Tipy pro přípravu publikace pro komerční tisk

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Pokud potřebujete využít možnosti tisku, které nemáte k dispozici na stolní tiskárně, můžete publikaci předat komerční tiskárně, která dokáže vaši práci reprodukovat na ofsetovém tiskařském stroji nebo na barevné digitální tiskárně s vysokou kvalitou.

Také v případech, kdy například potřebujete velký počet výtisků publikace nebo potřebujete použít speciální papíry (jako je velínový neboli pergamenový papír nebo kartón), případně použít vazbu, ořez a konečné úpravy, může být tento postup vhodnější.

Potřebujete-li stovky nebo dokonce tisíce výtisků, může být komerční tiskárna nejúspornějším a nejefektivnějším způsobem tisku publikace.

Aplikace Microsoft Office Publisher 2007 disponuje řadou funkcí, které výrazně usnadní komerčním tiskárnám a kopírovacím službám přípravu publikace pro proces tisku. Při přípravě publikace pro komerční tisk nebo kopírovací službu vám mohou pomoci následující tipy.

V tomto článku

Tip: 1: Diskutovat o projektu se komerční tiskárna

Tip 2: Vždy používejte Office Publisher 2007 nebo Publisher 2003

Tip 3: Volba barevného modelu brzy

Tip 4: Ujistěte se, že stránky publikace jsou správné velikosti

Tip: 5: Umožňoval přesahy

Tip 6: Nepoužívání syntetických stylů písem

Tip: 7: Nepoužívejte odstíny u textu s malou velikostí

Tip: 8: Řádně podporovat velikost digitální fotografie a naskenované obrázky

Tip 9: Použití propojených obrázků

Tip 10: Umožňuje Průvodce na cesty připravit souboru publikace

Tip 1: Prodiskutujte projekt se zástupcem komerční tiskárny

Konzultacemi s pracovníkem společnosti zabývající se komerčním tiskem před návrhem publikace a v jeho průběhu ušetříte čas a finanční prostředky. Před zahájením projektu popište projekt a jeho cíle a ověřte si požadavky tiskárny.

Před vytvořením publikace dohodněte následující záležitosti:

 • Ověřte, zda tiskárna přijímá soubory ve formátu aplikace Publisher. Pokud se vám nepodaří najít tiskárnu, která tuto možnost nabízí, zeptejte se na další možnosti dodávky publikace k tisku. Většina komerčních tiskáren přijímá soubory ve formátu jazyka PostScript nebo soubory PDF a je schopna poskytnout pokyny k vytvoření těchto souborů z dané publikace.

 • Informujte tiskárnu o požadavcích projektu na tisk, jako je množství, kvalita, druh a velikost použitého papíru, doporučený barevný model, vazba, skládání papíru, ořízka, rozpočet, omezení velikosti souborů a termíny. Vždy ověřte, zda má dodavatel na skladě požadovaný materiál.

 • Informujte tiskárnu, zda bude publikace obsahovat naskenované obrázky a pokud ano, zda je budete skenovat sami, nebo zda budou skenovány komerční tiskárnou nebo DTP studiem.

 • Zeptejte se, zda budou probíhat nějaké práce před tiskem, například soutisk nebo aplikace stránek od jiných dodavatelů.

 • Vyžádejte si doporučení pro optimalizaci nákladů.

Začátek stránky

Tip 2: Pracujte výhradně s aplikací Office Publisher 2007 nebo Publisher 2003

Následující tipy byly vytvořeny speciálně pro aplikaci Office Publisher 2007 a Microsoft Office Publisher 2003. Aplikace Office Publisher 2007 obsahuje nové a zdokonalené funkce navržené pro profesionální tiskárny. Tiskárna nebo DTP studio bude mít větší důvěru k publikacím vytvořeným v aplikaci Office Publisher 2007 nebo Publisher 2003 než k publikacím vytvořeným v předchozích verzích aplikace Publisher.

