Technické údaje a omezení aplikace Excel

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Technické údaje a omezení listů a sešitů

Funkce

Mezní hodnota

Počet otevřených sešitů

Omezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

1 048 576 řádků a 16 384 sloupců

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Počet konců stránek

1026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet řádků kanály RSS v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezený dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 1 list)

Počet barev v sešitu

16 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel

Počet názvů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

1

Počet propojených listů

Omezeno dostupnou pamětí

Scénáře

Omezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezeno dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 procent

Počet sestav

Omezeno dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Počet kroků zpět

1000

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednotlivých sešitech

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Maximální limity paměti úložiště a velikosti souboru pro sešity s datovými modely

Pro 32bitové prostředí platí 2gigabajtové (GB) omezení virtuálního adresního prostoru sdíleného Excelem, sešitem a doplňky, které běží ve stejném procesu. Podíl datového modelu na adresním prostoru může dosáhnout až 500–700 megabajtů (MB), ale může být menší, pokud jsou načtené další datové modely a doplňky.

64bitové prostředí nepředstavuje žádné pevné limity co do velikosti souboru. Velikost sešitu je omezená jen dostupnou pamětí a systémovými prostředky.

Excel 2016 nabízí velký adresu vědět funkce, které umožní 32bitová verze Excel 2016 používání dvakrát paměti při práci uživatelů v operačním systému Windows 64bitová verze. Další informace najdete v tématu velké adresu vědět možnost změnit pro Excel.

Poznámka: Přidáváním tabulek do datového modelu se zvětšuje velikost souboru. Pokud nechcete v sešitu vytvářet složité relace datového modelu využívající velké množství zdrojů dat a datových typů, zrušte při importu nebo vytváření tabulek, kontingenčních tabulek nebo datových připojení zaškrtnutí políčka Přidat tahle data do datového modelu.

Další informace najdete v článku Specifikace a limity datového modelu.

Procesor pro platformu vzorky

64

Technické údaje a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Počet iterací

32 767

Velikost pole listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který lze zadat

9999:59:59

Technické údaje a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezeno dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Technické údaje a omezení kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity s povoleným nastavením "Povolit změny víc než jedním uživatelem..."

Vlastnost Povolit úpravy více než jeden uživatel... nastavena na v sešitu, pak platí následující informace. Toto nastavení je dostupné po kliknutí na kartě Revize > Sdílet sešit. Všimněte si, že v novějších verzích aplikace Excel, na tlačítko sdílet sešit obsahuje skryté. Pokud chcete zrušit skrytí ho, klikněte na soubor > Možnosti > Panel nástrojů Rychlý přístup. Otevřete seznam v části Zvolit příkazy z a vyberte možnost Všechny příkazy. Přejděte dolů na tomto seznamu najdete v článku Sdílení sešitu (starší verze). Vyberte tuto možnost a klikněte na Přidat. Klikněte na OK. Tlačítko Sdílet sešit je teď v horní části okna aplikace Excel a vypadá takto: Sdílení sešitu

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžou otevřít soubor ve stejnou dobu

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy je udržována Historie změn

32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)

Počet sešitů, které mohou být současně sloučeny

Omezeno dostupnou pamětí

Buňky, které mohou být zvýrazněny

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jeden nebo více tabulek nesmí obsahovat nastavení Povolit úpravy více než jeden uživatel... povolené.

Technické údaje a omezení listů a sešitů

Funkce

Mezní hodnota

Počet otevřených sešitů

Omezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

1 048 576 řádků a 16 384 sloupců

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Počet konců stránek

1026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet řádků kanály RSS v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel

Počet názvů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

1

Počet propojených listů

Omezeno dostupnou pamětí

Scénáře

Omezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezeno dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 procent

Počet sestav

Omezeno dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Počet kroků zpět

1000

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednotlivých sešitech

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Počet nesouvislých buněk, které je možné vybrat

2 147 483 648 buněk

Procesor pro platformu vzorky

64

Technické údaje a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Počet iterací

32 767

Velikost pole listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který lze zadat

9999:59:59

Technické údaje a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezeno dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

Omezený dostupnou pamětí

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

Omezený dostupnou pamětí

Technické údaje a omezení kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Počet položek zobrazených v rozevíracích seznamech filtrů

10 000

Sešity s povoleným nastavením "Povolit změny víc než jedním uživatelem..."

Vlastnost Povolit úpravy více než jeden uživatel... nastavena na v sešitu, pak platí následující informace. Toto nastavení je dostupné po kliknutí na kartě Revize > Sdílet sešit.

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžete otevírat a sdílet soubor ve stejnou dobu

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy je udržována Historie změn

32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)

Počet sešitů, které mohou být současně sloučeny

Omezeno dostupnou pamětí

Buňky, které můžete zvýrazňovat v sešitu

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jeden nebo více tabulek nesmí obsahovat nastavení Povolit úpravy více než jeden uživatel... povolené.

