Tisk zobrazení nebo sestavy

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zobrazení pro tisk způsobem víc než jednoduše příjemný k prezentaci informací o projektu. V některých případech může být nejefektivnější způsob. Pomocí Project můžete vytisknout zobrazení, které vedou k přesné informace, které chcete sdílet.

Co chcete udělat?

Tisk zobrazení

Optimalizace zobrazení pro tisk

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Tisk základní sestavy

Tisk zobrazení

 1. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na kartě zobrazení vyberte zobrazení, které chcete vytisknout.

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

 3. Hledání v zobrazení nebo úpravy před tiskem zobrazte pravé části stránky.

  Můžete zobrazit skutečnou velikostí zobrazení, jak bude vytištěna, kliknutím na zobrazení oblasti náhledu tisku.

 4. Klikněte na Tisk na tisk v zobrazení.

Pokud předdefinovaného zobrazení nesplňuje přesně vaše potřebuje, můžete použít jiné tabulky nebo filtry, nebo změnit způsob, jak úkoly Zdroje, nebo seskupené nebo seřazené přiřazení.

Optimalizace zobrazení pro tisk

Tisk maximálně zefektivnit možnou, můžete použít požadované možnosti. Můžete například vytisknout rozsah stránek (definované čísel stránek nebo datum), potlačit prázdné stránky a tisk několika kopií.

 1. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na kartě zobrazení vyberte zobrazení, které chcete vytisknout.

  Tip: Pokud chcete vytisknout na souhrnné nebo nejvyšší úrovně v zobrazení projektu, filtrování zobrazení nejdřív zobrazením souhrnné úkoly nebo dané úrovně osnovy. Můžete také vybrat zobrazení časové osy pro atraktivní zobrazení pro tisk rychle a snadno.

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

 3. V horní části stránky zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

  Tip: Zadejte další nastavení tiskárny výběrem Vlastnosti tiskárny. Obvykle můžete změnit typ papíru, barvu a další nastavení tiskárny, ale typ nastavení budou lišit v závislosti na typu tiskárny, kterou používáte.

 4. Určete v části Nastavení, jaká část projektu, který chcete vytisknout.

  Můžete zadat libovolný úroveň podrobností, které budete potřebovat, od konkrétních dat na celý projekt.

  Můžete taky určit, zda mají být vytištěny projektu s orientací na šířku (což je orientací ve vodorovném směru) nebo orientace na výšku (což je orientací ve svislém směru).

 5. Zvolte Tisk.

Poznámka: Pokud informace na poslední stránku (nebo sloupec stránek) má na konci 3 palce nebo menší z levým okrajem stránky a potom na zobrazení osy se přizpůsobí na předchozí stránku (nebo sloupec stránek). Pokud jsou informace víc než 3 palce od levého okraje stránky, zobrazení zvětšování vyplnění aktuální stránky (nebo sloupec stránek).

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Následující postupy platí pro rovnoměrně z vnější, kterou upravujete záhlaví, zápatí nebo legendy.

 1. Zvolte soubor > Tisk > Vzhled stránky.

 2. Na kartě záhlaví, zápatí nebo legendy vyberte kartu doleva, na střed nebo doprava.

 3. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidejte informace o dokumentu nebo projektu vložit nebo vložit obrázek.

  Můžete vytvořit více řádků záhlaví, zápatí a legendy. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, vyberte obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

  • Přidání čísel stránek do záhlaví, zápatí nebo legendy, vyberte Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  • Chcete-li přidat aktuální data nebo času do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  • Chcete-li přidat název souboru do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  • Přidání obrázku do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

  • Předvolené informace formátovat, vyberte operátor (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, vyberte Formát textu tlačítko Formát textu a potom vyberte požadované možnosti formátování, které chcete použít pro záhlaví, zápatí nebo legendy.

  • Pokud chcete přidat informace související s projektem, vyberte informace, které chcete v polích Obecné a pole projektů a pak zvolte Přidat pro každou položku.