Otevřete-li v aplikaci Office Publisher 2007 starší publikace, zachová aplikace vzhled starších souborů, jak jen to je možné. V některých případech však publikace vytvořené ve starších verzích aplikace Publisher vypadají při otevření v aplikaci Office Publisher 2007 odlišně.

Začátek stránky

Tip 3: Včas zvolte požadovaný barevný model

Dříve než věnujete spoustu času návrhu publikace, rozhodněte se, zda chcete publikaci vytisknout barevně. Budete-li publikaci tisknout na digitální barevné tiskárně s vysokou kvalitou, nemusíte si s barvou dělat starosti. Digitální barevné tiskárny jsou schopny přesně reprodukovat miliony barev. Necháte-li však publikaci vytisknout na ofsetovém tiskařském stroji, máte na výběr několik barevných modelů.

Ofsetový tisk vyžaduje, aby tiskovou úlohu nastavil a provedl profesionální operátor tiskového stroje. Obecně se dá říci, že každý inkoust nutný pro tisk publikace vyžaduje další nastavení ze strany operátora a zvyšuje náklady. Potřebný počet inkoustů závisí na zvoleném barevném modelu.

Rozhodnete-li se u publikace pro barevný tisk, můžete zvolit z následujících barevných modelů:

 • Všechny barvy (RGB)

 • Jedna barva

 • Přímé barvy

 • Výtažkové barvy

 • Výtažkové plus přímé barvy

Všechny barvy (RGB)

Pokud tisknete pomocí digitální barevné tiskárny (například barevné stolní tiskárny), používáte barevný model RGB (Red, Green, Blue) využívající červenou, zelenou a modrou barvu. Při tisku menšího množství kopií jde o nejlevnější variantu tisku. Barvy modelu RGB mají ze všech modelů nejvyšší variabilitu, která však na druhé straně způsobuje obtížnost sladění barev mezi jednotlivými tiskovými úlohami.

Jedna barva

Jestliže budete tisknout s použitím jedné barvy, je vše ve vaší publikaci vytištěno jako odstín jednoho inkoustu, obvykle černého. Jedná se o nejlevnější barevný model pro tisk na ofsetové tiskárně, protože vyžaduje jen jeden inkoust.

Přímé barvy

Použijete-li metodu tisku s přímou barvou, bude vše v publikaci vytištěno jako odstín jednoho inkoustu – obvykle černého – a odstínu jedné dodatkové přímé barvy, která se nejčastěji používá ke zvýraznění. Aplikace Publisher používá pro úlohy s přímými barvami vzorník PANTONE®.

Tento barevný model vyžaduje minimálně dva inkousty a náklady na ofsetový tisk se zvyšují s každým dalším inkoustem.

Poznámka: V některých případech může být tisk pomocí přímých barev nákladnější než při použití výtažkových barev. Obvykle se to stává u krátkodobých úloh.

Výtažkové barvy

Pokud použijete tento barevný model, vytiskne se publikace v plných barvách kombinujících různá procenta inkoustů výtažkových barev, kterými jsou azurová, purpurová, žlutá a černá a které se obvykle označují zkratkou CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key). Ačkoli je kombinací těchto čtyř barev možné získat téměř úplný rozsah barev, existují barvy, které získat nelze. Pomocí barevného modelu CMYK například není možné vytvořit barvy s vysokou sytostí a kovové barvy.

Tisk ve výtažkových barvách vždy vyžaduje nastavení čtyř barevných inkoustů CMYK v tiskárně. Vyžaduje také zkušenosti operátora tiskárny při vyrovnání tisku jednoho inkoustu s ostatními, což se v typografii nazývá krytí. Kvůli těmto nárokům je tisk ve výtažkových barvách nákladnější než tisk v přímých barvách.

