Office
Přihlásit se

Tipy pro optimalizaci migrací IMAP

Při provádění migrace protokolu IMAP z místního systému Exchange Server do Office 365 máte několik možností, jak výkon migrace optimalizovat.

Optimalizace migrací IMAP

Tady je několik tipů pro optimalizaci migrace IMAP:

 • Zvyšte limity připojení k vašemu serveru IMAP.      Řada bran firewall a e-mailových serverů má nastavený limit počtu uživatelů, IP adres a celkového počtu připojení. Než budete poštovní schránky migrovat, je potřeba zajistit takovou konfiguraci brány firewall a serveru IMAP, aby povolila velký (nebo maximální) počet připojení pro následující nastavení:

  • Celkový počet připojení k serveru IMAP.

  • Počet připojení konkrétního uživatele. Toto nastavení je důležité v případě, že v souboru migrace CSV (textový soubor s oddělovači) použijete pověření správce, protože všechna připojení k serveru IMAP probíhají v rámci tohoto uživatelského účtu.

  • Počet připojení z jedné IP adresy. Tento limit obvykle vynucuje brána firewall nebo e-mailový server.

  Pokud na serveru IMAP běží Microsoft Exchange Server 2010 nebo Exchange 2007, je hodnota pro výchozí nastavení maximálního počtu připojení malá. Před migrací e-mailů nezapomeňte tyto limity zvýšit. Exchange 2003 ve výchozím nastavení počet připojení neomezuje.

  Další informace najdete tady:

 • Změňte nastavení hodnoty TTL (Time-to-Live) systému DNS v záznamu MX.      Než začnete poštovní schránky migrovat, nastavte hodnotu TTL systému DNS (Domain Name System) v aktuálním záznamu MX na kratší interval, třeba 3 600 sekund (jedna hodina). Pokud po migraci všech poštovních schránek změníte záznam MX tak, aby odkazoval na vaši e-mailovou organizaci Office 365, bude se vzhledem ke zkrácení intervalu TTL aktualizovaný záznam MX šířit rychleji.

 • Spusťte jednu nebo víc kontrolních dávek migrace.      Před migrací většího počtu uživatelů spusťte několik malých dávek migrace IMAP. V testovací migraci můžete udělat toto:

  • Ověřit formát souboru CSV.

  • Otestovat koncový bod migrace, který se používá pro připojení k serveru IMAP.

  • Ověřit že můžete e-mail úspěšně migrovat s použitím přihlašovacích údajů správce, pokud to jde.

  • Určit nejvhodnější počet současných připojení k serveru IMAP a minimalizovat tak dopad na šířku pásma internetu.

  • Ověřit, že se vyloučené složky nemigrují do poštovních schránek Office 365.

  • Určit dobu trvání migrace dávky uživatelů.

  • Použijte soubory CSV se stejným počtem řádků a spouštějte dávky v podobných časech během dne. Potom porovnejte celkovou dobu běhu každé testovací dávky. Tohle porovnání vám pomůže odhadnout, jak dlouho bude trvat migrace všech poštovních schránek, jak velká by měla být každá dávka migrace a kolik současných připojení k serveru IMAP byste měli použít, aby byla rychlost migrace a šířka pásma internetu vyvážená.

 • K migraci e-mailů použijte pověření správce v souboru CSV.      Z hlediska uživatelů jde o nejmíň rušivou a nejvýhodnější metodu, která usnadňuje minimalizaci chyb synchronizace, ke kterým dochází v případě, že uživatelé změní hesla k místním účtům. Při použití této metody taky nebude potřeba získávat a měnit hesla uživatelů. Pokud použijete tuto metodu, přesvědčte se, že má používaný účet správce dostatečná oprávnění k přístupu k migrovaným poštovním schránkám.

  Poznámka: Pokud se rozhodnete použít pověření uživatele v souboru CSV, zvažte před migrací poštovních schránek možnost provedení globální změny hesel uživatelů a následného znemožnění uživatelům měnit hesla ke svým místním účtům. Pokud uživatelé před migrací poštovní schránky na cloudovou poštovní schránku změní hesla, migrace se nepodaří. Pokud uživatelé změní hesla po migraci poštovních schránek, nebudou se do jejich poštovní schránky Office 365 migrovat nové e-maily odeslané do jejich poštovních schránek na serveru IMAP.

 • Během migrace neodstraňujte poštovní schránky ani neměňte jejich adresy SMTP.      Pokud systém migrace nebude moct najít migrovanou poštovní schránku, bude hlásit chybu. Než odstraníte nebo změníte adresu SMTP migrované poštovní schránky Office 365 nebo místní poštovní schránky, musíte dokončit migraci.

 • Komunikujte se svými uživateli.      Upozorněte uživatele předem, že budete obsah jejich místních poštovních schránek migrovat do organizace Office 365. Zvažte toto:

  • Oznamte uživatelům, že se nebudou migrovat e-mailové zprávy větší než 35 MB. Požádejte je, aby zprávy a přílohy, které jsou moc velké, uložili do místního počítače nebo na vyměnitelný USB disk.

  • Před migrací požádejte uživatele, aby odstranili z místní poštovní schránky staré nebo nepotřebné e-mailové zprávy. Sníží se tak objem dat, která je potřeba migrovat, a celková doba trvání migrace. Poštovní schránky uživatelů můžete vyčistit i sami.

  • Navrhněte uživatelům, aby provedli zálohu složky Doručená pošta.

  • Oznamte uživatelům, pokud to jde, které složky se nebudou migrovat.

  • Do migrace se nezahrnou složky, které mají v názvu lomítko (/). Pokud uživatelé chtějí migrovat i tyto složky, musí je přejmenovat nebo lomítka v názvech nahradit jinými znaky, např. podtržítkem (_) nebo pomlčkou (–).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×