Technologie pro usnadnění zajišťující lepší přístup k počítači

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Edward S. Rosenthal

Ať máte jakoukoliv poruchu, nemusí vám to zabránit v používání počítače. Pomáhat vám mohou technologie pro usnadnění.

Vysvětlení technologií pro usnadnění

Pole působnosti technologií pro usnadnění je značně široké. Zahrnuje všechno možné od základních pomůcek, jako je lupa, až po špičková zařízení, která umožňují ovládat na počítači akce myši snímáním sítnice při pohybu očí. Jistě ne všechny technologie pro usnadnění se soustředily na zlepšení nebo zvýšení přístupu k počítači. Během posledních 20 let ale počet dostupných technologií, které usnadňují přístup uživatelů k počítačům PC (a k počítačům obecně), exponenciálně roste. Když to spojíme s trendy univerzálního návrhu u softwaru, pravděpodobně jsme svědky rozšiřování „přístupných“ strategií návrhu a růstu pracovních příležitostí pro osoby s postižením. Univerzální návrh se popisuje různými způsoby, ale podle mého názoru je dobrá definice tato: „Když se zaměříme na strategie usnadnění přístupu a návrh produktů, můžeme běžné populaci nabídnout nejširší možnosti použití a tím i největší výhody.“

Přestože mnoho lidí zná ty nejlepší technologie pro usnadnění založené na počítačích PC i související kategorie, domníváme se, že může být užitečné nabídnout obecný přehled různých technologií určených ke zlepšení přístupu osobám s různými druhy postižení. Tento článek nemá v žádném případě poskytovat vyčerpávající informace. Pokud zde zmiňujeme nějaký produkt, neznamená to, že ho schvalujeme nebo hodnotíme jeho přednosti. Pouze uvádíme konkrétní příklad, který může zájemcům usnadnit získání dalších informací o určité kategorii produktů. Když bude někdo chtít sledovat určité oblasti produktů, měl by posuzovat vhodnost technologií pro věk uživatelů. Mnohé technologie pro usnadnění vyžadují ze strany uživatele poznávací sofistikovanost a většina z nich vyžaduje ke zvládnutí dostatek trpělivosti. Kategorie postižení a příslušné kategorie produktů neuvádíme v nějakém konkrétním pořadí.

Pohybové problémy

Pohybové problémy představují zřejmé i méně zřejmé potíže s přístupem k počítačovým technologiím. Obecně platí, že počítače jsou navržené tak, aby podporovaly grafické uživatelské rozhraní (GUI), které předpokládá použití klávesnice a myši. Protože kategorie pohybových problémů zahrnuje všechno možné od mírného syndromu z opakovaného přetížení (SOP) až k vážnému ochrnutí, strategie usnadnění přístupu se značně liší. Především se ale soustředí na nahrazení nebo rozšíření přístupu pomocí klávesnice a myši. Syndrom z opakovaného přetížení označuje organizace OSHA (Occupational Safety and Health Administration) také jako „work-related musculoskeletal disorders“ (muskuloskeletální poruchy související s prací).

Speciální klávesnice

Čtyři obecné strategie představí při pohledu strategie klávesnice dostupné technologiích: ergonomické, pohybového na obrazovce Dvorak. Vzhledem k tomu jsme jste vidět velké zvýšení počtu uživatele počítačů zabývají RSI a související s jeden primární přístupy k zmírnění příznaky opakujících namáhání poškození je uživateli poskytnout ergonomické klávesnice. Obecné koncepci použití ergonomické klávesnice je umístění uživatele hands méně stressful, ergonomičtější pozici. Jednoduchý ergonomické klávesnice si tradiční ale může mít pozice klávesnice za dvou různých oblastí a jednu používá pravoúhlé přístup zápěstí pro zadávání. Společnost Microsoft neposkytuje celá řada klávesnice tohoto typu včetně designu Microsoft Wave klávesnice. Oblasti klávesnice webu Microsoft Hardware nabízí další informace.

