevztahuje na žádný konkrétní úkol, můžete použít meziprojektové závislosti k vyjádření toho, jaký je přínos každého projektu. Pokud váš projekt obsahuje konkrétní úkol, který je závislý na konkrétním úkolu v projektu jiném, použijte vazbu mezi projekty ke svázání dat obou úkolů. V případě, že úkol, na kterém jste závislí, není splněn včas, odrazí se nová data i ve vašem úkolu.

Poznámka: 

 • Abyste mohli vytvářet meziprojektové závislosti, musíte svůj projekt uložit a musíte mu delegovat web pracovního prostoru na serveru Microsoft Office Project Server 2007.

 • Pole Typ dodávky pro úkol bude mít hodnotu 1, pokud má daný úkol přidruženou dodávku, hodnotu 2, pokud má úkol přidruženou meziprojektovou závislost, nebo hodnotu 0, pokud úkol nemá žádné přidružené dodávky ani meziprojektové závislosti.

Začátek stránky

Identifikace dodávek projektu

 1. V nabídce Spolupráce klepněte na příkaz Spravovat dodávky.

 2. V podokně Dodávky klepněte na Přidat novou dodávku.

 3. Chcete-li dodávku označit jako produkt určitého úkolu, klepněte na úkol v projektu a zaškrtněte políčko Vytvořit vazbu s vybraným úkolem v nabídce Vytvořit vazbu s úkolem projektu v podokně Přidat dodávku.

  Poznámka: Když vytvoříte vazbu mezi dodávkou a úkolem, zobrazí se Ganttův diagram, ve kterém jsou data Zahájení a Dokončení dodávky.

  Pokud dodávka není spojena s konkrétním úkolem, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vazbu s vybraným úkolem.

 4. V podnabídce Podrobnosti dodávky zadejte název dodávky do pole Název.

 5. Do pole Zahájení zadejte datum, kdy dodávka bude k dispozici.

 6. Zadejte datum, kdy bude dodávka dokončení do pole dokončení.

  Poznámka: Pokud bude dodávka k dispozici i dokončena téhož dne, zadejte do polí Zahájení a Dokončení stejné datum. Dodávka tak bude označena jako milník.

 7. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Po počátečním stanovení dodávek projektu můžete zjistit, že potřebujete dodávku změnit nebo odstranit.

 • Chcete-li změnit dodávku, klepněte na ni v podokně Dodávky a klepněte na položku Upravit dodávku. Podle potřeby upravte dodávku a klepněte na tlačítko Hotovo. Změny budou uloženy.

  Tip: Je rovněž možné klepnout na příkaz Upravit v prohlížeči a upravit dodávku pomocí aplikace Microsoft Office Project Web Access.

 • Chcete-li dodávku odstranit, v podokně Dodávky vyberte dodávku, kterou chcete odstranit a klepněte na příkaz Odstranit dodávku.

Co je červený vykřičník vlevo dodávky jména v podokně úkoly ?

Pokud je dodávka v plánu projektu nesynchronizovaná se serverem, zobrazí se v podokně Dodávky vlevo od názvu dodávky červený vykřičník.

Dodávky v lokální kopii plánu projektu mohou přestat být synchronizovány se serverem z různých důvodů.

Dodávka může ztratit synchronizaci v následujících případech:

 • Jakékoli vlastnosti dodávky jsou změněny přímo na serveru.

 • Je změněna vlastnost dodávky ve chvíli, kdy spojení se serverem nefunguje.

Chcete-li synchronizovat lokální kopii plánu projektu se serverem, postupujte podle následujícího návodu:

 1. V nabídce Spolupráce klepněte na příkaz Spravovat dodávky.

  Tip: Pokud je podokno Dodávky již otevřené, klepněte na tlačítko Získat aktualizace. Budou stažena nejnovější data ze serveru.

