Tisk

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Hlavní využití aplikace Publisher 2010 spočívá ve vytváření tištěných publikací vysoké kvality. Lze je tisknout z počítačových tiskáren nebo odeslat do kopírovací služby nebo profesionální tiskárny. Informace, které vám pomohou při výběru z těchto možností, získáte v tématu Tisk: Rozhodnutí, zda vybrat tisk z počítače, v kopírovací službě nebo profesionální tiskárně.

Poznámka: Pokud vybraná tiskárna nepodporuje barevný tisk, nebo pokud tiskárna barevný tisk podporuje a uživatel zvolí nastavení Neseparované stupně šedé, může se okno náhledu zobrazit černobíle, i když publikace obsahuje barvy.

V tomto článku

Kde je příkaz Tisk?

Tisk náhledu před tiskem a nastavení

Tisk publikace

Kde je příkaz Tisk?

Příkaz Tisk je teď v zobrazení Backstage. Chcete-li získat do zobrazení Backstage, klikněte na tlačítko soubor v levém horním rohu aplikace Publisher Tlačítko Soubor . Kromě tisku, zobrazení Backstage obsahuje příkazy pro ukládání, otevření, zavření soubory, jakož i informace o aktuální publikace a sdílení publikace a možnosti aplikace Publisher. Podrobnější informace najdete v článku Začínáme – co je nového v aplikaci Publisher 2010 a Co se stalo s nabídkou soubor? článcích.

Začátek stránky

Nastavení tisku a náhled

Nové zobrazení Backstage pro tisk má podobu: Přehled nastavení tisku v aplikaci Publisher

Na levé straně jsou nastavení tisku a v pravém podokně náhledu. Nastavení na levé straně ovlivní vytištěné publikaci, když nastavení na pravé straně ovlivní pouze zobrazení publikace.

Poznámka: Některé ovládací prvky jsou závislé na dalších nastaveních: například nastavení barev bude k dispozici, pouze pokud tiskárna umožňuje barevný tisk, a posuvník pro nastavení průhlednosti popředí a pozadí bude k dispozici, pouze pokud zvolíte oboustranný tisk.

V nastavení tisku je možné konfigurovat následující možnosti:

Nastavení tisku v aplikaci Publisher 2010

1. Tisk:     Zadejte počet kopií tiskové úlohy, které chcete vytisknout, a kliknutím na tlačítko Tisk odešlete dokument na tiskárnu.

2. Tiskárna:     Kromě možnosti výběru tiskárny ze seznamu dostupných tiskáren umožňuje přidat novou tiskárnu, zobrazit nabídku Upřesnit nastavení výstupu a tisknout do souboru.

3. Nastavení:     V části nastavení lze řídit následující položky:

 • Stránky:     Umožňuje vybrat konkrétní stránky nebo rozsah stránek, které se mají vytisknout.

 • Vyřazení stránek:     Zde můžete určit umístění publikace na listu papíru při tisku a způsob rozložení stránek publikace na listech.

 • Formát papíru:     Vyberte velikost a styl listů papíru, které se použijí k vytištění publikace.

 • Jednostranný nebo oboustranný tisk:     Zvolte, zda chcete tisknout na jednu nebo obě strany papíru a který okraj papíru bude použit při překlápění.

 • Barva:     Pokud tiskárna podporuje barevný tisk, umožní tento ovládací prvek zvolit barevný tisk nebo tisk ve stupních šedé.

 • Uložit nastavení s publikací:     Pokud toto políčko zaškrtnete, budou s publikací uloženy vybrané možnosti v části Nastavení.

Poznámka: V aplikaci Office Publisher se velikost stránky vztahuje k pracovní oblasti publikace. Formát papíru nebo listu je velikost papíru použitého při tisku. List papíru může obsahovat více stránek, případně můžete mít velkou stránku, která bude zabírat několik listů.

V podokně náhledu se zobrazují změny provedené v nastavení tisku. Podokno náhledu poskytuje také následující možnosti:

Náhled v aplikaci Publisher 2010

1. Navigace v listech:     Umožňuje přesun mezi listy publikace.

2. Tlačítka Vpřed a Zpět:     Tato tlačítka jsou k dispozici při tisku na obě strany papíru. Kliknutím na příslušné tlačítko zobrazíte přední nebo zadní stranu listu.

3. Posuvník lupy:     Přesunutím posuvníku lupy doleva provedete oddálení a posunutím doprava publikaci přiblížíte.

4. Přizpůsobit listu:     Pokud je zobrazen více než jeden list, kliknutím na toto tlačítko nastavíte přiblížení na jeden list.

5. Zobrazit více listů:     Pokud bude publikace vytištěna na více listů papíru, můžete pomocí tohoto tlačítka zobrazit náhled více listů současně.

6. Zobrazit nebo skrýt čísla stránek:     Tento posuvník zobrazí pořadí stránek na listech papíru. Tato funkce je užitečná zejména při tisku publikace s více než jednou stránkou na list, například přání.

