Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pomocí PowerPoint klávesu a čtečky obrazovky tisk snímků, podkladů a poznámek k prezentaci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk prezentace

Jestli chcete vytisknout snímky, podklady nebo stránky poznámek z vaší prezentace, jste tady na správném místě. Pomocí následujících kroků můžete nastavit tiskovou úlohu, která odpovídá vašim potřebám:

 1. Přejděte na snímek vytisknout, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + p PowerPoint místa fokusu na tlačítko Tisk a uslyšíte "tlačítko tisku."

 2. Chcete-li zadat počet kopií k tisku, můžete buď stisknutím klávesy Tab přesunout na číselník pro kopie nebo stiskněte kombinaci kláves Alt + P, N. Uslyšíte "Kopie číselník pro úpravy." (Programu Předčítání, uslyšíte "Kopie, úpravách.") V ovládacím prvku číselník kopie zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

 3. Vyberte tiskárnu, můžete buď stisknutím klávesy Tab přejděte na ovládací prvek tiskárny nebo stiskněte kombinaci kláves Alt + P, můžu. Uslyšíte název vybrané tiskárny. Pomocí kláves Šipka nahoru nebo šipka dolů k procházení seznamu tiskáren. (Programu Předčítání, uslyšíte "Tiskárnu, kterou," počet vybrané tiskárny a celkový počet dostupných tiskáren.)

 4. Pokud se neozval název tiskárny, kterou chcete použít, stiskněte šipku dolů a projděte si všechny dostupné tiskárny v seznamu. Na konci seznamu tiskáren jsou možnosti Přidat tiskárnu a Vytisknout do souboru.

  • Když na možnosti Přidat tiskárnu stisknete Enter, otevře se dialogové okno Najít – Tiskárny, ve kterém se můžete pohybovat pomocí klávesy Tab.

  • Možnost Vytisknout do souboru můžete vybrat stisknutím mezerníku. Když vyberete tlačítko Tisk, otevře se dialogové okno Průzkumníku souborů, ve kterém můžete zadat název souboru.

 5. Pomocí klávesy Tab přejděte do skupiny Nastavení. Zvolte požadovaná nastavení. Následující seznam obsahuje odkazy na podrobnosti o jednotlivých možnostech dál v tomto tématu:

  Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálními nastaveními, stiskněte Alt+R, R.

Nastavení tisku

Ve skupině Nastavení můžete při tisku zadat nastavení pro několik možností:

Výběr snímků k tisku

Tisk aktuálního snímku nebo určité skupiny snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt + P, A vyberte možnost Vytisknout všechny snímky. Uslyšíte: "Vytisknout všechny snímky." Vyberte jinou možnost, nahoru a dolů kláves se šipkami vyberte jednu z následujících možností:

 • Tisk výběru. Uslyšíte "Vytisknout výběr." Tato možnost se zobrazí, jenom Pokud už jste zvolili sadu snímky.

 • Tisk aktuálního snímku. Uslyšíte "Tisk aktuálního snímku." Výběrem této možnosti vytisknete pouze na aktuální snímek.

 • Vlastní oblast. PowerPoint umístí fokus do textového pole snímky. Uslyšíte "Vlastní rozsah." Zadání rozsahu snímky, které chcete vytisknout, například, 10 12 nebo 1,2,5.

Tip: Pokud máte skryté snímky, bude tak skryté snímky můžete vytisknout, pokud chcete možnost Tisku skryté snímky aktivní. Uslyšíte "Tisk snímků skrytý."

Po dokončení výběru zavřete pole se seznamem stisknutím klávesy Enter.

Tisk více snímků na stránku

Pokud chcete vytisknout více než jeden snímek na stránku, stiskněte kombinaci kláves Alt + P, H. Uslyšíte "snímky na celou stránku."

Na poli Snímky na celou stránku stiskněte klávesu Enter. Otevře se galerie možností. Horní řádek je oddíl Rozložení při tisku a pod ním je oddíl Podklady. Pomocí kláves Šipka vlevo a Šipka vpravo vyberte z následujících možností rozložení při tisku:

 • Snímky na celou stránku: Když vyberete tuto možnost, vytiskne se každý snímek na vlastní stránce.

 • Poznámky. Tato možnost slouží k tisku poznámek ke snímku, pro lektorem nebo jako podklady pro cílovou skupinu. Uslyšíte: "Stránka poznámek". Tato možnost vytiskne jeden snímek na stránku s poznámkami lektora v tisku pod ním.

