Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete vytisknout snímky, podklady a poznámky k prezentaci. Tento test jsme otestovali s předčítáním, JAWSm a NVDA, ale může fungovat s dalšími čtečkami obrazovky, pokud budou dodržovat běžné normy a techniky přístupnosti.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk prezentace

Jestli chcete vytisknout snímky, podklady nebo stránky poznámek z vaší prezentace, jste tady na správném místě. Pomocí následujících kroků můžete nastavit tiskovou úlohu, která odpovídá vašim potřebám:

 1. Otevřete skupinový rámeček Tisk stisknutím kláves Ctrl+P. PowerPoint umístí fokus na tlačítko Tisk a uslyšíte "tlačítko Tisk".

 2. Pokud chcete určit počet kopií, které se mají vytisknout, můžete se stisknutím klávesy TAB přesunout do číselníku kopie nebo stisknout kombinaci kláves ALT + o, N. Uslyšíte "kopie, číselník pro úpravy". (V Předčítání uslyšíte "kopie, úpravy.") Zadejte do číselníku Kopie požadovaný počet kopií.

 3. Chcete-li vybrat tiskárnu, můžete pomocí klávesy TAB přejít na ovládací prvek tiskárny nebo stisknout kombinaci kláves ALT + o, I. Uslyšíte název vybrané tiskárny. V seznamu tiskáren se můžete pohybovat pomocí kláves Šipka nahoru a šipka dolů. (V Předčítání uslyšíte "jakou tiskárnu," číslo vybrané tiskárny a celkový počet dostupných tiskáren.)

 4. Pokud se neozval název tiskárny, kterou chcete použít, stiskněte šipku dolů a projděte si všechny dostupné tiskárny v seznamu. Na konci seznamu tiskáren jsou možnosti Přidat tiskárnu a Vytisknout do souboru.

  • Když na možnosti Přidat tiskárnu stisknete Enter, otevře se dialogové okno Najít – Tiskárny, ve kterém se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Možnost Vytisknout do souboru můžete vybrat stisknutím mezerníku. Když vyberete tlačítko Tisk, otevře se dialogové okno Průzkumníku souborů, ve kterém můžete zadat název souboru.

 5. Pomocí klávesy Tab přejděte do skupiny Nastavení. Zvolte požadovaná nastavení. Následující seznam obsahuje odkazy na další podrobnosti v tomto tématu o jednotlivých možnostech:

  Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálními nastaveními, stiskněte Alt+R, R.

Nastavení tisku

Ve skupině Nastavení můžete při tisku zadat nastavení pro několik možností:

Výběr snímků k tisku

Pokud chcete tisknout aktuální snímek nebo určitou sadu snímků, přejděte stisknutím Alt+R, M na možnost Vytisknout všechny snímky. Uslyšíte, že je možné vytisknout všechny snímky. Pokud chcete vybrat jinou možnost, vyberte pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů následující možnosti:

 • Vytisknout výběr: Uslyšíte "výběr tisku". Tato možnost se zobrazí jenom v případě, že už jste vybrali sadu snímků.

 • Vytisknout aktuální snímek: Uslyšíte "Tisk aktuálního snímku". Tato možnost vytiskne jenom aktuální snímek.

 • Vlastní rozsah: PowerPoint umístí fokus do textového pole Snímky. Uslyšíte "vlastní rozsah". Zadejte rozsah snímků, které chcete tisknout, třeba 10–12 nebo 1;2;5.

Tip: Pokud máte nějaké skryté snímky, bude aktivní možnost Tisknout skryté snímky, abyste v případě potřeby mohli vytisknout i tyto snímky. Uslyšíte "tisknout skryté snímky."

Po dokončení výběru zavřete pole se seznamem stisknutím klávesy Enter.

Tisk více snímků na stránku

Chcete-li vytisknout více snímků na stránku, stiskněte kombinaci kláves ALT + o, H. Uslyšíte "snímky na celou stránku".

