Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro lidi, kteří nejsou s použitím čtečky obrazovky najdete v článku Tisk listu nebo sešitu (Windows), list nebo sešit vytiskněte (v systému Mac OS) nebo Tisk listu (v Excel Online ).

V aplikaci Excel 2016 můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je například čtečka obrazovky JAWS nebo čtečka obrazovky Předčítání integrovaná ve Windows, tisknout listy, sešity a vybrané buňky. Klávesové zkratky vám pomůžou rychle vytisknout požadovaným způsobem vše, co potřebujete.

Poznámky: 

Tisk sešitu

 1. Na listu nebo v sešitu vyberte, co chcete vytisknout, a pak stiskněte Ctrl+P (nebo Ctrl+F2).

 2. Excel se otevře s fokusem na tlačítku Tisk a uslyšíte „Zobrazení Backstage, skupinový rámeček Tisk, tlačítko Tisk“. (V programu Předčítání uslyšíte „Vypnuto, tlačítko Tisk“.)

  • Pokud chcete vytisknout jednu kopii, stiskněte Enter (nebo Alt+R+R).

  • Pokud chcete vytisknout víc než jednu kopii, stiskněte Alt+R+K. Otevře se pole se seznamem Kopie a uslyšíte „Kopie dvojtečka, upravit číselník“. (V programu Předčítání uslyšíte „Kopie, 1 vybraná“.)

   Pomocí klávesy Šipka nahoru nebo zadáním čísla vyberte počet požadovaných kopií a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat jinou tiskárnu, stiskněte Alt+R+Á, aby se otevřelo pole se seznamem Tiskárna. Pomocí kláves se šipkami vyberte nebo přidejte novou tiskárnu nebo fax, na který se má sestava tabulky poslat. (Excel automaticky umístí fokus na název výchozí tiskárny ve Windows.)

  • Pokud chcete vybrat nastavení tiskárny, stiskněte klávesovou zkratku pro požadovanou možnost nastavení (nebo opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte název pole se seznamem s požadovanými možnostmi, a stiskněte Enter). Možnosti nastavení tiskárny a jejich klávesové zkratky:

   Možnost nastavení tiskárny

   Klávesová zkratka

   Pole se seznamem Vytisknout: Můžete se rozhodnout, že vytisknete jenom aktivní (vybrané) listy v sešitu (výchozí nastavení), celý sešit, aktuálně vybrané buňky na aktuálním listu nebo aktuálně vybranou tabulku na aktuálním listu.

   Alt+R+M

   Číselníky Stránky: Můžete tisk omezit jenom na rozsah stránek, který v těchto polích zadáte nebo vyberete pomocí tlačítka číselníku.

   Alt+R+E pro první stránku v rozsahu;

   Alt+R+Ž pro poslední stránku v rozsahu

   Pole se seznamem Oboustranný tisk: Používá se k výběru, jestli se má tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.

   Alt+R+B

   Pole se seznamem Kompletování: Používá se k výběru, jestli se kopie mají nebo nemají kompletovat.  

   Alt+R+V

   Pole se seznamem Orientace: Používá se k výběru orientace stránky na výšku nebo na šířku.

   Alt+R+O

   Pole se seznamem Velikost stránky: Používá se ke změně výběru velikosti papíru.

   Alt+R+L

   Pole se seznamem okraje: pomocí kláves se šipkami vyberte předdefinované okraje nebo aktivovat Vlastní okraje možnost přizpůsobit okraje, stiskněte A.

   Alt+R+J

   Pole se seznamem Přizpůsobit měřítko: Používá se k výběru, jestli se má stránka vytisknout ve skutečné velikosti nebo zmenšit tak, aby vešla na jednu stránku.

   Alt+R+I

 3. Po výběru požadovaných možností stiskněte Alt+R, R (nebo přejděte tabulátorem na tlačítko Tisk a stiskněte Enter).

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vytvoření sešitu v Excelu 2016

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V aplikaci Excel 2016 pro Mac můžete pomocí klávesnice a čtečky obrazovky VoiceOver integrované v systému Mac OS tisknout listy, sešity a vybrané buňky. Klávesové zkratky umožňují rychle vytisknout přesně to, co potřebujete.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

Ve výchozím nastavení Excel 2016 tiskne všechny aktivní listy. Pokud chcete nastavit tisk celého sešitu, jde to jednoduše.

 1. V excelovém sešitu stiskněte kombinaci kláves Command+P. Otevře se dialogové okno Tisk.

 2. Pokud si chcete poslechnout seznam dostupných tiskáren, opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, až uslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku s výběrem tiskárny. Potom stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů a uslyšíte název každé tiskárny.