  Ostatní možnosti v části Rozložení při tisku a všechny možnosti v části Podklady tisknou jenom snímky nebo obsah snímků, ale bez poznámek lektora.

 • Osnova: Tato možnost slouží k tisku ve formátu osnovy, kdy se vytiskne jenom text na snímcích – bez obrázků.

Stisknutím klávesy Šipka dolů můžete přejít do oddílu Podklady a klávesou Tab vybrat požadované rozložení. Dalším stisknutím klávesy Šipka dolů přejdete na další možnosti rozložení při tisku. Až vyberete požadované možnosti, stiskněte klávesu Enter.

Nastavení jednostranného nebo oboustranného tisku

Pokud chcete nastavit tisk jednostranné nebo oboustranných, stiskněte kombinaci kláves Alt + P, D. Uslyšíte "Oboustranný tisk jednu." V seznamu Tisk jednostranných vyberte požadovanou možnost. (Tato možnost je k dispozici pouze v případě vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk. Pokud vyberete oboustranný tisk, uslyšíte "Tisk na obě strany.")

Nastavení kompletování a sešívání

Možnosti řazení se zobrazí se pouze pokud tiskárna umožňuje. Pokud chcete nastavit řazení, stiskněte kombinaci kláves Alt + P, stiskněte klávesu C. dolů a až se šipkami vyberte z kompletováno (uslyšíte "Kompletováno.") nebo volbu Neseřazeno (uslyšíte "Volbu Neseřazeno") a stiskněte klávesu Enter. Vrátí jenom se tuto možnost, pokud vaše tiskárna podporuje řazení.

Vrátí jenom se možnost sešívání Pokud tiskárna umožňuje. Nastavovaná připojování stisknutím klávesy Tab přesuňte do pole se seznamem sešití a stiskněte klávesu dolů a až se šipkami vyberte jednu z možností pro Bez svorky, Jedna svorka nebo Dvě svorky.

Změna orientace stránky

 1. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte Alt+R, X. Tím se otevře dialogové okno Vlastnosti tiskárny.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nepřejdete kartě rozložení nebo Paper\Quality, v případě potřeby přejdete na kartu rozložení pomocí kláves se šipkami doprava nebo doleva.

 3. Pomocí klávesy Tab jednou kontaktovat pole Orientace a vyberte na výšku nebo na šířku.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, až se dostanete na tlačítko OK, a pak stiskněte Enter.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

PowerPoint ve výchozím nastavení tiskne a zobrazuje barevně, ale snímky a podklady se často tisknou i černobíle nebo v odstínech šedé (neboli stupních šedé). Celou prezentaci – snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu – můžete vytisknout v barvě, ve stupních šedé nebo čistě černobíle.

Tisk ve stupních šedé nebo černobíle, stiskněte kombinaci kláves Alt + P, M zobrazíte pole se seznamem barvy otevřou. Stiskněte dolů a nahoru kláves se šipkami vyberte jednu z možností, jak je popsáno níže:

 • Barevně: Pokud zvolíte možnost Barevně, ale nemáte barevnou tiskárnu, bude výtisk vypadat podobně jako tisk ve stupních šedé, ale nebude úplně stejně kvalitní.

 • Ve stupních šedé: Pokud nemáte barevnou tiskárnu nebo nepotřebujete barevný výtisk, můžete výběrem možnosti Ve stupních šedé vytisknout všechny objekty na stránce v odstínech šedé. Ve stupních šedé budou objekty, jako jsou grafy a tabulky, ve vyšším kontrastu a budou čistší, než kdybyste vybrali možnost Barevně na nebarevné tiskárně.

 • Jen černobíle: Tato možnost vytiskne snímky černobíle, úplně bez odstínů šedé. V důsledku toho se některé objekty v motivu návrhu snímku, jako jsou reliéfy nebo stíny, nevytisknou. Text se vytiskne černě, i když vyberete jako původní barvu textu šedou.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Umožňuje PowerPoint pro macOS pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS tisk snímků, podkladů a poznámek k prezentaci prezentace.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Jestli jste tisk snímků, podkladů nebo poznámek pro potřeby prezentace, můžete rychlý tisk s výchozím nastavením nebo použít skvělé mnoha způsobech, jak PowerPoint pro macOS nabízí optimalizovat tisku a výtisky.