V poli snímky na celou stránku otevřete galerii stisknutím klávesy ENTER. Horní řádek je oddíl rozložení při tisku následovaný oddíl podklady . Pomocí kláves Šipka vlevo a šipka vpravo vyberte z následujících možností rozložení při tisku:

 • Snímky na celou stránku: Když vyberete tuto možnost, vytiskne se každý snímek na vlastní stránce.

 • Poznámky: Když vyberete tuto možnost, vytisknou se poznámky ke snímkům – buď pro lektora, nebo jako podklady pro cílovou skupinu. Uslyšíte, že se jedná o stránku poznámek. Tato možnost vytiskne na každou stránku jeden snímek a pod ním poznámky lektora.

  Ostatní možnosti v části Rozložení při tisku a všechny možnosti v části Podklady tisknou jenom snímky nebo obsah snímků, ale bez poznámek lektora.

 • Osnova: Tato možnost slouží k tisku ve formátu osnovy, kdy se vytiskne jenom text na snímcích – bez obrázků.

Stisknutím klávesy Šipka dolů můžete přejít do oddílu Podklady a klávesou Tab vybrat požadované rozložení. Dalším stisknutím klávesy Šipka dolů přejdete na další možnosti rozložení při tisku. Až vyberete požadované možnosti, stiskněte klávesu Enter.

Nastavení jednostranného nebo oboustranného tisku

Jednostranný nebo oboustranný tisk nastavíte stisknutím kláves ALT + P, D. Uslyšíte "jednostranný tisk". V seznamu Jednostranný tisk vyberte požadovanou možnost. (Tato volba je dostupná, jenom pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk. Když vyberete oboustranný tisk, uslyšíte slova „Oboustranný tisk“.)

Nastavení kompletování a sešívání

Možnost kompletování budete mít jenom v případě, že to vaše tiskárna podporuje. Pokud chcete nastavit řazení, stiskněte ALT + P, C. Vyberte z kompletování (je-li slyšet "kompletování"). nebo nekompletovat (uslyšíte "nekompletovat") a stiskněte ENTER. Tuto možnost získáte, jenom pokud vaše tiskárna podporuje kompletování.

Volba sešívání je taky dostupná, jenom pokud ho podporuje vaše tiskárna. Chcete-li sešívání nastavit, stiskněte opakovaně klávesu TAB, abyste se dostali do pole se seznamem pro sešívání, a pak vyberte z možností bez sešívání, jednu svorkunebo dvě svorky.

Změnit orientaci stránky

 1. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte Alt+R, X. Tím se otevře dialogové okno Vlastnosti tiskárny.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nedostanete na kartu rozložení nebo Paper\Quality , a v případě potřeby přejděte pomocí kláves se šipkou doprava nebo doleva na kartu rozložení .

 3. Jedním stisknutím klávesy TAB přejděte do pole orientace a vyberte na výšku nebo na šířku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až se dostanete na tlačítko OK, a pak stiskněte Enter.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

PowerPoint ve výchozím nastavení tiskne a zobrazuje barevně, ale snímky a podklady se často tisknou i černobíle nebo v odstínech šedé (neboli stupních šedé). Celou prezentaci – snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu – můžete vytisknout v barvě, ve stupních šedé nebo čistě černobíle.

Pokud chcete tisknout ve stupních šedé nebo černobíle, stiskněte Alt+R, O. Tím se otevře seznam Barevně. Stisknutím kláves Šipka dolů a šipka nahoru vyberte příslušnou možnost, jak je popsáno níže:

 • Barevně: Pokud zvolíte možnost Barevně, ale nemáte barevnou tiskárnu, bude výtisk vypadat podobně jako tisk ve stupních šedé, ale nebude úplně stejně kvalitní.

 • Ve stupních šedé: Pokud nemáte barevnou tiskárnu nebo nepotřebujete barevný výtisk, můžete výběrem možnosti Ve stupních šedé vytisknout všechny objekty na stránce v odstínech šedé. Ve stupních šedé budou objekty, jako jsou grafy a tabulky, ve vyšším kontrastu a budou čistší, než kdybyste vybrali možnost Barevně na nebarevné tiskárně.