 4. Jakmile uslyšíte název požadované tiskárny, stiskněte Return.

 5. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, až se dostanete k poli Kopie. Zadejte počet kopií, které chcete tisknout.

 6. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Celý sešit. Potom stiskněte Return.

 7. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 8. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Optimalizace tisku

V dialogovém okně Tisk se automaticky nezobrazují všechna dostupná nastavení tisku. Pokud jsou možnosti tisku skryté a chcete je zobrazit, stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit podrobnosti. Stiskněte Return. Otevřou se další možnosti tisku.

Tisk jednoho listu

Tisk jednoho listu místo celého sešitu:

 1. Na listu, který chcete tisknout, stiskněte kombinaci kláves Command+P. Otevře se dialogové okno Tisk.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Aktivní listy. Potom stiskněte Return.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 4. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Tisk dvou nebo více sousedních listů

Nemusíte tisknout celý sešit, můžete z něj vytisknout jen několik listů. Postupujte takto:

 1. Vyberte kartu prvního listu, který chcete tisknout.

 2. Podržte stisknutou klávesu Shift a klávesou Šipka vpravo přejděte na poslední list, který chcete tisknout. Uvolněte klávesu Shift.

 3. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisk.

 4. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 5. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Tisk vybraných buněk

Tisk vybraných zvýrazněných buněk:

 1. Na listu vyberte buňky, které chcete tisknout.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisk.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Výběr. Potom stiskněte Return.

 4. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 5. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Tisk excelové tabulky

Tisk excelové tabulky pomocí VoiceOveru:

 1. Klávesami Šipka vlevo nebo Šipka vpravo přejděte na některou buňku v tabulce.

 2. Stisknutím kombinace kláves VO+P otevřete dialogové okno Tisk.

 3. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Výběr. Potom stiskněte Return.

 4. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 5. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Tisk určitých stránek nebo rozsahu stránek

Postup tisku určitých stránek nebo rozsahu stránek:

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisk.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Rozsah stránek. Potom stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte jednou kombinaci kláves VO+Šipka vpravo.

 4. Zadejte čísla stránek, které chcete tisknout, nebo jejich rozsah. Výčet stránek oddělte čárkami.

 5. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 6. Tisk zahájíte stisknutím kombinace kláves VO+mezerník.

Nastavení oboustranného tisku

Ve výchozím nastavení tiskne Excel 2016 jen na jednu stranu listu. Pokud chcete tisknout na obě strany, zvolte oboustranný tisk.

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím poli Kopie a stránky.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte „Rozložení“. Potom stiskněte Return.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Oboustranně. Potom stiskněte Return.

Změna měřítka podle šířky papíru

Funkce změny měřítka listu zmenší nebo zvětší listy, aby lépe odpovídaly výšce a šířce papíru.

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Return otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Přizpůsobit na, které je nezaškrtnuté. Potom stiskněte Return.

 4. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v poli pro přizpůsobení tabulky šířce stránky. Pokud chcete tabulku přizpůsobit šířce stránky, zadejte číslo 1.

 5. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na poli pro přizpůsobení tabulky výšce stránky. Pokud hodnotu nechcete upřesnit, zadejte číslo 0.

Změna měřítka listu na určitou velikost

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Return otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Upravit na, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Return.

 4. Stiskněte jednou VO+Šipka vpravo. Po stisknutí mezerníku uslyšíte procenta, ze kterých si můžete vybrat.

 5. K procházení možných procent zmenšení nebo zvětšení tabulky použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte Return.

Tisk bez mřížky a záhlaví

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Return otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Tisknout mřížku. Pokud nechcete tisknout tabulku s mřížkou, stiskněte Return. Tím zaškrtnutí políčka zrušíte.

 4. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Tisknout záhlaví, které je zaškrtnuté. Pokud záhlaví tabulky nechcete tisknout, stiskněte Return, abyste zaškrtnutí políčka zrušili.

Změna formátu papíru

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Return otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti. Potom stiskněte Return.

 4. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku Velikost stránky. Potom stiskněte mezerník.

 5. K přepínání velikostí stránek použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Až uslyšíte požadovanou velikost, stiskněte Return.

Nastavení řazení

Pokud chcete tisknout několik kopií sešitu, nastavte funkci řazení, aby se před tiskem další sady napřed vytiskla jedna kompletní sada (místo tisku X kopií stránky 1, X kopií stránky 2 atd.).

V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Kompletovat, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Return.

Změna orientace stránky

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Potom stiskněte Return.

 2. Opakovaně stiskněte VO+ŠIpka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální orientaci stránky. Potom stiskněte mezerník.