Výtažkové plus přímé barvy

Tento barevný model je nejnákladnější způsob tisku, protože kombinuje tisk ve výtažkových barvách (čtyři inkousty) s jedním nebo více inkousty přímých barev. Tento barevný model se používá pouze v případech, kdy jsou třeba plné barvy a navíc barvy s vysokou sytostí nebo kovové barvy, které nelze vytvářet pomocí barev CMYK.

Výběr barevného modelu

Při volbě barev jsou v aplikaci Microsoft Office Publisher po výběru barevného modelu zobrazeny jen barvy, které jsou k dispozici při použití zvoleného barevného modelu. Pokud například nastavíte barevný model na jednu barvu, lze zvolit pouze barvy čar, výplní a textu, které je možné vytvořit pomocí této jediné barvy inkoustu. Nastavíte-li barevný model na přímé barvy, lze vybrat pouze barvy čar, výplní a textu, které můžete vytvořit pomocí inkoustů přímých barev.

Chcete-li pro publikaci zvolit barevný model, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje přejděte na položku Nástroje komerčního tisku a klepněte na příkaz Barevný tisk.

 2. V dialogovém okně Barevný tisk klepněte ve skupinovém rámečku Definovat všechny barvy jako na požadovaný barevný model.

  Dialogové okno Barevný tisk

 3. Zvolíte-li přepínač Přímé barvy nebo Výtažkové barvy plus přímé barvy, můžete po klepnutí na tlačítko Nová barva zvolit další inkousty přímých barev.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Tip 4: Ověřte, zda používáte pro stránky publikace správnou velikost

Před vytvořením publikace byste měli rozhodnout, jakou velikost má mít dokončená vytištěná publikace. Nezapomeňte se poradit se zástupcem komerční tiskárny.

Požadovanou velikost stránek, kterou určíte, nastavte v okně Vzhled stránky.

V této fázi dávejte pozor, aby velikost stránek zvolená v okně Vzhled stránky odpovídala požadované velikosti. Je obtížné ji změnit poté, co začnete vytvářet návrh publikace. Rovněž komerční tiskárna by měla potíže s tiskem publikace s jinou velikostí stránek než s tou, kterou jste nastavili.

Je důležité mít na paměti, že při nastavení stránek a jejich tisku jsou velikost stránky a velikost papíru dvě rozdílné věci:

 • Velikost stránky se vždy vztahuje na velikost dokončené stránky, po oříznutí.

 • Velikost papíru se vždy vztahuje na velikost listu papíru, na který budete publikaci tisknout, před oříznutím.

V mnoha případech musí být velikost papíru větší než velikosti stránky, aby vznikl prostor pro Přesah a Značky tiskárny nebo aby bylo možné na list papíru tisknout více než jednu stránku.

Chcete-li vytisknout více kopií nebo stránek na jeden list papíru k vytvoření brožury, lze toho v aplikaci Publisher snadno dosáhnout. Tisk více stránek na jeden list tak, aby je bylo možné složit a ořezat způsobem umožňujícím seřazení stránek do správné posloupnosti, se v typografii nazývá vyřazování.

Tip: Chcete-li při vyřazování získat nejlepší výsledky, měli byste s komerční tiskárnou nastavení publikace předem prodiskutovat. Komerční tiskárna může k vyřazování publikace používat vyřazovací program od jiného výrobce.

Obecně platí, že byste bez ohledu na to, zda chcete použít vyřazování či nikoli, měli nastavit vzhled stránky jako konečnou velikost položky.

 • Velikosti vizitek, rejstříkových karet a pohlednic:    Chcete-li vytisknout několik malých položek, jako jsou vizitky, na jednom listu velikosti Letter (21,6 x 27,9 cm), nastavte velikost stránky publikace na velikost kartiček (u vizitek je to 5 x 8,9 cm), nikoli na velikost papíru, na který je budete tisknout. V dialogovém okně Vzhled stránky můžete nastavit, kolik kopií se má na listu vytisknout.