Jiné společnosti navrhují klávesnice odvážně tak, aby vyhovovaly uživatelům se syndromem z opakovaného přetížení. Mohou to být například klávesnice s variabilním rozdělením a lákavou možností rozdělit klávesnice na dva samostatné panely, které mohou být upevněny na kancelářské křeslo nebo invalidní vozík (klávesnice od společnosti Kinesis). Klávesnice pro jednu ruku mohou mít nejrůznější vzhled – od alternativního rozložení tradičních kláves (Frog Pad) až k „akordické“ klávesnici, u které se klávesy mačkají jednotlivě nebo společně (klávesnice BAT). Klávesnice na obrazovce je softwarový nástroj, který napodobuje klávesy klávesnice. Často se ovládá pomocí některého typu náhlavního ovladače (popíšeme ho dále v tomto článku). Rozložení klávesnice Dvorak v mnoha ohledech odpovídá požadavkům univerzálního návrhu, protože obecně usnadňuje a zrychluje psaní – díky umístění kláves na přirozenější pozice (informace o klávesnici Dvorak).

Speciální ukazovací zařízení (myši)

Tolik lidí pomocí jejich myš a nechcete otázka jeho snadné použití pro účinnosti. Pro mnoho uživatelů uvádí myši podstatné fyzického problémy. Kromě tradiční přístup k myši, se kterým jste všechny známé několika způsoby další, které mohou být menší známé: Jedná se o rollerball záhlaví použít, ovládat pákovým a visual. Základní představu za myši rollerball je, že uživatel nevyžaduje jejich zápěstí mějte pevné polohy, případně vystupňování RSI příznaky nebo předvádění na fyzické místo pro ruce, které nejsou životaschopné. Myší Rollerball se hodně provedeních, ale v podstatě všechny poskytnout plovoucí koule, můžete pracovat na dosah, palmy ručně, tupý straně nebo jiných postup. Obecné za myš použít vedoucího se, že uživatel přejde jejich vedoucího nebo něco použít v záhlaví přejděte myší na obrazovce. To je často svázáno s speciální sip a úpravou systému, který umožňuje uživatelům provádět jejich nadechněte klepnutí; nebo sepnutí2 systém kde povolení myši ponecháte v určitém místě na obrazovce pro uživatele definovatelné zadaný čas, provádí pomocí funkce kliknutím na položku. Mnoho lidí s omezeními mobilita najděte umístění ruce tradiční myší je velmi obtížně srozumitelný a počet společností provedli myš podle koncepce ovládat pákovým řadiče domény, který je snadněji spravovat a vyžaduje nižší úrovně pohyblivostí.

V posledních letech se objevila celá řada nových řešení pro ovládání ukazatele. Patří k nim snímání sítnice při pohybu očí, sledování výrazu obličeje a snímání mozkových vln. Kromě toho existuje široká škála ovladačů speciálně určených pro osoby s vážnými pohybovými poruchami včetně ochrnutí, které využívají pouze hlavu – nebo ovladač Jouse.

Technologie hlasového vstupu

Rozpoznávání řeči vstupní technologii a počet společností vytvořit vstupních technologie rozpoznávání řeči poskytovat velínem a řídicímu a řeči textové funkce. Operační systém Windows 10 obsahuje nástroje rozpoznávání řeči, použijte rozpoznávání řeči ve Windows 10a pravděpodobně dobře známé vstupních technologie rozpoznávání řeči v Severní Americe je řádku product aplikace Dragon NaturallySpeaking Aplikace Dragon NaturallySpeaking.

Zrakové problémy

Výše jsme se krátce zmínili o grafickém uživatelském rozhraní (GUI). Samozřejmým důsledkem použití grafického rozhraní ke komunikaci s počítačovým systémem je to, že lidé se zrakovými problémy mají velmi obtížný nebo zcela vyloučený přístup k informacím. Lidé se zrakovými problémy se obecně označují jako „slabozrací“ nebo „slepí“. Slabozraký uživatel mívá určité zbytky zraku a může do určité míry využívat zrak při ovládání počítače a čtení tištěné dokumentace. I mnoho slabozrakých lidí může využívat technologie určené slepým uživatelům.

Softwarové lupy

Softwarová lupa může nabízet různé úrovně zvětšení a také obecnou správu zobrazení, jako jsou různá schémata kontrastu a ukazatelů. Tyto systémy jsou často spojené s nástroji pro čtení obrazovky. Funkce softwaru se mohou ovládat pomocí standardně přiřazených klávesových zkratek nebo i pomocí přídavné klávesnice (ZoomText Magnifier).