 2. V podokně Dodávky klepněte na dodávku, která není synchronizována se serverem, a která je označena červeným vykřičníkem.

 3. Klepněte na tlačítko Přijmout změny ze serveru.

Začátek stránky

Vytvoření závislostí na dodávkách jiných projektů

 1. V nabídce Spolupráce klepněte na příkaz Spravovat závislosti u dodávek.

 2. V podokně Závislost klepněte na Přidat novou závislost.

 3. V podokně Přidat závislost v podnabídce Závislý projekt vyberte ze stahovacího seznamu potřebný projekt.

 4. V podnabídce Vybrat dodávku klepněte na dodávku, ke které chcete vytvořit závislost projektu.

  Tip: Po vybrání dodávky klepněte na tlačítko Zobrazit vybranou dodávku v prohlížeči v podokně Přidat závislost. Zobrazí se vlastnosti dodávky před vytvořením závislosti.

 5. Chcete-li vytvořit pouze závislost určitého úkolu na vybrané dodávce, vyberte z projektu úkol a zaškrtněte políčko Vytvořit vazbu s vybraným úkolem v podnabídce Vytvořit vazbu s úkolem projektu v podokně Přidat závislost.

  Poznámka: Když vytvoříte vazbu mezi závislostí a úkolem, zobrazí se Ganttův diagram, ve kterém jsou data Zahájení a Dokončení dodávky.

  Pokud závislost není spojena s konkrétním úkolem, zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit vazbu s vybraným úkolem.

 6. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Po počátečním stanovení meziprojektových závislostí můžete zjistit, že potřebujete závislost změnit nebo odstranit.

 • Chcete-li změnit závislost, v podokně Dodávky klepněte na závislost, kterou chcete změnit a klepněte na položku Upravit závislost. Podle potřeby upravte závislost a klepněte na tlačítko Hotovo. Změny budou uloženy.

  Tip: Chcete-li zobrazit dodávky, které jsou spojené se závislostmi v projektu, v podokně Závislost klepněte na závislost, jejíž dodávky chcete zobrazit, a klepněte na příkaz Zobrazit dodávku v prohlížeči. Kromě zobrazení dodávek asociovaných se závislostmi vašeho projektu je rovněž možné zobrazit dodávky v rámci vašeho projektu. Vyberte možnost Otevřít dodávky v prohlížeči v podokně Závislost nebo klepněte na tlačítko Spravovat dodávky v nabídce Spolupráce.

 • Chcete-li odstranit meziprojektovou závislost, v podokně Závislost vyberte závislost, kterou chcete odstranit a klepněte na příkaz Odstranit závislost.

Co je červený vykřičník vlevo dodávky jména v podokně úkoly ?

Meziprojektové závislosti v lokální kopii plánu projektu mohou přestat být synchronizovány se serverem z různých důvodů.

Meziprojektová závislost může ztratit synchronizaci v následujících případech:

 • Jakékoliv vlastnosti meziprojektové závislosti byly upraveny přímo na serveru.

 • Vlastnost meziprojektové závislosti byla upravena v době, kdy spojení se serverem nefungovalo.

 • Dodávka, se kterou byla meziprojektová závislost propojena, je odstraněna.

Pokud je meziprojektová závislost v plánu projektu nesynchronizovaná se serverem, zobrazí se v podokně Závislost vlevo od názvu závislosti červený vykřičník.

Chcete-li synchronizovat lokální kopii plánu projektu se serverem, postupujte podle následujícího návodu:

 1. V nabídce Spolupráce klepněte na příkaz Spravovat závislosti u dodávek.

  Tip: Pokud je podokno Závislost již otevřené, klepněte na tlačítko Získat aktualizace. Budou stažena nejnovější data ze serveru.

 2. V podokně Závislost klepněte na závislost, která není synchronizována se serverem a která je označena červeným vykřičníkem.

 3. Klepněte na tlačítko Přijmout změny ze serveru.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×