  Postup

  1. V publikaci klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vzhled stránky, nastavte velikost stránky a klepněte na tlačítko Upřesnit.

  2. V dialogovém okně Vlastní velikost stránky klepněte ve skupinovém rámečku Typ rozložení na položku pole se seznamem Více stránek na list nebo jinou vhodnou možnost.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti zadejte požadované hodnoty do polí Vnější okraj, Horní okraj, Vodorovná mezera a Svislá mezera.

  4. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

   V závislosti na vybrané velikosti papíru a zadaných hodnotách okrajů umístí aplikace Publisher na stránku co nejvíce kopií položky. V okně publikace i nadále uvidíte pouze jednu kopii, ale při vytištění publikace vytiskne aplikace Publisher více kopií na jednom listu papíru.

 • Velikosti přeložených brožur:    Pokud je publikací jeden list papíru, který bude jednou nebo vícekrát přeložen, jako je trojskládanka nebo přání, měla by být velikost stránky stejná jako konečná velikost před přeložením. Jednotlivé panely brožury byste neměli považovat za samostatné stránky. Pokud je například publikací trojskládanka, která se vytiskne na papír velikosti Letter, klepněte v dialogovém okně Vzhled stránky na velikost Letter.

 • Velikosti brožur:    Je-li publikací brožura s více přeloženými stránkami (například katalog nebo časopis), měla by být velikost stránky stejná jako jedna stránka po přeložení kusu. Pokud je například velikost stránky publikace 13,95 x 21,6 cm, můžete tyto stránky vytisknout vedle sebe na obou stranách jednoho listu papíru velikosti Letter. Funkce pro tisk brožury v aplikaci Publisher uspořádá stránky tak, aby při zkompletování a přeložení vytištěných listů byly stránky ve správné posloupnosti.

  Nastavení brožury v aplikaci Publisher

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Vzhled stránky.

  2. V pravém podokně úloh klepněte na tlačítko Upřesnit.

  3. V dialogovém okně Vlastní velikost stránky klepněte ve skupinovém rámečku Typ rozložení na položku Brožura. V části Vodítka okrajů zadejte požadované rozměry a dvakrát klepněte na tlačítko OK.

  4. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Nastavení tisku a potom klepněte na kartu Nastavení papíru a publikace.

  5. Ve skupinovém rámečku Možnosti tisku vyberte položku Brožura, přeložená po straně.

  6. Ve skupinovém rámečku Papír vyberte velikost papíru, na který se vejdou dvě stránky vedle sebe. Ve skupinovém rámečku Orientace klepněte na přepínač Na šířku.

  7. Klepněte na kartu Podrobnosti o tiskárně.

  8. V poli se seznamem Název tiskárny klepněte na název tiskárny, kterou chcete k tisku použít. Nevíte-li, jakou tiskárnu nebo sázecí zařízení použije vaše komerční tiskárna, můžete tento krok přeskočit nebo můžete vybrat vlastní tiskárnu a vytisknout zkušební kopii.

  9. Klepněte na tlačítko OK.

   Komerční tiskárna ověří, zda je nastavení tiskárny a papíru správné pro zařízení, na kterém se brožura bude tisknout.

 • Složité vyřazování:    Někdy může vyřazování zahrnovat velký počet stránek, které se vytisknou na jediný list, který se pak několikrát přeloží a ořízne na třech stranách, čímž vznikne skupina posloupně číslovaných stránek. Tento druh vyřazování lze provést pouze pomocí vyřazovacího programu od jiného výrobce.

Začátek stránky

Tip 5: Povolte přesahy

Máte-li v publikaci prvky, které chcete vytisknout na okraji stránky, nastavte je jako přesahy. O přesahu se hovoří, pokud prvek sahá mimo stránku publikace. Publikace se vytiskne na velikost papíru větší než velikost dokončené stránky a potom bude oříznuta. Přesahy jsou nutné, protože většina tiskových zařízení, včetně ofsetových tiskových strojů, nemůže tisknout až k okraji papíru a po ořezu může vzniknout tenký bílý nepotištěný okraj.