 3. K přepínání mezi režimem na výšku a na šířku použijte klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte Return.

Změna okrajů stránky

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Return otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Stisknutím VO+Šipka vpravo přejděte z dialogového okna na Okraje > Vlastní okraje.

 3. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte dostupné možnosti: přepínač Normální, přepínač Široké, přepínač Úzké a Vlastní okraje. Stisknutím klávesy Return vyberte požadovanou možnost.

 4. Pokud zvolíte Vlastní okraje, opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na poli Šířka. Zadejte šířku okraje. Pak stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Výška okraje“. Zadejte výšku okraje.

 5. Pokud chcete umístit tabulku doprostřed stránky, přejděte na Vlastní okraje. Pak opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Vycentrovat na stránce > Vodorovně. Potom stiskněte mezerník.

 6. Opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Vycentrovat na stránce > Svisle. Pak stiskněte mezerník.

Tisk do PDF

Funkce tisku do PDF ve skutečnosti list netiskne, ale převede ho do souboru PDF, který můžete uložit, poslat e-mailem nebo vytisknout.

 1. V dialogovém okně Tisk opakovaně stiskněte VO+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím poli PDF. Potom stiskněte mezerník.

 2. Stiskněte tlačítko Šipka dolů a poslechněte si dostupné možnosti: Uložit jako PDF, Uložit jako PostScript, Přidat PDF do iBooks, Poslat PDF e-mailem, Uložit jako Adobe PDF, Uložit PDF do složky Web Recipients, Odeslat PDF pomocí Zpráv a Uložit PDF do aplikace Evernote.

 3. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte Return.

Viz taky

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu 2016

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V aplikaci Excel 2016 můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu vytisknout excelový sešit z iPhonu nebo iPodu Touch pomocí tiskárny s funkcí AirPrint.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Ověřte, že zařízení s iOS i tiskárna s podporou funkce AirPrint jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. Vyberte soubor, který chcete vytisknout, a potáhněte prstem, až uslyšíte, že jste na tlačítku Soubor. Poklepáním na tlačítko Soubor otevřete stejnojmennou nabídku.

 3. V nabídce Soubor potáhněte prstem doprava, až uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Poklepáním na tlačítko Tisk otevřete dialogové okno tiskového centra. Uslyšíte, že jste v tiskovém centru.

 4. Potáhněte jednou prstem doprava. Uslyšíte „AirPrint“. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Možnosti tiskárny“.

 5. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na výběru tiskárny. Zařízení s iOS automaticky rozpozná tiskárny s funkcí AirPrint, které jsou v dosahu vaší bezdrátové sítě. Když poklepete na obrazovku, zobrazí se seznam dostupných tiskáren, které podporují AirPrint.

 6. Na zařízení táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Pak poklepejte na obrazovku. VoiceOver přečte název vybrané tiskárny. Poklepáním na obrazovku excelový dokument vytisknete.

 7. Pokud chcete zrušit aktivní tiskovou úlohu, přejděte na obrazovce na tlačítko plochy a poklepejte na něj. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte „Tisk“ a potom poklepejte na obrazovku. Potáhněte prstem doprava, až uslyšíte „Zrušit tisk“ a potom poklepejte na obrazovku. Možnost Zrušit tisk je dostupná, jen když je spuštěná aktivní tisková úloha nebo jsou ve frontě nevyřízené tiskové úlohy.

Nastavení tisku

Poznámka: Dostupné nastavení tisku závisí na funkcích tiskárny a verzi zařízení s iOS.

Nastavte, co chcete tisknout

Vyberte, jestli chcete tisknout celý sešit, jen aktivní listy nebo aktuální výběr. Otevřete dialogové okno Tisk a potáhněte prstem doprava, až uslyšíte „Vytisknout aktivní listy“. Poklepáním zobrazíte nabídku a potažením prstu doprava vyberete, co chcete tisknout.

Počet kopií

V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Kopie“, a pak poklepejte na obrazovku. Zadejte počet kopií, které chcete tisknout.

Výběr barvy tisku

V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Barva“, a pak poklepejte na obrazovku. V této nabídce jsou dvě možnosti tisku: barevný a černobílý. Potažením prstu doprava vyberte požadovanou možnost a poklepáním ji aktivujte.

Záhlaví tabulek

V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, až uslyšíte „Záhlaví tabulek“. Poklepáním možnost zapnete nebo vypnete. Pokud je tato možnost zapnutá, Excel vytiskne nahoře na každé stránce sešitu stejný řádek záhlaví.

