Synchronizovat 2010 SharePoint s aplikací Outlook 2010 obsahu

Knihovnu SharePointu, seznam kontaktů, seznam úkolů, seznam úkolů projektu a určitý typ externího seznamu SharePointu můžete synchronizovat s Microsoft Outlookem 2010. Hodně uživatelů SharePointu 2010 používá ke spolupráci a koordinaci aktivit a projektů Outlook 2010. Schopnost synchronizovat tyhle seznamy a knihovny proto může zvýšit vaši efektivitu, obzvlášť když pracujete offline, nebo nemáte nepřetržitý pohodlný přístup k webům SharePointu.

V tomto článku

Úvod do synchronizace obsahu služby SharePoint 2010 pomocí aplikace Outlook 2010

Práce se synchronizovanou knihovnou dokumentů

Práce se synchronizovaným seznamem kontaktů

Práce se synchronizovaným seznamem úkolů

Práce se synchronizovaným externím seznamem

Další integrační body

Synchronizace knihovny služby SharePoint s aplikací Outlook 2010

Synchronizace seznamu kontaktů služby SharePoint s kontakty aplikace Outlook 2010

Synchronizace seznamu úkolů služby SharePoint s úkoly aplikace Outlook 2010

Úvod do synchronizace obsahu SharePointu 2010 s Outlookem 2010

Knihovnu SharePointu, seznam kontaktů, seznam úkolů, seznam úkolů projektu a určitý typ externího seznamu SharePointu můžete synchronizovat s Outlookem 2010. Hodně uživatelů SharePointu 2010 používá ke spolupráci a koordinaci aktivit a projektů Outlook 2010. Schopnost synchronizovat tyhle seznamy a knihovny proto může zvýšit vaši efektivitu, obzvlášť když pracujete offline a nemáte nepřetržitý pohodlný přístup k webům SharePointu.

Chcete-li synchronizovat tyto knihovny a seznamy, je nutné, abyste měli v klientském počítači nainstalovánu aplikaci Outlook 2010 a měli jste ke knihovně nebo seznamu oprávnění Spolupráce.

Další informace o používání služby SharePoint 2010 s aplikací Outlook 2010 naleznete v části Viz také a v systému nápovědy k aplikaci Outlook 2010.

Začátek stránky

Práce se synchronizovanou knihovnou dokumentů

Knihovnu služby SharePoint lze synchronizovat mezi aplikací Outlook 2010 a službou SharePoint 2010. Po synchronizaci knihovny se knihovna zobrazí jako složka v navigačním podokně aplikace Outlook v části Seznamy služby SharePoint.

Když použijete funkci Okamžité hledání, aplikace Outlook vyhledá všechny synchronizované dokumenty služby SharePoint. Díky náhledům dokumentů v podokně čtení aplikace Outlook lze výsledky snadno procházet. Je možné, že zjistíte, že je otevírání dokumentů a ukládání změn v dokumentech služby SharePoint rychlejší a praktičtější v aplikaci Outlook. Dokumenty lze pak upravovat a spravovat (a také zobrazovat jejich náhled) v knihovně služby SharePoint přímo z aplikace Outlook. Máte také možnost přepnout knihovny do offline režimu, pracovat se soubory systému Office v knihovně, převést je zpět do online režimu a následně synchronizovat změny.

Tato synchronizace je pro soubory systému Office jednosměrná. Změny provedené v souborech v knihovně služby SharePoint lze stáhnout do aplikace Outlook, pouze v souborech systému Office však lze v aplikaci Outlook provádět změny a odesílat je zpět do knihovny služby SharePoint. Pokud s aplikací Outlook pracujete v offline režimu, můžete upravovat soubory systému Office, například dokumenty aplikace Word, tabulky aplikace Excel a prezentace aplikace PowerPoint. Když pak přejdete zpět do online režimu, můžete své změny odeslat do knihovny služby SharePoint. Aplikace Outlook však v těchto souborech systému Office v knihovně služby SharePoint nesleduje provedené změny. Nejlepších výsledků dosáhnete tak, že tyto soubory nejprve rezervujete, pokud v nich budete chtít provádět změny v aplikaci Outlook v offline režimu.