Chcete-li vytvořit v aplikaci Publisher přesah, zvětšete prvky s požadovaným přesahem tak, aby sahaly za okraj stránky nejméně o 3,175 mm.

Publikace s přesahy

Pokud je prvkem automatický tvar vytvořený v aplikaci Publisher, lze jej snadno roztáhnout. Je-li však tvarem obrázek, je třeba být opatrnější, aby u obrázku zůstal zachován poměr stran nebo aby se při oříznutí stránky neztratila část obrázku, kterou chcete zachovat.

Začátek stránky

Tip 6: Nepoužívejte syntetické styly písem

U různých písem jsou obvykle navrženy varianty řezu písma. Například u řezu písma Times New Roman se ve skutečnosti jedná o čtyři písma:

 • Times New Roman

 • Times New Roman tučné

 • Times New Roman kurzíva

 • Times New Roman tučná kurzíva

V případě, že u textu v aplikaci Publisher zvolíte tučné písmo nebo kurzívu, systém Microsoft Windows pro zjednodušení práce s těmito variantami použije odpovídající písmo, pokud je k dispozici. Pokud například vyberete text v písmu Times New Roman a potom klepnete na tlačítko Tučné v panelu nástrojů Formát, systém Windows použije tučné písmo Times New Roman.

Mnoho řezů písma nemá samostatná písma představující tučné písmo a kurzívu. Jestliže použijete u těchto písem formátování pro tučné písmo nebo kurzívu, vytvoří systém Windows syntetickou verzi řezu písma v daném stylu. Například řez písma Comic Sans MS nemá verzi písma odpovídající kurzívě. Použijete-li u písma Comic Sans MS formátování pro kurzívu, systém Windows napodobí u textu vzhled kurzívy nachýlením znaků.

Na většině stolních tiskáren se budou tisknout syntetické styly písem očekávaným způsobem. Vysoce profesionální tisková zařízení, například sázecí zařízení, však pravděpodobně nevytisknou syntetické fonty očekávaným způsobem. Při odevzdání publikace komerční tiskárně ověřte, zda neobsahuje žádné syntetické styly písem.

Zkontrolujte všechna písma, která chcete při tisku použít

Chcete-li ověřit, zda nepoužíváte syntetické styly písem, je třeba vědět, jaké řezy písem používáte a jaké varianty jsou k dispozici jako samostatná písma. Pokud chcete zjistit, jaké řezy písem jste použili v publikaci, postupujte takto:

 • V nabídce Nástroje přejděte na položku Nástroje komerčního tisku a poté klepněte na příkaz Písma.

  V dialogovém okně Písma se zobrazí všechny řezy písem použité v publikaci.

Chcete-li zjistit, jaké varianty stylů řezu písma jsou k dispozici jako samostatná písma, postupujte takto:

 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit do pole Otevřít zadejte písmaa potom klikněte na OK.

  Otevře se okno Fonts (Písma) se seznamem všech písem a jejich variant nainstalovaných v počítači.

 3. Ověřte, zda není v nabídce Zobrazit zaškrtnuta položka Bez variant (tučné, kurzíva atd.) a klepněte na příkaz Podrobnosti.

 4. Zkontrolujte, zda řezy písma používané v publikaci mají k dispozici samostatná písma pro styly, které chcete použít.

Pokud je řez písma uveden pouze s jednou variantou, nejsou k dispozici samostatná písma pro tučné formátování, kurzívu nebo tučnou kurzívu. Většina řezů písma, které mají k dispozici pouze jedno písmo, jsou ozdobná písma a nejsou určena k použití v dalších variantách.

