Tipy a triky pro vzorce

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Při vytváření vzorců mějte na paměti doporučené postupy. Nezapomínejte také na běžné chyby při vytváření vzorců.

V tomto článku

Doporučené postupy pro vytváření vzorců

Pravidla pro omezení výskytu chyb že při vytváření vzorců

Doporučené postupy pro vytváření vzorců

V následující tabulce je uveden souhrn doporučených postupů pro zadávání vzorců.

Vyzkoušejte tento doporučený postup

Pomocí následujících akcí:

Snadná změna typu odkazu:      

Přepínání mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy:

  1. Vyberte buňku, která obsahuje vzorec.

  2. Na řádku vzorců vyberte odkaz, který chcete změnit.

  3. Mezi kombinacemi můžete přepínat klávesou F4.

Rychlé kopírování vzorců   

Pokud chcete rychle vložit stejný vzorec do oblasti buněk, vyberte oblast, kterou chcete provést výpočet, zadejte vzorec a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Enter. Například pokud do oblasti C1: C5 zadejte vzorec =SUM(A1:B1) a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Enter, Excel zadáte vzorec do každé buňky dané oblasti podle relativního odkazu A1.

Použití automatického dokončování vzorce   

Chcete-li si usnadnit vytváření a úpravy vzorců a minimalizovat množství překlepů a syntaktických chyb, použijte funkci automatického dokončení vzorce. Po zadání znaku = (symbol rovná se) a počátečních písmen (počáteční písmena slouží jako aktivační událost zobrazení) se v aplikaci Excel pod danou buňkou zobrazí dynamický seznam platných funkcí a názvů. Po vložení funkce nebo názvu do vzorce pomocí aktivační události vložení (stisknutím klávesy TAB nebo dvojitým kliknutím na položku v seznamu) zobrazí aplikace Excel všechny odpovídající argumenty. Při zadávání vzorce může také zadání čárky fungovat jako aktivační událost zobrazení – aplikace Excel může zobrazit další argumenty. Do vzorce můžete zadat další funkce nebo názvy a po zadání počátečních písmen se v aplikaci Excel znovu zobrazí dynamický seznam, ze kterého můžete volit.

Použití popisů funkcí:   

Pokud nejste obeznámení s argumenty funkce, můžete použít funkci komentář, který se zobrazí po zadání názvu funkce a levou závorku. Klikněte na název funkce zobrazíte téma nápovědy o funkci nebo klikněte na název argumentu vyberte může být příslušný argument ve vzorci.

Začátek stránky

Pravidla pro omezení výskytu chyb při vytváření vzorců:

V následující tabulce je uveden přehled nejběžnějších chyb, ke kterým dochází při zadávání vzorců.

Dodržujte tato pravidla:

Pomocí následujících akcí:

Stejný počet levých a pravých závorek    

Ověřte, zda všechny závorky tvoří pár. Při vytváření vzorce se zadávané závorky v aplikaci Excel zobrazují barevně.

Označení oblasti pomocí dvojtečky    

Chcete-li vytvořit odkaz na oblast buněk, označte první a poslední buňku v oblasti dvojtečkou (:), nikoli jinými symboly, například pomlčkou (-). Místo vzorce A1-A5 zadejte vzorec A1:A5. U vzorců se dvojtečka nepoužívá jako matematický operátor, pomlčka (nebo znaménko mínus) však ano.

Zadání všech požadovaných argumentů    

Chcete-li vzorec úspěšně dokončit, ověřte, zda jste zadali správný počet povinných argumentů. Argumenty označené v syntaxi vzorce hranatými závorkami jsou volitelné a můžete je zadat podle potřeby.

Počet vnořených funkcí nesmí přesáhnout 64    

Chcete-li vnořit další funkce do argumentu vzorce, který používá funkci, ověřte, zda bylo pro tento vzorec dodrženo omezení 64 úrovní vnořených funkcí.

Uzavření názvů jiných listů do jednoduchých uvozovek    

Pokud odkazujete na hodnoty nebo buňky v jiném listu nebo sešitu ve vzorci a název daného listu či sešitu obsahuje jiný než abecední znak, zadejte název do jednoduchých uvozovek (').

Uvedení cesty k externím sešitům    

Ověřte, zda jednotlivé Externí odkaz zadané ve vzorci obsahují název sešitu a cestu k tomuto sešitu.

Zadání čísel bez formátování    

Ověřte, zda při zadávání čísel ve vzorci nezadáváte také formáty čísel. U argumentů vzorců označuje znak měny absolutní odkaz a čárky (,) se požívají jako oddělovač argumentů. Namísto hodnoty 1 000 Kč zadejte do vzorce pouze číslo 1 000.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×