Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Tisk excelového sešitu pomocí čtečky obrazovky

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi s poruchami zraku, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Pro uživatele, kteří nepoužívají čtečku obrazovky, je určeno téma Tisk listu nebo sešitu (ve Windows), Tisk listu nebo sešitu (v Mac OS) nebo Tisk listu (v Excelu Online).

Pomocí Excel klávesu a čtečky obrazovky tisk listů, sešitů a vybraných buněk. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy. Klávesových zkratek můžete rychle vytisknout, co potřebujete, můžete požadovaným způsobem.

Poznámky: 

Tisk sešitu

 1. Na listu nebo v sešitu vyberte, co chcete vytisknout, a pak stiskněte Ctrl+P (nebo Ctrl+F2).

 2. Excel se otevře s fokusem na tlačítku Tisk a uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk ve skupinovém rámečku Tisk v zobrazení Backstage. V programu Předčítání uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk (vypnuté).

  • Pokud chcete vytisknout jednu kopii, stiskněte Enter (nebo Alt+R, R).

  • Pokud chcete vytisknout více než jednu kopii, stiskněte Alt+R, K. Otevře se pole se seznamem Kopie a uslyšíte, že jste v editačním číselníku Kopie. V programu Předčítání uslyšíte, že jste v poli Kopie (úpravy 1).

   Pomocí klávesy Šipka nahoru nebo zadáním čísla vyberte počet požadovaných kopií a pak stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vybrat jinou tiskárnu, stiskněte Alt+R, Á, aby se otevřelo pole se seznamem Tiskárna. Pomocí kláves se šipkami vyberte nebo přidejte novou tiskárnu nebo fax, na které se má sestava tabulky poslat. Excel automaticky umístí fokus na název výchozí tiskárny ve Windows.

  • Pokud chcete vybrat nastavení tiskárny, opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte název pole se seznamem s požadovanými možnostmi, a pak stiskněte Enter. Můžete také stisknout klávesovou zkratku pro požadovanou možnost nastavení. Možnosti nastavení tiskárny a jejich klávesové zkratky:

   Možnost nastavení tiskárny

   Klávesová zkratka

   Pole se seznamem Vytisknout: Můžete se rozhodnout, že vytisknete jenom aktivní (vybrané) listy v sešitu (výchozí nastavení), celý sešit, aktuálně vybrané buňky na aktuálním listu nebo aktuálně vybranou tabulku na aktuálním listu.

   Alt+R, M

   Číselníky Stránky: Můžete tisk omezit jenom na rozsah stránek, který v těchto polích zadáte nebo vyberete pomocí tlačítka číselníku.

   Alt+R, E pro první stránku v rozsahu

   Alt+R, Ž pro poslední stránku v rozsahu

   Pole se seznamem Oboustranný tisk: Používá se k výběru, jestli se má tisknout na jednu stranu nebo na obě strany papíru.

   Alt+R, B

   Pole se seznamem Kompletování: Používá se k výběru, jestli se kopie mají nebo nemají kompletovat.  

   Alt+R, V

   Pole se seznamem Orientace: Používá se k výběru orientace stránky na výšku nebo na šířku.

   Alt+R, O

   Pole se seznamem Velikost stránky: Používá se ke změně výběru velikosti papíru.

   Alt+R, L

   Pole se seznamem Okraje: Pomocí kláves se šipkami můžete vybrat předdefinované okraje. Pokud si chcete přizpůsobit okraje aktivací možnosti Vlastní okraje, stiskněte V.

   Alt+R, J

   Pole se seznamem Přizpůsobit měřítko: Používá se k výběru, jestli se má stránka vytisknout ve skutečné velikosti nebo zmenšit tak, aby se vešla na jednu stránku.

   Alt+R, I

 3. Až skončíte s nastavováním výběru, stiskněte Alt+R, R, nebo opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk. Potom stiskněte Enter.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Umožňuje Excel pro Mac pomocí klávesnice a VoiceOver čtečka obrazovky předdefinované macOS tisk listů, sešitů a vybraných buněk. Klávesových zkratek můžete vytisknout přesně co potřebujete, rychle.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

Ve výchozím nastavení Excel pro Mac nastavená pro tisk všech aktivních listů. Však není těžké si nastavit, pokud chcete vytisknout celý sešit.

