Synchronizace obsahu služby SharePoint s aplikací SharePoint Workspace

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí serveru Microsoft SharePoint Workspace 2010, můžete pracovat se Sharepointem 2010 weby, knihovny a seznamy na stolním počítači nebo notebooku, zda v nebo mimo kancelář. Synchronizace změn mezi počítači a na SharePoint serveru jsou zpracovány hladký a efektivně způsobem. Pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010 můžete šetří čas a správě spolupráce úsilí mnohem efektivněji.

V tomto článku

Úvod do synchronizace obsahu služby SharePoint 2010 pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010

Co je synchronizace?

Práce s dokumenty v knihovnách služby SharePoint

Práce s daty seznamu

Prohledávání obsahu aplikace SharePoint Workspace 2010

Omezení, výjimky a alternativní řešení

Synchronizace pracovního prostoru služby SharePoint s webem služby SharePoint

Synchronizace pracovního prostoru služby SharePoint s konkrétní knihovnou nebo seznamem

Úvod do synchronizace obsahu služby SharePoint 2010 pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010

Pomocí serveru Microsoft SharePoint Workspace 2010, můžete pracovat se Sharepointem 2010 weby, knihovny a seznamy na stolním počítači nebo notebooku, zda v nebo mimo kancelář. Synchronizace změn mezi počítači a na SharePoint serveru jsou zpracovány hladký a efektivně způsobem. Pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010 můžete šetří čas a správě spolupráce úsilí mnohem efektivněji.

Když jste připojeni, může dojít k synchronizaci automaticky na pozadí, nicméně v případě potřeby lze změny kdykoli synchronizovat ručně. V počítači můžete dál pracovat s potřebnými dokumenty, i když připojeni nejste – doma, na cestách nebo například v letadle. Jakmile budete opět online, aplikace SharePoint Workspace 2010 změny, které jste provedli vy i další uživatelé v době, kdy jste byli offline, synchronizuje.

Například můžete upravovat dokumenty, prezentace, soubory a seznamy (nativní a externí) na vašem počítači při offline v business letu. Lze provést pomocí standardní produktů Office a funkce, například Office Word 2010, Office Excel 2010 a Office InfoPath 2010. Při opětovném přechodu do online na webech Sharepointu 2010, všechny změny můžete automaticky synchronizují a vyřešit konflikty hladce.

Chcete-li synchronizovat web, knihovnu nebo seznam služby SharePoint, je nutné mít v klientském počítači SharePoint nainstalovánu aplikaci Workspace 2010 a mít k webu, knihovně nebo seznamu oprávnění Přispívat.

Další informace o použití Sharepointu 2010 s aplikací SharePoint Workspace 2010 v části Viz taky a v systému nápovědy pro SharePoint Workspace 2010.

Začátek stránky

Co je synchronizace?

Synchronizace stručně řečeno znamená, že jakékoli změny provedené v počítači nebo na serveru SharePoint jsou neustále aplikovány tak, aby byl obsah v obou počítačích stejný. Synchronizace je obousměrná. Změny provedené v počítači jsou nahrány na server a změny provedené na serveru jsou staženy do počítače. Synchronizace aplikace SharePoint Workspace 2010 je také efektivní: jsou synchronizovány pouze změny souboru nebo seznamu, nikoli celý soubor nebo seznam.

Začátek stránky

Práce s dokumenty v knihovnách služby SharePoint

Můžete se soubory moct pracovat v Sharepointových knihoven na vašem počítači pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010. Zobrazení knihovny v Sharepointu Workspace 2010 je velmi podobné zobrazení v Sharepointu 2010. Vlastní sloupce, zobrazení a typů obsahu jsou podporovány. Jedná se o knihovně zobrazení veřejných a privátních.

Na panelech Informace o dokumentu v aplikacích Word, Excel a PowerPoint se zobrazí uživatelské (vlastní) vlastnosti, jako je název, priorita a klíčové slovo. Podobným způsobem funguje dokonce i příkaz Nový s jakýmikoli definovanými typy obsahu.