Poznámky: 

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Až přidáte do záhlaví, zápatí nebo legendy výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Tisk základní sestavy

V této části nezabývá jak tisknout vizuálních sestav v Project. Protože vizuální sestavy vytvořené v aplikaci Excel a Visio, použijte tyto aplikace tisk vizuální sestavy.

 1. Na kartě Sestava ve skupině Zobrazit sestavy klikněte na šipku pod tlačítkem libovolný typ sestavy a potom klikněte na Další sestavy.

 2. V dialogovém okně sestavy vyberte sestavu, vyberte požadovaný typ sestavy a zvolte Vyberte znovu. Zobrazí se náhled tištěné sestavy.

 3. Zvolte soubor > vytisknout na nastavení a tisk sestavy.

Co chcete udělat?

Tisk zobrazení

Optimalizace zobrazení pro tisk

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Tisk základní sestavy

Přidání záhlaví nebo zápatí do základní sestavy

Řešení potíží

Tisk zobrazení

 1. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na kartě zobrazení vyberte zobrazení, které chcete vytisknout.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte zobrazení úkolů nebo zdrojů na kartě zobrazení.)

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

 3. Hledání v zobrazení nebo úpravy před tiskem zobrazte pravé části stránky.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte tlačítko Náhled.)

  Můžete zobrazit skutečnou velikostí zobrazení, jak bude vytištěna, kliknutím na zobrazení oblasti náhledu tisku.

 4. Klikněte na Tisk na tisk v zobrazení.

Pokud předdefinovaného zobrazení nesplňuje přesně vaše potřebuje, můžete použít jiné tabulky nebo filtry, nebo změnit způsob, jak úkoly Zdroje, nebo seskupené nebo seřazené přiřazení.

Optimalizace zobrazení pro tisk

Tisk maximálně zefektivnit možnou, můžete použít požadované možnosti. Můžete například vytisknout rozsah stránek (definované čísel stránek nebo datum), potlačit prázdné stránky a tisk několika kopií.

 1. Ve skupině Zobrazení úkolů nebo Zobrazení zdrojů na kartě zobrazení vyberte zobrazení, které chcete vytisknout.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte zobrazení úkolů nebo zdrojů na kartě zobrazení.)

  Tip: Pokud chcete vytisknout na souhrnné nebo nejvyšší úrovně v zobrazení projektu, filtrování zobrazení nejdřív zobrazením souhrnné úkoly nebo dané úrovně osnovy. Můžete také vybrat zobrazení časové osy pro atraktivní zobrazení pro tisk rychle a snadno.

 2. Zvolte Soubor > Tisk.

 3. Určete počet kopií k tisku.

  Tip: Zadejte další nastavení tiskárny výběrem Vlastnosti tiskárny. Obvykle můžete změnit typ papíru, barvu a další nastavení tiskárny, ale typ nastavení budou lišit v závislosti na typu tiskárny, kterou používáte.

 4. Určete, jaká část projektu, který chcete vytisknout.

  Můžete zadat libovolný úroveň podrobností, které budete potřebovat, od konkrétních dat na celý projekt.

  Můžete taky určit, zda mají být vytištěny projektu s orientací na šířku (což je orientací ve vodorovném směru) nebo orientace na výšku (což je orientací ve svislém směru). (Akce v aplikaci Project 2007, vyberte Vlastnosti v dialogovém okně Tisk.)

 5. Zvolte Tisk.

  (V aplikaci Project 2007, kliknutím na OK.)

Poznámka: Pokud informace na poslední stránku (nebo sloupec stránek) má na konci 3 palce nebo menší z levým okrajem stránky a potom na zobrazení osy se přizpůsobí na předchozí stránku (nebo sloupec stránek). Pokud jsou informace víc než 3 palce od levého okraje stránky, zobrazení zvětšování vyplnění aktuální stránky (nebo sloupec stránek).

