Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete často tisknout spíš černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Celou prezentaci (snímky, osnovu, poznámky a podklady pro cílovou skupinu) si můžete vytisknout barevně, Stupně šedé nebo taky jenom černobíle.

Příprava prezentace pro černobílý tisk

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na tlačítko Černobíle.

 2. Vyberte snímek nebo objekt na snímku, u kterého chcete změnit vlastnosti. Pak na kartě Černobíle klikněte ve skupině Změnit vybrané objekty na možnost nastavení, kterou chcete použít.

  zobrazuje nabídku vybraného objektu v PowerPointu

Poznámka: Na různé objekty (a pozadí) na jednom snímku můžete použít různé stupně šedé nebo černobílého nastavení.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé.

 2. Vyberte snímek nebo objekt na snímku, u kterého chcete změnit vlastnosti. Pak na kartě Stupně šedé klikněte ve skupině Změnit vybrané objekty na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Přejděte na Soubor > Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte v nabídce Barva na Jen černobíle nebo Stupně šedé.

  • Nastavení Stupně šedé vytiskne podklady ve stupních šedé. Některé barvy, třeba výplň pozadí, se kvůli lepší čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Nastavení Jen černobíle vytiskne podklady bez šedivých výplní.

 3. Až vyberte požadovanou možnost, klikněte na Tisk.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Když budete chtít tisknout, PowerPoint 2013 a novější verze nastaví barvy ve vaší prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Pokud chcete před tiskem zkontrolovat, jak bude prezentace vypadat, můžete si ji zobrazit Náhled před tiskem. Uvidíte, jak budou na vytištěných stránkách vypadat snímky, poznámky a podklady ve stupních šedé nebo v černobílém provedení a budete moct před tiskem vzhled objektů upravit.

Na náhled tisku se dostanete přes Soubor > Tisk. Náhled tisku se zobrazí v pravé části obrazovky.

Při zobrazení náhledu můžete ještě před tiskem provést určité změny. Přejděte na Soubor > Tisk, klikněte na Nastavení a vyberte toto:

 • Co chcete tisknout: prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu, a jestli chcete vytisknout všechny snímky, nebo jenom některé.

 • Rozložení podkladů

 • Jak se mají tištěné stránky kompletovat (řadit)

 • Jestli chcete tisknout jenom na jednu stranu stránky, nebo oboustranně (pokud je tiskárna nastavená na oboustranný tisk)

 • Jestli se má tisknout barevně, ve stupních šedé nebo černobíle

 • Možnosti záhlaví a zápatí

Podle toho, jestli se rozhodnete tisknout nebo promítat ve stupních šedé nebo černobíle, se objekty v prezentaci zobrazí na plátně nebo vytisknou tak, jak uvádí tato tabulka.

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Objekt

Stupně šedé

Jen černobíle

Text

Černá

Černá

Text shadows

Stupně šedé

Skryto

Reliéf

Stupně šedé

Skryto

Výplně

Stupně šedé

Bílá

Rámeček

Černá

Černá

Vzorkové výplně

Stupně šedé

Bílá

Čáry

Černá

Černá

Stíny objektů

Stupně šedé

Černá

Rastrové obrázky

Stupně šedé

Stupně šedé

Clip art

Stupně šedé

Stupně šedé

Pozadí snímků

Bílá

Bílá

Grafy

Stupně šedé

Stupně šedé

Nastavení vlastností pro černobílý tisk

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Černobíle. V horní části PowerPointu se na pásu karet zobrazí karta Černobíle.

 2. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti v nabídce Zobrazit. Pokud chcete zadat černobílé nastavení nebo nastavení stupňů šedé pro pozadí, nevybírejte žádný objekt a nastavte vlastnosti v nabídce Zobrazit.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé. V horní části PowerPointu se na pásu karet zobrazí karta Stupně šedé.

 2. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti na kartě Zobrazení. Pokud chcete nastavit vlastnosti pozadí snímku, nevybírejte na snímku žádný objekt.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Na kartě Soubor klikněte na Tisk.

 2. V části Nastavení klikněte v nabídce Barva na Jen černobíle nebo Stupně šedé.

  • Stupně šedé     Pokud vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou ve stupních šedé. Některé barvy (například výplň pozadí) se kvůli zlepšení čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Jen černobíle     Když vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou bez šedých výplní.

   V horní části galerie klikněte na Tisk.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete obvykle spíš asi tisknout černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Když budete chtít tisknout, PowerPoint 2010 nastaví barvy ve vaší prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Pokud chcete před tiskem zkontrolovat, jak se bude prezentace tisknout, můžete si zobrazit Náhled tisku. Uvidíte, jak budou na vytištěných stránkách vypadat snímky, poznámky a podklady ve stupních šedé nebo v černobílém provedení a budete moct před tiskem vzhled objektů upravit. Náhled zobrazíte tak, že na kartě Soubor a kliknete na Tisk. Náhled tisku se zobrazí na pravé straně obrazovky.

Když si zobrazíte náhled před tiskem, můžete také provést určité změny. Znovu na kartě Soubor klikněte na Tisk. Pak v části Nastavení můžete vybrat:

 • Co chcete tisknout (prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu) a jestli chcete vytisknout všechno, nebo z toho něco jenom vyberete.