Softwarové čtečky

Softwarové čtečky oznamují texty nebo jiné informace z obrazovky počítače pomocí syntetizovaného počítačového hlasu (ZoomText Reader).

Čtečky obrazovky

Nástroje pro čtení obrazovky oznámení text nebo jiné informace z obrazovky počítače v hlas syntetizují počítače. umožňuje zajistit mluvené úroveň podpory, který obsahuje informace o každou činnost, která proběhla na obrazovce. Některé softwaru pro čtení obrazovky obsahuje skriptování funkce rozbalte "přístup z krabice." Obecné předpokladů se, že uživatel bude řízení funkce pomocí klávesnice Jaws For Windows.

Obnovitelné displeje s výstupem v Braillově písmu

Obnovitelné displeje s výstupem v Braillově písmu se připojují k počítačovému systému a poskytují průběžný výstup v Braillově písmu s informacemi o událostech, které se odehrávají na obrazovce počítače (Humanware BrailleNote). Některé displeje mají i mluvený výstup (KNFB Mobile).

Mobilní čtečky

Mobilní čtečky jsou ruční nebo podobná přenosná zařízení, která oznamují informace pomocí syntetizovaného lidského hlasu. Tato zařízení umí číst nejen tištěné dokumenty, jako třeba jídelní lístky, ale také nápisy, tabule a jiné vzdálené objekty.

Poruchy učení

Osoby s poruchami učení mohou mít nejrůznější příznaky. Produkty mívají obvykle více funkcí, aby mohly řešit různé konkrétní problémy.

Čtečky

Většina čteček nabízí syntetizovaný hlas pro čtení textů a další pomůcky, jako například mluvící slovníky a další podporu pro zlepšení gramotnosti. Většina čteček pro poruchy učení také při vyslovování textu zvýrazňuje text na obrazovce, aby si uživatel vytvořil vizuálně–kognitivní spojení s hlasitou výslovností slov (často se to označuje jako multimodální učení) (WYNN Reader).

Řízení a zakrývání zobrazení

Změnou barevných schémat je možné zlepšit schopnosti přístupu lidí k informacím. Podobné řešení představuje metoda zakrývání, která blokuje většinu obrazovky, aby nebyl člověk opticky rušen jinými aktuálně prezentovanými informacemi.

Předvídání slov

Předvídání slov je funkce, která uživateli píšícímu text nabízí návrhy slov. Některé programy pro předvídání slov jsou heuristické. Znamená to, že se učí ze vzorců a zvyklostí uživatele (WordQ).

Grafické organizátory

Grafické organizátory nepoužívají k uspořádání myšlenek a vytváření příležitostí ke komunikaci čistě jazykový a textový přístup, ale nabízejí uživatelům spoustu nástrojů ke zpracování názornějším způsobem (Inspiration Software).

Digitální záznamníky

Jako konečný osobní zprávu jsme jste umístili digitálního zapisovací ve vlastní kategorii, jak mají obecných použití různých mnoho kategorií postižení. Většina digitální zapisovací můžete zaznamenávat do jak poblíž zvuk a zvuk vzdálenost (konferencí a schůzky) a mnoho jsou součástí software, který umožňuje uživatelům stáhnout něco jiného, co ho máte uložené na počítači. nebo na pozdější pro zpracování/manipulace vstupní technologií rozpoznávání řeči.

Také stojí za to poznamenat, že mnohé z dostupných technologií pro usnadnění (včetně některých, které jsme zmiňovali výše) jsou k dispozici jako shareware nebo jsou součástí operačního systému. Další informace o technologiích pro usnadnění a jejich použití můžete najít na mnoha místech v internetu nebo ve veřejné knihovně. Vynikajícím výchozím místem je web Microsoft Accessible Technologies Group (ATG).

O autorovi

Edward S. Rosenthal je prezidentem a výkonným ředitelem technologické poradenské společnosti Next Generation Technologies Inc. se sídlem v Lynnwoodu, stát Washington, která poskytuje konzultační služby k technologiím pro usnadnění od roku 1993. Další informace můžete najít na webu Next Generation Technologies. Autora můžete kontaktovat e-mailem na adrese edward@ngtvoice.com.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×