Začátek stránky

Tip 7: Nepoužívejte odstíny u textu s malou velikostí písma

Pokud je barevný text použit u malé velikosti písma, použijte buď plné přímé barvy, nebo barvy, které lze vytvořit kombinací plných výtažkových barev. Vyhněte se použití odstínu barvy.

Aplikace Publisher vytiskne odstíny jako rastr, neboli procento plné barvy inkoustu. Při přiblížení se barevný filtr jeví jako bodový vzorek. Například 50% odstín zelené je vytištěn jako 50% rastr plné zelené barvy.

Zvětšená verze textu v plné barvě a v odstínu barvy

Pokud má text v odstínu barvy malou velikost, nemusejí body tvořící rastr stačit k jasnému vykreslení tvaru znaků. Výsledný text je rozmazaný nebo skvrnitý a špatně čitelný. Jestliže se jedná o odstín výtažkové barvy (při použití více inkoustů), nemusí být krytí jednotlivých inkoustů přesně vyrovnáno, což může způsobit vznik rozmazaných hran textu.

Chcete-li použít barevný text s malou velikostí písma, ověřte, zda používáte barvy, které se vytisknou jako plné, nikoli jako odstíny. Zde jsou některé možnosti voleb barev:

 • Černá

 • Bílá

 • Azurová

 • Purpurová

 • Žlutá

 • Červená (100% purpurová, 100% žlutá)

 • Zelená (100% azurová, 100% žlutá)

 • Modrá (100% azurová, 100% červená)

 • 100% odstín libovolné přímé barvy

Poznámka: U textu s větší velikostí písma, zhruba 18 a více bodů, nepředstavují odstíny problém. O písmech, která chcete použít pro barevný text, se poraďte se zástupcem komerční tiskárny.

Začátek stránky

Tip 8: Upravte velikost digitálních fotografií a naskenovaných obrázků

Grafika vytvořená v programu pro malování, skenovacím programu nebo digitálním fotoaparátem sestává z mřížky různě zbarvených čtverečků nazývaných pixely. Čím více pixelů grafika obsahuje, tím více zobrazuje podrobností.

Rozlišení obrázku se vyjadřuje v pixelech na palec (PPI). Každý obrázek obsahuje konečný počet pixelů. Při zvětšení obrázku se sníží rozlišení (méně PPI). Při zmenšení obrázku se zvýší rozlišení (více PPI).

Pokud je rozlišení obrázku příliš nízké, bude se obrázek jevit jako čtverečkovaný. Pokud je rozlišení obrázku příliš vysoké, bude velikost souboru obrázku zbytečně velká a bude trvat déle jeho otevření, úpravy a tisk. Obrázky s více než 1 000 PPI se nemusí vůbec vytisknout.

Je-li rozlišení obrázku vyšší, než umožňuje tiskárna vytisknout (například obrázek s rozlišením 800 PPI na tiskárně s rozlišením 300 PPI), zabere zpracování dat obrázku v tiskárně více času, aniž by u výtisku došlo ke zvýšení míry podrobností. Nejvhodnější je přizpůsobit rozlišení obrázku rozlišení tiskárny.

Rozlišení barevných obrázků, které chcete nechat vytisknout v komerční tiskárně, by se mělo pohybovat mezi 200 a 300 PPI. Obrázky mohou mít i vyšší rozlišení  – až 800 PPI – ale neměly by mít rozlišení nižší.

Poznámka: Někdy se můžete setkat s rozlišením obrázku vyjádřeným jako body na palec (DPI) namísto PPI. Tyto pojmy se často používají jako synonyma.

Platné rozlišení

Obrázek bude obsahovat stejné množství informací i v případech, kdy jej v publikaci zvětšíte nebo zmenšíte. Pokud chcete, aby na obrázku bylo po zvětšení více podrobností, je třeba vyjít z obrázku, který má vyšší platné rozlišení.