Začátek stránky

Práce se synchronizovaným seznamem kontaktů

Seznam kontaktů služby SharePoint lze synchronizovat mezi aplikací Outlook 2010 a službou SharePoint 2010. Tímto způsobem lze v aplikaci ukládat, sdílet a spravovat kontakty služby SharePoint daleko efektivněji. Můžete také seznam kontaktů využívat v offline režimu, pracovat s kontakty, přepnout je zpět do online režimu a následně je synchronizovat z aplikace Outlook 2010 nebo ze služby SharePoint 2010.

V aplikaci Outlook 2010 fungují synchronizované seznamy kontaktů služby SharePoint stejně jako jakékoli jiné složky kontaktů aplikace Outlook. Tyto kontakty můžete zobrazovat, upravovat a tisknout a dokonce jim můžete volat pomocí aplikace Microsoft Office Communicator. Můžete jim posílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzku, používat barevné kategorie, ukládat více telefonních čísel a e-mailových adres a zahrnout fotografie kontaktů, elektronické vizitky a také informace o narozeninách a výročích.

Tato synchronizace seznamu kontaktů je obousměrná. Změny provedené u těchto kontaktů v aplikaci Outlook jsou automaticky synchronizovány se seznamem kontaktů služby SharePoint. Změny provedené v seznamu kontaktů služby SharePoint jsou automaticky synchronizovány s kontakty v aplikaci Outlook.

Když otevřete kontakt služby SharePoint v aplikaci Outlook nebo otevřete seznam kontaktů v rámci služby SharePoint 2010, uvidíte nejnovější změny. Pokud jsou provedeny změny kontaktu v aplikaci Outlook v době, kdy je otevřen seznam kontaktů služby SharePoint, je nutné aktualizovat zobrazení prohlížeče, aby se v seznamu služby SharePoint nejnovější změny projevily. Pokud jsou provedeny změny v seznamu kontaktů služby SharePoint v době, kdy je kontakt otevřen v aplikaci Outlook, je nutné použít příkaz Odeslat a přijmout, aby se zobrazily nejnovější změny v kontaktu aplikace Outlook.

Začátek stránky

Práce se synchronizovaným seznamem úkolů

Seznam úkolů služby SharePoint lze synchronizovat mezi aplikací Outlook 2010 a službou SharePoint 2010. Můžete pracovat jak se seznamem standardních úkolů, tak se seznamem projektových úkolů. Ten je podobný seznamu standardních úkolů s tou výjimkou, že seznam projektových úkolů obsahuje grafické znázornění položek úkolů (tzv. Ganttův diagram). Seznam úkolů lze také převést do offline režimu, pracovat na úkolech v seznamu, převést seznam zpět do online režimu a pak seznam synchronizovat se seznamem úkolů v aplikaci Outlook.

Obsah synchronizovaného seznamu úkolů se zobrazí v části Jiné úkoly v navigačním podokně a konsolidovaně na panelu úkolů. Chcete-li sledovat stav, průběh a historii projektů, můžete se členy týmu vytvářet, přiřazovat, aktualizovat a odstraňovat úkoly (a reagovat na ně) při práci v příslušných složkách aplikace Outlook.

Pro synchronizované úkoly lze také použít příznaky a kategorie – stejným způsobem jako u úkolů aplikace Outlook. Příznaky a kategorie nejsou uvedeny na webu služby SharePoint, ale jsou k dispozici při práci se synchronizovanými úkoly v aplikaci Outlook. Oznámení úkolů služby SharePoint jsou rovněž plně integrovány s úkoly a kalendáři a můžete nakonfigurovat automatické generování e-mailových oznámení a připomenutí.

