Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete často tisknout spíš černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Celou prezentaci (snímky, osnovu, poznámky a podklady pro cílovou skupinu) si můžete vytisknout barevně, Stupně šedé nebo taky jenom černobíle.

Příprava prezentace pro černobílý tisk

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na tlačítko Černobíle.

 2. Vyberte snímek nebo objekt na snímku, který chcete změnit vlastnosti. Potom na kartě Černobíle klikněte ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na požadované nastavení.

  zobrazuje nabídku vybraného objektu v PowerPointu

Poznámka: Na různé objekty (a pozadí) na jednom snímku můžete použít různé stupně šedé nebo černobílého nastavení.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé.

 2. Vyberte snímek nebo objekt na snímku, u kterého chcete změnit vlastnosti. Pak na kartě Stupně šedé klikněte ve skupině Změnit vybrané objekty na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Přejděte na Soubor > Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte v nabídce Barva na Jen černobíle nebo Stupně šedé.

  • Nastavení Stupně šedé vytiskne podklady ve stupních šedé. Některé barvy, třeba výplň pozadí, se kvůli lepší čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Nastavení Jen černobíle vytiskne podklady bez šedivých výplní.

 3. Až vyberte požadovanou možnost, klikněte na Tisk.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Když budete chtít tisknout, PowerPoint 2013 a PowerPoint 2016 nastaví barvy ve vaší prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Pokud chcete před tiskem zkontrolovat, jak se bude prezentace tisknout, můžete si zobrazit Náhled tisku. Uvidíte, jak budou na vytištěných stránkách vypadat snímky, poznámky a podklady ve stupních šedé nebo v černobílém provedení a budete moct před tiskem vzhled objektů upravit.

Na náhled tisku se dostanete přes Soubor > Tisk. Náhled tisku se zobrazí v pravé části obrazovky.

Při zobrazení náhledu můžete ještě před tiskem provést určité změny. Přejděte na Soubor > Tisk, klikněte na Nastavení a vyberte toto:

 • Co chcete tisknout: prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu, a jestli chcete vytisknout všechny snímky, nebo jenom některé.

 • Rozložení podkladů

 • Jak se mají tištěné stránky kompletovat (řadit)

 • Jestli chcete tisknout jenom na jednu stranu stránky, nebo oboustranně (pokud je tiskárna nastavená na oboustranný tisk)

 • Jestli se má tisknout barevně, ve stupních šedé nebo černobíle

 • Možnosti záhlaví a zápatí

Podle toho, jestli se rozhodnete tisknout nebo promítat ve stupních šedé nebo černobíle, se objekty v prezentaci zobrazí na plátně nebo vytisknou tak, jak uvádí tato tabulka.

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Objekt

Stupně šedé

Jen černobíle

Text

Černá

Černá

Stíny textu

Stupně šedé

Skryto

Reliéf

Stupně šedé

Skryto

Výplně

Stupně šedé

Bílá

Rámeček

Černá

Černá

Vzorkové výplně

Stupně šedé

Bílá

Čáry

Černá

Černá

Stíny objektů

Stupně šedé

Černá

Rastrové obrázky

Stupně šedé

Stupně šedé

Kliparty

Stupně šedé

Stupně šedé

Pozadí snímků

Bílá

Bílá

Grafy

Stupně šedé

Stupně šedé

Nastavení vlastností pro černobílý tisk

 1. Na kartě zobrazení ve skupině Barva či stupně šedé na tlačítko Černobíle. Na pásu karet v horní části aplikace PowerPoint se zobrazí karta Černobíle.

 2. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na požadované nastavení.

Poznámka: Můžete použít jiné ve stupních šedé nebo černobílý k různým objektům (a na pozadí) na stejném snímku. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit ve stupních šedé nebo černobílý a pak nastavte vlastnosti na kartě zobrazení. Když budete chtít zadejte ve stupních šedé a černobílý pozadí a pak nastavte vlastnosti na kartě zobrazení není proveďte výběr.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě zobrazení ve skupině Barva či stupně šedé na stupně šedé. Na pásu karet v horní části aplikace PowerPoint se zobrazí karta stupně šedé.

 2. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na požadované nastavení.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti na kartě Zobrazení. Pokud chcete nastavit vlastnosti pozadí snímku, nevybírejte na snímku žádný objekt.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Na kartě Soubor klikněte na Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte v nabídce Barva na Jen černobíle nebo Stupně šedé.

  • Stupně šedé:     Pokud vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou ve stupních šedé. Některé barvy (například výplň pozadí) se kvůli zlepšení čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Jen černobíle     Toto nastavení, podklady se vytisknou bez šedých výplní.

   V horní části galerie klikněte na Tisk.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete obvykle spíš asi tisknout černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Když budete chtít tisknout, PowerPoint 2010 Nastaví barvy v prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Zjistit výtisku bude vypadat podobně jako zobrazení v Náhled před tiskem. Náhled tisku najdete v článku snímků, poznámky a podklady vzhled jen černobíle nebo ve stupních šedé a můžete upravit vzhled objektů před tiskem. Přístup k náhledu tisku na kartě soubor klikněte na Tisk. Na pravé straně obrazovky se zobrazí náhled tisku.