Každý obrázek v publikaci má platné rozlišení, které bere v úvahu původní rozlišení grafiky a dopad nastavení jeho velikosti v aplikaci Publisher. Například obrázek s původním rozlišením 300 PPI zvětšený na 200 % má platné rozlišení 150 PPI.

Chcete-li zjistit platné rozlišení obrázku v publikaci, postupujte takto:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce grafiky.

 2. V podokně úloh Správce grafiky klepněte ve skupinovém rámečku Vybrat obrázek na šipku vedle obrázku a poté klepněte na příkaz Podrobnosti.

 3. V okně Podrobnosti se v poli Platné rozlišení zobrazuje rozlišení v bodech na palec (DPI).

Redukce grafiky s vysokým rozlišením

Máte-li jen několik grafických objektů, jejichž rozlišení je příliš vysoké, je možné, že nebudete mít potíže s jejich vytištěním. Pokud však použijete více grafických objektů s vysokým rozlišením, publikace se vytiskne efektivněji, pokud snížíte jejich rozlišení.

Důležité informace: Před snížením rozlišení grafiky požádejte komerční tiskárnu o informace týkající se rozlišení, které potřebujete.

V aplikaci Publisher můžete snížit rozlišení jednoho, několika nebo všech obrázků jejich komprimací.

 1. Vyberte v aplikaci Publisher jeden či více obrázků, jejichž rozlišení chcete snížit, klepněte na jeden z nich pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Formát obrázku.

 2. V dialogovém okně Formát obrázku klepněte na kartu Obrázek.

 3. Klepněte na tlačítko Komprimovat.

 4. V dialogovém okně Komprimovat obrázky klepněte ve skupinovém rámečku Cílový výstup na přepínač Komerční tisk.

 5. Ve skupinovém rámečku Použít nastavení komprese zvolte, zda chcete komprimovat všechny obrázky v publikaci, nebo pouze vybrané obrázky, a klepněte na tlačítko OK.

 6. Pokud se zobrazí dotaz, zda chcete použít optimalizaci obrázků, klepněte na tlačítko Ano.

  Původní verze obrázku nebo obrázků s vysokým rozlišením budou nahrazeny verzemi stejného obrázku či obrázků s rozlišením 300 PPI.

Začátek stránky

Tip 9: Používejte propojení obrázků

Při vkládání obrázků do publikace je můžete do publikace vložit jako propojení odkazující na soubory s obrázky. Vložením obrázků do publikace jako propojení snížíte velikost publikace a umožníte tiskárně úpravu libovolného z obrázků samostatně nebo aplikování správy barev na všechny obrázky v jedné dávce.

Pokud použijete propojení obrázků, nezapomeňte spolu s publikací předat do komerční tiskárny také soubory s obrázky. Jestliže k přípravě publikace pro komerční tisk použijete Průvodce na cesty, budou propojené obrázky součástí sbaleného souboru.

Dodání publikace s obrázky ve formě propojení je obzvláště důležité, používáte-li grafiku EPS (Encapsulated PostScript), protože z aplikace Publisher nelze obrázek uložit ve formátu EPS. Grafika EPS je pro komerční tiskárnu k dispozici pouze v případě, že je dodána jako samostatný propojený soubor.

Chcete-li vložit obrázek jako propojení, postupujte takto:

 1. V nabídce Vložit přejděte na položku Obrázek a klepněte na příkaz Ze souboru.

 2. V dialogovém okně Vložit obrázek vyhledejte požadovaný obrázek a klepněte na něj.

 3. Klepněte na šipku vedle tlačítka Vložit a poté klepněte na příkaz Připojit k souboru.

Začátek stránky

Tip 10: K přípravě souboru publikace používejte Průvodce na cesty

Pomocí Průvodce na cesty je možné sbalit publikaci a příslušné propojené soubory do jednoho komprimovaného souboru, který lze předat k tisku do komerční tiskárny. Při použití Průvodce na cesty provede aplikace Publisher následující akce:

 • Uloží kopii souboru a vloží písma TrueType s oprávněním pro vložení.