 1. V excelovém sešitu stiskněte kombinaci kláves Command+P. Otevře se dialogové okno Tisknout.

 2. Pokud si chcete poslechnout seznam dostupných tiskáren, opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku s výběrem tiskárny. Potom stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte klávesu Šipka dolů a uslyšíte název každé tiskárny.

 4. Jakmile uslyšíte název požadované tiskárny, stiskněte Enter.

 5. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Command+Šipka vpravo, až se dostanete k poli Kopie. Zadejte počet kopií, které chcete tisknout.

 6. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku Celý sešit. Potom stiskněte Enter.

 7. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku pro tisk.

 8. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Optimalizace tisku

V dialogovém okně Tisknout se automaticky nezobrazují všechna dostupná nastavení tisku. Pokud jsou možnosti tisku skryté a chcete je zobrazit, stiskněte opakovaně Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zobrazit podrobnosti. Stiskněte Enter. Otevřou se další možnosti tisku.

Tisk jednoho listu

Tisk jednoho listu místo celého sešitu:

 1. Na listu, který chcete tisknout, stiskněte kombinaci kláves Command+P. Otevře se dialogové okno Tisknout.

 2. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku Aktivní listy. Potom stiskněte Enter.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na výchozím tlačítku pro tisk.

 4. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Tisk dvou nebo více sousedních listů

Nemusíte tisknout celý sešit, můžete z něj vytisknout jen několik listů. Postupujte takto:

 1. Vyberte kartu prvního listu, který chcete tisknout.

 2. Podržte stisknutou klávesu Shift a klávesou Šipka vpravo přejděte na poslední list, který chcete vytisknout. Potom klávesu Shift uvolněte.

 3. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisknout.

 4. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 5. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Tisk vybraných buněk

Tisk vybraných zvýrazněných buněk:

 1. Na listu vyberte buňky, které chcete tisknout.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisknout.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Výběr. Potom stiskněte Enter.

 4. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 5. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Tisk excelové tabulky

Tisk excelové tabulky pomocí VoiceOveru:

 1. Klávesami Šipka vlevo nebo Šipka vpravo přejděte na některou buňku v tabulce.

 2. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisknout.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 4. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Tisk určitých stránek nebo rozsahu stránek

Postup tisku určitých stránek nebo rozsahu stránek:

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+P otevřete dialogové okno Tisknout.

 2. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači Rozsah stránek. Potom stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte jednou kombinaci kláves Command+Šipka doprava.

 4. Zadejte čísla stránek, které chcete tisknout, nebo jejich rozsah. Výčet stránek oddělte čárkami.

 5. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk.

 6. Tisk zahájíte stisknutím kláves Command+Mezerník.

Nastavení oboustranného tisku

Ve výchozím nastavení tiskne Excel jen na jednu stranu listu. Pokud chcete tisknout na obě strany, zvolte oboustranný tisk.

 1. V dialogovém okně Tisknout stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Tisk.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na položce Rozložení. Potom stiskněte Enter.

 3. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Oboustranně, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Enter.

Změna měřítka podle šířky papíru

Funkce změny měřítka listu zmenší nebo zvětší listy, aby lépe odpovídaly výšce a šířce papíru.

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Měřítko podle, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Enter.

 4. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v poli Stránek vodorovně. Pokud chcete, aby měla tabulka šířku jedné stránky, zadejte číslo 1.

 5. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste v poli Stránek svisle. Pokud tady hodnotu nastavovat nechcete, zadejte číslo 0.

Změna měřítka listu na určitou velikost

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Upravit na, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Enter.

 4. Stiskněte jednou Command+Šipka vpravo. Po stisknutí mezerníku uslyšíte procenta, ze kterých si můžete vybrat.

 5. K procházení možných procent zmenšení nebo zvětšení tabulky použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte Enter.

Tisk bez mřížky a záhlaví

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Tisknout mřížku. Pokud nechcete tisknout tabulku s mřížkou, stiskněte Return. Tím zaškrtnutí políčka zrušíte.

 4. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na zaškrtnutém políčku Tisknout záhlaví. Pokud nechcete tisknout tabulku se záhlavími, stiskněte Return. Tím zaškrtnutí políčka zrušíte.

Změna formátu papíru

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Stránka. Potom stiskněte mezerník.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Command+Šipka doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Možnosti. Potom stiskněte Enter.

 4. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím tlačítku Velikost stránky. Potom stiskněte mezerník.