Oblast tisku

Oblast tisku použijte, pokud chcete tisknout všechny stránky sešitu nebo jen vybrané stránky. V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Oblast“, a pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že v rozsahu stránek byly vybrány všechny stránky. Výchozí možnost je Všechny stránky. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte číslo stránky nebo rozsah stránek, které chcete tisknout. Poklepáním možnost aktivujte.

Formát papíru

V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Formát papíru“. Po poklepání na obrazovku se zobrazí nabídka. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný formát papíru, a pak poklepejte na obrazovku. Nejčastější formáty papíru jsou Letter, Legal a A4.

Orientace stránky

V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Orientace“. Poklepáním na obrazovku zobrazíte nabídku. Nabídka obsahuje dvě možnosti: Na výšku a Na šířku. Potažením prstu doprava vyberte požadovanou možnost a pak poklepejte na obrazovku.

Čísla stránek

Touto volbou vložíte na každý list sešitu číslo stránky. V dialogovém okně Tisk potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Čísla stránek“. Poklepáním na obrazovku možnost zapnete nebo vypnete.

Viz také

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Tisk sešitu Excel pomocí funkce TalkBack, z předdefinovaných Android obrazovky Excel pro Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. V levém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítko Soubor. Uslyšíte, že aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepáním aktivujte nabídku Soubor. Uslyšíte, že je otevřená nabídka Soubor.

 2. Klepněte na tlačítko Tisk. Uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Poklepejte na tlačítko Tisk.

 3. Při prvním tisku v Excelu pro Android se otevře dialogové okno a TalkBack se vás zeptá, jestli chcete aplikaci Excel povolit použití online služby Microsoftu, která soubory připraví pro tisk. Klepněte na tlačítko Povolit. Uslyšíte, že jste na tlačítku Povolit. Aktivaci provedete poklepáním a dlouhé stisknutí poklepáním a podržením. Pokračujte poklepáním na obrazovku. Otevře se dialogové okno Tisk.

  Poznámka: Excel pro Android vyžaduje k tisku online službu Microsoftu. Pokud v dialogovém okně online služby klepnete a následně poklepáte na tlačítko Nepovolit, vrátíte se bez tisku do excelového sešitu. Pokud chcete získat další informace o online tiskové službě, klepněte v dialogovém okně a následně poklepejte na hypertextový odkaz Další informace.

 4. Pokud jste Excelu povolili používání online služby, otevře se po poklepání na tlačítko Tisk v nabídce Soubor dialogové okno Tisk.

 5. Dialogové okno Tisk se otevře. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Tisk a soubor se připravuje k tisku. Stisknutím tlačítka Zrušit můžete tisk ukončit. Pokud chcete zrušit tisk, klepněte a pak poklepejte na odkaz Zrušit.

 6. V dialogovém okně Tisk vyberte nastavení tiskárny. Další informace o nastavení najdete v následujícím oddílu Nastavení tisku.

 7. Po výběru tiskárny se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí tlačítko Tisk. Klepněte na tlačítko Tisk. TalkBack oznámí, že jste na tlačítku Tisk. Poklepáním ho aktivujte. Poklepáním zahájíte tisk.

Možnosti tisku

Pokud chcete změnit následující nastavení (s výjimkou volby tiskárny), postupujte podle pokynů v předchozí části až do otevření dialogového okna Tisk.

Klepněte na Kopie, Formát papíru nebo na šipky pod těmito nastaveními. Po klepnutím na šipku uslyšíte, že jste na úchytu pro rozbalení, který aktivujete poklepáním. Pokud klepnete na Kopie nebo Formát papíru, uslyšíte shrnutí, že je nastavený tisk jedné kopie a že formát papíru je Letter. Poklepáním volbu aktivujete. Výchozí nastavení může být jiné než jedna kopie a formát Letter – záleží na vaší tiskárně. Pokud chcete otevřít možnosti tisku, poklepejte na úchyt Rozbalit, Kopie nebo Formát papíru. Uslyšíte, že jsou rozbalené možnosti tisku.

Nastavení tiskárny

V dialogovém okně Tisk klepněte na rozevírací seznam s výběrem tiskárny. Uslyšíte, že jste v rozevíracím seznamu a název vybrané tiskárny. Pokud ji chcete změnit, poklepejte na obrazovku. Poklepáním otevřete seznam dostupných tiskáren. Klepněte a pak poklepejte na název tiskárny, kterou jste vybrali a chcete ji použít.

 • Pokud chcete přidat novou tiskárnu, klepněte a poklepejte v rozevíracím seznamu na Všechny tiskárny. Otevře se dialogové okno Všechny tiskárny. Klepněte a poklepejte na Přidat tiskárnu.

