SVYHLEDAT (funkce)

Funkci SVYHLEDAT, jednu z vyhledávacích funkcí a funkcí pro odkazy, použijte, když potřebujete něco najít v tabulce nebo v oblasti buněk podle řádku. Můžete třeba vyhledat cenu automobilového dílu podle čísla daného dílu.

V nejjednodušší podobě funkce SVYHLEDAT říká:

= SVYHLEDAT(hodnota, kterou chcete vyhledat; oblast, ve které chcete vyhledat hodnotu; číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit; přesná nebo přibližná hodnota – označená jako 0/NEPRAVDA nebo 1/PRAVDA).

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Toto video je součástí školicího kurzu s názvem SVYHLEDAT: kdy a jak ji použít.

Tip: Zásadní je pro použití funkce SVYHLEDAT uspořádat data tak, aby hodnota, kterou budete hledat (číslo dílu), byla nalevo od vracené hodnoty, která se má najít (cena dílu).

Funkce SVYHLEDAT se používá k vyhledání hodnoty v tabulce.

Syntaxe

SVYHLEDAT(hledat;tabulka;sloupec;[typ])

Příklady:

 • =SVYHLEDAT(105;A2:C7;2;PRAVDA)

 • =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA)

Název argumentu

Popis

hledat    (povinné)

Hodnota, kterou chcete vyhledat. Hodnota, kterou chcete vyhledat, musí být hodnota v prvním sloupci oblasti buněk, kterou zadáte pomocí argumentu Tabulka.

Pokud například tabulka určuje oblast buněk B2:D7, pak musíte mít hodnotu Hledat ve sloupci B. Viz obrázek. Hledat může být hodnota nebo odkaz na buňku.

tabulka    (povinné)

Oblast buněk, ve které bude funkce SVYHLEDAT hledat hodnotu hledat a ze které bude vracet hodnotu.

První sloupec oblasti buněk musí obsahovat hodnotu hledat, například příjmení (viz obrázek). Oblast buněk taky musí obsahovat vracenou hodnotu, například jméno, které chcete najít (viz obrázek).

Podívejte se, jak vybrat oblast v listu.

sloupec    (povinné)

Číslo sloupce (počínaje číslem 1 ve sloupci tabulky, které je úplně vlevo), ve kterém je hodnota, která se má vrátit.

typ    (volitelné)

Jedná se o logickou hodnotu, která určuje, jestli má funkce SVYHLEDAT najít přibližnou nebo přesnou hodnotu:

 • PRAVDA předpokládá, že první sloupec tabulky je seřazený číselně nebo abecedně, a vyhledá nejbližší hodnotu. Tento způsob se použije jako výchozí, pokud žádný nezadáte.

 • NEPRAVDA hledá přesnou hodnotu v prvním sloupci.

Jak začít

K sestavení syntaxe pro funkci SVYHLEDAT budete potřebovat 4 informace:

 1. Hodnota, kterou chcete vyhledat, označovaná taky jako vyhledávací hodnota.

 2. Oblast, ve které se nachází vyhledávací hodnota. Mějte na paměti, že aby funkce SVYHLEDAT správně fungovala, měla by vyhledávací hodnota být vždycky v prvním sloupci oblasti. Pokud je vyhledávací hodnota třeba v buňce C2, měla by oblast začínat sloupcem C.

 3. Číslo sloupce v oblasti, ve kterém je hodnota, která se má vrátit. Pokud jako oblast zadáte třeba B2: D11, měli byste počítat B jako první sloupec, C jako druhý sloupec a tak dále.

 4. Volitelně můžete zadat PRAVDA v případě, že požadujete přibližnou shodu, nebo NEPRAVDA v případě, že požadujete přesnou shodu hodnoty, která se má vrátit. Pokud žádnou z těchto hodnot nezadáte, bude výchozí hodnotou PRAVDA, tedy přibližná shoda.

Teď dáme vše nahoře uvedené dohromady:

=SVYHLEDAT(vyhledávací hodnota; oblast obsahující vyhledávací hodnotu; číslo sloupce v oblasti obsahující hodnotu, která se má vrátit; volitelně zadejte PRAVDA pro přibližnou shodu, nebo NEPRAVDA pro přesnou shodu).

Následující obrázek znázorňuje nastavení funkce SVYHLEDAT, která má vrátit cenu kotoučových brzd ve výši 85,73.

Funkce SVYHLEDAT – příklad
 1. Argument hledat, tedy vyhledávací hodnota, je D13.

 2. Argument tabulka, tedy oblast, ve které se nachází vyhledávací hodnota, je B2 až E11 (žluté zvýraznění v tabulce).

 3. Argument sloupec, tedy číslo sloupce tabulky obsahující hodnotu, která se má vrátit, je 3. V tomto příkladu třetím sloupcem v tabulce je sloupec Cena dílu, takže výstupem vzorce bude hodnota ve sloupci Cena dílu.