 5. K přepínání velikostí stránek použijte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Až uslyšíte požadovanou velikost, stiskněte Enter.

Nastavení řazení

Pokud chcete tisknout několik kopií sešitu, nastavte funkci řazení, aby se před tiskem další sady napřed vytiskla jedna kompletní sada (místo tisku X kopií stránky 1, X kopií stránky 2 atd.).

V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na políčku Kompletovat, které není zaškrtnuté. Potom stiskněte Enter.

Změna orientace stránky

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Potom stiskněte Enter.

 2. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte aktuální orientaci stránky. Potom stiskněte mezerník.

 3. K přepínání mezi režimem na výšku a na šířku použijte klávesy Šipka vlevo a Šipka vpravo. Až uslyšíte požadovanou možnost, stiskněte Enter.

Změna okrajů stránky

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vzhled stránky. Stisknutím klávesy Enter otevřete dialogové okno Vzhled stránky.

 2. Stisknutím Command+Šipka vpravo přejděte z dialogového okna na Okraje > Vlastní okraje.

 3. Stisknutím Command+Šipka vpravo procházejte dostupné možnosti:

  • Normální, přepínač

  • Široké, přepínač

  • Úzké, přepínač

  • Vlastní okraje

  Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost.

 4. Pokud zvolíte Vlastní okraje, opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na poli Šířka. Zadejte šířku okraje. Pak stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte „Výška okraje“. Zadejte výšku okraje.

 5. Pokud chcete umístit tabulku doprostřed stránky, přejděte na Vlastní okraje. Pak opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Vycentrovat na stránce > Vodorovně. Potom stiskněte mezerník.

 6. Opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na nezaškrtnutém políčku Vycentrovat na stránce > Svisle. Pak stiskněte mezerník.

Tisk do PDF

Funkce tisku do PDF ve skutečnosti list netiskne, ale převede ho do souboru PDF, který můžete uložit, poslat e-mailem nebo vytisknout.

 1. V dialogovém okně Tisknout opakovaně stiskněte Command+Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že jste na rozevíracím poli PDF. Potom stiskněte mezerník.

 2. Stisknutím klávesy Šipka dolů můžete procházet dostupné možnosti pro:

  • Uložení jako dokumentu PDF

  • Uložení jako souboru jazyka PostScript

  • Přidání souboru PDF do iBooks

  • Poslání souboru PDF e-mailem

  • Uložení souboru jako Adobe PDF

  • Uložení souboru PDF do složky Web Recipients

  • Poslání souboru PDF ve Zprávách

  • Poslání souboru PDF do Evernotu

 3. Stisknutím klávesy Enter vyberte požadovanou možnost.

Viz také

Použití čtečky obrazovky k seřazení nebo filtrování tabulky v Excelu

Klávesové zkratky v Excelu pro Mac

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

V aplikaci Excel pro iOS můžete pomocí čtečky obrazovky VoiceOver integrované v iOSu vytisknout excelový sešit z iPhonu nebo iPodu Touch pomocí tiskárny s funkcí AirPrint.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Ověřte, že zařízení s iOSem i tiskárna s podporou funkce AirPrint jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. Zkontrolujte, jestli jsou Siri a čtečka obrazovky VoiceOver povolené.

 3. V aplikaci Excel pro iOS potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte umístění složky excelového souboru, který chcete vytisknout. Složku otevřete poklepáním na displej.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název excelového souboru, který chcete vytisknout. Poklepáním na displej soubor otevřete.

 5. Táhněte prstem kolem levého horního rohu displeje, dokud neuslyšíte, že jste na položce Soubor. Poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor.

 6. V nabídce Soubor potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Tisk. Nabídku tisku otevřete poklepáním na displej.

 7. Pokud chcete místo aktivního listu vytisknout sešit, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Vytisknout celý sešit. Poklepáním na displej tuto možnost vyberte.

 8. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti AirPrint. Poklepáním na displej otevřete AirPrint.

 9. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Další. Poklepáním na displej pokračujte na obrazovku s výběrem tiskárny.

 10. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít. Pak poklepejte na displej. VoiceOver přečte název vybrané tiskárny.

 11. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Tisk. Poklepáním na displej zahajte tisk.

Nastavení tisku

Nabídka Možnosti rozložení umožňuje nastavit možnosti tisku, jako je třeba velikost papíru a orientace.

Poznámka: Dostupné nastavení tisku závisí na funkcích tiskárny a verzi zařízení s iOSem.