Tato synchronizace seznamu úkolů je obousměrná. Změny těchto úkolů provedené v aplikaci Outlook jsou automaticky synchronizovány se seznamem úkolů služby SharePoint nebo seznam projektových úkolů. Změny provedené v seznamu úkolů služby SharePoint nebo seznamu projektových úkolů jsou automaticky synchronizovány s úkoly v aplikaci Outlook. Když otevřete úkol v aplikaci Outlook nebo když otevřete seznamu úkolů služby SharePoint nebo seznam projektových úkolů v rámci služby SharePoint 2010, zobrazí se poslední změny.

Pokud jsou provedeny změny úkolu v aplikaci Outlook v době, kdy je otevřen seznam úkolů služby SharePoint, je nutné aktualizovat zobrazení prohlížeče, aby se v seznamu nejnovější změny projevily. Pokud jsou provedeny změny v seznamu úkolů služby SharePoint v době, kdy je úkol otevřen v aplikaci Outlook, je nutné použít příkaz Odeslat a přijmout, aby se zobrazily nejnovější změny v úkolu aplikace Outlook.

Začátek stránky

Práce se synchronizovaným externím seznamem

Externí seznam SharePointu můžete synchronizovat mezi Outlookem 2010 a SharePointem 2010. Externí seznam SharePointu se dá vytvořit ve službě Podnikové připojení v SharePoint Designeru 2010 a může obsahovat přístup pro čtení i zápis k obchodním datům ze zdrojů dat, jako jsou třeba SQL Server nebo SAP.

Pokud typ externího obsahu vytvoříte v SharePoint Designeru 2010, můžete ho namapovat na nativní typ položky Office, jako je třeba kontakt nebo úkol. Externí data pak budou vypadat a chovat se jako položka kontaktu nebo úkolu v Outlooku. Předpokládejme třeba, že vaše externí data jsou seznamem zákazníků a že tahle externí data chcete zobrazit v Outlooku. Protože data zákazníků jsou hodně podobná kontaktům v Outlooku, můžete tenhle typ externího obsahu namapovat na položku kontaktu v Outlooku. Po připojení externího seznamu k Outlooku s příkazem Připojit k aplikaci Outlook můžete vytvářet, aktualizovat a odstraňovat externí data přímo z Outlooku, stejně jako byste vytvářeli a aktualizovali vaše kontakty a úkoly Outlooku.

Začátek stránky

Další integrační body

Aplikace Outlook 2010 obsahuje další integrační body se službou SharePoint 2010, včetně následujících:

 • Účast v online diskusích prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Zobrazení kalendáře služby SharePoint 2010 vedle kalendáře aplikace Outlook 2010

 • Správa upozornění služby SharePoint informačních kanálů RSS

 • Vytvoření centra schůzek

 • Použití webových částí aplikace Outlook v rámci služby SharePoint 2010 například k zobrazení zpráv aplikace Outlook

 • Použití doplňku Konektor aplikace Outlook pro sociální sítě ke správě informačních kanálů sociálních sítí od vašich kolegů

Další informace o těchto dalších integračních bodech naleznete v systémech nápovědy k aplikaci Outlook 2010 a službě SharePoint.

Začátek stránky

Synchronizace knihovny služby SharePoint s aplikací Outlook 2010

 1. V prohlížeči přejděte na web služby SharePoint obsahující knihovnu, kterou chcete synchronizovat.

 2. Klikněte na název knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící knihovny klikněte na název knihovny.

  Poznámka:  Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete hodně pozměnit. Pokud některou možnost, třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce SharePointu.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Knihovna a poté ve skupině Připojit a exportovat klikněte na možnost Připojit k aplikaci Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy ke spuštění programu v počítači klikněte na možnost Povolit.