 • Rozložení podkladů

 • Jak se mají tištěné stránky kompletovat (řadit)

 • Jestli chcete tisknout jenom na jednu stranu stránky nebo oboustranně (pokud tiskárna oboustranný tisk umí)

 • Jestli se má tisknout barevně, ve stupních šedé nebo černobíle

 • Možnosti záhlaví a zápatí

V tabulce vidíte, jak se budou objekty v prezentaci, které jsou černobílé nebo ve stupních šedé, zobrazovat na obrazovce a na výtisku.

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Objekt

Ve stupních šedé /
jenom

černobíle

Text

Černé/černé

Stíny textu

Stupně šedé/skrytý

Reliéf

Stupně šedé/skrytý

Výplně

Stupně šedé/bílé

Rámec

Černé/černé

Vzorkové výplně

Stupně šedé/bílé

Čáry

Černé/černé

Stíny objektů

Stupně šedé/černé

Rastrové obrázky

Stupně šedé/stupně šedé

Kliparty

Stupně šedé/stupně šedé

Pozadí snímků

Bílé/bílé

Grafy

Stupně šedé/stupně šedé

Nastavení vlastností pro černobílý tisk

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Jen černobíle.

 2. V horní části okna PowerPointu na pásu karet klikněte na kartu Černobíle.

 3. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti v nabídce Zobrazit. Pokud chcete zadat černobílé nastavení nebo nastavení stupňů šedé pro pozadí, nevybírejte žádný objekt a nastavte vlastnosti v nabídce Zobrazit.

Nastavení vlastností pro tisk ve stupních šedé

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Barva či stupně šedé na Stupně šedé.

 2. V horní části okna PowerPointu na pásu karet klikněte na kartu Stupně šedé.

 3. Ve skupině Změnit vybrané objekty klikněte na možnost nastavení, kterou chcete použít.

Poznámka: U různých objektů na stejném snímku (a u pozadí) můžete použít odlišné nastavení stupňů šedé nebo černobílé nastavení. Vyberte objekt, u kterého chcete nastavit tisk ve stupních šedé nebo černobílý tisk, a pak nastavte vlastnosti na kartě Zobrazení. Pokud chcete nastavit vlastnosti pozadí snímku, nevybírejte na snímku žádný objekt.

Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé

 1. Klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , najeďte na Tisk a pak klikněte na Náhled.

 2. Ve skupině Tisk klikněte na šipku v části Možnosti, přejděte na Barva či stupně šedé a pak klikněte na Jen černobíle nebo na Stupně šedé.

  • Stupně šedé     Pokud vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou ve stupních šedé. Některé barvy (například výplň pozadí) se kvůli zlepšení čitelnosti převedou na bílou. (Takže výsledek bude někdy stejný, jako kdybyste vybrali možnost Jen černobíle.)

  • Jen černobíle     Když vyberete toto nastavení, podklady se vytisknou bez šedých výplní.

 3. Ve skupině Tisk klikněte na Tisk.

  Poznámky: 

  • Na různé objekty na jednom snímku můžete použít různé stupně šedé nebo černobílé nastavení.

  • Při tomto postupu se barvy ani návrh v původní barevné prezentaci nezmění.

  • Při tisku ve stupních šedé nebo při černobílém tisku se pozadí nemusí vytisknout, pokud toto pozadí narušuje kontrast snímku.

Příprava tiskárny na černobílý tisk nebo tisk ve stupních šedé

Většinu prezentací, které budete vytvářet, budete mít v barvě, ale snímky a podklady budete obvykle spíš asi tisknout černobíle nebo v odstínech (stupních) šedé barvy. Při tisku ve stupních šedé vznikne obraz s různými tóny šedé mezi černou a bílou.

Když budete chtít tisknout, PowerPoint nastaví barvy ve vaší prezentaci tak, aby odpovídaly možnostem vybrané tiskárny.

Pokud chcete před tiskem zkontrolovat, jak se bude prezentace tisknout, můžete si zobrazit Náhled tisku. Uvidíte, jak budou na vytištěných stránkách vypadat snímky, poznámky a podklady ve stupních šedé nebo v černobílém provedení a budete moct před tiskem vzhled objektů upravit.

Při zobrazení náhledu můžete ještě před tiskem provést určité změny. Můžete vybrat:

 • Co chcete tisknout (prezentaci, podklady, poznámky nebo jenom osnovu)

 • Rozložení podkladů

 • Orientaci (na výšku nebo na šířku) pro podklady, poznámky nebo osnovu

 • Možnosti záhlaví a zápatí

V tabulce vidíte, jak se budou objekty v prezentaci, které jsou černobílé nebo ve stupních šedé, zobrazovat na obrazovce a na výtisku.

Objekt

Ve stupních šedé/
jenom

černobíle

Text

Černé/černé

Stíny textu

Stupně šedé/skrytý

Reliéf

Stupně šedé/skrytý

Výplně

Stupně šedé/bílé

Rámec

Černé/černé

Vzorkové výplně

Stupně šedé/bílé

Čáry

Černé/černé

Stíny objektů

Stupně šedé/černé

Rastrové obrázky

Stupně šedé/stupně šedé

Pozadí snímků

Bílé/bílé

Grafy

Stupně šedé/stupně šedé

Poznámka: Rastrové obrázky, Klipart a grafy se zobrazí i vytisknou ve stupních šedé, i když nastavíte ve vlastnostech tiskárny, že se má tisknout černobíle.

Viz také

Privátní zobrazení poznámek lektora v průběhu prezentace na více monitorech

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×