 • Ve výchozím nastavení nabízí Excel pro Android možnosti tiskárny Uložit jako PDF a Uložit na Disk Google. Vytiskne se soubor PDF, který můžete uložit do telefonu nebo na Disk Google. Pokud některou z těchto voleb vyberete, nebudou některé možnosti dostupné. Při výběru možnosti Uložit jako PDF například nebude k dispozici volba Kopie. Při výběru kterékoli možnosti nebude k dispozici oboustranný tisk.

Výběr počtu kopií

V rozbalené nabídce Možnosti tisku klepněte na editovatelné políčko Kopie. Uslyšíte, že je nastavená jedna kopie a jste v políčku pro zadání počtu kopií. Po poklepání můžete zadat text. Dlouhé stisknutí provedete poklepáním a podržením. Poklepejte a na numerické klávesnici zadejte počet kopií, které chcete vytisknout.

Barevný nebo černobílý tisk

V rozevírací nabídce Možnosti tisku klepněte na rozevírací seznam Barva. Uslyšíte, že jste v rozevíracím seznamu Barva. Poklepáním změníte tisk na barevný. Poklepejte a pak klepněte na barevný nebo černobílý tisk nebo na jinou dostupnou možnost. Seznam položek se liší podle tiskárny. Když klepnete na některou položku seznamu, uslyšíte, že je vybraná. Přepnutí provedete poklepáním.

Jednostranný nebo oboustranný tisk

V rozevírací nabídce Možnosti tisku klepněte na rozevírací seznam Oboustranně. Uslyšíte, že jste v rozevíracím seznamu, kde je aktuálně vybraný oboustranný tisk. Poklepáním můžete výběr změnit. Poklepejte na seznam a potom klepněte a poklepejte na vybranou možnost.

Výběr formátu papíru

V rozevírací nabídce Možnosti tisku klepněte na rozevírací seznam Formát papíru. TalkBack oznámí, že je vybraný rozevírací seznam pro výběr formátu papíru. Poklepáním změníte formát. Seznam otevřete poklepáním. Dvěma prsty můžete seznam posunout. Potom klepněte na formát papíru, který chcete použít. Poklepejte na vybranou možnost a nastavte formát papíru.

Nastavení orientace

V rozevírací nabídce Možnosti tisku klepněte na rozevírací seznam Orientace. Uslyšíte, že jste v rozevíracím seznamu, kde je aktuálně vybraná orientace. Poklepáním můžete výběr změnit. Poklepáním otevřete seznam a klepnutím a dalším poklepáním vyberte Na výšku nebo Na šířku.

Nastavení rozsahu tištěných stránek

V rozevírací nabídce Možnosti tisku klepněte na rozevírací seznam Stránky. Uslyšíte, že jste v rozevíracím seznamu, kde jsou aktuálně vybrané stránky. Poklepáním můžete výběr změnit. Pokud chcete vytisknout všechny stránky, poklepejte a pak klepněte na Všechny. Klepněte a poklepejte na Rozsah a zadejte do textového pole rozsah stránek. Zadejte stránky, které chcete vytisknout.

Poznámka: Stránky, které se mají tisknout, můžete také změnit v dialogovém okně Tisk. V dialogovém okně klepněte na obrázek stránky. Uslyšíte, že jste zaškrtli (nebo nezaškrtli) políčko pro výběr X stránek z celkového počtu Y. Poklepáním můžete výběr přepnout. Poklepáním na jednotlivé stránky je zaškrtnete nebo zaškrtnutí zrušíte. Zaškrtnuté stránky se tisknou, nezaškrtnuté stránky se netisknou.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k vložení tabulky na excelový list

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V aplikaci Excel 2016 můžete vytisknout excelový sešit pomocí klávesnice a čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows nebo čtečky obrazovky JAWS (Job Access With Speech) pro Windows.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Vyberte data, která chcete tisknout, a stiskněte Ctrl+P.

 2. Otevře se okno Tisk. Excel nastaví fokus na tlačítko Tisk a uslyšíte „Zobrazení Backstage, skupinový rámeček Tisk, tlačítko Tisk“ (v programu Předčítání uslyšíte jenom „Tisk, tlačítko“).

 3. Pokud chcete zadat počet kopií, které se mají vytisknout, stisknutím tabulátoru se přesuňte do číselníku Kopie nebo stiskněte Alt+R, K. Uslyšíte, že jste v číselníku s počtem kopií (v programu Předčítání uslyšíte „Kopie, úpravy 1“). V číselníku Kopie zadejte počet kopií, které chcete vytisknout. Počet kopií změníte tlačítkem Šipka dolů. Potvrďte volbu stisknutím tlačítka Enter.