Můžete také otevírat a ukládat soubory systému Office, například dokumenty, tabulky a prezentace v místních pracovních prostorech pomocí známých dialogových oken Otevřít a Uložit systému Office. Můžete dokonce soubory do svého pracovního prostoru služby SharePoint přetáhnout z Průzkumníka Windows.

Podporovány jsou také funkce vracení souborů se změnami na server, rezervace souborů a vytváření hlavních verzí a podverzí. V době, kdy jste online, jsou na pásu karet aplikace SharePoint Workspace povoleny související příkazy (nejsou však k dispozici, když pracujete v offline režimu).

Poznámka: Soubory sady Office, například dokumenty aplikace Word nebo prezentace aplikace PowerPoint, jsou aplikací SharePoint Workspace 2010 zpracovávány stejným způsobem, jako kdybyste v aplikaci otevírali soubor přímo z prohlížeče, a dokonce udržuje informace o adrese URL, které můžete zobrazit a zkopírovat v zobrazení Backstage.

Začátek stránky

Práce s daty seznamu

Můžete pracovat se seznamy služby SharePoint, nativními a externími, ve vašem počítači pomocí aplikace SharePoint Workspace 2010. Většina typy sloupců, metadat a typy obsahu jsou taky podporované v Sharepointu Workspace 2010. Jedná se o zobrazení seznamů, veřejných a privátních.

Pokud občas konfliktu dojde, pokud dva nebo více lidé upravují stejnou položku seznamu, pak můžete dialogovém okně vyřešení konfliktů a vyřešit konflikt za pohybovat. I když seznamu metadata změní na serveru, můžou být synchronizované nového seznamu metadata v počítači. Pro dojde, pokud počítaný sloupec se přidá na SharePoint 2010, potom SharePoint Workspace 2010 vyzvedne změnu další synchronizaci času například.

Externí seznamy, vytvořené pomocí služby Podnikové připojení (BCS) v SharePoint designeru 2010 jsou taky podporované. Externí seznamy může obsahovat přístup pro čtení a zápis na řádku obchodní data ze zdroje dat, například SQL Server nebo SAP. To znamená, že můžete pracovat s data externího seznamu z v Sharepointu Workspace 2010, zda online nebo offline a plynule synchronizovat změny přímo na straně zdroje externích dat.

Zjistíte, že jednodušší a rychlejší je přidávat a upravovat data a metadata položek seznamů v počítači v aplikaci SharePoint Workspace 2010 než v prohlížeči na webu služby SharePoint. Data seznamu můžete zobrazit v mřížce a upravovat je ve formuláři. Díky funkci Rozdělený formulář získáte jedinečný a praktický pohled na svá data.

Pokud návrhář formulářů aplikace InfoPath přidružil k seznamu formulář aplikace InfoPath 2010, můžete daný formulář synchronizovat a použít ho v aplikaci SharePoint Workspace 2010. To znamená, že můžete využít funkce aplikace InfoPath pro formuláře, například kontrolu pravopisu, přílohy souborů, text ve formátu RTF, ověřování polí a obchodní pravidla.

Začátek stránky

Prohledávání obsahu aplikace SharePoint Workspace 2010

Prohledávání obsahu aplikace SharePoint Workspace 2010 funguje inteligentním a robustním způsobem:

 • Při hledání v pracovním prostoru nebo ze spouštěcího panelu lze hledat obsah v rámci všech pracovních prostorů webu.

 • Při hledání z nabídky Start systému Microsoft Windows 7 můžete prohledávat místní obsah a také veškerý obsah stažený z aplikace SharePoint Workspace 2010. Pracovní prostory jsou automaticky indexovány. Místní vyhledávání je rychlé a funguje bez ohledu na to, zda jste v offline nebo online režimu.

Začátek stránky

Omezení, výjimky a alternativní řešení

Mají některé limity a výjimky při práci s obsahem služby SharePoint 2010 s aplikací SharePoint Workspace 2010. Všimněte si, že navigační podokno aplikace SharePoint Workspace 2010 zobrazuje odkazy na nepodporované seznamů a knihoven, které můžete snadno kliknete na tak, aby se v Sharepointu 2010 úplné podpory Pokud jste v režimu online.

