Tisk publikace

Publisher pro Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlavním používáním aplikace Publisher je vytvářet tištěné publikace vysoké kvality. Tyto možnosti se můžou vytisknout na stolní tiskárně nebo se zasílat do prodejny nebo komerční tiskárny. Informace, které vám pomůžou vybrat si tyto možnosti, najdete v tématu Tisk: výběr mezi stolním počítačem, kopírovacím obchodem a komerční tisk.

Poznámka: Okno náhledu se může zobrazovat černobíle, a to i v případě, že publikace obsahují barvy, pokud vybraná tiskárna barevný tisk nepodporuje, nebo pokud vybraná tiskárna barvy podporuje a Vy vyberete nastavení složené ze stupňů šedé.

Kde je příkaz vytisknout?

V Publisheru 2010 a novějším je příkaz Tisk v zobrazení Backstage. Do zobrazení Backstage se dostanete kliknutím na kartu soubor v levém horním rohu aplikace Publisher Tlačítko Soubor . Zobrazení Backstage navíc obsahuje příkazy pro ukládání, otevírání a zavírání souborů a informace o aktuální publikaci a sdílení publikace a možnosti aplikace Publisher.

Nastavení tisku a náhled tisku

Zobrazení Backstage bude vypadat takto.

Přehled nastavení tisku v aplikaci Publisher

Nastavení tisku jsou vlevo a podokno náhledu je napravo. Nastavení na levé straně ovlivní tiskovou publikaci, zatímco nastavení ve skupině vpravo ovlivňuje zobrazení publikace.

Poznámka: Některé z těchto ovládacích prvků závisejí na jiných nastaveních. ovládací prvek barva bude například dostupný jenom v případě, že se tiskárna může tisknout barevně a jezdec Průhlednost na popředí bude k dispozici jenom v případě, že zvolíte Tisk po obou stranách papíru.

Pomocí nastavení tisku můžete nakonfigurovat následující možnosti.

Nastavení tisku v aplikaci Publisher 2010

1

Tisk

Zadejte počet kopií tiskové úlohy, kterou chcete vytisknout, a stisknutím klávesy Print ji odešlete do tiskárny.

2

Tiskárna

Kromě výběru seznamu dostupných tiskáren můžete taky přidat novou tiskárnu, otevřít její vlastnostia vytisknout ji do souboru.

3

Nastavení

V části nastavení můžete ovládat:

 • Stránky: umožňuje vybrat určité stránky nebo rozsahy stránek, které chcete vytisknout.

 • Počet stránek na list: Zde můžete určit, kde na listu papíru bude publikace vytištěna a jak budou stránky vaší publikace na listech papíru uvedeny.

 • Formát papíru: vyberte velikost a styl listů papíru, pomocí kterých budete publikaci tisknout.

 • Jednostranný nebo oboustranný tisk: zvolte, jestli se má tisknout na jednu nebo obě strany papíru a který okraj se použije při převrácení papíru.

 • Barva: Pokud vaše tiskárna podporuje barvy, umožní vám tento ovládací prvek zvolit barevný tisk nebo tisk ve stupních šedé.

 • Uložení nastavení s publikací: Pokud je toto políčko zaškrtnuté, uloží se v této publikaci vybrané možnosti Nastavení .

Poznámka: Velikost stránky v aplikaci Publisher odkazuje na pracovní oblast publikace. Formát papíru nebo listu je velikost papíru, kterou používáte pro tisk. List papíru může obsahovat více stránek a na více listech může tisknout velké stránky.

V podokně náhledu se projeví změny provedené v nastavení tisku.

Náhled v aplikaci Publisher 2010

Poskytuje také následující.

1

Navigace v listu

Pohyb mezi listy publikace

2

Přední a zadní tlačítka

Tato tlačítka jsou dostupná, když tisknete na obě strany listu papíru: Kliknutím zobrazíte přední nebo zadní stranu listu.

3

Zoom slider

Posunutím doleva se přiblížíte a kliknutím na snímek doprava ho přiblížíte.

4

Přizpůsobit listu

Pokud prohlížíte víc listů, toto tlačítko se zvětší na jeden list.

5

Zobrazení více listů

Pokud budete publikaci tisknout na více listů papíru, můžete pomocí tohoto tlačítka zobrazit náhled více listů najednou.