 5. Budete-li vyzváni k potvrzení operace, klikněte na tlačítko Ano.

V aplikaci Outlook je knihovna přidána do navigačního podokna pod položkou Seznamy služby SharePoint. Soubory v knihovně se chovají podobně jako e-mailové zprávy. U souborů systému Office můžete kliknutím zobrazit náhledu souboru v podokně čtení nebo ho dvojitým kliknutím otevřít. Kliknutím pravým tlačítkem myši na soubor zobrazíte další možnosti.

 • Pokud knihovna obsahuje podsložky a chcete mít přístup ke všem souborům v aplikaci Outlook, zobrazte knihovnu na nejvyšší úrovni a pak ji připojte k aplikaci Outlook. Ve výchozím nastavení platí, že pokud se nacházíte v podsložce knihovny a pak připojíte knihovnu k aplikaci Outlook, je připojen pouze obsah této složky.

 • Pro přístup pouze k obsahu jedné složky v aplikaci Outlook existují dvě možnosti. Pokud složka obsahující soubory, ke kterým chcete získat přístup v aplikaci Outlook, není otevřená, přejděte na ni myší, klikněte na šipku Nabídka Otevřít, která se zobrazí, a potom klikněte na možnost Připojit k aplikaci Outlook. Pokud je již složka, ke které se chcete připojit, otevřená, připojte knihovnu podle pokynů.

 • Po připojení knihovny k aplikaci Outlook můžete vyzvat další členy týmu k připojení ke knihovně. Klikněte na název knihovny v aplikaci Outlook pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Sdílet tuto složku.

Začátek stránky

Synchronizace seznamu kontaktů služby SharePoint s kontakty aplikace Outlook 2010

 1. V prohlížeči přejděte na web služby SharePoint obsahující seznam kontaktů, který chcete synchronizovat.

 2. Klikněte na název seznamu kontaktů na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící seznamy klikněte na název seznamu kontaktů.

  Poznámka:  Vzhled sharepointového webu a možnosti navigace můžete hodně pozměnit. Pokud některou možnost, třeba příkaz, tlačítko nebo odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce SharePointu.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam a ve skupině Připojit a exportovat klikněte na možnost Otevřít v aplikaci Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy k propojení kontaktů služby SharePoint s aplikací Outlook klikněte na tlačítko OK.

Kontakty jsou v aplikaci Outlook 2010 přidány do seznamu Kontakty v navigačním podokně.

Začátek stránky

Synchronizace seznamu úkolů služby SharePoint s úkoly aplikace Outlook 2010

 1. V prohlížeči přejděte na web služby SharePoint obsahující seznam úkolů nebo seznam projektových úkolů, které chcete synchronizovat.

 2. Klikněte na název seznamu úkolů nebo na seznam projektových úkolů na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící seznamy klikněte na název seznamu úkolů nebo projektů.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam a ve skupině Připojit a exportovat klikněte na možnost Otevřít v aplikaci Outlook.

 4. Po zobrazení výzvy k propojení seznamu kontaktů služby SharePoint s aplikací Outlook klikněte na tlačítko OK.

V aplikaci Outlook 2010 se úkoly přidávají v části Jiné úkoly v navigačním podokně a v panel úkolů.

Poznámka: S úkoly z webu SharePoint můžete pracovat podobným způsobem jako s úkoly aplikace Outlook. Je možné úkoly přetahovat nebo kopírovat mezi složkami pro aplikaci Outlook a web SharePoint. Opakující se úkoly a požadavky na úkoly z aplikace Outlook jsou však na webu SharePoint převedeny na standardní úkoly.

Tip:  Po připojení seznamu úkolů nebo seznamu úkolů projektu k Outlooku můžete ostatním členům týmu poslat zprávu o sdílení, která je vyzve k připojení k úkolům. Pravým tlačítkem myši klikněte na název seznamu v Outlooku a pak klikněte na Sdílet název seznamu úkolů. Tím dojde k vytvoření e-mailové zprávy, která obsahuje odkaz a příkaz k připojení k seznamu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×