 1. V prezentaci stiskněte Command+P. Uslyšíte informace o době tisku, dialogu, okně, názvu prezentace a zvolené tiskárně. Fokus je na vybrané tiskárně.

 2. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte mezerník. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

 3. Pokud chcete zadat počet kopií k tisku, stiskněte klávesu Tab. Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete vytisknout.

 4. Ve výchozím nastavení vytiskne PowerPoint všechny snímky v prezentaci jako celostránkové snímky (jeden snímek na stránku) s použitím výchozích nastavení tiskárny. Pokud chcete tisknout s aktuálním nastavením, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko tisku a pak stiskněte mezerník.

Optimalizace tisku

Ve výchozím nastavení se v dialogu Tisk zobrazují jenom základní možnosti tisku. Jednoduše můžete zobrazit skryté detaily tisku a tisk optimalizovat.

Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko pro zobrazení detailů. Pak stiskněte mezerník. K dispozici teď budou další možnosti tisku.

Výběr jednoho snímku k tisku

Šetřete papír a tiskněte jenom snímky, které potřebujete.

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost vytisknout všechny snímky.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o přepínač Vlastní prezentace. Pak stiskněte klávesu Tab. Uslyšíte informace o tom, že se jedná o možnost upravit text a nejsou zadané žádné informace.

 3. Zadejte číslo snímku, který chcete vytisknout.

  Tip: Pokud chcete vytisknout aktuálně vybraný snímek, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku vybraných snímků. Potom stiskněte mezerník.

Výběr rozsahu snímků k tisku

 1. Opakovaně stiskněte klávesy Shift+Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku rozsahu snímků.

 2. Stiskněte klávesu Tab a potom zadejte číslo prvního snímku v rozsahu.

 3. Stiskněte klávesu Tab znovu a potom zadejte číslo posledního snímku v rozsahu.

Tisk více snímků na stránku

Na jednu stránku můžete vytisknout několik snímků jako úplné snímky nebo jako podklady.

Tisk více úplných snímků na stránku

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost stránek na list. Pak stiskněte mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Tisk podkladů

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení pro tisk. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost podkladů, kterou chcete vybrat, například, že se jedná o výtisky, čtyři snímky na stránku. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení oboustranného tisku

Tisknout na obě strany papíru můžete, i pokud jste zvolili možnost tisku několika snímků na stránku.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost oboustranného tisku s nezaškrtnutým políčkem. Pak stiskněte mezerník. Standardně je nastavené vázání po delší straně.

 2. Pokud chcete změnit typ vázání u oboustranného tisku, stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky.

 3. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o rozložení, a pak stiskněte mezerník.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vypnutá možnost oboustranného tisku. Pak stiskněte mezerník.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte možnost, kterou chcete vybrat. Potom stiskněte mezerník.

Nastavení řazení

Pokud potřebujete vytisknout několik kopií snímků, můžete vybrat, jestli se mají tisknout snímky jedné kopie před tiskem ostatních.

Poznámka: Tato funkce je dostupná jenom v případě, že ji podporuje tiskárna a je zapnutá v nastavení tiskárny. Další informace najdete v příručce k tiskárně nebo požádejte o pomoc oddělení IT ve vaší společnosti.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o PowerPoint, PDE, tlačítko místní nabídky. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o manipulaci s papírem, a pak stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že je vypnutá možnost kompletovat stránky. Pak stiskněte mezerník.

Změna orientace stránky

 1. V dialogu Tisk stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte informace o aktuální orientaci.

 2. Pokud chcete změnit orientaci, stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava, vyberte tak druhou možnost a stiskněte mezerník.

Tisk snímků černobíle nebo ve stupních šedé

Celou prezentaci, snímky, osnovu, stránky poznámek a podklady pro cílovou skupinu, můžete vytisknout ve stupních šedé nebo černobíle.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost formátování barvy výstupu. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost tisku ve stupních šedé nebo černobílý tisk a stiskněte mezerník.

Tisk snímků s poznámkami lektora

Ve výchozím nastavení se snímky tisknou bez poznámek lektora. Toto nastavení můžete rychle změnit a vytisknout posluchačům i poznámky.

 1. Stiskněte v dialogu Tisk opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost rozložení snímků. Pak stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky, a pak stiskněte mezerník.