6

Zobrazení nebo skrytí čísel stránek

Tento posuvník vám ukáže pořadí stránek uložených na listu nebo listech papíru. To je užitečné zejména v případě, že tisknete publikaci s více než jednou stránkou, třeba s pozdravem.

7

Zobrazení nebo skrytí pravítek

Zobrazí nebo skryje pravítka pro výšku a šířku aktuálně vybraného listu papíru. Pokud změníte velikost papíru v Nastavení, změní se odpovídajícím způsobem i pravítka.

8

Posuvník průhlednost zobrazení

f, které tisknete na dvou stranách listu, vám tento posuvník umožní vidět na druhé straně listu, jako je podržení tištěného papíru v tabulce světle. Tímto způsobem zajistíte, že publikace bude správně zarovnána na obě strany listu papíru.

Tisk publikace

 1. Klikněte na Soubor > Vytisknout.

 2. V části Tisk nastavte počet kopií, které se vytisknou v kopiích tiskových úloh.

 3. V části tiskárna zkontrolujte, že je vybraná správná tiskárna.

  Okno náhledu se zobrazí černobíle, bez ohledu na to, jestli publikace obsahují barvy, pokud jste nevybrali barevnou tiskárnu.

 4. V části Nastavení :

  1. Zkontrolujte, že je vybraná správná sada stránek nebo oddílů.

  2. Vyberte formát pro ukládání stránek na listu.

  3. Nastavte velikost papíru.

  4. Nastavte, jestli se má tisknout na jednu stranu listu papíru nebo obojí, a když tisknete na obou stranách, ať překlopení listu papíru na dlouhou nebo krátkou stranu.

  5. Pokud je tiskárna schopná barevného tisku, zvolte, jestli chcete tisknout barvy nebo stupně šedé.

 5. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

 1. Klikněte na Soubor > Tisk.

 2. V části Tisk nastavte počet kopií, které se vytisknou v kopiích tiskových úloh.

 3. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

 1. Klikněte na Soubor > Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte do textového pole stránky .

 3. Do textového pole zadejte číslo první stránky, kterou chcete vytisknout, zadejte pomlčku a zadejte poslední stránku oblasti, kterou chcete vytisknout, třeba: 2-4.

 4. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

 1. Klikněte na Soubor > Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte do textového pole stránky .

 3. Do textového pole zadejte číslo první stránky, kterou chcete vytisknout, zadejte čárku a zadejte další stránku, kterou chcete vytisknout. Tento postup opakujte pro každé číslo stránky, které chcete vytisknout, například 2, 4, 6, 8.

 4. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Pokud tisknete štítky nebo vizitky, bude mít výchozí možnost více kopií na list. Tím se vytiskne více kopií každé stránky publikace s každou sadou stránek na samostatných listech papíru. Když zvolíte tuto možnost, zpřístupní se tlačítko Možnosti rozložení , které vám umožní upravit vodítka okrajů, zvětšit nebo zmenšit počet kopií publikace, které se vejdou na jeden list papíru. Pokud například publikace s vizitkou obsahuje dvě stránky, každá stránka obsahující jinou vizitku, a Vy vyberete více kopií na list a 10 kopií, pak celkem 20 kopií – 10 kopií každé ze dvou různých vizitek – bude tiskne se na dva listy papíru, jeden list pro každou stránku.

 1. Klikněte na _GT_ proTisk.

 2. V části Nastavení vyberte více kopií na list a pak vyberte počet kopií.

 3. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

  Poznámky: 

  • Pokud kliknete na jednu stránku na list, vytiskne se publikace uprostřed listu papíru.

  • Pokud chcete na listu vytisknout jednu stránku publikace na konkrétní místo na listu, klikněte na více kopií na list, klikněte na Možnosti rozloženía potom změňte umístění publikace v listu úpravou možností řádků, sloupec možnosti a vodorovné a svislé mezery v části Další možnosti tisku. Tato možnost je dostupná u publikací s velikostí stránek, které jsou menší než formáty papíru, jako jsou reklamy, vizitky a karty s pozdravem.