7. Zobrazit/skrýt pravítka:    zobrazí nebo skryje pravítka výška a Šířka vybraného listu papíru. Je-li změnit velikost papíru v dialogovém okně Nastavení pravítka budou měnit.

8. Posuvník pro nastavení průhlednosti:    Pokud tisknete na obě strany listu, umožňuje tento posuvník nastavit průhlednost a zobrazit tak druhou stranu listu, podobně, jako když držíte potištěný papír nad prosvětlovacím stolem. Můžete se tak ujistit, že je publikace na obou stranách listu papíru správně zarovnána.

Začátek stránky

Tisk publikace

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Tisk nastavte u položky Kopie tiskové úlohy počet kopií, které se mají vytisknout.

 4. V části Tiskárna se ujistěte, že je vybrána správná tiskárna.

  Pokud není vybrána barevná tiskárna, zobrazí se okno náhledu černobíle, i když publikace obsahují barvy.

 5. V části Nastavení proveďte následující kroky:

  1. Ujistěte se, že je vybrán požadovaný rozsah stránek nebo oddílů.

  2. Vyberte formát vyřazení stránek na listu.

  3. Nastavte velikost papíru.

  4. Určete, zda chcete tisknout na jednu stranu papíru nebo oboustranně, a v případě oboustranného tisku nastavte, zda se list bude překlápět po šířce nebo po délce.

  5. Pokud tiskárna umožňuje barevný tisk, zvolte barevný tisk nebo tisk ve stupních šedé.

 6. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Tisk více než jedné kopie publikace

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Tisk nastavte u položky Kopie tiskové úlohy počet kopií, které se mají vytisknout.

 4. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Začátek stránky

Tisk konkrétních stránek publikace

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Nastavení klikněte na textové pole Stránky.

 4. Do textového pole zadejte číslo první stránky, kterou chcete tisknout, dále spojovník a potom číslo poslední stránky z rozsahu, který chcete vytisknout, například: 2-4.

 5. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Tisk jednotlivých stránek

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Nastavení klikněte na textové pole Stránky.

 4. Do textového pole zadejte číslo první stránky, zadejte čárku a pak zadejte další stránku, kterou chcete vytisknout. Tento postup opakujte pro každé požadované číslo stránky, například 2,4,6,8.

 5. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Začátek stránky

Tisk více kopií každé stránky

Při tisku štítků nebo vizitek je jako výchozí nastavena možnost Více kopií na list – vytiskne se více než jedna kopie každé stránky publikace a každá skupina stránek se vytiskne na samostatném listu papíru. Při zvolení této možnosti se zpřístupní tlačítko Možnosti rozložení, které umožňuje přesunutím vodítek okrajů zvětšit nebo zmenšit počet kopií publikace, které se vejdou na jeden list papíru. Pokud například publikace s vizitkami obsahuje dvě stránky, přičemž každá stránka obsahuje jinou vizitku, a vyberete možnost Více kopií na list a 10 kopií, bude na dva listy papíru vytištěno celkem 20 kopií vizitek – jedna stránka s 10 kopiemi každé ze dvou odlišných vizitek na jeden list.

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Nastavení vyberte možnost Více kopií na list a poté vyberte počet kopií.

 4. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

  Poznámky: 

  • Pokud kliknete na položku Jedna stránka na list, bude publikace vytištěna na střed listu papíru.

  • Chcete-li na každý list papíru vytisknout jednu stránku publikace v určité pozici na listu, klikněte na položku Více kopií na list, na tlačítko Možnosti rozložení a pak změňte pozici publikace na listu úpravou možností řádků, možností sloupců a hodnot vodorovných a svislých mezer v části Další možnosti tisku. Tato možnost je k dispozici u publikací, jejichž velikost stránky je menší než formát papíru, například u reklam, vizitek a karet S pozdravem.

Tisk více stránek na každý list

Pokud chcete tisknout štítky, jmenovky nebo vizitky, je obvykle nejefektivnější vytisknout celou sadu na jeden list. V aplikaci Publisher to lze provést na stránce Tisk pomocí možnosti Více stránek na list. Při zvolení této možnosti se zpřístupní tlačítko Možnosti rozložení a bude možné přesunutím vodítek okrajů zvětšit nebo zmenšit počet kopií publikace, které se vejdou na jeden list papíru. Pokud například budete mít sadu 10 pohlednic s různým obsahem a vyberete možnost Více stránek na list a jednu kopii, vytiskne se všech deset stránek na jeden list papíru.

Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že stránka publikace je menší než list, na který má být publikace vytištěna.

 1. Kliknutím na tlačítko Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Kliknutím na tlačítko Tisk zobrazte stránku s nastavením tisku.

  Možná bude třeba chvíli vyčkat, než se aplikace Publisher připojí k tiskárně.

 3. V části Nastavení vyberte možnost Více stránek na list a poté vyberte počet kopií.

 4. Kliknutím na tlačítko Tisk odešlete publikaci na tiskárnu.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×