 4. Pokud chcete vybrat tiskárnu, přejděte tabulátorem k ovládacímu prvku Tiskárna nebo použijte kombinaci Alt+R, Á. Uslyšíte název vybrané tiskárny. K procházení seznamu tiskáren použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů (v programu Předčítání uslyšíte „Která tiskárna“, pořadové číslo vybrané tiskárny a celkový počet dostupných tiskáren).

 5. Pokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít, stiskněte šipku dolů a projděte seznam všech tiskáren. Na konci seznamu tiskáren jsou možnosti Přidat tiskárnu a Vytisknout do souboru.

 6. Až uslyšíte Přidat tiskárnu, otevře se dialogové okno Najít – Tiskárny, ve kterém se můžete pohybovat tabulátorem. Až uslyšíte Vytisknout dosouboru, stisknutím mezerníku tuto možnost vyberte. Když vyberete tlačítko Tisk, otevře se dialogové okno Průzkumníku souborů, které vás vyzve k zadání názvu souboru.

 7. Tabulátorem přejděte ke skupině Nastavení. Zvolte požadovaná nastavení. V další části tohoto tématu najdete podrobnější informace o každé možnosti.

 8. Stisknutím tabulátoru přejděte k tlačítku Tisk. Můžete také stisknout kombinaci kláves Alt+R, R. Pokud chcete sešit vytisknout, vyberte tlačítko Tisk.

Nastavení tisku

Ve skupině Nastavení můžete nastavit různé možnosti tisku:

Nastavte, co chcete tisknout

Pokud chcete vytisknout jenom aktivní listy sešitu, celý sešit nebo aktuální výběr, tabulátorem přejděte k editovatelnému poli se seznamem Vytisknout (vybranou možnost). Uslyšíte „Vytisknout (vybraná možnost), lze upravit, pole se seznamem“. Stiskněte Enter a klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte, co chcete vytisknout.

Pokud chcete ignorovat oblast tisku, která je v sešitu přednastavená, procházejte šipkou dolů možnosti Vytisknout, dokud neuslyšíte „Ignorovat oblast tisku, nezaškrtnuto, položka nabídky“. Stisknutím mezerníku zaškrtnete položku nabídky Ignorovat oblast tisku.

Nastavení rozsahu stránek

Pokud chcete nastavit rozsah stránek, které se budou tisknout, přejděte tabulátorem k číselníkům Stránky. Můžete také stisknout Alt+R a E pro číselník první stránky nebo Alt+R a Ž pro číselník poslední stránky. Uslyšíte, že upravujete pole první nebo poslední stránky.

 • Do pole první stránky zadejte číslo první stránky, která se má vytisknout, nebo stránku vyberte klávesou Šipka nahoru.

 • Do pole poslední zadejte číslo poslední stránky, která se má vytisknout, nebo stránku vyberte klávesou Šipka nahoru.

Nastavení jednostranného nebo oboustranného tisku

Pokud chcete nastavit jednostranný nebo oboustranný tisk, stiskněte Alt+R, B. Uslyšíte „Jednostranný tisk, 1 z 3“. V seznamu Jednostranný tisk vyberte požadovanou možnost (tato možnost je dostupná, jen když tiskárna podporuje oboustranný tisk). Pokud vyberete oboustranný tisk, uslyšíte „Oboustranný tisk“.

Nastavení kompletování a sešívání

Volba kompletování se zobrazuje, jen když ji tiskárna podporuje. Pokud chcete nastavit kompletování, přejděte tabulátorem k poli se seznamem Kompletovat nebo stiskněte Alt+R,V. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte Kompletovat (uslyšíte „Kompletovat, 1 z 2) nebo Nekompletovat (uslyšíte „Nekompletovat“). Pak stiskněte Enter.

Možnost sešívání se zobrazí, jen když ji tiskárna podporuje. Pokud chcete nastavit sešívání, přejděte tabulátorem do pole se seznamem Sešívání a stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Žádné svorky, Jedna svorka nebo Dvě svorky.

Nastavení orientace stránky

Pokud chcete nastavit orientaci stránky, přejděte tabulátorem na pole se seznamem Orientace nebo stiskněte Alt+R, O. Uslyšíte „Orientace“. Stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte orientaci na výšku (uslyšíte „Orientace na výšku“) nebo orientaci na šířku (uslyšíte „Orientace na šířku“).

Nastavení velikosti stránky

Velikost stránky nastavíte tak, že tabulátorem přejdete k poli se seznamem Velikost stránky nebo stisknete Alt+R, L. Uslyšíte „Velikost stránky“. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte požadovanou velikost stránky. U každé možnosti, která je dostupná v seznamu, uslyšíte rozměry stránky nebo její velikost.