Pokud chcete tisknout štítky, značky jmen nebo vizitky, je obvykle nejúčinnější vytisknout celou řadu na jednom listu. To můžete v Publisheru použít na stránce Tisk na možnosti více stránek na list . Když zvolíte tuto možnost, zpřístupní se tlačítko Možnosti rozložení , které vám umožní upravit vodítka okrajů, zvětšit nebo zmenšit počet kopií publikace, které se vejdou na jeden list papíru. Pokud máte například sadu 10 pohlednic s různými informacemi na jednotlivých stranách a vyberete více stránek na list a jednu kopii, vytiskne se na jeden list papíru všechny deset stránek.

Poznámka: Tato možnost je dostupná jenom v případě, že je velikost stránky publikace menší než list, na kterém je nastavená publikace.

 1. Klikněte na Soubor > Tisk.

 2. V části Nastavení vyberte více stránek na list a pak vyberte počet kopií.

 3. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Tisk jedné nebo více kopií publikace

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V části kopiezadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

 3. Zvolte další požadované možnosti a klikněte na Tisk.

Tisk určitých stránek publikace

Kliknutím na aktuální stránku můžete vytisknout právě prohlíženou stránku.

Tisk rozsahu stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk klikněte na kartu publikace a nastavení papíru .

 3. V části Rozsah tiskuklikněte na stránky.

 4. Do textového pole zadejte číslo první stránky, kterou chcete vytisknout, zadejte pomlčku a zadejte poslední stránku oblasti, kterou chcete vytisknout, třeba 2-4.

 5. Klikněte na tlačítko Tisk.

  Pokud chcete vytisknout jenom jednu stránku, zadejte do polí od a do stejné číslo.

Tisk jednotlivých stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V dialogovém okně Tisk klikněte na kartu publikace a nastavení papíru .

 3. V části Rozsah tiskuklikněte na stránky.

 4. Do textového pole zadejte číslo první stránky, kterou chcete vytisknout, zadejte čárku a zadejte další stránku, kterou chcete vytisknout. Tento postup opakujte pro každé číslo stránky, které chcete vytisknout, například 2, 4, 6, 8.

 5. Klikněte na Tisk.

Začátek stránky

Změna počtu kopií vytištěných na listu papíru

Pokud tisknete štítky nebo vizitky, bude mít výchozí možnost více kopií na list. Pomocí této možnosti můžete upravit vodítka okrajů a zvětšit nebo zmenšit počet kopií publikace, které se vejdou na jeden list papíru. Pokud například publikace vaší vizitky obsahuje dvě stránky – každá stránka obsahuje jinou vizitku – a Vy vyberete více kopií na list a tři kopie, celkem ze šesti kopií – tři kopie každé ze dvou různých vizitek – bude tisknout.

 1. Otevřete publikaci, kterou chcete vytisknout, třeba popisek.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na jednu stránku na list.

  • Klikněte na více kopií na list.

   Poznámky: 

   • Pokud kliknete na jednu stránku na list, vytiskne se publikace uprostřed listu papíru.

   • Pokud chcete vytisknout jednu stránku publikace na jeden list na jednom místě na listu, klikněte na více kopií na lista potom změňte umístění publikace v listu úpravou možností řádků, možností sloupců a vodorovnými a hodnoty pro svislou mezeru v části Další možnosti tisku Tato možnost je k dispozici u publikací s menší velikostí, jako jsou reklamy, vizitky a karty s pozdravem.

   • Abyste mohli snadněji zarovnat publikaci na produkt konkrétního výrobce nebo vytisknout více kopií publikace na jeden list papíru, zapněte ořezové značky.

Změna okrajů

Nastavením okrajů a vodorovných a svislých mezer můžete změnit počet kopií, které se vejdou na některý list papíru.

 1. Otevřete publikaci, kterou chcete vytisknout.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Tisk a potom klikněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

 3. V části Další možnosti tiskuproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete zvýšit počet kopií, které se vejdou, zmenšete hodnoty v polích Boční okraj a Vodorovná mezera . Můžete také upravit hodnotu svislé mezery.

  • Pokud chcete snížit počet kopií, které se vejdou, zvětšete hodnoty v polích Boční okraj, Vodorovná mezeraa Svislá mezera .

Když změníte okraje a mezery, zobrazí se v okně náhledu počet kopií, které se vejdou na list papíru.

Tip: Pokud chcete tisknout na produkt konkrétního výrobce – třeba na arch štítků, zkuste vytisknout na prázdný list papíru, abyste měli jistotu, že bude publikace správně zarovnána na produkt.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders