Tisk kontaktů, zpráv a dalších položek aplikace Outlook

Tisk kontaktů, zpráv a dalších položek aplikace Outlook

Když chcete něco tisknout, stačí často kliknout jediným tlačítkem. Občas to ale může být složitější. Ať už tisknete e-mailové zprávy, kalendáře, seznamy kontaktů nebo úkoly, můžete v Outlooku začít tím, že si vyberete jednu ze tří možností.

Všechny aplikace Outlook mají jednotnou strukturu a formát možností tisku. Co se liší, jsou možnosti stylů tisku. Můžete experimentovat a najít ten styl, který vám v konkrétní kategorii vyhovuje.

Tisk jednoho kontaktu

 1. Klikněte na Lidé.

  Lidé

 2. V podokno složek v části Vlastní kontakty klikněte na složku obsahující kontakt, který chcete vytisknout.

 3. Otevřete kontakt dvojím kliknutím.

 4. Klikněte na kartu Soubor.

 5. Klikněte na položku Tisk.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na položku Tisk.

  • Vyberte požadované styly tisku a možnosti nastavení.

   • V části Nastavení klikněte na požadovaný styl. V podokně náhledu se zobrazí náhled. Jakmile budete připraveni tisknout, klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete změnit písmo, nadpis či jiná nastavení požadovaného stylu, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk v části Styl tisku klikněte na tlačítko Definovat styly. Klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete určit jednotlivé stránky nebo sady stránek pro tisk, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk ve skupinovém rámečku Rozsah tisku klikněte na požadované možnosti. Klikněte na tlačítko Tisk.

Pokud chcete vytisknout vybrané kontakty, ale ne celý seznam, nejdřív kontakty vyfiltrujte, aby se zobrazovaly jenom ty, které chcete. Po vyfiltrování pokračujte podle postupu, který je tu popsaný, jako byste tiskli všechny kontakty.

 1. Klikněte na Lidé.

  Lidé

 2. V podokno složek v části Vlastní kontakty klikněte na složku obsahující kontakt, který chcete vytisknout.

 3. Klikněte na kartu Soubor.

 4. Klikněte na položku Tisk.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Tisk.

  • Vyberte požadované styly tisku a možnosti nastavení.

   • V části Nastavení klikněte na požadovaný styl. V podokně náhledu se zobrazí náhled. Jakmile budete připraveni tisknout, klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete změnit písmo, nadpis či jiná nastavení požadovaného stylu, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk v části Styl tisku klikněte na tlačítko Definovat styly. Klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete určit jednotlivé stránky nebo sady stránek pro tisk, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk ve skupinovém rámečku Rozsah tisku klikněte na požadované možnosti. Klikněte na tlačítko Tisk.

 1. Vyberte e-mail, kalendáře, lidi nebo položku kalendáře k tisku.

 2. Zvolte Soubor > Tisk nebo stiskněte Ctrl+P nebo zvolte Tisk Ikona tisku v Outlooku na panel nástrojů Rychlý přístup na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  Poznámky: 

  • Otevře se zobrazení Backstage s náhledem položky, kterou jste vybrali k tisku. V tomto zobrazení máte přístup k možnostem tiskárny a nastavení tisku.

  • Tisk náhledu e-mailové zprávy v Outlooku

 3. (Volitelné) V dialogovém okně Tisk změňte možnosti podle potřeby.

  Možnosti tiskárny v dialogovém okně Tisk v Outlooku

  • Podokno Tiskárna
   Pojmenujte tiskárnu, tiskněte do souboru nebo prostřednictvím Vlastností nastavte orientaci rozložení a změňte papír/výstup.

  • Podokno Styl tisku
   Pro Vzhled stránky můžete vybrat různá písma, nastavit podrobnosti ohledně vlastností papíru a formátování nebo přidat záhlaví nebo zápatí. V možnosti Definovat styly přijměte zobrazené výchozí možnosti nebo si upravte konkrétní styl.

   Tip: V dalším oddílu si můžete prohlédnout standardní styly tisku, které jsou k dispozici pro aplikace Pošta, Kalendář, Lidé a Úkoly.

  • Podokno Rozsah stránek
   Vytiskněte všechny stránky dané položky nebo určete, které stránky se mají tisknout.

  • Podokno Možnosti tisku
   Vytiskněte případné přílohy.

  • Podokno Kopie
   Nastavte počet stránek a počet kopií k tisku a zadejte, jestli se mají kopie kompletovat.

 4. Zvolte Tisk.

Tisk jednoho kontaktu

 1. V Kontaktech v navigačním podokně klikněte na složku obsahující kontakt, který chcete vytisknout.

 2. Otevřete kontakt dvojím kliknutím.

 3. Klikněte na kartu Soubor.

 4. Klikněte na položku Tisk.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na položku Tisk.

  • Vyberte požadované styly tisku a možnosti nastavení.

   • V části Nastavení klikněte na požadovaný styl. V podokně náhledu se zobrazí náhled. Jakmile budete připraveni tisknout, klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete změnit písmo, nadpis či jiná nastavení požadovaného stylu, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk v části Styl tisku klikněte na tlačítko Definovat styly. Klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete určit jednotlivé stránky nebo sady stránek pro tisk, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk ve skupinovém rámečku Rozsah tisku klikněte na požadované možnosti. Klikněte na tlačítko Tisk.

Pokud chcete vytisknout vybrané kontakty, ale ne celý seznam, nejdřív kontakty vyfiltrujte, aby se zobrazovaly jenom ty, které chcete. Po vyfiltrování pokračujte podle postupu, který je tu popsaný, jako byste tiskli všechny kontakty.

 1. V Kontaktech v navigačním podokně klikněte na složku kontaktů, které chcete vytisknout.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Tisk.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Tisk.

  • Vyberte požadované styly tisku a možnosti nastavení.

   • V části Nastavení klikněte na požadovaný styl. V podokně náhledu se zobrazí náhled. Jakmile budete připraveni tisknout, klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete změnit písmo, nadpis či jiná nastavení požadovaného stylu, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk v části Styl tisku klikněte na tlačítko Definovat styly. Klikněte na tlačítko Tisk.

   • Pokud chcete určit jednotlivé stránky nebo sady stránek pro tisk, klikněte v části Tiskárna na položku Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk ve skupinovém rámečku Rozsah tisku klikněte na požadované možnosti. Klikněte na tlačítko Tisk.

 1. Klikněte na položku nebo složku aplikace Outlook, kterou chcete vytisknout.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

 3. Klikněte na položku Tisk.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Tisk.

  • Vyberte požadované styly tisku a možnosti nastavení.

   • V části Nastavení klikněte na požadovaný styl. V podokně náhledu se zobrazí náhled. V případě, že tisknete více položek, zobrazí se výzva, abyste v podokně náhledu kliknuli na Náhled. Až budete chtít tisknout, klikněte na Tisk.

   • Pokud chcete změnit písmo, nadpis nebo jiná nastavení požadovaného stylu, klikněte v části Tiskárna na Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk v části Styl tisku klikněte na Definovat styly. V dialogovém okně Definovat styly tisku klikněte na Upravit nebo poklikejte na některý styl. V dialogovém okně Vzhled stránky můžete změnit písmo, záhlaví a další nastavení. V dialogovém okně Tisk klikněte na Tisk.

   • Pokud chcete určit jednotlivé stránky nebo sady stránek pro tisk, klikněte v části Tiskárna na Možnosti tisku a pak v dialogovém okně Tisk ve skupinovém rámečku Rozsah stránek klikněte na požadované možnosti. Klikněte na Tisk.

Tip: Pokud chcete zobrazit popisy a možnosti formátování a rozložení stránek pro jednotlivé styly, klikněte v dialogovém okně Tisk na Vzhled stránky a Definovat styly.

Tisk všech kontaktů z adresáře

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. V poli Styl tisku klikněte na požadovaný styl tisku.

  Pokud chcete styl přizpůsobit, klikněte na Definovat styly.

  Další informace o nastavení a stylech tisku najdete v tématu o tisku položek v Outlooku.

 1. V nabídce Zobrazení přejděte na Aktuální zobrazení a potom klikněte na Vlastní nastavení aktuálního zobrazení.

 2. Klikněte na Filtr a pomocí daných možností zobrazte pouze ty kontakty, které chcete tisknout.

  Další informace o nastavení a stylech tisku najdete v tématu o tisku položek v Outlooku.

Poznámka: Pokud používáte sadu Microsoft Office 2007 s aktualizací Service Pack 2 (SP2), můžete zadat jednotlivé stránky ze seznamu kontaktů, které chcete vytisknout. V dialogovém okně Tisk pod záhlavím Tisk zadejte konkrétní stránky, které chcete tisknout, do pole Rozsah stránek. Kliknutí na Náhled vám může pomoci při rozhodování, které stránky chcete tisknout.

 1. V aplikaci Pošta, Kontakty nebo Úkoly klikněte v nabídce Soubor na Tisk.

  Poznámka: Pokud chcete vytisknout seznam, neotevírejte dialogové okno Tisk přímo z otevřené položky. Zobrazí se pouze Styl zápisu, který vám umožní vytisknout jednu položku, ne zobrazení nebo seznam.

 2. Pokud chcete vytisknout seznam, proveďte pod záhlavím Styl tisku některý z následujících kroků:

  • Pro zprávy klikněte na Styl tabulky.

  • Pro úkoly klikněte na Styl tabulky.

  • Pro kontakty proveďte některý z těchto kroků:

   • Pokud chcete vytisknout tabulku jednotlivých kontaktů uspořádaných do řádků a sloupců, klikněte na Styl tel. seznamu.

   • Pokud chcete vytisknout údaje kontaktů jako seznam jednotlivých vizitek, podobně jako v souboru adresních karet, klikněte na Styl karty.

 3. Klikněte na Tisk.

Důležité informace: Vzhledem k množství tiskáren, které je spotřebitelům k dispozici, vám nemůžeme pomoci vyřešit případné potíže s tiskárnou. Informace pro řešení potíží najdete v návodu od výrobce nebo na jeho webových stránkách. Můžete také pokládat otázky v komunitách Microsoft Office.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×