Při práci v aplikaci SharePoint Workspace 2010 byste měli počítat s těmito omezeními a výjimkami:

 • Celkový počet souborů, které mohou být uloženy přes všechny vaše Sharepointové pracovní prostory je přibližně 10 000.

  Poznámka: Pokud jste to ještě aktualizovali na Microsoft Office 2010 Service Pack 1, můžete jenom ukládat přibližně 500 dokumentů v aplikaci SharePoint Workspace předtím, než se zobrazí upozornění o limitech dokumentu. Kromě toho po překročit 1 800 dokumenty přes svůj pracovní prostory Sharepointu se objeví výstraha informovat o tom, že bude pouze vlastnosti dokumentu stahovat do pracovního prostoru.

 • Každý seznam může obsahovat maximálně 30 000 položek.

 • V rámci aplikace SharePoint Workspace 2010 můžete vytvářet, aktualizovat a odstraňovat soubory v knihovně a nové položky v seznamu, ale není možné vytvářet nové weby, knihovny a seznamy.

 • Nejsou podporovány weby založené na šabloně webové databáze aplikace Access.

 • Nejsou podporovány následující seznamy: Kalendář, Stránka wikiwebu a Průzkum.

 • Nejsou podporována následující zobrazení: Seznam projektových úkolů v Ganttově diagramu, Styl, složky zobrazující se jako skupiny (vložené složky) a Omezení počtu položek.

 • Není podporován ovládací prvek pro výběr osob.

 • Nejsou podporovány úpravy stránek webu v knihovně stránek webu.

 • Nejsou podporovány úpravy příloh seznamů (přílohy však lze otevřít jen pro čtení).

 • Nejsou podporovány synchronizace změn poznámkových bloků aplikace OneNote.

 • Nejsou podporovány seznamů nebo knihoven chráněné tak, že Správa přístupových práv (IRM).

Začátek stránky

Synchronizace pracovního prostoru služby SharePoint s webem služby SharePoint

 1. V prohlížeči přejděte na web služby SharePoint, který chcete synchronizovat.

 2. Klikněte na nabídku Akce webu a potom na možnost Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.

 3. Chcete-li selektivně určit, které knihovny a seznamy budou staženy, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Konfigurovat.

  2. Každý seznam nebo knihovnu je vždy potřeba vybrat a potom v okně Stáhnout vybrat možnost Pouze záhlaví (pouze knihovny) nebo Bez obsahu. Úplný obsah lze podle potřeby stáhnout později.

Při první synchronizaci celého webu může trvat i několik minut, než budou všechny soubory staženy do počítače. Stahování však probíhá na pozadí, takže můžete pokračovat v práci na jiných úkolech.

Poznámka:  Pokud web obsahuje podřízené weby, ty staženy nebudou. Můžete je však v případě potřeby stáhnout zvlášť.

Začátek stránky

Synchronizace pracovního prostoru služby SharePoint s konkrétní knihovnou nebo seznamem

Můžete vybrat konkrétní knihovnu nebo seznam, pokud z celého webu potřebujete pracovat pouze s nimi. Pokud potřebujete v počítači ušetřit místo nebo nemáte oprávnění k synchronizaci se zbývajícími částmi webu, můžete vždy stahovat pouze ty položky, které budete nezbytně potřebovat k práci.

 1. V prohlížeči přejděte na web služby SharePoint obsahující seznam nebo knihovnu, které chcete synchronizovat.

 2. Klikněte na název seznamu nebo knihovny na panelu Snadné spuštění, případně klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Zobrazit veškerý obsah webu a potom v příslušné části uvádějící seznamy nebo knihovny klikněte na název seznamu nebo knihovny.

  Poznámka: Vzhled webu služby SharePoint a možnosti navigace mohou být podstatně změněny. Pokud některou možnost, například příkaz, tlačítko či odkaz, nemůžete najít, obraťte se na správce.

 3. Na pásu karet klikněte na kartu Seznam nebo Knihovna ve skupině Připojit a exportovat klikněte na možnost Synchronizovat s aplikací SharePoint Workspace.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×