Na konci seznamu vyberte odkaz Další velikosti papíru. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky s dalšími formáty. Můžete zde také nastavit vlastní velikost stránky.

Nastavení okrajů stránek

Pokud chcete nastavit okraje stránky, přejděte tabulátorem k poli se seznamem Okraje nebo stiskněte Alt+R, J. Pokud chcete nastavit vlastní okraje, stiskněte Šipku dolů a projděte všechny možnosti. Na konci seznamu okrajů je odkaz Vlastní okraje. Stisknutím klávesy Enter tento odkaz vyberte.

J. Uslyšíte „Okraje“. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Normální okraje (uslyšíte „Normální okraje“), Úzké okraje (uslyšíte „Úzké okraje“) nebo Široké okraje (uslyšíte „Široké okraje“).

Nastavení měřítka stránky

Pokud chcete nastavit měřítko stránky, přejděte tabulátorem k poli se seznamem Měřítko podle nebo stiskněte Alt+R, I. Uslyšíte „Měřítko podle“. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte požadované měřítko stránky.

Pokud chcete nastavit vlastní měřítko stránky, stiskněte Šipku dolů a projděte všechny možnosti Měřítko podle. Na konci seznamu je odkaz Možnosti vlastního měřítka. Stisknutím klávesy Enter tento odkaz vyberte.

Nastavení stránky

Pokud chcete změnit další nastavení stránky, okrajů, záhlaví/zápatí nebo listu, tabulátorem přejděte k odkazu Nastavení stránky, který je dole v okně Tisk. Uslyšíte, že jste na hypertextovém odkazu Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

Viz také

Začínáme používat čtečku obrazovky v Excelu Mobile ve Windows 10

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

V aplikaci Excel Online můžete vytisknout excelový sešit pomocí čtečky obrazovky JAWS nebo čtečky obrazovky Předčítání integrované ve Windows.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • Při používání aplikace Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. K zobrazení pásu karet stiskněte Alt s klávesou Windows. Uslyšíte, že je vybraná karta Domů. V Excelu Online postupně stiskněte klávesy S, P a I. Otevře se dialogové okno Nastavení tisku. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Nastavení tisku a fokus je na přepínači pro výběr aktivního listu.

 2. V Excelu Online zvolte požadované nastavení tisku. Použijte popis v následující části a pak opakovaně stiskněte Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Stisknutím klávesy Enter vyberte tlačítko Tisk. Otevře se dialogové okno Tisk prohlížeče Edge. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně tiskárny a potom název aktuálně vybrané tiskárny.

 3. V Edgi zvolte požadované nastavení tisku. Použijte popis v třetí části na této straně a pak opakovaně stiskněte Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Stisknutím klávesy Enter vyberte tlačítko Tisk a sešit vytiskněte.

Nastavení tisku

Vyberte, co chcete tisknout

Když v Excelu Online otevřete dialogové okno Nastavení tisku, uslyšíte, že jste v dialogovém okně Nastavení tisku a fokus je na přepínači pro výběr aktivního listu. Pokud chcete vytisknout aktivní list, nechte vybranou možnost Aktivní list. Šipkovými klávesami můžete přepnout na Celý sešit nebo Aktuální výběr. Uslyšíte, že je vybraný přepínač Aktivní list, Celý sešit nebo Aktuální výběr. Stisknutím tabulátoru přejděte k dalšímu nastavení nebo k tlačítku Tisk.

Nastavení orientace stránky

V dialogovém okně Nastavení tisku v Excelu Online opakovaně stiskněte tabulátor, až uslyšíte že je vybraný přepínač Na výšku. Pokud chcete nastavení Orientace stránky přepnout, použijte šipkové klávesy. Můžete vybrat přepínač Na výšku nebo Na šířku.

Výběr formátu papíru

V Excelu Online v dialogovém okně Nastavení tisku opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte „Vybráno“ a název a popis výchozího nebo dříve vybraného formátu papíru. Uslyšíte, že v poli se seznamem je například vybraný formát Letter o rozměrech 21,59 × 27,94 cm. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů můžete procházet dostupné formáty papíru, dokud neuslyšíte požadovaný formát. Stisknutím tabulátoru přejděte k dalšímu nastavení nebo k tlačítku Tisk.

Nastavení měřítka stránky

V dialogovém okně Nastavení tisku v Excelu Online opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na editovatelném poli se seznamem Bez měřítka. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Bez měřítka, Přizpůsobit list na jednu stránku, Přizpůsobit všechny sloupce na jednu stránku a Přizpůsobit všechny řádky na jednu stránku. Čtečka obrazovky přečte každou zvýrazněnou položku seznamu. Jakmile vyberete požadované měřítko, tabulátorem přejděte k dalším polím dialogového okna Nastavení tisku.