 • Jen černobíle. Tato možnost vytiskne snímky černobíle. Úplně bez odstínů šedé. V důsledku toho nebudou vytištěny některé objekty v motivu návrhu snímku, například reliéf a vržený stíny. Text bude vytištěn černě, a to i v případě, že zvolíte šedou jako původní barvu textu.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pokud chcete vytisknout snímky, podklady a poznámky v prezentaci, použijte PowerPoint pro macOS s klávesnicí a VoiceOver, což je integrovaná čtečka obrazovky macOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je integrovaná v macOS. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Bez ohledu na to, jestli tisknete snímky, podklady nebo poznámky k prezentaci, můžete se rychle vytisknout pomocí výchozích nastavení nebo použít hodně způsobů, jak PowerPoint pro macOS nabízí optimalizaci tisku a výtisků.

 1. V prezentaci stiskněte Command+P. Uslyšíte informace o době tisku, dialogu, okně, názvu prezentace a zvolené tiskárně. Fokus je na vybrané tiskárně.

 2. Tiskárnu vyberete stisknutím mezerníku. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte tiskárnu, kterou chcete vybrat, a pak stiskněte mezerník.

 3. Pokud chcete zadat počet kopií k tisku, stiskněte klávesu Tab. Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálním nastavením, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko tisku a pak stiskněte mezerník.

Optimalizace tisku

Ve výchozím nastavení se v dialogu Tisk zobrazují jenom základní možnosti tisku. Jednoduše můžete zobrazit skryté detaily tisku a tisk optimalizovat.

V dialogovém okně Tisk stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku zobrazit podrobnosti, a pak stiskněte mezerník. Další možnosti tisku jsou nyní k dispozici.

Výběr jednoho snímku k tisku

Šetřete papír a tiskněte jenom snímky, které potřebujete.

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vytisknout všechny snímky.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift + šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na kartě vlastní prezentace, a pak stiskněte klávesu TAB. Uslyšíte: "Upravit text, prázdné."

 3. Zadejte číslo snímku, který chcete vytisknout.

  Tip: Pokud chcete vytisknout aktuálně vybraný snímek, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku vybraných snímků. Potom stiskněte mezerník.

Výběr rozsahu snímků k tisku

 1. Opakovaně stiskněte klávesy Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku rozsahu snímků.

 2. Stiskněte klávesu Tab a potom zadejte číslo prvního snímku v rozsahu.

 3. Stiskněte klávesu Tab znovu a potom zadejte číslo posledního snímku v rozsahu.

Tisk více snímků na stránku

Na jednu stránku můžete vytisknout několik snímků jako úplné snímky nebo jako podklady.

Tisk více úplných snímků na stránku

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost stránek na list. Pak stiskněte mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Tisk podkladů

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení pro tisk. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost podkladů, kterou chcete vybrat, například, že se jedná o výtisky, čtyři snímky na stránku. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení oboustranného tisku

Tisknout na obě strany papíru můžete, i pokud jste zvolili možnost tisku několika snímků na stránku.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. V dialogovém okně Tisk stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte "oboustranně, nezaškrtnuté políčko" a pak stiskněte mezerník. Vazba na dlouhý okraj je ve výchozím nastavení zapnutá.

 2. Pokud chcete změnit typ vázání u oboustranného tisku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na oboustranném tisku, a pak stiskněte mezerník.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení řazení

Pokud potřebujete vytisknout několik kopií snímků, můžete vybrat, jestli se mají tisknout snímky jedné kopie před tiskem ostatních.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o manipulaci s papírem, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vypnutá možnost kompletovat stránky. Pak stiskněte mezerník.

Změnit orientaci stránky

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte informace o aktuální orientaci.

 2. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, vyberte tak druhou možnost a stiskněte mezerník.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

Celou prezentaci, snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu, můžete vytisknout ve stupních šedé nebo černobíle.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost formátování barvy výstupu. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku ve stupních šedé nebo černobílý tisk a stiskněte mezerník.