 1. Ověřte, že zařízení s iOSem i tiskárna s podporou funkce AirPrint jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. Zkontrolujte, jestli jsou Siri a čtečka obrazovky VoiceOver povolené.

 3. V aplikaci Excel pro iOS potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte umístění složky excelového souboru, který chcete vytisknout. Složku otevřete poklepáním na displej.

 4. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název excelového souboru, který chcete vytisknout. Poklepáním na displej soubor otevřete.

 5. Táhněte prstem kolem levého horního rohu displeje, dokud neuslyšíte, že jste na položce Soubor. Poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor.

 6. V nabídce Soubor potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Tisk. Poklepáním na displej otevřete Možnosti rozložení.

Orientace tisku

 1. V okně Možnosti rozložení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Orientace, a pak poklepejte na displej.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte možnost Na šířku nebo Na výšku. Poklepáním na displej vyberte požadovanou možnost.

Formát papíru

 1. V okně Možnosti rozložení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Formát papíru, a pak poklepejte na displej.

 2. Potažením prstem doprava vyberte požadovaný formát papíru a poklepejte na displej.

  Poznámka: Výchozí formát papíru je Letter.

Měřítko

 1. V okně Možnosti rozložení potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Měřítko, a pak poklepejte na displej.

 2. Potažením prstem doprava vyberte požadovanou velikost a poklepejte na displej.

  Poznámka: Výchozí nastavení je Bez měřítka.

Oblast tisku

 1. V části Možnosti rozložení udělejte jednu z těchto věcí:

  • Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Vytisknout aktivní list, a poklepejte na displej.

  • Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Vytisknout celý sešit, a poklepejte na displej.

  • Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se jedná o možnost Vytisknout výběr, a poklepejte na displej.

  Poznámka: Výchozí nastavení je Vytisknout aktivní list.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

V aplikaci Excel pro Android můžete pomocí čtečky obrazovky TalkBack integrované v Androidu vytisknout excelový sešit.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o dotykovém ovládání v aplikaci Excel pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v Excelu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Ověřte, že zařízení s Androidem i tiskárna jsou připojené ke stejné bezdrátové síti.

 2. V sešitu aplikace Excel pro Android potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít, a potom poklepejte na displej. Otevře se nabídka Místa.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte umístění excelového souboru, který chcete vytisknout, a poklepáním na displej složku otevřete. Potom potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte název excelového souboru, který chcete vytisknout, a poklepáním na displej soubor otevřete.

 4. Táhněte prstem kolem levého horního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Soubor“. Poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor.

 5. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk. Poklepáním na displej otevřete nabídku Možnosti tisku.

 6. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, co budete tisknout. Pak potáhněte ještě jednou prstem doprava. Uslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Aktivní list. Poklepejte na displej a potažením prstem doprava vyberte, jestli chcete tisknout Aktivní list, Celý sešit nebo Výběr. Poklepáním na displej potvrďte svůj výběr.

 7. Pokud chcete vytisknout dokument, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak poklepáním na displej dokument vytiskněte.

  Poznámka: Možná budete muset potáhnout prstem doprava ještě jednou v aplikaci připojení k tiskárně, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, abyste tisk dokončili.

Nastavení tisku

Poznámka: Dostupné nastavení tisku závisí na funkcích tiskárny a zařízení s Androidem.

 1. Na listu aplikace Excel pro Android táhněte prstem kolem levého horního rohu displeje, dokud neuslyšíte: „Soubor“. Poklepáním na displej otevřete nabídku Soubor.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Tisk. Poklepáním na displej otevřete nabídku Možnosti tisku.

 3. Pokud chcete vybrat požadovanou možnost měřítka, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Měřítko“, pak potáhněte prstem doprava ještě jednou. Uslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Bez měřítka. Poklepáním na displej změňte měřítko. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovanou možnost měřítka, a potom poklepáním na displej svůj výběr potvrďte.

 4. Pokud chcete vybrat požadovanou velikost papíru, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na položce Formát papíru, pak potáhněte prstem doprava ještě jednou. Uslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Letter. Poklepáním na displej formát papíru změňte. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadovaný formát papíru, a potom svůj výběr potvrďte poklepáním na displej.