Technické údaje a omezení listů a sešitů

Funkce

Mezní hodnota

Počet otevřených sešitů

Omezeno dostupnou pamětí a systémovými prostředky

Celkový počet řádků a sloupců v listu

1 048 576 řádků a 16 384 sloupců

Šířka sloupce

255 znaků

Výška řádku

409 bodů

Počet konců stránek

1026 vodorovných a svislých

Celkový počet znaků, které může buňka obsahovat

32 767 znaků

Počet znaků v záhlaví nebo zápatí

255

Maximální počet řádků kanály RSS v jedné buňce

253

Počet listů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí (ve výchozím nastavení 3 listy)

Počet barev v sešitu

16 miliónů barev (32 bitů s úplným přístupem k 24bitovému barevnému spektru)

Počet pojmenovaných zobrazení v sešitě

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných formátů nebo stylů buněk

64 000

Počet stylů výplní

256

Počet tlouštěk a stylů čar

256

Počet jedinečných typů písem

1024 dostupných globálních písem; 512 v jednotlivých sešitech

Počet číselných formátů v sešitu

200 až 250 v závislosti na nainstalované jazykové verzi aplikace Excel

Počet názvů v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet oken v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Hypertextové odkazy na listu

66 530 hypertextových odkazů

Počet podoken v okně

1

Počet propojených listů

Omezeno dostupnou pamětí

Scénáře

Omezeno dostupnou pamětí, v souhrnné sestavě se zobrazí pouze prvních 251 scénářů

Počet měněných buněk ve scénáři

32

Počet nastavitelných buněk v nástroji Řešitel

200

Počet vlastních funkcí

Omezeno dostupnou pamětí

Rozsah lupy

10 až 400 procent

Počet sestav

Omezeno dostupnou pamětí

Počet odkazů řazení

64 v jednoduchém řazení, neomezený počet při pořadovém řazení

Počet kroků zpět

1000

Počet polí v datovém formuláři

32

Počet parametrů v sešitu

255 parametrů v jednotlivých sešitech

Počet rozevíracích seznamů filtrů

10 000

Technické údaje a omezení výpočtů

Funkce

Mezní hodnota

Přesnost čísel

15 číslic

Nejmenší povolené záporné číslo

-2,2251E-308

Nejmenší povolené kladné číslo

2,2251E-308

Největší povolené kladné číslo

9,99999999999999E+307

Největší povolené záporné číslo

-9,99999999999999E+307

Největší povolené kladné číslo prostřednictvím vzorce

1,7976931348623158e+308

Největší povolené záporné číslo prostřednictvím vzorce

-1,7976931348623158e+308

Délka obsahu vzorce

8 192 znaků

Vnitřní délka vzorce

16 384 bajtů

Počet iterací

32 767

Velikost pole listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet vybraných oblastí

2 048

Počet argumentů ve funkci

255

Počet vnořených úrovní funkcí

64

Počet kategorií funkcí definovaných uživatelem

255

Počet dostupných funkcí listu

341

Velikost zásobníku operandů

1 024

Počet křížově závislých listů

64 000 listů, které mohou odkazovat na další listy

Počet křížově závislých maticových vzorců mezi listy

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí oblastí na jednom listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet závislostí na jedné buňce

4 miliardy vzorců, které mohou být závislé na jedné buňce

Délka obsahu propojených buněk ze zavřených sešitů

32 767

Nejstarší datum povolené pro výpočet

1. ledna 1900 (1. ledna 1904, pokud je používán systém dat začínající rokem 1904)

Poslední datum povolené pro výpočet

31. prosince 9999

Nejdelší časový interval, který lze zadat

9999:59:59

Technické údaje a omezení vytváření grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet grafů propojených s listem

Omezeno dostupnou pamětí

Počet listů, na které odkazuje graf

255

Počet datových řad v jednom grafu

255

Počet datových bodů v datové řadě v dvojrozměrných grafech

32 000

Počet datových bodů v datové řadě v prostorových grafech

4 000

Počet datových bodů ve všech datových řadách v jednom grafu

256 000

Technické údaje a omezení kontingenčních tabulek a grafů

Funkce

Mezní hodnota

Počet kontingenčních tabulek na listu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet jedinečných položek v poli

1 048 576

Počet řádkových nebo sloupcových polí v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v kontingenční tabulce

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenční tabulce

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenční tabulce

Omezeno dostupnou pamětí

Počet filtrů sestav v Kontingenční graf

256 (může být omezeno dostupnou pamětí)

Počet polí hodnot v kontingenčním grafu

256

Počet vzorců výpočtových položek v kontingenčním grafu

Omezeno dostupnou pamětí

Délka názvu MDX položky kontingenční tabulky

32 767

Délka řetězce relační kontingenční tabulky

32 767

Sešity s povoleným nastavením "Povolit změny víc než jedním uživatelem..."

Vlastnost Povolit úpravy více než jeden uživatel... nastavena na v sešitu, pak platí následující informace. Toto nastavení je povoleno při použití Sdílení sešitu.

Funkce

Mezní hodnota

Uživatelé, kteří můžete otevírat a sdílet sešit ve stejnou dobu

256

Osobní zobrazení v sešitu

Omezeno dostupnou pamětí

Počet dnů, kdy je udržována Historie změn

32 767 (výchozí nastavení je 30 dnů)

Počet sešitů, které mohou být současně sloučeny

Omezeno dostupnou pamětí

Buňky, které mohou být zvýrazněny

32 767

Počet barev použitých k určení změn provedených různými uživateli při zapnutí zvýraznění změn

32 (každý uživatel je určen odlišnou barvou, změny provedené aktuálním uživatelem jsou zvýrazněny námořnickou modří)

Excelové tabulky v sešitu

0 (nula)

Poznámka: Sešit, který obsahuje jeden nebo více tabulek nesmí obsahovat nastavení Povolit úpravy více než jeden uživatel... povolené.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×