Nastavení tisku v Microsoft Edgi

Otevřete dialogové okno Tisk v Edgi tím, že v Excelu Online v dialogovém okně Nastavení tisku vyberete tlačítko Tisk. V sešitu Excelu Online také můžete stisknout kombinaci kláves Ctrl+P, kterou přímo otevřete dialogové okno Tisk aplikace Edge.

Poznámka: Nastavení tisku, která se v Edgi zobrazují v dialogovém okně Tisk nebo jsou dostupná prostřednictvím hypertextového odkazu Další nastavení, se liší podle aktuálně vybrané tiskárny. Některá následující nastavení nemusí být dostupná – záleží na modelu vaší tiskárny.

Výběr tiskárny

Když otevřete dialogové okno Tisk aplikace Edge, uslyšíte, že jste v dialogovém okně tiskárny a název aktuálně vybrané tiskárny. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete vybranou tiskárnu změnit. Při procházení seznamu uslyšíte název každé tiskárny. Další nastavení, která jsou k dispozici v dialogovém okně Tisk aplikace Edge se mění podle vybrané tiskárny.

Nastavení orientace stránky

Tabulátorem přejděte k rozevíracímu seznamu Orientace. Uslyšíte, že jste na poli se seznamem Orientace. Stisknutím šipky dolů můžete nastavit orientaci Na šířku. Uslyšíte „Na šířku“. Tabulátorem můžete přejít k dalším polím dialogového okna.

Poznámka: Orientaci také můžete nastavit v Excelu Online v dialogovém okně Nastavení tisku. Podrobnosti najdete v předchozí části o nastavení tisku v Excelu Online. Nastavení Orientace také může být dostupné po výběru hypertextového odkazu Další nastavení v dialogovém okně Tisk aplikace Edge.

Nastavení počtu tištěných kopií

Tabulátorem přejděte k poli Kopie. Uslyšíte „Kopie, úpravy, 1“. Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete tisknout. Můžete také stisknout Tab, až uslyšíte, že jste na tlačítku Zvýšit kopie. Klávesou Enter zvýšíte počet kopií o jednu. Pokud jste vybrali dvě a více kopií, můžete jejich počet snížit o jednu tlačítkem Snížit kopie.

Výběr stránek k tisku

Tabulátorem přejděte k poli se seznamem Stránky. Uslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Stránky. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů zvolte Všechny, Aktuální stránka nebo Rozsah stránek. Pokud vyberete Rozsah stránek, zobrazí se pole Rozsah. Stiskněte tabulátor. Uslyšíte, že upravujete pole rozsahu stránek. Zadejte rozsah stránek, které chcete vytisknout.

Nastavení měřítka stránky

Tabulátorem přejděte k poli se seznamem Měřítko. Uslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Měřítko. Šipkovými klávesami zvolte Přizpůsobit buňce nebo nastavte měřítko v procentech.

Nastavení okrajů

Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Okraje. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů procházejte možnosti Normální, Úzké, Střední a Široké a nastavte okraje. Uslyšíte název každého vybraného nastavení.

Tisk záhlaví a zápatí

Stisknutím klávesy Tab, dokud nebude slyšet "Záhlaví a zápatí," na aktuální výběr, která je "pole se seznamem." Pomocí nahoru a Šipka dolů vyberte Vypnuto pro zabránění tisku záhlaví a zápatí, nebo na tisk záhlaví a zápatí. Uslyšíte "Vypnout" nebo "Na" při posouvání na jednotlivé možnosti

Další nastavení

Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu Další nastavení. Stisknutím mezerníku otevřete dialogové okno Další nastavení. Nastavení dostupná v tomto dialogovém okně se liší podle vybrané tiskárny. Možná nastavení zahrnují Kompletování, Sešívání, Počet stránek na list, Typ papíru, Barevný režim a Zásobník papíru. Nastavení jako Orientace a Formát papíru můžete upravit v Excelu Online v dialogovém okně Nastavení tisku nebo v Edgi v dialogovém okně Tisk. K pohybu po nastaveních použijte tabulátor. K procházení možností každého pole se seznamem použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Až budete mít všechno nastavené, opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK. Stisknutím klávesy Enter se vraťte do hlavního dialogového okna Tisk v Edgi.

Viz také

Vytvoření tabulky v Excelu Online při používání čtečky obrazovky

Přidání komentářů do listu Excelu Online pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Naučte se používat k ovládání Excelu funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×