Přidání záhlaví, zápatí nebo legendy do zobrazení

Následující postupy platí pro rovnoměrně z vnější, kterou upravujete záhlaví, zápatí nebo legendy.

 1. Zvolte soubor > Tisk > Vzhled stránky.

  (V aplikaci Project 2007, vyberte soubor > Vzhled stránky.)

 2. Na kartě záhlaví, zápatí nebo legendy zvolte kartu doleva, na střed nebo doprava.

 3. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidejte informace o dokumentu nebo projektu vložit nebo vložit obrázek.

  Můžete vytvořit více řádků záhlaví, zápatí a legendy. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, vyberte obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

  • Přidání čísel stránek do záhlaví, zápatí nebo legendy, vyberte Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  • Chcete-li přidat aktuální data nebo času do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  • Chcete-li přidat název souboru do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  • Přidání obrázku do záhlaví, zápatí nebo legendy, zvolte Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

  • Předvolené informace formátovat, vyberte operátor (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, vyberte Formát textu tlačítko Formát textu a potom vyberte požadované možnosti formátování, které chcete použít pro záhlaví, zápatí nebo legendy.

  • Pokud chcete přidat informace související s projektem, vyberte informace, které chcete v polích Obecné a pole projektů a pak zvolte Přidat pro každou položku.

Poznámky: 

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Až přidáte do záhlaví, zápatí nebo legendy výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Tisk základní sestavy

V této části nezabývá jak tisknout vizuálních sestav v Project. Protože vizuální sestavy vytvořené v aplikaci Excel a Visio, použijte tyto aplikace tisk vizuální sestavy.

 1. Na kartě projekt klikněte ve skupině sestavysestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

  (V aplikaci Project 2007, zvolte sestav v nabídce sestavu.)

 2. V dialogovém okně sestavy vyberte sestavu a klikněte na Vybrat.

 3. V dialogovém okně Další vyberte požadovaný typ sestavy a klikněte na Vybrat znovu. Sestava se zobrazí v režimu Náhledu tisku.

 4. Zvolte Tisk.

Přidání záhlaví nebo zápatí do základní sestavy

Poznámka: V této části nezabývá vytvoření záhlaví, zápatí nebo legendy pro funkci vizuálních sestav v Project. Protože vizuální sestavy vytvořené v aplikaci Excel a Visio, použijte tyto aplikace změnit záhlaví, zápatí nebo legendy.

 1. Na kartě projekt klikněte ve skupině sestavysestavy.

  Obrázek skupiny Sestavy

  (V aplikaci Project 2007, zvolte sestav v nabídce sestavu.)

 2. V dialogovém okně sestavy zvolte vlastní a klikněte na Vybrat.

 3. V dialogovém okně Vlastní sestavy v seznamu zpráv vyberte položku sestavy a klikněte na Vybrat.

  (V aplikaci Project 2007, vyberte Tisk.)

  Seznam zpráv obsahuje všechny sestavy, které můžete vytisknout.

 4. Příkaz Vzhled stránky.

  (V aplikaci Project 2007, zvolte Náhled > Vzhled stránky.)

 5. Na kartě záhlaví cena zápatí klikněte na kartu doleva, na střed nebo doprava.

 6. Do textového pole zadejte nebo vložte text, přidat informace o dokumentu nebo projektu, vložit nebo vložit obrázek.

  • Chcete-li přidat čísla stránek, vyberte Vložit číslo stránky Ikona vložení čísla stránky nebo Vložit celkový počet stránek Ikona vložení počtu stránek .

  • Pokud chcete přidat aktuální datum nebo čas, zvolte Vložit aktuální datum Ikona vložení aktuálního data nebo Vložit aktuální čas Ikona vložení aktuálního času .

  • Pokud chcete přidat název souboru, vyberte Vložit název souboru Ikona vložení názvu souboru .

  • Chcete-li přidat obrázek, zvolte Vložit obrázek Ikona vložení obrázku .