 5. Pokud chcete vybrat požadovanou orientaci stránky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Orientace“, pak potáhněte prstem doprava ještě jednou. Uslyšíte, že jste na rozevíracím seznamu Na výšku. Poklepáním na displej změňte orientaci. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte požadované nastavení orientace, a potom poklepáním na displej svůj výběr potvrďte.

 6. Pokud chcete vytisknout dokument, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, a pak poklepáním na displej dokument vytiskněte.

  Poznámka: Možná budete muset potáhnout prstem doprava ještě jednou v aplikaci připojení k tiskárně, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk, abyste tisk dokončili.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

V aplikaci Excel můžete vytisknout excelový sešit pomocí klávesnice a čtečky obrazovky, jako je program Předčítání (čtečka obrazovky integrovaná ve Windows) nebo čtečka JAWS.

Poznámky: 

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. Vyberte data, která chcete tisknout, a pak stiskněte Ctrl+P. Otevře se rámeček Tisk s fokusem na tlačítku Tisk a uslyšíte, že jste v zobrazení Backstage, ve skupinovém rámečku Tisk, na tlačítku Tisk. V programu Předčítání uslyšíte jen, že jste na tlačítku Tisk.

 2. Pokud chcete zadat počet kopií, které se mají vytisknout, stiskněte Alt+R, K. Uslyšíte, že jste v číselníku s počtem kopií. V programu Předčítání uslyšíte „Kopie, úpravy 1“. V číselníku Kopie zadejte počet kopií, které chcete vytisknout. Počet kopií změníte také klávesou Šipka nahoru. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Enter.

 3. Pokud chcete vybrat tiskárnu, stiskněte kombinaci kláves Alt+R, Á. Uslyšíte název vybrané tiskárny. K procházení seznamu tiskáren použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů. V programu Předčítání uslyšíte „Která tiskárna“, pořadové číslo vybrané tiskárny a celkový počet dostupných tiskáren.

 4. Pokud neuslyšíte název tiskárny, kterou chcete použít, stiskněte šipku dolů a projděte seznam všech tiskáren. Za seznamem tiskáren je odkaz Přidat tiskárnu a možnost Vytisknout do souboru.

 5. Až uslyšíte „Přidat tiskárnu“, stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno pro vyhledání tiskáren, ve kterém se můžete pohybovat tabulátorem. Až uslyšíte „Vytisknout do souboru“, stisknutím mezerníku tuto možnost vyberte. Když vyberete tlačítko Tisknout, otevře se dialogové okno Průzkumníku souborů, které vás vyzve k zadání názvu souboru.

 6. Pomocí tabulátoru přejděte do skupiny Nastavení. Zvolte požadovaná nastavení. Další informace o dostupných možnostech najdete v tématu Nastavení tisku.

 7. Stisknutím kláves Alt+R, R přejděte na tlačítko Tisk a pak stisknutím mezerníku sešit vytiskněte.

Nastavení tisku

Ve skupině Nastavení můžete určit nastavení pro následující možnosti tisku.

Co budete tisknout

Pokud chcete vytisknout jenom aktivní listy sešitu, celý sešit nebo aktuální výběr, stiskněte kombinaci kláves Alt+R, M. Uslyšíte „Vytisknout (vybraná možnost), lze upravit, pole se seznamem“. Stiskněte Enter a klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte, co chcete vytisknout.

Pokud chcete ignorovat oblast tisku, která je v sešitu přednastavená, procházejte šipkou dolů možnosti Vytisknout, dokud neuslyšíte „Ignorovat oblast tisku, nezaškrtnuto, položka nabídky“. Stisknutím mezerníku zaškrtnete možnost Ignorovat oblast tisku.

Rozsah stránek

Pokud chcete nastavit rozsah stránek, které se budou tisknout, stiskněte klávesy Alt+R a E pro číselník první stránky nebo Alt+R a Ž pro číselník poslední stránky. Uslyšíte, že upravujete pole první nebo poslední stránky.

 • Do pole první stránky zadejte číslo první stránky, která se má vytisknout, nebo stránku vyberte klávesou Šipka nahoru.

 • Do pole poslední stránky zadejte číslo poslední stránky, která se má vytisknout, nebo stránku vyberte klávesou Šipka nahoru.

Jednostranný nebo oboustranný tisk

Pokud chcete nastavit jednostranný nebo oboustranný tisk, stiskněte Alt+R, B. Uslyšíte „Jednostranný tisk, 1 z 3“. V seznamu Jednostranný tisk vyberte požadovanou možnost. Pokud vyberete oboustranný tisk, uslyšíte „Oboustranný tisk“.