Tisk snímků s poznámkami lektora

Ve výchozím nastavení se snímky tisknou bez poznámek lektora. Toto nastavení můžete rychle změnit a vytisknout posluchačům i poznámky.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení snímků. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky, a pak stiskněte mezerník.

Viz také

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

V aplikaci PowerPoint můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu rychle tisknout snímky z iPhonu na tiskárně ve vaší blízkosti. Můžete také změnit výchozí nastavení tisku v aplikaci PowerPoint, například můžete vybrat snímky, které se mají vytisknout.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Možnosti dotykového ovládání v PowerPoint najdete v článku Příručka pro dotykové ovládání PowerPointu pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Tiskněte snímky přímo z iPhonu na tiskárně, která podporuje AirPrint. Další informace o AirPrintu a podporovaných tiskárnách najdete v tématu Použití AirPrintu k tisku z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 1. Tiskárna a iPhone musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 2. V prezentaci potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti AirPrint. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit ve Volbách tiskárny.

 5. Potáhněte prstem, dokud neuslyšíte: "tiskárna. Tlačítko Vybrat tiskárnu. Poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam dostupných tiskových tiskáren.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete tisknout s použitím výchozího nastavení, potahujte v nabídce Volby tiskárny prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisknout. Potom poklepejte na obrazovku.

Výběr snímků k tisku

 1. V nabídce Volby tiskárny potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozmezí s možností Všechny stránky. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek> až <číslo posledního snímku>. Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru počáteční stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek>.

 4. První snímek pro tisk vyberete tak, že budete táhnout jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 5. Když budete chtít vybrat poslední snímek pro tisk, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru poslední stránky <číslo posledního snímku v aktuálním rozsahu stránek>. Potahujte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 6. Pokud se chcete vrátit do nabídky Možnosti tisku , potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku tiskárny, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "možnosti tiskárny, oblast, stránky <nové oblasti>, tlačítko."

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

K rychlému tisku snímků z telefonu použijte PowerPoint pro Android s programem TalkBack, což je integrovaná čtečka obrazovky s Androidem.

Poznámky: 

Tisk prezentace

Vytiskněte snímky přímo z telefonu s Androidem do kompatibilní tiskárny. Zkontrolujte, jestli je váš telefon a tiskárna připojené ke stejné síti Wi-Fi.

Poznámky: 

 • Tyto pokyny se týkají jenom tiskáren podporovaných v Androidu a v cloudu Google. Pokud chcete zjistit, jestli je vaše tiskárna podporovaná, přejděte na tiskárny připravené k cloudu.

 • Operační systém Android nepodporuje porty USB, Bluetooth a Windows Network Printing. Google doporučuje nastavení cloudového tisku na počítači připojeném k takové tiskárně. Pokud chcete na takovou tiskárnu tisknout přímo, budete muset použít aplikaci od jiného výrobce.

 1. V zobrazení pro úpravy potáhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte "nezaškrtnuté, přepínací přepínač", a pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune do zobrazení miniatur.

 2. V zobrazení miniatur táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku soubor, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte: "nabídka soubor".

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a poklepejte na obrazovku. Otevře se dialogové okno Tisk.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte "rozevírací seznam" následovaný aktuálně vybranou tiskárnou nebo "Uložit jako PDF". Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností tisku. Seznamem můžete procházet potažením prstem doprava. Až budete na tiskárně, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 5. Pokud hledáte další možnosti, jako je výběr počtu kopií a orientace při tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte příslušnou možnost. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností, potažením prstem doprava je můžete procházet a poklepáním na obrazovku jednu z možností vyberete.

 6. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak poklepejte na obrazovku a začněte tisknout.

  Když uslyšíte "okno aplikace PowerPoint", byla vaše prezentace vytištěna a fokus se vrátí do prezentace v zobrazení miniatur.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

PowerPoint pro Windows Phone 10 můžete v kombinaci s programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) použít k rychlému tisku snímků z telefonu.