  • Předvolené informace formátovat, vyberte operátor (& ) nebo vyberte text, který chcete formátovat, vyberte Formát textu tlačítko Formát textu a vyberte požadované možnosti formátování.

  • Pokud chcete přidat informace související s projektem, vyberte informace, které chcete v polích Obecné a pole projektů a pak zvolte Přidat pro každou položku. Opakujte tento krok přidat další informace o projektu.

Můžete vytvořit více řádků záhlaví a zápatí. Na konci prvního řádku textu nebo informace stiskněte klávesu ENTER. Pokud chcete přidat řádky za obrázku, vyberte obrázek, umístěte kurzor na obrázek a stiskněte klávesu ENTER. Záhlaví může mít až pět řádků informací. Zápatí a legendy může mít až tři řádky.

 • Záhlaví a zápatí, které jste nastavili se zobrazí na každé stránce. Nelze zadat, že budou lišit na první stránce a dalších stránek, jinak na lichých a sudých stránkách, lichých ani jinak na jednotlivých stránkách.

 • Po přidání záhlaví, zápatí nebo Legenda výběrem na obrázek a přetažením jeho ohraničení, můžete změnit velikost obrázku. Přejděte na obrázek, vyberte ho a přetáhněte ho do jiného umístění. Nelze ořízněte obrázek.

Řešení potíží

Pokud vaše materiál nevypadá stejné při tisku na obrazovce, případně dalších neočekávané problémy při tisku, tady jsou některé možné resoutions.

 • Může se zobrazit různé jednotlivé informace na obrazovce než co tisku z důvodu nastavení přímo na tiskárně. Pokud změníte nastavení okrajů na vaší tiskárně, nemusí Project přepsat tato nastavení. Například pokud nastavíte okraje na tiskárně na 1 palec, okraje Project na 0,5 palce, pak část každé stránky může být oříznutí při tisku projektu.

 • Pokud máte ohraničení na obrazovce, ale nechcete tisknout, zvětšete okraje stránky 0,5 palce nebo více (v nabídce soubor klikněte na Vzhled stránky a potom klikněte na kartu okraje ).

 • Při zobrazení náhledu zobrazení (klikněte na Náhled v nabídce soubor ), může se zobrazit prázdné stránky, které nejsou k dispozici. Pokud chcete vytisknout prázdné stránky, v nabídce soubor klikněte na příkaz Vzhled stránky, klikněte na kartu zobrazení a zaškrtněte políčko Tisknout prázdné stránky.

 • Pokud pruhy Ganttova diagramu nebo Síťový diagram pole Zakázání tisku způsob jejich zobrazení na obrazovce, zkontrolujte vlastnosti tiskárny.

 • Pokud chcete legendu nevytiskne zástupného na obrazovce, podívejte se v tiskárny nebo plotru ovladače.

 • Pokud nechcete tisknout mřížky, ujistěte se, že barvu mřížky je dostatečně tmavá jasně vytisknout. Světle šedé, světle modré, žlutý nebo bílé čáry nemusí vytisknout jasně na černobílé nebo barvu tiskárny. Na kartě Podrobnosti sestavy dialogového okna můžete nastavit možnosti čáry mřížky pro sestavu úkolu nebo zdroje. V nabídce sestavy klikněte na sestavy, vyberte sestavu a potom klikněte na Upravit.

 • Pokud jednotlivých sloupců vytištěny, můžete zahrnout dalších sloupců tak, že určující počet sloupců, které chcete vytisknout na každé stránce nebo chcete vytisknout všechny sloupce na první stránce, i když jen několik se zobrazí na obrazovce.

  • Pokud chcete vytisknout sloupce na pozdější stránek, je nutné zadat požadavkům tisku a zadejte počet sloupců, které chcete vytisknout.

  • Pokud nezadáte požadovaný počet sloupců, tři sloupce tisknout na pozdější stránkách. Můžete zadat až 116 sloupců.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×