Poznámka: Tato volba je dostupná, jenom pokud vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk.

Kompletování a sešívání

Pokud chcete nastavit kompletování, stiskněte Alt+R, V. Stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru můžete vybrat možnost Kompletovat (uslyšíte slova „Kompletovat, 1 z 2“) nebo Nekompletovat (uslyšíte slovo „Nekompletovat“). Pak stiskněte Enter.

Poznámka: Volba kompletování se zobrazuje, jen když ji tiskárna podporuje.

Pokud chcete nastavit sešívání, posuňte se tabulátorem do pole Sešívání a stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte Žádné svorky, Jedna svorka nebo Dvě svorky.

Poznámka: Volba sešívání se zobrazuje, jen když ji tiskárna podporuje.

Orientace stránky

Pokud chcete nastavit orientaci stránky, stiskněte Alt+R, O. Uslyšíte „Orientace“. Stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Orientace na výšku (uslyšíte „Orientace na výšku“) nebo Orientace na šířku (uslyšíte „Orientace na šířku“).

Velikost stránky

Velikost stránky nastavíte tak, že stisknete Alt+R, L. Uslyšíte „Velikost stránky“. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů vyberte požadovanou velikost stránky. U každé možnosti, která je dostupná v seznamu, uslyšíte rozměry stránky nebo její velikost.

Okraje stránky

Pokud chcete nastavit okraje stránky, stiskněte Alt+R, J. Pokud chcete nastavit vlastní okraje, stiskněte Šipku dolů a projděte všechny možnosti. Na konci seznamu okrajů je odkaz Vlastní okraje. Stisknutím klávesy Enter tento odkaz vyberte. Uslyšíte, že jste na položce Okraje. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Normální okraje (uslyšíte „Normální okraje“), Úzké okraje (uslyšíte „Úzké okraje“) nebo Široké okraje (uslyšíte „Široké okraje“).

Měřítko stránky

Pokud chcete nastavit měřítko stránky, stiskněte Alt+R, I. Uslyšíte, že jste na položce pro přizpůsobení měřítka. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte požadované měřítko stránky.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Používání klávesových zkratek na externí klávesnici v Excelu Mobile pro Windows 10

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Pomocí Excel Online klávesu a čtečky obrazovky Excel sešit vytisknout. Jsme ho otestovali s programem Předčítání, JAWS a NVDA, ale může pracovat s jiné obrazovky, dokud se řídí podle běžné standardy usnadnění a postupy.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Pokud se chcete dozvědět, jak nové funkce rychleji získat, zapojte se do programu Office Insider.

 • Další informace o čtečkách obrazovky najdete v tématu o fungování čteček obrazovky s Microsoft Office.

 • Při používání aplikace Excel Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože Excel Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro Excel Online.

V tomto tématu

Tisk sešitu

 1. K zobrazení pásu karet v sešitu Excelu Online stiskněte Alt s klávesou Windows. Uslyšíte, že je vybraná karta Domů. Postupně stiskněte klávesy S, R a I. Otevře se dialogové okno Excel OnlineNastavení tisku. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně Nastavení tisku a fokus je na přepínači pro výběr aktivního listu.

 2. V Excelu Online zvolte požadované nastavení tisku. Postup najdete v tématu Nastavení tisku v Excelu Online. Pak opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Stisknutím klávesy Enter se otevře dialogové okno Tisk. Uslyšíte, že jste v dialogovém okně tiskárny a název aktuálně vybrané tiskárny.

 3. V Microsoft Edgi zvolte požadované nastavení tisku. Použijte popis v tématu Nastavení tisku v Microsoft Edgi. Pak opakovaně stiskněte tabulátor, až uslyšíte, že jste na tlačítku Tisk. Stisknutím klávesy Enter sešit vytiskněte.

Nastavení tisku v Excelu Online

Co budete tisknout

Když otevřete dialogové okno Excel OnlineNastavení tisku, uslyšíte, že jste v dialogovém okně Nastavení tisku a fokus je na přepínači pro výběr aktivního listu. Pokud chcete vytisknout aktivní list, nechte vybranou možnost Aktivní list. Šipkovými klávesami můžete nastavení změnit na Celý sešit nebo Aktuální výběr. Stisknutím tabulátoru přejděte k dalšímu nastavení nebo k tlačítku Tisk.