 • Vytvoří komprimovaný soubor archivu, který zahrnuje publikaci a veškerou její propojenou grafiku.

 • Vytvoří soubor PDF, protože tomuto formátu dávají některé tiskárny přednost.

  Poznámka: Uložit soubor ve formátu PDF a XPS lze v aplikaci systému Microsoft Office 2007 pouze po instalaci doplňku. Další informace naleznete v článku Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Zkopíruje sbalený soubor na jednotku podle vašeho výběru.

Spuštění Průvodce na cesty

 1. V nabídce Soubor přejděte na položku Na cesty a pak klepněte na příkaz Přenést do komerční tiskárny.

 2. V podokně úloh Přenést do komerční tiskárny vyberte v poli se seznamem Jak bude tato publikace vytištěna? požadovanou možnost:

  Pokud chcete použít tiskárnu s ofsetovým tiskem, vyberte položku Komerční tiskárna.

  Chcete-li použít kopírovací službu s vysokou kvalitou výstupu, vyberte položku Tisk ve vysoké kvalitě.

  Jestliže chcete použít vlastní nastavení souboru PDF tak, aby odpovídalo nastavení cílové tiskárny, kleněte na položku Ostatní a zvolte požadovaná nastavení.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti tisku.

 4. V dialogovém okně Možnosti tisku proveďte potřebné změny, včetně Značky tiskárny, a potom klepněte na tlačítko OK.

  Informace o potřebě použití značek tiskárny a jejich požadovaných nastaveních si vyžádejte od zástupce tiskárny.

 5. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit odstraňte případné problémy, které byly v aplikaci Publisher zjištěny.

 6. Chcete-li vytvořit soubor ve formátu PDF, zaškrtněte v části Exportovat políčko Vytvořit soubor PDF.

  Publikaci můžete uložit jako soubor ZIP nebo PDF, případně obojí. Ve výchozím nastavení jsou vybrány obě možnosti. Jestliže si nejste jisti, kterému formátu daná komerční tiskárna dává přednost, ponechte výběr obou možností.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit.

 8. V okně Průvodce na cesty zvolte umístění, kam chcete provést export souboru, a klepněte na tlačítko Další.

  Pokud balíte více publikací, uložte každou sbalenou publikaci do samostatné složky. V opačném případě budou již existující sbalené publikace přepsány.

  Soubor lze uložit na vyměnitelné médium, jednotku pevného disku, externí jednotku nebo síťovou jednotku.

  Soubory uložit na vyměnitelném médiu

  Chcete-li publikaci odnést do tiskárny na disku, klepněte na příslušnou jednotku (obvykle D nebo E v případě vyměnitelných médií CD-R/RW nebo jednotky zařízení USB Flash).

  Soubory uložit na jednotku pevného disku, externím disku nebo síti

  Pokud ukládáte soubory na externí diskovou jednotku, do umístění v síti nebo na pevný disk počítače, klepněte na tlačítko Procházet, zvolte požadovanou jednotku a složku a klepněte na tlačítko OK.

  Později můžete soubor uložit na webový server, pokud daná komerční tiskárna umožňuje přenos souborů prostřednictvím Internetu.

 9. Zaškrtněte políčko Tisk neseparovaného zkušebního výtisku nebo jeho zaškrtnutí zrušte a klepněte na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je políčko Tisk neseparovaného zkušebního výtisku vždy zaškrtnuto. Zkušební výtisk může posloužit k odhalení případných chyb v tištěné verzi publikace před odesláním souboru do komerční tiskárny. Pokud chyby v souboru odstraní komerční tiskárna, zvýší se obvykle náklady na tisk.

  Poznámka: Pokud v publikaci provedete po sbalení změny, nezapomeňte znovu použít Průvodce na cesty, aby se změny promítly i do publikace předané do komerční tiskárny.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×