Můžete taky uděláte některé změny při zobrazení náhledu před tiskem. Ještě jednou na kartě soubor klikněte na Tisk. Pak v části Nastavení můžete vybrat:

 • Co chcete tisknout (prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu) a jestli chcete vytisknout všechno, nebo z toho něco jenom vyberete.

 • Rozložení podkladů

 • Jak se mají tištěné stránky kompletovat (řadit)

 • Jestli chcete tisknout jenom na jednu stranu stránky nebo oboustranně (pokud tiskárna oboustranný tisk umí)

 • Jestli se má tisknout barevně, ve stupních šedé nebo černobíle

 • Možnosti záhlaví a zápatí

V tabulce vidíte, jak se budou objekty v prezentaci, které jsou černobílé nebo ve stupních šedé, zobrazovat na obrazovce a na výtisku.

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Objekt

In stupně šedé /
černobíle

a bílého

Text

Černé/černé

Stíny textu

Stupně šedé/skrytý

Reliéf

Stupně šedé/skrytý

Výplně

Stupně šedé/bílé

Rámec

Černé/černé

Vzorkové výplně

Stupně šedé/bílé

Čáry

Černé/černé

Stíny objektů

Stupně šedé/černé

Rastrové obrázky

Stupně šedé/stupně šedé

Kliparty

Stupně šedé/stupně šedé

Pozadí snímků

Bílé/bílé

Grafy

Stupně šedé/stupně šedé

Nastavení vlastností pro černobílý tisk

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé klikněte na jen černobíle.

 2. V horní části okna aplikace PowerPoint na pásu karet klikněte na kartě Černobíle.

 3. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na požadované nastavení.

Poznámka: Můžete použít jiné ve stupních šedé nebo černobílý k různým objektům (a na pozadí) na stejném snímku. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit ve stupních šedé nebo černobílý a pak nastavte vlastnosti na kartě zobrazení. Když budete chtít zadejte ve stupních šedé a černobílý pozadí a pak nastavte vlastnosti na kartě zobrazení není proveďte výběr.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé.

 2. V horní části okna aplikace PowerPoint na pásu karet klikněte na kartě stupně šedé.

 3. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na požadované nastavení.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti na kartě Zobrazení. Pokud chcete nastavit vlastnosti pozadí snímku, nevybírejte na snímku žádný objekt.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , přejděte na Tisk a pak klikněte na Náhled.

 2. Ve skupině Tisk klikněte na šipku pod možností, přejděte na Barva či stupně šedé a potom klikněte na jen černobíle nebo ve stupních šedé.

  • Stupně šedé:     Pokud vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou ve stupních šedé. Některé barvy (například výplň pozadí) se kvůli zlepšení čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Jen černobíle     Toto nastavení, podklady se vytisknou bez šedých výplní.

 3. Ve skupině Tisk klikněte na Tisk.

  Poznámky: 

  • Různé ve stupních šedé nebo černobílý můžete použít k různým objektům na stejném snímku.

  • Tento proces není změna barev nebo návrh původní barevné prezentace.

  • Při tisku ve stupních šedé nebo černobíle pozadí se nemusí vytisknout v případě zhoršuje kontrast snímku.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete obvykle spíš asi tisknout černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Když budete chtít tisknout, PowerPoint nastaví barvy v prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Pokud chcete před tiskem zkontrolovat, jak se bude prezentace tisknout, můžete si zobrazit Náhled tisku. Uvidíte, jak budou na vytištěných stránkách vypadat snímky, poznámky a podklady ve stupních šedé nebo v černobílém provedení a budete moct před tiskem vzhled objektů upravit.

Můžete taky uděláte některé změny při zobrazení náhledu před tiskem. Můžete si vybrat:

 • Co chcete vytisknout: prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu

 • Rozložení podkladů

 • Orientace (na výšku nebo na šířku) pro podklady, poznámky nebo osnovy

 • Možnosti záhlaví a zápatí

V tabulce vidíte, jak se budou objekty v prezentaci, které jsou černobílé nebo ve stupních šedé, zobrazovat na obrazovce a na výtisku.

Objekt

Ve stupních šedé /
černobíle

a bílého

Text

Černé/černé

Stíny textu

Stupně šedé/skrytý

Reliéf

Stupně šedé/skrytý

Výplně

Stupně šedé/bílé

Rámec

Černé/černé

Vzorkové výplně

Stupně šedé/bílé

Čáry

Černé/černé

Stíny objektů

Stupně šedé/černé

Rastrové obrázky

Stupně šedé/stupně šedé

Pozadí snímků

Bílé/bílé

Grafy

Stupně šedé/stupně šedé

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Viz také

Soukromé zobrazení poznámek prezentujícího při předvádění prezentace na dvou monitorech

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×