Viz také

Vložení zvuku nebo videa v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu pro Mac

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

V aplikaci PowerPoint můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu rychle tisknout snímky z iPhonu na tiskárně ve vaší blízkosti. Můžete také změnit výchozí nastavení tisku v aplikaci PowerPoint, například můžete vybrat snímky, které se mají vytisknout.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • U dotykového ovládání v PowerPoint přejděte na Průvodce dotykovým ovládáním pro PowerPoint pro iPhone.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • Dostupnost možností tisku, které jsou popsané v tomto tématu, závisí na funkcích tiskárny. Podrobnosti najdete v příručce k tiskárně.

V tomto tématu

Tisk prezentace

Tiskněte snímky přímo z iPhonu na tiskárně, která podporuje AirPrint. Další informace o AirPrintu a podporovaných tiskárnách najdete v tématu Použití AirPrintu k tisku z iPhonu, iPadu nebo iPodu touch.

 1. Tiskárna a iPhone musí být připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 2. V prezentaci potahujte prsty doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor. Potom poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka Soubor.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti AirPrint. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Zrušit ve Volbách tiskárny.

 5. Potahujte prstem, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tiskárna s možností Vyberte tiskárnu. Poklepejte na obrazovku. Otevře se seznam dostupných tiskáren s podporou AirPrintu.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete vybrat, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Pokud chcete tisknout s použitím výchozího nastavení, potahujte v nabídce Volby tiskárny prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisknout. Potom poklepejte na obrazovku.

Výběr snímků k tisku

 1. V nabídce Volby tiskárny potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Rozmezí s možností Všechny stránky. Potom poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek> až <číslo posledního snímku>. Pak poklepejte na obrazovku.

 3. Potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru počáteční stránky <číslo prvního snímku v aktuálním rozsahu stránek>.

 4. První snímek pro tisk vyberete tak, že budete táhnout jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 5. Když budete chtít vybrat poslední snímek pro tisk, potáhněte prstem doprava. Uslyšíte, že jste na upravitelné položce výběru poslední stránky <číslo posledního snímku v aktuálním rozsahu stránek>. Potahujte jedním prstem nahoru nebo dolů, dokud neuslyšíte číslo požadovaného snímku.

 6. Zpátky do nabídky Volby tiskárny se vrátíte tak, že budete potahovat prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro návrat do Voleb tiskárny. Potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na možnosti Stránky <nový rozsah stránek> v okně Rozmezí stránek ve Volbách tiskárny.

Viz také

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint pro Android funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky rychlý tisk snímků z telefonu.

Poznámky: 

Tisk prezentace

Tisk snímků přímo z telefonu s Androidem kompatibilní tiskárny. Zkontrolujte, že váš telefon a tiskárnou připojeni k stejné síti Wi-Fi.

Poznámky: 

 • Tyto pokyny se použije jenom pro tiskárny podporované Android a Google Cloud Print. Pokud chcete zkontrolovat, pokud tiskárna podporuje, přejděte do cloudu tiskárny.

 • Tisk v síti USB, Bluetooth a Windows nepodporuje Android. Google doporučuje nastavení Cloud Print na počítači připojený do tiskárny. Pokud budete chtít tisknout přímo na tiskárnu, budete muset aplikace jiných výrobců.

 1. V úpravy zobrazení, potáhněte prstem doprava nebo doleva dokud dozvíme "není zaškrtnuté, zpět přepnout" a potom poklepejte na obrazovce. Fokus se přesune do zobrazení miniatur.

 2. V zobrazení miniatur, potáhněte prstem doleva, dokud uslyšíte "Soubor, tlačítko" a potom poklepejte na obrazovce. Uslyšíte: "V nabídce Soubor."

 3. Potáhnutím prstem doprava, dokud nebude slyšet "Tlačítko tisku" a poklepáním displej. Otevře se dialogové okno Tisk.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud uslyšíte "rozevíracího seznamu" následuje aktuálně vybrané tiskárny nebo "Uložení ve formátu PDF." Poklepejte na obrazovce otevřete seznam možností tisku. Pokud chcete cyklicky procházet seznamu, potáhněte prstem doprava. Když na tiskárnu, kterou chcete použít, poklepejte na obrazovce vyberte.

 5. Pokud hledáte další možnosti, jako je výběr počtu kopií a orientace při tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte příslušnou možnost. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností, potažením prstem doprava je můžete procházet a poklepáním na obrazovku jednu z možností vyberete.

 6. Po dokončení potažením prstu doprava, dokud dozvíme "Tlačítko tisku" a potom poklepejte na obrazovce a začněte tisknout.

  Když uslyšíte "Okna aplikace PowerPoint" vytisknutí prezentace a fokusu vrátí do prezentace v zobrazení miniatur.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

PowerPoint pro Windows Phone 10 můžete v kombinaci s programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) použít k rychlému tisku snímků z telefonu.

Poznámky: 

Tisk prezentace

Tiskněte snímky přímo z telefonu s Windows na tiskárně s Wi-Fi. Podporované tiskárny najdete v seznamu v tomto článku: Podporované tiskárny pro Windows 10 Mobile. Ověřte také, jestli jsou telefon a tiskárna připojené ke stejné síti Wi-Fi.

 1. V prezentaci, ze které chcete tisknout, potahujte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor.

 2. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Program Předčítání oznámí, že jste v podokně stránky Backstage na tlačítku Přejít zpět.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Tisk, a poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud powerpointovou prezentaci tisknete z telefonu poprvé, otevře se dialogové okno s žádostí o oprávnění k připojení k online službě, která připraví soubor pro tisk. Fokus je na tlačítku Povolit a Předčítání oznámí, že jste na tlačítku Povolit v okně Pokračovat. Poklepáním na obrazovku pokračujte v tisku.

 5. Otevře se dialogové okno Tiskárna a oznamuje programu Předčítání: "Tisk dialogového okna." Potažením prstu doprava přejdete do pole výběr tiskárny. Předčítání oznamuje: "Tiskárna pole se seznamem." Poklepejte na obrazovce otevřete seznam možností tisku. Pokud chcete cyklicky procházet seznamu, potáhněte prstem doprava. Když na tiskárnu, kterou chcete použít, poklepejte na obrazovce vyberte.

 6. Pokud hledáte další možnosti, jako je výběr počtu kopií a orientace při tisku, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte příslušnou možnost. Poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností, potažením prstem doprava je můžete procházet a poklepáním na obrazovku jednu z možností vyberete.

  Tip: Pokud chcete vybrat formát papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o tlačítko Další nastavení, a poklepejte na obrazovku. Pak potahujte prstem doprava znovu, dokud nedojdete na možnost Formát papíru, a poklepáním na obrazovku otevřete seznam možností. Možnosti můžete procházet potažením prstem doprava. Možnost vyberete poklepáním na obrazovku.

 7. Po dokončení opakovaně potahujte prstem doleva, dokud program Předčítání neoznámí, že jste na tlačítku Tisk. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberete a spustíte tisk. Program Předčítání oznámí, že jste v dialogovém okně Tisk. Tisková úloha se odešle na tiskárnu.

  Až uslyšíte, že jste v okně PowerPointu, znamená to, že se prezentace vytiskla, a přejdete zpět na prezentaci v Zobrazení pro čtení.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Pomocí PowerPoint Online klávesu a čtečky obrazovky tisk snímků v prezentaci. Jsme ho otestovali s programem Předčítání a JAWS, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Tisk prezentace ze zobrazení pro úpravy nebo náhledu

 1. V prezentaci stiskněte kombinaci kláves Alt + klávesa s logem Windows, F, t. Otevře se nabídka Tisk.

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet možnost tisku a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Dialogové okno, Microsoft PowerPoint Online." Se zaměřuje na odkaz na určené k tisku PDF.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře dialogové okno Soubor PDF – tisk.

 4. Přechod možnosti, stisknutím klávesy Tab. Rozbalení nabídek, možnost, stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů a vyberte si možnost, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete vytisknout, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter.

Tisk prezentace ze zobrazení pro čtení

 1. V prezentaci stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F6, dokud uslyšíte "upravte prezentaci,."

 2. Stisknutím klávesy Tab, dokud uslyšíte "Tisk do PDF" a stiskněte klávesu Enter. Uslyšíte: "Dialogové okno, Microsoft PowerPoint Online." Se zaměřuje na odkaz na určené k tisku PDF.

 3. Stiskněte klávesu Enter. Otevře dialogové okno Soubor PDF – tisk.

 4. Přechod možnosti, stisknutím klávesy Tab. Rozbalení nabídek, možnost, stiskněte klávesy Alt + Šipka dolů a vyberte si možnost, stiskněte klávesu Enter.

 5. Pokud chcete vytisknout, stiskněte klávesu Tab, dokud uslyšíte "Tlačítko tisku" a stiskněte klávesu Enter.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet aplikace PowerPoint

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×