Poznámky: 

Tisk prezentace

Tiskněte snímky přímo z telefonu s Windows na tiskárně s Wi-Fi. Podporované tiskárny najdete v seznamu v tomto článku: Podporované tiskárny pro Windows 10 Mobile. Ověřte také, jestli jsou telefon a tiskárna připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 1. V prezentaci, ze které chcete tisknout, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor.

 2. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Program Předčítání oznámí, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Tisk, a poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud powerpointovou prezentaci tisknete z telefonu poprvé, otevře se dialogové okno s žádostí o oprávnění k připojení k online službě, která připraví soubor pro tisk. Fokus je na tlačítku Povolit a Předčítání oznámí, že jste na tlačítku Povolit v okně Pokračovat. Poklepáním na obrazovku pokračujte v tisku.

 5. Otevře se dialogové okno tiskárny a program Předčítání oznámí, že jste v dialogovém okně tisku. Potažením prstem doprava přejděte na pole výběru tiskárny. Předčítání oznamuje: "tiskárna, pole se seznamem." Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností tisku. Seznamem můžete procházet potažením prstem doprava. Až budete na tiskárně, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

 6. Pokud hledáte další možnosti, jako je výběr počtu kopií a orientace při tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte příslušnou možnost. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností, potažením prstem doprava je můžete procházet a poklepáním na obrazovku jednu z možností vyberete.

  Tip: Pokud chcete vybrat formát papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další nastavení, a poklepejte na obrazovku. Pak potahujte prstem doprava znovu, dokud nedojdete na možnost Formát papíru, a poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava. Možnost vyberete poklepáním na obrazovku.

 7. Po dokončení potáhněte prstem doprava, dokud Předčítání neoznámí, že se jedná o tlačítko Tisk. Poklepáním na obrazovku vyberte tlačítko a začněte tisknout. Program Předčítání oznámí: "okno tisku" a tisková úloha se posílá do tiskárny.

  Až uslyšíte, že jste v okně PowerPointu, znamená to, že se prezentace vytiskla, a přejdete zpět na prezentaci v Zobrazení pro čtení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Pomocí PowerPoint pro web s klávesnicí a čtečkou obrazovky můžete vytisknout snímky prezentace. Aplikaci jsme otestovali jsme s programy Předčítání a JAWS, ale může fungovat i s jinými čtečkami obrazovky, pokud splňují obvyklé standardy přístupnosti a techniky.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint pro web doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint pro web běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint pro web.

V tomto tématu

Tisk prezentace v zobrazení pro úpravy nebo v náhledu

 1. V prezentaci stiskněte klávesy ALT + klávesu s logem Windows, F, P. Otevře se nabídka Print (tisk ).

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte požadovanou možnost tisku, a pak stiskněte ENTER. Uslyšíte si: "dialog, Microsoft PowerPoint pro web." Fokus je na odkaz na tisknutelný PDF.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se soubor PDF – dialogové okno Tisk.

 4. Pokud chcete procházet možnosti, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li nabídky rozbalit, stiskněte klávesy Alt + šipka dolů a vyberte výběr stisknutím klávesy ENTER.

 5. Pokud chcete tisknout, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte ENTER.

Tisk prezentace ze zobrazení pro čtení

 1. V prezentaci stiskněte opakovaně CTRL + F6, dokud neuslyšíte "Upravit prezentaci".

 2. Opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud neuslyšíte "Tisk do PDF", a pak stiskněte ENTER. Uslyšíte si: "dialog, Microsoft PowerPoint pro web." Fokus je na odkaz na tisknutelný PDF.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře se soubor PDF – dialogové okno Tisk.

 4. Pokud chcete procházet možnosti, stiskněte klávesu TAB. Chcete-li nabídky rozbalit, stiskněte klávesy Alt + šipka dolů a vyberte výběr stisknutím klávesy ENTER.

 5. Pokud chcete tisknout, stiskněte opakovaně klávesu TAB, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak stiskněte ENTER.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky k prozkoumání a navigaci v PowerPointu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×