 4. Argument typ je NEPRAVDA, takže hodnota, která se má vrátit, bude přesná shoda.

 5. Výstupem vzorce funkce SVYHLEDAT je 85,73, tedy cena kotoučových brzd.

Příklady

Tady je několik dalších příkladů funkce SVYHLEDAT:

Příklad 1

Funkce SVYHLEDAT – příklad 1

Příklad 2

Funkce SVYHLEDAT – příklad 2

Příklad 3

Funkce SVYHLEDAT – příklad 3

Příklad 4

Funkce SVYHLEDAT – příklad 4

Příklad 5

Funkce SVYHLEDAT – příklad 5

Problém

Co je špatně

Nesprávná vrácená hodnota

Pokud má argument Typ hodnotu PRAVDA nebo pokud se vynechá, první sloupec musí být seřazený abecedně nebo číselně. Pokud první sloupec seřazený není, může se vrátit neočekávaná hodnota. Buď první sloupec seřaďte, nebo použijte hodnotu NEPRAVDA pro přesnou shodu.

Chyba #NENÍ_K_DISPOZICI v buňce

 • Pokud se pro argument Typ používá hodnota PRAVDA, pak se v případě, že je hodnota v argumentu Hledat menší než nejmenší hodnota v prvním sloupci tabulky, zobrazí chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud se pro argument Typ používá hodnota NEPRAVDA, pak chybová hodnota #NENÍ_K_DISPOZICI vyjadřuje, že se nenašlo přesné číslo.

Další informace o opravách chyb #NENÍ_K_DISPOZICI ve funkci SVYHLEDAT najdete v tématu Oprava chyby #NENÍ_K_DISPOZICI u funkce SVYHLEDAT.

Chyba #ODKAZ! v buňce

Pokud je hodnota argumentu Sloupec větší než počet sloupců v tabulce, vrátí se chybová hodnota #ODKAZ!.

Další informace o opravách chyb #ODKAZ ve funkci SVYHLEDAT najdete v tématu Oprava chyby #ODKAZ!.

Chyba #HODNOTA! v buňce

Pokud má argument Tabulka menší hodnotu než 1, vrátí se chybová hodnota #HODNOTA!.

Další informace o opravách chyb #HODNOTA! ve funkci SVYHLEDAT najdete v tématu Oprava chyby #HODNOTA! u funkce SVYHLEDAT.

Chyba #NÁZEV? v buňce

Chybová hodnota #NÁZEV? obvykle vyjadřuje, že ve vzorci chybí uvozovky. Když hledáte jméno, nezapomeňte ho ve vzorci uvést do uvozovek. Třeba jméno "Hernady" zadejte takto: =SVYHLEDAT("Hernady";B2:E7;2;NEPRAVDA).

Další informace najdete v tématu Oprava chyby #NÁZEV?.

Postupujte takto...

Proč?

Používejte pro argument Typ absolutní odkazy.

Když budete používat absolutní odkazy, bude se ve vzorci, který vyplníte dolů do dalších buněk, vždycky hledat ve stejné oblasti.

Naučte se používat absolutní odkazy na buňky.

Neukládejte číselné hodnoty ani hodnoty kalendářních dat jako text.

Při hledání číselných nebo datových hodnot zkontrolujte, jestli nejsou údaje v prvním sloupci oblasti Tabulka uložené jako textové hodnoty. Jinak může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu.

Seřaďte si první sloupec.

Než pro argument typ funkce SVYHLEDAT nastavíte hodnotu PRAVDA, seřaďte si první sloupec v tabulce.

Používejte zástupné znaky.

Pokud má argument typ hodnotu NEPRAVDA a argument hledat je text, můžete v argumentu hledat použít zástupné znaky otazník (?) a hvězdička (*). Otazník zastupuje libovolný jeden znak a hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Pokud chcete vyhledat skutečný otazník nebo hvězdičku, vložte před ně tildu (~).

Třeba vzorec =VLOOKUP("Fontan?",B2:E7,2,FALSE) bude hledat všechny výskyty textu Hernady, přičemž poslední písmeno příjemní může být různé.

Zkontrolujte, že v údajích nemáte něco špatně napsané.

Při hledání textových hodnot v prvním sloupci zkontrolujte, že údaje v prvním sloupci oblasti nemají mezery na začátku nebo konci textu, jestli se v nich konzistentně používají rovné uvozovky ( ' nebo " ) a oblé uvozovky ( ‘ nebo “) a jestli v nich nejsou netisknutelné znaky. V takových případech může funkce SVYHLEDAT vrátit nesprávnou nebo neočekávanou hodnotu.

Abyste dostali přesné výsledky, zkuste použít funkci VYČISTIT nebo funkci PROČISTIT k odebrání koncových mezer, které jsou v buňce za hodnotami tabulky.

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Příbuzná témata

Stručná referenční karta: Opakování funkce SVYHLEDAT
Stručná referenční karta: Funkce SVYHLEDAT – tipy pro odstraňování potíží
Vše, co je třeba vědět o funkci SVYHLEDAT
Oprava chyby #HODNOTA! u funkce SVYHLEDAT
Oprava chyby #NENÍ_K_DISPOZICI u funkce SVYHLEDAT
Přehled vzorců v Excelu
Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům
Zjišťování chyb ve vzorcích
Funkce Excelu (podle abecedy)
Funkce Excelu (podle kategorie)

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×