Orientace stránky

V dialogovém okně Excel OnlineNastavení tisku opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte že je vybraný přepínač Na výšku. Pokud chcete nastavení Orientace stránky přepnout mezi možnostmi Na výšku nebo Na šířku, použijte šipkové klávesy.

Formát papíru

V dialogovém okně Excel OnlineNastavení tisku opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte „Vybráno“ a název a popis výchozího nebo dříve vybraného formátu papíru. Uslyšíte, že v poli se seznamem je například vybraný formát Letter o rozměrech 21,59 × 27,94 cm. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů můžete procházet dostupné formáty papíru, dokud neuslyšíte požadovaný formát. Stisknutím tabulátoru přejděte k dalšímu nastavení nebo k tlačítku Tisk.

Měřítko stránky

V dialogovém okně Excel OnlineNastavení tisku opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že jste na editovatelném poli se seznamem Bez měřítka. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů vyberte Bez měřítka, Přizpůsobit list na jednu stránku, Přizpůsobit všechny sloupce na jednu stránku a Přizpůsobit všechny řádky na jednu stránku. Jakmile vyberete požadované měřítko, tabulátorem přejděte k dalším nastavením v dialogovém okně Nastavení tisku.

Nastavení tisku v Microsoft Edgi

Pokud chcete otevřít dialogové okno Microsoft EdgeTisk, vyberte tlačítko Tisk v dialogovém okně Excel OnlineNastavení tisku nebo v sešitu Excelu Online stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

Poznámka: Nastavení tisku, která se v Edgi zobrazují v dialogovém okně Microsoft EdgeTisk, se liší podle aktuálně vybrané tiskárny. Některá následující nastavení nemusí být dostupná – záleží na modelu vaší tiskárny.

Výběr tiskárny

Když otevřete dialogové okno Microsoft EdgeTisk, uslyšíte, že jste v dialogovém okně Tisk tiskárny a název aktuálně vybrané tiskárny. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete vybranou tiskárnu změnit. Při procházení seznamu uslyšíte název každé tiskárny. Další nastavení, která jsou k dispozici v dialogovém okně Microsoft EdgeTisk, se mění podle vybrané tiskárny.

Orientace stránky

Tabulátorem přejděte k rozevíracímu seznamu Orientace. Uslyšíte, že jste na poli se seznamem Orientace s nastavenou možností Na výšku. Stisknutím šipky dolů můžete nastavit orientaci Na šířku. Uslyšíte „Na šířku“. Tabulátorem můžete přejít k dalším polím dialogového okna.

Poznámka: Orientaci můžete nastavit také v dialogovém okně Excel OnlineNastavení tisku. Podrobnosti najdete v tématu Nastavení tisku v Excelu Online.

Počet tištěných kopií

Tabulátorem přejděte k poli Kopie. Uslyšíte „Kopie, úpravy, 1“. Zadejte požadovaný počet kopií, které chcete tisknout.

Stránky k tisku

Tabulátorem přejděte k poli se seznamem Stránky. Uslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Stránky. Klávesami Šipka nahoru nebo Šipka dolů zvolte Všechny, Aktuální stránka nebo Rozsah stránek. Pokud vyberete Rozsah stránek, zobrazí se pole Rozsah. Stiskněte tabulátor. Uslyšíte, že upravujete pole rozsahu stránek. Zadejte rozsah stránek, které chcete vytisknout.

Měřítko stránky

Tabulátorem přejděte k poli se seznamem Měřítko. Uslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Měřítko. Šipkovými klávesami zvolte Přizpůsobit buňce nebo nastavte měřítko v procentech.

Okraje stránky

Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Okraje. Klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů procházejte možnosti Normální, Úzké, Střední a Široké a nastavte okraje. Uslyšíte název každého vybraného nastavení.

Záhlaví a zápatí

Opakovaně stiskněte tabulátor, dokud neuslyšíte, že je vybrané pole se seznamem Záhlaví a zápatí. Pokud záhlaví a zápatí nechcete tisknout, vyberte klávesami Šipka nahoru a Šipka dolů možnost Vypnuto. Pokud je chcete tisknout, vyberte Zapnuto.

Další informace

Použití čtečky obrazovky k přidání komentářů do excelového listu

Klávesové zkratky v Excelu Online

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům v Excelu

Použití čtečky obrazovky k procházení a ovládání Excelu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×